Kemo: M113D, digitale timer

(gepubliceerd op 26-09-2018)

Met de M113D kunt u met elf DIP-switches een tijd tussen 1 seconde en 2.047 minuten instellen. Na het indrukken van een START-knop wordt het interne relais bekrachtigd. Dit schakelt na de ingestelde tijd weer uit. Via een tweede drukknop STOP kunt u de timer op ieder moment onderbreken. U moet de module voeden uit 12 V gelijkspanning. Het relaiscontact kan de netspanning schakelen.

Kennismaking met de M113D


Een vreemde eend in de bijt
Vergeleken met de overige modules van Kemo Electronic ziet de M113D er een beetje eigenaardig uit. Vrijwel alle Kemo-modules zijn 'zwarte doosjes', de M113D zit daarentegen in een kunststof kastje dat u tegen de muur kunt schroeven en voorzien is van een transparant deksel. Wilt u de tijdschakelaar met de op de print aanwezige drukknopjes bedienen, dan moet u dat deksel verwijderen. Hetzelfde geldt als u de AAN-tijd wilt veranderen. De M113D is duidelijk ontwikkeld voor een toepassing waarbij u eenmalig een bepaalde tijd moet instellen en deze tijd nadien niet meer hoeft te veranderen. Het instellen van de schakeltijd gaat immers een beetje onhandig, namelijk binair. De twee drukknopjes op de print zijn duidelijk alleen aanwezig om uw systeem even te testen. Nadien schroeft u de deksel op de module en bedient de tijdschakelaar met externe drukknoppen.
Kemo-M113D-01 (© Kemo Electronic)
Het uiterlijk van de digitale timer M113D van Kemo Electronic. (© Kemo Electronic)
De bediening en het aansluiten van de module
In de onderstaande figuur ziet u de functie van alle bedieningsknopjes, LED's en de zeven contacten van het connectorblok. De module is dus ook te bedienen met twee externe drukknoppen die één aansluiting op het kroonsteentje gemeenschappelijk hebben. De 12 V voedingsspanning kunt u betrekken van een kleine gestabiliseerde netstekkervoeding. De module verbruikt maximaal 50 mA, dus de kleinste uitvoering is goed genoeg.
Kemo-M113D-02 (© 2018 Jos Verstraten)
Het bedienen en aansluiten van de module. (© 2018 Jos Verstraten)
Technische gegevens M113D
 • Fabrikant: Kemo Electronic
 • Richtprijs: € 38,00
 • Voedingsspanning: 12 Vdc, ± 5%
 • Stroomopname in uit-stand: minder dan 6 mA
 • Stroomopname in aan-stand: 50 mA max.
 • Schakelcontact: 1 x aan/uit
 • Schakelspanning: 250 V max.
 • Schakelstroom: 10 A max.
 • Tijdinstelling: 1 seconde tot 2.047 minuten
 • Onnauwkeurigheid tijd: ±10% max.
 • Afmetingen: 120 mm x 70 mm x 30 mm 

De M113D in de praktijk


Het instellen van de tijd
Het instellen van de tijd gaat op een wel heel eigenwijze manier. Aan de bovenzijde van de print staan in totaal twaalf kleine DIP-switches. Deze kunt u met het blad van een kleine schroevendraaier in de bovenste of onderste stand zetten.
De meest linkse schakelaar is de bereikenschakelaar. In de bovenste stand stelt u minuten in, in de onderste stand seconden. De elf overige schakelaars hebben allemaal een 'binair gewicht' en wel van rechts naar links 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 - 1.024. Zet u de schakelaar in de bovenste stand, dan telt het gewicht van deze schakelaar mee in de totale schakeltijd van de module.
In onderstaande figuur ziet u twee voorbeelden. In het linker voorbeeld staat de M113D ingesteld op 135 seconden schakeltijd. De linker schakelaar staat immers in de seconden-stand en verder staan de schakelaars met de binaire gewichten 128, 4, 2 en 1 'AAN'. De totale schakeltijd is dus gelijk aan 128 + 4 + 2 + 1 = 135 seconden. In het rechter voorbeeld staat de module ingesteld op een schakeltijd van 92 minuten. De linker schakelaar staat in de minuten-stand en de binaire schakelaars 64, 16, 8 en 4 staan 'AAN'. De totale schakeltijd bedraagt dus 64 + 16 + 8 + 4 = 92 minuten. Als u de elf schakelaars in de bovenste stand zet bedraagt de maximale tijd 2.047 minuten of seconden.

Kemo-M113D-03 (© 2018 Jos Verstraten)
Het binair instellen van de schakeltijd. (© 2018 Jos Verstraten)
Het ingebouwde relais
Dit relais heeft slechts één potentiaal-vrij contact dat in rust open is en in de actieve stand gesloten. Volgens de opdruk op het onderdeel zélf kunt u een maximale spanning van 250 V over dit contact aanleggen, zodat u rechtstreeks de netspanning kunt schakelen. De maximale stroom bedraagt 10 A. Volgens de technische gegevens van Kemo kunt u echter maximaal 24 V schakelen, maar dat heeft te maken met de stringente veiligheidsvoorschriften die tegenwoordig door de EU worden opgelegd aan dit soort schakelingen. Als de fabrikant 230 V in de handleiding zou vermelden, dan moet de module voorzien worden van allerlei extra beveiligingen zoals kabelontlasting, zekering, etc. Zet de fabrikant slechts 24 V in de handleiding, dan hoeft dat niet.

Share

De twee drukknoppen
U moet drukknoppen gebruiken die hun contact sluiten als u er op drukt. Na druk op de knop START begint de timer onmiddellijk te lopen en wordt het relaiscontact gesloten. Na druk op de knop STOP wordt de teller tussentijds gestopt. De schakeling werkt hertriggerbaar. Dat betekent dat de tijd opnieuw begint te lopen als u halverwege de cyclus weer op de START-knop drukt.

Extra besturingsopties
Als u een elco van 22 µF en 63 V over de START-contacten van het connectorblok monteert zal de module één timercyclus uitvoeren als u de voedingsspanning aansluit. Na het aflopen van deze cyclus kunt u, na een pauze van ongeveer vijf seconden, het proces herhalen. De plus van de elco moet aan het Com-contact van het connectorblok worden aangesloten. Besturing met positieve pulsen van 12 V is ook mogelijk, waarbij de massa van de pulsen met de negatieve voeding wordt verbonden en de 'hete' aders met respectievelijk de contacten Start en Stop op het connectorblok.

Referenties


Importeur voor Nederland: T.E.G., Enschede

Fabrikantenpagina over de M113D

Handleiding van de M113D


(Banggood sponsor advertentie)
1.100 Metal Film Resistors