Tijdschriften: Electron 1960 - 1964

(gepubliceerd op 08-03-2024, afgesloten op 24-04-2024)

Het tijdschrift 'Electron' is het officiële orgaan van de 'Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland', afgekort tot 'VERON'. Deze vereniging werd opgericht in oktober 1945 en wordt in hoofdzaak bevolkt door radio en TV zendamateurs. Het eerste nummer van 'Electron' verscheen in januari 1946.
De inhoud van dit tijdschrift bestaat voornamelijk uit artikelen die van interesse zijn voor de doelgroep van de 'VERON', zoals beschrijvingen van zend- en ontvangtoestellen voor amateurs, antennes en specifieke meetinstrumenten en technieken uit de hoogfrequent elektronica. Ook zelfbouw komt regelmatig aan de orde.
Uiteraard wordt er veel aandacht besteed aan mededelingen van de vereniging en aan de door regionale afdelingen georganiseerde activiteiten.
Het blad bestaat nog steeds en is inmiddels dit jaar begonnen aan zijn 79ste jaargang, waardoor het met stip het langst bestaande Nederlandstalig elektronica tijdschrift is.

tijdschrift electron 1960 1964


Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar alle naamloze abonnees die de moeite hebben genomen om al die nummers van 'Electron' te scannen en op diverse sites op internet te publiceren. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar Marianne Packbiers, die de inhouden van al die nummers heeft ingetikt.

Wat en waar te downloaden?
De 492 nummers van de jaargangen 1960 tot en met 2000 van 'Electron' staan inmiddels op Google Drive in één overzichtelijke directory.
Aanklikbare link ➡ 'Electron' downloaden van Google Drive

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn ze als bladerbaar tijdschrift te lezen.
Aanklikbare link ➡ Door de nummers van 'Electron' bladeren op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 'Electron'-nummers worden verdeeld over meerdere internet-pagina's op dit blog. Dit is de eerste pagina met de inhouden van de jaargangen 1960 tot en met 1964.
De overige jaargangen:
- 'Electron' jaargangen 1965 - 1969: Klik hier
- 'Electron' jaargangen 1970 - 1974: nog niet geïndexeerd.
- 'Electron' jaargangen 1975 - 1979: nog niet geïndexeerd.
- 'Electron' jaargangen 1980 - 1984: nog niet geïndexeerd.
- 'Electron' jaargangen 1985 - 1989: nog niet geïndexeerd.
- 'Electron' jaargangen 1990 - 1994: nog niet geïndexeerd.
- 'Electron' jaargangen 1995 - 1999: nog niet geïndexeerd.

Electron - maandblad voor experimenteel radio-onderzoek, jaargang 15/01, januari 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Onze beste wensen voor 1960
 • Nieuwe wegen op het gebied van VHF- en UHF-ontvangst
 • Onze voorpagina
 • Een Cubical Quad antenne voor 10 en 15 meter
 • Nieuws van overal
 • Ruis en ruisgetal
 • Antenne voor de 2 meter peildoos
 • Van alle markten thuis: Slijtage van de kop
 • Van alle markten thuis: Vijftiende jaargang, nummer één..,
 • Veilige voeding, direct uit het net
 • Ontwerp Uw eigen omroeptoestel voor 1960!
 • Boekbespreking: Elektriciteitsleer, handboek in zeven delen
 • Boekbespreking: Oszillografen Messtechnik
 • Boekbespreking: Hi-Fi versterkerschakelingen
 • Boekbespreking: Dát is nu radio
 • Ballotage nieuwe leden
 • De kristal-calibrator van de 19-set
 • Nieuw luidspreker scheidingsfilter
 • Kant-en-klaar chassisonderdelen
 • Traffic-nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Op de hoge frequenties
 • NL-post
 • Van de H.B. tafel
 • Komt u ook?
 • Afdelingsberichten
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor experimenteel radio-onderzoek, jaargang 15/02, februari 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De amateurbanden opnieuw toegewezen
 • Antenne-aanpassing met Pi-filter
 • Onze voorpagina
 • Nog eens: De E88CC 144 MHz convertor
 • Nieuws van overal
 • De wet van Ohm
 • Een all-transistor peilontvanger voor 2 meter
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Onze Kerstpuzzle 1959
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • Van de H.B. tafel
 • Afdelingsberichten
 • In Memoriam: PA0NO
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotage nieuwe leden

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/03, maart 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat is toch die VRON?
 • Parametrische versterkers en convertors
 • De 6J6 balans-convertor
 • Onze Kerstpuzzle 1959
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • Ongedempte trillingen: Ik heb er tabak van...
 • Ongedempte trillingen: De PA-contest 1959
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • NL-post
 • Van de H.B. tafel
 • Ballotage nieuwe leden
 • Afdelingsberichten
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Wie helpt mij...?
 • Komt u ook?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/04, april 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Een bijzondere VR-vergadering
 • 'Sorry, kijk maar niet naar de rommel hier...'
 • Nieuws van overal
 • De transmutor
 • Onze voorpagina
 • A Busdriver's Holiday
 • Experimentele antennesystemen
 • Schakelingen voor het verkrijgen van extra positieve of negatieve spanningen uit een niet te zwaar belast PSA
 • Eieren van Columbus: Soldeertin bewaren
 • Eieren van Columbus: Voorzichtig werken met de bankschroef
 • Eieren van Columbus: Draad tappen
 • Eieren van Columbus: De sorteertrechter
 • Eieren van Columbus: Draadsteunen
 • Boekbespreking: De transistor in theorie en practijk
 • Boekbespreking: Zo...bouw ik mijn radio
 • Boekbespreking: Markt en verkoop in de radio- en televisiehandel
 • Boekbespreking: Het ontwerpen van versterkers
 • Boekbespreking: Telefunken Labor Buch
 • Frequentiemodulatie zonder buizen
 • Gecombineerde roosterdip- en kristaloscillator
 • Goede TV-beelden met een 'zachte' beeldbuis
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Van de H.B. tafel
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • NL-post
 • Komt u ook?
 • De VERON bekerjachten in 1960
 • Wie helpt mij...?
 • Afdelingsberichten

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/05, mei 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Gemakkelijke condities
 • De VHF-antennes van PAoES en PAoFP
 • Enige bijzonderheden over de eerste geheel getransistoriseerde TV-ontvanger
 • Delfts nummer van Electron op komst
 • Parametrische versterker- en convertorschakelingen (deel 1)
 • Ongedempte trillingen: Interesseert het ons niet meer?
 • Eenzijband rubriek
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • Méér sturing uit de Geloso VFO
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Ballotage nieuwe leden
 • Van de H.B. tafel
 • Traffic-nieuws
 • Op de hoge frequenties
 • Lijst van Nederlandse VHF-stations
 • Bandrapporten
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/06, juni 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Over onze 21e Verenigingsraadvergadering
 • Instelling van de schermroosterspanning voor zendbuizen
 • Een Delfts nummer van Electron...
 • Opzet en constructie van de twee meter convertor: Weg met de variabele oscillator...
 • De seriebalansversterker
 • Delfts blauw: Beveiliging van de gelijkrichtbuis
 • Delfts blauw: 144 MHz kristaloscillator met één buis
 • Eenzijband rubriek
 • Ballotage nieuwe leden
 • Van alle markten thuis
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Onze voorpagina
 • Ongedempte trillingen: QSL-Europinie (1)
 • Ongedempte trillingen: QSL-Europinie (2)
 • Ongedempte trillingen: QSL-Europinie (3)
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • NL-post
 • Van de H.B. tafel
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/07, juli 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De vijfde conferentie van Region I Division I.A.R.U.
 • Het gillende oog
 • Agenda van de VERON-Bekerjachten in 1960
 • Onze voorpagina
 • Parametrische versterker- en convertorschakelingen (deel 2)
 • Boekbespreking: Electronica, principes en eigenschappen van elektronische schakelelementen
 • Q-Multiplier
 • Nieuws van overal
 • Mobiel werken op tien meter met de BC-659
 • Rectificatie: 144 MHz kristaloscillator met één buis
 • Boekbespreking: TV-storingen vinden en verhelpen
 • Ongedempte trillingen: 125 % QSL...
 • Ongedempte trillingen: De serie-balansversterker
 • Aanpassing van de Zepp-antenne
 • Van de H.B. tafel
 • In Memoriam: PAoVEH
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • Ballotage nieuwe leden
 • NL-post
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Afdelingsberichten
 • Van de H.B. tafel
 • Rectificatie: De 2 m convertor van PAoEZ
 • Komt U ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/08, augustus 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Modulator met zeer geringe vervorming
 • Een 20 watt transistor-omvormer
 • De automatische seinsleutel
 • Onze voorpagina
 • Agenda van de VERON-Bekerjachten in 1960
 • Het 30-jarig bestaan van NEMA, Winschoten
 • Nieuws van overal
 • Ballotage van nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Op de hoge frequenties
 • Gegevens van Nederlandse 2 meter zendstations
 • Van de H.B. tafel: Uitslag van de voorjaars-zendexamens
 • In Memoriam: PAoLB
 • Achteraf bekeken
 • Deze maand geen NL-Post
 • Afdelingsberichten
 • Wie helpt mij...?
 • Komt u ook?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/09, september 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat kan de amateurradio voor u gaan betekenen?
 • De basreflexkast (deel 1)
 • De elfde Firato
 • Serie-modulatie
 • Normalisatie van aansluitpluggen?
 • Afleesschaal voor meetinstrument
 • Boekbespreking: Multivibratorschakelingen
 • Boekbespreking: Praktische robotschakelingen
 • Gelijkrichting met spanningsverdubbeling
 • Ongedempte trillingen: Draaien, altijd maar draaien...
 • Van de H.B. tafel: Achterhoekse Radio Amateur Club
 • Verandering van de 19-set MK-II
 • Nieuws van overal
 • Series Gate Modulation
 • Een gestabiliseerd P.S.A.
 • Onze voorpagina
 • De VERON-Bekerjachten in 1960
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • NL-Post
 • Ballotage nieuwe leden
 • Wie helpt mij...?
 • Gelicenseerde Zendamateurs
 • Komt u ook?
 • Afdelingsberichten

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/10, oktober 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 15 Jaar V.E.R.O.N.
 • De hoogspanning voor onze oscillograaf
 • Onze voorpagina
 • Nabeschouwing Firato 1960
 • Firato-activiteit van VERON-afdeling Amsterdam
 • Van de H.B. tafel
 • In Memoriam: PAoXX
 • Boekbespreking: Het zien van kleuren
 • Boekbespreking: Constructie en onderhoud van industriële electronische apparaten
 • Boekbespreking: Elektro-kommunikatie
 • EN-ER-GEE 40
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • In Memoriam: PAoVLM
 • Op de hoge frequenties
 • Eerste two-way amateurverbinding via de maan!
 • NL-post
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotage nieuwe leden
 • De VK/ZL Contest 1960

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/11, november 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Dag voor de amateur 1960
 • Ontvangers voor beginners: De regeneratieve een-buis ontvanger
 • Onze voorpagina
 • De basreflexkast (2)
 • All-transistor zend/ontvanger voor 2 meter
 • Van de H.B. tafel: Onze schriftelijke cursus ter opleiding voor het examen zendamateur
 • Ballotage nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op bezoek bij M1D (San Marino)
 • Op de hoge frequenties
 • Nieuws van overal
 • Silent Key W2CGJ
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post: Radio Service
 • NL-post: Het NL-Station NL-633
 • NL-post: Nieuwe NL's
 • Afdelingsberichten
 • Wij helpt mij...?
 • Komt u ook? 

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 15/12, december 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De contributie voor 1961
 • Universele transistor-dipper
 • Boekbespreking: Bandrecording, geluid en magnetisme
 • Vierde methode voor het opwekken van EZB-signalen
 • EL-bug buzzer
 • VERON-frame in de practijk
 • Bibliotheek nieuws
 • Onze Kerstpuzzle: Vreemde vondsten vragen uw aandacht
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Ballotage nieuwe leden
 • Rectificatie: All-transistor zend/ontvanger voor 2 meter
 • De VERON bekerjachten in 1960
 • Onze voorpagina
 • Van de H.B. tafel: Ex-JZoHA, PAoAA komt weer uit
 • Nieuws van overal
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Op de hoge frequenties
 • Nuvistors: Een nieuw type buizen
 • NL-post: Jaarsluiting
 • VHF-bandoverzicht
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/01, januari 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Een voorspoedig jaar 1961
 • Efficiënt moduleren op twee meter (deel 1)
 • Zestiende jaargang, nummer 1
 • Onze voorpagina
 • Overtone-kristaloscillator voor convertor
 • Ongedempte trillingen: Draaien, altijd maar draaien...
 • Eenzijband rubriek
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Bibliotheek nieuws
 • Ballotage nieuwe leden
 • Achteraf bekeken
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • Van de H.B. tafel: Schriftelijke cursus
 • Dag voor de amateur 1960
 • VHF-UHF (op de hoge frequenties)
 • Van de H.B. tafel
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • In Memoriam: PAoKE

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/02, februari 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Eenzijband voor de beginner
 • RTTY
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • De vlieg die bijna een vliegtuig deed verongelukken
 • Ballotage nieuwe leden
 • Bibliotheek nieuws
 • In Memoriam: PAoBI
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Onze Kerstpuzzle
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • VHF-UHF (op de hoge frequenties)
 • NL-post: Ter gelegenheid van de jaarwisseling
 • Van de H.B. tafel
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/03, maart 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • A.L. Budlong, W1BUD: Secretaris en General Manager van de ARRL en Redacteur van QST, eind 1960 met pensioen
 • Op de ontvanger komt 't aan...
 • Ontvanger voor beginners
 • Meting van kleine capaciteiten
 • Het ijken van een toongenerator met behulp van een ... electrische klok
 • Rectificatie: Overtone-kristaloscillator voor convertor
 • Onze voorpagina
 • Butler overtone-kristaloscillator schakeling
 • Netspanningsgelijkrichting
 • Verbeteringen aan de Geloso VFO
 • Nieuws van overal
 • Kristalgestuurde 2 meter zender met één buis
 • Afregelen van frequentievermenigvuldigers
 • Ballotage nieuwe leden
 • Bibliotheek nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Bandrapporten
 • Traffic-nieuws
 • VHF-UHF (op de hoge frequenties)
 • Meteor-scatter
 • NL-post
 • Komt u ook?
 • Afdelingsberichten
 • Van de H.B. tafel: De RSGB 160 m contast 1961
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/04, april 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De Z(enden) Z(onder) Z(ijband) Methode
 • Nieuws van overal
 • Dimensionering van afstemkringen voor VHF en UHF... (deel 1)
 • Elektronische zend-ontvangst schakelaar
 • Efficiënt moduleren op twee meter (deel 2)
 • Transistorthermometer voor koelwater
 • Direct aanwijzende capaciteitsmeter
 • Bibliotheek nieuws
 • Onze voorpagina
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Experimentele transistorschakeling
 • Ballotage nieuwe leden
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Transistor-tips
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • NL-post
 • UHF-VHF
 • Afdelingsberichten
 • Van de H.B. tafel: Een zilveren jubilaris
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/05, mei 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Eenvoudige S-meter
 • Waarom en hoe EZB?
 • Ultrasonische generatoren
 • Eenvoudig meetinstrument voor de beginner
 • Met één buis op 2 meter
 • Ballotage nieuwe leden
 • Onze voorpagina
 • De nuvistor 6CW4 op 2 meter
 • Nieuws van overal
 • Aanvullingsversterker voor stereofonische weergave
 • Bibliotheek nieuws
 • Experimentele transistorschakeling: HF-versterker met terugkoppeling
 • Codering van Philips luidsprekers
 • Convertor voor de 20 meter band
 • Eieren van Columbus: Veilig boren
 • Eieren van Columbus: Goedkope draadstripper
 • Eieren van Columbus: Anti-roest
 • Eieren van Columbus: Grenswacht
 • Nog een experimentele transistorschakeling
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post
 • Komt u ook?
 • Afdelingsberichten
 • Wie helpt mij...?
 • Van de H.B. tafel: Kort verslag van de 22ste VR-vergadering

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/06, juni 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Gelijkspannings-buisvoltmeter en diode-voltmeter
 • Antenne en voorversterker voor verbeterde FM-ontvangst
 • Kristalgestuurde zender voor 80 en 40 meter
 • Delfts Blauw...: Zeer eenvoudige tri-tet oscillator
 • Delfts Blauw...: Nogmaals de overtone-oscillator
 • Delfts Blauw...: Siemens E288CC dubbeltriode
 • Delfts Blauw...: Eenvoudige breedband antenne voor FM, TV en 2 meter
 • Delfts Blauw...: De EC88, een verbeterde EC86
 • Delfts Blauw...: Doorlaatfilter voor spraakfrequenties
 • Ballotage nieuwe leden
 • Transistor-tester
 • De afdeling Delft
 • Antenne voor de 70 cm band
 • Opmerkingen een over buisvoltmeter
 • Hoogspanning voor een oscilloscoop
 • Nieuws van overal
 • Bibliotheek nieuws
 • De 'Zesa': Zeer Eenvoudig Soldeer Apparaat
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post
 • Van de H.B. tafel: De amateurbanden per 1 Mei 1961
 • Afdelingsberichten
 • Wie helpt mij...?
 • Komt u ook?


Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/07, juli 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Dimensionering van afstemkringen voor VHF en UHF... (deel 2)
 • Van de H.B. tafel: Contributie tweede halfjaar 1961
 • Quad antenne voor 20, 15 en 10 meter
 • Ongedempte trillingen: Waarom zo weinig PA's in de lucht tijdens het Velddag-weekend?
 • Ongedempte trillingen: Meer propaganda voor de velddag in Electron nodig!
 • Ongedempte trillingen: Verzoek van afdeling Amsterdam
 • Bibliotheeknieuws
 • Onze voorpagina
 • Weer een 2 meter mobiel-rally
 • Standaard frequenties en tijdsignalen
 • Een stabiele variabele oscillator voor de VHF-convertor
 • Het velddag-station PAoRI/A
 • Luisterweekend 'Ruimte' op 2 meter
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Boekbespreking: Hoe werkt het?
 • Boekbespreking: Van echo tot radar
 • Boekbespreking: Tube & semiconductor guide 1960/1961
 • Ballotage nieuwe leden
 • Dynamische transistor-microfoon
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Zendamateurs
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/08, augustus 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De tetrode Q160-1  van Brown Boveri
 • Nogmaals: De Q-maler
 • Bibliotheek nieuws
 • Zes beams op één mast
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • Gelicenseerd zendamateurs
 • Ongedempte trillingen: Radio-programma's voor amateurs
 • Van de H.B. tafel: De resultaten van de voorjaars-zendexamens
 • Twee meter convertor met 6CW4 in rooster/basis-schakeling
 • Driedimensionaal waarnemen met radar
 • Transistor dubbelsuper voor de 2 meter band
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Ballotage nieuwe leden
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • De VERON bekerjachten in 1961
 • Wie helpt mij...?
 • Komt u ook?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/09, september 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Scheidingsfilter voor hoge en lage tonen
 • Spelen met transistors
 • De VERON op de FIRATO
 • Rectificatie: Transistor-dubbelsuper voor de 2 m band
 • Staande golf indicator voor de 'gelijkstroom'-banden
 • Onze voorpagina
 • Leg dát nu maar eens uit...
 • Miniatuur-super voor 80 meter
 • Amsterdamse korstjes: Pluggen voor steekspoelen
 • Amsterdamse korstjes: Spiritus spuitfles
 • Amsterdamse korstjes: Behandeling van plastic slang
 • Amsterdamse korstjes: Verwijderen van kabel- en snoerisolatie
 • Amsterdamse korstjes: Antenne-invoer
 • Amsterdamse korstjes: Soldeerbout hygiëne
 • Amsterdamse korstjes: Oude tip in een nieuw potje...
 • Amsterdamse korstjes: Ophangen van QSL-kaarten
 • Amsterdamse korstjes: Solderen aan transistors
 • Amsterdamse korstjes: Fröbelen
 • Boekbespreking: TV- en FM-antennes
 • Bibliotheek nieuws
 • Breedband oscillograaf op de VERON-stand
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • In Memoriam: PAoMP
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • NL-post
 • De VERON bekerjachten  
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/10, oktober 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Hoe is het toch met PAoAA?
 • Miniatuur-super voor 80 meter
 • TV-antennes met grote signaalwinst voor band III
 • Eenvoudige schermrooster-modulator
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • FIRATO 1961
 • Onze voorpagina
 • De VERON op de FIRATO
 • Van de H.B. tafel: Dag voor de amateur
 • Achteraf bekeken
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • NL-post: Zwanenzang
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/11, november 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Dag voor de amateur 1961
 • Selectieve middelfrequent versterker
 • Lattice-filter voor EZB-exciter, samengesteld uit dumpkristallen
 • Het nieuwe studiocomplex van Radio Nederland Wereldomroep
 • Boekbespreking: De geheimen van het magnetisme
 • Boekbespreking: Electrotechniek - Inleiding en gelijkstroomtechniek
 • Boekbespreking: Elektriciteitsleer
 • Boekbespreking: Gids voor kortegolf ontvangst
 • De VERON bekerjachten
 • FIRATO mijmeringen
 • Bibliotheek nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Eenzijband rubriek
 • Ongedempte trillingen: 73 = meervoud
 • Nieuws van overal
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Afdelingsberichten
 • NL-post
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotagelijst nieuwe leden

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 16/12, december 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Instelling van de transistor-zendereindtrap
 • Transistor-peilontvanger voor 80 meter
 • Nieuws van overal
 • Europees kampioenschap vossejagen
 • Bibliotheek nieuws
 • Onze voorpagina
 • Van de H.B. tafel: De kosten van onze zendmachtigingen
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • NL-post
 • Onze Kerstpuzzle
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/01, januari 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Veel heil en zegen
 • Eenvoudige transistor-exciter voor EZB
 • Onze voorpagina
 • RC-oscillator met slechts één buis
 • Schakelingen voor amateurs
 • Bibliotheeknieuws
 • Principe en constructie van een Geiger-Müller teller
 • Zeventiende jaargang, nummer één
 • Achteraf bekeken
 • Van de H.B. tafel
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Boekbespreking: Elektronisch jaarboekje 1962
 • Boekbespreking: Schakelingen voor amateurs
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • De amateur satelliet Oscar I
 • Nieuws van overal
 • NL-post
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/02, februari 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De nieuwe machtigingsvoorwaarden voor een amateurzender
 • Het zijbandpratertje
 • Bibliotheeknieuws
 • Verenigingszender PAoAA
 • Onze voorpagina
 • Buizentester voor collectief gebruik in de afdeling 't Gooi
 • Dynamiekbegrenzing of -compressie
 • Enige kanttekeningen bij de nieuwe machtigingsvoorwaarden
 • Onze Kerstpuzzle 1961
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Nieuws van overal
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • NL-post: Activiteits-certificaat
 • Van de H.B. tafel
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/03, maart 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Hoe de amateur het beste kan handelen bij het horen van oproepen voor medicamenten of bij zulk een verzoek via een der amateurbanden direct wordt betrokken
 • Lange Yagi's voor 2 meter en 70 centimeter
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • Metingen aan kristallen
 • FM-discriminator van bestaande onderdelen
 • Philips Nuvistor
 • Monitor
 • Hulp-ontvangertje
 • De schijftriode 2C39A
 • 20 W zendertje met dumpkristallen
 • CSSB: Eenzijbandmodulatie voor de omroep?
 • Het station PAoPON
 • Secundaire transmissie
 • Silicium diodes voor hoogspanningsvoeding
 • VERON-frame
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • In Memoriam: PAoAE
 • Van de H.B. tafel
 • Traffic-nieuws
 • Gelicenseerde zendamateur
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/04, april 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Verhoogde VHF/UHF activiteit
 • Ontwerpen en afregelen van een laagdoorlaatfilter tegen TVI
 • Compacte zendontvanger voor 144 MHz
 • Doe meer met minder watt (vooral op de VHF): Een pleidooi voor het gebruik van Smalle Band Frequentiemodulatie
 • Eenvoudige frequentiemodulator voor VHF en UHF
 • Onze voorpagina
 • De automatische CQ-Detector
 • Dumpkristallen voor 2 meter
 • Rectificatie: Het eenzijbandpratertje
 • Nieuws van overal
 • Detectoren voor de ontvangst van NBFM
 • Elektronische gelijkspanningsstabilisatie
 • Bandspreiding
 • Verbeterde schermrooster-modulator
 • Boekbespreking: Antennes voor FM, KG en TV
 • Boekbespreking: Maak zelf uw stralingsmeter
 • Bibliotheeknieuws
 • NL-post: Certificaten
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: OSCAR
 • Bandrapporten
 • Afdelingsberichten
 • Van de H.B. tafel: Ham-fest in Reichenau
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/05, mei 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Onze Verenigingsraad vergaderde
 • Onze voorpagina
 • Experimenten met een reflex-klystron
 • Het station PAoLOU (deel 1)
 • Luister eens naar EZB
 • De VERON bekerjachten in 1962
 • Meetbrugindicator met transistor-gelijkstroomversterker
 • 25 W transistor-omvormer
 • Interferentie-toongenerator
 • Waarom en hoe EZB?
 • 30 jaar geleden: Jaargang 1932 van het maandblad 'Radio Nieuws'
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Rectificatie: Lange Yagi's voor 2 m en 70 cm
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF
 • In Memoriam: OM Jacobus Gimpel
 • Rectificatie: Ontwerpen en afregelen van een laagdoorlaatfilter tegen TVI
 • NL-post
 • Bibliotheeknieuws
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/06, juni 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rond de zendmachtiging
 • Het station PAoLOU (deel 2)
 • Ter afscheid als algemene voorzitter
 • In Memoriam: G. Emmerik
 • De VERON bekerjachten in 1962
 • Van de H.B. tafel: Verenigingsvergadering
 • Gegevens van (dump-)kristallen in FT-241-A-houder
 • Onze voorpagina
 • Amateursatellieten: Oscar en Echo
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • De dump-ontvanger B.21.B
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post: Nieuwe NL-nummers
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/07, juli 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Onze voorpagina
 • In Memoriam: de Heer G. Emmerik
 • Het station PAoLOU (deel 3)
 • Nieuws van overal
 • De VERON bekerjachten in 1962
 • Spiegels
 • Waarom en hoe EZB?
 • Van de H.B. tafel: R.S.G.B. 'Amateur Radio Handbook'
 • De heer Emmerik als examinator
 • Boekbespreking: The Amateur Radio Handbook
 • Bibliotheeknieuws
 • Traffic-nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF-VHF: Uitslag VHF-Contest 5-6 mei 1962
 • Eenvoudige RC-oscillator
 • NL-post: Het luisterstation NL-441
 • Zwevings-oscillatoren
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotage nieuwe leden

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/08, augustus 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ballotage nieuwe leden
 • Selectief Audio-Filter
 • Het station PAoLOU (deel 4)
 • Onze voorpagina
 • Wij bezochten 4U1ITU
 • Een ongeluk zit in een klein draadje
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Sense-inrichting voor 'Zaanse' transistor-peilontvanger
 • De VERON bekerjachten 1962
 • Van de H.B. tafel
 • Ongedempte trillingen: Hoe lang is een longwire?
 • Boekbespreking: Inleiding in de Elektronica
 • Van de H.B. tafel: Nieuwe zendexamens in het vooruitzicht
 • Traffic-nieuws
 • Bandrapporten
 • UHF-VHF: Contest nieuws - Uw zender mee op vacantie! - VHF-literatuur
 • NL-post: Het velddag luisterstation NL-898/P
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/09, september 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Onze voorpagina
 • 'Een andere kok' na vijfentwintig jaar
 • Het station PAoLOU (deel 5)
 • De Melkkoker-VFO
 • The 'S' meter a false Idol
 • De Amerikaanse legerontvanger BC312N en zustermodellen BC312NX, BC342N, BC314G en BC344D
 • Transistor L.F.-voorversterker
 • Plus of min aan aarde?
 • Nieuws van overal
 • Kristal-tester
 • Van de H.B. tafel: Zendcursus 1962/1963
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Ongedempte trillingen: Selectief Audio Filter, antwoord op het naschrift van de redactie
 • Ongedempte trillingen: Een ongeluk zit in een kleine draadje
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • De VERON bekerjachten 
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: Uitslag VHF-Contest 7-8 Juli 1962
 • NL-post
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Afdelingsberichten

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/10, oktober 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De nieuwe president van de A.R.R.L.
 • Gestabiliseerde gelijkspanning
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 1)
 • Transistor overtone-oscillator voor derde of vijfde overtone
 • De bandhapper: Een stabiele convertor voor de amateurbanden
 • De VERON bekerjachten in 1962
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Van de H.B. tafel: Dag voor de amateur 1962
 • Onze voorpagina
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: Eerste MS-verbinding en VHF-first HG-PA!
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Nieuws van overal
 • NL-post: Het Aktiviteitscertificaat
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/11, november 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Dag voor de amateur 1962
 • Convertor voor 14 en 21 MHz
 • Operating Practice
 • Een overtone-oscillator voor dump-kristallen
 • Gestabiliseerde hoogspanningsvoeding
 • Schakeling voor het verkrijgen van een blokjesspanning
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 2)
 • Transistor-dubbelsuper voor de amateurbanden
 • Van de H.B. tafel: Contributie-betaling 1963
 • Onze voorpagina
 • Boekbespreking: Werkschrift voor elektrisch meten - 1
 • In Memoriam: PAoNEG
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Zener-dioden
 • Experimenteerchasis
 • Zetbankje
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: Uitslag VHF-Contest 2-3 September 1962
 • NL-post: NL-Conferentie op 11 November
 • Nieuws van overal
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 17/12, december 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bijzondere machtigingen 160 m!
 • Dag voor de amateur 1962
 • In Memoriam: L.W. van der Heem
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 3)
 • Electronische seinsleutel
 • Een electronisch sleutelsysteem
 • Achteraf bekeken
 • Nieuws van overal
 • In Memoriam: PAoQL
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Onze Kerstpuzzle
 • Van de H.B. tafel: Contributie-betaling 1963
 • In Memoriam O.M.P. van der Laan
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: Dag voor de Amateur 1962
 • NL-post: NL-Conferentie
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/01, januari 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Jaarwisseling 1962/1963
 • Overwegingen bij constructie van communicatie-ontvangers... (deel 4)
 • Transistor serie-stabilisator voor lage spanning
 • Draaibare antenne die niet stopt in zijn eindstand
 • Eenzijband rubriek: Fazezender
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Onze voorpagina
 • Wij bezochten: Amateur-bijeenkomsten in Engeland
 • Of olden times...
 • Achttiende jaargang, nummer één...
 • Van de H.B. tafel
 • Traffic-nieuws
 • Amateur Radio Hulp Dienst
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF-VHF: Meteor-scatter
 • NL-post: Verslag NL-Conferentie
 • Eenvoudige convertor voor 80 en 40 meter
 • Transistor kristalcalibrator
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/02, februari 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Mogelijk samengaan VERON - V.R.Z.A
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 5)
 • Automatische zend-ontvangschakelaar voor CW
 • Onze voorpagina
 • Transistors, sof of super?
 • De all-transistor zend-ontvanger voor 2 meter
 • Onze Kerstpuzzle 1962
 • Wij bezochten: HB9EU
 • Ongedempte trillingen: Dankwoord aan de NCRV
 • Van de H.B. tafel: A.R.R.L. uitgaven 
 • Boekbespreking: Telecommunicatie, deel II
 • Nieuws van overal
 • Traffic-nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF-VHF: Oscar-III
 • NL-post: Het luisterstation NL-687 te Amsterdam
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/03, maart 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 6)
 • Zelf maken van een voedingstransformator
 • Het meten van de koppelingsfactor k
 • AVC bij transistor communicatie-ontvangers
 • Cascode met transistors
 • Rectificatie: De draaibare antenne die stopt
 • Boekbespreking: Radio data reference book
 • Nieuws van Philips: Nieuwe elektronenstraalbuizen
 • Onze voorpagina
 • Van de H.B. tafel
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • De PACC-Contest telegrafie wordt gehouden op 27 en 28 april
 • De Amateur Radio Hulp Dienst
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF VHF
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/04, april 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • In Memoriam: Ing. J. Roorda
 • Oude nummers van Electron
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 7)
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • De 160 meter zender van G3PSB
 • Nieuws van overal
 • Van de H.B. tafel: Vergadering Verenigingsraad
 • Boekbespreking: Elektronische Antriebe elektronisch gesteuert und geregelt
 • In Memoriam: PAoCNL
 • UHF-VHF
 • De Philips AM-FM privé-radio L1W22T
 • Traffic-nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • De VERON bekerjachten in 1963
 • NL-post: Het SWL-Rapport
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/05, mei 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Modern gereedschap voor onze hobby
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 8)
 • Het amateur televisiestation PAoSW
 • Roosterdip-oscillator
 • Onze voorpagina
 • In Memoriam: PAoFP
 • Van de H.B. tafel
 • Traffic-nieuws
 • Nieuws van overal
 • Cross Country 2 meter mobiel
 • UHF/VHF
 • NL-post: Kristalgestuurd voorzetapparaat voor 14 MHz
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Afdelingsberichten
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/06, juni 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Onze verenigingsraad vergaderde
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 9)
 • Onze voorpagina
 • Ersatz
 • 725 x 200 kHz: IJkgenerator voor een 2 meter ontvanger
 • Eenzijband rubriek: Transistor EZB-citer
 • Een Low-Pass-flter voor EZB-ontvangst
 • De 19-set als EZB-exciter voor 80, 20 en 15 meter
 • Boekbespreking: Kortegolf amateurisme
 • Boekbespreking: Transistor Schaltungstechnik
 • Boekbespreking: Zo...werkt de transistor!
 • Firato 1963
 • De VERON bekerjachten in 1963
 • Van de H.B. tafel: Oproep leden EZB-groep
 • De VERON-Velddag op 8 en 9 juni
 • Traffic-nieuws
 • De Amateur Radio Hulp Dienst
 • UHF-VHF: Oscar-II
 • NL-post: Stationsbeschrijving NL-475
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotagelijst nieuwe leden

Share

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/07, juli 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De IARU-Region I conferentie te Malmö
 • Een UHF-nummer
 • Eenvoudige 23 cm apparatuur
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 1)
 • Zendontvanger voor 2.400 MHz
 • Nieuws van overal
 • Enkele wenken voor het gebruik van de 4X150A
 • Schermroostervoeding door middel van een seriebuis
 • Roosterdip-oscillator
 • Een buisvoet voor de 4X150A
 • Van de H.B. tafel: Contributie 3de halfjaar 1963
 • UHF-VHF: Uitslag VHF-UHF Contest 4 - 5 mei 1963
 • Traffic-nieuws
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • NL-post: DX-Expedities
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/08,  augustus 1963
Aanklikbare link ➡  Download dit tijdschrift
 • Nieuws van overal
 • De R.S.G.B. in 't goud
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 10)
 • Onze voorpagina
 • Convertor voor 70 centimeter
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Tussen zender en antenne
 • Oscillator, frequentievermenigvuldiger en mengtrap voor 2 m convertor
 • Van de H.B. tafel: Copyright R.S.G.B Bulletin
 • Boekbespreking
 • In Memoriam: PAoHG
 • Ongedempte trillingen: Er worden Nederlandse zendamateurs gestoord
 • Ongedempte trillingen: Die onmogelijke 80 meter band toch
 • UHF-VHF: De IARU-Region I conferentie
 • Rally op 1 september
 • Nieuws van overal
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • De VERON bekerjachten in 1963
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Wie helpt mij...?
 • Komt u ook?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/09, september 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De komende FIRATO
 • Overwegingen bij de constructie van communicatie-ontvangers... (deel 11)
 • Onze voorpagina
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 2)
 • Hoogfrequent kristalfilter in het gebied tussen  6 en 8 MHZ
 • Van de H.B tafel: Fusie in 't slop
 • Verruiming medegebruik zendmachtiging
 • Schriftelijke cursus voor het zendexamen
 • Bibliotheek nieuws
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF en VHF: Uitslag VHF-UHF contest 6 - 7 Juli 1963
 • Twee meter mobiel
 • Transistoren voor de 70 cm
 • Nuvistors voor de 70 cm
 • Punt voor punt
 • Kruismodulatie
 • Ballotaglijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws
 • De VERON bekerjachten in 1963
 • Nieuws van overal
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/10, oktober 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Transistor-VFO voor EBZ en 2 meter
 • Gecombineerde 'selectieve versterker' en 'inkepingsfilter' met instelbare bandbreedte
 • Het bepalen van L en C
 • Onze voorpagina
 • Horizontaal gepolariseerde 2 m rondstraler
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 3)
 • Twee meter dipool op 80 m antenne
 • Eindtrap voor 70 cm met 4X150A
 • Tijdbasisgenerator
 • Ruisfactor
 • Storingsbegrenzer voor transistorontvanger
 • Van de H.B. tafel: Dag voor de amateur 1963
 • UHF-VHF: Regio I VHF-UHF Contest
 • Traffic-nieuws
 • PACC-Contest 1963
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post: Why no QSL?
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/11, november 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Terugblik op de FIRATO
 • Plannen voor een tentoonstelling!
 • Belevenissen van de afdeling Amsterdam op de FIRATO
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 4)
 • Een nieuwe versie van de HRX-ontvanger
 • Onze voorpagina
 • Van de H.B. tafel
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Dag voor de amateur 1963
 • UHF-VHF: De Septembercontest
 • Traffic-nieuws
 • Eenzijband rubriek
 • NL-post: NL-Conferentie op 16 November
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 18/12, december 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Geschiedenis van het radio-amateurisme in Duitsland
 • Getransistoriseerde dubbeltoon-generator
 • Automatische frequentieregeling
 • Onze voorpagina
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 5)
 • Ongedempte trillingen: Oost roept West
 • Modulatiediepte controle op de ontvanger
 • Eenvoudig CW-bandfilter
 • Onze Kerstpuzzle: De papiervreter van het C.B.
 • Van de H.B. tafel: Contributiebetaling 1964
 • Boekbespreking: Zo...werkt de Televisie
 • UHF-VHF: 70 cm
 • De VERON bekerjachten in 1963
 • Traffic-nieuws
 • Ron Camp, K6EVR
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • NL-post
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/01, januari 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Gelukkig nieuwjaar
 • Over Antennes en Antennemetingen
 • Onze voorpagina
 • Variabele selectiviteit met kristalfilters
 • Transistoren voor VHF en UHF
 • Dubbeltoon generator
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Negentiende jaargang, nummer één...
 • De EZB transistor receiver PAoUHF
 • Van de H. B. tafel: Bijeenkomsten afdelingssecretarissen
 • Dag voor de Amateur 1963
 • Amateur van het jaar
 • Boekbespreking: Hi-Fi muziekinstallatie voor zelfbouw
 • Bibliotheeknieuws
 • UHF-VHF
 • Traffic-nieuws
 • NL-post: Verslag NL-Conferentie
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/02, februari 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Over Antennes en antennemetingen (deel 2)
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 6)
 • Convertors met transistors voor de amateurbanden 80, 40, 20 en 10 m
 • Onze Kerstpuzzle 1963
 • Nieuws van overal
 • Onze voorpagina
 • Van de H.B. tafel: Contributie 1964
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Traffic-nieuws
 • UHF-VHF: VHF- en UHF-Contests in 1964
 • NL-post: Antennes (2) door W.L. Ort-NL-919
 • NL-post: Stationsbeschrijving NL-442
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotage nieuwe leden

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/03, maart 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De VERON 70 cm convertor (deel 1)
 • Onze voorpagina
 • Communicatie ontvangers
 • Eenzijband rubriek: Temperatuurcompensatie van een variabele oscillator
 • Gegevens van zenderbuizen in lineaire instelling
 • Het bepalen van L en C
 • VHF-groep Oost-Nederland
 • Nieuws van overal
 • Stabilisatie van lage spanningen
 • Peildoosje met transistors
 • Oscillator-unit 76
 • Gevoelige HF-indicator
 • Verbeteringen aan de OTRA-communicatie ontvanger
 • 100 x RTTY de PAoAA
 • Gelincenseerde zendamateurs
 • Van de H.B. tafel: Verkoopbureau
 • Boekbespreking: Hoe wordt ik zendamateur?
 • Boekbespreking: Transistorschema's
 • Ongedempte trillingen: Over VHF-antennes gesproken...
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • NL-post: Post van NL's
 • NL-post:  DX-Scores
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Nieuws van overal
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/04, april 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De VERON 70 cm convertor (deel 2)
 • Variabele kristaloscillator (VXO)
 • Gecombineerd meetapparaat
 • Onze Voorpagina
 • Nieuws van overal
 • In Memoriam: PAoRJC
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 7)
 • Ongedempte trillingen: Over PA's en NL's
 • Ongedempte trillingen: Old timers, attentie!
 • Ongedempte trillingen: Ham-apirit?
 • Ongedempte trillingen: Vaktermpjes...
 • Wij bezochten: Onze Bibliotheken
 • Van de H.B. tafel: Belangrijke gift voor PAoAA
 • Mobiel
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • In Memoriam: PAoUA
 • UHF-VHF: De VHF-rubriek was er niet...
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • NL-post: Post van NL's (2)
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/05, mei 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Stabiele 2 m nuvistor-booster met 6CW4
 • Schakelingen met goedkope transistors
 • Transistor 'ruisdoosje' voor 70 cm met AF102
 • Zelf maken van geëtste bedrading
 • Nogmaals: Temperatuurcompensatie van een variabele oscillator
 • Verzwakkerschakeling met constante uitgangsimpedantie
 • Waarom niet in GMT?
 • Kent u het ICAO/NATO alphabet nog?
 • Clipper-voorversterker met electronisch filter
 • Een QQE06/40 eindversterker voor de 70 cm band
 • Delfts Blaauw...: Kwikcel 1,5 V
 • Delfts Blaauw...: Buigen van pijp
 • Delfts Blaauw...: Transistors AF102 en AF118
 • Delfts Blaauw...: Flitsbatterij 15 V
 • Delfts Blaauw...: Squelch schakeling
 • Delfts Blaauw...: Tuien
 • Delfts Blaauw...: Druklager voor draaiende antennemast
 • Delfts Blaauw...: De OC171 als power amplifier
 • Onze voorpagina
 • Mobiel: Sterrit naar Arnhem op 312 Mei
 • UHF-VHF: Uitslag Nederlandse VHF/UHF Contest 7 - 8 Maart 1964
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • NL-post: Post van NL's (3)
 • Boekbespreking: Geluid op band
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/06, juni 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • De Verenigingsraad voor de 25ste maal bijeen
 • EZB-eindtrappen
 • EZB-filterzender
 • AM-detector met transistor
 • Eenvoudige 2 meter zender
 • RC-meetbrug met automatische sterkteregeling
 • De I.Y.Q.S. berichtgeving
 • Van de H.B. tafel: Contributie 2de halfjaar 1964
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Tips: Zelf maken van geëtste bedrading
 • UHF-VHF: Ruimte-Communicatie 
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • NL-post: Het luisterstation NL-969 in De Bilt
 • Nieuws van overal
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Boekbespreking: Das Spülenbuch
 • Boekbespreking: Kristalldioden und Transistoren Taschen-Tabelle
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/07, juli 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De VHF/UHF Convention van de R.S.G.B. gehouden te Londen op 16 mei
 • Van de H.B. tafel: Collectief abonnement Radio Electronica
 • Convertor voor het tweede TV-programma
 • Met een 6 volt auto-installatie toch 12 volt voor de mobiele rig
 • Mobiel: Internationale Mobiele Radio Wedstrijd op 11, 12 en 13 September
 • UHF-VHF: Uitslag Nationale UHF/VHF-Contest Mei 1964
 • EZB zendontvanger voor 80 meter met batterijvoeding
 • Bibliotheeknieuws
 • Onze voorpagina
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • De VERON-velddag op 6 en 7 Juni
 • NL-post: Activiteitsrapporten
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Boekbespreking: Electronisch Vademecum

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/08, augustus 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • VHF/UHF record-verbindingen via de maan!
 • Transistor voltmeter
 • Wisa 2 meter antenne nu óók in 2-étage uitvoering
 • Onze voorpagina
 • Nogmaals: Geëtste bedrading
 • Transistorconvertor voor 144-146 MHz
 • Het einde van OLd Man Knuppel
 • Mobiel: Internationale Mobiele Radio wedstrijden op 11, 12 en 13 September
 • Nieuws van overal
 • Van de H.B. tafel: Contributie 2de halfjaar 1964
 • Achteraf bekeken
 • Boekbespreking: Kurzwellen Amateurantennen für Sendung und Empfang
 • Boekbespreking: Elektrotechniek deel 2
 • Rectificatie: AM-detector met transistor
 • UHF-VHF: De uitslag van de UHF-Contest op 30 - 31 Mei 1964
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Nieuws van overal
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • NL-post: Johannesburg Festival Award
 • Bibliotheeknieuws
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • In Memoriam: J. Snoek
 • Wie helpt mij...?
 • Ballotagelijst nieuwe leden

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/09, september 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Onze voorpagina
 • Aan U, lezer!
 • In Memoriam: PAoHI
 • EZB stuurtrap voor 144 MHz volgens het fazeprincipe (deel 1)
 • Een kristalcalibrator
 • HF-kristalfilters
 • Van de H.B. tafel: Collectief abonnement DL-QTC
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Boekbespreking: Werkschrift voor elektrisch meten voor UTS, deel 2
 • Boekbespreking: Meetinstrumenten
 • Traffic-nieuws: Sounderoefeningen via PAoAA
 • UHF-VHF: Uitslag Nationale VHF/UHF-contest 4 - 5 Juli 1964
 • Nieuws van overal
 • NL-post: De Joystick Antenne
 • De VERON bekerjachten in 1964
 • Afdelingsberichten
 • Komt u ook?
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Wie helpt mij...?

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/10, oktober 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • EZB stuurtrap voor 144 MHz volgens het fazeprincipe (deel 2)
 • Kleurcode aan weerstanden
 • Het instellen van transistoren
 • Onze voorpagina
 • De mengdoos
 • Nieuws van overal
 • Transistor-VFO voor 2 meter
 • Dumpbuizen voor VHF en UHF (deel 8 en slot)
 • Het verschil tussen AM en SSB op een andere manier bekeken
 • VHF-DX via de troposfeer
 • Wij bezochten: PAoWOR Amsterdam
 • Kristalvoetje
 • Van de H.B. tafel: Dag voor de amateur 1964
 • Boekbespreking: Televisie ontvangsttechniek
 • Bibliotheek nieuws
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • UHF-VHF: DX-'peditie van OE7AP/P
 • Mobiele shack?
 • NL-post: Certificaten
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Afdelingsberichten

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/11, november 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ballotagelijst nieuwe leden
 • Mobiele Rally van de R.S.G.B. te Woburn Abby
 • De zenerdiode... (deel 1)
 • Het doorfluit-potloodje
 • Draadstrippen
 • Het televisiestation PAoZR
 • Over Jupiter
 • Dag voor de amateur 1964
 • Wij bezochten: De A.R.R.L.-Convention
 • Nieuws van overal
 • Van de H.B. tafel: Contributie 1965
 • Boekbespreking: Zo werkt de radio
 • Boekbespreking: Zo gaat het TV storingzoeken
 • Boekbespreking: Vademekum für den Kurzwellenamateur
 • Bibliotheeknieuws
 • In Memoriam: PAoPWS
 • Onze voorpagina
 • Eenvoudige televisie-ontvanger van dumponderdelen ((zonder geluidsdeel)
 • Traffic-nieuws: Rond de HF-banden
 • UHF-VHF: Uitslag Nederlandese VHF/UHF Contest 5 - 6 September 1964
 • NL-post: NL-Conferentie op 15 November
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Afdelingsberichten
 • De VERON in November

Electron - maandblad voor de Nederlandse radio-amateur, jaargang 19/12, december 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Nieuws van overal
 • Transistor-VSO voor 2 meter
 • Onze voorpagina
 • De dubbele helical van PAoLB
 • RTTY
 • Dag voor de Amateur 1964
 • Het 50-jarig dienstjubileum van PAoFLX
 • Gelicenseerde zendamateurs
 • Herinneringen aan ex-PAoZO
 • In Memoriam: PAoZO
 • Achteraf bekeken
 • Boekbespreking: FM - Theorie en Practische Toepassingen
 • Redactionele oproep
 • Onze Kerstpuzzle: De bungalow van O.M. Frederik Ham
 • Van de H.B. tafel: Contributie 1965
 • Traffic-nieuws: Rondom de HF-banden
 • UHF-VHF: Europees OSCAR programma
 • NL-post: Squelch schakeling
 • Komt u ook?
 • Wie helpt mij...?
 • Afdelingsberichten
 • De afdeling Gouda van de VERON doet een beroep op u


(Amazon sponsor advertentie)
Koop uw oscilloscoop bij Amazon