Review: CM2300(FS), WaterGuard

(gepubliceerd op 06-07-2018)

De CM2300(FS) is een GSM-alarmmodule die u informeert bij waterlekkage (CM2300) of bij niveau-overschrijding (CM2300FS). Zodra aan de alarmvoorwaarde wordt voldaan verstuurt de module een SMS-bericht naar de ingestelde contactpersonen.

Kennismaking met de CM2300 en CM2300FS


Twee uitvoeringen met identieke hardware
De WaterGuard van Mobeye is leverbaar in twee versies:
 • CM2300:
  Deze versie wordt geleverd met een sensor die alarm geeft als de twee elektroden op de onderzijde van de sensor in contact komen met een waterachtige oplossing. Deze versie is dus bedoeld voor het detecteren van (water)lekkages.
 • CM2300FS:
  Deze versie wordt geleverd met een vlottersensor. Als het water de mechanische vlotter dichtdrukt, of als het water wegzakt, volgt de alarmering. Met deze versie kunt u dus het niveau in watertanks controleren en een alarm genereren als dit niveau te hoog of te laag wordt.
Mobeye-CM2300-01 (© Mobeye)
De twee versies van de WaterGuard van Mobeye. (© Mobeye)
Het standaard gedrag van de CM2300
Bij levering is de GSM-module als volgt geprogrammeerd:
 • Bij een gedetecteerde alarmsituatie stuurt de WaterGuard een SMS-bericht naar de door u geprogrammeerde telefoonnummers met de tekst 'Mobeye Water alarm'.
 • Zolang de module in de alarmstatus blijft, stuurt de WaterGuard om vier uur een herhaling van het SMS-alarmbericht naar de ingestelde nummers.
 • Zodra de alarmsituatie voorbij is, stuurt de WaterGuard een SMS-bericht naar de ingestelde nummers met de tekst 'Mobeye Water level OK'.
 • De module heeft twee extra alarm-ingangen. Als een van deze ingangen wordt geactiveerd door een sensor, stuurt de module een SMS-bericht naar de ingestelde telefoonnummers.
 • Bij te lage batterijspanning stuurt de WaterGuard een SMS-bericht uitsluitend naar de beheerder.
 • Als u de module op netspanning laat werken en deze valt uit, stuurt de WaterGuard een 'Power failure' SMS naar uitsluitend de beheerder.
 • Bij herstel van de netspanning volgt wordt een SMS-bericht naar de beheerder gestuurd.

Twee extra sensoren
De CM2300(FS) heeft twee extra ingangen. Door hierop een apparaat of externe sensor aan te sluiten, kunt u diverse situaties bewaken, zoals het functioneren van een machine of de activering van andere sensoren. U kunt deze ingangen programmeren als maak of als verbreekcontact. Bovendien kunt u op beide ingangen alarmvertragingen instellen. De twee extra ingangen zijn standaard als Normally Open (NO) ingesteld. Dit betekent dat de ingangen een alarm genereren als deze minimaal één seconde worden gesloten.
U kunt alle sensoren aansluiten die een potentiaalvrij contact hebben dat minstens een halve seconde opent of sluit bij actie. Als de sensor een normaal gesloten (NC) contact heeft, moet dit dus minimaal 0,5 s openen bij actie. Heeft de sensor een normaal open (NO) contact, dan moet dit minimaal 0,5 s sluiten bij actie.
U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van:
       - Magnetische sensoren met reed-relais dat wordt geactiveerd als een deur of raam wordt geopend.
       - Piëzo-ceramische sensoren die ruitbreuk detecteren.
       - Vlotterschakelaars, die een vloeistofniveau detecteren.
       - Bimetaal schakelaars, die het overschrijden van een temperatuur registreren.
       - PIR-sensoren met relais, die de aanwezigheid van een persoon detecteren.
       - Thermostaten, die een contact openen als een temperatuur overschreden wordt.

De WaterGuard voeden uit de netspanning
Het apparaat wordt geleverd met twee 3 V lithium batterijen van het type CR123. U kunt echter ook een 12 V netadapter aansluiten. Voeding vanuit het 230 V net heeft een aantal voordelen. De module heeft dan altijd netwerkverbinding en niet alleen als een melding moet worden verzonden. Als de netspanning onverhoopt uitvalt uitvallen nemen de batterijen de voeding van de elektronica over en zal de beheerder via SMS een ‘power failure’ melding ontvangen. De module gaat vervolgens in de 'low power'-modus. Het contact met het netwerk wordt verbroken om stroom te sparen. De module zoekt alleen contact met het GSM-netwerk als het apparaat een alarmmelding, een testmelding of 'battery low'-melding moet versturen.

Het aansluiten van de extra's op de module
In onderstaande foto is weergegeven hoe u de netadapter en eventueel de twee extra sensoren op het printplaatje kunt aansluiten. U ziet ook de plaats voor de twee batterijen en voor het SIM-kaartje dat u uiteraard nodig hebt om via het GSM-netwerk te kunnen communiceren.

Mobeye-CM2300-02 (© 2018 Jos Verstraten)
Het aansluiten van een netadapter en twee externe sensoren op de CM2300(FS).
(© 2018 Jos Verstraten)
Montage van de waterlek-detector
De meegeleverde detector is van het type 'contactsensor'. Alleen als de twee vergulde metalen elektroden, aan de onderzijde van de detector, contact maken met een waterige elektrisch geleidende vloeistof, zal de detector een alarm initiëren in de WaterGuard. De detector is voorzien van twee bevestigingsgaatjes met een diameter van 4 mm. Hiermee kunt u de detector op de juiste hoogte tegen een muur of de wand van een vloeistofcontainer bevestigen. Als u bijvoorbeeld bodemlekkage wilt detecteren, moet u de detector zó monteren dat de vergulde metalen lipjes 1 á 2 mm boven de bodem zitten. Als er zich een plas vloeistof op de bodem vormt, zal deze vloeistof contact maken met de twee lipjes en het alarm initiëren.
Mobeye-CM2300-03 (© 2018 Jos Verstraten)
Montage van de waterlek-sensor bij de CM2300.
(© 2018 Jos Verstraten)
SIM-kaart installeren
U kunt een SIM-kaart van een willekeurige GSM-provider gebruiken om de WaterGuard te verbinden met het GSM-netwerk. Enige voorwaarde is dat u de PIN-code van de kaart op '0000' zet via het menu 'Instellingen - Beveiliging - PIN-code' van uw GSM-telefoon. Plaats de SIM-kaart eerst en nadien de twee batterijen.

Het programmeren van de CM2300(FS)


Inschakelen van de programmeermodus
Druk gedurende vijf seconden op de ON/OF-knop. De LED gaat knipperen. Uw WaterGuard zoekt vervolgens contact met het GSM-netwerk, dit kan 10 tot 30 seconden duren. De LED gaat in een ander ritme knipperen. U hebt nu drie minuten tijd om via uw GSM-telefoon commando's naar de WaterGuard te sturen. Dit doet u door korte SMS-teksten te schrijven en die naar het telefoonnummer van de SIM-kaart in de module te versturen.

Een beheerder aanmelden
Het systeem kent één beheerder, een GSM-telefoon waar uw CM2300(FS) systeemmeldingen naar toe zal sturen en waarmee u de module volledig kunt programmeren. Als eerste stap moet u met deze beheerders-telefoon het nummer van de SIM-kaart in de module opbellen. De WaterGuard beantwoordt deze oproep met een SMS-berichtje met een beveiligingscode. Deze code heeft u nodig om de module te programmeren. De WaterGuard is nu klaar voor gebruik!

Share

Programmeer mogelijkheden
De CM2300(FS) heeft meer dan twintig programmeer-opties waarmee u de werking van het apparaat volledig aan uw wensen kunt aanpassen. Om u een indruk te geven van de veelzijdigheid zullen wij een aantal van deze opties bespreken. Het programmeren van de WaterGuard gaat steeds door het versturen van een SMS-berichtje vanuit de beheerders-telefoon met de syntax: <CODE> <commando>. CODE staat voor de beveiligingscode van de module, commando voor wat er moet gebeuren. Na de goede ontvangst van een commando zal de LED op de module drie keer knipperen. Bij het programmeren moet u de module uiteraard in de programmeermodus zetten.

Telefoonnummers
De WaterGuard kan SMS-berichten versturen naar vijf telefoonnummers TEL1 tot en met TEL5. Het eerste nummer TEL1 is dat van de beheerder. De syntax is <CODE> TEL1:<telefoonnummer>.

Identificatie tekst
Een maximaal twintig karakter lange tekst NAME die aan de module een unieke naam toekent en die met ieder SMS-bericht wordt verzonden. Fabrieksmatig staat deze tekst op 'Mobeye'. De syntax is <CODE> NAME:<tekst>.

Alarmteksten
U kunt vier diverse alarmteksten programmeren, TEXT1 tot en met TEXT4. Iedere tekst is maximaal 20 karakters lang en geldt voor de volgende vier alarm-condities: wateralarm, water niveau OK, ingang 1 actief, ingang 2 actief.

Input type IN1, IN2 en IN3
IN1 en IN2 zijn de twee externe sensoren, IN3 is de standaard meegeleverde sensor. In de standaardinstelling meldt de CM2300 een alarm na de detectie van een op water gebaseerde vloeistof. Als het de bedoeling is dat het waterniveau in een tank op peil moet blijven, moet de module het alarm versturen zodra de sensor de afwezigheid van water detecteert. Voor het alarmeren van een te lage waterstand kunt u dit veranderen naar NC (normally closed).De externe ingangen IN1 en IN2 staan af fabriek geprogrammeerd als NO (normally open).  Ook dit kunt u wijzigen naar NC.

Tijden programmeren
De alarmvertraging bepaalt hoe lang een ingang geactiveerd moet zijn alvorens een alarm wordt verzonden. Als de ingang naar de niet-alarm status terugkeert voordat de alarmvertraging is verstreken, zal er geen melding uitgaan. De inactieve tijd definieert de tijd dat de sensor-ingangen inactief zijn na het versturen van een SMS-alarm. De alarmherhaling bepaalt de tijd dat de module SMS-alarmmeldingen blijft versturen.

Testmelding versturen
Deze optie stuurt een 'keep alive'-melding naar de beheerder om aan te geven dat de WaterGuard actief is en goed werkt. De tijd tussen twee van dergelijke meldingen is instelbaar tussen nul dagen en dertig dagen.

Respons van de module
De WaterGuard reageert door het versturen van alarm- en statusmeldingen naar de geprogrammeerde 06-nummers onder de vorm van korte SMS-berichten. Alarmmeldingen worden naar alle geprogrammeerde 06-nummers verstuurd, statusmeldingen alleen naar de telefoon van de beheerder.
Alarmmeldingen worden verstuurd als:
       - De waterdetector in aanraking komt met vloeistof: 'Water Alarm' (of eigen tekst).
       - De waterdetector weer droog staat: 'Water level OK' (of eigen tekst).
       - Ingang 1 wordt geactiveerd: 'Alarm 1' (of eigen tekst),
       - Ingang 2 wordt geactiveerd: 'Alarm 2' (of eigen tekst).
Statusmeldingen worden verstuurd als:
       - De batterijspanning te laag wordt.
       - Eerdere berichten niet konden worden verstuurd.


Status verzoeken
De beheerder van het systeem kan een SMS-je versturen, waarmee wordt gevraagd wat de actuele status van de module is. De module zal een SMS-bericht versturen met daarin:
       - ARMED / NOT CONFIGURED.
       - Status van de ingangen, de voeding en de batterijen.

Technische gegevens van de CM2300(FS)


       - GSM-protocol: quad band EGSM
       - Frequentiebanden: 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz
       - Voeding: 2 x 3 V lithium batterij, CR123
       - Stroomverbruik in rust: 50 µAdc
       - Stroomverbruik actief: 50 mAdc typisch
       - Levensduur batterijen: gemiddeld een jaar
       - Externe voeding: 12 Vdc - 500 mA gestabiliseerde netstekkervoeding
       - Ingangen: twee potentiaalvrije contacten, NO of NC
       - Contacttijd ingangen: minimaal een halve seconde sluiten of openen
       - Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
       - Afmetingen: 80 mm x 60 mm x 40 mm
       - EAN-code: 8717953027245(Amazon sponsor advertentie)
Koop uw Current-clamp meter bij Amazon