Tijdschriften: Wij en de elektronica

(gepubliceerd op 06-03-2024)

In 1958 wordt door 'Philips Nederland NV Afdeling Onderwijsvoorlichting' een reeks van tien dunne boekjes uitgegeven onder de verzamelnaam 'Wij en de elektronica'. De bedoeling van deze boekjes is aan nieuwsgierige leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool uit te leggen, zonder formules en zware theorie, hoe alledaagse elektronische apparaten zoals een radio werken. De hoop van de initiatiefnemers is uiteraard dat uit de zaadjes die met deze boekjes worden uitgestrooid een diepgaandere interesse in de elektronica techniek zal opbloeien. 
De reeks is blijkbaar erg succesvol, want in 1962 en 1969 worden er totaal gemoderniseerde versies van deze boekjes uitgegeven. Dat heeft niet zozeer te maken met de inhoud, want die blijft vrijwel ongewijzigd, maar alles met de vormgeving die aan de eisen van de tijd wordt aangepast. De exemplaren die u op deze pagina kunt downloaden zijn de boekjes die in de laatste editie van 1969 zijn uitgebracht.
Hoewel een groot deel van de informatie uit deze boekjes uiteraard volstrekt is verouderd, is er voor de mens anno 2024 tóch het nodige uit te halen, zoals bijvoorbeeld uit nummer 8 waar de werking van halfgeleiders op een eenvoudige manier wordt uitgelegd.

Wij en de elektronica

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de mensen van 'radiodatabase.nl', die de boekjes hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd. En uiteraard bedanken wij weer Marianne Packbiers die de inhouden heeft ingetypt.

Wat en waar te downloaden?
De tien gescande boekjes staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.

Bladerbare boekjes
Op archive.org zijn alle boekjes als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Wij en de elektronica' lezen op archive.org


Wij en de elektronica nummer 1: Radio
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Radio
 • Wat is geluid?
 • Geluidsvoortplanting
 • De elektronentechniek komt te hulp
 • De radio
 • De opwekking van hoogfrequente elektrische trillingen
 • Uitzending van elektromagnetische golven
 • Ontvangst van elektromagnetische golven
 • De detectie
 • Wat kan men nu hiermee doen?
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 2: Elektronenbuizen
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Elektronenbuizen
 • Thermische emissie van elektronen uit een metaal
 • Hoe werkt de diode (twee-elektroden buis)
 • De triode (drie-elektroden buis)
 • De röntgenbuis
 • Foto-emissie van elektronen uit een metaal
 • De foto-elektrische cel
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 3: Frequentiemodulatie
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Frequentiemodulatie
 • Geluid: toon en klank
 • Bandbreedte
 • Frequentiemodulatie
 • De ontvanger
 • Voortplanting van radiogolven
 • FM-kortegolf antennes
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 4: Elektronenstraalbuizen
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Elektronenstraalbuizen
 • De elektronenstraalbuis
 • Het elektronenkanon
 • Het afbuigsysteem
 • De elektronenstraal oscilloscoop
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 5: Televisie
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Televisie
 • Het vastleggen en overbrengen van een stilstaand beeld
 • De opneembuis
 • Het aftasten van de signaalplaat door een elektronenstraal
 • Het overbrengen van het video-signaal
 • De beeldbuis in de televisie-ontvanger
 • Het overbrengen van televisiesignalen door middel van radiogolven
 • Schema van de TV-ontvanger
 • Enkele opmerkingen
 • Kleurentelevisie
 • Kleurschifting
 • Kleurenmenging
 • Additieve kleurmenging
 • Principe van het overbrengen van gekleurde beelden
 • De camera voor kleurentelevisie
 • Het overbrengen van kleursignalen door middel van radiogolven
 • Het helderheidssignaal
 • Het chrominantiesignaal
 • De kleurentelevisie-ontvanger
 • De kleurenbeeldbuis
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 6: Radar
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Radar
 • Echo's
 • Praktische toepassingen van geluidsecho
 • De licht-echo-methode
 • Radar
 • De zender
 • Het antennesysteem
 • Ontvanger en indicator
 • Toepassingen
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 7: Geluidsregistratie
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Geluidsregistratie
 • De mechanische registratie
 • Inductie
 • Het vervaardigen van grammofoonplaten
 • Optische geluidsregistratie
 • Magnetische registratie
 • Magnetisatie
 • De bandopnemer
 • Stereofonie
 • Toepassingen
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 8: Halfgeleiders
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Halfgeleiders
 • De bouw van het atoom
 • De ionenbinding
 • De metaalbinding
 • De covalente binding
 • Halfgeleidende stoffen
 • Vrije elektronen en gaten
 • N-germanium
 • P-germanium
 • Combinatie van N- en P-geleiders
 • De kristaldiode
 • De kristaldiode als ventiel
 • De transistor
 • De transistor als versterker
 • Voordelen
 • Nadelen
 • Geïntegreerde schakelingen
 • Besluit
 • Woorden en begrippen

Share

Wij en de elektronica nummer 9: Elektronische rekenautomaten
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Elektronische rekenautomaten
 • Analoog en digitaal
 • De analogon rekenmachine
 • De digitale rekenmachine
 • Rekenprogramma's
 • Conditionele sprongopdrachten
 • Invoer- en uitvoerorganen
 • Het tweetallig of binair stelsel
 • Elektronische binaire elementen
 • Geheugens
 • Het inschrijven en uitlezen van gegevens bij een ringkern geheugen
 • Elektronisch cijferen
 • Toepassingen
 • Woorden en begrippen

Wij en de elektronica nummer 10 : Elektronica in industrie en onderzoek
Aanklikbare link ➡ Download dit boekje
 • Werktuigen
 • Machines
 • Verdere ontwikkelingen
 • Waarnemen en meten
 • Automatisch regelen
 • Opnemers voor temperatuur
 • Opnemers voor plaats en verplaatsing
 • Opnemers voor versnelling
 • Opnemers voor geluid
 • Opnemers voor mechanische trillingen
 • Opnemers voor ruwheid
 • Opnemers voor tijd
 • Opnemers voor radio-actieve straling
 • Opnemers voor licht
 • Rekstrookjes
 • Materiaalonderzoek
 • Elektronische werktuigen
 • Telecommunicatie
 • Besluit
 • Woorden en begrippen


(Amazon sponsor advertentie)
Bestel elektronica boeken bij Amazon