Tijdschriften: Elektronica ABC

(gepubliceerd op 24-05-2021)

In 1978 startte Uitgeverij de Muiderkring (Bussum) met een gedurfd initiatief: een elektronica tijdschrift onder de vorm van een krant op tabloid-formaat, gedrukt op zeer goedkoop krantenpapier en aangeboden voor slechts fl 1,75. Dat tijdschrift kreeg de naam 'Elektronica ABC', naam die meteen aangaf voor wie het tijdschrift was bedoeld. Na 'Radio Blan' was dit de tweede poging van De Muiderkring om een tijdschrift voor de beginnende elektronica hobbyist op de markt te brengen.
Het kranten formaat werd al na zeven nummers verlaten en 'Elektronica ABC' kreeg de afmetingen en de vorm van een standaard geniet tijdschrift met een glimmend omslag in kleur, maar nog wél met een binnenwerk gedrukt op goedkoop krantenpapier. Vandaar dat alle scans zo geel zijn.
'Elektronica ABC' beschreef veel eenvoudige bouwbeschrijvingen mét printen die men kon bestellen. Ook de werking van de gebruikte elektronische onderdelen en technieken werd op eenvoudige wijze uitgelegd. Het tijdschrift publiceerde echter ook een aantal beroemde niet-zo-eenvoudige cursussen in veel afleveringen van Ir. S. J. Hellings en een dertig afleveringen lange cursus 'ontwerpen met op-amp's' van Jos Verstraten.
Ook dit beginnerstijdschrift heeft het niet lang volgehouden. In november/december 1984 verscheen, na een paar niet erg dikke dubbelnummers, het 66ste en laatste nummer, waarbij de abonnees een goedkoop introductie-abonnement op 'Radio Bulletin' kregen aangeboden.

Elektronica ABC De Muiderkring


Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar Johan Buquoy, Rene de Boer, Marc ten Berge, Willem van Kasteren en Rick Tjepkema die één of meerdere nummers gescand, uitgeleend of geschonken hebben voor onze herpublicatie en indexering op Internet. Dankzij deze ex-abonnees hebben wij alle nummers van dit tijdschrift kunnen herpubliceren.
En niet te vergeten gaat onze dank ook naar Marianne Packbiers, die het indexeren van al die tijdschriften voor haar rekening heeft genomen.

Wat en waar te downloaden?
Alle verschenen nummers van 'Elektronica ABC' staan inmiddels op archive.org en Google Drive. Op archive.org kunt u de tijdschriften lezen als bladerbare PDF's, van Google Drive kunt u de tijdschriften snel downloaden.
Aanklikbare link ➡ Alle nummers van 'Elektronica ABC' op archive.org
Aanklikbare link ➡ Alle nummers van 'Elektronica ABC' op Google Drive

Elektronica ABC nummer 78/09, september 1978
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Uniek in Nederland: Elektronica ABC, de eerste elektronica-krant in Nederland!
 • Geschiedenis van de Firato
 • Wat zijn dat voor onderdelen: Overzicht van de meest gebruikte onderdelen in elektronica ABC
 • ABC-toto
 • Boekbespreking: Elektronica, bouwen en leren
 • Bouwontwerp: Batterij bewaker
 • Bouwontwerp: Deurbel voor meer knoppen
 • Bouwontwerp: Laagspanningszoeker
 • Firatonieuws: De 20ste Firato in de RAI
 • Elektronische effectapparatuur van Electro-Harmonix
 • Wat is elektriciteit? Over spanning en stroom
 • Veiligheid en elektriciteit
 • De beginselen van de elektronica - 1: Stroom, spanning en weerstand
 • Tip: Diode als beveiliging

Elektronica ABC nummer 78/10, oktober 1978
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 'Zonder elektronica kunnen we niet leven'
 • ABC Woordraadsel
 • Elektriciteit in ons dagelijks leven
 • AC-Millivoltmeter PM2554 van Philips
 • Bouwontwerp: ABC-schakelklok
 • Dual 1500 remote controle
 • Elektriciteit op de fiets
 • Tip: Geluk bij een ongeluk
 • Solderen: Zo doe je dat!
 • Wega Betamax videorecorder
 • Bouwontwerp: De piep doos
 • Draagbare video-recorder TVVR1014
 • Bouwontwerp: ABC-tester
 • De korte golf: Nederlandstalige uitzendingen
 • De beginselen van de elektronica - 2: De wet van Ohm
 • Radio-ontvangst in Nederland

Elektronica ABC nummer 78/11, november 1978
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Van telefoon naar computer
 • Spijkerschrift
 • Lezerspost: Te weinig geluid
 • Lezerspost: 100 ohm
 • Bouwontwerp: ABC-signaalgenerator
 • Elektriciteit in de auto
 • Examen voor het verkrijgen van een amateur zendmachtiging
 • De telefoon: Hoe werkt het?
 • Radar
 • Deur- of huistelefoons van Isolectra
 • Bouwontwerp: Fotofinisch of reactie vergelijker
 • Automatische verlichting
 • Weerstanden en potentiometers
 • Treinen en trams
 • Hifi betreedt computertijdperk
 • Professionele luidsprekerboxen van Telefunken
 • Bouwontwerp: Simpele transistortester
 • De beginselen van de elektronica - 3: Parallelschakeling van weerstanden
 • Transistorwijsheid: Aansluitgegevens

Elektronica ABC nummer 78/12, december 1978
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Van de redaktietafel: Bouwpakketten
 • ABC-puzzel
 • Lezerspost: MI Amigo
 • Lezerspost: Accu's 
 • Lezerspost: Printfout
 • Lezerspost: Draaistroom
 • Bouwontwerp: ABC-transistortester
 • Het radio-amateurisme
 • Bouwontwerp: Regelbare laagspanningsvoeding met 723, deel 1
 • Bezoek gebracht aan: Het Wisseloord-complex te Hilversum
 • Boekbespreking: Elektronica Jaarboekje '79
 • Bouwontwerp: Gezelschapsspel met elektronische schakelaar
 • Bouwontwerp: Batterijlader
 • Lampen, snoeren en stekers
 • De beginselen van de elektronica - 4: De wetten van Kirchoff
 • Josty kit JK08: Automatische lichtschakelaar

Elektronica ABC nummer 79/01, januari 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Geschiedenis van de camera
 • Van de redactietafel: Lezersenquete
 • ABC-puzzel
 • Boekbespreking: Elektronica Jaarboekje 1979
 • Bouwontwerp: Regelbare laagspanningsvoeding met 723, deel 2
 • Lezerspost: ABC generator
 • Lezerspost: Magneetschakelaar
 • Lezerspost: Schakelklok
 • Lezerspost: Micro-switch
 • Lezerspost: FM zender
 • Lezerspost: Middengolf tuner
 • Lezerspost: Schakelklok
 • Symbolen voor gedrukte bedradingen en frontpanelen
 • Kringen: Serie en parallel kringen
 • Elektrische deurbel
 • Het radio-amateur zendexamen najaar 1978
 • Bezoek gebracht aan: Platenpersindustrie Phonodisc BV te Baarn
 • Frequentie verhuizing op midden- en langegolf
 • Boekbespreking: Elektronica in de muziek
 • Symmetrische voedingsspanning
 • Solarex zonnepanelen
 • Condensatoren: De verschillende typen
 • Filmelektronica
 • Bouwontwerp: Morse seintoestel
 • De beginselen van de elektronica - 5: Vermogen en elektrische energie
 • Boekbespreking: De vonkenboer

Elektronica ABC nummer 79/02, februari 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Het ontstaan van radar
 • Batterijen en accu's
 • Bouwontwerp: Universeel alarmapparaat
 • Lezerspost: Bruggelijkrichter
 • Lezerspost: Achterlampje bromfiets brandt door
 • Lezerspost: Aansluitingen BC107
 • Lezerspost: Zendmachtiging D
 • Lezerspost: Doormeten van een radio
 • Lezerspost: Condensator 2200 F?
 • Lezerspost: Vochtigheidsschakelaar
 • Lezerspost: Beginselen der elektronica - 4
 • Lezerspost: Logaritmische potmeter
 • Lezerspost: Eigen ontwerpen
 • Lezerspost: Draaispoel 0 - 1 A voor wisselstroom?
 • Lezerspost: 4 Ohm luidsprekers
 • Lezerspost: Onbekende relaisaansluitingen
 • Radio-golven
 • ABC-puzzel
 • Techniek in vrije tijd
 • Bezocht: Centrale meld- en regelkamer der Rijkspolitie te Driebergen
 • Bouwontwerp: Acculader
 • De beginselen van de elektronica - 6: Elektromagneten
 • Logische elektronica: de werking van poorten
 • Vrije kommunicatie

Elektronica ABC nummer 79/03, maart 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Waar komt het weer vandaan?
 • Enquete Elektronica ABC
 • ABC-puzzel
 • Variable zenerdiode
 • Lezerspost: Buitengeluiden opnemen
 • Lezerspost: Omvormer op de motorfiets
 • Lezerspost: Transistor types
 • Lezerspost: Thermostaat en schakelklok
 • Lezerspost: VU meter
 • Bouwontwerp: ABC-mini-versterker
 • Een stroombegrenzer
 • Digitale uitlezing met zeven segmenten
 • De radio nog steeds in!
 • Bouwontwerp: ABC-batterij-indicator
 • TL buizen
 • Bezoek gebracht aan: Radio Nederland Wereldomroep
 • Leve de opto-coupler
 • Bouwontwerp: Een antennefilter voor de korte golf
 • Wisselspanning en hun fase
 • Vrije Kommunicatie
 • Power zenerdiode
 • De beginselen van de elektronica - 7: Nettransformatoren

Elektronica ABC nummer 79/04, april 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 100 jaar verlichting met gloeilampen
 • Digitale uitlezing met zeven segmenten
 • Bouwontwerp: Universele voeding voor 5, 6, 9, 12 en 15 V bij 200 mA
 • Boekbespreking: Antennes en meetinstrumenten voor zendamateurs
 • Audio-Wereld: Direct gesneden testplaat van Ortofoon
 • Bezoek gebracht aan: De volkssterrenwacht Simon Stevin
 • Lezerspost: Incompleet schema
 • Lezerspost: Zenders
 • Lezerspost: Vrijgave zenden zonder machtiging
 • Lezerspost: Spanningsmeten aan een trafo
 • Lezerspost: Zender
 • Lezerspost: Draadloze basgitaar
 • Lezerspost: Elektronische eierwekker
 • Lezerspost: Laagspanningsvoeding
 • Lezerspost: Achterlicht bewaker met LED
 • Lezerspost: Woordpauze bij het morse-seinen
 • Lezerspost: Xenon flitsbuis
 • Lezerspost: Aarde en massa
 • Lezerspost: Inwendige weerstand van een meter
 • Lezerspost: Schakelklok
 • Lezerspost: Recorder speelt te zacht
 • Lezerspost: Acculader
 • Lezerspost: Klokradio
 • Bouwontwerp: Elektronische thermometer
 • Thyristoren en triacs: Werking en toepassingen
 • Geïntegreerde schakelingen: Op-amp's en hun toepassingen
 • Antennes en aarde
 • MARC: Machtigingsregeling voor Algemene Radio Communicatie
 • Philips 'Compact Disc': Een nieuwe grammofoonplaat
 • Dure woorden
 • ABC puzzel
 • Beginselen der elektronica - 8: Transformatoren

Elektronica ABC nummer 79/05, mei 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Start van een revolutie: De telefoon
 • Bouwontwerp: Voorversterker voor magnetodynamische elementen
 • Scribofoon: Tekenen en schrijven via de telefoon
 • Bouwontwerp: ABC-Jumbo-voeding (1)
 • ABC-puzzel
 • Bezoek gebracht aan: De Nederlandse Aardolie Maatschappij te Den Helder
 • Lezerspost: Lichtorgel
 • Lezerspost: Doormeten van transistoren
 • Lezerspost: Deurbelschakeling
 • Lezerspost: KG ontvanger
 • Nieuwe hifi/stereo platenspelers met direct control van Philips
 • Bouwontwerp: ABC pieper
 • Meten en meters: Draaispoelmeters
 • Grote sprong voorwaarts: Philips introduceert Metal Cassette
 • Bouwontwerp: ABCDimmer
 • Vervorming van audioversterkers
 • Viewdata: Nieuw systeem voor data-overdracht
 • Bouwontwerp: Testofon box
 • Spelen met licht: Lamp laten knipperen
 • Beginselen der elektronica - 9: Zelfinductie

Elektronica ABC nummer 79/06, juni 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Kopiëren bracht grote omwenteling in schriftelijke communicatie
 • Bouwontwerp: ABC display, digitale voltmeter
 • Hannover Messe 79
 • Bezoek gebracht aan: Naarden International Holland BV
 • ABC platen nieuws
 • Bouwontwerp: ABC-Jumbo-voeding (2)
 • Audio-Wereld: Termen en begrippen
 • Lezerspost: Ombouw voltmeter
 • Lezerspost: Andere transistor-typen
 • Lezerspost: Aardlekschakelaar
 • Lezerspost: Stroombesparing op de zender van de babyfoon
 • Lezerspost: TL-lamp zonder voorschakelapparaat
 • Lezerspost: 100 W versterker voor 12 V voedingsspanning
 • Lezerspost: PI-filteraansluiting
 • Lezerspost: Drukfoutjes
 • Lezerspost: Varkensneusje
 • Bouwontwerp: Bass-Booster met ILP HY50 module (1)
 • Voortplanting van radiogolven
 • Bouwontwerp: Reactie-tester
 • Bouwontwerp: Inbraakalarm
 • ABC puzzel
 • Beginselen der elektronica - 10: Capaciteit

Elektronica ABC nummer 79/07-08, juli-augustus 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De PTT in de toekomst
 • Valsheid in geschrifte: Valse handtekeningen detecteren
 • Bouwbeschrijving: Luxe-lichtorgel
 • Philips Video 2000: Wereldprimeur van Philips
 • 100 jaar Siemens Nederland BV
 • Bouwbeschrijving: Bass-Booster met ILP HY50 module (2)
 • Boekbespreking: The World's radio broadcasting stations
 • Lezerspost: Versterkers in serie
 • Lezerspost: Versterker bouwdozen
 • Lezerspost: Trafo-wikkelingen in serie
 • Lezerspost: Fluittoon in bandrecorder
 • Lezerspost: Aansluitingen LM324
 • Lezerspost: Acculader
 • Lezerspost: Elektronische thermometer
 • Lezerspost: Binair decimaal decoder
 • Lezerspost: Varkensneusje
 • Lezerspost: Stroom- en spanningsmeter
 • Lezerspost: Thermostaat
 • Lezerspost: Bandrecorder met schakelklok
 • Lezerspost: Digitale uitlezing elektronische thermometer
 • Lezerspost: Universeel alarmapparaat met lichtstraal
 • Lezerspost: Onbekende condensatoren doormeten
 • Lezerspost: Echo-printje
 • Lezerspost: Twaalf volt verwarmingsspiraal met triac sturing uit het net
 • Lezerspost: Aansluitingen transistoren uit de rommelkist
 • Lezerspost: Pulsjes tellen
 • ABC puzzel
 • Bezoek gebracht aan: Rijksloodswezen IJmond te IJmuiden
 • De televisieloep van Philips
 • ABC platen nieuws
 • Bouwontwerp: ABC-Jumbo-voeding (3)
 • Bouwontwerp: Karlson-kast van 70 liter
 • ABCommentaar op de Elektronische thermometer (nr. 4)
 • ABCommentaar op de MD-voorversterker (nr. 5)
 • ABCommentaar op de Universele voeding (nr. 4)
 • ABCommentaar op de Bass-Booster (nr. 6)
 • ABCommentaar op het ABCDisplay (nr. 6)
 • ABCommentaar: Algemeen
 • Beginselen der elektronica - 11: Wisselspanning op de condensator

Elektronica ABC nummer 79/09, september 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De toepassingen van de computer
 • Bouwontwerp: Elektronische roulette
 • Lezerspost: Zenden en machtigingen
 • Lezerspost: Statische voltmeter
 • Lezerspost: Schakelklok met schakelaar in de plus leiding
 • Lezerspost: Variaties in de aanwijzing van de elektronische thermometer
 • Lezerspost: Elektronische thermometer
 • Lezerspost: DIN plug codering
 • Lezerspost: Dimmen TL buizen
 • Lezerspost: Condensatoren en diëlektricum
 • Lezerspost: Parallelschakeling weerstanden
 • Lezerspost: Verschil transistoren BC107B en BC107C
 • Lezerspost: Frequentiemeter als afstemschaal
 • Lezerspost: Berekening transistor schakelingen
 • Lezerspost: Elektronische thermometer
 • Lezerspost: Voorversterker met symmetrische ingangen
 • Lezerspost: Geen middengolf ontvangst meer bij gebruik ABC dimmer
 • Bouwdozen: Thyristorontsteking UK875 van Amtron
 • Inelco naar Aalsmeer
 • ABC printen
 • ABC platen nieuws
 • Bouwontwerp: Melodiebel
 • 100 Jaar Edison licht
 • Lange afstand ontvangst van TV- en FM-zenders
 • Bouwontwerp: SSB-adapter
 • Een kleuren video-systeem: Video 80
 • Audio-Wereld: De frequentie karakteristiek - 1
 • ABC puzzel
 • ABCommentaar
 • Beginselen der elektronica - 12: RLC schakelingen in serie en parallel

Elektronica ABC nummer 79/10, oktober 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Beveiligingen in en rond het huis
 • Nodeloos alarm gilt om een oplossing
 • Bouwontwerp: Contactloos relais
 • Lezerspost: Dovende thyristor
 • Lezerspost: Display schakeling
 • Lezerspost: 24 beeldjes per seconde op Super-8 camera
 • Lezerspost: Zender schema's
 • Dioden: Werking van de diverse soorten
 • Boekbespreking: Elektronische schakelingen voor auto en garage
 • ABC platen nieuws
 • Componenten nieuws: Schakelaarknoppen type DAN15
 • Componenten nieuws: 10.000 portofoons voor PTT
 • Componenten nieuws: Verlichte tuimelschakelaars
 • Componenten nieuws: Mini-multimeter
 • Relais in de praktijk
 • Lampenkast
 • Opto-elektronische flitsslaaf: handig hulpmiddel voor de amateurfotograaf
 • Bezoek gebracht aan: De Kleine Aarde te Boxtel
 • Bouwontwerp: Unie van Elektronica ABC, een digitale multimeter
 • Modulatie en radio-ontvangst
 • ABCommentaar op de Melodie-bel
 • ABCommentaar op het ABCDisplay
 • ABCommentaar op de Bass Booster
 • ABCommentaar: Ontstoring voor dimmers
 • ABC printen
 • ABC-puzzel
 • Jamboree-On-The-Air
 • Beginselen der elektronica - 13: Gekoppelde kringen

Elektronica ABC nummer 79/11, november 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wegverlichting: Voorschakelapparaten voor lagedruk natriumlampen
 • Bouwontwerp: Transistor tester
 • TV-beelden levensgroot
 • Bouwontwerp: Ruitenwisser interval schakelaar
 • Bouwontwerp: Led in line
 • Bouwpakket: MG/LG radio voor zelfbouw
 • Vermogen en vermogensmeting
 • Bouwontwerp: Laadapparaatje voor Nikkel-Cadmium-accu's
 • ABC puzzel
 • Bouwontwerp: ABC-timer voor de doka
 • Stereo-HIFI beurs met videoshow te Zuidlaren
 • 50 jaar actueel: het Amroh Bulletin
 • Beginselen der elektronica - 14: Elektronen buizen

Elektronica ABC nummer 79/12, december 1979
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 27 MHz: Een nieuwe hobby
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Dag voor de amateur
 • Tolerantie en reeksen
 • Boekbespreking: Van draadloze...tot radio
 • ABC puzzel
 • Bouwontwerp: Toerenteller met digitale uitlezing
 • ABCommentaar op Dimmer voor boormachines
 • ABCommentaar op Piekindicator voor eindversterkers
 • ABCommentaar op Contactloos relais
 • ABCommentaar op Thermometer op de unie-meter
 • ABCommentaar op Melodie-bel
 • ABCommentaar op ABCDisplay
 • Bouwontwerp: Experimenteerprint
 • Televisie: De fundamentele werking
 • ABC printen
 • Boekbespreking: Televisie, geen probleem
 • Boekbespreking: 50 op-amp schakelingen
 • Bouwontwerp: LED op accu
 • Lezerspost: Brom in de regelbare voeding
 • Lezerspost: Karlsonkast zonder bass booster
 • Lezerspost: Reactie tester
 • Lezerspost: Zelf wikkelen van transformatoren
 • Lezerspost: Auto inbraak alarm met sirene
 • Lezerspost: Toestand accu's en batterijen door spanningsmeting tijdens belasting
 • Lezerspost: Bandrecorder versterker als pick-up versterker
 • Lezerspost: Elektronisch roulette spel
 • Lezerspost: Inwendige weerstand van een meter
 • Lezerspost: Pace maker
 • Lezerspost: R12 moet 220 kOhm zijn
 • Lezerspost: Fout schema van het contactloos relais
 • Lezerspost: Antenne versterker
 • Bouwontwerp: Elektronische thermostaat
 • Beginselen der elektronica - 15: Triode toepassingen

Elektronica ABC nummer 80/01, januari 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Met MARC de lucht in!
 • 27 MHz is actueel: 3 maart is het zover
 • Bouwontwerp: Digitale klok met AY-5-1224A
 • Hoge spanningen: De eigenschappen van spanningen van meerdere kV
 • Bouwontwerp: Van dotje naar bartje (bar-graph met de UAA170)
 • Bouwontwerp: ABC-looplicht
 • Al veertig jaar radio-service Twenthe
 • Bouwontwerp: Laagspanningsstabilisator
 • Elektronische schakelingen die steeds terug komen
 • De telex, een hulpvaardige vijftiger
 • Lezerspost: Overspelen tussen bandrecorders
 • Lezerspost: Koelplaatje uit universele voeding
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • ABC puzzel
 • Beginselen der elektronica - 16: De penthode

Elektronica ABC nummer 80/02, februari 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 27 MHz apparatuur: Een overzicht
 • Bouwontwerp: Alarm met accu-voeding
 • Terugkoppeling: Hoe werkt het?
 • Boekbespreking: Videoscoop
 • Bouwontwerp: ABCDC-doos, de digitale experimenteerdoos
 • Transistoren, hoe werken zij?
 • Theorie: Ruis
 • Lezerspost: Ladingtoestand van gewone batterij meten
 • Lezerspost: Omvormer van 6 V naar 12 V
 • Lezerspost: Storing op de ingang van de MD-versterker
 • Lezerspost: Opgenomen stroom bij dimmers
 • Lezerspost: Frequentiemeter
 • Lezerspost: Luidspreker beveiliging
 • Bouwontwerp: R-C meter voorzetapparaat voor multimeter
 • ABC puzzel
 • Bouwontwerp: Hazejacht, een reactietijd spelletje
 • Bouwontwerp: Nikkelcadmium acculader met ladingsindicatie
 • Beginselen der elektronica - 17: Klasse C versterkers

Elektronica ABC nummer 80/03, maart 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Communiceren via de ether
 • Installeren van een zend/ontvanger
 • De SWR test: Wij bekeken voor u de Monacor FSI-40
 • NCBF: Nederlandse Citizen Band Federatie
 • De internationale Q-code
 • 27 MHz apparatuur: Een overzicht
 • Major CB-20 SWR/POWER-meter
 • Voor u bekeken: De Senfor Skyline SM2009
 • Voor u bekeken: De Philips 22 AP 369/14
 • Nogmaals de ABCDE-doos
 • Voor u bekeken: De BETA CB307
 • De Skylab 27 antenne
 • Tentoonstelling '100 jaar elektrisch licht' in Emmen
 • Bouwontwerp: Power booster, groot uitgangsvermogen bij een lage spanning
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: ABCDE-voeding voor 5 V met 100, 10 en 1 Hz pulsvormer (deel 1)
 • Beginselen der elektronica - 18: Halfgeleiders

Elektronica ABC nummer 80/04, april 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Communicatie in de scheepvaart
 • ABCDE-voeding voor 5 V met 100, 10 en 1 Hz pulsvormer (deel 2)
 • Boekbespreking: Een half WATT héél wat! Vraagbaak voor MARC
 • Boekbespreking: Het CB-handboek
 • Boekbespreking: CB Communicatie
 • Bouwontwerp: Direct aanwijzende capaciteitsmeter met lineaire schaal (deel 1)
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Troeven/dobbel, troevendraaier en dobbelsteen in één
 • Voor u bekeken: Stabo SM 2100/NL
 • Lijst van type-goedgekeurde zendinrichtingen vallend onder MARC
 • Bouwdozen: Automatische antenne-omschakelaar
 • Voor u bekeken: De AMROH CB707 De Luxe
 • Bouwontwerp: Inbouwvoeding, een gestabiliseerde voeding voor universeel gebruik
 • ABC puzzel
 • Het is feest want de 27 MC-band is vrij!
 • NCBF: Nederlandse Citizen Band Federatie
 • Stichting Recreatie N.C.B.F.
 • NCBF maakte woorden waar in RAI Amsterdam
 • MARC: De eerste machtigingen zijn uitgereikt
 • Lezerspost: Radio-ontvanger uit ABC-11
 • Lezerspost: TV-aansluiting
 • Beginselen der elektronica - 19: Speciale dioden en transistoren

Elektronica ABC nummer 80/05, mei 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De etherpiraat: Waarom al dit illegale gedoe?
 • Van de redactietafel: Fouten in de vorige nummers
 • Voor u bekeken: Radio/CB-filter Moba 9019 van Hirschmann
 • Bouwontwerp: 2½-digit DVM, een universeel spanningsgestuurd digitaal display
 • De squelch: Een regelbare ruisonderdrukking
 • Printen: Hoe een print te bestukken
 • Bouwontwerp: Functiegenerator met een XR-2206
 • Voor u bekeken: De Audio Sonic MS201
 • Bouwontwerp: Direct aanwijzende capaciteitsmeter met lineaire schaal (deel 2)
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Toerental regeling voor kleine gelijkstroommotoren
 • Lezerspost: Beveiliging luidsprekers
 • Lezerspost: Elektronische zekering
 • Lezerspost: Zelf een versterker maken
 • Lezerspost: Trafo-code in fabrieksontvangers
 • Lezerspost: Betere geluidskwaliteit door bandrecordermotor sneller te laten lopen
 • Lezerspost: Serie-weerstand van een meter
 • Lezerspost: Printboormachientje
 • Lezerspost: Beginselen der elektronica - 15
 • Lezerspost: Verwijderen van de isolatie van emailledraad
 • Lezerspost: Beginselen der elektronica 1978/12
 • Lezerspost: Aquariumdimmer
 • Lezerspost: Jumbovoeding
 • Lezerspost: Ombouw SSB-schakeling uit septembernummer naar 80 kHz
 • Lezerspost: Aansluiting display op quarts horloges
 • Lezerspost: Toerenteller op de wisselstroom dynamo
 • Lezerspost: Elektronisch schietspel voor TV
 • Doe eens wat anders met thyristoren!
 • Voor u bekeken: MutiTech MS-211
 • Beginselen der elektronica - 20: Transistor schakelingen
 • Demagnetiseren van bandopnemerkoppen

Elektronica ABC nummer 80/06, juni 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwontwerp: Digitale thermometer
 • Voor u bekeken: Amroh CB007
 • Bouwontwerp: PPM met de LED-in-line (Peak Programme Meter)
 • ABC puzzel
 • Lezerspost: Spelen met radio
 • Lezerspost: Zelf print maken
 • Lezerspost: Elektronica voor beginners
 • Lezerspost: Watt-meter voor luidspreker uitgang
 • Lezerspost: Berekening van de automatische verlichting uit ABC november 1977
 • Lezerspost: Zelfbouw van FM tuner
 • Lezerspost: Zelfbouw afstandsbesturing voor modelboot
 • Lezerspost: Lader voor 12 V nikkelcadmium accu's
 • Storingen: Brom, rimpel, ruis, lichtnet, trillingen, radio
 • Inhoudsopgave april 1979 tot en met april 1980
 • Neon-lichtreclame: Op velerlei wijze belicht
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Geiger Müller teller met 18504 telbuis
 • Lijst van type-goedgekeurde zendinrichtingen vallend onder MARC
 • Nauwkeurigheid: Procentuele meetfouten
 • Voor u bekeken: De Amroh CB708
 • Digitale meters: Hoe werken zij?
 • Bouwdozen: Voor u gebouwd, een radio/CB-filter
 • Bouwontwerp: Digi-Power, Een digitaal instelbare precisievoeding 20 V / 1 A


Elektronica ABC nummer 80/07-08, juli-augustus 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Luchtvaart navigatie
 • QSL-kaarten voor lezers van Elektronica ABC
 • Grammofoon: RIAA-correctie en voorversterkers
 • Bouwontwerp: Elektronische multimeter met draaispoelmeter
 • Voor u bekeken: De Major 4000
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 1: Logische functies en Boolse algebra
 • ABCDEXPERIMENT 1: Waarom een poort een poort is
 • Logboek in lezersservice
 • ABCDEXPERIMENT 2: Coincidentie-schakelingen
 • Regeling noodverkeer met MARC-apparatuur
 • Overzicht van de ABC-printen
 • ABCDEXPERIMENT 3: De logische vergelijker
 • De keuze van onderdelen
 • Bouwontwerp: 50 Hz kristalgenerator
 • Lezerspost: Fluiten van een telefoonversterker
 • ABCDEXPERIMENT 4: SN7474 onder het ontleedmes
 • Nieuws van de Hannover Messe '80
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Reactiesnelheidsmeter met de LED-in-line
 • Theorie: In- en uitgangsimpedanties
 • ABCDEXPERIMENT 5: We gaan frequenties delen!
 • Spoelen en transformatoren
 • Bouwontwerp: Ruitenwisser interval automaat
 • ABCDEXPERIMENT 6: We maken een looplicht

Elektronica ABC nummer 80/09, september 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Het Elektron: Onderricht in de (micro-)elektronica op de vierkante meter
 • FM antennes plaatsen: Een precisiewerk
 • Bouwontwerp: CV-pompregelaar, bespaar jaarlijks ca 200 kWh!
 • 27 MHz aktueel
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 2: Logische families
 • Alfabetische deelnemerslijst Firato 80
 • Firato 1980: de hoogtepunten
 • N.C.B.F bij de 100.000ste MARC machtiging
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Eenvoudige audio signaalversterker
 • Fotoweerstanden en fotodioden: Hoe werken ze?
 • Bouwontwerp: Contacthoekmeter voor benzinemotoren
 • Lezerspost: Toerenteller voor bromfiets
 • Lezerspost: Inwendige weerstand van een draaispoelmeter
 • Lezerspost: Aansluiten groter display op stopwatch/calculator
 • Lezerspost: Kortegolf ontvanger
 • Lezerspost: Terugwinning zilver uit fixeer
 • Lezerspost: Kraken bij het afspelen van de cassette-recorder
 • Lezerspost: Litze draad
 • Lezerspost: Vervanging 2N4036
 • Lezerspost: Brom in meeluister versterker
 • Lezerspost: Aquarium dimmer
 • Lezerspost: Spanning zonder stroom en stroom zonder spanning
 • Lezerspost: Kraken cassette-recorder in de radio-stand
 • Lezerspost: Theorie en praktijk
 • Overzicht van de ABC-printen
 • Bouwontwerp: Frequentie-meter
 • Eenvoudige lichtmeter voor de doka
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 1: Inleiding

Elektronica ABC nummer 80/10, oktober 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Verkeer en micro-processor: Een combinatie die ongelukken en irritatie moet voorkomen
 • Bouwontwerp: ABC-functiegenerator
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 3: Schottky TTL, ECL, tri-state
 • Micro elektronica: Wat betekent dat voor onze toekomst?
 • Bouwontwerp: Universeel timer
 • Logboek in de lezersservice
 • Bouwontwerp: Schakelklok
 • Lezerspost: 220 V omvormer
 • Lezerspost: Vestiging van een discotheek
 • Lezerspost: Typen paneelmeters en onderdelen
 • Lezerspost: Dubbele versterker
 • Lezerspost: Ding-dong
 • Lezerspost: Klokpulsgever
 • Lezerspost: Coaxkabel
 • Met de Amroh CB707 op het water
 • In Memoriam: A. J. Dirksen overleden
 • Bouwontwerp: Eenvoudige transistortester
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Eerste nationale 27 MC familie dag
 • Nieuwe QSL-kaarten
 • Eenvoudige voeding voor cassette-recorders e.d.
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 2: Verkleining van de rimpelspanning

Elektronica ABC nummer 80/11, november 1980 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Uitbreiding walradarketen Westerschelde hoogstandje in Nederlandse technologie (I)
 • Uniek project binnenkort van start: 39 maanden voor de uitbreiding van de walradarketen Westerschelde
 • Bouwontwerp: Boormachineregelaar
 • Glasvezel proeftraject
 • Nieuwe QSL-kaarten
 • 'Unity Gain Bandwidth': Wat betekent dat?
 • Lezerspost: Omvormer van 12 V naar 6 V
 • Lezerspost: Automatisch afschakelende acculader
 • Lezerspost: Teller
 • Lezerspost: Niet werkend lichtorgel
 • In plaats van batterijen: Regelbare voeding
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Oscilleren en oscillatoren
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 4: MOS, PMOS, NMPS, CMOS
 • Bouwontwerp: Morse generator
 • Bouwontwerp: Thyristorontsteking
 • Calibreerbare spanningsmeting
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 3: De elektronische smoorspoel, zenerdioden

Elektronica ABC nummer 80/12, december 1980
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Uitbreiding walradarketen Westerschelde hoogstandje in Nederlandse technologie (II)
 • Bouwontwerp: Thermostaat, een universele dubbele thermostaat met thermometer
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • 'Duty cycle', wat betekent dat?
 • Bouwontwerp: Eenvoudige timer
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 5: Ingangen en uitgangen van poorten
 • De frequentiekarakteristiek: Voorbeelden van frequentiekarakteristieken
 • ABCDEXPERIMENT 7: Een broertje van de 7474
 • Bouwontwerp: Stereo basisbreedte regelaar
 • ABCDEXPERIMENT 8: Het nut van J en K verklaard
 • Ontstoren van elektrische apparaten
 • Zelf specificaties bepalen van onbekende trafo's
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 4: Elektronische spanning- en stroomregeling

Elektronica ABC nummer 81/01, januari 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Elektriciteitsvoorziening
 • Het ABC van de elektriciteitsvoorziening
 • Waarom een nieuwe elektriciteitscentrale in Maasbracht?
 • Bouwontwerp: Digi-toer, toerenteller met digitale uitlezing
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 6: Flip-flop's
 • De Computer
 • ABCDEperiment 9: Schuiven met de 7473
 • Logboek in de lezersservice
 • Lezerspost: Verontruste fabrikant
 • Lezerspost: Nagalm veer
 • Lezerspost: Vermogensmeters voor luidsprekers
 • Lezerspost: Toerenteller voor bromfiets
 • Bouwontwerp: 27 MHz CB-ontvanger
 • ABCDExperiment 10: Een écht schuifregister
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 5: Volledige elektronische stabilisatie

Elektronica ABC nummer 81/02, februari 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Beveiliging en bewaking
 • Bouwontwerp: Digitale timer tot 100 minuten
 • De HMP GPA 27 5/8 antenne
 • ABCDExperiment 11: Een rondlopend schuifregister
 • Radiogolven: Frequentiebanden en voortplanting
 • Logboek in lezersservice
 • ABCDEperiment 12: Bestaat toeval?
 • Netsnoer repareren
 • Lezerspost: Korte golf antenne op een flat
 • Lezerspost: Aarde
 • Lezerspost: PPM
 • Grondbeginselen van de digitale techniek - 7: Tellers en schuifregisters
 • Print boormachineregelaar correctie
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 6: Zelfbouw van gestabiliseerde voedingen
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod

Elektronica ABC nummer 81/03, maart 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • NSP: Spel tussen wetenschap en werkelijkheid
 • Bouwontwerp: Timing flitslicht (stroboscoop)
 • De kunst van het kopiëren: De geschiedenis van Océ-Nederland
 • Radio ontvangst: Verklaring van het blokschema
 • Bouwontwerp: 3-Kanaals lichtorgel
 • Taakverdeling tussen verkeerscentrale en kruispuntapparatuur
 • Waarschuwing: Vervalsing van Maxwell kassettebandjes
 • Grondbeginselen  van de digitale techniek - 8: Tellers en schuifregisters
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 7: Toepassen van stroom meekoppeling

Elektronica ABC nummer 81/04, april 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Nederlandse Spoorwegen gaan reacties van de machinist controleren
 • Laatste nieuws: CB-band op 900 MHz?
 • Bouwontwerp: De componentenbank, een weerstand- en condensatorbank
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Drie digit DVM met automatische polariteit omschakeling
 • Hulp bij het maken van geluidsband montages
 • Transistorontsteking
 • Regionale Omroep Brabant: Een begrip voor Eindhoven en omgeving
 • Magnetisme, smoorspoelen en transformatoren
 • TL-verlichting met behulp van een 12 volts accu
 • Bouwontwerp: Versterkers voor zelfbouw deel 1, voorversterker voor MD-elementen
 • Uitslag prijsvraag Stand by
 • Overzicht van de ABC-printen
 • Lezerspost: Filmsynchronisatie
 • Lezerspost: Printtekeningen op ware grootte
 • Lezerspost: Klokpuls gever in de auto
 • Lezerspost: Ni-Cd lader voor hogere spanningen
 • Lezerspost: Nabouw schema's van Firma de Boer
 • Lezerspost: Doorzettingsvermogen
 • Lezerspost: Antenneversterker voor UHF en VHF
 • Lezerspost: Driedimensionale TV en lasersystemen
 • Lezerspost: Landingslichten in modelvliegtuig
 • Lezerspost: Kristalontvanger
 • De voorzitter van de N.C.B.F. aan het woord: Beste 27 MC'ers, ....
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 8: Zelfbouw van stabilisatieschakelingen met opamp's

Elektronica ABC nummer 81/05, mei 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Scheveningen-Radio: De geschiedenis van dit station
 • Historie Marifonie
 • Laatste nieuws: AKG bij Audioscript BV
 • Speciale transistorschakelingen: Darlington, emittervolger, bootstrapping
 • Bouwontwerp: Digitale thermometer met geheugen
 • Licht meten in de donkere kamer: Ontwerp en bouw van een belichtingsmeter met CdS-cel
 • Bouwontwerp: De monomaat, mono-versterker rond de TBA810S
 • Wijziging Alcom antenne
 • Bouwontwerp: Versterkers voor zelfbouw deel 2, 2 x 4 W of 2 x 25 W eindversterker
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Componentennieuws: Handwandlamp van Witte Kat
 • Componentennieuws: Toets met mechanische vergrendeling
 • Componentennieuws: Dendervrije miniatuurtoetsen met LED-indicatie
 • Componentennieuws: Clen opbergsysteem
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 9: De shunt-stabilisator

Elektronica ABC nummer 81/06, juni 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Energie in de 80-er jaren: Deel 1
 • Bouwontwerp: VU-meter met LED-schaal met LM3915
 • Gelijkstroom servomotoren en servoversterkers: Opbouw en toepassing van schijfanker motoren en servoversterkers
 • ECBF-congres valt uiteen: bezoek aan de paus maakt veel goed
 • Theorie: Gelijkrichting en afvlakking
 • Poorten
 • Lezerspost: LED-in-line
 • Lezerspost: Relais in alarmsysteem
 • Lezerspost: Omvormer voor 450 watt
 • Lezerspost: Infrarood alarm
 • Lezerspost: Elektrische gitaar
 • Lezerspost: Omschakelen V/A-meter
 • Lezerspost: Jumbo voeding
 • Lezerspost: Toelichting op fysische grondslagen halfgeleiders
 • Lezerspost: Lineaire versterker
 • Lezerspost: Uitbreiding scanner met meer kanalen
 • Eenvoudige timer voor lange tijden
 • Flip-flop geheugen
 • Bouwontwerp: Eenvoudige labvoeding (20 V - 1,5 A)
 • Componentennieuws: 'Ready Light', het lichtgevend bord
 • Componentennieuws: Gasdichte oplaadbare accu's van ITT
 • Componentennieuws: De nieuwe voordelige 1 GHz frequentieteller 8000B van Sabtronics
 • Componentennieuws: Snoerloze boorschoevers voor vaklieden van Skil
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Neonlampjes
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 10: Enkele bijzondere onderwerpen
 • Strip: Bak Sil Laria

Elektronica ABC nummer 81/07-08, juli-augustus 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Het opwekken van elektriciteit met behulp van windenergie
 • Stand van de techniek van windenergie
 • Windenergie: NASA-aktiviteiten
 • Windenergie: Franse aktiviteiten
 • Windmolens door de jaren heen
 • Meer informatie over windenergie: Overzicht verkrijgbare boeken
 • Bouwontwerp: Digitale multimeter
 • Lezerspost: Omvormer voor groot vermogen
 • Lezerspost: Moeilijkheden met een bestelling
 • Lezerspost: Ombouw acculader voor NiCd voor grotere spanningen en stromen
 • Lezerspost: Transistortester
 • Lezerspost: Stromen door geleiders
 • Meten met de multimeter
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Accu-conditiemeter
 • Radio-communicatie - 1: Grondbeginselen en werking
 • Overzicht ABC prints
 • Pulsgever
 • Oscillator met twee NAND's
 • Zener-dioden
 • Thyristor met transistoren
 • Componentennieuws: Marantz nieuwtjes
 • Componentennieuws: Twee nieuwe meetinstrumenten van Pantec
 • Componentennieuws: De introductie van de eerste micro-radio-cassette-recorder CS-MI van Aiwa
 • Componentennieuws: De printgat speurder van Zi-Tech
 • Componentennieuws: Soldeerbrugjes LBB126 van Siemens
 • Componentennieuws: Dolucky, een motorbediende ratelschroevendraaier
 • Componentennieuws: LD273, twee infrarode diodes in één behuizing
 • Componentennieuws: Coaxiale connectoren BW7-R6 van Siemens
 • Componentennieuws: RS250 van Siemens, een nieuwe hi-fi combinatie
 • Componentennieuws: Robuuste meervoudige toets met geringe inbouwdiepte van Schadow
 • Nieuwe hoofdredacteur voor Elektuur: Bob W. van der Horst opgevolgd door Paul Holmes
 • Multivibrator met inschakelvertraging
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 11: Toepassing van op-amp's met FET-ingangen
 • Cijfercode met schakelaars

Elektronica ABC nummer 81/09, september 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Nieuws uit Montreux: Het Televisie Symposium '81
 • Nieuws uit Montreux: Als een schilderijtje aan de wand...
 • Nieuws uit Montreux: Hi-fi televisie
 • Nieuws uit Montreux: Digitale systemen
 • Nieuws uit Montreux: Videorecorder in de camera
 • Nieuws uit Montreux: Wind- en zonne-energie
 • Bouwontwerp: Stereo powerbooster 2 x 14 W op 30 cm²
 • Radio-communicatie - 2: Staande golven en antennes
 • Test: B&W DM-16 en DM-22 luidsprekers
 • Bouwontwerp: Sinusgenerator 15 Hz tot 140 kHz
 • Bouwontwerp: Bouw de analoge trainer en ontdek de wereld van de analoge integratie (1)
 • Nikkel en cadmium: Dé combinatie voor opslag van energie
 • Lezerspost: Toerenteller en thyristor ontsteking
 • Lezerspost: Luidsprekersystemen en zaalakoestiek
 • Lezerspost: Afregeling transistortester
 • Lezerspost: Rokende potmeter bij schakeling met LM317
 • Lezerspost: Bar uitlezing met UAA170 of UAA180
 • Lezerspost: Microfoon type
 • Lezerspost: Contacthoek meter
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 12: De toepassing van darlingtons in gestabiliseerde voedingen
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod

Elektronica ABC nummer 81/10, oktober 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Kema is meer dan alleen Kema-Keur...
 • Wat betekent Kema-goedgekeurd?
 • Bouwontwerp: Bouw de analoge trainer en ontdek de wereld van de analoge integratie (2)
 • Lezerspost: Niet naar wens werkende schakeling
 • Lezerspost: Transistoren met vele collectors en emittors
 • Bouwontwerp: Alarm, deel 1
 • Van de redactietafel: Over de prijs van de bouwontwerpen
 • Radio-communicatie - 3: De invloed van de middenstof tussen zender en ontvanger
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Star war, een futuristische uitvoering van hazejacht
 • Bearcat naar een nieuwe importeur
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 13: Kortsluitbeveiligingen
 • Overzicht van de ABC prints

Elektronica ABC nummer 81/11, november 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Elektrum: Even stilstaan bij elektriciteit en elektrotechniek
 • Techniek in glas
 • Dubbele multivibrator: Groentjes voor minder dan een geeltje
 • Boekbespreking: Het PLL Databoek
 • Bouwontwerp: Alarm, deel 2
 • Radio-communicatie - 4: Voortplanting via reflecterende lagen
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Componentennieuws: De nieuwe 400-serie van Rank Audio Visual
 • Componentennieuws: Info trafo
 • Componentennieuws: Zelfbouw lichtbak
 • Componentennieuws: Luidspreker en lichtbron in een
 • Componentennieuws: Laadtoestel voor volledig lege accu's
 • Componentennieuws: Pioneer nieuws
 • Boekbespreking: Elektronische bewakingschakelingen
 • Boekbespreking: Prrt-wiow-fwiiet-boiing
 • Lezerspost: Aansluitingen onbekende relais
 • Lezerspost: Inschakelknallen uit de versterker
 • Lezerspost: Elektronische zekering
 • Lezerspost: Verbetering ontvangst
 • Lezerspost: Tijdmeter
 • Lexitel: International Translation Network
 • Bouwontwerp: Bouw de analoge trainer en ontdek de wereld van de analoge integratie (3)
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 14: Op-amp als comparator, voedingen voor grotere vermogens

Elektronica ABC nummer 81/12, december 1981
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Luchtverkeersleiding: Grote ontwikkelingen
 • Eurocontrol 
 • ICAO en IFATCA
 • Er wordt wat geroddeld daarboven...
 • Bouwontwerp: Equalizer, een vijfvoudige toonregeling
 • Experimenten met de analoge trainer - 1: Wat is een op-amp?
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwontwerp: Gehoorapparaat bestemd voor zwaar gehoorgestoorden voor rond de vijftig gulden
 • Radio-communicatie - 5: Wat voor signalen brengen wij over?
 • Experimenten met de analoge trainer - 2: De op-amp als buffer
 • Het relais: Werking en toepassingen
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 15: Regeltransistor in de negatieve voeding

Elektronica ABC nummer 82/01, januari 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Satellieten in het jaar 2000
 • 'Omroepen' of het vormen van telecommunicatieverbindingen
 • Nederlands ruimtevaartbeleid moet zich richten op Europa
 • Van de redactietafel: Een nieuw gezicht, de voorpagina!
 • Experimenten met de analoge trainer - 3: De op-amp als omkeerversterker
 • Tiptoetsen
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Componentennieuws: Power AB vertegenwoordiging
 • Componentennieuws: Solosound en multisound
 • Componentennieuws: Drie nieuwe typen B & W luidsprekers
 • Componentennieuws: LCS 30035, dedectiespoel van Toko
 • Componentennieuws: Strip en knip met de PTS 3
 • Componentennieuws: Diepvrieskast als warmwatermaker
 • Componentennieuws: Luxman versterkers en afstemeenheid
 • Componentennieuws: Midden-frequent filters van Toko
 • Componentennieuws: Introductie nieuwe generatie oscilloscopen van B & K Precision
 • Componentennieuws: Een nieuwe universele teller van Tektronix
 • Componentennieuws: 'X-Ducen', een nieuwe manier om druk te meten
 • Universeelmeter: Hoe werkt het?
 • Radio-communicatie - 6: Het frequentiespectrum van gemoduleerde signalen
 • Bouwontwerp: Zesvoudige tiptoets
 • Experimenten met de analoge trainer - 4: De niet-inverterende versterker
 • Funktiegenerator in bouwpakket: De LMG-01 van Coöperatieve Vereniging LOT
 • Bouwontwerp: Dubbel knipperlicht
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 16: De toepassing van bronnen voor constante-stroom

Elektronica ABC nummer 82/02, februari 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De tram is 100 jaar!
 • Tip aan/tip uit: Tiptoets systeem met tweedeler
 • Radio-communicatie - 7: Over welke bouwstenen kunnen wij beschikken?
 • Experimenten met de analoge trainer - 5: De inverterende versterker
 • Bouwontwerp: CX Expander, universeel toepasbare decoder voor CX-platen
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Componentennieuws: 20 MHz oscilloscoop BS-601
 • Componentennieuws: Verloopadapter
 • Componentennieuws: Zekerheid in het donker met SLC-4
 • Componentennieuws: Pendel-decoupeerzaag
 • Componentennieuws: Klopboormachine die twee kanten opdraait
 • Componentennieuws: Audio-cassette opbergsysteem
 • Componentennieuws: Doorverbindingen voor dubbelzijdige printplaten
 • Componentennieuws: Lithium SOCL2-batterijen
 • Componentennieuws: TV-toestel met 32 kanalen
 • Componentennieuws: Verloopsnoer
 • Componentennieuws: Lawaai-overlast? Snel de SL120 in de hand!
 • Experimenten met de analoge trainer - 6: Een eenvoudige mengversterker
 • Lezerspost: Parallel zetten van trafo's en bruggen
 • Lezerspost: Doorbranden van trafo's
 • Lezerspost: Niet werkende schakeling
 • Lezerspost: Aansluitgegevens en specificatie onbekende spoelen
 • Lezerspost: Slechte ontvangst met universele TV-antenne
 • Lezerspost: Pulsingang van digitale frequentie teller
 • Lezerspost: Fouten in tekeningen en schema's
 • Lezerspost: Functie SN74124
 • Lezerspost: Fouten in schema's van andere uitgevers
 • Lezerspost: Elektro-magneet
 • Lezerspost: Accu op de bromfiets
 • Lezerspost: Hulpspanningen
 • Lezerspost: Printtekening
 • Lezerspost: Vernield spoeltje
 • Lezerspost: Toonfilters en equalizers
 • Lezerspost: Controle ontvanger schema
 • Lezerspost: Hazenjacht en star war
 • Lezerspost: Storing op de babyfoon
 • Bouwontwerp: Voeding voor de CX expander
 • Nieuwe D-machtiging
 • Uitbreiding MARC-regeling
 • Experimenten met de analoge trainer - 7: A - B = C, of de op-amp kan rekenen
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 17: Het verlagen van de dissipatie van de regeltransistor bij lage uitgangsspanningen

Elektronica ABC nummer 82/03, maart 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • 3D-TV: Driedimensionale TV
 • EL-7000/7001: Een elektronisch notitieboekje
 • Lezerspost: Printen uit ABC
 • Lezerspost: Afregelen
 • Lezerspost: Aansluiting stereo basisbreedte-regelaar
 • Lezerspost: Zonnepaneelrotor
 • Lezerspost: Telefonisch vragenuurtje
 • Experimenten met de analoge trainer - 8: We gaan differentiëren
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Experimenten met de analoge trainer - 9: De integrator, of hoe een driehoek wordt geboren
 • Bipolaire drieklank: Deurbel met een SAB0600 van Siemens
 • Componentennieuws: Equalizer-Booster van Pioneer
 • Componentennieuws: Eerste optische kabel met 4.000 aders
 • Componentennieuws: Luidspreker klembeugel
 • Componentennieuws: Zeven chips op een kolom van het telefoonboek Eindhoven
 • Componentennieuws: Nieuwe hoofdtelefoon modellen van Koss
 • Componentennieuws: Nieuwe drieweg luidsprekersysteem voor in de auto
 • Radio-communicatie - 8: Instelling van een HF eindversterker
 • Boormachineregelingen, deel 1
 • Elektriciteit in huis
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 18: Spanningsstabilisatoren op IC-basis

Elektronica ABC nummer 82/04, april 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De PLL: Principe van fase-vergrendelde schakelingen en hun werkwijze
 • ABC printen overzicht
 • Bouwontwerp: Stereoversterker voor zelfbouw, 2 x 18 W of 2 x 40 W (1)
 • Programmeren van videorecorders
 • Radio-communicatie - 9: Frequentievermenigvuldiging en AM-modulatie
 • Lezerspost: Doka-timer
 • Lezerspost: Televisiegeluid
 • Lezerspost: MG/LG radio uit ABC 79/11
 • Lezerspost: Antennes
 • Lezerspost: Afluisterapparaat
 • Experimenten met de analoge trainer - 10: De trapspanningsgenerator
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Experimenten met de analoge trainer - 11: De op-amp als comparator
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 19: Praktijkschakelingen met geïntegreerde stabilisatoren
 • Boekbespreking: Computers, een begrijpelijke gids in het computergebeuren

Elektronica ABC nummer 82/05, mei 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwontwerp: Sirene met mogelijkheden
 • Bouwontwerp: Stereoversterker voor zelfbouw, 2 x 18 W of 2 x 40 W (2)
 • Boormachineregelingen, deel 2: DE vari-Toer
 • Experimenten met de analoge trainer - 12: De comparator met hysteresis
 • Audio Nieuws
 • Componentennieuws: MKT-condensatoren met 5 mm steekmaat
 • Componentennieuws: Supercom, ruis- en storingsonderdrukkingssysteem
 • Experimenten met de analoge trainer - 13: De funktie-generator
 • Carillon-elektronica
 • Lezerspost: Positief en negatief geregelde spanning
 • Lezerspost: Andere spanning voor de elektronische sirene
 • Lezerspost: Verhogen van de accuspanning
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 20: Zenerdiode vervangen door stabilisatie-IC

Elektronica ABC nummer 82/06, juni 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Levende audio
 • Analoge toerenteller met wijzerschaal
 • Robots, niet langer science fiction
 • Van de redactietafel: Een nieuw gezicht en beter papier
 • Experimenten met de analoge trainer - 14: Niet-lineaire terugkoppeling, de basis van sinus-uitbreiding
 • Radio-communicatie - 10: Het mechanisme van frequentie-vermenigvuldiging
 • Hameg 307: Een leuk amateur scoopje
 • ABC printen overzicht
 • Moet er een andere platenspeler komen? Welnee, een nieuw element is wellicht al voldoende!
 • Experimenten met de analoge trainer - 15: De vensterdiscriminator, een dubbele comparator
 • Lezerspost: Stabilisatie IC
 • Lezerspost: Digitale display meter uitlezing
 • Lezerspost: Aquarium dimmer
 • Lezerspost: Digitale toerenteller
 • Lezerspost: Stand van trimmers
 • Lezerspost: Klokken en schakelklokken
 • Uit de praktijk: JAMO lichtgewicht hoofdtelefoon JHP-2039

Elektronica ABC nummer 82/07-08, juli-augustus 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Vierkanaals oscilloscoop multiplexer
 • Kringen: Werking van LC-kringen
 • Tiptoetsen: Zelflossende tiptoetsen 
 • Componentennieuws: De IC master 1982
 • Componentennieuws: Fotogevoelig aluminium
 • Componentennieuws: Voor caravan, boot en zomerhuis een 220 V wandcontactdoos
 • Componentennieuws: De FN 370
 • Componentennieuws: Teletekstontvanger
 • Componentennieuws: Transiphon 44/125A
 • Componentennieuws: LED's, nieuwe vormen in bekende kleuren
 • Componentennieuws: Optisch berichtenverkeer
 • Componentennieuws: Twee toeren boormachine
 • Radio-communicatie - 11: De opbouw van een enkel-zijband zender
 • Experimenten met de analoge trainer - 16: De op-amp als slope-detector
 • Elektronische schakelaar met thyristor
 • Superplatte 16 cm inbouw autoluidsprekers van Pioneer
 • Daar is hij weer: de Thorens TD 166 platendraaier
 • Credit Cards elektronisch beveiligd tegen fraude
 • Nieuwe Oscilloscopen in aantocht, de Scopex Voyager
 • Nieuwe, voordelige BNS-boxen
 • Communicatie-tentoonstelling '82
 • Plezierige ervaringen met een voordelig Hitachi-rack
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 21: Geschakelde voedingen

Elektronica ABC nummer 82/09, september 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Firato 82: veelbelovend
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Het Elektron
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: En nu: de Firato zelf
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Philips Double Sound Machine
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: KG-ontvangst populair
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Audioracks
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Compact disc
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Spelcomputer
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Video-2000 eindelijk draagbaar
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Sharp met zeer opvallende zaken
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Cube-systeem van Akai
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Draagbare hifi-set
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Nieuwe Bose-luidspreker direct/reflecting 201
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Nieuwe Dual-platenspelers
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: AT-stereofoons
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Mitsubishi Bracket Set
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Sony met zeer veel nieuws
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Nieuwe Walkman-typen
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Sony portable hifi
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Frontloading platenspelers
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Kleine, veelzijdige portable kleuren-TV
 • Elektronica ABC nieuws Firato 82: Heel klein, heel licht
 • BNS 244 klankkast: Nieuwe, kleine krachtpatser
 • Pseudo DVM: Een goedkoop alternatief voor een DVM
 • Firato '82: Alfabetische deelnemerslijst
 • ABC Bouwpakketten: Contactloos Relais
 • ABC Bouwpakketten: Thermostaat met dubbele instelling
 • ABC Bouwpakketten: Schakelklok
 • ABC Bouwpakketten: Digitale timer
 • ABC Bouwpakketten: Boormachineregelaar
 • ABC Bouwpakketten: Stuurversterker
 • ABC Bouwpakketten: Stereo powerbooster
 • ABC Bouwpakketten: Graphic equalizer
 • ABC Bouwpakketten: LED VU meter
 • ABC Bouwpakketten: MD voorversterker
 • ABC Bouwpakketten: Inbouwvoeding
 • ABC Bouwpakketten: Stereo basisbreedte-regelaar
 • ABC Bouwpakketten: Drie digit DVM
 • ABC Bouwpakketten: 1,5 A voeding
 • ABC Bouwpakketten: Digitale toerenteller
 • ABC Bouwpakketten: Auto alarm
 • ABC Bouwpakketten: Sinusgenerator
 • ABC Bouwpakketten: Drievoudige dimmer
 • ABC Bouwpakketten: Star War
 • ABC Bouwpakketten: CX-Expander
 • ABC Bouwpakketten: Huis en kantoor alarmcentrale
 • ABC Bouwpakketten: Infrarood afstandsbediening
 • ABC Bouwpakketten: Functiegenerator
 • Bouwen: De pieper en het experimenteerbordje
 • Experimenten met de analoge trainer - 17: De ideale diode
 • Bouwen: Schakelklok/timer
 • Componenten nieuws: Meervoudige bandkabel opsteekconnector
 • Componenten nieuws: Serie 55 tester
 • Componenten nieuws: Super klopboormachine
 • Componenten nieuws: De PCM-processor
 • Teac-cassettedeck CA-50 met ingebouwde versterker
 • Voor u gelezen: Resi & Trans maken korte metten met de mysteries van de elektronica
 • Voor u gelezen: Plezier met elektronica
 • Voor u gelezen: De digitale voltmeter
 • Hallo, je spreekt met de toekomst: Jeugd gaf aan hoe zij de 'telefoon 2000' ziet
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 22: Algemene theorie van de smoorspoel

Elektronica ABC nummer 82/10, oktober 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Teletekst, Viditel en wat nog meer op de televisie te zien kan zijn
 • Experimenten met de analoge trainer - 19: De nauwkeurigste gelijkrichter
 • Europa en de ruimtevaart
 • Bouwen: Audio tipper, tiptoetsen voor audio-omschakeling
 • Huistelefoon
 • Zelflossende tiptoets
 • Eigen FM-antenne heeft wel degelijk zin
 • Ruisonderdrukking: Noodzaak van Dolby B en Dolby C
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Experimenten met de analoge trainer - 20: De top-detector
 • TV camera in reuzen tennisbal in de lucht
 • Experimenten met de analoge trainer - 18: De 'dubbelfazige' gelijkrichter
 • Welke cassette is de beste?
 • Componentennieuws: Klokthermostaten
 • Componentennieuws: Digitale paneelmeters
 • Componentennieuws: TI 55-II
 • Componentennieuws: Zakvest-dicteerapparaat
 • Componentennieuws: IR-zender voor gecodeerde afstandsbesturing
 • Componentennieuws: Coderen van draad en kabel
 • Componentennieuws: Tweezijdig zelfklevende tape
 • Componentennieuws: Elektronisch bestuurde luchtreiniger
 • Componentennieuws: 5 MHz sweep-functiegenerator
 • Componentennieuws: De kleinste stereo-cassettespeler
 • Componentennieuws: Miniatuurrelais van Siemens
 • Componentennieuws: Telerep 106 'Follow me' telefoonbeantwoorder
 • Componentennieuws: Amphenol draadstripmachines
 • Componentennieuws: Unieke cursus digitale audio
 • Componentennieuws: Connector volgens DIN41612
 • Componentennieuws: Microcomputer bestuurde ontvangers van ITT
 • Componentennieuws: Miniatuur tuimelschakelaars van Mijama
 • Brieven: Diodes en decibel
 • Brieven: Serie-parallel schakelen trafo wikkeling
 • Brieven: Zelf wikkelen HF smoorspoelen
 • Brieven: Regelbare spanning
 • Brieven: Bipolaire drieklank
 • Brieven: Voeding IC
 • Brieven: Stabilisator voor 50 V / 1,7 A
 • Brieven: Werking en beveiliging FET's
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 23: Aanwezigheid van verliezen in het circuit

Elektronica ABC nummer 82/11, november 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Videospellen: Beschrijving van de spelcassettes en spelcomputers
 • Videospellen: Imagic
 • Videospellen: Demon Attack
 • Videospellen: Atari Pac-Man
 • Videospellen: Space Invaders
 • Videospellen: Intellivision Auto Racing
 • Videospellen: NFL-Football
 • Videospellen: Activision Kaboom
 • Videospellen: Freeway
 • Videospellen: Star Wars, The empire strikes back
 • Videospellen: Frogger
 • Videospellen: Philips Happelaar
 • Videospellen: Racer, Spinout en Cryptogram
 • Videospellen: Het laatste nieuws
 • Bouwen: Professionele alarminstallatie - 1
 • Experimenten met de analoge trainer - 21: Een professionele top-detector
 • Bouwen: Ringmodulator
 • Microcursus microprocessors - 1 Inleiding
 • Componentennieuws: Digitale multimeter voor de werktafel van Data Precision
 • Componentennieuws: Audiofrequent versterkers van ITT
 • Componentennieuws: LCD-programmer van Texas Instruments
 • Analoog-digitaal - 1: Inleiding
 • Geluid en horen
 • Experimenten met de analoge trainer - 22: De op-amp als clamp
 • Actieve filters - 1: Inleiding
 • Bouwen: Componententester
 • Bouwen: Knipper-LED
 • Voor u gelezen: Marifoon - techniek en communicatie
 • Magnetische omschakelaar voor de rijspanning van de modelspoorbaan
 • Experimenten met de analoge trainer - 23: De op-amp als sinus-generator
 • De transformator
 • Test: De B116, een ultrasonoor-zender van Opperman
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 24: Het herhaaldelijk in- en uitschakelen van een smoorspoel met belasting

Elektronica ABC nummer 82/12, december 1982
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Infrarood afstandsbediening (1): Hoe werkt het?
 • Actieve filters - 2: Hoe kunnen wij steilere hellingen bereiken?
 • Videospellen: Activision Fishing Derby
 • Videospellen: Stampede
 • Videospellen: Imagic Atlantis
 • Videospellen: Fire Fighter
 • Videospellen: Intellivision Star Strike
 • Videospellen: Basketball
 • Videospellen: Atari Super Breakout
 • Videospellen: Missile Command
 • Videospellen: Philips Take the money and run
 • Videospellen: Doolhof en supermind
 • Experimenten met de analoge trainer - 24: Een anti-rimpel filter
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Professionele alarm-installatie - 2: Schema's
 • Een introductie in de microprossortechniek: Getalsystemen
 • Oscillator met Wienbrug
 • Analoog-digitaal - 2: De DAC met spanningsgestuurd R-2R netwerk
 • Componentennieuws: TV-films zelf maken
 • Componentennieuws: Nieuwtjes van Rodelco
 • Componentennieuws: ILP-uitbreiding
 • Componentennieuws: Verlichte druktoetsen
 • Radio-communicatie - 12: Metingen aan zenders
 • Authentiek: Een column van W. Jak
 • Test: De B117, een ultrasonoor ontvanger
 • Audio: De Synthese - een revolutionaire weergever
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 25: De transformator

Share

Elektronica ABC nummer 83/01, januari 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Punt-streep, streep-punt-punt-punt,streep-punt-streep-punt: Iets over morse-telegrafie en een bouwproject
 • Infrarood afstandsbediening (2): Bouw van de IR-ontvanger
 • Wat is decibel?
 • Enkele korte berichten: Sennheiser Revue 11
 • Enkele korte berichten: Jamo vernieuwd
 • Enkele korte berichten: Het centrale bas reflex-principe
 • Enkele korte berichten: CEC - een nieuw platenspeler merk
 • Enkele korte berichten: Draadloze geluidsoverdracht voor iedere TV
 • Radio-communicatie - 13: De meting van het 'echte' uitgangsvermogen
 • Analoog-digitaal - 3: Seriële DAC's
 • Stichting Nederlands instituut voor nijverheid en techniek
 • Bouwen: Alarm-installatie
 • Inhoudsopgave Elektronica ABC 1982
 • Microcursus microprocessors - 2: Fundamentele digitale logica
 • Experimenten met de analoge trainer - 25: De op-amp als vierkantgolf generator
 • Audio: Sansui RG-7, fijne equalizer met veel mogelijkheden
 • Videospellen: RAM/ROM, wat is het verschil?
 • Videospellen: Philips Samurai
 • Videospellen: Slagveld
 • Videospellen: Satelliet-aanval
 • Videospellen: Atari defender
 • Videospellen: Yars' Revenge
 • Videospellen: Haunted House
 • Stereotest van Hobbyscoop
 • Test: Schakelen en dimmen vanuit uw stoel met Busch-Jaeger Timac X10
 • Bouwen: Radiomicrofoon
 • Voeding voor elektronische apparatuur - 26: Het in- en uitschakelen van een belaste transformator

Elektronica ABC nummer 83/02, februari 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Test: Altron computerscanner Compu 2000
 • Punt-streep, streep-punt-punt-punt,streep-punt-streep-punt: De schakeling...en een ander karweitje
 • Audio: Wie demagnetiseert zijn recorderkop wel eens?
 • Bouwen: Een digitale tijdklok met interval-timer (deel 1)
 • Test: HKV 530 voeding gebouwd en getest
 • Nieuwe (draagbare) kleine computers in opkomst
 • Audio: Stereo radio-cassetterecorders
 • Jubileum-prijsvraag
 • Microcursus microprocessors - 3: Geheugens
 • Experimenten met de analoge trainer - 26: De op-amp als flip-flop
 • Videospellen: Imagic Trick Shot
 • Videospellen: Riddle of the Sphinx
 • Videospellen: Intellivision Skiïng
 • Videospellen: NHL Hockey
 • Videospellen: Activision Tennis
 • Videospellen: Boxing
 • Bouwen: Oscillator met wienburg en op-amp
 • Bouwen: VHF Antenneversterker
 • Laatste nieuws over 3-D televisie
 • Componentennieuws: Telekopiëren, sneller dan ooit
 • Componentennieuws: 4½-tallige DMM van TMK
 • Componentennieuws: Rotex Handy en Mini
 • Componentennieuws: Multi-LED van Riko
 • Componentennieuws: Honeywell catalogus
 • Componentennieuws: Sleutel combinatieschakelaars van Swisstac
 • Componentennieuws: Trek-druk schakelaar van Swisstac
 • Componentennieuws: Kabelwrap van Isolectra
 • Componentennieuws: Digitale thermometer van Keithley
 • Componentennieuws: Transistor tester van Sansei
 • Componentennieuws: Sound Barrier apparaten van Naho
 • Componentennieuws: Televisiecamera K-100 van Siemens
 • Bouwen: Lijnversterker

Elektronica ABC nummer 83/03, maart 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Micro-elektronica goed handelsartikel in de jaren '80
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Punt-streep, streep-punt-punt-punt, streep-punt-streep-punt: Oefenen, en wat daar bij komt kijken
 • Bouwen: Een digitale tijdklok met interval-timer (deel 2)
 • Microcursus microprocessors - 4: Bus georiënteerde logica en microprocessor organisatie
 • Aktieve filters: De overeenstemming van aktieve filters met L-C-R-kringen.
 • Analoog-digitaal - 4: RAC-ADC
 • Experimenten met de analoge trainer - 27: De flip-flop als vertrager 
 • Videospellen: ET The Extra-Terrestrial
 • Videospellen: Space Hawk
 • Videospellen: Amidar
 • Videospellen: Demon Attack
 • Videospellen: 4 op 1 rij
 • Het experimenteren met digitale schakelingen: Een experimenteerprintje
 • Audio: Wat is een goede hoofdtelefoon?
 • Bouwen: Draadloos in- en uitschakelen (1), de zender
 • HP-IL, een nieuw toverwoord in de koppeling van elektronische apparatuur
 • Test: AM Static Cleaner, uitstekende antistatische platenreiniger
 • Radio-communicatie - 14: De ontvanger
 • Experimenten met de analoge trainer - 28: De op-amp als monostabiele multivibrator
 • Verklarende woordenlijst: ASCII-code

Elektronica ABC nummer 83/04, april 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Test: Stereo-radio-cassette-recorders
 • Micro-elektronica en de auto
 • Boekbespreking: 50 Praktische schakelingen met IC's
 • Analoog-digitaal - 5: De tracking ADC
 • Microcursus microprocessors - 5: PIP-2, een eenvoudige programmeerbare instructieprocessor 
 • Radio-communicatie - 15: Super-heterodyne ontvangers
 • Bouwen: Draadloos in- en uitschakelen (2), de ontvanger
 • PLL, een moeilijk principe grafisch toegelicht - 1: Het principe van PLL
 • Experimenten met de analoge trainer - 29: De op-amp als poort
 • Bouwen: Knipperlicht en metronoom
 • Videospellen: Pitfall
 • Videospellen: Zeeslag
 • Videospellen: Musicus
 • Videospellen: Atlantis
 • Examentraining D-machtiging
 • TRS 80 gebruikersvereniging
 • Audio: Een NAD, bespreking van het model 3140/31150
 • Experimenten met de analoge trainer - 30: De op-amp als tiptoets
 • Computers: Microwriter
 • Test: Multiscan DX
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Jubileum-prijsvraag
 • Experimenten met de analoge trainer - 31: Tot besluit
 • Audio: Betere plaatweergave met goede platenpuck
 • Wel en wee der elektronica - 1: Atomen en moleculen

Elektronica ABC nummer 83/05, mei 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Van transistor tot chip (1): Fabricage van IC's in vogelvlucht
 • Bouwen: Direct aanwijzende capaciteitsmeter met lineaire schaal
 • Het digitale gebeuren (1): Van analoog naar digitaal
 • Techniek in vrije tijd 1983
 • Microcursus microprocessors - 6: Het besturingsgedeelte van PIP-2
 • Bouwen: Het zoethoudertje, een speeltje voor peuters
 • Nieuws: Scanners verboden?
 • Frequentie-delers - 1: Inleiding
 • Bouwen: Pseudo-quadro-adapter
 • Bouwen: Gestabiliseerde voeding met OpAmp
 • Bouwen: Een kleine audioversterker van 3 W en 12 V
 • Analoog-digitaal - 6: ADC's zonder DAC in de terugkoppeling
 • Bouwen: Het Al in de elektronica, een kristalontvanger
 • PLL, een moeilijk principe grafisch toegelicht - 2: De werking van de VCO
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Mijn naam is chip
 • Bouwen: Zaagtandgenerator
 • Wel en wee der elektronica - 2: Molecuulbindingen

Elektronica ABC nummer 83/06, juni 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Transistortester
 • Nieuws: Elektronica steeds belangrijker voor de motorfiets
 • Nieuws: Van transistor tot chip (2): Geavanceerde technologie dankzij lithografie 
 • Bouwen: Aanklapper of aanfluiter
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Nieuws: Wij bezochten voor u de Hannover Messe
 • Nieuws: Scanners verboden?
 • Bearcat terug in Nederland
 • Actieve filters - 3: Het ontwerpen van een laagdoorlaat sectie
 • PLL, een moeilijk begrip grafisch toegelicht - 3: De edge-controlled fasecomparator
 • Bouwen: Zo maar een lichtorgel
 • Bouwen: Knipperlicht
 • Audio: Kunsthoofd stereo van Sennheiser
 • Analoog-digitaal - 7: ADC met zaagtand, dual slope converter, delta modulator
 • Nieuws: Patronen overbrengen op siliciumplakken
 • Huiscomputers, knapste of domste uitvinding?
 • Componentennieuws: Geleidende lijmen, verven en coatings
 • Componentennieuws: Printfabrikage
 • Componentennieuws: Philips op de Personenauto Rai 1983
 • Componentennieuws: Geboorteregeling door elektronica bepaald?
 • Componentennieuws: Intercomsysteem
 • Componentennieuws: Snelste pulsar tot nu toe
 • Componentennieuws: Parkeermeters nieuwe stijl
 • Componentennieuws: Robots voor 'zware' lasten in 'zware' omgeving
 • Componentennieuws: Optische elektronica
 • Componentennieuws: Amateursatelliet voor 1/4 van de normale prijs
 • Componentennieuws: Lichtnet onafhankelijke microcomputer
 • Componentennieuws: Graveren met een laser
 • Componentennieuws: De spirit, een synthesizer
 • Componentennieuws: Kaarten maken met satellieten
 • Boekbespreking: De digitale frequentieteller
 • Boekbespreking: Elektronica Leerboek 2 - Wisselstroomtheorie
 • Boekbespreking: The World's Radio Broadcastings Stations
 • Nieuws: Technisch museum het 'NINT' verhuisd!
 • Repareren of wegwerpen (1)
 • Nieuws: Een vingerafdruk zet computer op dood spoor

Elektronica ABC nummer 83/07-08, juli-augustus 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Van de redactietafel: Einde telefonisch vragenuurtje
 • Bouwen: Eenvoudige audioversterker
 • Bouwen: Telefoonversterker
 • Bouwen: Lichtgevoelige schakelaar
 • Bouwen: Donker gevoelige schakelaar
 • Bouwen: Lichtalarm
 • Nieuws: Teletex
 • Bouwen: Donker alarm
 • Bouwen: Schakelaar voor lichtveranderingen
 • Bouwen: Eén seconde timer
 • Bouwen: Metronoom
 • Bouwen: Kop of munt
 • Test: Stereo-radio-cassetterecorders
 • Het digitale gebeuren (2): Diverse technologieën
 • Bouwen: 60 seconde timer
 • Bouwen: 60 seconde timer met audio-alarm
 • Bouwen: Eenvoudige oscillator
 • Bouwen: Oscillator met luidsprekeruitgang
 • Bouwen: Toon generator
 • Computers: Computer Computing & Software '83
 • PLL, een moeilijk principe grafisch toegelicht - 4: Enige toepassingen van Phase Locked Loops
 • Bouwen: Zingende deurbel
 • Bouwen: Twee-tonige treinfluit
 • Bouwen: Gemodificeerde treinfluit
 • Bouwen: Aanraakschakelaar
 • Bouwen: Aan/uit-aanraakschakelaar
 • Repareren of wegwerpen (2)
 • Boekbespreking: Alles over zweefvliegen
 • Boekbespreking: Piepschuim en modelvliegen
 • Boekbespreking: ZX Spectrum leren programmeren
 • Boekbespreking: Elektronica voor beginners
 • Bouwen: Transistortester
 • Bouwen: Reactiespel
 • Bouwen: Geluidsschakelaar
 • Bouwen: Dia-timer
 • Bouwen: Vocht detector
 • Test: De HIOKI 3020 multimeter
 • Wel en wee der elektronica 3: Elektrische cel
 • Test: Scooper scanners getest
 • Bouwen: Wateralarm
 • Bouwen: Kristal ontvanger
 • Bouwen: Middengolfradio
 • Bouwen: Fuzzbox
 • Chip - microprocessor - microcomputer
 • Nieuws: Gezien op 'Karwei' en 'Elektrotechniek' 

Elektronica ABC nummer 83/09, september 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Reactietester
 • Van transistor tot chip (3): De rol van geïntegreerde circuits in de consumenten-elektronica
 • Bouwen: Bewaak de accuspanning!
 • Boekbespreking: Video-games
 • Het digitale gebeuren (3): C-MOS
 • Audio: High Fidelity (I)
 • Audio: Geluids-synthesizer
 • Frequentie-delers - 2: De opbouw van frequentie-delers
 • Natte luiermelder
 • Bouwen: Experimenten zonder solderen
 • Actieve filters - 4: Het hoogdoorlaat filter
 • Bouwen: Fuzzbox voor elektrische gitaar
 • Het weerstation van Philips
 • De Elektrische auto, nabije toekomst
 • Actueel: VLSI, meer dan tienduizend digitale bouwstenen op één IC's
 • Nieuws: Wij bezochten voor u de Hannover Messe

Elektronica ABC nummer 83/10, oktober 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Test: Micro-ontvangers
 • Elektronica in windmolens: zonnige toekomst voor windenergie
 • Boekbespreking: Windenergie, een onuitputtelijke bron
 • Bouwen: Reactietester (2): Luxer met display
 • Elektronische plaatsbepaling op zee: Heden en toekomst
 • Audio: High Fidelity (II)
 • Bouwen: Akoestische alarmgever
 • Frequentie-delers - 3: De klokimpuls schakeling, de bedrading van 2- en 3-delers
 • Repareren of wegwerpen (3)
 • Bouwen: Regengenerator
 • Bouwen: CMOS Trainer (1)
 • Test: Sprekende klok bouwpakket
 • Chip geeft Stratego-spel extra dimensie
 • Nieuws: Elektronisch geregelde CV-systemen
 • ABC printen overzicht
 • Bouwen: Test u spieren!
 • Bouwen: Leugendetector
 • Componentennieuws: Antistatische plaatreiniger van AM
 • Componentennieuws: Teletekstontvanger met ingebouwde printer
 • Componentennieuws: Eerste ventilator op zonne-energie
 • Componentennieuws: Silver Reed EXP daisywheel printer
 • Componentennieuws: Compact Disc voor de auto
 • Componentennieuws: Nieuwe autotelefoons
 • Componentennieuws: Jamo Scan Line
 • Componentennieuws: Multi-function frequentie-counter
 • Componentennieuws: Service-Arms C-S III robot
 • Componentennieuws: Telefunken introduceert de eerste satelliet-ontvanger
 • Componentennieuws: Volledig nieuw bedieningscomfort
 • Componentennieuws: Automatische programmasoortkiezer
 • Bouwen: Ruisgenerator, hoe maken we in de elektronica ruis?

Elektronica ABC nummer 83/11, november 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • CMOS Trainer (2): De bouw van de trainer
 • Hoe vertel ik het mijn computer? Principes van BASIC programmering
 • Computertaal: Een klein lexicon
 • Bouwontwerp: Stoomloc-fluit
 • Bouwontwerp: Flitsslaaf
 • Sprekende klok gestuurd door LCD
 • Frequentie-delers - 4: De 4-delers
 • Verfijningen aan de sprekende klokgenerator UAA1003
 • Een simpele intercom
 • ABC Printen overzicht
 • Bouwen: Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (1)
 • Componentennieuws: De nieuwe A/e monitor
 • Componentennieuws: De nieuwe Apple 4-kleurenprinter
 • Componentennieuws: De Komtec computer
 • Componentennieuws: Nieuwe PAL patroongenerator
 • Componentennieuws: PTT introduceert Klavervier
 • Componentennieuws: Compact Disk spelers van Philips
 • Componentennieuws: Racksystemen van Philips
 • Componentennieuws: PTT gaat glasvezelkabel gebruiken
 • Componentennieuws: Exclusief audiosysteem in nieuwe Renault 11 'Electronic'
 • Componentennieuws: Nieuwe oscilloscopen van Handykit
 • Repareren of wegwerpen (4)
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Regelbare spanningstrap

Elektronica ABC nummer 83/12, december 1983
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: MFB Box, een HiFi-box met ingebouwde versterker
 • Meten en wat je daarvan moet weten
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwen: Kleintje HiFi, een 2 x 4,5 V eindversterkertje
 • Bouwen: Audio ringmodulator
 • Bouwen: Stoomlocomotief
 • Jaarinhoud Elektronica ABC 1983
 • ABC printen overzicht
 • Hoe vertel ik het mijn computer? Computertaal
 • Constante stroombronnen (I): Wat doen we er mee, hoe bouwen we ze op?
 • Bouwen: Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (2)
 • Nieuws: Van drukknop- naar membraanschakelaar
 • Audio: Hi-Fi (III), de zuivere fase
 • Frequentie-delers - 5: Het verlengen van de reset-puls

Elektronica ABC nummer 84/01, januari 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Denkende telefoonbel
 • Bouwen: Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (3)
 • Bouwen: Antenneversterker van korte golf tot FM
 • Constante stroombronnen (II): Wat doen we er mee, hoe bouwen we ze op?
 • Frequentie-delers - 6: De master-slave flip-flop
 • CMOS-Trainer (3): Het eerste experiment, de OR-poort
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Meten en wat je daarvan moet weten: De universeelmeter
 • Audio: Hi-Fi (IV), luidsprekerdemping en basversterking
 • Bouwen: Laagfrequent signaalgenerator, 30 Hz tot 30 kHz
 • Weet je nog... De basisformules van de elektronica
 • Bouwen: Knipperautomaat voor feestverlichting
 • Ontwerpen van geïntegreerde schakelingen levert problemen
 • Bouwen: Netleiding detector
 • Boekbespreking: De computer heeft het gedaan, Deel 1: Wat is nu eigenlijke een computer?
 • Boekbespreking: Polytechnisch zakboekje 
 • Bouwen: Transistorontvanger op zonne-energie
 • Bouwen: Telefoonadapter

Elektronica ABC nummer 84/02, februari 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Drie fasen-timer, onder andere voor de doka
 • Frequentie-delers - 7: De synchrone delers
 • CMOS-Trainer (4): En en niet-en
 • Bouwen: Een noodsignalering voor aanhangers
 • Nieuws: Robot Mikkie als aandachttrekker
 • OTA (1), De OTA verklaard
 • Constante stroombronnen (III): Wat doen we er mee, hoe bouwen we ze op?
 • Boekbespreking: Videofilmen, van professie naar hobby
 • Boekbespreking: Computer handboek voor personal computers
 • Boekbespreking: Elektronica Jaarboekje 1984
 • Bouwen: Vorstindicator
 • Componentennieuws: Professionele beveiligingsinstallatie
 • Componentennieuws: Philips Sound Mixer Booster
 • Componentennieuws: Sinclair gebruikersgroep
 • Componentennieuws: Een nieuwe generatie analoge AVO universeel meetinstrumenten
 • Componentennieuws: Basis 108 Micro Computer
 • Componentennieuws: Computer scanner van Tandy
 • Componentennieuws: Betaalbare satelliet ontvangst met Tratec
 • Componentennieuws: Keithley 175 tafelmultimeter
 • Componentennieuws: Polytronik transformatoren
 • Componentennieuws: Opbergsystemen voor videocassettes van Naho
 • Componentennieuws: Disco-apparatuur
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwen: TL dimmer
 • Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (4): De CD4066 in de kanaalversterker
 • Elektronica: Logaritmische versterker

Elektronica ABC nummer 84/03-04, maart-april 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Hartslagindicator
 • SN7413, TTL Schmitt Trigger schakeling
 • CAD/CAM systemen en hoe ermee te leven
 • CAD/CAM: de jongste telg van de micro-elektronica
 • De 'dubbele' delers SN74390 en SN74393
 • Puzzel mee met ABC
 • Computer aanschaffen?
 • ABC printen overzicht
 • Boekbespreking: Commodore 64 leren programmeren
 • Boekbespreking: De computer heeft het gedaan: Deel 2, computertalen
 • Bouwen: Laden met zonne-energie
 • Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (5): De monitor versterker
 • Het Elektronica Jargonboekje (1): A tot en met Byte
 • Bouwen: Slaapvriendelijke wekker
 • Bouwen: Dipmeter van 320 kHz tot 100 MHz
 • Bouwen: Luchtvaartontvanger voor 118 MHz tot 136 MHz
 • Audio: Nieuw bandgeleidingssysteem ei van Columbus
 • OTA (2): De interne struktuur van de OTA
 • Bouwen: Elektronische thermostaat
 • CMOS-Trainer (5): De inverter
 • Bouwen: Alarm voor kinderkamer
 • Bouwen: Kop of munt
 • Constante stroombronnen (IV): Een FET als constante stroombron
 • Actieve filters - 5: Het banddoorlaat-filter

Elektronica ABC nummer 84/05-06, mei-juni 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • De VIC 20: De huiscomputer van Commodore
 • Bouwen: Meten met een spanningsvergelijker
 • OTA (3): Eigenschappen van de CA3080
 • Software: Zweefvliegen met de computer
 • Bouwen: Hoofdtelefoonversterker voor lage voedingsspanning
 • CMOS-trainer (6): Boolse algebra
 • Universeel mengpaneel met zes onafhankelijk regelbare ingangen (6): De mechanische onderdelen
 • Bouwen: Deurlamp voor slechthorende
 • Puzzel mee met ABC
 • Bouwen: Digitale staafthermometer (1)
 • Het Elektronica Jargon boekje (2): C tot en met Demodulatie
 • Lezerspost: Weerstation in Elektronica ABC?
 • Lezerspost: Intensiteit van IR-licht meten
 • Lezerspost: Versterker uit april '84
 • Lezerspost: Schakelklok uit oktober '80
 • Lezerspost: Digitale toerenteller uit januari '81
 • Lezerspost: CMOS-trainer vragen
 • Lezerspost: Symmetrische voeding
 • Lezerspost: Digitale thermometer uit mei '81
 • Lezerspost: Antenneversterker uit januari '84
 • Lezerspost: Spanning op volière gaas
 • Lezerspost: TL-dimmer
 • Lezerspost: Lezerspost: Vragen over mengpaneel
 • Lezerspost: Draadloze microfoon
 • Lezerspost: Ruis op de middengolf met antenneversterker
 • Lezerspost: AY-5-1230 nergens te koop
 • Lezerspost: Vragen over digitale toerenteller
 • De optische computer in aantocht
 • Bouwen: Een bijzonder eenvoudige en goedkope tijdklok
 • Componentennieuws: Monitorvoet van Vogel's
 • Componentennieuws: Video-flightcase van Zwart Audiovisual
 • Componentennieuws: Speciale cassette voor computer-data
 • Componentennieuws: Radio oudhedenbeurs
 • Componentennieuws: Gegevens Basis Programma
 • Componentennieuws: Nieuwe Jamo-hoofdtelefoon JHP-4019
 • Componentennieuws: Bit 90, nieuwe huiscomputer
 • Componentennieuws: Sleutelschakelaars van Miyama
 • Componentennieuws: Introduktie van de teksttelefoon
 • Boekbespreking: De computer heeft het gedaan: Vragen en opdrachten bij deel 2
 • Boekbespreking: Huiscomputers, wat kun je ermee?
 • Bouwen: Wah-Wah vormer
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwen: Lichtorgel uitbreiding
 • Theorie: Zonder de decibel gaat het niet
 • Bouwen: Bewegingsdetector
 • Theorie: OpAmp
 • Bouwen: Miniatuur Geiger Muller teller
 • Jaarlijkse dag TRS-80 gebruikersvereniging
 • Bouwen: LED vervangt gloeilampje
 • Karwei 1984

Elektronica ABC nummer 84/07-08, juli-augustus 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Universele schakelklok
 • OTA (4): Voorbeeldschakelingen met OTA's
 • Bouwen: Audioversterkers (1), bouwen met HY-modules
 • Bouwen: Mini-orgel met 14 toetsen
 • Boekbespreking: bits & bytes
 • Boekbespreking: De computer doet het, deel 1 - diverse computer programma's
 • Bouwpakket: LARGO een zelfbouw luidspreker
 • Het Elektronica Jargon boekje (3): Demping tot en met Envelope generator
 • Computernieuws: Nieuwe toepassingen van LCD's
 • Bouwen: Kruispunt besturing
 • Interessante uurwerken: Swatch en Seiko
 • Hoe vertel ik het mijn computer? BASIC programma's
 • Computertaal: Jargon verklaard
 • Puzzel mee met ABC
 • Componentennieuws: Nederland krijgt rondtrekkende computershow
 • Componentennieuws: De nieuwe digitale isolatieweerstandsmeter van THORN EMI
 • Componentennieuws: Accufeel MAK-II keyboard
 • Componentennieuws: PTT Plaats 4e schotelantenne in Burum
 • Componentennieuws: Halfsluiten telefoon wordt landelijk ingevoerd
 • Componentennieuws: AM car cassettecleaner CCC-4
 • Componentennieuws: Handig REX tijdrelais past in inbouwdoos
 • Componentennieuws: De professionele spraakschakelaar TOX
 • Componentennieuws: Monochrome monitor GM1211
 • Componentennieuws: Tratex Koax-schakelaar TCS 10
 • Componentennieuws: Schottky diodes op module met geïsoleerde bodemplaat
 • Componentennieuws: CANTON inbouwluidsprekers voor de auto
 • Repareren of wegwerpen (5)
 • Bouwen: Metronoom
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Bouwen: Transistorontsteking
 • Theorie: Instralingsverschijnselen
 • Computers: Mijn Apple en ik
 • Bouwen: Gasdetector met GS1 (812) sensor

Elektronica ABC nummer 84/09-10, september-oktober 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Test: De COMX-35 hobbycomputer
 • Bouwen: De mini-maxi-tester (1), een meetapparaatje met veel mogelijkheden
 • Bouwen: Digitale staafthermometer (2)
 • Gat opgevuld in markt: IC's op maat
 • Boekbespreking: Programming Pocket Guides
 • CMOS-Trainer (7): EXOR-poort
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Computernieuws: Daisywheel printer met grafische mogelijkheden
 • Computernieuws: Texas Instruments computers
 • Computernieuws: Zelf spreken met een computer?
 • Computernieuws: Elektronische post
 • Computernieuws: Draagbare personal computer
 • Computernieuws: Vakbeurs computer toepassingen FMS '85
 • Computernieuws: Nieuwe Sinclair Quantum Leap
 • Computernieuws: Nieuwe personal computer, de ITT XTRA
 • Het Elektronica Jargon boekje (4): EPROM tot en met Functie generator
 • Bouwen: Audioversterkers (2), bouwen met HY-modules
 • Repareren of wegwerpen (6)
 • Bouwen: Roze ruisgenerator met MM5837
 • ABC printen overzicht
 • Bouwen: Ventilatorregeling met triac
 • Puzzel mee met ABC: De onwelluidende luidspreker
 • Firato '84: Deelnemerslijst
 • Componentennieuws: Teach Robot
 • Componentennieuws: Elektronische post op reis
 • Componentennieuws: Luidsprekervoeten geven betere weergave
 • Componentennieuws: HD 414 SL, nieuwe hoofdtelefoon van Sennheiser
 • Componentennieuws: Philips Nederland introduceert compacte radiorecorder met korte golf
 • Componentennieuws: Nederlands Elektriciteitsmuseum
 • Componentennieuws: Philips introduceert cassetterecorder voor computergegevens
 • Componentennieuws: Pioneer introduceert de eerste auto compact disc speler
 • Hoe vertel ik het mijn computer? BASIC programma's
 • Computertaal: Jargon verklaard
 • Bouwen: Deurbel/postmelder

Elektronica ABC nummer 84/11-12, november-december 1984
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bouwen: Videobuffer
 • Bouwen: Eenvoudige alarmschakeling
 • Test: Sinclair's ZX Spectrum 48 K
 • Bouwen: De mini-maxi-tester (2), een meetapparaatje met veel mogelijkheden
 • Bouwen: Stabiele 50 Hz vermogensgenerator, van 24 V accu naar 220 V/50 Hz
 • Bouwen: Brandingsgenerator
 • Frequentie-delers - 8: De 'voorgezette' delers
 • Bouwen: In- en uitschakelen met behulp van een lichtstraal
 • Het Elektronica Jargon boekje (5): Fundamentele frequentie tot en met Heterodyne schakeling
 • Theorie: Wat is Watt?
 • ABC-tjes: Vraag en aanbod
 • Nederlandstalige software voor de 48K Spectrum
 • Beste ABC-lezer, het afscheid van Elektronica ABC, nu naar Radio Bulletin!
 • Twee band- of cassetterecorders op één versterker
 • ABC printen overzicht
 • Bouwen: Universele lader voor NiCd en andere cellen
 • Small is beautiful of: Wie het kleine niet eert...kan de Walkman nog kleiner?
 • Boekbespreking: De computer heeft het gedaan: Deel 4 - Uit en te na
 • Boekbespreking: De computer heeft het gedaan: Deel 4a - Opdrachten bij deel 4
 • Theorie: De fase - een ondergeschoven kind
 • Repareren of wegwerpen (7)
 • Battrex zamelt oude batterijen in
 • Computernieuws: Snelle matrix printers
 • Computernieuws: Computers denken zelf
 • Computernieuws: Oxford Engels woordenboek in de computer
 • Computernieuws: Numeriek bestuurde draaibank voor het onderwijs
 • Computernieuws: Fiarex '84
 • Computernieuws: Landbouwonderwijs ook in computers
 • Computernieuws: Dirksen professional computer cursus
 • Telecommunicatie '84
 • Componentennieuws: Fietsjack met muziek
 • Componentennieuws: Soft Touch drukschakelaars
 • Componentennieuws: Jamo-Dynamic
 • Componentennieuws: De TI-30 Galaxy, ultramoderne rekenmachine voor het onderwijs
 • Componentennieuws: Nieuwe serie elektronica bouwdozen van Philips
 • Componentennieuws: Computer cassette CP 15
 • Bouwen: Spraak- of accentfilter(Bol.com sponsor advertentie)
VOLTCRAFT DSO-1062D oscilloscoop