Review: GH700 en JP7, Parkinson pillboxen

(gepubliceerd op 23-05-2019)

Personen met de ziekte van Parkinson moeten soms wel tot zeven keer per dag een heleboel pillen innemen om het dopaminetekort in hun hersenen aan te vullen. Voor deze mensen zijn er twee speciale pillendoosjes ontwikkeld die zo handig zijn dat wij deze graag onder de aandacht brengen.

De ziekte van Parkinson


Meer dan 50.000 patiënten
In Nederland zijn er momenteel meer dan 50.000 mensen die in min of meerdere mate te maken hebben met de ziekte van Parkinson. Bij deze ziekte wordt er te weinig dopamine geproduceerd in het gebied van de hersenen dat 'substantia nigra' wordt genoemd. De cellen in dat gebied sterven, om tot nu toe onbekende reden, langzaam maar zeker af. Naarmate de ziekte vordert wordt er dus steeds minder dopamine geproduceerd. Deze stof is een zogenaamde 'neurotransmitter' die absoluut noodzakelijk is in de hersenen. Neurotransmitters zorgen ervoor dat de hersencellen, de zogenaamde 'neuronen', elektrische signalen kunnen uitwisselen. Bij een tekort aan dopamine gaat de communicatie tussen de neuronen haperen, hetgeen een heleboel zeer vervelende verschijnselen veroorzaakt, zoals inwendige en uitwendige tremoren, stijve spieren, trager bewegen en het slechter worden van de fijne motoriek.

Pillen, pillen en nog eens pillen
Extra dopamine kan niet rechtstreeks worden toegediend. Dat kan alleen via een omweg die 'Levodopa' heet. Bij de meeste patiënten wordt dit geneesmiddel via pillen aan het lichaam aangeboden. Omdat absoluut vermeden moet worden dat er pieken en dalen in de hoeveelheid Levodopa in het lichaam optreden, moet dit geneesmiddel verspreid over de dag worden ingenomen. Sommige patiënten moeten wel zeven keer per dag een flinke dosis Levodopa pillen slikken.

Op zoek naar een inname hulpmiddel
Het exact op tijd innemen van zoveel pillen vergt nogal wat discipline. Toen wij zelf met Parkinson in onze omgeving werden geconfronteerd gingen wij op zoek naar een geheugensteuntje dat waarschuwt als het weer tijd wordt voor een nieuwe dosis pillen. Dat vonden wij, naar lang zoeken, onder de vorm van een apparaatje dat speciaal werd ontwikkeld door een Vlaamse Parkinson patiënt met technische kennis en organisatorisch inzicht. Om een lang verhaal kort te houden, sinds een tiental jaar is dit speciale medicijnalarm te koop en wel onder twee verschillende namen in een iets andere vormgeving.
Het verhaal achter deze ontwikkeling kunt u lezen op Parkinson-patiënt ontwerpt pillendoos met alarm.

Onbekend bij de specialisten
Groot was onze verbazing toen wij ontdekten dat noch gespecialiseerde Parkinson neurologen, noch diverse Parkinson verpleegkundigen van het bestaan van deze unieke apparaatjes op de hoogte waren. Bovendien zijn de apparaatjes niet erg in trek bij postorderbedrijven. Zelfs een grondige zoektocht op Google levert maar één leverancier in Nederland op en één leverancier in België.

De GH700 Pillbox


Kennismaking met de GH700
Dit elektronisch medicijn alarm bestaat uit een uiterst kleine elektronische timer met zeven instelbare alarmtijden waarin u een zevenvaks pillendoosje kunt schuiven. De zeven vakjes zijn groot genoeg om zelfs de grootste dosis Levodopa te kunnen bevatten. De timer is voorzien van een akoestisch en een trilalarm die u met een schuifschakelaartje afzonderlijk of gezamenlijk kunt inschakelen. Uiteraard blijven de ingestelde alarmtijden bewaard in het geheugen tot u de AG13 of LR44 knoopcel, die als 1,5 V voeding dient, moet vervangen.
Het dekseltje van het pillendoosje kan heen en weer schuiven over het doosje, zodat ook mensen met een slechte fijne motoriek de pillen uit het doosje kunnen halen. Het volstaat namelijk het dekseltje zover terug te schuiven tot het gewenste medicijnen compartiment vrij komt. Als men dan het doosje draait met de ene hand vallen de pillen automatisch in de andere hand of rechtstreeks in een glas. Goed bedacht en ideaal voor mensen met Parkinson!

GH700-JP7-pillbox-01 (© 2019 Jos Verstraten)
Het GH700 medicijn alarm met maximaal zeven alarmtijden. (© 2019 Jos Verstraten)
De elektronica achter de GH700
Als ware elektronici konden wij het uiteraard niet laten om het apparaatje uit elkaar te schroeven, nieuwsgierig als wij zijn naar de elektronica die apparatuur tot leven wekt. In de onderstaande foto hebben wij de twee zijden van het uiterst kleine printje weergegeven. Wat opvalt is dat is gekozen voor een enkelzijdige print, een zeldzaamheid tegenwoordig, waardoor er een paar handmatig gesoldeerde onderdelen en draadjes noodzakelijk zijn. Zoals steeds worden zowel de drukknoppen als het display met het printje verbonden door middel van geleidend rubber. De manier waarop de print is bestukt maakt een onprofessionele indruk.

GH700-JP7-pillbox-02 (© 2019 Jos Verstraten)
Dit printje bevat alle elektronica van het medicijn alarm. (© 2019 Jos Verstraten)
Het instellen van de tijd
De timer wordt geleverd met ingestelde tijd. Na het vervangen van de batterij moet u dit echter opnieuw doen. Dat gaat heel gemakkelijk. Druk de MODE-toets drie seconden in. Het display begint te knipperen. U kunt vervolgens met de HR- en MIN-toetsen de juiste tijd instellen. Bevestig door kort op de MODE-toets te drukken.

Share

Het programmeren van een of meerdere alarmtijden
Ook dat is snel aan te leren. Druk even op de MODE-toets. De uitlezing gaat naar '0:00:00' en boven de seconden cijfers verschijnt het pictogram voor het eerste alarm. Druk nu weer minstens drie seconden op de MODE-toets. Het display begint te knipperen en u kunt met de HR- en MIN-toetsen de tijd van het eerste alarm instellen. Druk even op de MODE-toets om de instelling in het geheugen van het apparaatje op te slaan. Als bewijs dat deze eerste alarmtijd is opgeslagen verschijnt op de bovenste regel van het display het pictogram van dit eerste alarm.
Om de tweede alarmtijd in te stellen druk u weer kort op de MODE-toets. Het pictogram van het tweede alarm verschijnt boven het seconden display en u kunt de beschreven procedure herhalen.
Op deze eenvoudige manier kunt alle zeven alarmtijden programmeren. Als u slechts drie alarmtijden moet instellen programmeert uiteraard alleen de drie eerste alarmtijden.

GH700-JP7-pillbox-03 (© 2019 Jos Verstraten)
Het programmeren van het eerste alarm. (© 2019 Jos Verstraten)
Alarmtijden deactiveren
Het kan natuurlijk voorkomen dat het pil inname schema verandert en dat u een van de ingestelde alarmtijden niet meer nodig hebt. Druk dan op de MODE-toets tot het pictogram van het uit te schakelen alarm boven het seconden display verschijnt. Druk vervolgens even op de AL-toets. Het alarm wordt gedeactiveerd in de dagprogrammering, maar blijft wél bewaard in het geheugen van het apparaat. Op dezelfde manier kunt u een verwijderd alarm weer activeren.

GH700-JP7-pillbox-04 (© 2019 Jos Verstraten)
De zeven alarmtijden zijn allemaal geactiveerd. (© 2019 Jos Verstraten)


Het soort alarm inschakelen
De schuifschakelaar aan de rechter zijkant van het apparaatje heeft drie standen, waarmee u het soort alarm kun instellen:
       A: uitsluitend de zoemer.
       V: uitsluitend de triller.
       A/V: zoemer en triller samen.

De JP7 Pillbox


Niet één maar zeven pillendoosjes
De GH700 wordt geleverd met één pillendoos, die u dus iedere ochtend weer moet vullen. Er is een volledig identiek werkende apparaatje beschikbaar dat wordt geleverd met een houder met zeven pillendoosjes. Met deze 'JP7 Pillbox' kunt u dus in één keer het volledige pil inname schema van een volledige week klaar zetten voor de patiënt. Hoewel het apparaatje volledig identiek werkt als de GH700 zijn beiden helaas niet compatibel. De pillendoosjes van de JP7 zijn iets dunner en smaller dan het pillendoosje van de GH700 en deze doosjes passen dus niet op de timer van de GH700.

GH700-JP7-pillbox-05 (© 2019 Jos Verstraten)
Het JP7 medicijn alarm met zeven pillendoosjes. (© 2019 Jos Verstraten)(Banggood sponsor advertentie)
Koop uw voeding bij Banggood