Tijdschriften: Know it All

(gepubliceerd op 04-03-2021)

In het begin van deze eeuw geeft Uitgeverij Vego VOF (Landgraaf) een aantal brochures op A4-formaat uit onder de verzamelnaam 'Know it All' met als ondertitel 'Professionele informatie voor de elektronicus'. Deze brochures verschijnen op onregelmatige tijden en hebben ook geen standaard omvang. Lezers kunnen zich niet abonneren, maar losse brochures uit de reeks bestellen. Iedere brochure behandelt één onderwerp uit het brede begrip 'elektronica'. De bedoeling is dat een student of hobbyist die iets wil bouwen met temperatuur sensoren de gelijknamige brochure bestelt en hiermee voldoende achtergrond-informatie verzamelt om met deze sensoren aan de slag te gaan. Uitgeverij Vego VOF wilde een paar honderd van deze brochures uitgeven. Het zijn er uiteindelijk slechts 62 geworden.....

Vego's 'Know it Al'-brochures © 2021 Jos Verstraten


Wat en waar te downloaden?
Alle in dit artikel besproken 'Know it All'-brochures staan inmiddels op archive.org en Google Drive. Op archive.org zijn ze als bladerbaar tijdschrift te lezen. Van Google Drive zijn ze snel te downloaden.
Aanklikbare link ➡ Alle 'Know it All'-brochures op archive.org
Aanklikbare link ➡ Alle 'Know it All'-brochures op Google Drive


Know it All 01-01-01 - Natuurkunde: Elektronica in de natuurkunde
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Elektronica is een tak van de natuurkunde en onderworpen aan strenge wiskundige wetten en fysische regels. Natuurkunde is een onderdeel van de wetenschap. Het is interessant om te onderzoeken waar de elektronica in het heel brede gebied van de wetenschap thuis hoort.


Know it All 01-01-02 - Natuurkunde: Historisch overzicht
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De geschiedenis van de elektriciteit en het magnetisme kent tientallen beroemde namen die evenveel beroemde ontdekkingen en uitvindingen op hun naam hebben geschreven. Wie een historisch overzicht wil samenstellen ontkomt niet aan een selectie. In deze brochure wordt de historische weg beschreven die geleid heeft tot de ontdekking van de basis grootheden van elektriciteit en magnetisme: lading, stroom, spanning, veld, capaciteit en weerstand.


Know it All 01-01-03 - Natuurkunde: Het atoom en het elektron
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Elektronen, die volgens de klassieke fysica zeer kleine keiharde bolletjes die in cirkel- en ellipsvormige banen als planeten rond de kern van een atoom draaien, zijn zonder enige twijfel de absolute basis van de elektriciteit en de elektronica. Elektrische stroom is immers niets anders dan een zeer grote hoeveelheid van deze elektronen die zich in één richting door een geleider beweegt.


Know it All 01-01-04 - Natuurkunde: Lading, veld, capaciteit, potentiaal
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Deze begrippen zijn alleen exact te definiëren met behulp van vrij ingewikkelde wiskunde. Nu is het niet de bedoeling dat men eerst een cursus wiskunde moet volgen alvorens de tekst van deze brochure begrepen wordt! Vandaar dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gemakkelijk te verbeelden fysische beschrijvingen.


Know it All 01-01-05 - Natuurkunde: Spanning, stroom, weerstand, vermogen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

In de vorige brochures uit deze reeks is een poging ondernomen het verschijnsel elektriciteit in het kader van de heelal wetten te plaatsen. Begrippen zoals kracht en veld werden elektrisch vertaald, hetgeen leidde tot de begrippen potentiaal, elektrisch veld, elektrische lading en capaciteit. In deze brochure wordt de overstap gemaakt naar de dagelijkse praktijk van het laboratorium.


Know it All 01-01-06 - Natuurkunde: Weerstanden en condensatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Weerstanden en condensatoren vormen zonder meer de basisonderdelen van de elektronica. Het zijn de weerstanden en condensatoren die de karakteristieken van een schakeling vast leggen. Als een monostabiele multivibrator een uitgangspuls levert met een breedte van 0,25 ms, dan wordt deze pulsbreedte vastgelegd door een weerstand en een condensator.


Know it All 01-01-12 - Natuurkunde: Elektrochemie
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Elektrochemie is de tak van de elektriciteit die zich bezig houdt met de wederzijdse omzetting van elektrische energie in chemische energie. Een zeer belangrijke tak van de wetenschap, want zonder de elektrochemie zouden er geen batterijen, accu's en knoopcellen bestaan en zou de hedendaagse wereld er dus heel anders uitzien!


Know it All 03-01-02 - Onderdelen: Niet-lineaire weerstanden
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Bij niet lineaire weerstanden bestaat er geen lineair verband tussen de spanning over en de stroom door het onderdeel. In de schakelpraktijk kunt u VDR's, NTC's, PTC's, LDR's en MDR's tegenkomen als typische vertegenwoordigers van dit soort onderdelen.


Know it All 03-02-06 - Onderdelen: UJT en PUT
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Het analoge tijdperk heeft prachtige componenten heeft voortgebracht waarmee u nog steeds leuke experimenten kunt uitvoeren. In deze brochure worden de UJT en de PUT besproken, twee van die componenten die gelukkig nog goed leverbaar zijn.


Know it All 03-02-07 - Onderdelen: Diac's, thyrístoren, GTO's en triac's
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Diac's, thyristoren, GTO's en triac's zijn onderdelen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het schakelen van elektrische vermogens. Niet alleen zitten dergelijke onderdelen in de kleine inbouwdimmers die tegenwoordig in veel lampen zitten, maar ook in enorm grote regelschakelingen voor het sturen van het vermogen dat naar de motoren van treinstellen gaat.


Know it All 03-03-02 - Onderdelen: Kristallen en frequentie-referenties
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Voor diverse doeleinden moet men in de elektronica beschikken over signalen met een zeer stabiele frequentie. Voor dit soort schakelingen worden meestal kristallen gebruikt. Ondanks dat het kristal, zoals dat op dit moment wordt gefabriceerd, een zeer oud elektronisch onderdeel is, neemt de belangrijkheid ervan nog steeds toe.


Know it All 03-03-03 - Onderdelen: Microfoons
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Een microfoon is, in de meest algemene definitie van het woord, een akoestisch/elektrische omzetter. Het onderdeel is in staat mechanische of akoestische trillingen in een vaste stof, een vloeistof of een gas om te zetten in elektrische wisselspanningen. Hierbij is het de bedoeling dat er een proportioneel verband bestaat tussen de vorm van de mechanische of akoestische trillingen en de vorm van de wisselspanning.


Know it All 03-03-06 - Onderdelen: Ontstoorspoelen en -netwerken
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Er komen steeds meer apparaten op de markt die stoorsignalen op de netspanning kunnen zetten. Anderzijds zijn er steeds meer schakelingen die extreem gevoelig zijn voor stoorsignalen. Goed ontstoren van uw schakelingen en apparaten is dus nu meer dan ooit noodzakelijk. Lees deze brochure en u weet vrijwel alles over ontstoren!


Know it All 03-03-07 - Onderdelen: Surface Acoustic Wave componenten
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De SAW-technologie houdt zich bezig met het omzetten van elektrische wisselspanningen in mechanische trillingen in piëzo-elektrische materialen. Nadien worden deze trillingen weer omgezet in elektrische spanningen. Door een juiste keuze van het materiaal en de juiste constructie van de omzetters kan men op een relatief eenvoudige manier een heleboel nuttige elektronische componenten maken.


Know it All 03-04-02 - Onderdelen: Magneto-resistieve sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De in deze brochure besproken magnetisch gevoelige sensoren berusten qua werking op het principe van het zogenoemde magneto-resistieve effect. Onder invloed van magnetische velden wijzigen bepaalde ferro-magnetische materialen hun elektrische weerstand. Hierbij is de weerstandsverandering zowel afhankelijk van de grootte van de veldsterkte als van de hoek tussen de stroomrichting door de sensor en het inwerkende magnetisch veld.


Know it All 03-04-03 - Onderdelen: Vocht en vloeistofniveau sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Het meten van de aanwezigheid van vocht is een nuttige bezigheid, waarvoor iedere hobbyist tal van toepassingen weet te verzinnen. Iedereen die een wasmachine in de kelder heeft staan zou eigenlijk een detector moeten bouwen, die alarm slaat als er een lekkage optreedt. Een vochtsensor is ook een handig hulpmiddel om te verhinderen dat kamers half onder water regenen via de nachtelijk geopende ramen.


Know it All 03-04-04 - Onderdelen: Druk sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

In de industrie bestaat grote behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige druksensoren. De druk is immers voor een heleboel chemische processen een belangrijke factor die het al dan niet succesvol reageren van verschillende stoffen op elkaar bepaalt. Er bestaan dan ook al tientallen jaren zeer betrouwbare mechanische en elektromechanische druksensoren, bestand tegen hoge drukken, hoge temperaturen en corrosieve omgevingen.


Know it All 03-04-05 - Onderdelen: Analoge temperatuur sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Analoge temperatuursensoren leveren een analoge spanning of stroom die recht evenredig is met de temperatuur van de sensor. Met deze sensoren kunt u op een heel eenvoudige manier allerlei thermometers, temperatuuralarmen en thermostaten ontwerpen.


Know it All 03-04-06 - Onderdelen: Thermokoppel versterkers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Geïntegreerde temperatuursensoren werken in een zeer beperkt temperatuurgebied. In de industrie wordt men echter vaak geconfronteerd met procestemperaturen tussen -200 °C en +1.000 °C. Wil men deze temperaturen meten zal men dus wel gebruik moeten maken van thermokoppels, die in staat zijn dergelijke temperaturen goed te verdragen en tamelijk nauwkeurig te meten.


Know it All 03-04-07 - Onderdelen: Gas en rook sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Af en toe leest men in de krant trieste berichten over gestikte mensen, die hun woning verwarmen met houtkachels of allesbranders, of die om het leven komen door een gaslek in huis. Triest, omdat dergelijke ongevallen gemakkelijk en voor relatief weinig geld te voorkomen zijn. Er bestaan namelijk goedkope sensoren, die schadelijke gasvormige verontreiniging van de lucht onmiddellijk detecteren en waarmee zeer eenvoudige alarmschakelingen zijn te ontwerpen.


Know it All 03-04-08 - Onderdelen: Kantel sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Kantelsensoren zijn sensoren die een signaal afgeven als zijzelf en dus ook de omgeving waarin zij gemonteerd zijn onder een bepaalde hoek ten opzichte van de horizon komen te staan. Als u denkt dat dit zeer exotische onderdelen zijn hebt u het mis. U kunt er bijvoorbeeld op een eenvoudige manier uw kantelramen en deuren mee beveiligen tegen inbraak.


Know it All 03-04-09 - Onderdelen: Sensoren voor afstandsmetingen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Naar aard en principe van de meting zijn drie soorten sensoren te onderscheiden. Contact sensoren: hierbij bestaat er een star mechanisch contact tussen de sensor en de afstand die men wil meten. Semi-contactloze sensoren: hierbij is nog wel een minder star mechanisch contact tussen te meten voorwerp en sensor noodzakelijk. Contactloze sensoren: hierbij bestaat er geen enkel mechanisch contact tussen het voorwerp dat gemeten moet worden en de sensor.


Know it All 03-04-11 - Onderdelen: Pyro-elektrische sensoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Ieder lichaam, dat warmer is dan de omgeving, straalt energie uit onder de vorm van onzichtbare infrarode straling. De hoeveelheid straling is afhankelijk van het temperatuurverschil en van de grootte van het voorwerp. Op deze manier kan men op een heel eenvoudige manier de infrarode straling die door een mens wordt uitgezonden detecteren. Het volstaat een detector te ontwikkelen die een maximale gevoeligheid heeft rond 10 μm.


Know it All 03-05-02 - Onderdelen: LED's met geïntegreerde elektronica
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Dank zij de moderne integratietechnieken is het zonder meer mogelijk behalve de gebruikelijke LED-chip ook een tweede chip in de standaard behuizing van een LED onder te brengen. Op deze manier ontstaan onderdelen, die men in feite geen LED's meer kan noemen, maar 'geïntegreerde schakelingen met ingebouwde optische LED-indicatie'.


Know it All 03-05-04 - Onderdelen: Optische koppelaars
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Optische koppelaars, ook wel opto-couplers of opto-isolators genoemd, zorgen voor de overdracht van elektrische signalen in systemen waarbij een galvanische scheiding tussen signaalbron en ontvanger noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld nuttig ter vermijding van aardlussen of wanneer een groot spanningsverschil tussen twee schakelingen bestaat. Er bestaat dus geen geleidende verbinding tussen in- en uitgangssignaal.


Know it All 03-05-05 - Onderdelen: LED indicatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Door de opkomst van intelligente apparatuur die uitgerust is met microprocessoren en helemaal met een toetsenbordje te programmeren is, ontstaat steeds grotere behoefte aan duidelijke display's en oplichtende indicatoren. Hiervoor kan men zowel LED's als LCD's gebruiken. Ondanks de opkomst van LCD indicatoren zijn er nog tal van toepassingen te verzinnen waarbij men de voorkeur geeft aan het gebruik van LED's in indicatoren.


Know it All 03-05-06 - Onderdelen: LCD indicatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De laatste tien jaar hebben liquid crystal display's duidelijk aan terrein gewonnen ten opzichte van de LED's. Het ligt zelfs in de lijn der verwachtingen dat deze indicatoren binnen afzienbare tijd de LED's volledig verdreven zullen hebben. Liquid crystal display's hebben namelijk nogal wat voordelen ten opzichte van LED's.


Know it All 03-05-09 - Onderdelen: Beeldversterkers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Beeldversterker zijn in staat de nachtelijke infrarode straling, waar het menselijke oog niet gevoelig voor is, om te zetten in groen zichtbaar licht. Dergelijke apparaten werken met infrarode converters, tot voor kort typisch militaire speeltjes. Tegenwoordig wordt dit soort apparaten ook gebruikt in het wetenschappelijk onderzoek, bij het opsporen van vervalsingen, bij het bewaken van objecten en zelfs bij natuurfotografie.


Know it All 03-05-10 - Onderdelen: Zonnecellen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Zonnecellen zijn een alternatief om zonder verbranding van brandstoffen energie te winnen: het rechtstreeks omzetten van de energie van de zon in elektriciteit. Zonnecellen zijn in principe gewone halfgeleiders, te vergelijken met silicium-dioden. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle aspecten van de technologie van zonnecellen, zoals de winning van energie uit de zon, de werking van zonnecellen, de soorten zonnecellen en de praktijk van het inrichten van een zonnecel-installatie.


Know it All 03-05-12 - Onderdelen: OCMOSFET's
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Naast de gebruikelijke optische koppelaars met primair een infrarode LED en secundair een fotogevoelige transistor, hebben diverse fabrikanten variaties op het thema opto-coupler ontwikkeld. Door de Japanse haifgeleiderfabrikant NEC wordt sinds kort een nieuwe variant op de markt gebracht: OCMOSFET's. OCMOSFET is de afkorting van 'Optical Coupled MOSFET' en deze onderdelen bestaan primair uit een infrarode LED en secundair uit een fotogevoelige MOSFET.


Know it All 03-05-13 - Onderdelen: Lineaire optische koppelaars
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Vaak moet men uit veiligheidsoverwegingen een zogenoemde 'galvanische scheiding' aanbrengen tussen twee systemen. Natuurlijk is het wél noodzakelijk dat de nuttige informatie onvervormd wordt doorgekoppeld van het ene naar het andere systeem. Vroeger gebruikte men hiervoor dure isolatieversterkers, modulen die via transformatoren wisselspanningssignalen kunnen doorgegeven. Nu kan dat uiterst nauwkeurig met lineaire optische koppelaars.


Know it All 04-02-03 - Dioden: Demodulatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Men kan een signaal A draadloos verzenden door het te moduleren op een ander signaal B. In de meeste gevallen heeft het signaal B een veel hogere frequentie dan het signaal A. Signaal B noemt men de draaggolf en signaal A het modulatiesignaal. Het proces waarbij signaal A uit signaal B wordt bevrijd wordt noemt men het demoduleren en daarvoor wordt gebruik gemaakt van dioden.


Know it All 04-02-04 - Dioden: Overige toepassingen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Een diode heeft twee eigenschappen, die het onderdeel ideaal maken voor een groot aantal niet alledaagse toepassingen. De geleiding in één richting, waardoor positieve en negatieve spanningen van elkaar gescheiden kunnen worden en de niet-lineaire stroom/spanning-karakteristiek, waardoor het onderdeel ingezet kan worden voor allerlei niet-lineaire toepassingen.


Know it All 04-02-05 - Dioden: Zenerdioden
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Wie het woord zenerdioden leest, denkt onmiddellijk aan gestabiliseerde voedingen. Inderdaad worden zenerdioden hoofdzakelijk toegepast voor het stabiliseren van gelijkspanningen. In deze brochure zal dan ook veel aandacht besteed worden aan de eigenschappen, karakteristieken en beperkingen van zenerdioden in schakelingen die tot taak hebben uit een niet gestabiliseerde spanning een in functie van de tijd, de temperatuur en de belasting zo stabiel mogelijke referentiespanning af te leiden.


Know it All 04-02-06 - Dioden: Thyristoren en triac's
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Wie de woorden thyristor en triac in de mond neemt, denkt automatisch aan dimmers. Inderdaad zijn dimmers en meer in het algemeen vermogensregelingen volgens het principe van de fase-aansnij besturing de voornaamste toepassingsgebieden van thyristoren en triac's. Toch kan de elektronicus veel meer met deze interessant onderdelen.


Know it All 04-03-01 - Transistoren: Instellen van de transistor
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Een transistortrap wordt voorgesteld door een 'zwart doosje' met een ingang en een uitgang. De ingang wordt gestuurd met een basisstroom Ib, waardoor tussen de ingang en de massa een ingangsspanning Ube ontstaat. De ingangsstroom heeft tot gevolg dat er een collectorstroom Ic gaat vloeien. Het gevolg is dat tussen de collector en de emitter een uitgangsspanning Uce ontstaat. Deze vier grootheden worden bepaald door een berekening die men het 'instellen' van de transistor noemt.


Know it All 04-03-02 - Transistoren: Transistor als LF signaalversterker
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Men kan zich de vraag stellen waarom men op dit moment nog de moeite zou doen laagfrequent versterkers met transistoren te bouwen, nu er een keur aan gespecialiseerde geïntegreerde schakelingen ter beschikking staat. Tóch is er een aantal goede redenen om gebruik te maken van transistoren.


Know it All 04-03-03 - Transistoren: Transistor als LF eindversterker
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Als men het schema van een laagfrequent eindversterker met transistoren onderzoekt, zal men vaststellen dat er in eerste instantie weinig systeem valt te ontdekken. Transistoren, dioden, weerstanden en condensatoren zijn in een schijnbare willekeur met elkaar verbonden. In deze brochure wagen wij een poging het raadsel van de eindversterker te ontrafelen. Aan de orde komen de diverse instellingen en koppelingen, de bias, de kortsluitbeveiligingen en de structuur van de stuurtrap.


Know it All 04-03-05 - Transistoren: Transistor in oscillator schakelingen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Het woord oscillator is afkomstig van het Latijnse woord 'oscillare' hetgeen zwaaien of trillen betekent. Oscillatoren zijn schakelingen die heen en weer zwaaiende spanningen, in de regel sinussen opwekken. In deze brochure bespreken wij de meeste toegepaste transistor oscillator schakelingen.


Know it All 04-04-01 - Operationele versterkers: Spanningsvolgers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De spanningsvolger is een schakeling die een spanningsversterking van 1 heeft. Het signaal op de uitgang is dus even groot als het signaal op de ingang. Een tweede eigenschap van de schakeling is dat de ingangsimpedantie zeer groot is en de uitgangsimpedantie zeer laag. Op-amp's zijn ideale schakelingen voor het maken van dergelijke spanningsvolgers.


Know it All 04-04-02 - Operationele versterkers: Spanningsversterkers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Operationele versterkers zijn ideale onderdelen voor het bouwen van versterkertrappen voor spanningen. Dat wordt veroorzaakt door de specifieke eigenschappen van een op-amp, zoals een zeer hoge eigen ingangsimpedantie op beide ingangen, het beschikbaar zijn van twee tegengesteld werkende ingangen, een zeer lage eigen uitgangsimpedantie en een zeer hoge eigen versterkingsfactor.


Know it All 04-04-03 - Operationele versterkers: Comparatoren en discriminatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Comparatoren en discriminatoren zijn schakelingen die een analoge ingangsspanning vergelijken met een of twee vaste referentiespanningen. Deze referentiespanningen worden de drempels van de schakeling genoemd. De uitgang van de comparator of de discriminator zal reageren als de ingangsspanning boven of onder de drempels komt. De uitgang van een comparator of discriminator kent maar twee toestanden, namelijk 'L' of 'H'.


Know it All 04-04-04 - Operationele versterkers: Signaal bewerkers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Men moet een duidelijk onderscheid maken tussen signaalverwerking en signaalbewerking. In het eerste geval wordt de vorm van het signaal niet aangetast, hoogstens de amplitude. Een spanningsversterker is dus een typisch voorbeeld van een signaalverwerker. In het tweede geval is het de vorm van het signaal die wordt aangetast. Stuurt men een sinus of een blokgolf door een signaalbewerker, dan zal er uit de schakeling een signaal komen dat vaak in niets lijkt op de vorm van het ingangssignaal.


Know it All 04-04-05 - Operationele versterkers: Gelijkrichters en detectoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

In de meest algemene betekenis van het woord betekent gelijkrichten 'het omzetten van een wisselspanning in een gelijkspanning'. Er bestaan verschillende soorten gelijkrichters en detectoren, die allemaal hun specifieke eigenschappen en dus ook toepassingen hebben. In deze brochure wordt het gebruik van operationele versterkers besproken voor het opbouwen van de meest gebruikte detectie- en gelijkricht-schakelingen.


Know it All 04-04-06 - Operationele versterkers: Niet-lineaire versterkers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De meest fundamentele eigenschap van een versterker is het gegeven of de schakeling lineair of niet-lineair werkt. Niet-lineaire versterkers, zoals logaritmische versterkers worden niet zo vaak gebruikt, dit ondanks het feit dat er toch talrijke nuttige toepassingen voor te verzinnen zijn.


Know it All 04-04-07 - Operationele versterkers: Filter schakelingen
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Filters zijn zeer belangrijke analoge schakelingen die in ruime mate worden toegepast in tal van apparaten. In de meeste analoge apparatuur zal men een of meerdere filters aantreffen. Vooral in de audiotechniek zijn er genoeg toepassingen te verzinnen waarbij de hobbyist met filtertechniek te maken krijgt. In deze uitgebreide brochure worden alle bekende LF-filters besproken.


Know it All 04-04-08 - Operationele versterkers: Signaal generatoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Signaalgeneratoren zijn schakelingen die een of meerdere elektronische wisselspanningssignalen opwekken. Het gegenereerde signaal moet volledig zelfstandig tot stand komen. Dat wil zeggen dat de schakeling onmiddellijk na het inschakelen van de voedingsspanning moet starten. Het gegenereerde signaal moet een periodiek karakter hebben, zich  dus regelmatig in de tijd herhalen met een vaste frequentie. Het gegenereerde signaal moet gelijkvormig van karakter blijven, iedere periode van het signaal moet er identiek uitzien als de vorige en als de volgende.


Know it All 04-05-01 - Functie-gerichte IC's: Operational Transconductance Amplifiers
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De OTA, de 'Operational Transconductance Amplifier', behoort tot de familie der operationele versterkers. In grote lijnen heeft een OTA dezelfde eigenschappen als een gewone op-amp. Twee ingangen, één uitgang, twee voedingsaansluitingen en een symbool dat in grote lijnen op dat van een gewone op-amp lijkt. Het voornaamste schakeltechnische verschil tussen een gewone op-amp en een OTA is een stuurbare stroombron, die in serie staat tussen de uitgang van de operationele versterker en de uitgang van de schakeling.


Know it All 04-06-05 - Functie-gerichte IC's: Emmertjesgeheugens
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Emmertjesgeheugens, officieel analoge vertragingslijnen genoemd, zijn schakelingen die tot de groep 'ladingstransport schakelingen' behoren. Bij dit soort schakelingen worden elektrische ingangsspanningen onder de vorm van elektrische ladingen opgeslagen in kleine condensatoren. Door met deze lading te manipuleren kan men verschillende soorten signaalbewerkingen, zoals vertraging of filtering, uitvoeren. Nadien worden de ladingen weer omgezet in elektrische uitgangsspanningen. Bij emmertjesgeheugens worden deze technieken toegepast om analoge signalen op een analoge manier in de tijd te vertragen.


Know it All 04-06-07 - Functie-gerichte IC's: Functiegeneratoren
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Functiegenerator IC's bevatten alle schakelingen om sinusvormige, driehoekvormige en rechthoekvormige signalen te genereren. Hoewel de schakelingen niet erg breedbandig zijn kan men, met wat handigheid, toch goed bruikbare signalen tot ongeveer 500 kHz uit een dergelijk IC halen. Bovendien is het, alweer met wat handigheid en inzicht in de werking van de IC's, mogelijk ook zaagtanden en smalle pulsjes uit de IC's te halen.


Know it All 06-01-01 - Internationale standaarden: MIDI-standaard
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Tegenwoordig werken alle elektronische muziekinstrumenten volledig digitaal. Op digitaal gebied is het uitwisselen van informatie veel gemakkelijker dan op analoog gebied. Zodoende ontstond op een bepaald moment een geweldig idee. Als er internationaal een communicatie-standaard zou kunnen worden afgesproken, dan zou het mogelijk zijn digitaal werkende elektronische muziekinstrumenten met elkaar te laten samenwerken. Dat is het idee achter MIDI: een op de RS-232 gebaseerde seriële bus, waarmee men gegevens naar en van computergestuurde muziekinstrumenten kan versturen.


Know it All 06-10-01 - Internationale standaarden: DCF-77 tijdcode standaard
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Ons hele leven wordt tegenwoordig beheerst door de tijd. Nog veel meer is dit van toepassing op het moderne wetenschappelijk onderzoek. Astronomen koppelen tientallen radiotelescopen, verspreid over de halve aardbol, aan elkaar om diep in het heelal te kunnen doordringen. Om die experimenten te kunnen synchroniseren is het van het grootste belang dat alle deelnemende laboratoria over de juiste tijd beschikken. Dank zij de DCF-77 standaard kan iedereen overal in Europa de absoluut juiste tijd opvragen.


Know it All 07-02-03 - Home electronics: Digitenne
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Een deel van Nederland beleefde in april 2003 een primeur met de introductie van 'Digitenne', de eerste aanbieder van hoge kwaliteit digitale televisie en radio via de ether. In deze brochure worden de voor- en nadelen van 'Digitenne' besproken en wordt de beschikbare hardware voorgesteld. De brochure sluit met een verhaal over DVB, 'Video Broadcasting Terrestrial', de Europese standaard voor het verzenden van radio- en televisiezenders via de ether en de basis achter Digitenne.


Know it All 07-04-01 - Home electronics: Grootbeeld projectie
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Nog niet lang geleden was het gebruikelijk om een LCD-scherm op een overheadprojector te leggen en op die manier beelden aan een groter publiek te presenteren. De afgelopen jaren is de ontwikkeling van grootbeeld projectie snel gegaan, met als resultaat betaalbare systemen met een hoge beeldkwaliteit en een groot gebruikscomfort voor de professionele en huiselijke omgeving. In deze brochure worden de drie beschikbare systemen, LCD, TFP en DMD (DLP) uitgebreid besproken met hun voor- en nadelen.


Know it All 07-05-09 - Home electronics: Blue-ray Disc, de opvolger van DVD
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Niet minder dan 27 GB data op een schijfje van 12 cm met een overdrachtsnelheid van 36 Mb/s, dat biedt Blu-ray Disc (BD), de opvolg van DVD. Ter vergelijking: op een gewone CD-ROM past 0,7 GB, op een DVD 4,7 GB. Na een studie van de technisch specificaties van het systeem worden de praktische toepassingen besproken: Blue-ray Disc Recording, SFFO, Portable Blue (3 cm schijfjes!), Blu-ray Disc PC, UDO en AOD.


Know it All 08-01-01 - Telecommunicatie: RJ-connectoren en UTP-bedrading
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

RJ-connectoren en de onafgeschermde UTP-kabels hebben de moderne telecommunicatie veroverd. Of het nu gaat over het verbinden van een telefoonhoorn met de telefoon, het aansluiten van de telefoon, het aansluiten van een fax of modem, het opbouwen van een snelle ADSL-verbinding of het samenstellen van een snel PC-netwerk, overal komt men deze handige en goedkope connectoren en kabels tegen. In deze brochure wordt ingegaan op de technische specificaties van deze onderdelen en komen de bedradingsstandaarden aan de orde.


Know it All 09-01-01 - Computer-techniek: Waterkoeling
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De noodzakelijke intensieve koeling van een moderne snelle PC stelt de systeembouwers voor nogal wat problemen. De moderne koelsystemen zijn peperduur en dus wordt alleen dat geïnstalleerd wat nét voldoende koelt om de processor in leven te houden. Er is echter een alternatief: waterkoeling. Water heeft immers een veel groter warmtecapaciteit dan lucht, met als gevolg dat water veel beter in staat is de warmte-ontwikkeling in de processor af te voeren. In deze brochure wordt een stap-na-stap handleiding aangeboden voor het zélf inbouwen van een waterkoelingsysteem in een PC.


Know it All 09-02-01 - Computer-techniek: Agent-technologie van Microsoft
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De assistent die u kent van de Office-pakketten van Microsoft is in feite niets meer of minder dan een miniatuur Agent. Microsoft heeft er een losstaande technologie van gemaakt: de Agent-technologie. Agents kunnen niet alleen bewegen over uw scherm maar kunnen ook teksten uitspreken via uw geluidskaart en reageren op teksten die u via een microfoon inspreekt. In deze brochure wordt een uitgebreide handleiding gegeven over het installeren van de Agent-onderdelen, het configureren ervan en het toepassen van de Agents in eigen applicaties.


Know it All 10-01-01 - Elektronica software: sPlan van Abacom
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Voor de student en hobbyist, die af en toe een zélf ontworpen schakelingetje wil documenteren met een verslag of zijn/haar experimenten op internet wil zetten, wordt al jaren het betaalbaar schema-teken programma 'sPlan' aangeboden. Deze brochure is een uitgebreide handleiding voor 'sPlan' en wel een die volledig op de praktijk is gericht. Na een toelichting op de voornaamste eigenschappen van het programma wordt de gebruiker aan de hand van een voorbeeld onmiddellijk met het werken met 'sPlan' vertrouwd gemaakt.


Know it All 10-02-01 - Elektronica software: Sprint Layout van Abacom
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

In de negentiger jaren van de vorige eeuw was het met de PC ontwerpen van printplaten voorbehouden aan bedrijven, die duizenden euro’s konden investeren in specifieke software. Nu is er echter 'Sprint Layout' van het Duitse Abacom. Een absolute doorbraak, want met dit zeer goedkope programma komt het met de PC ontwerpen van PCB's binnen het bereik van de student en de hobbyist. In deze brochure wordt u stap-na-stap aan de hand van een voorbeeld door de procedure gevoerd. Veel aandacht wordt besteed aan het aanbrengen van het ratsnest en de werking van de autorouter.


Know it All 10-02-02 - Elektronica software: Loch Master van Abacom
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

Er bestaat een alternatief voor de PCB: strip board. Dat zijn volledig voorgeboorde printplaten voorzien van doorlopende koperen strips. U soldeert de onderdelen op de strips, freest de strips op de juiste plaatsen door en soldeert wat draadbruggetjes tussen de strips. 'Loch Master' van Abacom is speciaal ontwikkeld om snel schakelingen te ontwerpen op strip boards. Het unieke van dit programma is dat er een uitgebreide onderdelen bibliotheek wordt meegeleverd met foto’s van de onderdelen. Deze brochure voert u stap-na-stap door de procedure van het ontwerpen van een strip board met 'Loch Master', van het selecteren van een board tot het afdrukken van het complete ontwerp.


Know it All 10-03-01 - Elektronica software: Front Designer van Abacom
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

De laatste stap van het maken van een elektronisch apparaat, het ontwerpen van de frontplaat, is nog steeds handwerk. Abacom heeft echter met 'Front Designer' daar verandering in gebracht. Dit uniek tekenprogramma is speciaal ontwikkeld voor het tekenen en ontwerpen van frontplaten voor elektronische apparatuur. Deze brochure is een uitgebreide handleiding voor 'Front Designer' en wel een die volledig op de praktijk is gericht. Na een toelichting op de voornaamste eigenschappen van het programma wordt de gebruiker aan de hand van een voorbeeld onmiddellijk met het werken met 'Front Designer' vertrouwd gemaakt.(Banggood sponsor advertentie)
375 elco's, 15 x 25 waarden