Review: CM2400, GSM-rookmelder

(gepubliceerd op 04-03-2018)

De CM2400 GSM-rookmelder combineert de optische rookmelder Ei605C-Lithium met een low-power GSM-module in een bijpassende behuizing. Door het energiezuinige ontwerp werkt de rookmelder ruim een jaar op een set batterijen.

Kennismaking met de CM2400


Mag u batterijgevoede rookmelders nog wel gebruiken?
Een belangrijke vraag waar nogal wat misverstanden over bestaan. Sinds 1 januari 2003 zijn, conform het Bouwbesluit, rookmelders verplicht gesteld in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. De wet geeft aan dat dit optische melders moeten zijn, aangesloten op het lichtnet als primaire energievoorziening en voorzien van een batterij als secundaire energievoorziening. Bij woningen die gebouwd zijn vóór 2003 of bij kleine renovaties mag u echter nog steeds batterijgevoede rookmelders installeren. U kunt dergelijke melders ook bijplaatsen in bestaande installaties waar al 230 Vac gevoede rookmelders zitten. U mag ze echter niet gebruiken als vervanger voor 230 Vac gevoede melders!

Een combinatie van twee apparaten
De door Mobeye onder het typenummer CM2400 geleverde draadloze rookmelder is in feite een combinatie van twee apparaten. De Ei605C-Lithium rooksensor van Ei Electronics waarschuwt bij rook met een lokale sirene en de Mobeye low-power GSM-module stuurt een GSM-melding naar de door u geprogrammeerde telefoonnummers. De CM2400 GSM-rookmelder kan dus naar iedere plaats rook-alarmen sturen zonder netkabels of telefoonlijnen in de buurt.

Het geprogrammeerde gedrag
De fabrieksinstellingen geven het volgende standaard gedrag:
 • Indien de GSM-module wordt geactiveerd door de Ei605C-Lithium rookmelder, SMS’t en belt de CM2400 naar de ingestelde telefoonnummers.
 • Bij een te lage batterijspanning stuurt de Mobeye CM2400 een SMS-bericht naar de beheerder.

De GSM-module
Mobeye heeft zijn standaard GSM-module, zie onderstaande foto, ondergebracht in een ronde behuizing, die aansluit op de ronde behuizing van de bekende rookmelder Ei605C-Lithium van Ei Electronics. Via een kleine groene LED communiceert de module met de gebruiker door middel van signalen die de status van de GSM-module aangeven. De module wordt gevoed door twee meegeleverde CR123A 3,0 V - 1.480 mAh lithium batterijen van Varta. Deze long-life batterijen zorgen ervoor dat uw CM2400 minstens een heel jaar blijft werken op één set batterijen. Via het kroonsteentje op de print kunt u de module eventueel aansluiten op een externe netvoeding met een gestabiliseerde uitgangsspanning van 12 Vdc. U kunt een SIM-kaart van een willekeurige GSM-provider gebruiken om uw CM2400 te verbinden met het GSM-netwerk. Enige voorwaarde is dat u de PIN-code van de kaart op '0000' zet via het menu 'Instellingen - Beveiliging - PIN-code' van een GSM-telefoon. Via een kleine tweepolige connector kunt u de GSM-module verbinden met de rookmelder Ei605C-Lithium van Ei Electronics.

CM2400-GSM-rookmelder-01 (© 2018 Jos Verstraten)
De door Mobeye ontwikkelde GSM-module is voor deze toepassing ingebouwd in een ronde behuizing.
(© 2018 Jos Verstraten)
De rookmelder Ei650C-Lithium
De rookmelder Ei650C-Lithium is voorzien van een lithium batterij met een gegarandeerde levensduur van tien jaar. U hoeft deze batterij dus nooit te vervangen, immers tien jaar is de door de fabrikant voorgeschreven maximale levensduur van de volledige rookmelder en na deze tien jaar moet u de melder vervangen. Dat heeft te maken met eventuele vervuiling van de rookkamer in de melder, waardoor het apparaat onbetrouwbaar wordt.
In onderstaande figuur wordt de Ei650C-Lithium voorgesteld. Met de kleine connector verbindt u de GSM-module met de Ei605C-Lithium. Een nokkenschakelaar schakelt de interne batterij in op het moment dat u de GSM-module en de Ei605C-Lithium op elkaar bevestigt. De interne 9 V lithium-batterij is niet bereikbaar, zodat u deze ook niet kunt vervangen. Onder in de Ei650C-Lithium is een plaats voorzien waarin u eventueel een RF-module Ei600MRF kunt monteren voor het draadloos koppelen van diverse rookmelders. Er is zelfs plaats voorzien in de behuizing voor het verbergen van de antenne van deze module.
CM2400-GSM-rookmelder-02 (© 2018 Jos Verstraten)
De batterijgevoede rookmelder Ei650C-Lithium van Ei-Electronics.
(© 2018 Jos Verstraten)
Technische gegevens van de GSM-module van Mobeye
       - GSM-protocol: quad band EGSM
       - Frequentiebanden: 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz
       - Interne voeding: 2 x 3 V lithium batterij, CR123
       - Externe voeding: 12 Vdc gestabiliseerde netadapter
       - Stroomverbruik in rust: 50 µA
       - Stroomverbruik actief: 50 mA typisch
       - Levensduur batterijen: gemiddeld één jaar
       - Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
       - Afmetingen: 80 mm x 60 mm x 40 mm
       - EAN-code: 8717953027290

Technische gegevens rookmelder Ei650C-Lithium van Ei Electronics
       - Werkingsprincipe: optisch, reageert op alle standaard branden
       - Alarm: ingebouwd piëzo-ceramisch alarm (85 dB op 3 m) en LED's
       - Voldoet aan VdS keuring BS EN 14604:2005
       - Koppelbaarheid: draadloos koppelbaar via optionele Ei600MRF RF-module
       - Netwerk: maximaal twaalf rookmelders
       - Bij alarm klinken de sirenes van alle rookmelders
       - EAN-code: 5099383004618

Installatie van de GSM-module en de Ei650C-Lithium


De installatie en configuratie van het systeem
 • Plaats een geactiveerde SIM-kaart (PIN-code 0000 of PIN-code vrij) in het SIM-compartiment van de GSM-module.
 • Plaats de twee meegeleverde batterijen in de GSM-module. Dit zijn 3,0 V lithium batterijen van het type CR123A. Let op de polariteit! De groene LED gaat knipperen als waarschuwing dat u de module nog niet hebt geconfigureerd.
 • Direct na het plaatsen van de batterijen schakelt de GSM-module automatisch naar de programmeerstand. Tijdens het zoeken naar het GSM-netwerk zal de LED langzaam knipperen. Binnen maximaal dertig seconden maakt de module verbinding met het GSM-netwerk en zal de LED snel gaan knipperen.
 • Voer de basisprogrammering uit, het invoeren van minstens één telefoonnummer. Dit eerste telefoonnummer hoort bij de zogenaamde 'beheerder'. Deze beheerder zal de eventuele systeemberichten (zoals bijvoorbeeld een 'low battery'- melding) ontvangen. Zonder de invoer van het eerste nummer zal de GSM-module niet werken. Om vanuit de initiële status het beheerdernummer te programmeren moet u, na het plaatsen van de batterijen en terwijl de groene LED knippert, met de telefoon van de beheerder naar het telefoonnummer van de GSM-module bellen. Het apparaat zal dit nummer herkennen en opslaan als beheerder. De beheerder krijgt ter bevestiging een SMS-bericht met de beveiligingscode. Deze code is nodig om andere instellingen in de GSM-module te programmeren.
 • Bevestig de behuizing van de GSM-module tegen het plafond.
 • Schroef de achterkant van de rookmelder Ei650C-Lithium tegen de behuizing van de GSM-module. Een kleine opening laat u de exacte positionering zien.
 • Zorg ervoor dat de groene connector door het gat in de achterkant steekt. Druk de connector aan het eind van de kabel op de pinnen van de Ei Electronics rookmelder. Let erop dat de kabel niet klem komt te zitten.
 • Sluit de Ei Electronics rookmelder door deze tegen de achterkant aan te brengen en te draaien totdat deze vastzit. In de rookmelder flitst nu een LED.
CM2400-GSM-rookmelder-03 (© 2018 Jos Verstraten)
De installatie van de twee onderdelen van de CM2400.
(© 2018 Jos Verstraten)
Voer een eerste test uit
De Mobeye CM2400 is nu in gebruik. De groene LED van de GSM-module knippert iedere drie seconden. Het is raadzaam dat u nu een test uitvoert om er zeker van te zijn dat de rookmelder werkt. Druk een paar seconden op de TEST & HUSH-knop van de rookmelder. De sirene zal een paar seconden gaan loeien. De GSM-module zal een netwerkverbinding tot stand brengen om een alarmmelding per SMS en oproep naar de beheerder te sturen.

Gebruiken van een externe voeding
Over de rookmelder hoeft u zich geen zorgen te maken, de ingebouwde 9 V batterij werkt minstens tien jaar. De twee batterijen van de GSM-module hebben echter een gemiddelde levensduur van slechts één jaar. Het is mogelijk de GSM-module extern te voeden met een goed gestabiliseerde spanning van 12 V gelijkspanning. De GSM-module heeft dan altijd netwerkverbinding. Indien de externe voeding uitvalt, zullen de batterijen de voeding overnemen en zal de beheerder via SMS een ‘power failure’-melding ontvangen. De GSM-module schakelt dan naar een ‘low power’-modus. Het apparaat zal, om vermogen te sparen, uitsluitend GSM-netwerkverbinding maken indien het een alarm-, test- of lowbattery-melding moet sturen. De twee draden van de adapter kunt u in de twee linker contacten van het groene kroonsteentje vastschroeven. De plus zit meestal op de zwarte ader met een witte band er in, de min zit op de volledig zwarte ader.

De programmeer mogelijkheden


Schakel naar de programmeerstand
Om de GSM-module te programmeren, hebt u uiteraard netwerkverbinding nodig. Als u via de twee batterijen voedt, moet u de module eerst in de programmeerstand zetten. U drukt de rode knop minstens vijf seconden in tot de rode LED gaat knipperen. Vervolgens kunt u de gewenste instellingen programmeren door het versturen van SMS-berichten naar het telefoonnummer van de module. Als er gedurende drie minuten geen bericht is ontvangen gaat de module weer naar de stand-by modus en moet u opnieuw op de rode knop drukken. Alle instellingen worden opgeslagen en blijven bewaard, ook als de module zonder voedingsspanning zit.

Share

De syntax van de SMS-berichten
Het programmeren van uw CM2400 gaat steeds door het versturen van een SMS-berichtje vanuit de beheerders-telefoon met de syntax:
<CODE> <commando>
CODE staat voor de beveiligingscode van de module, commando voor wat er moet gebeuren. De GSM-module moet hiervoor echter wél in de programmeermodus staan!
Na de goede ontvangst van een commando zal de LED op de module drie keer knipperen.
 • Telefoonnummers:
  De CM2400 kan SMS-berichten versturen naar vijf telefoonnummers. Het eerste nummer moet dat van de beheerder zijn.
 • Identificatie tekst:
  Een maximaal 20 karakter lange tekst die aan de module een unieke naam toekent en die met ieder SMS-bericht wordt verzonden. Fabrieksmatig staat deze tekst op Mobeye.
 • Alarmtekst:
  Een maximaal 20 karakters lange tekst, die in het display van uw GSM-telefoon verschijnt bij een alarmmelding.
 • SMS + oproep:
  Met dit commando kunt u er voor zorgen dat iedere SMS-melding van de CM2400 wordt begeleidt door een belsignaal in de telefoon van de ontvanger.
 • Testmelding:
  Stuurt een 'keep alive'-melding naar de beheerder om aan te geven dat de CM2400 actief is en goed werkt. De tijd tussen twee van dergelijke meldingen is instelbaar tussen nul dagen en dertig dagen.
 • Stroomuitval:
  Als de module gevoed wordt via een netstekkervoeding en de netspanning valt uit, zal de module een SMS-melding naar de beheerder sturen.
 • Beveiligingscode:
  U kunt de standaard beveiligingscode '1111' wijzigen in een viercijferige eigen code van '0000' tot en met '9999'.

Draadloos koppelen met de RF-module Ei600MRF


Tot twaalf rookmelders in een netwerkje
Door het uitbreiden van de CM2400 met een draadloze RF-module Ei600MRF kunt u een draadloos netwerk opbouwen met maximaal twaalf rookmelders van het type Ei605C-Lithium. Uiteraard volstaat het in dit netwerk één (dure) CM2400 op te nemen. De overige rookmelders hoeven alleen de Ei605C-Lithium te bevatten. Iedere rookmelder in dit netwerk met zo'n RF-module werkt als zender en als ontvanger maar ook als doorgever van de radio-signalen van de andere melders met RF-module. Hierdoor kunnen alle rookmelders nog betrouwbaarder communiceren met de andere draadloos gekoppelde rookmelders binnen de woning.
De module Ei600MRF werkt op een frequentie van 868,5 MHz en wordt gevoed door een eigen lithium-batterij die ook een levensduur van tien jaar heeft.
CM2400-GSM-rookmelder-04 (© Ei-Electronics)
De RF-module Ei600MRF. (© Ei-Electronics)
Montage van de Ei600MRF
Plaats de RF-module voorzichtig in de uitsparing aan de achterzijde van de Ei605C-Lithium rookmelder. Gebruik hierbij de plastic tab. Zorg hierbij ervoor dat de LED op de module in de uitsparing valt. De antenne van de RF-module past in de sleuf aan de achterzijde van de rookmelder.

CM2400-GSM-rookmelder-05 (© 2018 Jos Verstraten)
Het monteren van een Ei600MRF in een Ei605C-Lithium. (© 2018 Jos Verstraten)
De huiscode op de units instellen
Druk met een kleine schroevendraaier de huiscodeknop in op de zijkant van de Ei600MRF. Zodra u de LED bij de huiscodeknop blauw ziet oplichten laat u de knop los. Vanaf dat moment staat de RF-module in de leerstand en brandt de LED elke vijf seconden één keer. Zet nu op deze manier alle aan elkaar te koppelen RF-modules in de leerstand. De geactiveerde leerstand blijft maximaal een half uur actief. In de leerstand worden alle adressen van de op dat moment in de leerstand staande RF-modules onderling uitgewisseld en in elke RF-module in de eigen geheugenlijst opgeslagen. Om te weten hoeveel adressen er in een RF-module zijn opgeslagen geeft de LED regelmatig een aantal knipperingen weer. Wanneer u bijvoorbeeld vijf rookmelders aan elkaar wilt koppelen zal in de leerstand na een paar minuten op alle vijf RF-modules de LED regelmatig vijf keer moeten knipperen. Wanneer u door mee te tellen dit per
RF-module hebt gecontroleerd weet u dat de rookmelders elkaar herkend en opgeslagen hebben en kunt u de leerstand verlaten.


Technische gegevens van de Ei600MRF
       - Voedingsspanning: 3 V interne lithiumbatterij (niet-vervangbaar)
       - RF-bereik: minimaal 100 meter zonder obstakels
       - Visuele RF-indicator: blauwe LED knippert gedurende 0,5 tot 3,5 seconden
       - Frequentie: 868,499 MHz
       - RF-vermogen: +10 dBm max.
       - Afmetingen: 57 mm breed x 30 mm diep x 18 mm hoog

Het Mobeye Internet Portal


Multi-network roaming kaart
U kunt de CM2400 met een gewone SIM-kaart gebruiken als stand-alone apparaat. Optioneel is echter de aansluiting op het 'Mobeye Internet Portal' met de speciale Mobeye SIM-kaart mogelijk. De Mobeye SIM-kaart is een zogenaamde 'M2M-kaart', een multi-network roaming kaart. Dit betekent dat u zeker bent van een sterk en stabiel netwerk. Als het ene netwerk uitvalt, zal de GSM-module automatisch overschakelen naar een andere provider. Het contract is online te activeren onder uw eigen portalaccount. De kaart heeft een vast tarief voor Europa en omvat alle kosten voor de basisfuncties, inclusief alarmberichten. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer uw credit toch moet worden aangevuld.

Extra mogelijkheden
U krijgt bovendien extra mogelijkheden, zoals programmering via internet. Het portal maakt onderscheid tussen brandmeldingen en technische meldingen, deze kunnen naar verschillende contacten gaan. Naar ‘alarm’-contacten gaan alarmbericht per telefoonoproep, SMS-bericht en/of email. Naar ‘service’-contacten gaan melding over gemiste ‘keep alive’ (testbericht) en lage batterijspanning.(Amazon sponsor advertentie)
Elektronische belastingen