Getest: Aneng V01A multimeter

(gepubliceerd op 18-05-2019)

Met een prijs van ongeveer € 12,00 lijkt deze automatisch werkende multimeter een leuk apparaatje voor de hobbyist. De nauwkeurigheid is uitstekend en het apparaatje ligt lekker in de hand. Jammer is dat u geen spanningen kleiner dan 0,8 V kunt meten en dat de ingangsweerstand extreem laag is.


Kennismaking met de Aneng V01A


De levering
Uiteraard kunt u dit apparaat voor de genoemde prijs uitsluitend rechtstreeks in China bestellen. Deze multimeter wordt, slordig verpakt in een velletje noppenfolie, geleverd in een keurig doosje. In dit doosje zitten de meter, twee meetsnoertjes met een lengte van 70 cm en een uitstekende Engelstalige handleiding. De meter wordt geleverd inclusief twee gemonteerde 1,5 V type-AAA batterijen en is dus klaar voor gebruik. De twee meetsnoeren zijn goed geïsoleerd en voorzien van scherpe punten. De kans dat u met deze meetsnoeren per ongeluk in contact komt met de meetspanning is nihil.
De meter zit in een stevig rubber jasje dat goed in de hand ligt en het apparaat afdoende beschermd tegen stoten en vallen. Aan de achterzijde zit een uitklapbare steun, waarmee u de meter onder een goed afleesbare hoek op uw werktafel kunt zetten.

Aneng-V01A-multimeter-01 (© 2019 Jos Verstraten)
Op de manier waarop de V01A wordt geleverd is weinig aan te merken. (© 2019 Jos Verstraten)
De bediening van de meter
De V01A heeft slechts drie drukknopjes:
  • AAN/UIT
    Langer dan twee seconden drukken op deze rode knop schakelt de meter in. Een tweede druk op deze knop schakelt de meter onmiddellijk uit. Na het inschakelen van de meter verschijnt de tekst 'Auto' op het display tot u iets op de meter aansluit.
  • NCV
    Door deze knop constant in te drukken komt u in de zogenaamde 'Non Contact Voltage'-mode. De meter is dan gevoelig voor de elektromagnetische velden van wisselspanningen en u kunt op deze manier spanning voerende draden in muren terugvinden, althans dat is de bedoeling (lees verder).
  • H/
    Even drukken op deze knop bevriest de uitlezing op het display. Langer dan twee seconden drukken schakelt de witte LED op de achterzijde van de meter in en weer uit. Heel veel licht moet u echter niet verwachten!
De meter schakelt zichzelf na vijftien minuten automatisch uit, na een paar piepjes als waarschuwing. Volgens de handleiding kunt u deze functie uitschakelen door eerst de NCV-toets in de drukken en nadien de AAN/UIT-toets. Dat bleek echter bij het geteste exemplaar niet te werken.
De ingang voor stroommetingen is afgeschermd met een stickertje met de mededeling dat metingen van meer dan 2 A slechts drie seconden mogen duren. Bij het meten van stromen worden de zoemer en de LED om de seconde even geactiveerd, zodat u gewaarschuwd wordt dat u de twee meetsnoeren niet op een spanningsbron mag aansluiten, maar in serie met een kring moet opnemen.

Aneng-V01A-multimeter-02 (© 2019 Jos Verstraten)
De bedieningselementen van de Aneng V01A. (© 2019 Jos Verstraten)
De interne elektronica
Alle componenten zitten uiteraard op één print, die het volledige binnenwerk van de meter vult. Voor de onderstaande foto hebben wij leentjebuur gespeeld bij onze collega-testers van Lygte-info, die de moeite hebben genomen om één exemplaar van de V01A te slopen om een foto van de print te kunnen maken. Het slopen van ons exemplaar vonden wij jammer, dus vandaar dat wij deze foto als basis hebben genomen.
Een opvallende eigenschap is de interne zekering van 10 A in de stroommeetkring, die volgens de tekst op de print maximaal 250 V kan weerstaan. Tóch wordt de V01A door Aneng aangeboden als een Cat II meter, waarop u 600 V mag aansluiten. Deze zekering heeft overigens geen standaard afmetingen, dus even vervangen is niet aan de orde.
Een tweede eigenschap die opvalt is dat de spanningsdeler voor de spanningsbereiken van de meter is uitgerust met zeven flinke weerstandjes, die bovendien in serie staan. De maximale spanning die u op de meter mag aansluiten (600 V) wordt dus verdeeld over deze onderdelen, zodat van doorslag geen sprake kan zijn. Keurig!
Links naast de weerstanden van de ingangsdeler ziet u een klein chip'je, IC2. Dat is een SGM3157 analoge schakelaar die waarschijnlijk iets te maken heeft met het automatisch omschakelen van het meetbereik.
Aneng-V01A-multimeter-03 (© Lygte-info / Jos Verstraten)
De interne elektronica van de Aneng V01A. (© 2018 Lygte-info / © 2019 Jos Verstraten)
Het meten van stromen
Wat onmiddellijk opvalt is het kleine stroomsensor-printje boven de stroom-ingang. De meter schakelt automatisch om van spanning- naar stroommeting als u een van de meetsnoeren in de A/mA-ingang plugt. Om dat te realiseren heeft men de A/mA-ingang samengesteld uit twee 180° gebogen metalen plaatjes, die geen contact met elkaar maken. Als u echter een banaanstekker in deze ingang steekt worden beide delen uiteraard via de stekker met elkaar verbonden. Dit kleine printje detecteert dit en schakelt de interne elektronica om van spanning- naar stroommeting.
De stroom wordt gemeten door de spanningsval te meten over de 'weerstand' R22, een flinke koperen draadbrug die nogal slordig op de print is gesoldeerd. Er zijn geen afregelpotentiometers op de print te ontdekken. Blijft dus de vraag hoe het stroommeetbereik wordt geijkt. Welnu, na wat nadenken over de functie van een aantal vreemdsoortige gaatjes in de print kwamen wij tot de conclusie dat deze draadbrug wordt afgeregeld door gaatjes te boren in het koperen vlak dat R22 met de rest van de schakeling verbindt. Hoe meer gaatjes, hoe hoger de weerstand van de koperen laag immers wordt.

Aneng-V01A-multimeter-04 (© 2019 Jos Verstraten)
De gaatjes in de print, die naar onze mening, de stroomshunt afregelen.
(© 2019 Jos Verstraten)
De specificaties van de Aneng V01A
Volgens de fabrikant voldoet deze multimeter aan de volgende specificaties:
       - Uitlezing: 4000 max. voor spanning en weerstand
       - Uitlezing: 9999 max. voor stroom
       - Meetfrequentie: 3 metingen per seconde
       - Minimaal noodzakelijke ingangsspanning: 0,8 V typisch
       - Gelijkspanning bereiken: 4,000 V ~ 40,00 V ~ 400,0 V ~ 600 V
       - Nauwkeurigheid gelijkspanning: ±(0,5 % + 3 digits)
       - Wisselspanning bereiken: 4,000 V ~ 40,00 V ~ 400,0 V ~ 600 V
       - Nauwkeurigheid wisselspanning: ±(1,0 % + 3 digits)
       - Meetmethode wisselspanning: echte effectieve waarde meting
       - Ingangsweerstand spanningsbereiken: niet gespecificeerd
       - Gelijkstroom bereiken: 999,9 mA ~ 9,999 A
       - Nauwkeurigheid gelijkstroom: ±(1,0 % + 3 digits)
       - Wisselstroom bereiken: 999,9 mA ~ 9,999 A
       - Nauwkeurigheid wisselstroom: ±(1,0 % + 3 digits)
       - Frequentiebereik: 40 Hz ~ 1 kHz
       - Weerstand bereiken: 4,000 kΩ ~ 40,00 kΩ ~ 400,0 kΩ ~ 4,000 MΩ ~ 40,00 MΩ
       - Nauwkeurigheid weerstanden: ±(0,5 % + 3 digits)
       - Nauwkeurigheid weerstanden 40,00 MΩ: ±(1,5 % + 3 digits)
       - Continuity meetbereik: 50 Ω max.
       - Voeding: 2 x 1,5 V type AAA batterij (meegeleverd)
       - Stroomverbruik standby: 0,2 μA
       - Stroomverbruik bij meten: 1,6 mA
       - Afmetingen: 120 mm x 60 mm x 27 mm
       - Gewicht: 132 g

Share

Een paar opmerkingen over deze specificaties
Het lijkt vreemd om in specificaties van een multimeter een minimale ingangsspanning aan te treffen. Dit heeft bij deze meter alles te maken met de volledig automatisch werkende omschakeling. Alleen als u een gelijk- of wisselspanning van minimaal 0,8 V aanlegt interpreteert de elektronica van de V01A dit als het sein dat een spanning moet worden gemeten. Staat er een lagere spanning op de ingang, dan geeft het display nog steeds 'Auto' aan. Dat is best een hoge drempel, want dit betekent dat u bijvoorbeeld geen geleidingsspanningen van dioden kunt meten!
Als u een weerstand die kleiner is dan 50 Ω tussen de klemmen zet schakelt de V01A automatisch naar de continuiteits-modus, waarbij de LED gaat branden en de zoemer wordt geactiveerd.

De Aneng V01A op de testbank


Meten van gelijkspanningen
Als eerste test hebben wij de Aneng V01A aangesloten op onze referentiespanningsbron, die gelijkspanningen levert van 2,500 V ~ 5,000 V ~ 7,500 V ~ 10,000 V. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt zijn de meetresultaten overtuigend. Met een maximale afwijking van 0,32 % blijkt ons testexemplaar beter te presteren dan de specificaties doen vermoeden.
Aneng-V01A-multimeter-05 (© 2019 Jos Verstraten)
De Aneng V01A aangesloten op onze referentiespanningsbron. (© 2019 Jos Verstraten)
Nadien hebben wij met een nauwkeurig digitaal instelbare voeding gelijkspanningen van 0,100 V tot 30,000 V aan de ingangen van dit metertje aangeboden. Het blijkt inderdaad dat de minimaal te meten spanning 0,8 V bedraagt. Bij lagere spanningen doet de meter niets. De nauwkeurigheid van de gemeten spanningen is echter uitstekend te noemen, zie de onderstaande tabel. Bij alle metingen bleef de procentuele fout onder de gespecificeerde waarde.

Aneng-V01A-multimeter-06 (© 2019 Jos Verstraten)
De nauwkeurigheid bij het meten van gelijkspanningen.
(© 2019 Jos Verstraten)
De ingangsweerstand bij gelijkspanningsmetingen
Vreemd genoeg wordt deze grootheid niet gespecificeerd door de fabrikant. De meeste universeelmeters hebben een weerstand van 10 MΩ bij het meten van gelijkspanningen, zodat u de spanningsverdeling in de schakeling waarin u meet zo min mogelijk beïnvloedt. Het niet vermelden van deze grootheid in de specificaties maakte ons nieuwsgierig. Gelukkig is deze grootheid gemakkelijk te meten. Sluit een instelbare spanning op de meter aan tot deze bijvoorbeeld exact 20,00 V aanwijst. Zet dan een zeer nauwkeurige weerstand van 100 kΩ is serie met een van de meetsnoeren. De meter zal nu een lagere spanning aanwijzen en uit het spanningsverschil kunt u met enig rekenwerk de inwendige weerstand van de meter afleiden. Tot onze verbijstering gaf dit bij twee metingen, 20,00 Vdc en 2,000 Vdc, een ingangsweerstand aan van slechts 277 kΩ! Bij het meten van de netspanning werd op dezelfde manier een ingangsweerstand van 275 kΩ berekend.
Een en ander heeft tot gevolg dat de V01A volledig onbetrouwbaar wordt als u gaat meten in hoogohmige schakelingen.


Meten van wisselspanningen
Bij gebrek aan variac moeten wij ons (nog steeds) behelpen met de uitgangsspanning van onze digitaal instelbare functiegenerator. In de onderstaande tabel zijn de meetresultaten bij een sinusspanning met een frequentie van 50 Hz weergegeven. Ook nu ligt de onderste meetgrens bij 0,8 V.

Aneng-V01A-multimeter-07 (© 2019 Jos Verstraten)
De nauwkeurigheid bij het meten van wisselspanningen.
(© 2019 Jos Verstraten)
Test van de effectieve waarde van signaalvormen
Volgens de specificaties berekent de V01A de effectieve waarde van de aangeboden wisselspanningen. De effectieve waarde (Ueff of Vrms) van een wisselspanning is gelijk aan een gelijkspanning die in een verbruiker hetzelfde thermische vermogen genereert als de beschouwde effectieve waarde. Wij hebben een goede professionele universeelmeter waarvan wij getest hebben dat deze de effectieve waarde van diverse signaalvormen goed berekent. Wij hebben aan de V01A diverse signaalvormen aangeboden met een frequentie van 50 Hz en de amplitude van de functiegenerator zo ingesteld dat onze referentiemeter in alle gevallen een effectieve waarde van 3,000 Vrms aangaf. Ook deze resultaten zijn alweer uitstekend te noemen, zie de onderstaande tabel.

Aneng-V01A-multimeter-08 (© 2019 Jos Verstraten)
De gemeten effectieve waarde van diverse signaalvormen.
(© 2019 Jos Verstraten)
Test van de frequentieweergave
Volgens de specificaties zou de meter nauwkeurig moeten meten van 40 Hz tot 1 kHz. Helaas wordt niet vermeld wat onder 'nauwkeurig' wordt verstaan. In de onderstaande grafiek hebben wij deze eigenschap van de V01A getest. En alweer, het wordt eentonig, waren wij zeer te spreken over de prestaties van dit goedkope metertje. Als referentie werd de uitlezing op de V01A bij 50 Hz ingesteld op 3,000 Veff en werd nadien de frequentie gevarieerd bij constante uitgangsspanning van de generator. Besluit is dat u dit metertje kunt vertrouwen tussen 30 Hz en 1 kHz.

Aneng-V01A-multimeter-09 (© 2019 Jos Verstraten)
De frequentieweergave van de Aneng V01A. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van gelijkstromen
Dat doet u in de praktijk niet zo vaak, maar die ene keer dat u het doet kunt u op de V01A vertrouwen. In de onderstaande tabel hebben wij de meetresultaten weergegeven die zijn verkregen door met behulp van een digitaal instelbare stroomsink nauwkeurige stromen door de meter te jagen. Wat hierbij opvalt is dat de meter bij gelijkstromen wél tot 9999 weergeeft en niet tot 4000 zoals bij spanningen. Een vreemde kronkel in dit apparaat, want het meten van stromen komt neer op het meten van de spanningsval over de stroomshunt. Waarom deze spanning hier wél tot 9999 kan worden gemeten en in het spanningsbereik niet is een raadsel.

De nauwkeurigheid bij het meten van gelijkstromen. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van weerstanden
Wij hebben de prestaties van de V01A getest met onze weerstandsbank, samengesteld uit zes 0,1 % weerstanden. De resultaten ziet u in de onderstaande tabel. Ook op dit gebied doet deze Aneng-meter het veel beter dan de fabrikant belooft. Wél is een opmerking op haar plaats. Bij het meten van weerstanden duurt het een paar seconden alvorens de uitlezing stabiel is. De constante meetstroom bedraagt 1 μA in het kΩ-bereik en 0,1 μA in het MΩ-bereik.

Aneng-V01A-multimeter-11 (© 2019 Jos Verstraten)
De nauwkeurigheid bij het meten van weerstanden. (© 2019 Jos Verstraten)
De NCV-functie
Dat is een functie van deze meter waar wij niet enthousiast van worden. Het lukt niet om netspanningsleidingen in de muur te ontdekken. Wat wél lukt is het vaststellen of er spanning op een wandcontactdoos staat. Even het knopje 'NCV' ingedrukt houden en de bovenkant van de meter tegen het stopcontact houden en de meter begint (meestal) te piepen. Deze lage gevoeligheid is geen exemplarische fout, want diverse reviewers op Internet hebben dezelfde conclusie getrokken.
De V01A is geen betrouwbaar apparaat om de aanwezigheid van de netspanning via de NCV-functie op te sporen.

Ons oordeel over de Aneng V01A


Wij houden aan dit lekker in de hand liggend metertje een dubbel gevoel over. Over de nauwkeurigheid van de metingen niets dan lof. Als dit het enige referentiepunt was, zouden wij deze goedkope multimeter zonder enig voorbehoud aanraden.
De volledig automatisch omschakelende functies zijn erg handig in de praktijk, maar hebben wel als nadeel dat u geen spanningen kleiner dan 0,8 V kunt meten. Een tweede nadeel van deze meter is dat de ingangsweerstand bij spanningsmetingen met 300 kΩ extreem laag is. Voor metingen in hoogimpedante kringen kan dit een groot probleem zijn, waardoor u de meetresultaten niet kunt vertrouwen. Ondanks de lage prijs, de lekker in de hand liggende vormgeving en de goede nauwkeurigheid kunnen wij de Aneng V01A toch niet aanraden.


(Banggood sponsor advertentie)
Aneng V01A Digital True RMS Multimeter