Know-how: Pro Electron codering

(gepubliceerd op 25-06-2019)

De Pro Electron code is een Europese codering waarmee actieve componenten zoals elektronenbuizen, halfgeleiders, sensoren en geïntegreerde schakelingen worden geïdentificeerd volgens hun functie en technologie.


Achtergrondinformatie


Brussel, 1966
In 1966, op een conferentie in Brussel, besloot een groot aantal Europese elektronica fabrikanten  een gestandaardiseerde code in te voeren voor het identificeren van hun elektronenbuizen: de 'Pro Electron' code. Dat was hoognodig, want voorheen gebruikte iedere fabrikant een eigen coderingssysteem en was er van standaardisatie absoluut geen sprake. Uit deze universele code moesten de voornaamste specificaties van een buis afgeleid kunnen worden, zoals gloeidraad voeding, aantal elektroden en het soort buisvoet.

European Electronic Component Manufacturers Association
Deze code was zo'n succes dat in 1983 de Pro Electron codering werd geaccepteerd door de 'European Electronic Component Manufacturers Association', afgekort EECA. Er werd een bureau opgericht, de 'Association Internationale Pro Electron' (AIPE) dat verantwoordelijk werd gesteld voor het op een ordelijke manier toekennen van Pro Electron codes aan nieuwe buizen. Vanaf dat moment was het dus de bedoeling dat iedere Europese elektronica fabrikant een nieuwe elektronenbuis aanmeldde bij de AIPE, die er dan een unieke code aan toekende.

En toen kwamen de halfgeleiders ...
Toen de eerste halfgeleiders op de markt kwamen besloten de Europese fabrikanten ook deze actieve componenten te typeren volgens een uitgebreide en aangepaste Pro Electron codering. Een heel verschil met de Amerikaanse situatie, waarbij iedere transistor werd gecodeerd met 2Nxxxx. Hierbij was xxxx een vrij willekeurig getal waaruit geen enkele informatie over het soort halfgeleider was af te leiden.
De Pro Electron codering voor halfgeleiders was zó succesvol dat deze nog steeds wordt gebruikt. Als u een BC549C in een schakeling soldeert, weet u in grote lijnen wat voor soort transistor dat is, dank zij zijn codering volgens de Pro Electron standaard.

Het IC tijdperk brak aan ...
Toen Amerikaanse bedrijven de eerste IC's op de markt brachten was er van een zinvolle nomenclatuur alweer geen sprake. Uit de typecode SN7413 kunt u geen informatie afleiden over het soort IC dat u in handen hebt. De Europese bedrijven besloten hun IC's te typeren met alweer een aangepaste versie van de oeroude Pro Electron code. Echter, de Amerikaanse technologie was toen al zó dominant geworden dat de in Amerika geproduceerde IC's de wereld overspoelden met als gevolg dat de Europese IC's met hun Pro Electron codering de strijd spoedig moesten staken. De Europese nomenclatuur voor bijvoorbeeld TTL-IC's in nu geschiedenis, maar af en toe zult u op een oude print nog wel een IC tegenkomen dat volgens deze standaard is getypeerd. In dit artikel nemen wij dus een equivalentenlijst op, waaruit u kunt afleiden met welk Amerikaans TTL-IC een Pro Electron IC overeen komt.

De Pro Electron codering voor elektronenbuizen


Samenstelling van de code
De Pro Electron typering voor een elektronenbuis bestaat uit drie delen:
 • De eerste letter die aangeeft hoe de buis wordt verwarmd.
 • De tweede en eventueel derde letter die aangeven wat voor soort buis u in handen hebt.
 • Een uit maximaal drie cijfers samengesteld getal dat onder andere iets zegt over de buisvoet (tube socket) van het onderdeel.

De verwarming van de buis
Elektronenbuizen werken door het moduleren van een elektronenbundel die door de kathode wordt uitgezonden. Om dat uitzenden te stimuleren is de kathode bekleed met een materiaal dat gemakkelijk elektronen uitzendt als het warm wordt. Vandaar dat vrijwel alle buizen voorzien zijn van een gloeidraad die gevoed wordt met een gestandaardiseerde spanning of doorlopen wordt door een gestandaardiseerde stroom. In het eerste geval worden de gloeidraden van alle buizen in een apparaat parallel geschakeld en aangesloten op de spanning. In het tweede geval staan alle gloeidraden in serie en wordt de serieschakeling via een voorschakelweerstand R1 aan een spanning gelegd, bijvoorbeeld de netspanning. De waarde van de weerstand is zó gekozen dat de gestandaardiseerde stroom door de keten van gloeidraden vloeit.

Pro-Electron-code-01 (© 2019 Jos Verstraten)
Het voeden van de gloeidraden van elektronenbuizen. (© 2019 Jos Verstraten)
De eerste letter van de Pro Elektron code
Buizen die geen gloeidraad hebben, zoals gasgevulde ontladingsbuizen, hebben geen eerste letter in hun code maar het cijfer 0. De codering van alle overige buizen begint met een letter, die de spanning of stroom definieert die aan de gloeidraden wordt aangelegd of door de gloeidraden vloeit en wel volgens de onderstaande tabel.

EERSTE LETTER (CIJFER) SOORT GLOEIDRAAD VOEDING
0 buizen zonder gloeidraad
A 4 V wisselspanning, in parallel geschakeld
B 180 mA gelijkstroom, in serie geschakeld
C 200 mA gelijk- of wisselstroom, in serie of in parallel geschakeld
D 1,4 V gelijkspanning (batterijvoeding), in parallel geschakeld
E 6,3 V wisselspanning, in parallel geschakeld
F 12,4 V auto-accu, in parallel geschakeld
G 5 V wisselspanning, in parallel geschakeld
H 4,0 V gelijkspanning (batterijvoeding), in parallel geschakeld
I 20 V gelijk- of wisselspanning, in parallel geschakeld
K 2,0 V gelijkspanning (batterijvoeding), in parallel geschakeld
O 150 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld
P 300 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld
U 100 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld
V 50 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld
X 600 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld
Y 450 mA gelijk- of wisselstroom, in serie geschakeld

De functie van de buis
Een elektronenbuis, wij schreven het al, werkt door modulatie van een elektronenbundel die door de kathode wordt uitgezonden en door de positievere anode wordt opgevangen. Tussen deze twee elektroden kunt u een aantal extra gaasvormige elektroden aantreffen, die de roosters worden genoemd. Met de spanningen op deze roosters kunt u de elektronenstroom moduleren, dus minder of meer elektronen doorlaten. De naam van de buis is rechtstreeks gekoppeld aan het aantal elektroden in de buis, zie het onderstaand overzicht.
Pro-Electron-code-02 (© 2019 Jos Verstraten)
Het aantal elektroden bepaalt de naam van de buis. (© 2019 Jos Verstraten)
De tweede en eventueel derde letter van de Pro Electron code
Deze letters definiëren de samenstelling van de elektronenbuis volgens de onderstaande tabel. Als er twee letters worden gebruikt bevat de glazen ballon in feite twee buizen, die door dezelfde gloeidraad worden verwarmd.

TWEEDE EN DERDE LETTER SOORT BUIS
A enkelvoudige detectie diode (buis met twee elektroden)
B tweevoudige detectie diode (buis met twee elektroden)
C klein signaal triode (buis met drie elektroden)
D vermogen triode (buis met drie elektroden)
E klein signaal tetrode (buis met vier elektroden)
F klein signaal pentode (buis met vijf elektroden)
H hexode or heptode (buis met zes of zeven elektroden)
K octode (buis met acht elektroden)
L vermogen tetrode of pentode
M indicator buis
N thyratron
Q enneode (buis met negen elektroden)
W enkelvoudige gasgevulde gelijkrichter buis
X tweevoudige gasgevulde gelijkrichter buis
Y enkelvoudige vacuüm gelijkrichter buis
Z tweevoudige vacuüm gelijkrichter buis

De buisvoeten (tube sockets) van elektronenbuizen
Elektronenbuizen hebben dus vier tot elf aansluitingen die via de buisvoet naar buiten worden gebracht. In de loop der geschiedenis zijn diverse buisvoeten gestandaardiseerd. Dat had te maken met de steeds verder schrijdende miniaturisering van buizen, waardoor de aansluitpennetjes steeds dichter bij elkaar kwamen te staan. In de onderstaande afbeelding hebben wij een paar van dergelijke buisvoeten samengevat, waarbij wij dankbaar gebruik hebben gemaakt van de grote verzameling foto's van nieuwe en oude elektronenbuizen die op TubeData zijn gepubliceerd.

Pro-Electron-code-03 (© 2019 Jos Verstraten naar gegevens van www.tubedata.info)
Een aantal buisvoeten of sockets. (© 2019 Jos Verstraten naar gegevens van www.tubedata.info)
De cijfers van de Pro Electron code
Achter de twee of drie letters kunt u een getal aantreffen dat bestaat uit een, twee of drie cijfers. Deze code zegt iets over de buisvoet van het type buis en dus ook iets over de afmetingen en de leeftijd van de buis. Helaas is de standaardisatie hierbij alles behalve consequent doorgevoerd, zoals uit de onderstaande tabel blijkt.

CIJFERS TYPE BUISVOET
x meestal type P of type V, soms type octal
1x type Y8A
2x meestal type W8A of type Loctal, soms type Octal
3x types K8A, A08 of Octal
4x types A8A, B8A of Rimlock
5x types T9A, B9G, Enne-al of C2R
6x type Subminiature
7x type Subminor8p
8x, 18x, 8xx types B9A of Noval
9x, 19x, 9xx types B7G of Miniature-7p
2xx, 2xxx type Decal
5xx types B9D of Magnoval

Voorbeelden
Aan de hand van een paar aan oudere lezers zeer bekende typen wordt de Pro Electron code voor buizen nog eens toegelicht:
 • ECC81
  Dubbele klein signaal triode met 6,3 V gloeispanning en Noval buisvoet.
 • EL34
  Vermogen pentode met 6,3 V gloeispanning en Octal buisvoet.
 • UAF42
  Gecombineerde diode en pentode met 100 mA gloeistroom en Rimlock buisvoet.

Buizen voor professionele toepassingen
Voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid heeft men een aantal buizen in een professionele uitvoering op de markt gebracht. Deze typen hebben bijvoorbeeld vergulde aansluitpennetjes. Om deze te onderscheiden van de standaard exemplaren worden de tweede en eventuele derde letter nu opgenomen achter de cijfers van het typenummer.
De professionele uitvoering van een ECC81 wordt dan een E81CC.

De Pro Electron codering voor halfgeleiders


Samenstelling van de code
De Pro Electron typering voor halfgeleiders bestaat uit maximaal vijf delen:
 • De eerste letter identificeert het halfgeleidende materiaal waaruit het onderdeel is gemaakt.
 • De tweede letter specificeert de functie van het onderdeel.
 • Een derde letter, niet altijd aanwezig, maakt duidelijk dat de halfgeleider is ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik en niet voor consumenten-apparatuur.
 • Een serienummer, toegekend door de 'Association Internationale Pro Electron', geeft het volgnummer van de halfgeleider in de door de twee letters gedefinieerde serie.
 • Een suffix achter het getal definieert bepaalde gegevens van de halfgeleider.

De eerste letter van de Pro Electron code
Er zijn maar vijf halfgeleidende elementen gedefinieerd, zie de onderstaande tabel.

EERSTE LETTER SOORT HALFGELEIDEND MATERIAAL
A Germanium (algemeen bandgap van 0,6 eV tot 1,0 eV)
B Silicium (algemeen bandgap van 1,0 eV tot 1,3 eV)
C Gallium-Arsenide (algemeen bandgap van meer dan 1,3 eV)
D Antimonium (algemeen bandgap van minder dan 0,6 eV)
R Samengestelde materialen, bijvoorbeeld cadmium-sulfide

De tweede letter van de Pro Electron code
Aan de hand van deze letter kunt u vrij gedetailleerd de functie van de halfgeleider achterhalen, zie de onderstaande tabel.

TWEEDE LETTER FUNCTIE VAN DE HALFGELEIDER
A Signaaldiode
B Varicap diode
C Laagfrequent signaal transistor
D Laagfrequent vermogen transistor
E Tunneldiode
F Hoogfrequent signaal transistor of FET
G Niet-standaard functies of hybride-schakeling
H Magnetisch gevoelige halfgeleider (Hall-effect)
L Hoogfrequent vermogen transistor
M Ringmodulator
N Optische koppelaar
P Fotogevoelige halfgeleider
Q Lichtgevende halfgeleider
R Laagvermogen schakelende halfgeleider (diac, UJT, thyristor, triac)
S Laagvermogen schakeltransistor, bipolair of MOSFET
T Hoogvermogen schakelende halfgeleider (diac, UJT, thyristor, triac)
U Hoogvermogen schakeltransistor, bipolair of MOSFET
W Surface acoustic wave device (SAW)
X Frequentie vermenigvuldiger
Y Gelijkrichter diode
Z Zenerdiode, avalanche diode

De derde letter van de Pro Electron code
Men gebruikt een W, X, Y of Z om aan te geven dat de halfgeleider bestemd is voor professioneel gebruik.

Share

Het serienummer van de Pro Electron code
Dit is een getal tussen 100 en 9999. Bij sommige transistoren kunt u uit dit getal nog meer gegevens van de halfgeleider afleiden, zie de onderstaande tabel.

CIJFERCODE BETEKENIS
10x TO18 behuizing en NPN
14x Lockfit behuizing en NPN
15x Lockfit behuizing en PNP
17x TO18 behuizing en PNP
54x TO92 behuizing en NPN
55x TO92 behuizing en PNP
xx7 Geschikt voor verhoogde voedingsspanning
xx8 Geschikt voor algemene toepassingen
xx9 Uitvoering met lage eigen ruis


Pro-Electron-code-04 (© Mark Hennessy)
Transistoren in Lockfit, TO18 en TO92 behuizingen. (© Mark Hennessy)
Het suffix van de Pro Electron code (1)
Dit achtervoegsel is een letter die een indicatie geeft over de stroomversterking van de transistor of de tolerantie op de zenerspanning. Het gaat hierbij over halfgeleiders van hetzelfde type, waarvan de versterkingsfactor of de tolerantie automatisch wordt gemeten en die dan in één van drie of vier categorieën worden ingedeeld.

SUFFIX (ACHTERVOEGSEL) VERSTERKINGSFACTOR hFE TOLERANTIE ZENERSPANNING
A Versterkingsfactor 100 tot 260 ±1 %
B Versterkingsfactor 250 tot 500 ±2 %
C Versterkingsfactor 450 tot 900 ±5 %
D ±10 %

Het suffix van de Pro Electron code (2)
Voor halfgeleiders waar een numeriek gegeven een belangrijke parameter is, zoals de zenerspanning bij zenerdiodes, wordt in een extra suffix deze parameter vermeld. Een zenerdiode met een zenerspanning van 5,1 V krijgt bijvoorbeeld het achtervoegsel 5V1 achter haar naam.

Voorbeelden
Tot slot een paar voorbeelden van Pro Electron codes voor halfgeleiders, waaruit blijkt hoe veelzeggend deze codes zijn:
 • AD162
  Germanium vermogen transistor voor laagfrequent toepassingen.
 • BY133
  Silicium gelijkrichter diode.
 • BC549C
  NPN silicium laagfrequent signaal transistor met lage eigen ruis en hoge stroomversterking in TO92 behuizing.
 • BZX55C3V9
  Silicium zenerdiode voor professionele toepassingen met een zenerspanning van 3,9 V en een tolerantie van ±5 %.

De Pro Electron codering voor sensoren


Samenstelling van de code
De Pro Electron code voor sensoren bestaat uit maximaal vier delen:
 • De eerste letter is steeds een K.
 • De tweede letter definieert de fysische grootheid waarvoor de sensor gevoelig is.
 • De derde letter wordt toegevoegd als de sensor ontwikkeld is voor professionele of industriële toepassingen en men gebruikt hiervoor weer de letters W, X, Y of Z.
 • Het serienummer is een getal van 0000 tot 9999, toegekend door de 'Association Internationale Pro Electron'.

De tweede letter van de Pro Electron code
Aan de hand van deze letter, samengevat in de onderstaande tabel, kunt u afleiden waarvoor u de sensor kunt gebruiken.

TWEEDE LETTER SENSOR VOOR HET METEN VAN
A Versnelling
E Afstanden
F Stroomsnelheid
G Gassen
H Vochtigheid
L Niveau
M Magnetisme
P Druk
R Straling
S Positie
T Temperatuur

Voorbeelden
 • KH122
  Vochtigheid sensor, standaard type.
 • KP240
  Druk sensor, standaard type.
 • KGZ55
  Gas sensor, industrieel type.
 • KSY10
  Positie sensor, industrieel type.
 • KTY42
  Temperatuur sensor, industrieel type.

De Pro Electron codering voor IC's


Inleiding
Er zijn letterlijk honderden schakelfuncties die in een IC geïntegreerd kunnen worden en het zal duidelijk zijn dat het vrijwel onmogelijk is om al deze denkbare en ondenkbare functies in één codering onder te brengen. De poging om de Pro Electron codering uit te breiden naar de IC's is dan ook grotendeels mislukt.


Samenstelling van de code
De Pro Electron typering voor geïntegreerde schakelingen bestaat uit drie delen:
 • De eerste twee letters geven een idee van het soort of de familie van het IC.
 • Een serienummer geeft een uniek nummer van het IC in de door de twee letters gedefinieerde serie, toegekend door de 'Association Internationale Pro Electron'.
 • Een suffix definieert het soort behuizing van het IC.

De eerste twee letters van de Pro Electron code
Europese IC's kregen een codering die begon met een of twee letters, die volgens de data in de onderstaande tabel aangeven wat voor soort IC u in handen hebt.

EERSTE LETTER(S) FUNCTIE VAN DE GEÏNTEGREERDE SCHAKELING
FC Digitale geïntegreerde schakeling, DTL
FD Digitale geïntegreerde schakeling, MOS
FJ Digitale geïntegreerde schakeling, TTL
MA Centrale Processor Unit (CPU), microcomputer
MD Geheugen, samenwerkend met CPU
ME Overige schakelingen, samenwerkend met CPU
T Analoge geïntegreerde schakeling
U Gemengde analoge/digitale geïntegreerde schakeling

Het suffix van de Pro Electron code
Dit achtervoegsel wordt niet altijd toegevoegd, maar als het aanwezig is geeft het informatie over het soort behuizing waarin de chip is gemonteerd en wel volgens de onderstaande tabel.

ACHTERVOEGSEL BEHUIZING VAN DE CHIP
C Flipchip
D Ceramisch dual in line
E Ball grid array
F Flat pack
H Quad flat pack
J Dil bent sil
L Tape carrier package
N Quad flat non leaded
P Plastic dual in line
Q Quadruple in line
S Single in line
T Small outline
U Geen behuizing
V Bump chip carrier
W Leaded chip carrier
X Leadless chip carrier
Y Pin grid array

Equivalentenlijst Pro Electron naar standaard TTL


Nadat Texas Instruments de TTL-reeks 74xxx op de markt bracht, poogden Europese IC-fabrikanten onder aanvoering van Philips en Siemens de niets zeggende codering van deze reeks te vervangen door een Pro Electron codering. Helaas konden de Europeanen niet op tegen de Amerikanen: de Pro Electron code is vergeten, de onduidelijkheid van de 74xxxx code heeft gezegevierd!
In oeroude apparatuur kunt u af en toe nog IC's aantreffen met een codering die begint met FLH, FLJ, FLQ, FLY, FJH, FJJ, etc. Dergelijke IC's kunt u zonder problemen vervangen door schakelingen uit de standaard 7400 reeks.

PRO ELECTRON CODESTANDAARD TTL CODEFUNCTIE
FJH10174308 in NAND-poort
FJJ1017470JK flip-flop
FJK10174121monostabiele multivibrator
FJL1017441Adecoder
FJY10174602 x expander
FLH10174004 x NAND-poort
FLJ1017470flip-flop
FLK10174121monostabiele multivibrator
FLL10174141decoder
FLQ101748964 bit RAM
FLY10174602 x expander
FJH11174202 x 4 in NAND-poort
FJJ1117472JK flip-flop
FLH11174103 x NAND-poort
FLJ1117472flip-flop
FLK11174122monostabiele multivibrator
FLL1117445decoder/driver
FLL111T74145decoder/driver
FLQ111748116 bit RAM
FLY1117415016 bit multiplexer
FJH12174103 x 3 in NAND-poort
FJJ12174732 x JK flip-flop
FLH12174202 x NAND-poort
FLJ12174732 x flip-flop
FLK121741232 x monostabiele multivibrator
FLL121U7446decoder/driver
FLL121V7447decoder/driver
FLQ121748416 bit RAM
FLY121741518 bit multiplexer
FJH13174004 x 2 in NAND-poort
FJJ13174742 x D-type flip-flop
FLH13174301 x NAND-poort
FLJ13174762 x flip-flop
FLQ1317417016 bit RAM
FLY131741532 x 4 bit multiplexer
FJH14174402 x 4 in NAND power-poort
FJJ1417490decade-teller
FLH14174404 x NAND-buffer
FLJ14174742 x flip-flop
FLY141741544 bit demultiplexer
FJH15174502 x 2+2 in AND-OR-INV-poort
FJJ1517491Aschuifregister
FLH1517450 combinatie poort
FLJ15174754 x flip-flop
FLL15174142teller/decoder/driver
FLY151741552 x 2 bit demultiplexer
FJH16174512 x 2+2 in AND-OR-INV-poort
FLH1617451combinatie poort
FLJ1617490 tienteller
FLY161741562 x 2 bit demultiplexer
FJH17174532+2+2+2 in AND-OR-INV-poort
FLH1717453combinatie poort
FLJ1717492teller
FLL17174143teller/decoder/driver
FLL171T74144teller/decoder/driver
FLY171741574 x 2 bit multiplexer
FJH18174542+2+2+2 in AND-OR-INV-poort
FJJ18174754 x latch
FLH1817454combinatie poort
FLJ1817493teller
FLY181741202 x puls-synchronizer
FJH1917480full adder
FJJ19174762 x JK flip-flop
FLH19174024 x NOR-poort
FLJ1917495shift-register
FJH2017482full adder
FLH20174014 x NAND-poort
FLJ20174190teller
FJH21174834 bit adder
FJJ2117493binaire teller
FLH21174046 x inverter
FLJ21174191teller
FJH22174024 x 2 in NOR-poort
FLH2217480full adder
FLJ2217491shift-register
FJH23174014 x 2 in NAND-poort
FLH2317482full adder
FLJ2317494shift-register
FJH24174046 x inverter
FLH2417483full adder
FLJ24174192teller
FJH25174056 x inverter
FJJ2517492binaire teller
FLJ25174193teller
FJH2617442BCD-naar-decimaal decoder
FJJ261741072 x JK flip-flop
FLJ2617496shift-register
FLH27174056 x inverter
FLJ271741072 x flip-flop
FLH2817442decoder
FLJ28174104flip-flop
FJH29174034 x 2 in NAND-poort
FLH29174034 x NAND-poort
FLH291U74264 x NAND-poort
FLJ29174105flip-flop
FJH30174264 x 2 in NAND-poort
FLJ301741008 x flip-flop
FJH31174014 x 2 in NAND-poort
FLJ31174198shift-register
FJH32174056 x inverter
FLJ32174199shift-register
FLJ3317497teller
FLH34174864 x EXOR-poort
FLJ34174110flip-flop
FLH35174134 x Schmitt-trigger
FLJ351741112 x flip-flop
FLH3617443decoder
FLJ361741186 x flip-flop
FLH3717444decoder
FLJ371741196 x flip-flop
FLH38174084 x AND-poort
FLJ38174196teller
FLH39174094 x AND-poort
FLJ39174197teller
FLH40174181rekenkundige schakeling
FLJ40174160teller
FLH41174182rekenkundige schakeling
FLJ41174161teller
FLH42174180pariteits-controle
FLJ42174162teller
FLH4317485comparator
FLJ43174163teller
FLJ44174164shift-register
FLJ45174165shift-register
FLJ46174166shift-register
FLJ47174167teller
FLH48174066 x inverter/driver
FLH481T74166 x inverter/driver
FLH49174076 x driver
FLH491T74176 x driver
FLH50174123 x NAND-poort
FLH51174232 x NOR-poort
FLH52174252 x NOR-poort
FLJ521741152 x flip-flop
FLH53174374 x NAND-poort
FLJ531741746 x flip-flop
FLH54174384 x NAND-poort
FLJ541741754 x flip-flop
FLH5517448decoder
FLJ55174194shift-register
FLH56174184decoder
FLJ56174195shift-register
FLH57174185decoder
FLH601 741324 x Schmitt-trigger
FLH61174222 x NAND-poort
FLH62174273 x NOR-poort
FLH63174324 x NOR-poort
FLH66174284 x NOR-poort(Amazon sponsor advertentie)
Elektronica starter sets