Getest: Aneng Type 180 multimeter

(gepubliceerd op 17-08-2018)

Met zijn prijs van € 4,39 is deze digitale meter ongetwijfeld een van de goedkoopste universele meetapparaatjes die u kunt kopen. De specificaties liegen er niet om: een nauwkeurigheid van 0,8 % voor gelijkspanning.Kennismaking met de Aneng Type 180


De levering
Uiteraard kunt u deze meter voor de genoemde prijs uitsluitend rechtstreeks in China bestellen. Deze multimeter wordt, slordig verpakt in een velletje noppenfolie, geleverd in een stuk zwarte plastic folie. Niet bepaald de betrouwbaarste manier voor het versturen van meetapparatuur van China naar Nederland!
In de noppenfolie zitten de meter, twee meetsnoertjes met een lengte van 70 cm en een korte Engelstalige handleiding. Niet meegeleverd wordt de noodzakelijke 12 V batterij. Dat is een klein probleempje, want een dergelijke batterij koopt u niet in de supermarkt om de hoek. Het is een type 23A alkaline-batterij die u met wat geluk wél vindt in een fotowinkel of die u per postorder in een elektronicashop moet bestellen.

Aneng-type-180-01 (© 2018 Jos Verstraten)
De leveringsomvang van de meter. (© 2018 Jos Verstraten)
Het uiterlijk van de meter
Het universeelmetertje is slechts 10 cm hoog, 5 cm breed en 2,3 cm diep. Ondanks deze kleine afmetingen is de meter, dank zij het LCD-display met cijfers van 11 mm groot, goed af te lezen. Met de ene 27 mm grote draaischakelaar stelt u het meetbereik in. De schakelaar klikt duidelijk voel- en hoorbaar in op een van de negentien beschikbare meetbereiken. De twintigste stand is de UIT-stand, waarbij de batterij van de elektronica wordt losgekoppeld. Onder de draaischakelaar staan drie 4 mm stekkerbusjes, van links naar rechts COM, V/Ω en mA/BAT. Rechts onder het display zit een dubbel transistorvoetje met E/B/C/E-aansluitingen voor zowel PNP als NPN. De twee meetsnoertjes zijn goed geïsoleerd en zeer soepel.
Aneng-type-180-02 (© 2018 Jos Verstraten)
Het uiterlijk van deze miniatuur Aneng universeelmeter.
(© 2018 Jos Verstraten)
De elektronica
Alle onderdelen zitten op een dubbelzijdige print. Wat onmiddellijk opvalt is dat alle onderdelen subminiatuur SMD'tjes zijn, ook de stroomsensorweerstanden voor het meten van stromen. Dat moet kunnen, want in het hoogste meetbereik (200 mA) wordt in de 1 Ω weerstand een vermogen van slechts 0,04 W gegenereerd. Dat zal die uiterst kleine 1 Ω weerstand wel doorstaan.
Kwalijker is dat op de behuizing staat dat de meter gezekerd is met een zekering van 250 mA, maar dat dit onderdeel nergens valt te ontdekken. Als u dus de meter per vergissing op een stroombereik zet als u een spanning meet is dat waarschijnlijk het einde van het apparaat. De SMD-weerstandjes gaan dan als zekering werken.
Er valt slechts één diode te ontdekken, waardoor onmiddellijk duidelijk wordt dat aan het meten van wisselspanning niet veel aandacht is besteed.
Het grote ronde ding is de zoemer die u kunt inschakelen voor het meten van continuïteiten. Aan de rechterzijde ziet u een geëtst connector-array dat zorgt voor het verbinden van de print met het display via strookjes geleidend rubber.
Er is slechts één instelpotentiometertje van matige kwaliteit aanwezig, waarmee blijkbaar de volledige meter wordt afgeregeld. Dat betekent dat de nauwkeurigheid van de diverse meetbereiken volledig afhangt van de precisie van de gebruikte SMD-weerstandjes.
Zoals tegenwoordig vrijwel bij alle universeelmeters het geval is, werd ook bij dit ontwerp gekozen voor een lekker goedkope schakelaar die op de print is geëtst. De printbaantjes van deze schakelaar zijn wél verguld. Ook de sleepcontacten aan de onderzijde van het handvat van de schakelaar zijn verguld.
De 4 mm stekkerbusjes bestaan slechts uit een rond stukje messing, dat rechtstreeks op de print is gesoldeerd. Hetzelfde geldt voor de twee batterijklemmetjes.
Zoals uit onderstaande foto blijkt is er nogal wat menselijk ingrijpen geweest in het soldeerproces van de print. Op diverse plaatsen is duidelijk te merken dat er met de hand is na-gesoldeerd.

Aneng-type-180-03 (© 2018 Jos Verstraten)
De twee zijden van de print en de onderzijde van de draaischakelaar. (© 2018 Jos Verstraten)
De specificaties van Aneng Type 180
De vijftien échte meetbereiken zijn in onderstaande tabel overzichtelijk samengevat. Wat opvalt is dat u met deze meter géén wisselstroom kunt meten. Een acceptabele beperking, want zeg nu zélf, hoe vaak meet u wisselstromen in de praktijk? Ook de twee wisselspanningsbereiken zijn een goed compromis. In de handleiding staat dat de meter een stand heeft van 10 A gelijkstroom. Dat is dus niet het geval!

Aneng-type-180-04 (© 2018 Jos Verstraten)
De vijftien basis meetbereiken overzichtelijk samengevat. (© 2018 Jos Verstraten)
De draaischakelaar heeft nog een aantal andere standen:
 • Batterijtest 1,5 V
  In deze stand wordt de stroom gemeten die een 1,5 V batterij levert. Als de batterij goed is moet dat ongeveer 40 mA zijn. Waarom de stroom meten en niet de celspanning? Een vreemde beslissing!
 • Batterijtest 9 V
  Idem voor 9 V batterijen met een goede belastingsstroom van ongeveer 25 mA.
 • Diode-test
  De meter meet de geleidingsspanning van de diode met een diodestroom van 1 mA.
 • Versterkingsfactor hFE
  De gelijkspanningsversterkingsfactor van een NPN of PNP transistor wordt gemeten met een basisstroom van 10 μA.
 • Buzzer
  De meter gaat zoemen als de weerstand tussen de klemmen kleiner is dan 30 Ω.

Share

De gespecificeerde onnauwkeurigheid
Volgens de fabrikant heeft de meter onderstaande onnauwkeurigheden:
       - Gelijkspanning: ±(0,8 % + 1 digit)
       - Gelijkstroom: ±(1,0 % + 2 digit)
       - Wisselspanning: ±(1,5 % + 10 digit)
       - Weerstand: ±(1,0 % + 3 digit)

De Aneng Type 180 op de testbank


Vergelijken met een referentiemeter
Bij het testen van universeelmeters doet zich steeds de vraag voor wat als betrouwbare referentie wordt gebruikt. Ideaal zou het gebruik van een instelbare gekalibreerde spanningsreferentie zijn, maar zo'n apparaat is onbetaalbaar. Wij hebben dus onze eigen half jaar oude laboratoriummeter als referentie genomen. Dat is een VC650BT van Voltcraft met een gegarandeerde onnauwkeurigheid van ±0,05 % bij het meten van gelijkspanningen. Ook bij het meten van de overige grootheden der elektronica heeft deze meter een onnauwkeurigheid die een factor tien lager ligt dan bij de Aneng Type 180 die wij testten.

Aneng-type-180-05 (© 2018 Jos Verstraten)
De Type 180 wordt vergeleken met de 45 keer duurdere VC650BT. (© 2018 Jos Verstraten)
De onnauwkeurigheid bij gelijkspanning
Omdat u in de dagelijkse praktijk spanningen in het bereik tot 20 V het vaakst meet, hebben wij ons geconcentreerd op het testen van de onnauwkeurigheid van dit meetbereik. Wij hebben via een nauwkeurig instelbare digitale voeding de uitlezing van de Aneng ingesteld op ronde getallen en deze vergeleken met wat onze Voltcraft er van vond. De ingangsweerstand van de meter is op alle gelijkspanningsbereiken 997 kΩ. Uit de meetresultaten die in de onderstaande tabel zijn samengevat blijkt dat de Aneng uitstekend presteert. Met de gespecificeerde onnauwkeurigheid zou de meter maximaal ±0,152 V mogen afwijken bij het meten van 19,00 V. Ons exemplaar wijkt maar 0,030 V af.

Aneng-type-180-06 (© 2018 Jos Verstraten)
De meetresultaten voor gelijkspanning: uitstekend! (© 2018 Jos Verstraten)
De onnauwkeurigheid bij gelijkstroom
In de praktijk zult u het vaakst stromen tot 200 mA meten, vandaar dat wij dit meetbereik hebben getest. Onze voeding is in te stellen als digitaal instelbare stroombron, dus een seriekring van voeding, Aneng en Voltcraft is met vier meetsnoertjes zó gefikst. Ook deze resultaten vallen absoluut niet tegen. Met de gespecificeerde onnauwkeurigheid zou de Aneng maximaal ±3,8 mA mogen afwijken bij het meten van een gelijkstroom van 190 mA. Ons testexemplaar week slechts 2,43 mA af. De inwendige weerstand van de geteste meter bedraagt in dit meetbereik 1,02 Ω.

Aneng-type-180-07 (© 2018 Jos Verstraten)
Ook bij het meten van gelijkstromen staat de Aneng zijn mannetje. (© 2018 Jos Verstraten)
De onnauwkeurigheid bij wisselspanning
Helaas hebben wij geen instelbare wisselspanningsvoeding ter beschikking. De enige bronnen die wij kunnen gebruiken zijn de netspanning en onze functiegenerator.
 • De netspanning
  De Aneng gaf een waarde van 228 V aan, de VC650BT een waarde van 229,13 V. Dat is dus zonder meer uitstekend te noemen.
 • De functiegenerator
  Bij een frequentie van 50 Hz stelden wij de spanning in tot de Aneng 6,0 V aanwees. De Voltcraft beweerde 6,443 V. Dat is een procentuele afwijking van 6,9 %, veel meer dan de gespecificeerde ±1,5 %.
Omdat de wisselspanning blijkbaar maar met één diode wordt gelijkgericht is het logisch dat bij het meten van kleine wisselspanningen grote meetfouten te verwachten zijn.


Het frequentiebereik
Interessant is uiteraard het frequentiebereik van de meter. De handleiding geeft een bereik aan van 50 Hz tot 200 kHz zonder specificatie van de toename van de onnauwkeurigheid. Dat hebben wij uiteraard wél kunnen testen met onze functiegenerator als signaalbron, waarbij wij een spanning van 6,0 V bij 50 Hz als referentie hebben genomen. Nadien werd de frequentie verhoogd met uiteraard een constante amplitude uit de functiegenerator. Dat werd voor de zekerheid nog eens gecontroleerd op een oscilloscoop die parallel aan de Aneng was geschakeld. De resultaten ziet u in onderstaande grafiek. De gespecificeerde 200 kHz wordt dus absoluut niet gehaald!

Aneng-type-180-08 (© 2018 Jos Verstraten)
Het frequentiebereik bij een sinusspanning van 6,0 V effectief. (© 2018 Jos Verstraten)
De onnauwkeurigheid bij weerstandsmetingen
Om deze grootheid te meten werd een aantal instelpotentiometertjes in serie geschakeld en werd er aan de asjes gedraaid tot de Aneng ronde getallen aangaf. Nadien werd deze meter verwijderd en vervangen door de referentiemeter. Beide meters parallel schakelen kan immers niet bij het meten van weerstanden.
De maximale meetstroom bedraagt 2,26 mA in het 199,9 Ω bereik.
Ook deze resultaten zijn zonder meer indrukwekkend te noemen, zie onderstaande tabel. De Aneng Type 180 slaagt ook bij het meten van weerstanden met vlag en wimpel!

Aneng-type-180-09 (© 2018 Jos Verstraten)
Het meten van weerstanden met beide universeelmeters.
(© 2018 Jos Verstraten)
Continuiteitstest
Deze stand is bedoeld voor het testen van de geleidbaarheid van een verbinding. Het ingebouwd zoemertje gaat zoemen als de gemeten weerstand kleiner is dan 30 Ω. Op het display verschijnt de weerstand van de doorgemeten verbinding in ohm. Deze functie hebben wij getest met een aantal draadgewonden vermogensweerstanden met zeer lage waarden, die wij nauwkeurig gemeten hebben met de wet van Ohm. Bekende stroom door de weerstand sturen en de spanning erover meten, dus. Ook die resultaten mogen er zijn, zie onderstaande tabel.

Aneng-type-180-10 (© 2018 Jos Verstraten)
Het meten van zeer kleine weerstanden met de Type 180.
(© 2018 Jos Verstraten)

Algemene conclusie


Wij waren tamelijk sceptisch toen wij dit metertje bestelden. Wat voor kwaliteit kunt u immers verwachten voor een prijs van nog geen vijf euro? Naarmate onze test vorderde werden wij echter steeds enthousiaster over de Aneng Type 180. Voor het meten van gelijkspanningen, gelijkstromen en weerstanden in het hobby-lab kunt u zich geen betere universeelmeter wensen. En laten dit nu net de grootheden zijn die u meestal in de praktijk meet! Voor het meten van wisselspanningen is dit metertje minder geschikt vanwege de tamelijk grote onnauwkeurigheid en de beperkte bandbreedte.


(Banggood sponsor advertentie)
ANENG Mini Digital Multimeter with Buzzer