Tijdschriften: Dr. Blan Radio-cursus

(gepubliceerd op 20-01-2022)

In 1954 nam Uitgeverij De Muiderkring het besluit een cursus uit te geven die 'ieder met gezond verstand ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één jaar tijds zoveel elektronica kennis bijbrengt dat hij of zij zonder meer het hoe en waarom van elektronische toestellen begrijpt en deze toestellen kan bouwen en repareren'.
Voor het schrijven van deze cursus werd een beroep gedaan op Drs. Ing. C.F. Ruyter, een Philips-ingenieur die al jaren schreef voor De Muiderkring onder het pseudoniem Dr. Blan en onder dit pseudoniem een bepaalde bekendheid had verworven in de elektronica gemeenschap. Het lag dus voor de hand dat de naam Dr. Blan aan deze cursus zou worden gekoppeld. Omdat in die jaren het begrip 'elektronica' nog niet veel betekende voor de doorsnee Nederlander maar het begrip 'radio' des te meer, werd als naam voor deze cursus 'Dr. Blan Radio-cursus' gekozen.
Dat was een gouden idee, want de cursus werd beroemd en werd in diverse heruitgaven op de markt gebracht tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
De cursus bestond uit twaalf maandelijkse afleveringen en kon worden gevolgd voor het bedrag van ƒ 6,00 per maand. Na het doorlopen van de twaalf afleveringen kon men een examen afleggen dat, indien men slaagde, recht gaf op het 'Muiderkring Diploma'.
Deze cursus is meer dan 65 jaar oud en behandelt uiteraard analoge buizenschakelingen. Het grootste deel is volstrekt verouderd. Maar tóch is 'Dr. Blan Radio-cursus' in deze tijd nog steeds gedeeltelijk meer dan lezenswaardig voor iedereen die iets meer wil weten over de basisbeginselen van de elektriciteitsleer en de elektronica. Bekijk maar eens de inhoudsopgave verder op deze pagina!


Dr. Blan Radio Cursus


Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de ons onbekende mensen die alle twaalf delen van deze cursus hebben gescand en naar diverse sites op het internet hebben geupload. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar Marianne Packbiers, die de inhouden van die nummers heeft ingetikt.

Wat en waar te downloaden?
Alle gescande delen van deze cursus staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Dr. Blan Radio-cursus' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn de delen als bladerbaar tijdschrift te lezen.
Aanklikbare link ➡ Door de nummers van 'Dr. Blan Radio-cursus' bladeren

Dr. Blan Radio-cursus, deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel

 • Atoom
 • Elektronen
 • Geleiders, isolatoren en halfgeleiders
 • Elektrische spanning en stroom
 • Volt
 • Ampère
 • Spanningsbronnen
 • Galvanische elementen
 • Accumulatoren
 • Hogere spanning
 • Grotere stroom
 • Inwendige weerstand
 • Dynamo's voor gelijk- en wisselspanning
 • Weerstand
 • Ohm
 • Wet van Ohm
 • Serieschakeling van weerstanden
 • Potentiometerschakeling
 • Parallel geschakelde weerstanden
 • Wet van Kirchhoff
 • Vermogen
 • Belastbaarheid aan weerstanden
 • Kleurcode voor weerstanden
 • Tolerantie
 • Codering Philips weerstanden
 • Vraagstukken over de eerste les


Dr. Blan Radio-cursus, deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Chassis
 • Plattegrond
 • Afschrijven
 • Gaten maken
 • Zetten
 • Uniframe-chassis
 • Stationsnamenschaal
 • Bevestigingsboutjes
 • Gereedschap
 • Bedrading
 • Afgeschermde leidingen
 • Solderen
 • Finish
 • Lak
 • Ventilatie
 • Assen inkorten
 • De radio-techniek in blokschema
 • Vraagstukken over de 2e les

Dr. Blan Radio-cursus, deel 3
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Natuurmagneten
 • Elektromagneten
 • Elektrische stroom door inductie
 • Dynamo
 • Wisselspanning
 • Draaistroom- en wisselstroomnet
 • Gelijkspanning
 • Transformatoren
 • Spoelen en condensatoren
 • Spoel, aangesloten op gelijkspanning
 • Spoel, aangesloten op wisselspanning
 • Spoelen parallel en in serie
 • De condensator
 • Condensator op gelijkspanning aangesloten
 • Condensator op wisselspanning aangesloten
 • Condensatoren parallel en in serie
 • Serieschakelingen van condensatoren met ohmse weerstanden
 • Uitvoeringsvormen van condensatoren
 • Diëlektrische constante
 • Verliezen
 • Werkspanning
 • Variable condensatoren
 • Vraagstukken over de 3e les

Share

Dr. Blan Radio-cursus, deel 4
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Gloeidraad voeding
 • Anodevoeding uit het net
 • Enkelzijdige gelijkrichting
 • Afvlakking
 • Afvlaksmoorspoel
 • Luchtspleet
 • Bromrimpel op reservoircondensator
 • Wisselspanningsbronnen
 • Dubbelzijdige gelijkrichting
 • Graetz-schakeling
 • Spanningsverdubbeling
 • Gelijkrichtbuis
 • Seleniumcellen
 • Statische wikkeling, ratelcondensatoren
 • Verhuistransformatoren, Autotransformatoren
 • Constructie van transformatoren
 • Transformator-recept
 • Hoe groot moet de ijzerdoorsnede zijn?
 • Hoeveel windingen per volt?
 • Draaddikte
 • Contrôle
 • Draadtabel
 • Vraagstukken bij de 4e les

Dr. Blan Radio-cursus, deel 5
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • De radiobuis
 • Elektronen-emissie
 • Diode
 • Triode
 • Karakteristiek
 • Automatische negatieve roosterspanning
 • Katodeverhitting
 • Direct verhitte buizen
 • Indirect verhitte buizen
 • Steilheid
 • Versterkingsfactor
 • Inwendige weerstand
 • Statische en dynamische karakteristiek
 • Spanningsversterking
 • Belastingsweerstand
 • Buisafscherming
 • Meerroosterbuizen
 • Microfonisch effect
 • Constructie van radiobuizen
 • Buistypering
 • Halfgeleiders
 • Elektronentheorie
 • Halfgeleider diode
 • De transistor

Dr. Blan Radio-cursus, deel 6
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Geluidsweergave
 • Geluidsleer
 • Laagfrequente trillingen
 • Microfoons
 • Grammofoon
 • Pickup
 • Versterkers
 • Uitgangstransformator
 • Aanpassing
 • Weerstand-koppeling
 • Ingangsschakeling
 • Sterkteregeling
 • Klankregeling
 • Tegenkoppeling
 • Vervorming
 • Balansversterking
 • Faze-draaiers
 • Voeding en bouw

Dr. Blan Radio-cursus, deel 7
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Draadloos zenden
 • Uitzending door inductie
 • Frequentie en golflengte
 • Afstemming en resonantie
 • Wisselstroomtheorie
 • Stroomresonantie
 • Spanningsresonantie
 • Uitzendingen van r.f. trillingen
 • Open trillingskring
 • Draaggolf
 • Moduleren
 • Gemoduleerde draaggolf
 • Ontvanginrichting
 • Detectie
 • Het bouwen van een kristalontvanger 
 • Bedrading


Dr. Blan Radio-cursus, deel 8
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Eenkringer
 • Selectiviteit
 • Eigenschappen van L-C kringen
 • Zeefkringen
 • Opslingeren van kringen
 • Kringkwaliteit
 • Skineffect
 • Hoogfrequentverliezen
 • Platenvorm van variable condensatoren
 • Diode detectie
 • Roosterdetectie
 • Terugkoppeling
 • Anodedetectie
 • De ontvangantenne
 • Directe antennekoppeling
 • Capacitieve antennekoppeling
 • Antenneconstructie
 • Raamantenne
 • Ferriet-staafantenne
 • Vraagstukken bij de achtste les

Dr. Blan Radio-cursus, deel 9
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Hoogfrequentversterking
 • Triode als r.f. versterker
 • Neutrodyne condensator
 • Parallelvoeding
 • Pentode als r.f. versterker
 • Resonantie-transformator
 • Afscherming
 • 2-Traps r.f. versterking
 • Eénknops afstemming
 • Geluidssterkteregeling
 • Regeling der steilheid
 • Meelopende schermroosterspanning
 • Fading
 • Automatische sterkteregeling
 • Rechtuit-ontvanger
 • Zekeringen
 • Aan/uit schakelaar
 • Afstembereiken
 • Meerpolige bereiken-omschakelaar
 • Proefdraaien
 • Het afregelen van een rechtuit-ontvanger
 • Bandspreiding
 • Bouwontwerp rechtuit-ontvanger
 • De bouw
 • Afregeling
 • Prestaties
 • Vragen bij de negende les
 • Bouwschema

Dr. Blan Radio-cursus, deel 10
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Principe van de superheterodyne
 • Mengbuizen en schakelingen
 • Conversiesteilheid
 • Mengbuizen
 • Eenknopsafstemming
 • Gelijkloop
 • MF versterker
 • MF bandfilter
 • Diode en ASR
 • Tijdconstante van R-C-filter
 • Uitgestelde ASR
 • Bouwbeschrijving van een GW- of U-Super
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Het schema
 • Constructietips
 • Inbedrijfstelling
 • Prestaties
 • U-buizen met seriecondensator op 220 V
 • Grafiek voor het berekenen van oscillatorkringen
 • Vraagstukken bij de 10e les

Dr. Blan Radio-cursus, deel 11
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Auto-ontvangers en draagbare ontvangers met transistoren en buizen
 • Auto-ontvanger
 • Voeding van een auto-ontvanger
 • Triller
 • Gelijkrichting
 • Synchroontriller
 • Ontstoring van de triller
 • Ontstoring van de auto
 • Batterij-ontvangers
 • Raamantenne
 • Gloeidraadvoeding
 • Droge batterijen
 • Netvoeding
 • De transistor ontvanger
 • Hoogfrequent transistor-versterking
 • RF transistortrap
 • MF versterker
 • De detector
 • Laagfrequentversterker
 • Reactiveren van batterijen
 • Fluitfilter
 • Andere oorzaken van fluittonen
 • Het afregelen van een super-heterodyne
 • Ingangskring en de oscillatorkring
 • De outputmeter
 • Vragen bij de 11e les

Dr. Blan Radio-cursus, deel 12 en slot
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Antennesystemen
 • Stralingsweerstand
 • Ingangskring
 • Aanpassing
 • Director en reflector
 • Frequentie-modulatie
 • Dynamiek
 • Pre- en de-emphasis
 • Voordelen metergolven
 • Begrenzer
 • Discriminator
 • Televisie
 • Beeldontleding
 • Katodestraalbuis
 • Iconoscoop
 • Meetapparaten
 • De draaispoelmeter
 • Stroommeting
 • Spanningsmeting
 • Gelijkrichtinstrument
 • Outputmeter
 • Weekijzerinstrument
 • Een eenvoudige meetzender
 • Vragen bij de twaalfde les(Bol.com sponsor advertentie)
VOLTCRAFT VC-271 multimeter