Getest: Aneng AN302 autoranging multimeter

(gepubliceerd op 21-01-2019)

Voor iets meer dan tien euro kunt u deze ultraplatte autoranging true RMS universeelmeter kopen. U kunt er ongeveer alles mee meten, behalve stromen. Hoe goed is zo'n goedkoop metertje? Wij testten alle meetfuncties en waren nogal tevreden.


Kennismaking met de AN302


Veel meter voor weinig geld
Het Chinese Aneng staat er om bekend dat het universeelmetertjes met heel veel opties voor erg weinig geld op de markt brengt. Ook bij de AN302 is dat het geval. U meet er gelijkspanningen, wisselspanningen, weerstanden, condensatoren, frequenties en dioden mee. Het enige dat dit metertje niet kan is stromen meten, maar dat is nu nét die optie de u in de praktijk zelden gebruikt. Opmerkelijk is dat de meter is staat is de echte effectieve waarde (true RMS) van een wisselspanning te meten. Dat is de grootte van de wisselspanning die in een weerstand even veel thermisch vermogen genereert als een gelijkspanning van dezelfde grootte. Handig als u bijvoorbeeld het vermogen moet berekenen dat een in fase aangesneden wisselspanning genereert. Het maximaal aantal counts bedraagt 8.000, alweer een specificatie die bij een metertje van tien euro niet voor de hand ligt. Nog meer handige functies zijn de HOLD- en de REL-functies en uiteraard de autoranging ofwel de automatische bereikenomschakeling. Tot slot heeft de AN302 ook nog een NCV-mode, hetgeen staat voor 'Non Contact Voltage'. Hiermee kunt u contactloos de elektromagnetische velden van wisselspanningen opsporen, handig voor het lokaliseren van netspanningskabels in de muur.

De pakket omvang
Voor uw tien euro krijgt u niet alleen het metertje zélf met twee meetsnoertjes, maar ook nog een handig draagzakje, een draagriempje en een handleiding in uitstekend Engels.

Aneng-AN302-01 (© 2019 Jos Verstraten)
Wat u krijgt voor uw tien euro. (© 2019 Jos Verstraten)
De AN302 universeelmeter
De meter zélf is maar 11,5 cm x 5,5 cm x 1,2 cm groot. Vanwege het zeer platte ontwerp is er uiteraard geen ruimte voor normale 4 mm stekkerbussen. De twee meetsnoertjes met een lengte van 70 cm zitten dus vast aan de behuizing, hetgeen ook alweer wat geld uitspaart maar voor sommige toepassingen onhandig is. Op de voorzijde staan zes drukknopjes, aan de achterzijde zit een zoemertje en een wit LED'je dat u kunt laten branden als u de HOLD drukknop langer dan twee seconden indrukt.

Aneng-AN302-02 (© 2019 Jos Verstraten)
Vooraanzicht van de Aneng AN302. (© 2019 Jos Verstraten)
De functie van de zes knoppen
 • ON/OFF
  De ronde, rode knop is de aan/uit-schakelaar. De AN302 heeft ook een automatische uitschakelfunctie. Na vijftien minuten zonder enige knopdruk schakelt de meter zichzelf uit. Even daarvoor wordt u gewaarschuwd door een aantal piepjes. Wilt u deze functie uitschakelen, druk dan eerst op de HOLD-knop en nadien ook op de ON/OFF-knop.
 • FUNC.
  De meter heeft twee functiegroepen en met deze knop schakelt u tussen deze groepen. Groep 1 meet gelijk- en wisselspanning in het volt-bereik en schakelt ook de Non Contact Voltage detector in. Groep 2 meet gelijk- en wisselspanning in het millivolt-bereik, weerstanden, condensatoren, frequenties en dioden.
 • SELECT
  Selecteert de meetfunctie in de door u gekozen groep. U herkent de geselecteerde functie aan de hand van de functie-symbolen die oplichten in het display.
 • REL
  Schakelt de relatieve meetfunctie in. In deze functie wordt de actuele gemeten waarde als nul-referentie opgeslagen in het geheugen en gaat de uitlezing naar nul. Alle nieuwe metingen worden gerefereerd naar deze referentie, de waarde wordt dus van de meting afgetrokken. Deze optie werkt echter niet in alle meetfuncties.
 • RANGE
  Na één druk op deze knop verlaat de AN302 de autorange-modus en u kunt nadien met de hand het meetbereik instellen door diverse keren op deze knop te drukken. Iedere knopdruk verhoogt het meetbereik met een factor tien. Na het bereiken van het hoogste meetbereik wordt na de volgende druk op de knop weer het laagste meetbereik geselecteerd.
 • HOLD
  Na een korte druk op deze knop wordt de actuele meetwaarde bevroren op het display. Na een tweede druk wordt weer opnieuw gemeten. Druk langer dan twee seconden op deze knop om de witte LED in de achterzijde van de behuizing te activeren. Druk weer langer dan twee seconden om deze LED uit te schakelen.

De voeding van de AN302
Deze meter wordt gevoed uit een knoopcel van het type CR-2032. Deze 3,0 V spanningsbron wordt niet meegeleverd. Het eerste dat u dus moet doen is zo'n celletje in de meter monteren. De AN302 heeft geen batterijcompartiment, u moet de achterzijde van de behuizing verwijderen door het los schroeven van drie kleine schroefjes. In een uitsparing in de print kunt u vervolgens de CR-2032 monteren. Niet erg handig, maar natuurlijk veel goedkoper in de productie dan de behuizing voorzien van een batterij compartiment.
De mechanische constructie van de meter ziet er een beetje gammel uit. De drie schroefjes zijn klein en het is de vraag hoe vaak u de knoopcel kunt vervangen alvorens deze schroefjes dol draaien en de behuizing niet meer sluit. Het goed sluiten van de behuizing is absoluut noodzakelijk om de knoopcel goed op haar contacten te drukken en de zoemer goed in contact te brengen met twee kleine contactveertjes op de print.
Aneng-AN302-03 (© 2019 Jos Verstraten)
Voor het aanbrengen van de knoopcel moet u de meter open schroeven. (© 2019 Jos Verstraten)
De elektronica in de AN302
In onderstaande foto stellen wij de voor- en achterzijde van de print voor. Op een paar onderdelen na zijn alle passieve componenten miniatuur SMD's. Wat opvalt zijn twee in serie geschakelde grotere weerstanden van 5 MΩ, die in de ingangskring staan en de ingangsweerstand van de meter vastleggen op 10 MΩ. Naast de onder een klodder pasta verborgen microprocessor staat een P24C02A EEPROM. De microcontroller wordt aangestuurd uit een 4 MHz kristal. Onder de twee 5 MΩ weerstanden staat een beveiligingscircuit, samengesteld uit twee transistoren en een PTC. Vier van de zes drukknoppen worden 'geschakeld' door matjes van geleidend rubber, die u op de contactstroken op de print drukt. De ON/OFF en FUNC drukknoppen zij zowaar als 'echte' drukknop uitgevoerd die drie contacten bevat. Om het metertje zo dun mogelijk te kunnen maken zijn die drukknopjes half verzonken in een gat in de print. Als u op de knop drukt wordt er een behoorlijk grote kracht uitgeoefend op de zes minuscule soldeereilandjes op de print. De kans dat zo'n schakelaartje ooit uit de print scheurt is dus niet denkbeeldig.

Aneng-AN302-04 (© 2019 Jos Verstraten)
De dubbelzijdige print van de AN302 ziet er netjes uit. (© 2019 Jos Verstraten)
De specificaties van de AN302
De fabrikant geeft onderstaande specificaties op:
       - Display-bereik: 8000 eenheden
       - Aantal metingen: drie per seconde
       - Meetbereiken gelijkspanning: 80,00 mV ~ 800,0 mV ~ 8,000 V ~ 80,00 V~ 600,0 V
       - Nauwkeurigheid meting gelijkspanning: ±(0,5 % + 3 digits)
       - Meetbereiken wisselspanning: 80,00 mV ~ 800,0 mV ~ 8,000 V ~ 80,00 V~ 600,0 V
       - Nauwkeurigheid meting wisselspanning: ±(1,0 % + 3 digits)
       - Frequentiebereik meting wisselspanning: 40 Hz ~ 1 kHz
       - Meetprincipe wisselspanning: echte effectieve waarden (true RMS)
       - Meetbereiken weerstanden: 800,0 Ω ~ 8,000 kΩ ~ 80,00 kΩ ~ 800,0 kΩ ~ 8,000 MΩ ~ 80,00 MΩ
       - Nauwkeurigheid meting weerstanden: ±(0,5 % + 3 digits) ~ ±(1,5 % + 3 digits)
       - Meetbereiken condensatoren: 9,999 nF ~ 99,99 nF ~ 999,9 nF ~ 9,999 μF
       - Meetbereiken condensatoren: 99,99 μF ~ 999,9 μF ~ 9,999 mF
       - Nauwkeurigheid meting condensatoren: ±(5,0 % + 20 digits)
       - Meetbereik frequenties: 99,99 Hz ~ 999,9 Hz ~ 9,999 kHz ~ 99,99 kHz ~ 999,9 kHz ~ 2,000 MHz
       - Nauwkeurigheid meting frequenties: ±(0,1 % + 2 digits)

De AN302 op de testbank


De ingangsweerstand
Op alle spanningsbereiken bedraagt de gemeten ingangsweerstand 10,03 MΩ.

Share

Meten van gelijkspanningen
Wij hebben gemeten in de autoranging-functie en vergeleken met onze laboratoriummeter VC650BT van Voltcraft. Een tot op de mV nauwkeurig in te stellen voeding werd geprogrammeerd tot op het display van de AN302 ronde getallen verschenen. In de onderstaande tabel ziet u wat onze VC650BT er van vond. Zonder meer uitstekende resultaten, in de meeste gevallen is er maar een afwijking van een paar mV tussen beide meters.

Aneng-AN302-05 (© 2019 Jos Verstraten)
Nauwkeurigheid van de gelijkspanningsmetingen. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van 50 Hz wisselspanningen
Wij hebben onze functiegenerator als spanningsbron genomen en deze ingesteld op een sinus van 50 Hz. Ook bij deze metingen zijn de resultaten van de AN302 meer dan uitstekend te noemen, zie onderstaande tabel. Helaas hebben wij (nog) geen variac in ons lab, dus wij kunnen alleen de netspanning of onze functiegenerator als spanningsbron gebruiken. Meten van de netspanning leverde een resultaat op de Aneng op van 235,1 V, de Voltcraft maakte er 235,36 V van.

Aneng-AN302-05 (© 2019 Jos Verstraten)
Nauwkeurigheid van de 50 Hz wisselspanningsmetingen. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van het frequentiebereik bij wisselspanningsmetingen
Wij hebben de uitgangsspanning van de functiegenerator ingesteld op 3,000 V en de frequentie gevarieerd. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, voldoet het frequentiebereik van de wisselspanningsmetingen ruim aan de specificaties. Tussen 10 Hz en 2 kHz is er nauwelijks sprake van spanningsverval. Bij hogere frequenties daalt de nauwkeurigheid echter vrij snel.

Aneng-AN302-07 (© 2019 Jos Verstraten)
Frequentiebereik bij wisselspanningsmetingen. (© 2019 Jos Verstraten)
Nauwkeurigheid van de effectieve waarde berekening
Er bestaan diverse algoritmen om de echte effectieve waarde van een wisselspanning te berekenen. Wij waren benieuwd hoe dit goedkoop metertje dat aangeprezen wordt als 'true RMS' op dit gebied presteert. In onderstaande tabel hebben wij de indicatie voor diverse signaalvormen weer vergeleken met deze van onze referentiemeter.

Aneng-AN302-08 (© 2019 Jos Verstraten)
True RMS meting van diverse signaalvormen. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van weerstanden
Wij hebben in het lab een set van zes zeer nauwkeurige weerstanden met een tolerantie van 0,1 %. Bij het kortsluiten van de twee meetsnoeren blijkt dat deze een eigen weerstand van 0,5 Ω hebben. Nu kunnen wij dus gebruik maken van de handige REL-optie. Eén keer op deze toets drukken en die eigen weerstand wordt als relatieve nul-waarde in het geheugen opgeslagen en wordt automatisch van alle weerstandsmetingen afgetrokken. De nauwkeurigheid van de gemeten weerstanden is (alweer) uitstekend, zie onderstaande tabel.

Aneng-AN302-09 (© 2019 Jos Verstraten)
De meetresultaten van zes 0,1 % weerstanden. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van condensatoren
Onze referentie bestaat uit een set van acht MKP-condensatoren van Vishay met een tolerantie van 1,0 %. De meetresultaten ziet u in onderstaande tabel.

Aneng-AN302-10 (© 2019 Jos Verstraten)
De meetresultaten van acht 1,0 % condensatoren. (© 2019 Jos Verstraten)
Meten van frequenties
Volgens de specificaties moet de AN302 meten tot 2,000 MHz. Er wordt echter niet vermeld hoe hoog of laag de gevoeligheid voor deze functie is. Met onze functiegenerator kan dat gemakkelijk worden gemeten. Helaas is de praktische bruikbaarheid van deze meetfunctie minimaal. Bij een sinusoidaal ingangssignaal met een amplitude van 400 mV en een frequentie van 50 Hz geeft de meter de exacte frequentie weer. Dit blijft het geval tot ongeveer 5 kHz. Nadien begint de gevoeligheid snel af te nemen. Bij 50 kHz was al een sinus met een amplitude van 3,9 V noodzakelijk om de exacte frequentie van het signaal in het display te krijgen. Bij 100 kHz was de noodzakelijke amplitude gestegen tot 13,1 V! De metingen werden vervolgens herhaald met een blokvormige signaal. Zelfs met zo'n in principe gemakkelijk meetbaar signaal was bij 100 kHz een amplitude van 9,0 V noodzakelijk om een goede frequentieweergave in het display te krijgen.


De Non Contact Voltage functie
U activeert deze functie door, na het inschakelen van de meter, drie keer op de SELECT-knop te drukken. Op het display verschijnt EF. Als u vervolgens de AN302 in de buurt van een wisselspanning voerende geleider brengt, gaat de meter piepen en het LED'je knipperen. Hoe dichter bij de spanning voerende geleider, hoe hoger de frequentie. Bovendien verschijnt er op het display een aantal streepjes die de grootte van het elektromagnetisch veld aanduiden. Die functie werkt echter te goed, de meter is te gevoelig. Als u probeert een elektriciteitsleiding in een muur op te sporen, dan gaat de meter piepen in een strook van minstens 30 cm rond de plaats van de leiding. De exacte locatie van de leiding is dus niet goed op te sporen.

Nog wat overige functies
 • DIODE
  In deze stand meet u de spanning over een geleidende diode. U moet dan wel de rode meetprobe op de anode zetten! De meetstroom bedraagt 1,6 mA.
 • CONT
  In deze stand gaat de meter piepen als de weerstand tussen de pennen kleiner is dan 50,00 Ω. Deze functie is ook ideaal voor het meten van zeer lage weerstanden. Helaas werkt de REL-optie niet in deze stand, zodat u de 0,5 Ω van de meetkabeltjes zélf van het meetresultaat moet aftrekken. In de onderstaande tabel zijn de meetwaarden van vijf zeer nauwkeurige draadgewonden weerstanden weergegeven.
 • LOW BAT
  Als de spanning van de knoopcel lager wordt dan 2,4 V verschijnt het algemeen bekende 'te lage batterijspanning'-symbooltje in het display.

Aneng-AN302-11 (© 2019 Jos Verstraten)
De meetresultaten van vijf 1,0 % draadgewonden weerstanden.
(© 2019 Jos Verstraten)

Onze conclusie over de Aneng AN302


Dit iets meer dan tien euro kostende metertje voldoet, wat betreft meetprestaties, aan vrijwel alle eisen die u als hobby-elektronicus aan een universeelmeter kunt stellen. Het meten van frequenties kunt u echter niet aan de AN302 toevertrouwen. Ook het ontbreken van een stroommeting is een klein gemis. Minder te spreken zijn wij over de mechanische constructie van het apparaatje. De manier waarop het knoopcelletje in het apparaat wordt vastgeklemd is ingenieus bedacht, maar niet erg bedrijfszeker op de lange termijn. De drukknopjes werken niet erg trefzeker en vaak moet u twee keer drukken om een functie in te schakelen. Tóch is ons eindoordeel zeer positief. Aneng is er in geslaagd een zeer bruikbare en nauwkeurige multimeter voor een zeer lage prijs op de markt te brengen.


(Banggood sponsor advertentie)
ANENG AN302 Push-button Digital Multimeter