Review: EL-USB-5, event recorder

(gepubliceerd op 28-10-2017)

Met de EL-USB-5 van Lascar Electronics registreert u elektrische gebeurtenissen (events) en elektrische status-veranderingen (state-changes) op een signaal- of voedingslijn. Deze gebeurtenissen worden met datum en tijd opgeslagen.

Kennismaking met de EL-USB-5


Wat is een event recorder?
Een event of state-change is een plotselinge spanningssprong op een bepaalde signaal- of voedingslijn. U kunt met de EL-USB-5 bijvoorbeeld registreren wanneer een bepaald signaal van 0 V naar 5 V overschakelt of het aantal keren dat een schakelaar wordt gesloten. Via de ingebouwde batterij registreert de EL-USB-5 event recorder maximaal 32.510 keer de status-verandering of gebeurtenis. Deze gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen, mét het tijdstip en de datum waarop zij plaatsvinden. Metingen klaar? Plug de EL-USB-5 in de USB-poort van uw Windows-PC en lees via de gratis te downloaden software EasyLog USB de meetgegevens uit. Deze kunt u onder de vorm van een tekstbestand exporteren naar bijvoorbeeld 'Excel'.

Wat kunt u met EasyLog USB?
Via de software EasyLog USB kunt u:
 • Een unieke naam aan de EL-USB-5 toekennen.
 • De triggervoorwaarde instellen op dalende of stijgende flank van de signaalverandering.
 • De recorder laten reageren op spanningssprongen of op vrije spanningsloze contacten.
 • De gevoeligheid van het apparaat instellen tussen 3,0 V en 24,0 V.
 • De startdatum van de recording definiëren.
 • De starttijd van de recording definiëren.
 • De meetgegevens uitlezen.

Het uiterlijk van de EL-USB-5
Met zijn afmetingen van 98,0 mm lengte en 26,8 mm diameter lijkt de EL-USB-5 op een uit de kluiten gewassen USB-stick. In gesloten toestand heeft het apparaat een kroonsteentje met twee contacten. Deze verbindt u met de massa en met de signaal- of voedingslijn die u in de gaten wilt houden. In geopende toestand komt de USB-A connector tevoorschijn, waarmee u de event recorder met uw Windows-PC kunt verbinden.

EL_USB_5_event_recorder_01 (© Lascar Electronics)
De EL-USB-5 van Lascar Electronics in geopende en gesloten toestand. (© Lascar Electronics)
Wat meet de EL-USB-5?
De recorder heeft drie werkingsmodi:
 • Event counter:
  Hiermee registreert u het sluiten van een potentiaal-vrije schakelaar, bijvoorbeeld relaiscontact of een microswitch. De EL-USB-5 zet een gelijkspanning van ongeveer 3,0 V tussen de contacten van de schakelaar en meet het wegvallen van deze spanning als de schakelaar sluit. Het aantal events wordt geteld zónder registratie van tijd en datum. De minimale tijd tussen twee events bedraagt 10 ms zonder LED-indicatie van de events en 50 ms mét LED-indicatie van de events.
 • Event recorder:
  Hiermee meet u hetzelfde, maar nu wordt ieder event geregistreerd in het geheugen mét datum en tijd van het event. De minimale tijd tussen twee events bedraagt 250 ms.
 • Positieve of negatieve state-change:
  Hiermee registreert u een positieve spanningssprong (voorflank) en/of een negatieve sprong (achterflank) tussen de twee aansluitingen van de logger. De maximale spanningssprong bedraagt 28,0 V, de minimale spanningssprong 3,0 V. Iedere state-change wordt geregistreerd met datum en tijd van de gebeurtenis. De minimale tijd tussen twee state-changes bedraagt 500 ms.
EL_USB_5_event_recorder_02 (© 2017 Jos Verstraten)
Samenvatting van de werkingsmodi van de EL-USB-5 event recorder. (© 2017 Jos Verstraten)
De functie van de twee LED's
De EL-USB-5 heeft een rode en een groene LED die tijdens de werking van het apparaat de volgende meldingen geven:
 • Groene LED licht om de tien seconden op:
  De EL-USB-5 is aan het werk.
 • Groene LED licht om de twintig seconden op:
  De batterijspanning is laag, u moet de batterij zo snel mogelijk vervangen.
 • Groene LED licht twee keer om de twintig seconden op:
  Het geheugen van het apparaat is vol.
 • Rode LED licht even op:
  De EL-USB-5 heeft een state-change of event geregistreerd.

De EL-USB-5 in de praktijk


Het systeem initialiseren
Download (zie referenties) en installeer de software EasyLog USB en de hierbij geleverde USB-driver, plaats de meegeleverde speciale 3,6 V batterij in de EL-USB-5 en plug de event recorder in een USB-poort van uw PC. Start het programma 'EasyLog USB' op. Met de drie opties in het onderstaande venster kunt u:
 • Uw event recorder configureren.
 • Het registreren van events en state-changes stoppen.
 • De opgeslagen gegevens omzetten in een TXT-bestand voor import in 'Excel'.
EL_USB_5_event_recorder_03 (© Lascar Electronics)
Het openingsvenster van de software EasyLog USB. (© Lascar Electronics)
De EL-USB-5 event recorder configureren
Het configureren van de event recorder gaat erg snel aan de hand van een vijftal vensters die u moet invullen of waarin u keuzes moet selecteren. In het eerste venster kunt u de EL-USB-5 configureren voor een meetcyclus. U kunt:
 • Een unieke naam aan de EL-USB-5 toekennen, maximaal vijftien karakters.
 • De werkingsmodus instellen op het gewenste soort metingen:
  - Events tellen (maximaal honderd per seconde).
  - Datum en tijd van events registreren (maximaal vier per seconde).
  - State-changes registreren (maximaal twee per seconde).
EL_USB_5_event_recorder_04 (© Lascar Electronics)
De werkingsmodus en de naam van de recorder instellen. (© Lascar Electronics)
De specificaties van de recording modus instellen
In het volgende venster kunt u:
 • Triggering op positieve of negatieve flank selecteren;.
 • Triggering op een spanningsflank of sluiten van een schakelcontact selecteren.
 • De ingebouwde LED wel of niet laten knipperen bij de event of state-change registratie.
Bij het meten van state-changes is de eerste optie grijs gekleurd, omdat in deze modus automatisch positieve en negatieve flanken worden geregistreerd.

EL_USB_5_event_recorder_05 (© Lascar Electronics)
De specificaties van de recording modus instellen. (© Lascar Electronics)
De gevoeligheid instellen
Na een klik op de knop 'Next' komt u in het venster waarin u de gevoeligheid van de recorder kunt definiëren:
 • 0 V tot 3 V.
 • 0 V tot 5 V.
 • 0 V tot 12 V.
 • 0 V tot 24 V.
In het tabelletje in het venster is aangegeven wat voor iedere gevoeligheid de drempelspanningen zijn voor het triggeren op een lage of hoge spanning.

EL_USB_5_event_recorder_06 (© Lascar Electronics)
Het instellen van de gevoeligheid van de EL-USB-5. (©  Lascar Electronics)
De datum en tijd instellen
In het laatste venster kunt u tot slot de datum en tijd instellen, waarop uw EL-USB-5 moet beginnen te registreren. Op deze datum en dit tijdstip begint het apparaat met het observeren van de spanning of de schakelaar waarop de EL-USB-5 is aangesloten.

Share

Als aan de ingestelde meet- en triggercondities wordt voldaan, zal de EL-USB-5 één registratie uitvoeren en de datum en tijd van het event of de state-change in zijn geheugen registreren of het volgnummer van het event registreren.
U kunt echter ook de optie 'Immediate start' aanvinken, waardoor de stick onmiddellijk actief wordt, dus nog voordat hij is aangesloten.

EL_USB_5_event_recorder_07 (© Lascar Electronics)
Het instellen van de datum en de tijd waarop de recorder actief wordt. (©  Lascar Electronics)

De EL-USB-5 aansluiten


Na het aanklikken van de knop 'Finish' kunt u de recorder uit de USB-poort van uw PC verwijderen en het kapje op het apparaatje klikken. De EL-USB-5 wordt geleverd met twee meetsnoertjes met een lengte van 30 cm, voorzien van stevige krokodilklemmetjes. Schroef deze kabeltjes in het kroonsteentje en verbind de twee krokodilklemmen met de twee punten in uw schakeling, waartussen de state-changes of events plaatsvinden.

EL_USB_5_event_recorder_08 (© 2017 Jos Verstraten)
Sluit de EL-USB-5 aan op de schakeling waarin u wilt meten. (© 2017 Jos Verstraten)

Opgeslagen data overnemen in 'Excel'


Meetgegevens naar uw harde schijf
Metingen klaar? Plug uw EL-USB-5 weer in de USB-poort van een PC, start de software EasyLog USB op en klik op de rode knop 'Stop the USB Data Logger and download data'. De software slaat de gegevens op als TXT-bestand op uw harde schijf. U kunt uiteraard een bestandsnaam invoeren.


En vervolgens naar Excel
Open Excel, ga naar 'File - Open' en selecteer het door uw EL-USB-5 aangemaakte .TXT-bestand. Excel opent nu automatisch het venster 'Text Import Wizard - Step 1 of 3'.
Activeer in dit venstertje de opties 'Delimited' bij 'Original data type' en 'Windows (ANSI)' bij 'File origin'. Na een klik op de knop 'Next' krijgt u het venster 'Text Import Wizard - Step 2 of 3' op uw scherm. Selecteer 'Tab' en 'Comma' bij 'Delimiters' en " bij 'Text qualifier'. U ziet nu hoe Excel het door de EL-USB-5 aangemaakte databestand zal weergeven. Na een klik op de knop 'Next' kunt u in het laatste venster van de 'Text Import Wizard' de selectie 'General' aanvinken bij 'Column data format' en 'DMY' bij 'Date'.
Klik tot slot op 'Finish' en druk tezelfdertijd de toetsen Ctrl en A op uw toetsenbord in. De gegevens verschijnen nu in een werkblad van Excel.

EL_USB_5_event_recorder_09 (© 2017 Jos Verstraten)
Het invullen van de 'Text Import Wizard'-vensters van Excel. (© 2017 Jos Verstraten)

Technische gegevens van de EL-USB-5 event recorder


       - Tijd tussen twee events: 200 ms minimaal
       - Tijd tussen twee state-changes: 500 ms minimaal
       - Tijd tussen twee event counts: 10 ms minimaal
       - Ingangsspanning: 3 Vdc tot 28 Vdc
       - Spanning tussen de open contacten: 2,75 Vdc tot 3,60 Vdc
       - Stroom door de gesloten contacten: 35 µA typisch
       - Onnauwkeurigheid van datum en tijd: ±3 s/24h maximaal
       - Geheugen capaciteit: 32.510: events/counts
       - Bedrijfstemperatuur: -35 ºC tot +80 ºC
       - Afmetingen: 98,0 mm lengte en 26,8 mm diameter
       - EAN-code: 4016138696721
   (Amazon sponsor advertentie)
Koop uw 433 MHz modules bij Amazon