Tijdschriften: Elektronica 1981 - 1983

(gepubliceerd op 27-11-2023, afgesloten op 27-12-2023)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1987 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.


Tijdschriften: Elektronica 1981 - 1982

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'Elektronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd. En uiteraard bedanken wij weer Marianne Packbiers die de inhouden van alle nummers heeft ingetypt.

Wat en waar te downloaden?
Alle 120 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Elektronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1981 - 1986 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Elektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 120 verzamelde nummers van 'Elektronica' worden verdeeld over twee internet-pagina's op dit blog. Dit is de eerste pagina met de inhouden van de jaargangen 1981, 1982 en 1983.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ Elektronica 1984 - 1986


Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 8 april 1981 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Elektronica: Vaktijdschrift voor de elektronicus
 • Actueel
 • Videotex in België: Aspiraties en perspectieven
 • Kabel-TV bewaking en alarmsystemen in één: Bejaardenalarmering via de kabeltelevisie
 • Datacommunicatie via satellieten: Vervangt transport van computerbanden
 • Telefoon-alarmkiezer: Kiezerschakeling en geheugen (deel 2)
 • Ontwerpen van schaakprogramma's: Veel strategieën mogelijk
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Theorie (deel 1)
 • Breedbandige actieve antennes voor 5 kHz tot 30 MHz
 • Microprosessor gestuurde ontsteking voor turbomotoren
 • Persenal computer als logic analyzer: CBM3032 analyseert signalen tot 40 kHz
 • Barcode lezer: Van bar tot behuizing
 • VMOS transistoren in de praktijk: Toepassing als laagfrequent versterkers
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Zakennieuws
 • Literatuur
 • Uitgelicht: Teletekst en Viewdata, een exploratie in het domein van de telematiek
 • Brochures

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 22 april 1981 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Microcentrum bestaat al 15 jaar
 • Actueel
 • Slow-scan TV per telefoon: Transport van conventionele televisiesignalen via lijnverbindingen is een kostbare zaak
 • Telefoon alarmkiezer: Het toetsenbord en digit select systeem (deel 3)
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSI-11: Van machinecode tot assembler-instructie (deel 1)
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Schakelende voedingen (deel 2)
 • De professionele cassetterecorder bestaat niet! Slot (deel 3)
 • Stormachtige groei van automatische montagemethoden
 • Ontwerp-ideeën: Vermogen-OpAmp met lage ofÍset spanning
 • Ontwerp-ideeën: Parallel schakelen van spanningstabilisatoren
 • Literatuur
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Brochures

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 13 mei 1981 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 'Het Instrument' 25 jaar
 • Actueel
 • VLSI brengt superprocessoren op de chip
 • Foutzoeken bij de 8080: Handleiding met simpele hulpmiddelen
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSI-11: De eerste instructies (deel 2)
 • Nieuwe Tektronix 2300-serie service oscilloscopen: Meer mogelijkheden dank zij nieuwe fabricagemethoden
 • Wire processor: Goede hulp bij het maken en controleren van draadverbindingen
 • Snelle analoog-digitaal omzetting met digitaal gecorrigeerde serie-techniek
 • Ontwerp-ideeën: Trapspanningsgenerator
 • Ontwerp-ideeën: Analoge informatie verzenden via glasvezel
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Brochures

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 27 mei 1981 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Beurs der beurzen, Hannover Messe
 • Actueel
 • Agenda
 • Kabeltelevisie: Antennesysteem of sociale infrastructuur?
 • Experimenteel communicatienet van AEG-Telefunken met glasvezels in Berlijn-Wilmersdorf
 • Telefoon alarmkiezer:  Het lijncircuit en de bijbehorende versterkers (deel 4)
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Formules en programma (deel 3)
 • Zakennieuws
 • Messe en Salon: Technische tentoonstelling steeds groter
 • Muzieksynthesizer voor zelfbouw: De exponentiator en multiplexer (deel 7)
 • Geachte redactie: Ontwerpbeschouwingen
 • Geachte redactie: Pompschakelaar
 • Geachte redactie: Geachte software specialisten
 • Geachte redactie: Reclamecode commissie en typenummers halfgeleiders
 • Uitgelicht: Dictionary of Electronics, Communications and Electrical Engineering
 • Product informatie: Informatieverwerking
 • Product informatie: Componenten
 • Brochures

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 10 juni 1981 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Felicitaties per Viditel
 • Actueel
 • Hoe verder met het vlakke beeldscherm?
 • CP/M operating system: Een universeel besturingsprogramma
 • Bijzondere 100 MHz oscilloscoop: De CS2100 van Trio
 • Elektronische meettransducenten: Matige eigenschappen vormen beperkende factor
 • Miniatuur zuurstofsensor voor patiëntenbewaking van Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Europese techniek van hoge kwaliteit: Mogelijkheden en beperkingen van kabelnetten
 • Energiebesparende elektronische regeling voor CV-installaties: ElfaControl van AEG-Telefunken
 • Schone netspanning zonder energieverlies met de EVS-serie van Ling: Stabilisatoren met rendement van 98 %
 • Literatuur
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 24 juni 1981 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda
 • Teletekst en Viewdata met dezelfde adapter: Het Televiewsysteem (deel 1)
 • Teletekst testgenerator
 • Telefoon alarmkiezer: De zender (deel 5)
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSI-11 (deel 3)
 • Microcomputers van de 8400-familie
 • Passieve componenten: subminiatuur relais
 • Megadoc van het projectencentrum Geldrop: Snel toegankelijk elektronisch archief met zeer grote capaciteit
 • Subminiatuur relais: Interface tussen elektronische circuits en periferie
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 8 juli 1981 (13-14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De IEC/IEEE interface bus, een interface voor programmeerbare meetinstrumenten
 • Met Elektronica naar de Japan Electronics Show: Van technologie-importeur in 1970 tot exporteur in 1981
 • Hoe werkt de IEEE-bus?
 • Verklarende woordenlijst IEEE-bus
 • IEC-bus almanak
 • Naar compatibiliteit in het IEC-bussysteem: Problemen zijn op te lossen, uitbreiding van de norm naar een universele codering en dataformaat
 • Het ontwikkelen van een interface voor de IEEE-bus
 • Keuze van controller in IEEE-configuratie
 • Applicatie van de IEEE-bus: Systeemopzet volgens TOP-DOWN structuur
 • IEC-bus koppelschakeling voor digitale voltmeter
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 12 augustus 1981 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Analogica staat voor de deur
 • Actueel
 • Agenda
 • TMS7000-serie, 8 bit microcomputers met afwijkende opbouw
 • Assembly-taal voor de PDP-I11/LSl-11: Uitvoeren van een programma (deel 4)
 • Beursberichten: Nieuws van de Hannover Messe
 • Transducer/Tempcon'81: Een terugblik
 • 1 x Video + 2 x Audio: Eerste stereo-TV tijdens Funkausstellung
 • Fysiologische sterkteregeling: Instelbaar en dynamisch
 • Muzieksynthesizer voor zelfbouw: De voeding (deel 8)
 • Carrier domain devices: Een nieuwe familie analoge halfgeleiderbouwstenen
 • MOS vermogenstransistoren
 • HF-versterking met VMOS
 • Met Elektronica naar de Japan Electronics Show
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Brochures
 • Zakennieuws

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 9 september 1981 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Jubileumbeurs Het Instrument
 • Agenda
 • Digitale signaalverwerking in televisie: KTV-ontvanger volgens nieuwe ontwerpfilosofie
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: De eerste resultaten (deel 4)
 • Microgolf conferentie: Accent zal liggen op satelliet-communicatie
 • Telefoon alarmkiezer: Resetontvanger, voeding, alarmgeheugen, display (deel 9)
 • Enige kanttekeningen bij digitale audiosystemen: Is het wel alles goud wat er blinkt...?
 • Commentaar op artikel 'Enige kanttekeningen bij digitale audiosystemen'
 • Teleac-cursus Micro-elektronica in bedrijf
 • Theorie en ontwerp van zonne-energie systemen: Zonnecellen (deel 1)
 • Literatuur: Fernsehtechnik ohne Ballast
 • Literatuur: Chips
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 23 september 1981 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Jubileumtentoonstelling Het Instrument, omzet instrumentenbranche drie miljard
 • Actueel
 • Eindhoven via WTCE (World Trade Centre Electronics) straks 'Electronicstown'
 • Meettransducenten: Opnemers voor temperatuur, vochtigheid, niveau en druk
 • Indrukwekkend congresprogramma bij Het Instrument
 • Het Instrument: Lijst van deelnemers in alfabetische volgorde
 • Het Instrument: Tentoongestelde produkten
 • Brochures


Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 13 oktober 1981 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 'Chippend' Nederland toch mogelijk? Scheiden van ontwerp en produktie biedt mogelijkheden
 • Actueel
 • Agenda
 • Tektronix Digitaal Analyse Systeem DAS: Gelijktijdige opname van snelle en langzame datastroom
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSU-11: Subroutines (deel 5)
 • Grote computers op enkele cm²: Hoogtepunt tijdens ISSCC
 • Fabricagetechnologie van de videokop: Mechanische precisie aan 1,2 mm² monokristallijn ferriet
 • Microprocessor applicatie ontwikkeling: Voornaamste problemen en belangrijkste begrippen
 • Theorie en ontwerp van zonne-energiesystemen: De systeemcomponenten (deel 2)
 • Ontwerpideeën: Ingangsversterker voor universele tellers
 • Literatuur
 • Uitgelicht: Laser - Eine Kurze Einführung in die Physik und Terminologie der Laser
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 28 oktober 1981 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Technisch onderwijs houdt te weinig rekening met praktijk
 • Actueel
 • Agenda
 • Wie weet wat Wageningen doet? In Wageningen is het grootste gedeelte van het Nederlandse landbouwkundig onderzoek geconcentreerd
 • Fase-fluorometer: Meet zeer korte tijden in de orde van grootte van 10-10 tot 10-7 seconde
 • Universeel windstation voor zelfbouw
 • Correctieversterkers en interactief correctiesysteem: Klankregeling in moderne geluidsstudio's
 • Theorie en ontwerp van zonne-energiesystemen: Systeemontwerp (deel 3)
 • Water beschadigt grammofoonplaten!
 • Ontwerpideeën: LED spanningsmeter met instelbare karakteristiek
 • Natuurlijke laser ontdekking met octrooirechtelijke gevolgen
 • Examen Elektronicamonteur NERG, voorjaar 1981: 1A - wiskunde, natuurkunde, wisselstroomtheorie en netwerktheorie
 • Examen Elektronicamonteur NERG, voorjaar 1981: 1B - componenten en basisschakelingen
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Zakennieuws

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 11 november 1981 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Magneetbellen of zeepbellen? Intel optimistisch
 • Actueel
 • Agenda
 • Universeel ontwikkelsysteem 9500 familie van Millennium
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSI-11: Overzicht van LSI-11 instructies (deel 6)
 • Programmeerbare digitale nagalm Lexicon 224
 • Digitaal opgewekte draaistroom voor collectorloze motoren
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, voorjaar 1981: 1A - wiskunde, natuurkunde
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, voorjaar 1981: 1B -  wisselstroomtheorie, netwerktheorie
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, voorjaar 1981: 1C - actieve componenten, passieve componenten
 • Literatuur
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 25 november 1981 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Eerste uitreiking Prof. Bähler-prijzen, feestelijke plechtigheid ter afsluiting PTT-symposium
 • Actueel
 • Menselijk brein voorbeeld voor nieuw computersysteem: Zelflerende programmeerloze associatie computer (deel 1)
 • Teletekst en viewdata met dezelfde adapter: Besturingsgedeelte en volledig schema (deel 2)
 • Programmeerbare signaalbron met trilholte oscillator: Synthese van conventionele en moderne technieken
 • Eenvoudige stabiele halfgeleider laser diode: Een breed toepasbare AlGaAs laser met weinig ruis
 • Video terminal: Vier IC's voor een complete controller
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 9 december 1981 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Heropening IC-atelier TH Twente
 • Actueel
 • Tentoonstelling: Telefonie, een geschiedenis van honderd jaar
 • X25-protocoltester: TE92 analyseert en simuleert
 • Menselijk brein voorbeeld voor nieuw computersysteem: Zelflerende programmeerloze associatie computer (deel 2)
 • Kwaliteitsbewaking met rasterelektronen microscoop: Onmisbaar hulpmiddel bij foutenanalyse van IC's
 • Welke CMOS MDAC uitgangsversterker?
 • Westeuropese halfgeleiderindustrie in de jaren '80
 • Bevordering grootschalig Kies TV-project in Limburg
 • Ontwerpideeën: Scheidingsversterker voor analoge signalen
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 29, 23 december 1981 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • THE start produktie chips
 • Beursagenda 1982
 • De plastic bankrekening: Microcomputer beschermt betaalpasjes tegen vervalsing
 • Telefoon alarmkiezer: De ontvanger (deel 7)
 • Literatuur
 • Standaarden in de PCM-meettechniek: Systeeminrichting en signaalopbouw (deel 1)
 • Brieven: Vocoder
 • Elektromechanische meetopnemers van Schaevitz, Endevco en Interface,
 • Sweep/functiegenerator en audio-spectrumanalyzer voor zelfbouw
 • Tentoonstelling: Wescon/81, Amerikaans jubileum - Indrukken en produkten
 • 12e Internationaal televisie symposium in Montreux
 • Produktinformatie: Componenten
 • Inhoudsopgave Elektronica 1981

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 07 januari 1982 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Beurs 'Micro-elektronica' moet Nederlandse industrie wakkerschudden
 • Actueel
 • Satelliet onderzoekt zee: Nederland wil meedoen met Europees ruimteproject
 • Geheugen in plaats van kabel? Technische aanbeveling maakt verzoekprogramma's mogelijk
 • Brieven: Tiptoetsen
 • Standaarden in de PCM-meettechniek: IRIG versus DIN 66224 (deel 2)
 • Glasvezel gyroscoop: Nieuw hulpmiddel om rotaties te meten
 • Veel mogelijkheden met PTC-thermistors
 • De ringkerntransformator in netvoedingen
 • Interface tussen opnemer en microcomputer
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Uitgangscondensator (deel 5)
 • Ontwerpideeën: Digitale S&H houdt piekwaarden vast
 • Brochures
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Zakennieuws

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 22 januari 1982 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Bedrijvendag TH Eindhoven op dinsdag 15 december
 • Actueel
 • Telefoondienst in Frankrijk: Toekomstvooruitzichten op de voorgrond
 • Hewlett-Packard op de CAD-toer: HP9836A tafelcomputer als vaandeldrager
 • Principes van de lasertechniek
 • Verbetering van muzikale gehoorindruk bij slechthorenden
 • Elektrolytische condensatoren voor industriële toepassingen
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 4 februari 1982 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Grote markt door samenwerking? Europese fabrikanten steken koppen bij elkaar
 • Europese fabrikanten steken koppen bij elkaar: Spijkers met koppen....
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Autodata Ten/50: Geavanceerd meet- en regelsysteem met omvangrijke rekenfuncties
 • Japan Electronics Show: Elektronische industrie toont record-omzetten
 • LCMOS-techniek: Fabricage, werking en toepassingen
 • Analoge multiplexers: Technologie en werking
 • Brochures
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 18 februari 1982 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • De ontwikkeling van het Logic Development System 64000: Van ontwerpfilosofie tot produkt
 • Satellietontvangst in VS
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Transformator (deel 6)
 • Vlakflikker reductie in TV-ontvangers
 • Logic analyzers: Principes (deel 1)
 • Warmtegevoelige CCD-camera: TV-opnamen in volslagen duisternis
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Zakennieuws

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 4 maart 1982 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • TMS 99000: Macrostore  voor het uitbreiden van de instructieset
 • Supercomputers en computernetwerken: Toekomstvisies (deel 1)
 • De kleur van de groene bladeren: Fotometrie in de landbouw
 • 20 MHz / 10 bit analoog-digitaal omzetter: ADC voor golfvorm recorder Hewlett-Packard 5180A
 • Logic analyzers: Bijzondere eigenschappen (deel 2)
 • Piëzo-resistieve drukopnemers 120PC, 126PC, 130PC, 134PC en 140PC van Honeywell
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 18 maart 1982 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: VLSI, De macht der exponenten
 • Actueel
 • Fabricage van VLSI-chips: Veel extra problemen bij verder gaande integratie
 • Halfgeleiders: VLSI en de ontwikkeling van componenten
 • Het Dorler-effect: IBM verlegt prestatiegrenzen van bipolaire VLSI
 • Moleculen als schakelaars: Biologische elektronica componenten
 • De grenzen van de logica: Ook voor computers bestaan er onoplosbare problemen
 • VLSI voor Compact Disc: Ontwikkelingen van het Sony-front
 • Kwaliteitsbeheersing bij (V)LSI schakelingen
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 8 april 1982 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Innovatie door kennisoverdracht, landelijk transfersysteem nu operationeel
 • Actueel
 • Tentoonstellingen in Japan
 • Zendstation voor Wereldomroep in de Flevo-polder
 • Kleuren videoprinter: Sony Mavigraph maakt gebruik van nieuwe printmethode
 • Chips die de klok slaan: Carillon-melodieën opgeslagen in EPROM's
 • Supercomputers en computernetwerken: Communiceren met computers (deel 2)
 • Data-opslag in optische media: Technieken, toepassingen en toekomst
 • Serie-interface voor draagbare apparatuur
 • Ontwerpideeën: 9 V naar 150 V spanningsconvertor
 • Industriële robots: Het nieuwe Japanse gevaar?
 • Literatuur: The complete handbook of magnetic recording
 • Literatuur: De Phase Locked Loop (theorie en toepassingen)
 • Brieven: Tiptoetsen
 • Brochures
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 22 april 1982 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Veranderingen op de hitlijst, stipnotering voor Japan
 • Actueel
 • Assembly-taal voor de PDP-11/LSI-11: Communicatie tussen computer en randapparaten (deel 7)
 • Instituut voor Perceptie-onderzoek analyseert spraak
 • Nieuwe methoden in de etstechniek: Dompel-ets proces
 • Sweep/functiegenerator en audio-spectrumanalyzer: Werking en gebruik (deel 2)
 • Vertalen door machine
 • Elektronische muziek-begeleidings systemen
 • Halfgeleiders: Bipolaire HF-vermogenstransistoren
 • Ontwerpideeën: De L200, een instelbare stroom-en spanningsregelaar
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 06 mei 1982 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 1983 World Communications Year (WCY 83)
 • Actueel
 • Digitale optische recorder: 'Laserdisk' geschikt als elektronisch archief
 • Conversieschakelingen voor professionele radio: Passieve en actieve mengtrappen (deel 1)
 • Het terugwinnen van signalen uit ruis: Theoretische achtergronden (deel 1)
 • Juwelendieven stop! Elektronisch kenteken voor edelstenen
 • QuadraFET operationele versterkers: : Eigenschappen en specificaties (deel 1)
 • Ontwerpideeën: Oscillatorschakelingen
 • Literatuur: Television Technology in the 80's
 • Literatuur: Digital Video vol. 3
 • Literatuur: Handbuch für Hochfrequenz- und Elektro-Techniker
 • Uitgelicht: Logicasymboliek - Toelichting op het IEC-systeem
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 20 mei 1982 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • 'UI' van Columbus: Een modulair instrumentatie-systeem voor gegevensuitwisseling
 • Conversieschakelingen voor professionele radio: Geïntegreerde mengschakellingen (deel 2)
 • Logic analyzer begint tweede leven: Intelligente data-opslag en triggering biedt nieuwe toepassingsmogelijkheden
 • 25 Jaar onderzoek: AEG-Telefunken researchinstituut viert jubileum
 • Afstandsbesturing van Brown Boveri via wandcontactdoos
 • Over de grenzen van de fysica: Silicium temperatuursensor meet 300 °C
 • Optisch gekoppelde thyristoren vormen triac
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 09 juni 1982 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • 'Can't Fail' computersysteem: NASA's computerervaring voor procesindustrie
 • Het terugwinnen van signalen uit ruis: Praktische realisatie (deel 2)
 • Electro-Optics/Laser International '82: Lasersystemen (deel 1)
 • Trends in de Europese Laser-markt
 • Lasers en hun toepassingen
 • Energiebesparende elektronica in voertuigen
 • P²CCD in 60 MHz oscilloscoop PM3310 van Philips met digitaal beeldgeheugen
 • Ontwerpideeën: Spanningsgestuurd laagdoorlaat filter met flanksteilheid van 100 dB/octaaf
 • Literatuur: Microcomputertechniek
 • Uitgelicht: Vermogenselektronica
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 18 juni 1982 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Hannover Messe op nieuwe koers
 • Electro-Optics/Laser lnternational '82: Elektronische beeldtechniek (deel 2)
 • Testsysteem voor V/F-omzetters
 • Halfgeleiders
 • P²CCD in 60 MHz oscilloscoop PM3310 van Philips met digitaal beeldgeheugen (deel 2)
 • QuadraFET operationele versterkers: Toepassingen (deel 2)
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 9 juli 1982 (13-14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift 
 • Intro: Dertig jaar, hoe het is begonnen
 • Radio Elektronica 30 jaar jong
 • 30 Jaar transistoren en computers
 • Het is druk daarboven: In totaal zijn 13.086 objecten binnen nog geen 25 jaar door de mens in de ruimte gebracht
 • Een periode van onstuimige ontwikkeling: Wat zal de toekomst brengen?
 • Terug in de tijd...
 • Uit het Rijke Elektronische Leven: Zo ging dat vroeger!
 • Omroepsatellieten in de jaren tachtig: Verwachtingen en mogelijkheden
 • Interessante schakelingen: Een nostalgische terugblik...
 • De toekomstschok van een tijdreiziger: Elektronica over dertig jaar
 • Produkten van toen... Snuffelen in de jaargangen '53...'56

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 6 augustus 1982 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Glasvezel op drempel van opmars, kanttekeningen bij een themanummer
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Glasvezels: De Derde Weg, geschiedenis, toepassing en toekomst
 • De glasvezel is volwassen geworden
 • Glasvezel of koperdraad: Dilemma voor ontwerper of duidelijke keus?
 • Rekenen aan het weer
 • Op bezoek bij Standard Telecommunication Laboratories Ltd.: Brits bolwerk van glasvezeltechnologie
 • Communiceren over glasvezel: Visie van PTT
 • Glasvezel als sensoren
 • De lichtchip: Optische componenten geïntegreerd
 • Literatuur: Tien jaar glasvezels in vogelvlucht, samengevatte publicaties vanaf 1972
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 3 september 1982 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Mensen voor de schermen: Onderzoek naar schadelijke gevolgen
 • TV met 1126 beeldlijnen
 • De digitale optische cassette: Nieuw massa-opslagmedium is Nederlandse ontwikkeling van Docdata BV
 • Digitale geheugenoscilloscopen
 • Wat is aperture uncertainty?
 • Fotopolymerisatie: Nieuw procédé voor Europese beeldplaat produktie
 • Operationele versterkers met stroombronvoeding: Een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden
 • Planaire optische koppelschakelingen: Componenten voor hybride IC's
 • TV-verslag met nieuw videosysteem
 • Ontwerpideeën: Stabilisatiecircuit voor 3 V microprocessoren
 • Brochures
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 17 september 1982 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Array processoren: Supersnel dank zij pipe-line techniek
 • Batterij-gevoede datalogger: HP3421A meetinstrument voor interface-lus
 • Foto x Elektronica: Optimaal gebruik door combinatie van beide
 • Drukopnemers - Piëzo-resistief of dunnefilm: Piëzo-resistieve transducenten (deel 1)
 • Een geïntegreerde voorversterker voor moving-coil elementen
 • Transducer Tempcon '82: Vakbeurs en conferentie
 • Examen Elektronicamonteur NERG, najaar 1981: 1A - wiskunde, natuurkunde, wisselstroomtheorie, netwerktheorie
 • Examen Elektronicamonteur NERG, najaar 1981: 1B - componenten, basisschakelingen
 • Analoge microprocessors? IC met diverse functies
 • Literatuur: Luidsprekers voor kwaliteitsweergave
 • Literatuur: Digitale techniek voor het MTO
 • Literatuur: Servosystemen
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 8 oktober 1982 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Drukopnemers - Piëzo-resistief of dunnefilm: Dunnefilm transducenten (deel 2)
 • Exploiteren van de ruimte: Brits concern wil televisiesatellieten gebruiken
 • Ontwerp van een compact disc speler
 • PMMA-belichting als nieuwe techniek voor IC-fabricage: Submicron structuren en 180 wafels per uur
 • CMOS silicium-op-saffier: Een LSI-technologie met hoge prestaties
 • Ontwerpideeën: Vermogensversterker voor audio
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 22 oktober 1982 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Tien maal FIAREX ...en wat er aan vooraf ging
 • Actueel
 • De Westeuropese elektronicamarkt: Licht herstel in 1982
 • Fiarex 82: Deelnemers
 • Fiarex 82: Themadagen en lezingenprogramma
 • Fiarex 82: Filmprogramma
 • Fiarex 82: Overzicht tentoongestelde produkten
 • Philips levert micro-elektronica volgens specificatie aan de Nederlandse industrie
 • Terugstrooi-metingen in glasvezel trajecten: Vaststelling van vezellengte, breuklokaties en demping
 • Sensoren voor infrarode straling
 • DIKOS verbetert de communicatie: Universeel communicatienetwerk met glasvezels voor 254 deelnemers
 • Evolutie van de vastestof-technologie: Toepassingsgebied breidt zich uit
 • IC's op klantenspecificatie: Toegang tot het IC-tijdperk
 • Hybride isolatieversterkers AD293/294: Mogelijk dank zij moderne dikkefilm-technieken
 • Het vlakke beeldscherm van Siemens
 • Statische elektriciteit: Groot probleem voor elektronische industrie
 • Eenvoudige precisietechniek van het Philips Natuurkundig Laboratorium voor glasvezelkoppeling
 • Ontwerpideeën: Actief selectief filter met programmeerbare bandbreedte
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, najaar 1981: 1A - wiskunde, natuurkunde
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, najaar 1981: 1B - wisselstroomtheorie, netwerktheorie
 • Examen Middelbaar Elektronicatechnicus NERG, najaar 1981: 1C - actieve componenten, passieve componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 5 november 1982 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Ingangscondensator en dioden (deel 7)
 • Computertechniek in Oost-Europa: Het Oostblok is in de jaren zeventig overgestapt naar methodieken die wij ook gebruiken
 • Metingen aan glasvezel: Bepaling van openingshoek en spectrale verzwakking
 • Appendix: Berekening van de detectorruis
 • Vermogensschakeltransistoren beter aangepast: Dialoog tussen fabrikant en gebruiker
 • Brochures 
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 19 november 1982 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Hoogfrequent-en procesdatatechniek: Vergroeiende disciplines
 • Medische diagnose met kernspinresonantie: Precieze beelden van het inwendige
 • Meet- en regelcomputer Macsym 350 van Analog Devices: CP/M-compatibel
 • Digitale signaalbewerking met correlatietechnieken: Nieuwe toepassingen door digitale correlatoren
 • Laser-meetsysteem HP55284 van Hewlett-Packard: Machinekalibratie en metrologische analyse
 • GaAs technologie: Commerciële ontwikkeling blijft uit
 • Ontwerpideeën: Beveiligde 1,5 A voeding met referentie stabiliteit
 • Literatuur: Produktswijzer Elektro
 • Literatuur: CBM 8050 DOS-listing
 • Literatuur: Handboek digitale elektronica
 • Literatuur: Vermogenselektronica
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 3 december 1982 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Innovatie bij meetinstrumenten: Bedieningsgemak en nieuwe mogelijkheden
 • Monolithische temperatuurtransducenten: Enkelvoudige sensoren en PTAT-sensoren (deel 1)
 • Magnetische halfgeleider componenten: Nieuwe opvattingen
 • Digitale signaalverwerking wint terrein: VLSI maakt Digivision mogelijk
 • Testen van A/D-omzetters met de LTS20lS: Microprocessor biedt uitkomst
 • Licht-emitterende dioden: Stand der techniek en de verdere ontwikkelingen
 • Supergeleiding: Theorie en mogelijkheden
 • Brochures
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 30, 17 december 1982 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Tentoonstellingsagenda 1983
 • IRAS, InfraRood Astronomische Satelliet: Een nieuwe blik op het heelal
 • Nieuwe kansen voor de 'smart-card'
 • Monolithische temperatuurtransducenten: Sensoren met intrinsieke referentie (deel 2)
 • Gasmeter van Thorn EMI Flow Measurement met elektronische uitlezing
 • Tentoonstelling Testmex'82: Beurs weerspiegelt marktgroei
 • LC-Displays: Mogelijkheden en beperkingen
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 7 januari 1983 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda januari 1983
 • Testen van lineaire componenten
 • Arbitraire golfvorm generator: Invoering signaalvormen met XY-tablet
 • Lage vervorming voor lage prijs: Ontwerp voor een audio-eindversterker
 • Thermisch gestuurde schakelaar voor optische geleiders
 • Symposium 'Opto-elektronica' succes
 • De kristal oscillator: Resonatorkristallen, de fabricage, parameters en kenmerkende schakelingen
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Elektronica vacaturebank
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 21 januari 1983 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda februari 1983
 • Zakennieuws
 • Tentoonstellingen: Wescon '82 brak opnieuw records
 • Galliumarsenide afstemdioden: Verliesarm en lineair
 • AGA's - Alterable Gate Arrays: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gate-arrays
 • Koeling van halfgeleiders voor grote vermogens: Dimensionering en applicaties
 • Brochures
 • Examen Elektronicamonteur NERG, voorjaar 1982: 1A - wiskunde, natuurkunde, wisselstroomtheorie, netwerktheorie
 • Literatuur: Der lautlose Schlag
 • Literatuur: CP/M Operating System
 • Literatuur: Network Synthesis
 • Literatuur: Servosystemen
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 4 februari 1983 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Elektronica vacaturebank
 • Microcomputer ontwerpt elektronische schakelingen: Slot (deel 8)
 • HP1630A/D van Hewlett-Packard: Een veelzijdige logica analysator
 • Tentoonstellingen: Electronica '82, beurs voor doe-het-zelvers
 • Goedkeuring voor snoerloze telefoon in Engeland
 • Elektronische pillen voor medische diagnose: Interessante toepassing radiotelemetrie
 • Kwaliteitsbeheersing in Japan: Een kijkje achter de schermen bij Takeda Riken
 • Ontwerpideeën: Gecombineerde toongenerator en mV-meter
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 18 februari 1983 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda maart 1983
 • Zakennieuws
 • Elektronica vacaturebank
 • Modulaire logic analyzer PM3551 van Philips: Invoer met 'soft keys'
 • Nibble mode: Nieuwe trend in dynamische RAM's
 • Elektronica '82 (deel 2)
 • Digitale oscilloscoop Gould Biomation 4500 op analoog terrein
 • Flexibele gedrukte bedrading: Oplossing voor veel ontwerpproblemen
 • Ontwerpideeën: Gecombineerde toongenerator en mV-meter (deel 2)
 • Snellere brandmelding door radio-isotopen
 • Examen Elektronicamonteur NERG, voorjaar 1982: 1B - componenten, basisschakelingen
 • Literatuur: Build a personal earth station for worldwide satellite TV reception
 • Literatuur: Microcomputer Systeemarchitectuur III
 • Literatuur: Handboek digitale elektronica - deel 2
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Share

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 4 maart 1983 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Elektronica vacaturebank
 • Intro: AES-Conventie dit jaar in Eindhoven
 • AES-Conventie: Het lezingenprogramma
 • Audio in AES-etalage: Voorbeschouwing te tonen produkten
 • AES-Conventie: Importeurs en vertegenwoordigingen
 • Geluid op schijfgeheugen: 300 Mbyte muziek
 • Bilateraal akoestisch systeem: Nederlandse uitvinding voor 'driedemensionale' registratie van geluid
 • Van sprekende film tot Dolby stereo
 • Programmeerbaar laag-doorlaat filter S3528 van AMI
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 18 maart 1983 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda april 1983
 • Biarritz krijgt telecommunicatienetwerk: Veel mogelijkheden door glasvezelkabels
 • HP9000, micro-mainframe of supermini? Mijlpaal in 32 bit computertechniek
 • Nieuwe technieken in Tektronix 2400-reeks oscilloscopen: Hoge prestaties dankzij nieuw type KSB
 • IC's volgens klantenspecificatie: De mogelijkheden bij Philips
 • 0pties op innovatie: Philips toont veelbelovende prototypen
 • Impulscondensatoren van WIMA met kunststoffolie
 • Nieuwe videoplaat van Sony: Tweezijdig afspeelbaar
 • Gecombineerde toongenerator en mV-meter: Toongenerator (deel 3)
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Brochures

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 8 april 1983 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Computerondersteuning bij ontwerp, test en fabricage
 • Actueel
 • CAD/CAM: Een veelzijdig gereedschap, computer op vele plaatsen te gebruiken
 • Verklarende woordenlijst  CAD/CAM
 • CAD in Nederland: Achterstand of voorsprong?
 • CAPE '83 in het RAI congrescentrum
 • NELSIS project van TH's
 • Nederlandse importeurs van CAD-systemen
 • Hoe CAD-systemen aan hun plaatje komen: Een overzicht van grafische invoerapparatuur
 • Het CAD/CAM werkstation: Steeds meer intelligentie in grafische terminals
 • Kleurenterminal met inkjet techniek
 • Vrijehand-symbool techniek vereenvoudigt communicatie
 • CAD voor printplaten verhoogt produktiviteit
 • Een nieuw CAD-tijdperk breekt aan: Hulpmiddelen waarmee het ontwerpen van een schema kan worden bespoedigd 
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 22 april 1983 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Interactieve elektronische informatiediensten
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda mei 1983
 • Videotexsystemen wereldwijd
 • Videotex in Engeland: Bakermat van viewdata
 • Franse videotex gericht op ambitieuze doelen: 3V project en elektronisch telefoonboek
 • Captain loopt volgens plan: Japans schrift stelt speciale eisen
 • Videotex in Nederland: Geboren onder ongelukkig gesternte
 • Videotex in Oostenrijk: Het Mupid-beeld
 • Videotexindustrie wordt volwassen: De situatie in de VS
 • Interactief kabelnet in Zuid-Limburg: Deltacom-systeem voor tweerichtingverkeer
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 7 mei 1983 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Uitbreiding satelliet grondstation van PTT in Burum
 • Meet- en analyse-computer NPC-764: Systeem voor meting digitale en analoge signalen
 • Thermoluminescente stralingsdosimetrie: Veelzijdig toepasbaar
 • Hoogdoorlatende filters met stroombesturing: OTA's als variable weerstand
 • Gecombineerde toongenerator en mV-meter: De toongenerator (deel 4)
 • Ontwerpideeën: Nauwkeurige timer met rookdetector-IC
 • Examen Middelbaar elektronica-technicus NERG, voorjaar 1982: 1A - wiskunde, natuurkunde
 • Examen Middelbaar elektronica-technicus NERG, voorjaar 1982: 1B -  wisselstroomtheorie, netwerktheorie
 • Examen Middelbaar elektronica-technicus NERG, voorjaar 1982: 1C - actieve componenten, passieve componenten
 • Brochures
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, nummer 10
Dit tijdschrift is niet in ons bezit.


Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 3 juni 1983 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Hipparcos, ESA-project met belangrijk Nederlands aandeel: Achtergronden, doelen en opzet (deel 1)
 • Hipparcos: Beschrijving van de telescoop
 • Atlas van Dolch Logic lnstruments, een geïntegreerd meetsysteem
 • DDR en Hongarije 'toppers' op voorjaarsbeurs Leipzig'83: ERAM'83 LFM'83 en KdT-lezingen 
 • Teletekst programmeert videorecorder: Systeem van de Westdeutsche Rundfunk 
 • Ontwerpideeën: Analoge tijdschakelingen, de '555' en zijn nakomelingen
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 17 juni 1983 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda juli/augustus
 • Zakennieuws
 • ISO100AP van Burr-Brown: Miniatuur hybride isolatieversterker
 • Hoe werkt een isolatieversterker?
 • Ontwikkelingen in schrijvende records
 • Hipparcos, ESA-project met belangrijk Nederlands aandeel: Optische detectoren en gegevensverwerking (deel 2)
 • Persarchief op Megadoc
 • ISFET, een chemische sensor: TH Twente ontwikkelde iongevoelige transistor
 • Sign magnitude coding: Een coderingswijze bij D/A conversie
 • Literatuur: Microelectronics dictionary
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 
Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 8 juli 1983 (13-14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • In de voetsporen van Maxwell en Hertz: Microgolftechniek en de Nederlandse TH's
 • Verleden en heden van microgolven: Onmisbare verbindingsschakel tussen mensen
 • Microgolven in industrie en wetenschap: Een kijkje achter de schermen bij Hollandse Signaal Apparaten, Hengelo
 • Ruimtevaart - Eldorado voor de microgolftechniek: Gouden bergen voor de Nederlandse industrie?
 • Microgolven in academisch milieu: Een gesprek met prof. ir. L. Krul, TH Delft
 • Microgolf-markt groeit: Halfgeleiders bieden vooruitzichten
 • Microgolfcomponenten: Theorie, rekenmethoden en toepassingen
 • Halfgeleiders en microgolftechniek, een vruchtbare symbiose: Van puntcontactdiode tot gigabit-logica
 • Ruismeting in de hoogfrequent techniek: Definities, meetmethoden en instrumenten
 • Dopplerradar in medische wetenschap: Meting van onwillekeurige bewegingen
 • Franse microgolf-industrie: Belangrijke concurrent op de wereldmarkt
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 5 augustus 1983 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Display, beeldorgaan of afleespaneel... Hoe noem je zo'n ding?
 • Actueel
 • De fysische achtergronden van moderne displays: LED's, lasers, fluorescentie- en gasplasma-displays, beeldbuizen, LCD's
 • DSM, een nieuwe afkorting in de meettechniek: Digitale oscilloscoop en multimeter met gezamenlijk LC-display
 • Kleurenmatrix-display met vloeistofkristallen: Kleurweergave door additieve menging
 • Uitvoeringen en toepassingen van LED-displays: Vele mogelijkheden in auto- en vliegtuigindustrie
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 4 september 1983 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda september 1983
 • Zakennieuws
 • Dynamische 64 kbit RAM's: Techniek en produkten
 • Glasvezelsensoren: Stand van zaken in perspectiefrijk onderzoekgebied
 • Brits programma voor elektro-actieve polymeren
 • Akoestische opervlaktegolven: SAW-componenten, een jonge microtechnologie
 • Rookdetectoren: Praktische schakelingen en componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 19 september 1983 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda oktober 1983
 • Microprocessor-ontwikkeling systemen: Historie, marktoverzicht en toekomst
 • Onderscheppen van pijplijn in 8086
 • Intro: Het instrument 1983 groter dan ooit
 • Fluke innoveert met 70-serie digitale handmultimeters
 • ISA2100, interactieve logica-analysator: Personal Instrumentation, nieuwe filosofie in instrumentatie
 • PSC-8000, programmeerbaar systeem voor data-acquisitie: Volledige besturing via IEEE488-bus
 • Oscilloscoop voor tijdinterval metingen: HP1726A, gelukkig huwelijk van twee instrumenten
 • Aritmie-bewaking met Arrhycomp: Multi-microcomputersysteem met hiërarchische structuur
 • Het Instrument 1983: Congresprogramma
 • Het Instrument 1983: Instrumentatie voordrachten
 • Wegwijs in de RAI: Het instrument overzichtelijk ingedeeld
 • Het Instrument 1983: Deelnemers Holland-complex en Passage
 • Het Instrument 1983: Deelnemers Europa-complex en Passage
 • Elektronica-produkten op Het Instrument 1983: Alfabetisch overzicht

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 7 oktober 1983 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • IC's op maat: Custom contra standaard (deel 1)
 • Bildschirmtext van start: Introductie van Westduits videotex systeem op Funkausstellung (deel 1)
 • Loodrechte magnetische registratie: Speurwerk naar veel belovend medium 
 • Dynamische 64 kbit RAM's: Toegang tot het geheugen (deel 2)
 • Signaalregeling met OTA's: Regelbereik van 80 dB
 • Brochures
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 21 oktober 1983 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Instrumentaal, nakaarten over een tentoonstelling
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Bildschirmtext van start: de nieuwe
 • CEPT-standaard voor videotex: Nieuwe CEPT-standaard, gebruikersapparatuur en tarieven (deel 2)
 • IC's op maat: Probleemgerichte technologiekeuze en ontwerpmethodiek (deel 2)
 • Het ontwerpen van camera voorversterkers met zeer lage ruis
 • VLSI-ontwerp ten behoeve van onderzoek en studie
 • Besselpanelen: Luidsprekersystemen met radiale stralingskarakteristiek
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 4 november 1983 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Slow-rate videosysteem: Beeldoverdracht via telefoonlijn
 • Microcomputer bestuurt audio-apparatuur: Beomaster 5000
 • IC's op maat: Project aspecten (deel 3)
 • Biochips en biosensoren
 • Microgolf MESFET's - een overzicht
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 18 november 1983 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Videotex Europe: Inzicht in communicatiemiddelen van de toekomst
 • Colt 300, een veelzijdig test- en meetsysteem: Sterke kleine broer van Atlas
 • Programmeerbare logica in de praktijk: Definities, toepassingsmogelijkheden en hulpmiddelen (deel 1)
 • Vijfentwintig jaar geïmplanteerde pacemakers: Elektronica in plaats van whisky
 • CCD's voor logica in meertallige stelsels
 • Stroom- en spanningsspiegels TL011, TL012, T1014 en TL021 : Een paar bespiegelingen
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 9 december 1983 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • CP/M-chip: IC bevat compleet besturingssysteem
 • Beeldherkenning bij industrierobots: Op weg naar de derde robotgeneratie (deel 1)
 • Programmeerbare logica in de praktijk: Symbolen, configuraties en werking (deel 2)
 • Semiconductor International '83: Ontmoetingsplaats voor Europese halfgeleiderindustrie
 • Miniatuur TV-ontvanger van Sinclair: Uniek beeldbuisje en IC voor multi-standaard ontvangst
 • Wereldwijd scheepsnavigatie-systeem: MNS 2000 leidt tot grotere veiligheid en lagere kosten
 • Literatuur: Mechanische Schaltsysteme
 • Literatuur: Handboek aktieve filters
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatiewerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 31, 23 december 1983 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Agenda 1984
 • Actueel
 • Personal computer als ontwikkel systeem
 • Lasermachine met microprocessorbesturing: Positioneren en bewerken op de vierkante micrometer
 • Beeldherkenning bij industrierobots: Beeldherkenning in de praktijk (deel 2)
 • Programmeerbare logica in de praktijk: Praktijkvoorbeeld (deel 3)
 • Superstructuren maken chips sneller
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Informatiewerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten (Banggood sponsor advertentie)
Voedingen