Review: Easy-Mount, single hole meters

(gepubliceerd op 20-04-2017)

De digitale paneelmeters van de serie Easy-Mount van het Engelse Lascar Electronics onderscheiden zich van de concurrentie door de eenvoudige manier van montage. Deze paneelmeters kunt u namelijk in een frontplaat monteren via één gat van 5,5 mm.

De Easy-Mount paneelmeters


Algemene eigenschappen
De 210 mm x 44 mm grote digitale paneelmetertjes hebben één centrale bevestigingbout die past door een rond gat van 5,5 mm. De Easy-Mount metertjes worden geleverd met een rubberen afdichting, die het ronddraaien van de meters tegengaat en zorgt voor een spatwaterdichte bevestiging op het chassis. De elektrische aansluitingen van de meters worden uitgevoerd door middel van draden, die ontspruiten uit de centrale bout.

Easy_Mount_01 (© Lascar Electronics)
Het uiterlijk van de Easy-Mount digitale paneelmeters. (© Lascar Electronics)
Montage van de Easy-Mount paneelmeters
Het monteren van de meters gaat heel eenvoudig:
 1. Boor een gat van 5,5 mm in uw frontplaat.
 2. Duw de rubberen afdichting over de schroefdraad van de Easy-Mount-module.
 3. Voer de aansluitdraden van de module door het gat.
 4. Duw de module door het gat.
 5. Zorg voor een perfecte horizontale uitlijning van de behuizing.
 6. Bevestig de module met de sluitring en de moer op het frontpaneel.
 7. Klaar!

Easy_Mount_02 (© Lascar Electronics)
Het monteren van de Easy-Mount digitale paneelmeters. (© Lascar Electronics)

De afmetingen van de paneelmeters
Alle meters van de reeks Easy-Mount hebben identieke afmetingen, samengevat in onderstaande figuur.

Easy_Mount_03 (© Lascar Electronics)
De afmetingen van de Easy-Mount digitale paneelmeters. (© Lascar Electronics)
De beschikbare paneelmeters
De Easy-Mount serie bestaat uit de onderstaande zes typen:
 • EMT1900: thermometer, -20 °C tot +220 °C
 • EMC1500: bedrijfsuren teller, 99.999 uur
 • EMA1710: negensegment trendmeter, 1,0 Vdc
 • EMV1200: tweedraad voltmeter, 4,0 Vdc tot 25,0 Vdc
 • EMV1200-40: tweedraad voltmeter, 4,0 Vdc - 40,0 Vdc
 • EMV1025S: voltmeter, ±199,9 mVdc


Easy_Mount_04 (© Lascar Electronics)
De leverbare typen van de Easy-Mount digitale paneelmeters. (© Lascar Electronics)
Algemene kenmerken voor de gehele serie
Alle metertjes hebben een sample-rate van drie samples per seconde. Dat wil zeggen dat de meetresultaten drie keer per seconde worden ververst.
De bedrijfstemperatuur gaat van 0 °C tot +50 °C, behalve voor de EMT1900, die tot -10 °C kan worden gebruikt.
De hoogte van de zevensegment cijfers bedraagt  12,5 mm tot 9,9 mm.

EMT1900: Easy-Mount digitale thermometer


Kennismaking
De EMT1900 is een digitale thermometer, die  via een ingebouwde NTC-sensor de omgevingstemperatuur meet tussen -10 °C en +50 °C met een nauwkeurigheid van ±1 °C. U kunt echter ook een externe NTC aansluiten (10 kΩ) en temperaturen meten tussen -20 °C en +220 °C. De module wordt gevoed uit een gelijkspanning van 4 Vdc tot 28 Vdc. De rode draad van de module wordt verbonden met de plus van de voeding, de zwarte draad met de min van de voeding. De voedingsstroom bedraagt 1 mA typisch.Via twee externe schakelaartjes kunt u selecteren tussen interne of externe sensor en tussen uitlezing in °C of °F.

Externe bedrading
De externe sensor moet een NTC-weerstand zijn met een weerstand bij 25°C van 10 kΩ en een weerstand bij 85°C van 3,977 kΩ. Een aansluiting gaat naar de massa van het systeem (zwarte draad), de tweede aansluiting wordt verbonden met de bruine draad van de EMT1900. Door het aansluiten van de oranje draad op een schakelaar kunt u omschakelen tussen meten met de interne sensor (schakelaar open) of meten met de externe sensor (schakelaar gesloten). Door de gele draad met een schakelaar aan de massa (zwarte draad) te leggen, wordt de uitlezing van de EMT1900 omgeschakeld naar graden Fahrenheit.

Easy_Mount_05 (© Lascar Electronics)
Externe bedrading rond de EMT1900. (© Lascar Electronics)

EMC1500: Easy-Mount digitale bedrijfsuren teller


Kennismaking
De EMC1500 heeft twee meetbereiken: 9.999,9 uur en 99.999 uur en is dus uitermate geschikt als bedrijfsurenteller. De resolutie is 1/10 uur respectievelijk 1 uur. De totale gemeten tijd wordt opgeslagen in een nietvluchtig geheugen en blijft dus bewaard, zelfs als de EMC 1500 van de voeding wordt gehaald. De chronometer is omschakelbaar tussen trip- en total-metingen. In de trip-modus kan de uitlezing worden gereset. Op een van de uitgangen verschijnt ieder uur een korte puls voor het aansturen van externe schakelingen.
De EMC1500 wordt gevoed uit een gelijkspanning van minimaal 5 Vdc en maximaal 27 Vdc. De rode draad van de module wordt verbonden met de plus, de zwarte draad met de min. De voedingsstroom bedraagt 1,5 mA typisch.
Als de oranje draad wordt verbonden met de voeding, start de EMC1500 met het tellen van de totaal verstreken tijd. De actieve status van de module wordt weergegeven door het oplichten van een uit tien segmenten samengestelde bar-display onder de cijfers.

Externe bedrading
Door de groene draad met de massa te verbinden, worden overbodige 'leading zeros' onderdrukt.
Door de violette draad aan de massa te leggen schakelt de EMC1500 om naar 'trip-modus', waarbij uiteraard de totale tijd wél door blijft tellen in het geheugen. Op de gele draad verschijnt ieder uur een positieve puls van 3,3 Vdc. Deze spanning kan rechtstreeks de basis van een NPN-transistor aansturen met een belasting in de collectorkring, zoals bijvoorbeeld een LED.

Easy_Mount_06 (© Lascar Electronics)
Externe bedrading rond de EMC1500. (© Lascar Electronics)

EMA1710: Easy-Mount negensegment trendmeter


Kennismaking
De EMA1710 is ideaal voor het snel observeren van het verloop van een spanning. De volleschaal waarde bedraagt 1,0 Vdc, zodat ieder segment-overgang overeen komt met een spanning van 125 mVdc. De EMA1710 meet de waarde van de ingangsspanning tien keer per seconde, zodat zelfs snel variërende spanningen vloeiend worden gevolgd. De meter wordt gekalibreerd geleverd en beschikt over een 'autozero'-functie. De voedingsspanning moet liggen tussen 5 Vdc en 12 Vdc. De rode draad van de module wordt verbonden met de plus, de zwarte draad met de min. De voedingsstroom bedraagt 6 mA typisch.
De ingangsspanning, tussen 0 Vdc en 1 Vdc, ligt met de plus aan de witte draad en met de min aan de zwarte draad. Als de ingangsspanning hoger wordt dan 1,0 V gaat het display knipperen.

Share

Externe bedrading
De module heeft een zeer hoge inwendige weerstand. Als u het meetbereik van de EMA1710 wilt verhogen volstaat het een externe weerstandsdeler aan te sluiten tussen de te meten spanning en de ingang van de module. De twee weerstanden kunnen volgens de welbekende formule voor onbelaste spanningsdeling worden berekend.
 • Bereik 10 Vdc: Ra = 900 kΩ, Rb = 100 kΩ
 • Bereik 100 Vdc: Ra = 9,9 MΩ, Rb = 100 kΩ

Easy_Mount_07 (© Lascar Electronics)
Verhogen van het meetbereik van de EMA1710. (© Lascar Electronics)


EMV1200(-40): Easy-Mount digitale tweedraad voltmeter


Kennismaking
Deze meter heeft slechts twee aansluitdraden en meet de waarde van de gelijkspanning tussen deze twee draden.  Er bestaan twee uitvoeringen:
 • De EMV1200 is ideaal voor het monitoren van de voedingsspanning van 12 Vdc schakelingen of de klemspanning van een 12 V accu. Het meetbereik gaat van 4,0 Vdc tot 25,0 Vdc, het eigen stroomverbruik bedraagt slechts 3 mA.
 • De EMV1200-40 is ideaal voor het monitoren van de voedingsspanning van 24 Vdc schakelingen of de klemspanning van een 24 V accu. Het meetbereik gaat van 4,0 Vdc tot 40,0 Vdc, het eigen stroomverbruik bedraagt slechts 3 mA.

Beveiliging ingangen
In auto's, vrachtwagens en vaartuigen kunnen er spanningspieken op de 12/24 V accuspanning optreden die de EMV1200 kunnen beschadigen. Aan te bevelen is de module te beveiligen door twee in antiserie geschakelde zenerdioden van 33 V - 5 W tussen de rode en zwarte draden op te nemen en een weerstand van 33 ohm - 5 W in serie met de rode draad te schakelen.

Easy_Mount_08 (© Lascar Electronics)
Beveiligen van de ingangen van de EMV1200(-40). (© Lascar Electronics)

EMV1025S: Easy-Mount digitale voltmeter, ±199,9 mVdc


Kennismaking
Het meetbereik van de EMV1025S gaat van -199,9 mVdc tot +199,9 mVdc, met een nauwkeurigheid van ±0,1 % en een resolutie van 0,1 mVdc. De module is voorzien van autozero en autopolarity functies. De paneelmeter wordt gevoed uit een spanning tussen 3,5 Vdc en 7,0 Vdc en verbruikt slechts 250 µA voedingsstroom. Dit laag stroomverbruik maakt deze paneelmeter uitermate geschikt voor batterijvoeding, een 'low bat warning' is ingebouwd. De rode aansluitdraad van de EMV1025S wordt aangesloten op de positieve pool van de voeding, de zwarte draad gaat naar de negatieve pool van deze voeding.
De gele draad wordt verbonden met de positieve pool van de te meten spanning, de negatieve pool gaat naar de zwarte draad, oftewel de GND.


Meten van gelijkspanningen 
De EMV1025S heeft een zeer hoge ingangsimpedantie, voor het verhogen van het meetbereik met een factor 10, 100 of 1.000 kunt u gebruik maken van een resistieve spanningsdeler Ra/Rb. Om de nauwkeurigheid van de module (±0,1 %) te handhaven, moet u gebruik maken van 1 % weerstanden.

Easy_Mount_09 (© Lascar Electronics)
Meten van hogere gelijkspanningen met de EMV1025S. (© Lascar Electronics)(Amazon sponsor advertentie)
Bestel uw paneelmeters bij Amazon