Review: CM2100, 230 V bewaking via GSM

(gepubliceerd op 21-04-2017)

Is de aanwezigheid van netspanning voor u van vitaal belang? De CM2100 van Mobeye informeert u bij spanningsuitval via een telefonische oproep en een SMS-bericht. De CM2100 heeft bovendien twee extra ingangen waarop u externe sensoren kunt aansluiten.

De CM2100 ofwel 'The PowerGuard' van Mobeye


Kennismaking
De CM2100 van Mobeye is een GSM-alarmmodule die berichten verstuurt na uitval van de netspanning of na activering van een van de twee alarmingangen. De module is voorgeprogrammeerd met standaard reacties. Dit gedrag kunt u aanpassen door het versturen van SMS-berichten naar het telefoonnummer van de module.
De CM2100 bestaat uit een kleine module die u tegen de muur schroeft en een netspanningsadapter die u in een wandcontactdoos plugt. Als de netspanning wegvalt levert de adapter geen voedingsspanning meer aan de CM2100. De module schakelt onmiddellijk over naar batterijvoeding en verstuurt een SMS alarmboodschap naar uw telefoon.

CM2100_01 (© Mobeye BV)
 De CM2100 of 'PowerGuard' van Mobeye. (© Mobeye BV)

Het standaard gedrag van de CM2100
De fabrieksinstellingen geven het volgende standaard gedrag:
 • Bij uitval van de 230 V netspanning stuurt de CM2100 het SMS-bericht 'Power failure' naar maximaal vijf ingestelde telefoonnummers.
 • Bij herstel van de netspanning stuurt de module de tekst 'Power restored' naar de ingestelde telefoonnummers.
 • Indien een van de alarmingangen wordt geactiveerd door een sensor stuurt de CM2100 een door u geprogrammeerde tekst naar de ingestelde telefoonnummers.
 • Zolang er spanningsuitval is en/of de ingangen in alarmstatus blijven, stuurt de CM2100 iedere vier uur een herhaling van het SMS-bericht naar de ingestelde nummers.
 • Bij een te lage batterijspanning stuurt de CM2100 een SMS-bericht naar de beheerder, het eerste geprogrammeerde telefoonnummer.

Het installeren van de CM2100


De hardware activeren
Schroef de deksel van de behuizing los met een kruiskopschroevendraaier, zodat u toegang krijgt tot de printplaat van de module.
 1. Plaats een geactiveerde SIM-kaart (PIN-code 0000 of PIN-code vrij) in het SIM-compartiment. 
 2. Plaats de twee meegeleverde batterijen. Dit zijn 3,0 V lithium batterijen van het type CR123A. Let op de polariteit!
 3. Verbind de twee aders van de meegeleverde 12 V netstekkervoeding met de twee linker aansluitingen van het kroonsteentje. Let op de polariteit! De zwarte draad met een witte band is de positieve aansluiting. U kunt de twee draadjes van de voeding via de rubber tules in de behuizing van de CM2100 voeren. Opmerking: bij de moderne versies van de CM2100 wordt de adapter echter via een 3,5 mm connector fabrieksmatig aangesloten op de print en hoeft u dit dus niet zélf te doen.
 4. Sluit eventueel de eerste sensor aan op de twee middelste ingangen van het kroonsteentje. U kunt de twee draadjes van de sensor via een van de twee rubber tules in de behuizing van de PowerGuard CM2100 voeren.
 5. Sluit eventueel de tweede sensor aan op de twee rechtse ingangen van het kroonsteentje.

CM2100_02 (© Mobeye BV)
Het installeren van de hardware van de CM2100. (© Mobeye BV)
Bruikbare sensoren
U kunt sensoren op de twee ingangen aansluiten die een potentiaalvrij contact hebben dat minstens een halve seconde opent of sluit bij actie. Als de sensor een normaal gesloten (NC) contact heeft, moet dit dus minimaal 0,5 s openen bij actie. Heeft de sensor een normaal open (NO) contact, dan moet dit minimaal 0,5 s sluiten bij actie.
U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van:
 • Magnetische sensoren met reed-relais dat wordt geactiveerd als een deur of raam wordt geopend.
 • Piëzo-ceramische sensoren die ruitbreuk detecteren.
 • Vlotterschakelaars, die een vloeistofniveau detecteren.
 • Bimetaal schakelaars, die het overschrijden van een temperatuur registreren.
 • PIR-sensoren met relais, die de aanwezigheid van een persoon detecteren.
 • Thermostaten, die een contact openen als een temperatuur overschreden wordt.

Share


Beheerder aanmelden
Na het aansluiten van de netstekkervoeding op de 230 V netspanning zal de module netwerkverbinding zoeken. Gedurende deze tijd knippert de LED op de behuizing. Zodra de GSM-verbinding is gelegd, zal de LED blijven branden. Het eerste 06-telefoonnummer dat u moet programmeren is dat van de beheerder. Deze beheerder zal eventuele systeemberichten ontvangen. Zonder de invoer van het eerste nummer zal uw CM2100 niet werken. Om dit beheerdernummer te programmeren, belt u na het aansluiten op het 230 V net en terwijl de groene LED aan staat met de GSM-telefoon van de beheerder naar het telefoonnummer van de SIM-kaart in de module. Uw CM2100 zal dit nummer herkennen en opslaan als beheerder. De beheerder krijgt ter bevestiging een SMS-bericht met de beveiligingscode. Deze code is nodig om uw PowerGuard CM2100 te programmeren.

Programmeren van de CM2100


Voorbereiding
Om uw CM2100 te programmeren, moet het apparaat uiteraard verbinding hebben met het GSM-netwerk. Als de module via de netstekkervoeding wordt gevoed, dan heeft het altijd verbinding met het netwerk. Als uw module echter op de ingebouwde batterijen loopt, moet het eerst in de programmeerstand worden gezet. U schakelt naar de programmeerstand door de ene knop op de module gedurende vijf seconden in te drukken, totdat de LED rood/groen gaat knipperen. Vervolgens kunt u de CM2100 programmeren door middel van het versturen van SMS-berichten. Alle instellingen worden opgeslagen en blijven bewaard, ook wanneer het apparaat geen voedingsspanning heeft of de batterijen verwijderd zijn.


Programmeren door het versturen van SMS-berichten
Het programmeren van uw CM2100 gaat door het versturen van een SMS-berichtje vanuit de beheerderstelefoon met de syntax:
CODE COMMANDO
CODE staat voor de beveiligingscode van de module, COMMANDO voor wat er moet gebeuren. Na de goede ontvangst van een commando zal de LED op de module drie keer knipperen.

De belangrijkste commando's
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste commando's die u naar de CM2100 kunt versturen.

Telefoon-
nummers
De CM2100 kan SMS-berichten versturen naar vijf telefoonnummers. Het eerste nummer moet dat van de beheerder zijn.
Identificatie tekst Een maximaal 20 karakter lange tekst die aan de module een unieke naam toekent en die met ieder SMS-bericht wordt verzonden. Fabrieksmatig staat deze tekst op 'Mobeye'.
Alarmtekst Een maximaal 20 karakters lange tekst, individueel voor de vier alarmmeldingen: netspanning valt weg, netspanning wordt hersteld, ingang 1 actief en ingang 2 actief.
Input type Definieert beide sensoringangen individueel als normaal open (NO) of normaal gesloten (NC).
SMS + oproep Met dit commando kunt u er voor zorgen dat iedere SMS-melding van de CM2100 wordt begeleidt door een belsignaal in de telefoon van de ontvanger.
Vertraging op spanningsuitval Definieert de tijd tussen het uitvallen van de netspanning en het verzenden van een alarm-SMS.
Alarm-
vertraging
Bepaalt hoe lang een ingang geactiveerd moet zijn alvorens een alarm wordt geïnitieerd. Als de ingang naar de niet-alarm status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan.
Inactieve tijd Definieert de tijd dat de sensor-ingangen inactief zijn na het versturen van een SMS-alarm.
Alarm- 
herhaling
Definieert de tijd dat de module SMS-alarmmeldingen blijft versturen.
Testmelding Stuurt een 'keep alive'-melding naar de beheerder om aan te geven dat uw CM2100 actief is en goed werkt. De tijd tussen twee van dergelijke meldingen is instelbaar tussen nul dagen en dertig dagen.
Beveiligings- 
code
U kunt de standaard beveiligingscode '1111' wijzigen in een viercijferige eigen code van '0000' tot en met '9999'.

Response van de module
Uw CM2100 reageert door het versturen van alarm- en statusmeldingen naar de geprogrammeerde 06-nummers onder de vorm van korte SMS-berichten. Alarmmeldingen worden naar alle ingeprogrammeerde 06-nummers verstuurd, statusmeldingen alleen naar de telefoon van de beheerder.
Alarmmeldingen worden verstuurd als:
 • De netspanning uitvalt: 'Power failure' (of eigen tekst);
 • De netspanning wordt hersteld: 'Power restored' (of eigen tekst);
 • Ingang 1 wordt geactiveerd: 'Alarm 1' (of eigen tekst);
 • Ingang 2 wordt geactiveerd: 'Alarm 2' (of eigen tekst).
Statusmeldingen worden verstuurd als:
 • De batterijspanning te laag wordt;
 • Eerdere berichten niet konden worden verstuurd.

Mobeye Internet Portal

De CM2100 kan, met een reguliere SIM-kaart, stand-alone worden ingezet. U kunt uw module echter ook aanmelden bij het 'Mobeye Internet Portal' met de speciale Mobeye SIM-kaart. Dit biedt extra mogelijkheden. Het Portal verzendt alarmmeldingen via SMS of email naar contactpersonen die zijn aangemeld bij het Portal. De ontvangers van alarmmeldingen kunnen verschillen van de ontvangers van de technische berichten. De telefonische oproep wordt nog steeds direct vanaf de CM2100 gedaan.

Technische gegevens van de CM2100

- GSM-protocol: quad band EGSM
- Frequentiebanden: 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz
- Backup voeding: 2 x 3 V lithium batterij, CR123
- Stroomverbruik in rust: 50 µAdc
- Stroomverbruik actief: 50 mAdc typisch
- Levensduur batterijen: gemiddeld twee jaar
- Ingangen: twee potentiaalvrije contacten, NO of NC
- Contacttijd ingangen: minimaal een halve seconde sluiten of openen
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
- Afmetingen: 80 mm x 60 mm x 40 mm
- EAN-code: 8717953027221(Amazon sponsor advertentie)
Bestel elektronica boeken bij Amazon