Kemo: M162, achtkanaals USB relais

(gepubliceerd op 16-06-2017)

De M162 module bevat acht elektromechanische relais die u via uw Windows PC kunt in- en uitschakelen. De module wordt aangesloten op een van de USB-poorten van uw PC, de relaiscontacten staan beschikbaar op een 16-polige kroonsteenstrip in de module.

De M162 module van Kemo Electronic


Van de parallelle printerpoort LPT naar USB
De allereerste PC's waren standaard uitgerust met een parallelle printerpoort LPT. Via deze poort kon de PC acht parallelle datalijnen in realtime aansturen met L- of H-signalen. Deze poort was in eerste instantie ontwikkeld voor het aansturen van dot-matrix printers. Al snel werden er echter applicaties ontwikkeld, waarmee u via deze poort acht relais kon in- en uitschakelen volgens een ingesteld patroon. Op deze manier kon de PC worden omgebouwd tot een goedkoop systeem voor het geprogrammeerd aansturen van allerlei externe belastingen zoals lampen en motoren. De parallelle printerpoort kunt u tegenwoordig nog alleen in het museum bewonderen. Gelukkig heeft Kemo Electronic een modern alternatief ontwikkeld voor die oeroude LPT-aansturing. Met de M162 module kunt u acht relais tijdgeprogrammeerd in- en uitschakelen. De communicatie tussen uw PC de module verloopt nu niet via acht parallelle datalijnen, maar via één seriële datalijn, aanwezig in de op uw PC aanwezige USB-poorten.

Kennismaking met de M162 module
De module zit in een stevige behuizing van 120 mm x 75 mm x 35 mm. Aan de voorzijde van de module ziet u acht LED'jes, die branden als de betreffende datalijn een H-signaal naar het relais verzendt. Aan de achterzijde is een 16-polige kroonstrip aanwezig, waarmee de acht enkelvoudige schakelaars van de in de module aanwezige relais bereikbaar zijn. Daarnaast treft u een kabel aan met een USB-A connector, die u moet verbinden met een USB-poort op uw PC. De module krijgt geen voeding via de USB-poort. U moet een netstekkervoeding die een gestabiliseerde spanning van 7,5 Vdc levert op de module aansluiten. Deze netstekkervoeding moet in staat zijn 500 mA te leveren. De uitgangsspanning moet beschikbaar staan op een 3,5 mm connector met de positieve aansluiting op de middelste pen.

Kemo_M162_01 (© Kemo Electronic)
De M162 relaismodule van Kemo Electronic (© Kemo Electronic)
Specificaties van de in de module aanwezige relaisschakelaars
De zestien contacten op de uitgangsstrip zijn volledig spanningsloos. U moet dus steeds een serieschakeling opbouwen van een voeding, een belasting en een van de relaiscontacten. De acht ingebouwde relaisschakelaars kunnen gelijk- of wisselspanning tot 25 V verwerken en kunnen 3 A schakelen. Zwaardere belastingen en/of hogere spanningen moet u via hulprelais aansturen.

De M162 in de praktijk


Wat kunt u met de M162?
De M162 is een ideale basis voor het op bepaalde tijden automatisch in- en uitschakelen van verbruikers in uw huis of kantoor. Via uw PC stelt u de datum en de tijd in waarop ieder relais in- of uitschakelt. U kunt niet alleen lampen automatisch besturen, maar ook vijverpompen, beregeningsinstallaties, rolluiken, etc.
Een belangrijke voorwaarde is dat uw PC altijd aan moet staan als u de module wilt gebruiken.
In onderstaande figuur zijn twee voorbeelden weergegeven van het gebruik van de M162.

Kemo_M162_02 (© 2017 Jos Verstraten)
Het opnemen van de M162 relaismodule in een praktijksituatie. (© 2017 Jos Verstraten)
Voorbeeld 1
In dit voorbeeld is het de bedoeling een 24 V gloeilamp via de PC te besturen. U zou gebruik kunnen maken van een 24 V netstekkervoeding. Eén ader van deze voeding gaat naar de lamp, de tweede naar contact 1 van relais 1 van de M162. Contact 2 van dit relais gaat naar de tweede aansluiting van de lamp.

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld is het de bedoeling dat een 12 V sirene op bepaalde tijdstippen gaat loeien. Er wordt gebruik gemaakt van een 12 V accu. Een van de polen van de accu gaat naar de sirene, de tweede naar contact 1 van relais 8. Contact 2 van dit relais gaat naar de tweede aansluiting van de sirene.

Technische gegevens van de M162

 • Aantal uitgangen: acht enkelvoudige schakelaars van acht relais
 • Schakelspanning relais: 25 V max., gelijk- of wisselspanning
 • Schakelstroom relais: 3 A max.
 • Voedingsspanning module: 7,5 Vdc gestabiliseerd
 • Voedingsstroom module: 520 mA max. (65 mA per ingeschakeld relais)
 • Bediening: via software Relais Timer 20 en via functietoetsen F1 - F8
 • Compatibiliteit: Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32 bit en 64 bit)
 • Aansluitkabel naar PC: USB-connector type A
 • Aansluitkabel van voeding: 3,5 mm jack-plug, plus aan de tip
 • Afmetingen: 120 mm x 75 mm x 35 mm (zonder bevestigingsflenzen)
 • EAN-code: 4024028031620

De software Relais Timer 20


Kennismaking met Relais Timer 20
Met de software Relais Timer 20 kunt u de acht kanalen op een sensationele manier programmeren. Het programma werkt met programmastappen waarin u ieder van de acht uitgangen kunt inschakelen, uitschakelen, omschakelen of gelijk aan de situatie in de vorige stap kunt instellen. Voor ieder van de stappen kunt u een startdatum en -tijd instellen. De tijd wordt ingesteld in uren, minuten, seconden en milliseconden. Bovendien kunt u iedere stap een aantal keren herhalen (iterations) en de herhalingstijd instellen.

Share

Installeren van Relais Timer 20
U kunt de software downloaden van de in de Referenties genoemde link. Het bestand  is een ZIP-bestand dat u moet uitpakken. Maak een map aan op uw harde schijf, waarin u de uitgepakte bestanden wilt opslaan. Dubbelklik vervolgens op het bestand RelaisTimer22.zip in uw download-map. Het in Windows geïntegreerde uitpak-programma WinRAR laat nu een overzicht zien van alle bestanden die in de ZIP zitten. Ga naar de menuselectie 'Uitpakken in' en selecteer de map die u hebt aangemaakt. Alle bestanden komen nu keurig in deze map terecht.

Kemo_M162_03 (© 2017 Jos Verstraten)
Het  uitpakken van alle bestanden in RelaisTimer22.zip. (© 2017 Jos Verstraten)
Opstarten van Relais Timer 20
Open de map die u hebt aangemaakt, u ziet een submap RelaisTimer. Dubbelklik in deze map op het bestand RelaisTimer.exe. Deze actie start het programma op.

Het voorbeeld example1.rtp
Ga naar het menu File, selecteer Open Project en kies example1.rtp. Dit is een simpel voorbeeld met negen programmastappen, waardoor alle acht uitgangen een na een aan een halve seconde worden ingeschakeld. De stappen 8 en 9 worden vier respectievelijk drie keer herhaald. U hoeft op dit moment nog geen module M162 op uw PC aan te sluiten, in de titelbalk van het venster ziet u immers acht gesimuleerde LED'jes die precies aangeven welke signalen op de acht uitgangen verschijnen. Klik op de knop Start. U ziet nu hoe dit voorbeeld de acht uitgangen zou aansturen als de module was aangesloten.

Kemo_M162_04 (© 2017 Jos Verstraten)
Het voorbeeld example1.rtp in het venster van Relais Timer 20. (© 2017 Jos Verstraten)
De status van de uitgangen programmeren via de State change
Als u herhaaldelijk klikt op een LED-symbooltje in de kolom State change, ziet u dat u vier symbooltjes kunt instellen:
 • Symbooltje wordt rood:
  De betreffende uitgang wordt in deze stap ingeschakeld.
 • Symbooltje wordt zwart:
  De betreffende uitgang wordt in deze stap uitgeschakeld.
 • Symbooltje wordt half rood half zwart:
  De betreffende uitgang wordt in deze stap omgeschakeld.
 • Symbooltje wordt een pijltje:
  De betreffende uitgang blijft in de status van de vorige programmastap.

Kemo_M162_05 (© 2017 Jos Verstraten)
De status van de uitgangen programmeren met de LED-symbooltjes.
(© 2017 Jos Verstraten)
De timing van de stappen programmeren
Het programma example1.rtp bevat negen stappen. Deze cyclus kunt u aanvullen met extra stappen en u kunt alle stappen tot in de details finetunen. Dubbelklik bijvoorbeeld op stap 8 en het venster Enter a Time verschijnt op uw scherm. In dit venster kunt u zien dat deze stap vier seconden na de start van de cyclus wordt geactiveerd (Program start offset) en dat deze stap drie keer wordt herhaald (Iterations) met een vertraging van één seconde (Repeat). Als u wat speelt met alle opties in dit venster wordt snel duidelijk hoe veelzijdig dit simpele programma is!

Kemo_M162_06 (© 2017 Jos Verstraten)
Finetunen van de timing van stap acht van het voorbeeld example1.rtp.
(© 2017 Jos Verstraten)
Keyboard input mode (F1-F8)
Via dit kader in het venster van Relais Timer 20 kunt u in realtime ingrijpen in het verloop van een cyclus via de toetsen F1 tot en met F8. Als het rondje Off is geactiveerd hebben deze toetsen geen invloed. Activeert u het rondje Hold, dan reageren de uitgangen 1 tot en met 8 op het indrukken van de toetsen F1 tot en met F8. Bij ingedrukte toets schakelt de betreffende uitgang in, bij loslaten van de toets schakelt de uitgang weer uit. Activeren van het rondje Toggle zorgt ervoor dat het programma iedere toetsdruk onthoudt. Eerste toetsdruk: uitgang wordt ingeschakeld, tweede toetsdruk: uitgang wordt uitgeschakeld.

Kemo_M162_07 (© 2017 Jos Verstraten)
Het in realtime beïnvloeden van de uitgangen via de functietoetsen.
(© 2017 Jos Verstraten)

De SDK voor Relais Timer 20


Wat is een SDK?
Een Software Development Kit (SDK) is een verzameling hulpmiddelen die handig zijn bij het ontwikkelen van computerprogramma's voor een bepaald besturingssysteem of voor het maken van software die een speciale techniek gebruikt. Kemo Electronic stelt een dergelijke SDK voor het programma Relais Timer 20 ter beschikking voor ervaren programmeurs.

Schrijf uw eigen applicaties
Het programma Relais Timer 20 is ontwikkeld in Delphi 6. Als u deze taal beheerst kunt u via de bestanden die in de SDK staan eigen applicaties voor de relaismodule M162 ontwikkelen. Zie bij de Referenties voor download gegevens.

Referenties


Importeur voor Nederland: T.E.G., Enschede

Fabrikantenpagina over de M162

Handleiding van de M162

Downloadpagina software Relais Timer 20

Downloadpagina Software Development Kit


(Banggood sponsor advertentie)
FY2202S, 2 MHz digitale dual functie generator