Getest: Aneng A3008, pen-multimeter

(gepubliceerd op 27-05-2021)

Voor minder dan twintig euro koopt u deze handige multimeter onder de vorm van een pen waarmee u spanningen, weerstanden, condensatoren en frequenties kunt meten met een uitlezing tot 5999. Wij legden een exemplaar op onze testbank.

Kennismaking met de Aneng A3008 pen-multimeter


Merken, typenummers en prijzen
Ook nu worden wij weer geconfronteerd met een apparaatje dat onder diverse namen en merken op de markt komt. Wij vinden deze pen-multimeter op internet als:
       - Aneng A3008
       - Mustool MT007 Pro
       - WinApex ET8908
De prijs bij de ontelbare aanbieders varieert van € 13,13 tot € 27,99. Even googlen loont dus! Wél moeten wij u hierbij even waarschuwen voor het feit dat er exemplaren met een monochroom display worden aangeboden die iets minder functies hebben. Dat heeft dan te maken met de onmogelijkheid de fase-volgorde in driefase systemen te determineren, dus niet zo'n belangrijke functie voor de meeste hobbyisten.
Wij kochten een Aneng A3008 bij Banggood, vandaar dat wij in de rest van dit artikel deze merknaam blijven gebruiken.

De levering van het apparaat
De pen-multimeter wordt geleverd in een stevige kartonnen doosje en bevat, naast de meter zélf, een 95 cm lang meetsnoer met een krokodilklem en een banaanstekker dat u op de achterzijde van de pen moet aansluiten en de 'COMMON' is. Daarnaast bevat het doosje een miniatuur handleiding van 18 pagina's in het Chinees en Engels. De tekst is echter zo klein dat deze zo goed als onleesbaar is. Wij hebben de Engelse pagina's met hoge resolutie gescand en weer tot een PDF-boekje verenigd. U kunt deze tien pagina lange en goed leesbare handleiding downloaden van onze Google Drive account:
Aanklikbare link ➡ Engelstalige handleiding Aneng A3008

Aneng-A3008-01 (© AliExpress)
De levering van de Aneng A3008. (© AliExpress)

Het apparaat zélf
In de onderstaande figuur ziet u hoe deze pen-multimeter er uit ziet. Het apparaatje is 17,0 cm lang en heeft een diameter van 2,4 cm tot 2,1 cm. Het gewicht gedraagt met batterij slechts 46 gram. Die batterij is een standaard 1,5 V batterij van het type AAA die u achter een klepje in de achterzijde van de meter moet monteren.
Boven de 18 mm lange meetstift zit een klein LED'je waarmee u de meetplek iets kunt verlichten. Dat stelt echter niet veel voor! Links van het display zit een venstertje waarachter een tweekleuren LED schuil gaat. Die rood of groen oplichtende LED komt van pas als u deze multimeter gebruikt als ordinaire spanningszoeker.

Aneng-A3008-02 (© Banggood)
Het uiterlijk van de Aneng A3008. (© Banggood)

Het display
Het display, voorgesteld in de onderstaande figuur, is slechts 30 mm bij 11 mm groot. De achtergrondkleur is zwart en de cijfers lichten daarin, dank zij de achtergrond belichting, lichtblauw op. Deze cijfers zijn goed te lezen. Anders is het gesteld met de extra informatie, zoals de meetfunctie en de eenheden waarin wordt gemeten. Deze symbooltjes zijn erg klein en worden bovendien in een donkergroene kleur weergegeven. Die kleurencombinatie zorgt ervoor dat zij weliswaar uitstekend te lezen zijn in de duisternis maar nauwelijks opvallen in daglicht en dat u het display even met uw andere hand moet afschermen tegen het daglicht om de eenheden af te lezen. Een andere kleurenkeuze had dit kunnen voorkomen!

Aneng-A3008-03 (© 2021 Jos Verstraten)
Het kleine kleurendisplay van 30 x 11 mm². (© 2021 Jos Verstraten)

De bediening van de A3008 pen-multimeter
De meter heeft drie drukknopjes. De rode is de belangrijkste. Na twee seconden drukken op deze knop wordt het apparaatje ingeschakeld. Op het display verschijnt 'Auto' als indicatie dat de volledig automatische meetfunctie is ingeschakeld. In die stand zou de meter zélf moeten beslissen welke grootheid u wilt meten. Dit lukt uitstekend als u een gelijk- of een wisselspanning of een weerstand aan de meter aanbiedt. Als u echter de frequentie wilt meten van het signaal aan de ingang weet de meter dat uiteraard niet en moet u de automatische functie uitschakelen en met de hand de meetfunctie instellen. Ook bij het meten van condensatoren moet u de meetfunctie met de hand instellen. Dat doet u door diverse keren kort op de rode knop te drukken. U doorloopt de meetfuncties dan in de onderstaande volgorde:
       - Gelijkspanning
       - Wisselspanning
       - Capaciteit
       - Diode- en doorgangstest
       - Graden celsius
       - Graden fahrenheit
       - Frequentie
       - Automatisch
Met de tweede knop 'HOLD' kunt u uiteraard de gemeten waarde op het display bevriezen.
Met de derde knop schakelt u om naar de functie 'wisselspanningszoeker'. Hiermee hebt u drie opties, die u weer oproept door diverse keren kort op de knop te drukken:
       - EF: Indicatie van wisselspanningsvelden
       - LIvE: Indicatie van de fase (rood) of de nul (groen)
       - PA: Opzoeken van de fase-volgorde in een krachtstroom aansluiting
Als u langer dan twee seconden op deze knop drukt gaat het LED'je boven de meetstift aan of uit.

Share

Automatische uitschakeling

Om de batterij te sparen schakelt de meter na vijf minuten inactiviteit automatisch uit. Deze functie kunt u echter niet uitschakelen wat voor sommige metingen irritant is.

De specificaties van de A3008
Volgens de fabrikant heeft deze multimeter de onderstaande specificaties:
       - Sampling snelheid: 3 Sa/s
       - Meetmethode: dubbele integrator ADC
       - Gelijkspanning bereiken: 5,999 V ~ 59,99 V ~ 599,9 V
       - Gelijkspanning nauwkeurigheid: ±(0,5 % + 4 digits)
       - Gelijkspanning ingangsweerstand: 1 MΩ
       - Wisselspanning bereiken: 5,999 V ~ 59,99 V ~ 599,9 V
       - Wisselspanning nauwkeurigheid: ±(0,5 % + 4 digits)
       - Wisselspanning frequentiebereik: 50 Hz ~ 800 Hz
       - Weerstand bereiken: 599,9 Ω ~ 5,999 kΩ ~ 59,99 kΩ ~ 599,9 kΩ ~ 5,999 MΩ ~ 59,99 MΩ
       - Weerstand nauwkeurigheid: ±(0,8 % + 5 digits) tot ±(2,5 % + 3 digits)
       - Capaciteit bereiken: 10,00 nF ~ 100,0 nF ~ 1,000 μF ~ 10,00 μF ~ 100,0 μF
       - Capaciteit bereiken: 1,000 mF ~ 10,00 mF ~ 60,00 mF
       - Capaciteit nauwkeurigheid: ±(3,5 % + 20 digits) tot ±(5,0 % + 3 digits)
       - Temperatuur °C bereik: -20 °C tot +50 °C 
       - Temperatuur °C nauwkeurigheid: ±(1,0 % + 5 digits)
       - Temperatuur °F bereik: 0 °F tot +122 °F 
       - Temperatuur °F nauwkeurigheid: ±(0,75 % + 5 digits)
       - Frequentie meetbereik: 9,999 Hz ~ 99,99 Hz ~ 999,9 Hz ~ 9,999 kHz
       - Frequentie meetbereik: 99,99 kHz ~ 999,9 kHz ~ 9,999 MHz ~ 99,99 MHz

De elektronica in de A3008
De twee delen van de behuizing zijn te scheiden door het los draaien van drie schroefjes en het verwijderen van vier zelfklevende stickers. Op het ene printje zit, zie de onderstaande figuur, verbazingwekkend weinig elektronica. Rechts ziet u de twee grote pads die contact maken met het batterijcompartiment in het verwijderde deel van de behuizing.
Links ziet u een klein relais dat u bij sommige metingen hoort omschakelen. Duidelijk is dat er geen enkele maatregel is getroffen om het apparaat te beveiligen tegen een te hoge spanning op de ingang. Het apparaat heeft dan ook geen CAT-rating meegekregen van de fabrikant. Een uitzonderlijke situatie voor Chinese apparatuur, want meestal wordt gestrooid met volledig verzonnen CAT-rating die nergens op slaan. Dat betekent dat dit apparaatje in de laagste CAT-rating valt, dus CAT I. Dat is geen ramp voor het meten in printjes die uit lage gelijkspanningen worden gevoed. In principe zou u dit apparaat dus niet mogen gebruiken met zijn EF-, LIvE en PA-functies, waar een rechtstreekse koppeling met de netspanning tot stand komt. Maar ja...heeft een ouderwetse spanningzoeker met een weerstand en een neonlampje wél een CAT-rating? Tóch duwen wij die, zonder er bij na te denken, in de gaatjes van een wandcontactdoos.
Opmerkenswaard is verder dat er op het printje plaats is voor twee elco's van respectievelijk 220 μF en 470 μF die echter niet aanwezig zijn.

Aneng-A3008-04 (© 2021 Jos Verstraten)
De elektronica in de A3008. (© 2021 Jos Verstraten)


Het testen van de Aneng A3008 pen-multimeter


Het meten van gelijkspanningen
Wij hebben de A3008, samen met onze referentiemeter Fluke 8842A, aangesloten op onze digitaal instelbare voeding en de voeding ingesteld op spanningen van 1,000 Vdc tot 30,00 Vdc. De resultaten ziet u in de onderstaande tabel. Voor het berekenen van de procentuele fout hebben wij de Fluke als 100 % referentie genomen.
Conclusie: de nauwkeurigheid van het geteste exemplaar is veel beter dan de specificaties beloven.
De ingangsweerstand bij het meten van gelijkspanning bedraagt 10,73 MΩ.

Aneng-A3008-05 (© 2021 Jos Verstraten)
De testresultaten bij het meten van gelijkspanningen. (© 2021 Jos Verstraten)

Het meten van wisselspanningen
Omdat onze Fluke alleen gelijkspanningen meet moeten wij een beroep doen op onze tweede multimeter, de VC650BT van Voltcraft. Deze heeft echter voor wisselspanning een nauwkeurigheid en een resolutie die vergelijkbaar zijn met deze van de A3008. Het heeft dus geen enkele zin om de procentuele fout te berekenen. U moet de resultaten in de onderstaande tabel dus uitsluitend bekijken als een controle of de meetresultaten van beide meters vergelijkbaar zijn. Dat is het geval en omdat wij onze VC650BT vertrouwen geloven wij dat ook de A3008 binnen zijn specificaties meet. De metingen zijn uitgevoerd bij 50 Hz, wij hebben zowel kleine als grote spanningen gemeten. De spanning tot 1 V werden ingesteld op onze digitale functiegenerator UTG9005C/II van UNI-T. De spanningen vanaf 10 V werden ingesteld met een variac.
Jammer dat de firmware niet zo is geschreven dat het ingebouwd zoemertje wordt gestuurd bij spanningen van meer dan 50 V!

Aneng-A3008-06 (© 2021 Jos Verstraten)
De testresultaten bij het meten van wisselspanningen.
(© 2021 Jos Verstraten)

Testen van de True RMS werking
Tegenwoordig kunnen alle multimeters de echte effectieve waarde van een wisselspanning meten. Dat is die waarde van de wisselspanning die in een zuiver ohmse weerstand hetzelfde thermische vermogen opwekt als een gelijkspanning van dezelfde waarde. Wij hebben dit gecontroleerd voor sinus-, driehoek- en vierkantvormige spanningen van 1 Veff bij 50 Hz. De resultaten zijn meer dan uitstekend, zie de onderstaande tabel.

Aneng-A3008-07 (© 2021 Jos Verstraten)
Het testen van de effectieve waarde metingen.
(© 2021 Jos Verstraten)

Het frequentiebereik bij wisselspanningsmetingen
In de handleiding wordt gesteld dat wisselspanningen worden gemeten in het frequentiebereik van 50 Hz tot 800 Hz. Er wordt echter niet gespecificeerd bij welke procentuele fout deze grenzen zijn vastgesteld. Dat hebben wij getest door een wisselspanning van 1 Veff, nauwkeurig constant gehouden met onze Philips PM2454 op zijn 1 V meetbereik, aan de A3008 aan te bieden en de frequentie van het signaal te variëren. De resultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel. Hierbij werd het meetresultaat bij 50 Hz als 100 % referentie aangehouden. Als u genoegen neemt met een fout van ongeveer 5 %, dan kunt u dus wisselspanningen meten tussen 10 Hz en 2 kHz.

Aneng-A3008-08 (© 2021 Jos Verstraten)
Het testen van het frequentiebereik bij wisselspanningsmetingen.
(© 2021 Jos Verstraten)

Het meten van weerstanden
Hier kunnen wij onze dure Fluke weer inschakelen! Gemeten worden zes 1% weerstanden, eerst met de Fluke en dan met de Aneng. De resultaten zijn in de onderstaande tabel vermeld, waarbij de aflezing op de Fluke weer als 100 % referentie wordt beschouwd.
De spec's geven een nauwkeurigheid van ±(0,8 % + 5 digits), het door ons geteste exemplaar doet het dus heel wat beter.

Aneng-A3008-09 (© 2021 Jos Verstraten)
Het meten van weerstanden met de Fluke en de Aneng. (© 2021 Jos Verstraten)

Het meten van condensatoren
Zoals bij alle multimeters die wij hebben getest gaat het meten van vooral grote condensatoren zoals elco's tergend traag. Om een voorbeeld te geven: het duurt 47 seconden alvorens de meting van een 1.000 μF elco een écht stabiele uitlezing geeft! Wij hebben wat polyester condensatoren en wat elco's uit onze voorraad getest. Als referentiemeter gebruiken wij de ET4401 van East Tester. Deze meter is met zijn ±0,2 % nauwkeurig genoeg om in dit kader als 100 % referentie te gebruiken.
Zoals te verwachten was ontstaan bij het meten van elco's grote fouten. Dat is een gevolg van het feit dat bij het meten van condensatoren met multimeters een constante stroom door de condensator wordt gestuurd en gemeten wordt hoe lang het duurt tot de condensator is opgeladen tot een bepaalde spanning. Die laadtijd is recht evenredig met de capaciteit van het onderdeel. Deze methode houdt echter geen rekening met de lekstroom van een elco die een deel van de laadstroom opeist. Hierdoor duurt het laden van het onderdeel langer en meet de meter een grotere capaciteit dan de bedoeling is. Sommige elco's hebben een grote lekstroom en wordt de capaciteit van zo'n elco gemeten met een fout die tientallen procenten kan bedragen. Een echte RLC-meter, zoals de ET4401 van East Tester, meet de capaciteit van de elco door een kleine op een gelijkspanning gesuperponeerde 120 Hz sinus over de condensator te zetten en de wisselstroom door het onderdeel te meten. Bij deze meetmethode speelt de lekstroom geen rol. 

Aneng-A3008-10 (© 2021 Jos Verstraten)
Het meten van condensatoren met de East Tester en de Aneng. (© 2021 Jos Verstraten)

Het meten van frequenties
Voor deze test bieden wij sinussen met verschillende frequenties aan de A3008 aan en onderzoeken hoe groot de spanning moet zijn om een stabiele en nauwkeurige frequentiemeting te verkrijgen. De resultaten zijn in de onderstaande tabel samengevat. Wij hebben de gemeten waarde van de frequentie niet in deze tabel opgenomen omdat deze tot de laatste digit klopt met wat onze functiegenerator beweert. 

Aneng-A3008-11 (© 2021 Jos Verstraten)
De gevoeligheid bij het meten van frequenties.
(© 2021 Jos Verstraten)

Het meten van temperaturen
Dat is een compleet nutteloze functie op dit apparaat. De betreffende sensor zit ergens in het apparaat op het printje en het enige dat u meet is de kamertemperatuur. Het was handig geweest als de sensor op de een of andere manier aan de metalen meetstift was gekoppeld, zodat u door de meetstift op een transistor te houden na enige tijd de temperatuur van het onderdeel zou kunnen meten. Maar dit is duidelijk niet het geval!


Continuïteitstest

In deze stand kunt u laagohmige verbindingen doorpiepen. De open klem spanning bedraagt 3,946 V (er zit dus ergens een spanningsvermenigvuldiger in dat beetje elektronica!) en de kortsluit stroom 170,3 μA. De grens tussen piepen en niet-piepen ligt bij een weerstand van ongeveer 47 Ω.
In deze functie kunt u vrij nauwkeurig zeer lage weerstanden doormeten. Wij hebben een handvol 10 W draadgewonden weerstanden gemeten met onze Fluke 8842A (in de vierdraad modus) en met de Aneng A3008. De resultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Aneng-A3008-12 (© 2021 Jos Verstraten)
Het meten van zeer lage weerstanden. (© 2021 Jos Verstraten)


De EF, LIvE en PA functies


De EF-functie
Bij de EF-functie is het de bedoeling dat u de meetpunt van de A3008 in de buurt van een punt brengt waarop de netspanning staat. De rode LED moet dan gaan branden, de zoemer piepen en op het display verschijnt een aantal streepjes dat de sterkte van het 50 Hz veld aanduidt. Bij het geteste exemplaar is deze functie veel te gevoelig. Als wij met de meetpunt alle afschermingen van de BNC-connectoren van onze geaarde meetapparatuur aanraken, dan piept de tester als een bezetene en geeft het display maximaal veld aan. Alleen als wij de 'COMMON'-aansluiting op de achterzijde van de meter aarden gaat het goed.

De LIvE-functie
Bij de LIvE-functie kunt u de fase en de nul van elkaar onderscheiden. Raakt u een fasedraad aan, dan verschijnt in op display 'OL' en worden de rode LED en de zoemer geactiveerd. In het andere geval gaat de groene LED branden.

De PA-functie
De functie PA heeft alleen nut als u een krachtstroom aansluiting hebt. Zoals u waarschijnlijk weet zit er een faseverschuiving van 120° tussen de drie spanningen op de drie fase-aders van een krachtstroom aansluiting. Met deze functie kunt u de juiste volgorde van die drie fasen opzoeken. Zet de A3008 in de PA-functie en raak met de pen een van de fase-aansluitingen aan. De meter piept even en toont 'PA'. Raak met de meetpunt vervolgens een van de twee overige fase-aansluitingen aan. Als u nu deze hebt die 120° in fase is verschoven ten opzichte van de eerste, dan verschijnt op het display 'PAB' en piept de meter. Raak tot slot de derde fase aan, de meter piept weer en op het display verschijnt 'PABC'. Maar bovendien ziet u in het display een van de rode pictogrammen oplichten, zie de afbeelding helemaal in het begin van dit artikel. Hieruit kunt u afleiden of het veld van de gedetecteerde fase-volgorde linksom of rechtsom draait. Dit is van belang als u een driefase motor moet aansluiten.

Onze conclusie over de Aneng A3008


Het zal duidelijk zijn dat wij zeer te spreken zijn over dit kleine, goedkope metertje. Het door ons geteste exemplaar presteert op de meeste meetfuncties beter dan de specificaties beloven. De kunststof behuizing is zeer robuust en zal niet snel breken of barsten. Maar wij werken uitsluitend aan onze labtafel met twee benchtop multimeters en hebben zo'n pen niet nodig. Wij kunnen ons echter voorstellen dat deze pen-multimeter voor iedere service-technicus een handig hebbedingetje is.
Vanwege de ontbrekende CAT-rating mag u er echter volgende de voorschriften alleen in niet net-gekoppelde laagspanningsinstallaties mee meten. Niet dat wij geen vertrouwen hebben dat het apparaatje veilig in 230 V omgevingen gebruikt kan worden. Maar als er iets fout zou gaan dan zou een verzekeringsmaatschappij wel eens problemen kunnen maken over het werken met een CAT I apparaat in een netspanningsomgeving.(Banggood sponsor advertentie)
Aneng A3008 pen-multimeter