Tijdschriften: Elektronica 1984 - 1986

(gepubliceerd op 28-12-2023, aangevuld tot 31-01-2024)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1987 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

Tijdschriften Elektronica 1984 - 1986

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'Elektronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd. En uiteraard bedanken wij weer Marianne Packbiers die de inhouden van alle nummers heeft ingetypt.

Wat en waar te downloaden?
Alle 120 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Elektronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1981 - 1986 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Elektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 120 verzamelde nummers van 'Elektronica' worden verdeeld over twee internet-pagina's op dit blog. Dit is de tweede pagina met de inhouden van de jaargangen 1984, 1985 en 1986.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ Elektronica 1981 - 1983


Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 6 januari 1984 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Halfgeleiderfabricage in West-Europa: Faciliteiten in West-Duitsland, Nederland en Oostenrijk
 • Universiteit van München ontwikkelt actieve LED
 • Harmonischen bij fase-aansnijding: Storend bijproduct van vermogensregeling met triac's en thyristoren
 • Wignerdistributie: Fraai wiskundig gereedschap bij het beoordelen van luidsprekers
 • Monolitische geluidgeneratoren trekken de aandacht: Toepassing, opbouw en werking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 20 januari 1984 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda februari 1984
 • PAL verhindert kopiëren van software
 • Piekdetectie-schakeling verbetert prestaties van digitale geheugenoscilloscoop PM3305 van Philips
 • Test '83 geslaagd: Interessante vakbeurs zonder giganten
 • Japanse apparatuur leert spreken
 • Precisie instrumentatie-versterker AMP-01 van Precision Monolithics Incorporated
 • De AMP-01 van binnen bekeken
 • Brochures
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 3 februari 1984 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Pulscode-modulatie en signaalcompressie bij spraaksynthese: ADPCM voor natuurgetrouwe weergave
 • Digitale elektrometers: Keithley 614 meet weinig tot bijna niets
 • Programmeren van logische chips met personal computer
 • Inwendige van PAL's en HAL's
 • Onderzoek met geïntegreerde optische golfgeleiders
 • Fotochips op klantenspecificatie
 • Referentie-spanningsbronnen: Principes, toepassingen en marktoverzicht
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 17 februari 1984 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda maart 1984
 • Zakennieuws
 • Informatica stimuleringsplan 1984...1988 door de minister van onderwijs en wetenschappen
 • Silicon Valley blijft centrum van industriële revolutie
 • System 12, opmars van digitale centrales: Van rotary-centrale naar ISDN (deel 1)
 • ITT in Nederland
 • Meting van de s-parameters van microgolf-transistoren: Meetopstelling van TH-Eindhoven
 • Iets over netwerken en s-parameters
 • Infrarood detectoren: Soorten en toepassingen
 • Silicium-gate CMOS OpAmps van de  TLC271-familie
 • Brochures
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 9 maart 1984 (05)
Aanklikbare link ➡  Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Principes van de modem: Technieken en specificaties
 • System 12, opmars van digitale centrales: Systeemarchitectuur en technologie (deel 2)
 • LCCS geeft kleur aan testen en meten: Optisch voorzetfilter veelonthullend perspectief
 • Instrumentatiesysteem met microprocessor: Ontwerp overwegingen (deel 1)
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 23 maart 1984 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: EMC, een storend ideaal?
 • Actueel
 • Agenda april 1984
 • Zakennieuws
 • EMC en industrie (deel 1)
 • Elementaire EMI-metingen: Waarom, hoe en waarmee
 • Kabelkeuze: Een middel om EMC te bereiken?
 • Aarding en afscherming: Denken op systeemniveau belangrijk uitgangspunt
 • Verbetering HF-immuniteit van versterkers met tegenkoppeling: Creatief gebruik van condensatoren
 • Niet-lineaire effecten in halfgeleiders
 • Digitale dataverwerking en EMC: Enkele kanttekeningen
 • Netontstoringsfilters, een bijdrage tot EMC: Werking, constructie en toepassing
 • Ultra-isolator onderdrukt netstoringen
 • Terminologie van ECM: Afkortingen, begrippen en eenheden
 • Literatuur: EMC
 • Literatuur: Noise reduction techniques in electronic systems
 • Literatuur: EMI-bibliotheek en EMC-reeks
 • Produktinformatie: EMC

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 6 april 1984 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Nieuw printertijdperk aangebroken: De ink-jet technologie
 • HP in randapparatuur met goedkope ink-jet printer
 • EPROM-emulatie bij software-ontwikkeling
 • Relais en micro-elektronica: Oude component nog steeds actueel
 • Instrumentatiesysteem met microprocessor: Gebruikerskaarten (deel 2)
 • Speedwire, soldeerloos printkaartsysteem: IDC-variant voor protottype en kleine series
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 20 april 1984 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda mei 1984
 • Zakennieuws
 • Netwerkanalyse en netwerkanalysatoren: Doelstellingen, principes en meetconfiguraties (deel 1)
 • Scalaire netwerkanalysator
 • Instrumentatiesysteem met microprocessor: Een numeriek bestuurde printboormachine (deel 3)
 • Debuut elektronische kiosk
 • Diodelasers, lichtbronnen met toekomst: Belangrijk terrein voor onderzoekers van Philips
 • Grondslagen voor het ontwerpen van vermogensversterker: Kwaliteitsschakelingen met vermogen-darlingtons
 • Toepassing van het Wiegand-effect: Magnetisch schakeleffect in bewerkte ferromagnetische draad
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 4 mei 1984 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Iskrascope LCD: Rekenende zak-multimeter en geheugenoscilloscoop
 • Berkeley trekt 'high tech' aan: Perfect Software Inc.
 • Signatuuranalyse: De handtekening van digitale schakelingen
 • Geautomatiseerd meten met 100 MHz oscilloscoop OS5110 van Gould: Evolutie door toepassing microprocessor
 • Netwerkanalyse en netwerkanalysatoren: HP8510, met zevenmijlslaarzen in frequentie- en tijddomein (deel 2)
 • De HP8340A zwaaisynthesizer
 • Specificaties van sample and hold schakelingen
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 25 mei 1984 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda juni 1984
 • SMA, stille revolutie in de elektronica: Oppervlaktemontage, een kwestie van overleven (deel 1)
 • Elektriciteit uit zon en zand: Silicium meest gebruikte grondstof voor zonnepanelen
 • Onderdrukken van spanningspieken: Overzicht van varistors, hun karakteristieke eigenschappen en fabrikanten
 • Langetermijn impulsbestendiggheid van Transzorb's
 • Handmultimeter PM2518X van Philips brengt licht in duisternis: DMM met lichtgevend LCD en I²C-bus
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 15 juni 1984 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Mislukking Westar VI geschenk uit de hemel: Alleen Western Union gedupeerd
 • Bankroof ouderwets? Manipulatie met grote computers, meer buit en minder risico
 • Veel robots op Leipziger Messe 1984
 • SMA, stille revolutie in de elektronica: Componenten voor oppervlaktemontage (deel 2)
 • Datacommunicatie voor Plank van Liesbeth: HTS afstudeerproject geeft gehandicapte communicatie-mogelijkheden
 • Schakelen van analoge signalen: Specificaties van analoge schakelaars en multiplexers
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 29 juni 1984 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda juli 1984
 • Zakennieuws
 • Produktie in Verre Oosten te duur? Amerikaanse bedrijven gaan weer produceren in eigen land
 • Transputer, component voor computers van de vijfde generatie
 • SMA, stille  revolutie in de elektronica: Machines en montagemiddelen (deel 3)
 • Micro-elektronica verovert de auto: Computerkennis ook in garages onvermijdelijk
 • Auto-Scout en de vierde kleur in het verkeer: Test verkeersgeleidings- en informatiesysteem
 • Elektrothermische vloeistofniveau sensoren
 • SGS-Ates uit gevarenzone: Profiel van een herborene
 • Wereldprimeur voor SGS-Ates: Monolithische RGB-eindversterker TDA8150
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten 

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 13 juli 1984 (13-14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda augustus 1984
 • Zakennieuws
 • Het Instrument tussen '83 en '85
 • Glasvezels springlevend op Fibre Optics '84: Conferentie en tentoonstelling in Londen
 • Glasvezels, kabels en connectoren
 • Frequentieteller voor automatische meetsystemen: Bediening via een IEEE-488 (IEC-625) interface
 • Nauwkeurig tellen met weegschaal: De Sauter MultiRange telweegschalen
 • Tussenbalans Het Instrument: Stroom innovaties in elektronische instrumenten
 • Produktinformatie: Produktoverzicht Het Instrument
 • Produktenregister alfabetisch met link naar fabrikant

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 17 augustus 1984 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Voor miljoenen aan  elektronica in het water: Elektronica in de Stormvloedkering Oosterschelde
 • Actueel
 • Agenda september 1984
 • Werk in uitvoering: Stormvloedkering in technisch perspectief
 • Werkeiland en sluitgaten
 • De kunst van het schalen: Spin-off voor Waterloopkundig Laboratorium
 • Golfoorlog in de Oosterschelde: Meetsystemen en transducenten bestrijken breed spectrum
 • Radioplaatsbepaling: Principes
 • De mattenlegger Cardium
 • Meten en managen van de Stormvloedkering
 • Het vuilste net van Nederland: De centrale op het werkeiland Neeltje Jans
 • Millimeter nauwkeurigheid op woelig water: Helling, hoek- en koersmeting in Oosterscheldeproject
 • Portunus inspecteert fundatiematten: Unieke onderwaterrobot, volgepakt met elektronica
 • Ontwerpers van de Portunus
 • Driestandenschakelaar van tien miljoen: Fall-safe computers bedienen schuiven
 • HISTOS, anticiperen op wind en golven: Tijdige hydrometeo-informatie van vitaal belang

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 14 september 1984 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Giga-integratie op Stanford Research Center
 • Teleport-9 van AEG-Telefunken, een nieuwe generatie mobilofoons
 • Zonnepanelen van AEG-Telefunken voor 's werelds krachtigste telecommunicatie-satelliet
 • Dubbelzijdige opslag op enkelzijdige diskettes: Uitsluitend kostenbesparend?
 • Kalibratie van digitale voltmeters steeds belangrijker: Digitale voltmeters en de DC kalibrator (deel 1)
 • Oosteuropese VLSI-technologie achter bij het Westen? Een onderzoek naar de stand van zaken
 • CIA-directeur waarschuwt voor Russische technologie-jacht
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 28 september 1984 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda oktober 1984
 • Zakennieuws
 • De nieuwe alchemisten in Silicon Valley: Grote huizen en een lijfwacht
 • CARIN, een nieuwe dimensie in autobesturing: Car Information en Navigation
 • Ook autofabrikanten komen met navigatiesystemen
 • Kalibratie van digitale voltmeters steeds belangrijker: Nieuwe technieken in Datron's AC-kalibrator 4200 (deel 2)
 • Ruis in operationele versterkers: Een theoretische en praktische beschouwing van het fenomeen 'ruis'
 • Brochures
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 12 oktober 1984 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Glasvezel in bestaande ondergrondse koperkabels: Gunstige perspectieven voor nieuwe procedé?
 • Software voor de procesindustrie: Ontwerp van regelsystemen met behulp van de computer
 • Spraakoverdracht met 24 kbit/s: Adaptieve deltamodulatie alternatief voor PCM?
 • Laser in de medische wetenschap: Snelle varbreiding verwacht
 • Kwantiseringsruis bij digitale audiosystemen: Computersimulatie toont toeneming door steile filters
 • TH Eindhoven test satelliet antennes binnenshuis
 • Ruis in operationele versterkers: Schakelingen met lage ruis (deel 2)
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, nummer 20
Dit tijdschrift is niet in ons bezit.Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 16 november 1984 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda november 1984
 • Zakennieuws
 • Intro: Nieuwe perspectieven - Megaproject, een gemeenschappelijke inspanning van Philips en Siemens
 • Industrie aarzelt over fabrieken in de ruimte
 • Micro elektronica op maat: Idee, produkt... en verder? Toepassing micro-elektronica in gasdruk regelsysteem
 • Micro elektronica op maat: Nog 25 jaar... de fabricage van VLSI-schakelingen
 • Micro elektronica op maat: VLSI-gereedschappen en hun toepassing
 • Micro elektronica op maat: Modulair systeemontwerp van I²C en D²B
 • Micro elektronica op maat: Sensoren voor druk, temperatuur en magnetisme
 • Micro elektronica op maat: Het gebruik van VLSI-chips in implanteerbare hartstimulatoren
 • Micro elektronica op maat: Snelle CMOS, complete reeks standaardschakelingen en semi-custom logic
 • Produktinformatie: Componenten
 • Robots in de Balkan: Onverwachte ontwikkelingen in industriële automatisering
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 30 november 1984 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda december 1984
 • Een schoen die meegroeit. Intel 'deserteurs' bouwen multiprocessor systeem
 • Optische microstructuren manipuleren lichtsignalen: Duplex en multiplex-overdracht in glasvezel
 • Robot helpt bij hersenoperatie
 • Japan aan kop in race om 'getallenkrakers': Supercomputers flexibeler en gericht op bredere markt
 • Galliumarsenide in beweging: Ook Honeywell op weg naar GaAs-integratie en ultrasnelle logica
 • Brochures
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 14 december 1984 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Kunstmatige intelligentie in 2001 uit kinderschoenen? Al nog niet weggelegd voor personal computer
 • Vingeradrukken van de robot: Zweeds systeem voor beproeven van industriële robots
 • Europa langzaam op weg naar (sub)micron technologie: Verslag van Semiconductor lnternational '85
 • Semiconductor lnternational '85: Technische voordrachten
 • Nieuwe CVD-reactor van DSE: Octrooi aangevraagd voor plasma-elektroden opstelling
 • EMP (elektromagnetische puls) induceert chaos: Effectieve beveiliging nog omgeven door onzekerheden
 • Substraat voor oppervlaktemontage: Phyclad van Imphy
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 32, 28 december 1984 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda januari 1985
 • Zakennieuws
 • Drijft nieuwe belastingwet bedrijven de VS uit?
 • Simulatie vervangt soldeerbout
 • Sensoren uit Japan: Nieuwe mogelijkheden door combinatie van sensor en microprocessor
 • Drie innovatieve sensorelementen: Sensor uit kunststof, ringmembranen en veldplaatjes
 • Telemonitoring-systeem bewaakt compressoren: Service via telefoonlijn
 • Diodelaser met laagste drempel: STL ziet mogelijkheden voor monolithische integratie
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 25 januari 1985 (01-02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda februari 1985
 • Zakennieuws
 • Auto-elektronica voor veiligheid, comfort en gemak: Geen behoefte aan 'Tokio bij nacht' 
 • Communiceren met onder water varende onderzeeërs: Ambitieuze Amerikaanse onderzoeksprojecten
 • Met elektonica de lucht in: Microprocessor ook het hart van nieuwe vliegtuigsystemen
 • Nieuwe technieken voor frequentiesythese: Deksel gelicht van Fluke's 6060A
 • In Japan onbemand niet onbemind: FMS en FMC doen het 'vuile werk'
 • CNC-besturing voor draaibank
 • Flexibele robotarm bedient verfspuit
 • Perfectionering van de meting van perfectie: Röntgendiffractie met hoog scheidend vermogen
 • CCD-sensoren inspecteren bovenleidingen spoorwegen
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 8 februari 1985 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Thema-nummer: Logica-analysator, het vizier van de digitale elektronicus
 • Actueel
 • Ziekenhuis installeert munttelevisiesysteem
 • Zakennieuws
 • De evolutie van de logica-analysator: Van voorzetapparaat tot krachtig analyse-instrument
 • Logica-analysatoren geanalyseerd: Marktoverzicht en gids door woud van specificaties
 • Logica-analysator versus microprocessor-ontwikkelsysteem
 • Enkele begrippen bij logica-analyse
 • HP1631: Logica-analysator met analoge kanalen en met ingebouwde tweekanaals geheugenoscilloscoop
 • Werken met Gould's K205: Selectief triggeren met Trace Control
 • Nieuwe mogelijkheden voor logica-analysatoren: Histogrammen, transitionele timing en ROM-emulatie
 • Logica-analysator op de persoonlijke toer: PALAS 40C50, uitgebreide faciliteiten maar niet modulair
 • NPC800, een veelzijdig meet- en analysesysteem: Logic-analysator, oscilloscoop, counter/timer, CP/M...
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, nummer 4
Dit tijdschrift is niet in ons bezit.


Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 8 maart 1985 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Satellietontvangst is belangrijke industriële activiteit
 • Zakennieuws
 • Daling in verkoop overvalt chipindustrie
 • Modem-IC's voor lokale netwerken: Transmissiesnelheid tot 2 megabaud
 • Miniatuur draagbaar infuussysteem RW91, RW92 en RW93 van Dahedi Elektroniks
 • Sensoren steeds gevoeliger voor het milieu: Detectie van schadelijke stoffen in lucht en water
 • Glasvezel oplosbaar in water? Natlab onderzoekt corrosieproces
 • Stappenmotoren uit de doeken: Opbouw, werking en eigenschappen
 • Stappenmotoren: Terminologie en definities
 • Ontwerpen met snelle HCMOS-logica: Eigenschappen, type-aanduidingen en ontwerptips
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 22 maart 1985 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Agenda april 1985
 • Nieuw autotelefoonsysteem in Nederland
 • Orde in de informatieoverdracht met ARCADE: Ambitieus automatiseringsproject van Philips
 • Philips-regeling voor tramverkeer bij Amsterdam CS
 • Oppervlaktemontage met de Franse slag: Geautomatiseerde SMT-productielijn bij Thomson
 • Visuele inspectie van onzichtbare elektronica: Nieuwe mogelijkheden voor röntgendiagnose
 • Röntgendiagnostiek bij meerlaags printkaarten
 • Metamorfose van de verbindingssubstraten: Nieuwe IC-behuizing geven print een ander gezicht
 • Microwire verbindingsconcept voor chip-dragers: Zeer hoge bedradingsdichtheid met dunne koperdraadjes
 • Nieuwe technologie voor multilayer-kaarten: Gedrukte bedrading met geleidende inkt
 • Lijmpot versus soldeerbad: Zal soldeertin het afleggen tegen epoxylijmen?
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 5 april 1985 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Einstein's algemene relativiteitstheorie getoetst
 • Kleurrijke digitale geheugenoscilloscoop Digiscope: Kleurenbeeldscherm en uitgebreide analysefuncties
 • Optimale parallel-conversie door track/hold's: Metingen tonen aanmerkelijke prestatieverbeteringen
 • Onderzoek aan galliumarsenide: Een overzicht
 • Hall-effect heeft veel gezichten: Groeiend toepassingsgebied, ruim een eeuw na ontdekking
 • Beeldbuisdisplays in voertuigen
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, nummer 8
Dit tijdschrift is niet in ons bezit.
 
Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 4 mei 1985 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Agenda juni 1985
 • Portunus weer in gebruik voor het opsporen van vijftien vaten met chloorgas?
 • Oscilloscopen voor analoge metingen in digitale systemen: Datastromen onder analoog vergrootglas (deel 2)
 • Triggeren met de 7442
 • HP70000, een brede kijk op spectrumanalyse: Een modulair concept voor 100 GHz tot 235 GHz
 • Ontwerpen met de  OP-32: Een universele programmeerbare OpAmp
 • Optische digitale multiplexer: Optische datacommunicatie mogelijk over 3 kilometer
 • Brochures, catalogi, bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 17 mei 1985 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Elektronische speurneuzen in de luchtvaart: Integratie van radar en computer
 • AWACS: Airborne Warning And Control System
 • Maatwerk in silicium: Ontwerpmethoden voor semicustom-IC's
 • CAD-systemen voor semicustom-IC's
 • Met Kluwer naar de Japan Electronics show: Werkbezoeken aan elektronica-industrie
 • Leipziger voorjaars-Messe '85: Exposé van veelzijdige elektronica-industrie
 • Vijftig jaar MP-condensatoren
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 7 juni 1985 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda juli 2024
 • PMDS, een universeel ontwikkelsysteem: Flexibiliteit door UNIX en multiprocessor-concept
 • Data-acquisitie met simpele cassetterecorder: Vastleggen meetgegevens bij plasma-onderzoek
 • Toepassing gyrotron bij de volgende stap naar kernfusie
 • NMOS- of CMOS-processoren: Nieuwe componenten niet in elk opzicht compatibel
 • Vierde generatie meetsystemen H-TMS3000 van Honeywell: Stap naar volledige integratie
 • Hete elektronen voor snelle transistoren: MHET versterkt tot 50 GHz
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Telecommunicatie
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 21 juni 1985 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Persoonlijke databank door optische geheugenschijf: Pas na 20 jaar erkenning voor laser-geheugens
 • Hulpmiddel of speelgoed? CAD-software voor personal computers
 • Lasers in fabricageprocessen: Veel nieuwe technieken op Britse laserconferentie
 • Resolvers met volg-omzetters in nieuw perspectief: Rendabelere toepassing door hybride-techniek
 • Laagdoorlatende filters met stroombesturing: OTA's als variabele weerstand
 • Opmars van keramiek in de elektronica: Fabricage, verwerking en toepassingen
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 8 juli 1985 (13-14)
Aanklikbare link ➡  Download dit tijdschrift
 • Intro: SMT, marktkansen voor Nederlandse ondernemers
 • Actueel
 • Demonstratiecentrum voor oppervlaktemontage?
 • Agenda augustus 1953
 • Zakennieuws
 • SMD's in de lift: Overzicht van beschikbare componenten
 • CAD en de slag om de SMD-substraten: Eerste automatische CAD-systemen voor SMT
 • Kwestie van pakken en plaatsen: Assemblagetechnieken bij oppervlakte montage
 • Marktaspecten van oppervlaktemontage
 • Assemblagestation van eigen bodem van Weld-Equip: Gecombineerde montage- en soldeermachine voor SMD's
 • SNAP-connector voor SMA: Toekomstige industriestandaard?
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 23 augustus 1985 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda september 1985
 • Zakennieuws
 • Op weg naar geïntegreerde opto-elektronische schakelingen: Nieuwe discipline nog in kinderschoenen
 • Ook TH-Delft actief in geïntegreerde optica
 • Opto-elektronische A/D-omzetter
 • Optische sensoren gestadig vooruit: Grote doorbraak laat nog op zich wachten
 • Ambitieuze praktijkproef opent 'derde venster': Project Berlijn-IV, proeftuin voor monomodusvezels, 1300/1500 nm golflengte multiplexer
 • Optische (de)multiplexer nader bekeken
 • Glasvezel op Britse Electronics Week: Fibre Optics '85 specialistisch onderdeel
 • Conferentie Fibre Optics '85: Veelheid van nieuwe ideeën en applicaties
 • Met Elektronica naar de Japan Electronics Show
 • Met Elektronica naar WESCON '85: Zesdaagse vakreis naar San Francisco
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 6 september 1985 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda oktober 1985
 • Zakennieuws
 • Thermodynamische beproevingsapparatuur: Ontwikkeling vraagt samenwerking fabrikant/gebruiker
 • Oscilloscopen voor analoge metingen in digitale systemen: Het karakteriseren van ECL-flipflops (deel 3)
 • De HP54100AlD, exponent van een nieuwe generatie oscilloscopen
 • Wat is een metastabiele toestand?
 • Model voor fabriek van de toekomst: ICAM-concept voor automatisering
 • Nauwkeurige structuren met molecuulbundel-epitaxie: Belangrijke vorderingen in de halfgeleidertechnologie door de Philips Research Laboratoria
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 20 september 1985 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Intro: Elektronicasector sterkst gegroeid
 • PM3295, een moderne 350 MHz oscilloscoop: Primeur voor Het lnstrument
 • PC-beeldscherm centrum van laboratorium: Instrumentensysteem van Hewlett-Packard met personal computer
 • Compleet instrumentatie-programma op Het Instrument: Tentoonstelling in Europa grootste in zijn soort
 • Congresprogramma Het Instrument
 • Het Instrument 1985 RAI Amsterdam: Lijst van deelnemers Holland-complex en Passage
 • Het Instrument 1985 RAI Amsterdam: Lijst van deelnemers Europa-complex en Passage
 • Elektronica op Het Instrument '85: Honderden produkten van ruim tachtig exposanten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 4 oktober 1985 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Moderne medische beelddiagnostiek: Sonografie (deel 1)
 • Analoge signalen uit digitale processor: Software voor 32 bit signaalprocessor TMS320
 • Beeldschermen in de cockpit: Ontwikkelingen in vliegtuig instrumentatie
 • Instrumentatie van Fokker's F-50 en F-100
 • IC verhoogt rendement inductiemotor: IMES direct aan te sluiten op lichtnet
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 18 oktober 1985 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda november 1985
 • Zakennieuws
 • Een vergissing van $ 5 miljard: Zware tijden voor Amerikaanse chipindustrie
 • Nieuwe IC-schaarste vanaf juli 1986
 • De BARITT-diode wat nader bekeken: Een interessante component voor de microgolftechniek
 • Kleinsignaal-analyse van een vereenvoudigd BARITT-model
 • Moderne elektronische temperatuursensoren: Fysische werking, specificaties en toepassingen
 • TNO-IWECO gaat samen met Nederlandse bedrijven kopje onder: Onderwater technologie, een sector met diepgang
 • Onderwaterrobot krijgt nucleaire voortstuwing en kunstmatige 'hersens'
 • Instituut voor Perceptie-Onderzoek in nieuwe behuizing: IPO onderzoekt relatie mens-machine
 • Ontcijfering van de spraakcode
 • Opdeling van spraak in segmenten geautomatiseerd
 • Elektronische annotatie zowel schriftelijk als mondeling
 • Perceptieve kwaliteit van elektronische beeldweergave
 • Schoolkinderen leren lezen door luisteren
 • Spraakhulp mogelijk bij stemuitval
 • Het belang van harmonische structuur in muziek en spraak
 • BICMOS, bipolair en CMOS in één: Esprit-project voor geavanceerde micro-elektronica
 • Platte beeldbuis voor professionele toepassing: Voortgang met elektronen-vermenigvuldigers
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 8 november 1985 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Amerikaanse halfgeleiderindustrie zoekt nieuwe markten: DRAM-oorlog gewonnen door Japan
 • SIA op glad ijs?
 • Philips Waver viert miljoenste voeding: Nederlandse PTT belangrijke afnemer
 • Moderne medische beelddiagnostiek: Computertomografie en digitale subtractie-angiografie (deel 2)
 • Interfaces voor datatransmissie: Een overzicht van oude en nieuwe standaarden
 • Philips en Esprit
 • Microgolfradar met BARITT-diode: Demonstratiemodel met slechts één actieve microgolf component
 • Doelmatige bescherming van elektronica: Behuizingen ten onrechte op achtergrond
 • Produktinformatie: Componenten
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 22 november 1985 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zelfbewust in ZIRST: Concentratie van 'high-tech' rond Grenoble
 • Kleingruttersmentaliteit grootste probleem voor Rood Testhouse
 • Zakennieuws
 • Agenda december 1985
 • Philips gangmaker met oppervlaktemontage: Plaatsingsmachine verwerkt 500.000 SMD's per uur
 • 'Halfgeleider-knutselarij' bekroond met Nobelprijs: Prof. Klaus von Klitzing ontdekte gequantiseerde Hall-effect
 • Von Klitzing exponent Duitse stroming
 • Directzicht-verbindingen met diodelasers: Systeemcomponenten en ontwerpcreteria
 • Spraakoverdracht met een lichtstraal: Een 105-jarige geschiedenis
 • 'Millimeters' met InP-dioden: Succesvolle toepassingen in oscillatoren en versterkers vanaf 30 GHz
 • Kennismaking met de 80386: Intel's 32 bit microprocessor onder de loep
 • Coprocessoren voor de 80386
 • Dataquest: 'Groeimarkt voor 32 bitters'
 • Literatuur: Glasvezels, technologie en marktoverzicht
 • Literatuur: Zuverlässigkeit elektronischer Komponenten
 • Produktinformatie: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 6 december 1985 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Chip Design Center opvolger van ICN: Eerste Nederlandse chip-ontwerphuis failliet
 • Zakennieuws
 • Microgolf-instrumentatie in stroomversnelling: Hogere frequenties en ingebouwde intelligentie
 • Signaalprocessoren, snelle beslissers in de hoogfrequentietechniek: Halfgeleider-evolutie zal nieuwe toepassingsgebieden ontsluiten
 • Bedrog vrijwel volmaakt: Daimler-Benz neemt rijsimulator in gebruik
 • Optimisme op Semiconductor International '85: Produkten, opinies en conferentieverslag
 • Europese halfgeleiderindustrie (glim)lachend door de recessie
 • Conferentie Semiconductor International '85
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produktinformatie: Informatieverwerking
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten 

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 33, 20 december 1985 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Peter May, directeur CME Eindhoven: Adviesfunctie nauwelijks los te koppelen van praktisch onderzoek
 • Dr. A.E. Pannenborg: Ondanks blunders ESPRIT nu al succes
 • Europort '85 gericht op de toekomst
 • Agenda 1986
 • Zakennieuws
 • Bedreigt Japan industriële basis VS? Amerika zoekt toegang tot Japanse markt
 • Microgolf-instrumentatie in stroomversnelling: Millimetergolven vaak nog problematisch (deel 2)
 • Moderne medische beelddiagnostiek: Kernspin-tomografie en isotopendiagnostiek (deel 3)
 • Ontwikkelingen in automatisering op EMO: Wereldevenement voor werkplaatstechnici in teken van micro-elektronica 
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten 
 • Produktinformatie: Telecommunicatie

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 24 januari 1986 (01-02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Uitdaging van submicrometers, kanttekeningen bij halfgeleiders-evolutie
 • Actueel
 • Rijkspolitie vernieuwt landelijk verbindingsnet
 • Zakennieuws
 • Elektronica grootste geldverdiener in Taiwan: Regering stimuleert fabricage high-tech produkten
 • Agenda februari 1986
 • Philips zet vaart achter Mega-project: Tussenbalans van technologische vorderingen
 • Ruwbouw IC-centrum van Philips afgerond en inrichting begonnen
 • Oogstjaar voor VHSIC en GaAs-IC's: Voorboden van krachtige halfgeleider generaties
 • VHSIC-programma: Doelstellingen en deelnemers
 • Moleculaire elektronica, zand, zeep en...: Veel toepassingen voor Langmuir-Blodgett-films
 • Symbiose in silicium: Analoog en digitaal in UHF/bipolair en BICMOS
 • Elektronenbundel als meetpen voor IC's: Elektrische functies in binnenste van het IC geanaliseerd
 • Produktinformatie: Componenten
 • Produktinformatie: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 7 februari 1986 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Congres Europese technologie: Bureaucratie moet worden aangepakt
 • Agenda februari 1986
 • Zakennieuws
 • Dakkapel voor PALAS: Serie uitbreidingsmodulen voor Dolch-instrumenten
 • Interfacetechnieken in de industriële omgeving: Fail-safe aspecten, redundantie en analoge ingangen
 • Volgende generatie EPROM's op komst: Intel annonceert architectuur voor megabit-EEPROM's
 • Analoge frequentiedeler voor microgolven: Werkingsprincipe en eigenschappen (deel 1)
 • Literatuur: Funkempfänger-Schaltungen praxisorientier
 • Literatuur: Encyclopedia of Electronics
 • Produkten: Informatieverwerking
 • Produkten: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 21 februari 1986 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda maart 1986
 • Programmeerbare besturing voor de 'fabriek van de toekomst': Van 'elektronisch relais' tot procescomputer
 • PLC in de fabriek van de toekomst
 • ASEA opent robotfabriek in Zweden
 • Industrie: Korte berichten
 • TERPROM helpt laagvliegers: Terreinnavigatiesysteem voor vliegen op geringe hoogte
 • Transputer maakt 'parallel processing' eenvoudig: INMOS introduceerde onlangs de T414 transputer
 • Magnetische transducenten: Fysische principes, opbouw en uitvoeringsvormen
 • Ultrasoon transducentensysteem biedt beelden van topkwaliteit: Toepassing in medische echografie
 • Analoge frequentiedeler voor microgolven: Nieuwe component geeft ontwerper van microgolfsystemen meer speelruimte (deel 2)
 • Microgolf voordeler: 8600T van Telemus Electronic Systems
 • Microgolf frequentieteller: 2200T van Telemus Electronic Systems
 • Huis-telecommunicatienet met glasvezelkabels: Ringnet voor transport van gedigitaliseerde informatie
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 7 maart 1986 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Agenda maart 1986
 • Actueel 
 • Zakennieuws
 • Experimenteerbordje in CMOS: EPLD's, programmeerbare en UV-wisbare logicacomponenten
 • Leven in de brouwerij: Dat er iets staat te gebeuren op de PLD-markt staat vast
 • Monolithisch geïntegreerde zandlopers: Overzicht analoge tijdschakelingen
 • 'Waakhond' voor microprocessorsysteem met de TLC555C
 • Tijdschakeling met een zeer groot bereik met de LM322
 • Laboratoriumtimer met de ICM7250
 • NiCad-lader met de ZN1034E
 • Fiarex '86: Cijfers en feiten
 • Unix-studiedag voor MTS-ers
 • Nederlandse activiteiten gezien tegen Europese achtergrond: Industrie staat er goed voor
 • Micro-elektronica en de Nederlandse industrie
 • Deelnemers Fiarex '86
 • Fiarex'86: Lezingenprogramma
 • Congres 'Micro-elektronica als basis voor succes': Technologische en bedrijfskundige aspecten van 'high technology'
 • Elektronica op Fiarex '86: Meer dan 200 nieuwe produkten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 21 maart 1986 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda april 1986
 • Personal computers van morgen: Worden dromen werkelijkheid?
 • IC-montage door middel van impulssolderen: Het monteren van flatpack- en filmpack-IC's
 • PEMS-geëmailleerde metalen substraten: Eigenschappen en toepassingen
 • PEMS in de praktijk
 • Trends in de geschiedenis van de geïntegreerde schakeling
 • Techniek: Korte berichten
 • Een universele digitale signaalprocessor en zijn toepassingen: DSP met een enkele geïntegreerde schakeling (deel 1)
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Informatieverwerking
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 4 april 1986 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Sprekers op Noors-Nederlandse high-tech dag: In Noorwegen en Nederland goede infrastructuur voor 'starters'
 • Zakennieuws
 • Agenda april 1986
 • Fotometer voor het opsporen van stofdeeltjes: Toepassing in stofarme ruimten
 • Automatisering in huis: Home-bus koppelt huishoudelijke apparaten
 • Kleurenbeeldbuizen voor hogere sferen: Prototypen voor de cockpit, nieuw leven voor index-buis?
 • Nieuw 'monsterverbond' in chip-wereld: Texas Instruments en Philips introduceren logicafamilie
 • Een universele digitale signaalprocessor en zijn toepassingen: Toepassingsvoorbeelden van de UDPI0l (deel 2)
 • Thuisstudiepakket digitale signaalverwerking
 • Modulo-adressering
 • Literatuur: Fast Algorithms for Digital Signal Processing
 • Literatuur: Elektronische Grundschaltungen
 • Produkten: Informatieverwerking
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 18 april 1986 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Financiering high-tech op SCME-congres: Drempelvrees onnodig voor venture capital
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Smart Card in Noorweqen wegens succes geprolongeerd
 • Euforie, scepsis en realiteit: Het Manufacturing Automation Protocol
 • Capacitieve vochttransducenten: Voelhorens voor industriële klimaatbeheersing
 • Halfgeleiderfabricage schone zaak? Producenten in Europa milieubewust
 • Russische kijk op Halley's kern: Ervaringen uit het vluchtcentrum in Moskou
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 9 mei 1986 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Export-hearings in WTCE: Deelname aan buitenlandse beurzen belangrijk
 • Agenda mei 1986
 • Chips herstellen verloren lichaamsfuncties: Plannen voor implantatie van micro-elektronica
 • PM3050, met een knipoog naar het boek: Technieken in innovatieve oscilloscopen-serie
 • Microcomputer en programmatuur: Zwaartepunten bij ontwerp van PM3050-serie
 • PM3050-serie: Spuitgiet-chassis maakt van assemblage kruimelwerk
 • Megacell als wapen tegen testbaarheidssyndroom: Testbaarheid als belangrijke overweging bij VLSI-ontwerp
 • Amerikaans bedrijf Energy Conversion Services ontwikkelt transistor van amorf silicium
 • V-serie van NEC: Een nieuwe generatie CMOS-microprocessoren
 • Voedingsschakelingen doen het met CMOS: Lineaire spanningsregelaars en spanningsdetectoren (deel 1)
 • Wie is Maxim?
 • Complexe golfvormen op maat: Werking van en werken met het HP8770S-systeem
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 23 mei 1986 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Industrie en automatisering, elektronicabranche neemt de handschoen op
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda juni 1986
 • Industriële automatisering, het verbinden van eilandjes: Gedistribueerde intelligentie, communicatie en standaardisatie
 • Systeemvoorbeelden: Steeds groter werkgebied voor de elektronicus
 • Systeemvoorbeeld: AEG
 • Systeemvoorbeeld: ASEA
 • Systeemvoorbeeld: Fanuc
 • Systeemvoorbeeld: Audatec
 • Systeemvoorbeeld: Honeywell
 • Systeemvoorbeeld: Mitsubishi
 • Systeemvoorbeeld: Siemens
 • Systeemvoorbeeld: Rosemount
 • Systeemvoorbeeld: Telemecanique
 • Systeemvoorbeeld: Toshiba
 • Rotterdamse waterhuishouding geregeld door modernste CMRK van Europa: Automatisering drukt kosten op lange termijn
 • Automatiseren met visie: Technieken en applicaties van industriële visiesystemen
 • Lorelay: Door elektronica modernste pijpenlegger ter wereld
 • Computer breit babykleding: Industriële breimachine met elektronische besturing voor ingewikkelde patronen
 • Microprocessoren voor dagelijks brood: Automatische ovenbesturing neemt bakker werk uit handen
 • PC automatiseert scheepsnavigatie: Bij Seateam is de computer zeewaardig
 • Onderwaterrobot bedient stortnet: Concurrentie afgetroefd met elektronica
 • 'Elektronisch circus' voor plantenspuit: Computerbesturing in kunststofbedrijf
 • PLC bestuurt drinkwatervoorziening op zee: Installatie voor ontzilting van zeewater geautomatiseerd
 • Aardappelen en 'high-tech': Computers voor aardappelen-instroom bij AVEBE
 • Automatisering zonder netspanning: Victron maakt omvormers en noodvoedingen
 • Literatuur: Boekenoverzicht industriële robots
 • Literatuur: Roboter heute und morgen
 • Literatuur: Industrieroboter in Theorie und Praxis
 • Literatuur: CAD/CAM, ComputerAided Design and Manufacturing
 • Literatuur: Automatiseren met robots
 • Literatuur: Industrial Robots - Computer Interfacing and Control
 • Literatuur: Industrieroboter Entwicklung
 • Literatuur: Robot- en hanteersystemen voor flexibele produktie-automatisering
 • Literatuur: Roboter in der Gerätetechnik
 • Literatuur: Kleines Lexicon der Industrierobotertechnik

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 6 juni 1986 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda juni 1986
 • Platina weerstand-thermometers voor industriële toepassingen: Pt100-elementen (deel 1)
 • Belangrijkste eigenschappen van industriële Ptl00-elementen
 • Thermo-elektrische koeling door peltier-elementen: Fysische werking en toepassing
 • Leipziger voorjaarsbeurs: Verbluffende standaardisatie, de 'Elektronificatie van de Volkseconomie'
 • Technologische programma van de Comecon
 • De woordgenerator in de digitale praktijk: Veelzijdig hulpmiddel voor analyse en simulatie
 • Voedingsschakelingen doen het met CMOS: Gelijkspanningsomzetters (deel 2)
 • Indeling DC/DC-omzetters
 • Statische elektriciteit
 • SCR latch-up
 • Automatisch aanmaken van klankovergangen: Waar machines moeten spreken
 • Autowegen elektronisch bewaakt: Videocamera voor registratie rijsnelheid en bezettingsgraad
 • Produkten: Componenten
 • Produkten: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 20 juni 1986 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Premier Lubbers bij opening EuroComm 86: Concentratie noodzakelijk van Europese telecommunicatie-R&D
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Dalende olieprijs drukt stempel op high-tech bedrijven in VS: Elektronica op 's werelds grootste offshore-beurs
 • Zakennieuws
 • Moderne diagnose middelen bij CNC-besturing: Logica-analysator en geheugenoscilloscoop niet meer nodig
 • 'Kunstmatige Intelligentie' heeft filosofen nodig: Relatie  tussen 'computer' en 'ondubbelzinnigheid' moet losser worden
 • Voedingsschakelingen doen het met CMOS: AC/DC-omzetters en RS232-IC op +5 V (deel 3)
 • Bijzondere bruggelijkrichter: MAX610/612
 • Röntgenstraling uit door lasers opgewekte plasma's: Veelzijdige toepassingen bij wetenschappelijk onderzoek
 • Nederlands onderzoek bij F0M-instituut: Optica ten behoeve van de efficiënte reflectie van zachte röntgenstraling
 • Analoge elektronica in het IC-tijdperk: Zonnig perspectief voor ontwerpers van analoge IC's
 • Analoge IC-elektronica aan de TH Delft
 • Membraanschakelaars, dun licht en betrouwbaar: Nauwelijks beperkingen ten aanzien van vormgeving
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Componenten

Share

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 4 juli 1986 (13-14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda juli/augustus 1986
 • Zakennieuws
 • Leerzaam speelgoed of volwaardig hulpmiddel? Personal computers voor het elektronica-laboratorium
 • CADdy: Een benadering van micro-CAD
 • Print-layout met Comp-CAD
 • Transiënt-recorder met PC
 • Modulair instrumentatiesysteem PCI20000 van Burr-Brown
 • Markt PC-AD groeit ondanks beperkingen
 • LabCAD
 • Spectrumanalyse geautomatiseerd met GRASP (General RF Applications Software Package)
 • CAD en het ontwerpen van IC's: Personal computers steeds vaker toegepast
 • Professionele printontwerpen zonder speciale apparatuur: Auto-Router II voor Apple II en IBM PC
 • ASIC's uit de IBM-PC: Flexibel ontwikkelsysteem voor programmeerbare logica
 • ABEL-bronbestand voor multiplexer
 • Impressie van de British Electronics Week: Veel noviteiten op evenement met groeistuipen
 • Super Sceptre: ASIC's ontwikkelen met IBM-PC
 • Programmeerbare Pt100-simulator/tester LM540 van Laumann Meettechniek: Ontwikkelings(on)mogelijkheden in Nederland
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 22 augustus 1986 (15-16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • MKB weinig actief in Eureka: Maximale vreugde op Eureka-conferentie in Londen
 • Agenda september 1986
 • Automatiseringssysteem voor produktieprocessen: TH-8000 van Thijssen Automatisering BV
 • Gedistribueerde regelsystemen: Niet alleen op grote schaal
 • De silicium-technologie: Een historisch overzicht van de ontwikkelingen in de micro-elektronica (deel 1)
 • Haagse avond-HTS leidt IC-specialisten op
 • ASIC's, gate-array of standaardcel? NEC maakt keuze eenvoudiger
 • Nieuwe generatie produkten moet halfgeleiderindustrie uit het slop halen
 • Noviteiten op Fibre Optics 86: Tentoonstelling en conferentie
 • De fysica van de blauwe LED: Blauwstralers op basis van siliciumcarbide
 • Literatuur: Naslagwerken wis- en natuurkunde
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 5 september 1986 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Bedrijven na reis door de VS: Maat-chips, kansen voor Nederlandse industrie
 • Robots in Japan: Voorsprong op VS en Europa indrukwekkend
 • Microscopie langs nieuwe wegen: Video en computers stimuleren medische wetenschap
 • De silicium-technologie: Het basismateriaal, de siliciumplakken (deel 2)
 • Wachtproblemen vereisen grondige wiskundige aanpak: Wachtrij theorie en moderne verbindingssystemen
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten
 • Produkten: Informatieverwerking

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 19 september 1986 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda oktober 1986
 • Computers in de getuigenbank: Computeranimatie als bewijsmateriaal
 • Platina-weerstandthermometers voor industriële toepassingen: Pt100-meetmethoden (deel 2)
 • Groei wereldmarkt elektronische componenten 11 %
 • Siemens stimuleert SMT via applicatielaboratorium: Hulp van producent slaat brug tussen theorie en praktijk
 • SMT: Ondersteuning in woord en beeld
 • Hanteerautomaten van Siemens
 • Gate-arrays in BiCMOS: Gecombineerde technologie bijzonder geschikt voor ASIC's
 • Reactietijdmeter voor slaaponderzoek: Microprocessor-aanpak reduceert tijd tussen probleemstelling en produkt
 • Hoortoestellen, klein, kleiner, kleinst...: Siemens voorziet hoorapparaat van afstandsbediening
 • Literatuur: Procescomputers - Basisbegrippen
 • Literatuur: Microcomputers voor procesbesturing
 • Literatuur: Inleiding besturingssystemen
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 3 oktober 1986 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Huren specialistische apparatuur vaak voordeliger dan kopen
 • Actueel
 • Agenda oktober 1986
 • Zakennieuws
 • Automatiseren met intelligente PLC-generatie: Honeywell's IPC620-familie voorgesteld
 • Universele kaarttest systemen:  Evolutie in het kielzog van IC-ontwikkeling (deel 1)
 • Electronica'86: Reis met Elektronica naar München!
 • De silicium-technologie: Verschillende IC-processen (deel 3)
 • Expertsysteem voor chemische analyse: Goede resultaten met wazige verzamelingen
 • Produkten: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 17 oktober 1986 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Teleport of grondstation?
 • Zakennieuws
 • Agenda november 1986
 • Intro: Flexibele print als high-tech kleding
 • In de periferie van de print: Ontwerpen, fabriceren, testen, repareren
 • Printplaten voor oppervlaktemontage: SMA stelt speciale eisen aan printontwerp
 • Multilayers: Van ontwerp tot eindprodukt, aantrekkelijk alternatief voor complexe printontwerpen
 • Het ontwerpen van multilayers
 • Degussa-dochter opent multilayer-fabriek in Beieren: Groeiende vraag naar SMD-printplaten
 • Soldeerbaarheid van printplaten een probleem? Definities, effecten en remedies
 • Fotoplotters voor printfabricage: Integratie in CAD/CAM-omgeving
 • Het soldeerloze alternatief: 'Press-in'-techniek voor printpennen
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 7 november 1986 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Siemens annonceert eerste monsters 1 Mbit DRAM: Veel noviteiten op electronica '86
 • Zakennieuws
 • Agenda november 1986
 • Elektronica voor thuis winkelend Nederland: Conrad laat De Windmolen draaien
 • Symbolentaal voor procesbesturing: Programmeren met modulen en functie-elementen
 • Kwaliteit van software
 • Symbolentaal
 • Platina-weerstandthermometers voor industriële toepassingen: Pt100-signaalconditionering (deel 3)
 • Geïntegreerde schakelingen in 3D: Grotere integratiedichtheid door stapelen
 • Verticaal geplaatste transistoren door diepe ionenimplantatie
 • De silicium-technologie: Integreerbare componenten (deel 4)
 • Brochures, catalogi en bedrijfstijdschriften
 • Produkten: Componenten
 • Produkten: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 21 november 1986 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Agenda december 1986
 • Kunststofvezels in accuzuur: Medium voor sensoren, indicatoren en 'korte-baan transmissie'
 • Aan de slag met ISDN: Werking en toepassingen van Intel's 29C48 en 29C53
 • Elektronisch alternatief voor laserprinters: Druksysteem werkt met ionen-afzetting
 • Analoge microgolf frequentiedeler met versterking: Op weg naar monolitische integratie
 • De silicium-technologie: Controverse bipolair/MOS en analoog/digital (deel 5)
 • Diagnostieken bij MHD-onderzoek aan TUE: Hoofdrol voor geavanceerde optische meetmethoden
 • Recente resultaten van het Blow-Down-project
 • Literatuur: Digitale Modulationsverfahren
 • Literatuur: Leistungs-MOSFET-Praxis
 • Produkten: Informatieverwerking
 • Produkten: Meetinstrumenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 5 december 1986 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Zakennieuws
 • Agenda januari 1987
 • Philips dochter beticht van diefstal leidingzoeker-idee
 • Onbemand voertuig vindt weg: AGV met maximale bewegingsvrijheid
 • Reedschakelaar nog lang niet uitgeschakeld: Toepassingen als sensor en actuator
 • Superroosters op silicium-substraten: Fascinerende perspectieven voor Si/SiGe-structuren
 • Gelaagde halfgeleiderstructuren: Onderzoek en praktische mogelijkheden
 • Literatuur: CAD/CAM Techniques
 • Literatuur: VENUS - Entwurf von VLSI-Schaltungen
 • Literatuur: Basic Principles of Power Electronics
 • Produkten: Meetinstrumenten
 • Produkten: Componenten

Elektronica, vaktijdschrift voor de elektronicus jaargang 34, 19 december 1986 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Neways naar Parallelmarkt
 • Zakennieuws
 • Nieuw elektronicabedrijf in Delft: Catena Microelectronics BV
 • Agenda januari 1987
 • Gestructureerde ontwerptechniek voor batch-besturingsprogrammering: 'Recept' voor het schrijven van besturingsprogramma's
 • NTC-thermistor, een veel toegepaste temperatuurtransducent: Groot applicatiegebied
 • Het elektronische seinhuis: NS beproeft elektronische spoorwegbeveiliging
 • NS kiest voor tweesporen-beleid
 • 'Fail safe'-principe SIMIS
 • Bumble voor Moon
 • IC's voor analoge toepassingen: Bourns presenteert nieuwe componenten op seminar
 • De silicium-technologie: Ontwerpmogelijkheden (deel 6)
 • Produkten: Componenten
 • Produkten: Meetinstrumenten(Banggood sponsor advertentie)
Multimeters