Tijdschriften: Dr. Blan televisie cursus

(gepubliceerd op 15-02-2022)

Het grote succes van de in 1954 uitgegeven 'Dr. Blan Radio Cursus' smaakte uiteraard naar meer. Dus besloot Uitgeverij De Muiderkring een volgens hetzelfde stramien samengestelde cursus uit te geven waar de geïnteresseerden kennis maakten met de geheimen van de analoge TV-techniek en de werking van een zwart-wit TV: 'Dr. Blan televisie cursus'. Uiteraard werd ook deze cursus geschreven door Drs. Ing. C.F. Ruyter onder zijn inmiddels beroemde pseudoniem Dr. Blan.
Ook deze cursus bestond uit twaalf maandelijkse afleveringen van ongeveer 22 pagina's en kon worden gevolgd voor het bedrag van ƒ 6,50 per maand. Na het doorlopen van de twaalf afleveringen kon men een examen afleggen dat recht gaf op het 'Muiderkring Diploma'.
Wij weten niet wanneer de eerste druk van deze cursus werd gepubliceerd. In ieder geval werd er in het februari nummer 1957 van 'Radio Bulletin' al reclame voor gemaakt. In de loop der jaren zijn er diverse nieuwe drukken uitgegeven, die steeds iets uitgebreider waren dan de hier beschreven eerste druk met in totaal 265 pagina's. Zo vonden wij in de bibliotheek van de NVHR een andere, ongedateerde druk die uit 365 pagina's bestaat.
Het zal duidelijk zijn dat deze cursus op dit moment niets meer dan historische en nostalgische waarde te bieden heeft. Er wordt immers alleen de werking van analoge zwart/wit-TV beschreven en dat uitsluitend met buizenschakelingen. Die analoge TV-signalen worden, zoals bekend, sinds december 2006 niet meer via de ether uitgestraald en worden sinds april 2021 ook niet meer via de Ziggo-kabel gedistribueerd. Een tijdperk is definitief afgesloten!

Dr. Blan Televisie Cursus


Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de on-line bibliotheek van de NVHR, waarvan wij de cursus als compleet boek hebben gedownload. Wij hebben dit bestand weer opgesplitst in de twaalf originele delen. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar Marianne Packbiers, die de inhouden van die nummers heeft ingetikt.

Wat en waar te downloaden?
Alle gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Dr. Blan Televisie Cursus' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn de nummers als bladerbaar tijdschrift te lezen.
Aanklikbare link ➡ Door de nummers van 'Dr. Blan Televisie Cursus' bladeren


Dr. Blan televisie cursus, deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel

 • Voorwoord bij de eerste druk
 • Het principe van de televisie
 • Verschil tussen film- en televisievertoning
 • Beeldontleding
 • Elektronenbuis
 • Geïnterlinieerde aftasting
 • Synchronisatie
 • Ontvangstmethoden
 • Synchronisatiescheiding


Dr. Blan televisie cursus, deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel

 • De katodestraalbuis
 • De organen en functies van de katodestraalbuis
 • Elektrostatische lenzen
 • Magnetische lenzen
 • Het elektronenkanon
 • Focusseerinrichting
 • Elektrostatische focussering
 • De magnetische focussering
 • Afbuiging
 • Elektrostatische afbuiging
 • Elektromagnetische afbuiging
 • Beeldscherm
 • Ionenvlek

Dr. Blan televisie cursus, deel 3
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Kaart van de Nederlandse en Belgische TV- en FM-zenders
 • Televisie-normen
 • Televisiesignaal
 • Impulsen
 • Het videosignaal
 • Lijnsynchronisatie-impuls
 • Rastersynchronisatie-impuls
 • Positieve en negatieve beeldmodulatie
 • Diverse systemen
 • Het lijnenaantal
 • Semi-enkelzijbanduitzending
 • Frequentiekarakteristiek
 • Tabel 1: TV kanaalschema
 • Tabel 2: Televisienormen
 • Tabel 3: Geprojecteerde en bestaande TV-zenders

Share

Dr. Blan televisie cursus, deel 4
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Ontvangmiddelen
 • R.F. versterker en mengtrap
 • Hoofdfrequentversterking
 • Ruis
 • Kring-ruis
 • Buis-ruis
 • Tabel 1: Aequivalente ruisweerstand van buizen
 • Tabel 2: Ingangsweerstanden van moderne buizen voor televisie
 • Roosterbasisschakeling
 • Cascodeschakeling
 • Automatische sterkteregeling
 • Mengtrap
 • Oscillator
 • Frequentiespektrum
 • Tuner

Dr. Blan televisie cursus, deel 5
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Breedbandversterkers
 • Faze-vervorming
 • Bandbreedte
 • Sprongkarakteristiek
 • De middelfrequent-versterker
 • Semi-enkelzijbandontvangst
 • Absorbtiekringen
 • Opbouw MF-versterker

Dr. Blan televisie cursus, deel 6
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • De geluids-ontvangst (FM en AM)
 • Geluids MF-versterker
 • AM geluids-detectie
 • Amplitude modulatie
 • Frequentie modulatie
 • Pre-emphasis en de-emphasis
 • Voordelen FM
 • Begrenzer
 • De faze-discriminator
 • Radio-detector
 • Het interdraaggolfsysteem

Dr. Blan televisie cursus, deel 7
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Beelddetectie, helderheid en contrast
 • De beelddetector
 • Sturing van de beeldbuis
 • Koppeling via condensatoren
 • Gelijkstroom-versterker
 • Helderheid
 • Contrast
 • De herstel-diode
 • De video-versterkerbuis
 • Contrastregeling
 • Automatische contrastregeling

Dr. Blan televisie cursus, deel 8
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Afbuiging
 • De synchronisatie-scheider
 • Differentiator
 • Integrator
 • Zaagtand-oscillatoren


Dr. Blan televisie cursus, deel 9
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Vertikale- of raster-afbuiging
 • Synchronisatiescheider
 • Synchronisatie
 • Eindtrap vertikale afbuiging
 • Transformatorkoppeling
 • Niet-lineair stroomverloop
 • Afbuigoscillator
 • Correctiemogelijkheden
 • Schakeling uit de praktijk: Grundig Zapberspiegel 838
 • Diverse vervormingen

Dr. Blan televisie cursus, deel 10
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Horizontale afbuiging
 • Storingen
 • Directe synchronisatie
 • Indirecte synchronisatie
 • Vliegwielkring
 • Faze-dicriminator schakelingen
 • Eindtrap voor horizontale afbuiging
 • Tijdconstante
 • Demping
 • Boosterschakeling
 • Hoogspanning (10.000 volt)
 • Barkhausentrillingen en andere storingen

Dr. Blan televisie cursus, deel 11
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Netvoeding, kabels en antennesystemen
 • Netvoeding
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Serievoeding der gloeidraden
 • De anodevoeding
 • De antenne
 • Dipool
 • Polarisatie
 • Folded dipool
 • Reflector
 • Directoren
 • Afmetingen dipool-antannes
 • Transmissiekabels
 • Aanpassing kabel aan ontvanger
 • Aanpasssing kabel aan antenne
 • TV antennebouw

Dr. Blan televisie cursus, deel 12
Aanklikbare link ➡ Download dit deel
 • Nieuwe ontwikkelingen, 4-normen ontvangers, zelfbouwschema's
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Afstandsbediening: Graetz 'Fähnrich'-ontvanger
 • Storingen
 • De afregeling van de televisie ontvanger
 • Afregeling met apparatuur
 • De TV-testkaart
 • Schema C.C.I.R.-ontvanger
 • Zelfbouw TV-ontvanger voor 625 lijnen (C.C.I.R.)
 • Zelfbouw 4-normen TV-ontvanger voor België en onze zuiderlingen
 • Diverse mogelijkheden voor 4-normen ontvangers
 • TV-zenderfrequenties (in MHz)


(Banggood sponsor advertentie)
DS212 mini-oscilloscoop