Review: EL-USB-3 / EL-USB-4, U/I-loggers

(gepubliceerd op 08-04-2017)

Het Engelse Lascar Electronics Ltd. brengt twee kleine en goedkope dataloggers op de markt, waarmee u het verloop van een gelijkspanning of een gelijkstroom indien gewenst zelfs dagenlang kunt observeren en opslaan.

Kennismaking met de EL-USB-3 en EL-USB-4


Loggers onder de vorm van een USB-stick
Beide loggers worden geleverd onder de vorm van een groot uitgevallen USB-stick met een lengte van 98 mm en een diameter van 26,8 mmØ. Met de EL-USB-3 kunt u gelijkspanningen registreren tussen 0 Vdc en +30 Vdc. Met de EL-USB-4 kunt u gelijkstromen loggen tussen 4 mAdc en 20 mAdc. Beide loggers zijn stand alone dataloggers, die u eerst via uw Windows-PC programmeert en nadien opneemt in de schakeling waarin u een gelijkspanning of gelijkstroom wilt loggen. Via de ingebouwde batterij van 3,6 V meten de EL-USB-3 of EL-USB-4 de spanning of stroom met de door u ingestelde voorwaarden. Deze gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen met een opslagruimte voor 32.510 metingen. U kunt loggen met een samplingrate van een seconde tot twaalf uren. De totale loggingtijd is dus instelbaar tussen negen uur en meerdere jaren, hoewel dat laatste zuiver theoretisch is. De batterij zal het namelijk niet zo lang volhouden.

EL-USB-3+EL-USB-4_01 © Lascar Electronics Ltd.
De EL-USB-3 en EL-USB-4 dataloggers van Lascar Electronics Ltd. (© Lascar Electronics Ltd.)
Het programmeren van de dataloggers
De loggers worden geprogrammeerd via de op de site van de fabrikant beschikbare software 'EasyLog USB'. Het bestand 'EasyLogUSB+Installer.exe' is 18,6 Mb groot en is compatibel met de versies 7, 8 en 10 van Windows, zowel 32 bit als 64 bit. Het installeren van de software en de USB-driver gaat volledig automatisch en probleemloos. Er wordt automatisch een snelkoppeling op uw bureaublad geïnstalleerd.
Via de software 'EasyLog USB' kunt u:
 • een unieke naam aan de logger toekennen;
 • het meetinterval instellen tussen 1 s en 12 h;
 • een eigen kalibratie invoeren;
 • een hoog alarm instellen;
 • een laag alarm instellen;
 • de startdatum van de logging definiëren;
 • de starttijd van de logging definiëren;
 • de meetgegevens uitlezen.
Het aansluiten van de loggers
De loggers hebben een transparant kapje, dat u na het programmeren via een USB-poort over de USB-connector aanbrengt. In dat kapje zit een kroonsteentje, waarin u twee draadjes kunt vastschroeven. Met deze twee draadjes sluit u de datalogger nadien aan op de spanningsbron of stroomsensor. Let op dat u de dataloggers niet overbelast, de apparaatjes zijn daar gevoelig voor. De EL-USB-3 kan rechtstreeks verbonden worden met de uitgang van een sensor die een gelijkspanning tot maximaal 30 Vdc levert. De EL-USB-4 moet u opnemen in een standaard stroomlus, die een stroom genereert tussen 4 mAdc en 20 mAdc.

EL-USB-3+EL-USB-4_02 © Lascar Electronics Ltd.
Het aansluiten van de EL-USB-3 en EL-USB-4. (© Lascar Electronics Ltd.)
Metingen klaar?
Plug uw EL-USB-3 of uw EL-USB-4 in de USB-poort van uw Windows-PC, start de software 'EasyLog USB' weer op en lees de meetgegevens uit. Deze kunt u in een grafiek verwerken of exporteren naar een andere applicatie, zoals Excel.

Het voorbereiden van de EL-USB-3 of EL-USB-4


Stap 1: het systeem initialiseren
Installeer de software en de USB-driver, plaats de batterij in de EL-USB-3 of EL-USB-4 en plug de datalogger in een USB-poort van uw PC. Start het programma 'EasyLog USB' op. Met de drie opties in het venster kunt u:
 • uw EL-USB-3 of EL-USB-4 configureren;
 • de gegevens uit uw datalogger uitlezen;
 • de uitgelezen gegevens bekijken.

EL-USB-3+EL-USB-4_03 © Lascar Electronics Ltd.
Het openingsvenster van de software 'EasyLog USB'. (© Lascar Electronics Ltd.)
Stap 2: uw EL-USB-3 of EL-USB-4 configureren
Klik op de bovenste optie 'Set up and start the USB data logger' van het openingsvenster. In het venster dat nu verschijnt kunt u uw datalogger configureren voor een meetcyclus. U kunt:
 • een unieke naam aan de logger toekennen;
 • de samplingrate instellen tussen 1 s en 12 h;
 • selecteren tussen standaard of eigen kalibratie.


De eigen naam, belangrijk als u diverse loggers in gebruik hebt, kan maximaal 15 karakters lang zijn. De samplingrate is in acht stappen instelbaar tussen een seconde en twaalf uren. Bij een instelling op een seconde zal uw logger om de seconde de waarde van de ingangsgrootheid meten en het resultaat van deze meting in het interne geheugen opslaan. Omdat het geheugen 32.510 samples kan bevatten, kunt u gemakkelijk uitrekenen dat de logger in dit geval 32.510 seconden is gelijk aan 9,03 uur meetgegevens kan opslaan. Als u de samplingrate verlaagt komt de maximale meettijd al snel boven de twee jaar uit. Omdat de fabrikant beweert dat de batterij ongeveer twee jaar meegaat, zijn deze maximale waarden dus zuiver theoretisch. Bovendien is onze ervaring dat de batterij het na een half jaar al begint te begeven.

Sample-rateMeettijd
1 seconde9 uren
10 seconden3 dagen
1 minuut22 dagen
5 minuten3 maanden
30 minuten1,8 jaar
1 uurlanger dan 2 jaren
6 urenlanger dan 2 jaar
12 urenlanger dan 2 jaren

EL-USB-3+EL-USB-4_04 © Lascar Electronics Ltd.
Het benoemen van de logger en instellen van de sampling-rate. (© Lascar Electronics Ltd.)
Stap 3: de eigen kalibratie instellen
Als u in het vorige venster de optie 'Standard Calibration' hebt aangevinkt, krijgt u dit venster niet in beeld. Dat gebeurt wél als u de optie 'Custom Calibration' hebt geselecteerd. De bedoeling is dat u de meetresultaten, die u later onder de vorm van een grafiek op het scherm ziet, ijkt in de grootheid die de sensor meet. Stel dat u de EL-USB-3 hebt aangesloten op een sensor die een snelheid meet. In de bovenste balk in dit venster kunt u de eenheid invullen van de gemeten grootheid, in dit geval dus meter per seconde of m/s. In het onderste deel van het venster kunt u twee ijkwaarden van uw sensor invullen, bijvoorbeeld 0 V uitgang komt overeen met een snelheid van 0 m/s en 30 V uitgang komt overeen met een snelheid van 100 m/s.

EL-USB-3+EL-USB-4_05 © Lascar Electronics Ltd.
De eigen kalibratie van de sensor definiëren. (© Lascar Electronics Ltd.)
Stap 4: alarmdrempels instellen
In het volgende venster kunt u twee alarmdrempels instellen. In het behandelde voorbeeld van een sensor die een snelheid meet, zou u bijvoorbeeld een onderste drempel kunnen instellen bij 50 m/s en een bovenste drempel bij 70 m/s. Als uw EL-USB-3 een snelheid hoger dan 70 m/s of een snelheid lager dan 50 m/s logt, zal een LED'je dat in de logger is ingebouwd gaan knipperen. Aanvinken van de opties 'Hold' zorgt ervoor dat de LED blijft knipperen nadat een van de alarmdrempels voor de eerste keer is overschreden. Helaas is er geen alarmzoemertje in de logger aanwezig.

EL-USB-3+EL-USB-4_06 © Lascar Electronics Ltd.
Een of twee alarmdrempels instellen. (© Lascar Electronics Ltd.)
Stap 5: de startdatum en -tijd instellen
Een unieke eigenschap van deze EL-USB-x dataloggers is dat u via de software kunt bepalen wanneer de loggers moeten beginnen met loggen. In het volgende venster kunt u namelijk een datum en een tijd invullen. Let op dat de logger de tijd- en datumgegevens van uw PC overneemt. Zorg er dus voor dat deze gegevens actueel zijn.

EL-USB-3+EL-USB-4_07 © Lascar Electronics Ltd.
De startdatum en starttijd van de logging instellen. (© Lascar Electronics Ltd.)

De EL-USB-3 of EL-USB-4 aan het werk


De logger verwijderen uit de USB-poort
Na het klikken op 'Next' in het datum- en tijdvenster krijgt u tot slot een venster te zien waarin wordt bevestigd dat uw datalogger goed is geconfigureerd. U kunt nu de logger uit de USB-poort verwijderen, het kapje monteren en de logger op de beschreven manier aanbrengen in de schakeling waarin u wilt loggen.

Share

De knippercodes van twee LED's
In de logger zijn twee miniatuur LED's aangebracht, die door knipperen bepaalde boodschappen weergeven. Op het moment dat de logger aan het werk gaat, zult u bijvoorbeeld een groene LED om de tien seconden zien knipperen. Gaat een rode LED knipperen, dan is een van de alarmdrempels overschreden. In totaal worden er op deze manier negen boodschappen aan de gebruiker van de logger doorgegeven, onder andere ook over de status van de batterij.

De meetgegevens bekijken en verwerken


Meetgegevens onder de vorm van een grafiek
Metingen klaar? Sluit dan uw EL-USB-3 of EL-USB-4 aan op de USB-poort van uw PC en start 'EasyLog USB' weer op. Via de optie 'Stop the USB data logger and download data' worden de opgeslagen meetgegevens naar de harde schijf van uw PC getransporteerd. Het formaat is het bekende TXT-bestand met komma's als scheidingstekens tussen de diverse gegevens. U kunt de samengevatte gegevens onder de vorm van een mooie grafiek op uw scherm zien. U ziet de twee drempels als stippellijn. De verticale cursorlijn kunt u met uw muis verplaatsen en op deze manier kunt u alle opgeslagen meetwaarden numeriek uitlezen, mét meetdatum en -tijd.

Meetgegevens exporteren naar Excel
Na het klikken op de knop 'Export' worden de meetgegevens automatisch geëxporteerd naar een vel in Microsoft's Excel, uiteraard in de veronderstelling dat u dat programma op uw PC hebt geïnstalleerd.

EL-USB-3+EL-USB-4_08 © Lascar Electronics Ltd.
De meetgegevens samengevat in een overzichtelijke tabel. (© Lascar Electronics Ltd.)

Technische specificaties van de EL-USB-3 en EL-USB-4


In onderstaande tabel zijn alle relevante gegevens van deze twee dataloggers samengevat.

GrootheidMinimumTypischMaximumEenheid
Meetbereik EL-USB-3030Vdc
Meetbereik EL-USB-4420mAdc
Resolutie EL-USB-350mVdc
Resolutie EL-USB-40,05mAdc
Nauwkeurigheid EL-USB-3±1%
Nauwkeurigheid EL-USB-4±1%
Sampling-rate1 s12 h
Bedrijfstemperatuur-35+80°C
Geheugen32.510samples
Voedingsspanning3,6Vdc(Amazon sponsor advertentie)
Koop uw Tesla generator bij Amazon