Review: EL-PDF-1, no-software temperatuurlogger

(gepubliceerd op 14-02-2018)

Als u regelmatig bederfelijke goederen verstuurt is het van belang de temperatuur tijdens het transport goed te registreren. Lascar Electronics heeft nu een nieuwe datalogger ontwikkeld, waarbij verzender en ontvanger geen specifieke software nodig hebben om de data te kunnen lezen.

Kennismaking met de EL-PDF-1 serie dataloggers


Heel veel apparaatjes met allemaal eigen software
Apparaatjes waarmee u de temperatuur van producten tijdens hun transport kunt registreren en opslaan zijn te kust en te keur te koop. Op dit blog is bijvoorbeeld de Chinese RC-5 reeds besproken, zie 'Review: RC-5, USB temperatuur logger'
Ook Lascar Electronics, specialist op het gebied van stand-alone dataloggers, heeft diverse bruikbare dataloggers in de aanbieding, zoals de EL-USB-LITE, die ongeveer € 35,00 kost.
Het probleem bij deze producten is dat u specifieke software nodig hebt om de loggers te programmeren en om de data uit te lezen. Dat betekent dat niet alleen u, maar ook de ontvanger en eventueel de transporteur van uw bederfelijke waren over deze software moeten beschikken. Dat eist nogal wat internationale communicatie en niet altijd zult u er in slagen alle betrokkenen te overtuigen van de noodzaak deze specifieke software op hun systemen te installeren, in de veronderstelling dat hun systeembeheerders dat zouden toestaan. Uw mooi systeem van temperatuurregistratie valt in het water.

EL-PDF-1, no-software temperatuurlogger
Lascar Electronics heeft dit probleem opgelost door een reeks goedkope miniatuur dataloggers op de markt te brengen, die volledig zonder externe software werken. Op het moment dat zo'n logger met loggen moet beginnen drukt u op een knopje en het apparaatje gaat aan het werk. Op het moment dat uw goederen bij de ontvanger zijn afgeleverd duwt deze op hetzelfde knopje en de logger maakt onmiddellijk intern een mooi verslagje van de gemeten temperaturen aan in PDF-formaat, het zogenoemde 'Summary Report'. Het volstaat de logger in een USB-poort te pluggen en het PDF-bestand te openen.

Hoe de EL-PDF-1 er uit ziet
In onderstaande foto ziet u hoe dit wondertje er uit ziet. De eigenlijke logger zit in een plastic waterdicht geseald envelopje met als afmetingen 67 mm bij 48 mm. Op de bovenzijde zitten twee knopjes. Als u het rechter knopje indrukt begint de logger met het meten en loggen van de temperatuur met een interval van ongeveer tien minuten. Met de linker knop krijgt u een snelle indicatie over de status van de gelogde temperatuur, namelijk of deze een of beide vaste alarmdrempels heeft overschreden. Als een logging-cyclus is voltooid, scheurt u gewoon de waterdichte enveloppe open, zodat u de logger snel uit zijn waterdichte jas kunt bevrijden en het apparaatje in een USB-connector van gelijk welke PC kunt pluggen. De logger meldt zich als externe USB-drive en wordt dus onmiddellijk herkend door bijvoorbeeld de Verkenner van Windows. In het Verkenner-venster verschijnt slechts één PDF-bestand dat het rapport van de gemeten temperaturen op een overzichtelijke A4-pagina presenteert, klaar om geprint te worden.

EL-PDF-1-01 (© 2018 Jos Verstraten)
De EL-PDF-1 (links) zit in een waterdicht geseald envelopje (rechts). (© 2018 Jos Verstraten)
Vier verschillende temperatuurbereiken
De EL-PDF-1 wordt geleverd in vier versies die ieder voor een bepaald soort producten zijn bestemd. Dat heeft te maken met de twee alarmdrempels, die vast geprogrammeerd zijn en die u dus niet kunt veranderen:
EL-PDF-1-02 (© 2018 Jos Verstraten)
De vier leden van de EL-PDF-1 familie. (© 2018 Jos Verstraten)
De technische gegevens van de EL-PDF-1
       - Meetbereik: -30,0 °C tot +60,0 °C
       - Nauwkeurigheid: ±0,5 °C typisch
       - Meetresolutie: 0,1 °C
       - Levensduur batterij: 12 maanden typisch
       - Geheugenomvang: 32.600 metingen
       - Sample-rate: een meting per tien minuten
       - International Protection Rating: IP67
       - Afmetingen: 67 mm x 48 mm in IP67 enveloppe
       - Adviesprijs: £ 150.00 voor tien stuks

De EL-PDF-1 in de praktijk


Vóór het verzenden
U moet in feite helemaal niets voorbereiden. Leg een EL-PDF-1 met de juiste alarmdrempels tussen de goederen die u wilt vervoeren en druk op de rechter knop 'START/STOP' tot de groene STATUS-LED even oplicht.


Tijdens het verzenden
Als u tijdens de verzending wilt controleren of alles, wat temperatuur betreft, goed gaat drukt u even op de knop 'STATUS MARK'. De meting die op dit moment wordt uitgevoerd krijgt een status-mark in de grafiek op het PDF-rapport. U kunt dus altijd controleren of iemand de status van de logger heeft uitgelezen. De twee LED's geven door te branden een melding van de status van de logger:
 • Rode en groene LED flitsen even:
  De logger is klaar voor het starten van een nieuwe log-sessie.
 • Groene LED flitst even:
  De logger is aan het werk en heeft geen drempel-overschrijdingen vastgesteld.
 • Rode LED flitst even:
  De logger is aan het werk en heeft minstens één overschrijding van een van de drempeltemperaturen vastgesteld.
 • Groene LED flitst twee keer:
  Het geheugen van de logger is vol of men heeft het loggen gestopt. Tijdens het loggen zijn geen overschrijdingen van de alarmdrempels geconstateerd.
 • Rode LED flitst twee keer:
  Het geheugen van de logger is vol of men heeft het loggen gestopt. Tijdens het loggen is minstens één overschrijding van een van de alarmdrempels geconstateerd.
 • De LED's flitsen niet:
  De batterij is leeg en de logger is onbruikbaar geworden.

Share

Ná het verzenden
Druk even op de knop 'START/STOP' zodat de EL-PDF-1 stopt met het loggen. Scheur de transparante envelop open en plug de logger is een USB-poort van een PC. Windows herkent de logger als extern USB-geheugen en zet de inhoud van dit geheugen in een venster van zijn Verkenner, zie onderstaande figuur. Het volstaat even dubbel te klikken op het PDF-bestand om het document te openen.

EL-PDF-1-03 (© 2018 Jos Verstraten)
De EL-PDF-3 kan heel eenvoudig worden uitgelezen via een USB-connector en de Windows Verkenner.
(© 2018 Jos Verstraten)

Hernieuwd gebruik van de logger

Zolang de batterij voldoende vermogen levert om de elektronica aan de praat te houden kunt u de logger blijven gebruiken. Nadat de gegevens zijn uitgelezen kunt u een nieuwe logging-cyclus starten door weer even op de knop 'START/STOP' te drukken. Omdat de logger nu uit zijn waterdichte envelop zit moet u het apparaatje bevestigen in een 'EL-CC-BAG', een waterdicht af te sluiten transparant zakje dat de fabrikant als extra verkoopt. Hierdoor krijgt de logger weer International Protection Rating IP67.

EL-PDF-1-04 (© Lascar Electronics)
De waterdichte zakjes EL-CC-BAG die u per drie stuks kunt kopen.
(© Lascar Electronics)

Het Summary Report


Een voorbeeld
In onderstaande afbeelding is een voorbeeld gegeven van de data die de EL-PDF-1 op het PDF-document vermeldt:
 • First Reading:
  Datum en tijd van de eerste meting.
 • Last Reading:
  Datum en tijd van de laatste meting.
 • Elapsed Time:
  Totale logging tijd.
 • Total Readings:
  Totaal aantal metingen.
 • Logging Rate:
  Tijdsinterval tussen twee metingen.
 • Minimum:
  Minimaal gemeten temperatuur met datum en tijd.
 • Maximum:
  Maximaal gemeten temperatuur met datum en tijd.
 • Average:
  Gemiddeld gemeten temperatuur.
 • Standard Deviation:
  Hoeveel de gemeten temperaturen afwijken van de gemiddelde waarde.
 • MKT:
  De Mean Kinetic Temperature, geeft informatie over de invloed van de temperatuur deviatie gedurende de cyclus, voornamelijk van belang bij het transport van farmaceutische producten.
 • High Alarm:
  Datum en tijd van het eerste hoog alarm, aantal hoge alarmen, totale tijd boven hoge drempel en langste tijdsinterval boven de hoge drempel.
 • Low Alarm:
  Dezelfde gegevens voor de lage alarmdrempel.
Tot slot geeft het document nog een grafiekje van het temperatuurverloop gedurende de volledige logging.

EL-PDF-1-05 (© Lascar Electronics)
Het 'Summary Report' dat de EL-PDF-1 aanmaakt en dat zonder extra software
kan worden geopend. (© Lascar Electronics)

(Banggood sponsor advertentie)
DSO138 oscilloscoop bouwpakket