Tijdschriften: Radio Elektronica 1977 - 1978

(gepubliceerd op 05-07-2023, afgesloten op 10-07-2023)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

Radio Elektronica jaargangen 1977 - 1978

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'Radio Elektronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd.

Wat en waar te downloaden?
Alle 98 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Radio Elektronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1977 - 1981 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Radio Elektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 98 verzamelde nummers van 'Radio Elektronica' worden verdeeld over twee internet-pagina's op dit blog. Dit is de eerste pagina met de inhouden van de jaargangen 1977 en 1978.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ Radio Elektronica 1979 - 1981


Radio Elektronica jaargang 25, 12 januari 1977 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Vakbladen en vakbeurzen
 • EHBA: eerste hulp bij afkortingen
 • Neutronenbestraling van silicium, waartoe dient dit eigenlijk? 
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Een creatieve kwarteeuw, terugblik op 25 jaren elektronica-ontwikkeling
 • Journaal: Toon & Beeld medewerker kreeg persprijs
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Regelbare dynamiek compressor
 • 25 jaar RE
 • Bouwontwerpen: Belichtingsautomaat
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Bouwontwerpen: OTAMP-equalizer
 • Spitsvondige schakelingen: Decodeerschakeling
 • Spitsvondige schakelingen: Ringmodulator
 • Ding mee naar dit moderne LCD-horloge! 
 • Welk drietal 'spitsvondige schakelingen' van het afgelopen jaar vindt u het interessantst?
 • Overzicht beschikbare printjes
 • Sleutel tot de elektronica: Magnetisch bestuurbare weerstanden (deel 28)
 • Industriële elektronica: Elektronische waakhond Mastiff
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Technologie voor elektrotechnici en elektronici (Deel 1)
 • Boekbespreking: Third Year Technician Mathematics and Applications
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 26 januari 1977 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Conferentie voor de indeling van omroepsatellieten
 • Elektronicadabra
 • Telecommunicatie: Robuuste portofoon SXA van Philips
 • Actueel: GE ontwikkelt superbatterij
 • Bouwpakket TRZ1 van Siemens voor transistorontsteking
 • Astro-elektronica: Bodem-onderzoek vanuit de ruimte
 • Fabricagetechnieken: IJzeroxyde-maskerplaten voor de fabricage van zeer complexe IC’s
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Passieve componenten: Oranje kolommen als meetwaarde-aanduiding
 • Journaal
 • Philatronica: Informatieverwerking en meteorologie
 • Spitsvondige schakelingen: Logaritmische LED VU-meter
 • Spitsvondige schakelingen: Klemspanningbewaking voor NiCd accu’s
 • Wetenschappelijke zakrekenapparaten: Radio Shack EC490
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Optometer - een origineel meetinstrument
 • Sleutel tot de elektronica: Condensatoren en RC-combinaties (deel 29)
 • Telecommunicatie: Glasvezels met maximale transmissie-capaciteit
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2500, TDA2510 en TDA2520 (deel 2)
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Laufzeit-Dioden (Impatt- und Baritt-Dioden)
 • Boekbespreking: Vermogenselektronica (Regelbare gelijkstroomaandrijvingen met thyristorvoedingseenheden)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking

Radio Elektronica jaargang 25, 9 februari 1977 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Tiptoetsen en pacemakers, onduidelijke waarschuwing voor schakeltoetsen op televisie- en HiFi-apparaten
 • Elektronicadabra 
 • Actueel: Digitale paneelmeters van Tekelec Airtronic
 • Telecommunicatie: Een creatieve kwarteeuw
 • Dat was er in 1953 nog niet!
 • Meettechniek: Logische analyser voor microprocessor systemen
 • Astro-elektronica: Rechtstreekse ontvangst van TV-programma’s via satellieten
 • Telecommunicatie: Nieuwe technieken in Grundig KTV-ontvangers (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Telexconverter, spelen met filters
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloei installatie (deel 1)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Spitsvondige schakelingen: Repeteerwekker voor multiplex klokken
 • Spitsvondige schakelingen: 'Plop'-onderdrukking
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Klokje modulair met een MM5385
 • 17,5 T sterke supergeleidende magneet in het National Research Institute voor Metalen te Tsukuba Science City
 • Sleutel tot de elektronica (deel 30)
 • Ontwerp-prikkels
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Integrated Optics

Radio Elektronica jaargang 25, 23 februari 1977 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Didacta 1977
 • Hannover Messe 1977 (20 april 1977)
 • Elektronicadabra
 • Actueel: Openbaar mobilofoonnet geautomatiseerd
 • Halfgeleiders: Integrated Optics, manipuleren met laserlicht in zeer dunne lagen
 • Computertechniek: Computer schrijft Chinees
 • Halfgeleiders: Eenvoudige analoog-digitaal omzetting met RIGFET’s
 • Astro-elektronica: Satellietverbindingen vormen een degelijke ondergrond voor de toekomst
 • Journaal
 • Philatronica: Babbage, de vader van de computer
 • Halfgeleiders: FET als spanninggestuurde weerstand
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2560 en TDA2522 (deel 3)
 • Stilstaande rechthoekige beeldplaat
 • Wetenschappelijke zakrekenapparaten: hp25 van Hewlett-Packard
 • Ter overweging bij programmeerbare zakrekenapparaten
 • Mastermind op de hp25
 • Bouwontwerpen: Digitale schaakklok
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Bouwontwerpen: Automatische lichtregeling voor vergrotingskokers
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloei installatie (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Regelbare voeding
 • De meest spitsvondige schakelingen
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 3)
 • Microcomputer workshops door MCS
 • Sleutel tot de elektronica (deel 31)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1976
 • Nieuwe industriële producten
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Boekbespreking: Schakelingen met geïntegreerde tijdcircuits
 • Boekbespreking: Sound recording practice
 • Boekbespreking: Electrical circuits and systems
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 9 maart 1977 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De auto in het elektronica tijdperk
 • Elektronicadabra
 • Actueel
 • Telecommunicatie: General coverage ontvanger FRG-7
 • Telecommunicatie: Spectra-SK²-color KTV-chassis
 • Telecommunicatie: Nieuwe technieken in Grundig KTV-ontvangers (deel 2), straalstroombegrenzing en regeling van het contrast
 • Astro-elektronica: Europese bijdrage aan satellietproject Meteosat
 • Philatronica: Het interpreteren van fluorescerende gegevens
 • Elektro-akoestiek: Storingen opheffen in het elektronisch orgel
 • Journaal
 • Computertechniek: Een 4k bij 6 bits MOS geheugen
 • Computertechniek: Direct toegankelijke geheugens (RAM’s)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Spitsvondige schakelingen: Gitaarvervormer met OTA
 • De meest spitse schakeling van 1976 en nu de prijs voor 1977!
 • Bouwontwerpen: TTL-IC tester zonder schakelaars
 • Bouwontwerpen: Inbraakalarminstallaties
 • Lezer reflecties: Beste mede-elektronicus....
 • Ontwerp-prikkels
 • Bouwontwerpen: Siemens TRZ, bouwpakket voor een elektronische ontsteking
 • Bouwontwerpen: Geïntegreerde eindversterkertjes met de TDA1004 en de TDA1037
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Boekbespreking: Halbleiterelektronik, Wissensspeicher
 • Boekbespreking: Basisschakelingen voor KTV
 • Nieuwe industriële producten

Radio Elektronica jaargang 25, 23 maart 1977 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Uitvinding en octrooi
 • Elektronicadabra
 • Actueel: Lithium-jodide-batterij verdrievoudigt de levensduur van pacemakers
 • Computertechniek: Microprocessor seminar van Sybex een succes
 • Elektro-akoestiek: Digitale toonopwekking voor het elektronisch orgel
 • Astro-elektronica: Activiteiten van de WARC-BS-12 GHz
 • Halfgeleiders: Zonnepanelen voor aardse toepassingen
 • Journaal
 • Halfgeleiders: Symbolen voor digitale IC’s (deel 1)
 • Lezing dataverwerkende systemen met microprocessoren
 • Telecommunicatie: Multiplex-transmissie van analoge signalen
 • Spitsvondige schakelingen: Spanning/weerstand indicator
 • Spitsvondige schakelingen: Thyristor ontsteking zonder spanningomvormer
 • Bouwontwerpen: Eenvoudige digitale voltmeter (deel 1)
 • Bouwontwerpen: VHF converter
 • Bouwontwerpen: Looplicht met knippereffect
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 4)
 • Knalonderdrukking bij in- en uitschakelen
 • Sleutel tot de elektronica: Halfgeleiderdioden (deel 32)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Temperaturmessung in der Technik (Grundlagen und Praxis)
 • Boekbespreking: Modern Applications of Linear IC’s
 • Boekbespreking: Digitale techniek - Deel 1
 • Zakennieuws 

Radio Elektronica jaargang 25, 13 april 1977 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Hannover-Messe 1977, een omvangrijk aanbod aan elektronische oplossingen
 • Elektronicadabra
 • Actueel
 • Congressen tijdens de Hannover Messe 1977
 • Meettechniek: Signature analyzer, meetinstrument voor foutzoeken in zeer complexe schakelingen
 • Ultrageluid-echobeelden met piëzoelektrisch kunststofvlies
 • Praktijk uit het lab: Ongewone elektronica research
 • Astro-elektronica: Vrachtschip met radioapparatuur voor satellietcommunicatie
 • Nucleaire elektronica: Trillingskring schakelt fusies, extreme stroomsterkte bij plasma verhitting worden bestuurbaar
 • Computertechniek: Computers aan het werk in de kernfusieresearch
 • Computertechniek: Versnelde tekstverwerking met de inkt-jet
 • Halfgeleiders: Symbolen voor digitale IC’s (deel 2)
 • Journaal
 • Wetenschappelijke zakrekenapparaten: Commodore SR4148R
 • Microprocessor lezingen voor RE lezers
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Een nauwkeurige instrumentatieversterker met AC-onderdrukking en stroomuitgang
 • Bouwontwerpen: Eenvoudige digitale voltmeter (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Lichtorgel/dimmer met de SL440
 • Spitsvondige schakelingen: Digitale toerenteller voor de auto
 • Spitsvondige schakelingen: Kookwekker
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 5)
 • De OpAmp heeft een opvolger: Voltage-Current Transactor of VCT
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Ontwerp prikkels
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2570 en TDA2580 (deel 4)
 • Sleutel tot de elektronica: Dioden als gelijkrichter en schakelaar (deel 33)
 • Nieuw recept voor doorzichtige elektroden: Zeefdrukken en vastbakken
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus najaar 1976
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Elektronik-Hobby (Erprobte Schaltungen leicht nachzubauen) 
 • Boekbespreking: Elektronik-Testaufgaben III - Grundschaltungen der Elektronik
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 27 april 1977 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Pijlsnelle microprocessor ontwikkelingen
 • Actueel
 • Werkgroep 'Antenne Vrij' opgericht op 11 januari j.l. 
 • Telecommunicatie: Straalverbindingen op 10 GHz
 • Telespelen doorslaand succes
 • Astro-elektronica: Jupiter stelt ons voor veel problemen!
 • Passieve componenten: Minibus busbars, spanningsverdeling en ruisdemping in MOS-geheugen systemen
 • Journaal
 • Praktijk uit het lab: Analoge signaalbewerking in het licht van LSI
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2590 (deel 5) 
 • Spitsvondige schakelingen: Blokgolfoscillator met regelbare pulsduur en -pauzetijden
 • Spitsvondige schakelingen: Blokgolfvormer
 • Bouwontwerpen: Kruis-yagi, een 'moeilijke' antenne met uitstekende prestaties...
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Frequentietellertje in CMOS met een ICM7208
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Repetitorium netwerk- en wisselstroomtheorie
 • Boekbespreking: The Pocket Calculator Game Book
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 11 mei 1977 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Driedimensionaal beeld van de hersenen in actie
 • Actueel
 • Nieuw tijdperk in maritieme radiotelefonie
 • Halfgeleiders: Infrarood afstandsbediening
 • Elektronische ondertiteling voor TV-films
 • Computertechniek: Microcomputer op één kaart
 • Telecommunicatie: Beveilig uw bezit
 • Kleurenkijkkast annex speelkast
 • Astro-elektronica: Verzameling van gegevens via satelliet
 • Philatronica: Computerconsole
 • Halfgeleiders: Symbolen voor digitale IC’s (deel 3)
 • Makrofol SN niet snel in vuur en vlam
 • Journaal
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Bouwontwerpen: Hoog-ohmige spanning- en frequentiemeter
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 3)
 • Bouwontwerpen: Convergentie raster generator
 • Bouwontwerpen: Alarmklok met LCD en met een S1998/MM5316
 • Eenvoudiger zender voor KTV bij de BBC
 • Spitsvondige schakelingen: Thyristor - transistor oscillator
 • Spitsvondige schakelingen: 7-segment naar BCD code omzetter
 • Sleutel tot de elektronica (deel 34)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus najaar 1976
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Switching regulators & power supplies
 • Boekbespreking: Einfuerung in die Informationstheorie
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 25 mei 1977 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De bof voor medici, computers dringen de artsenpraktijk binnen
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Elektro-akoestiek: Overdracht van spraak en muziek met infrarood licht
 • Elektro-akoestiek: Cassettedek met dolby uit de Graetz Profi Studio 306
 • Telecommunicatie: Grondstations voor bestaande en toekomstige informatiesatelliet systemen
 • Telecommunicatie: Minikopje tast videoband af
 • Astro-elektronica: Orbital Test Satelliet (OTS) wordt in juni gelanceerd
 • Telecommunicatie: Ontwikkeling van de elektronenbuis
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: De 723 met temperatuur begrenzing
 • Spitsvondige schakelingen: Dokatimer
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 4)
 • Bouwontwerpen: Afstembaar vervormingsfilter, actieve filters eenvoudig berekend
 • Bouwontwerpen: Sync-puls generatortje
 • Sleutel tot de elektronica: Transistoren (deel 35)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 8 juni 1977 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Navigatie door tijdmeting, microgolf-landingsstelsel DLS geeft de piloot meer vrijheid
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Computertechniek: Profiel van een microprocessor
 • Auto-elektronica: Elektronica ook in het verkeer
 • Halfgeleiders: Monolitische PLL-stereodecoder, signalement van de TDA1005
 • Astro-elektronica: Tiros-N, prototype van een nieuwe generatie weersatellieten
 • Bouwontwerpen: Laagfrequent functiegenerator met een 8038
 • Bouwontwerpen: Stereobreedteregelaar
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 5)
 • Zakennieuws
 • Spitsvondige schakelingen: Multiplex uitlezing voor vier digits
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 6)
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Messung elektronischer Parameter an Halbleiterbauelementen

Radio Elektronica jaargang 25, 22 juni 1977 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Honderd jaar grammofoonplaat, Charles Cros en zijn paleofoon
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Telecommunicatie: Kortegolf-omroep vóór en na 1979
 • Auto-elektronica: Radioverkeersinformatie, ARI in London en Genève
 • Lezer reflecties: De 'S' in 'MOS', de pieker-guru gaat wat dieper in op een oppervlakkig probleem
 • Gebruikers clubs van programmeerbare rekenapparaten
 • Telecommunicatie: Voortgaande ontwikkelingen in communicatiemiddelen met optische golfgeleiders
 • Lithiumcellen oplossing voor LED-horloges
 • Astro-elektronica
 • Bouwontwerpen: Kristalgestuurde LED-klok (deel 1)
 • 'Het Instrument' belooft een groot succes te worden
 • Bouwontwerpen: De 6800 microcomputer voor u (deel 6)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloei installatie (deel 3)
 • Journaal
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2650, TDA2610 (deel 6)
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 7)
 • Ontwerp prikkels
 • Sleutel tot de elektronica (deel 36)
 • Zakennieuws
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Handbuch für Rundfunk, Fernsehen, Phono
 • Boekbespreking: Handbuch für Tonbandgeräte
 • Boekbespreking: Handbuch für Koffer und Autoempfänger
 • Boekbespreking: Professor Fixit en de zwarte logica
 • Boekbespreking: Analyse elektronischer Schaltkreise
 • Boekbespreking: Semiconductors - Fifth edition

Radio Elektronica jaargang 25, 13 juli 1977 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Uranium uit de zee, grote voorraad met kleine toepassingsmogelijkheid
 • Computer leest de teller af: Proef met informatieoverdracht via het elektriciteitsnet
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Meettechniek: Current tracer, fouten opsporen in logische schakelingen met lage impedantie
 • Vermogenhalfgeleiders met warmte-afvoerpijpjes
 • Actieve componenten: Optische koppelelementen
 • Auto-elektronica: Satellietstation dat gemakkelijk door één man kan worden gedragen
 • Meettechniek: Digitale multimeter Fluke 8020 met LCD doet geleidbaarheidsmetingen
 • Teletext en Viewdata rapport
 • Ontwerp prikkels
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Fading Two, overvloeisysteem voor twee projectoren (deel 1)
 • Spitsvondige schakelingen: Digitale echo
 • Bouwontwerpen: Kristalgestuurde LED-klok (deel 2)
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 8)
 • Elektro-akoestiek: AES-conventie in Parijs
 • Philips onderdelenpakketjes voor de automobilist
 • Elektro-akoestiek: Zelfbouw eindversterker 2 x 50 W van Studio Sound System
 • Technische eisen voor radiozend-/ontvangapparatuur voor modelbesturing
 • Sleutel tot de elektronica (deel 37)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Analyse elektronischer Schaltkreise
 • Boekbespreking: Halfgeleiders in de elektrische energietechniek
 • Boekbespreking: Modulatie en codering in de telecommunicatie
 • Boekbespreking: Minicomputers
 • Boekbespreking: Tonband- und Cassetten-Recorder-Service
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 27 juli 1977 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Internationale Funkausstellung 1977 Berlijn
 • Actueel
 • Elektronicadabra: EHBA, eerste hulp bij afkortingen
 • Computertechniek: Modulair microcomputer systeem CAPRO-1
 • De luidspreker voelt nattigheid 
 • Telecommunicatie: Twee synchroon demodulatoren
 • Telecommunicatie: Optische telecommunicatie door haardunne glasvezels bij het Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Telecommunicatie: Regionale satellietnetten
 • Astro-elektronica
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2600 (deel 7)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Professionele voeding 0...15 V/4 A en 0...35 V/2 A
 • Bouwontwerpen: Universeel programmeerbare 40 MHz teller met 2 ingangen
 • Bouwontwerpen: Elektronische tachometer
 • Bouwontwerpen: Fading Two, overvloeisysteem voor twee projectoren (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Mastermind
 • Sleutel tot de elektronica (deel 38)
 • Leergang computer communicatie door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Elektrischer Strom
 • Boekbespreking: Technische Formeln
 • Boekbespreking: Elektromaschinenbau- und Elektronik-Kalender 1977
 • Zakennieuws


Radio Elektronica jaargang 25, 10 augustus 1977 (15)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Ongunstige concurrentie voor halfgeleiderindustrie in EEG
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Telecommunicatie: 'Sneeuw'-onderdrukker voor TV-beelden
 • Telecommunicatie: Radar apparaten voor kleinere vaartuigen
 • Tentoonstellingen: Hannover Messe 1977
 • Computertechniek: MIXYS-80, een modulair microprocessor systeem
 • Astro-elektronica
 • Halfgeleiders: De 'ideale' transistor (en wat geschiedenis)
 • In memoriam: M. L. van Overeem
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTV, TDA2640 (deel 8)
 • Cursus micro-processors/micro-computers van Elektronica opleidingen Dirksen
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Spitsvondige schakelingen: Omzetting 7-segment naar BCD
 • Spitsvondige schakelingen: Generator voor driehoek- en blokspanningen van 0,02 Hz...200 kHz
 • Bouwontwerpen: Digitale toerentalregeling voor gelijkstroommotor
 • Bouwontwerpen: Multiplex uitleeseenheid in TTL
 • Bouwontwerpen: Meer toepassingen voor LED’s met UAA170
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Sleutel tot de elektronica (deel 39)
 • Nieuwe industriële producten

Radio Elektronica jaargang 25, 24 augustus 1977 (16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Edison bijvoorbeeld?
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Energiebesparing bij kleurentelevisie
 • Voorlichting: Enkele belangrijke aspecten bij het ontwerpen van audioversterkers
 • Astro-elektronica: ESA-activiteiten in de toekomst
 • Halfgeleiders: Nieuwe generatie IC’s voor KTY, TDA2630/TDA2631 en TDA2620 (deel 9)
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Vermogenversterker
 • Spitsvondige schakelingen: Dobbelsteen met CMOS
 • Bouwontwerpen: Vleermuis detector
 • Bouwontwerpen: IC-versterkertje 2 x 4 W
 • Bouwontwerpen: Jerommeke de krachtpatser, 0...50 V bij 5 A voeding met voorregeling
 • Bouwontwerpen: Drum-doos bouwpakket UK 261/U en UK 262 van Amtron
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 9)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Pneumatisch regelen
 • Boekbespreking: Dioden und Transistoren Band IV - Schalterbetrieb
 • Boekbespreking: Spelen met toonladders en akkoorden
 • Zakennieuws 

Radio Elektronica jaargang 25, 7 september 1977 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Het Instrument 1977, wetenschappelijk, medisch, technisch
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Telecommunicatie: Teletext en Viewdata, nieuwe technieken binnen bestaande communicatiekanalen
 • Tentoonstellingen: Instrument-wijzer
 • Tentoonstellingen: Congresprogramma
 • Astro-elektronica: Kunstmanen radiofrequent waarnemen, een boeiende hobby!
 • Telecommunicatie: RGB-sturing in Philips KTV-ontvangers
 • Journaal
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1977
 • Bouwontwerpen: Thermostaat voor de huiskamer
 • Bouwontwerpen: FM-stereo ontvanger met diode afstemming
 • Bouwontwerpen: Groot bereik pulsgenerator
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Rundfunksatelliten und internationales Recht

Radio Elektronica jaargang 25, 21 september 1977 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Een tentoonstellingsprogramma kritisch bezien
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Medische elektronica: Geneeskunde en instrument
 • Tentoonstellingen: Medische apparatuur op het instrument 
 • Tentoonstellingen: Instrumentatie voordrachten 1977
 • Medische elektronica: Elektro-chirurgie
 • Stroomvoorziening: Voedingen, lineair of schakelend? (deel 1)
 • Meettechniek: Transiënt recorders TR1010 en TR1011 met μP-besturing
 • Telecommunicatie: Satelliet communicatiesysteem van Philips' Telecommunicatie Industrie
 • Telecommunicatie: Data transmissie met digitaal/analoog omzetters
 • Materialenkennis: Toepassingen van machinaal bewerkbare glaskeramiek
 • Computertechniek: BSAL80, een blok-gestructureerde taal voor microprocessoren
 • Computertechniek: Toetsenbord encoder
 • Computertechniek: Meer mogelijkheden voor spraakgestuurde data-terminals met LSI-11 microcomputer
 • Computertechniek: Boole, Babbage en Byron, een inleiding tot de geschiedenis van de computer
 • Journaal
 • Lasertechniek: Holografie, geperfectioneerd 3-D systeem - Realistische driedimensionale beelden bij AGFA-Gevaert 
 • Spitsvondige schakelingen: Lichtautomaat met CMOS
 • Bouwontwerpen: Aktieve filters eenvoudig berekend, laag- en hoogdoorlaat filters met een grote flankstijlheid
 • Bouwontwerpen: Meervoudige tijdschakelaar in een alarminstallatie (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Data-woord herkenning
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 10)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Ontwerp prikkels
 • Tentoonstellingen: Medisch
 • Tentoonstellingen: Industrieel 
 • Boekbespreking: Digitale Elektronik in der Mesztechnik und Datenverarbeitung

Radio Elektronica jaargang 25, 12 oktober 1977 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Interkama 1977
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Computertechniek: Computersimulatie van mensen in botsende auto’s, samenwerking tussen IW-TNO en SWOV
 • Computertechniek: Snelle, microprogrammeerbare computer PDP-11/60
 • Astro-elektronica
 • Tentoonstellingen: Nabericht 'het Instrument'
 • Landelijke bijeenkomst Hobby Computer Club
 • Tentoonstellingsnieuws 'het Instrument'
 • Tentoonstellingen: Montreux, tiende TV symposium (deel 1)
 • Stroomvoorziening: Voedingen, lineair of schakelend? (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Diafader (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Hybride audio vermogen versterkers met de SI-1030GL en de SI-1050GL
 • Bouwontwerpen: Kristalgestuurd autoklokje van Sabtronics
 • Bouwontwerpen: Meervoudige tijdschakelaar in een alarminstallatie (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Piekwaarde indicator
 • Spitsvondige schakelingen: Voeding met kortsluitbeveiliging
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Nieuw Prisma radio- en TV-boek
 • Boekbespreking: Solid state colour television circuits

Radio Elektronica jaargang 25, 26 oktober 1977 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Computers van de toekomst
 • Elektronicadabra: EHBA, eerste hulp bij afkortingen
 • Intecolor, microcomputer met kleurenbeeldscherm
 • Telecommunicatie: Euronet, enorm pakhuis van woorden en getallen
 • Philatronica: Schaken en de computer
 • Telecommunicatie: Politie-radiotelefonie apparatuur van Standard Elektrik Lorenz
 • Tentoonstellingen: Montreux, tiende TV symposium (deel 2)
 • Astro-elektronica: Digitale transmissie-apparatuur voor satelliet systeem
 • Stroomvoorziening: Voedingen, lineair of schakelend? (deel 3)
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Logische tester
 • Spitsvondige schakelingen: Transistortester
 • Bouwontwerpen: 50-watt gitaarversterker met geïntegreerde schakelingen CA3140 en SI-1050G
 • Bouwontwerpen: Geluid bij de (smal)film
 • Bouwontwerpen: Diafader (deel 2)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Ontwerp prikkels
 • Telecommunicatie: Draadloos alarmsysteem of bel voor hardhorenden, model LP901, van Lion Products Co.
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Fingertip Math
 • Boekbespreking: Control Engineering (Theory, worked examples and problems)
 • Boekbespreking: Semiconductor Devices

Radio Elektronica jaargang 25, 9 november 1977 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Energie uit de ruimte
 • Diorama’s: Een hobby voor u?
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Communicatie op de racecircuits, 24 uur van Le Mans met draadloze verbinding
 • Astro-elektronica: GEOS, de eerste wetenschappelijke satelliet van ESA
 • Meettechniek: Si451, Si452 en Si453 van Sugden, drie laagfrequent meetinstrumenten
 • Voorlichting: Ierse vestiging voor Analog Devices
 • Astro-elektronica
 • Ontwerp prikkels
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige elektronische schakelaar voor dubbelstraalgebruik van een oscilloscoop
 • Bouwontwerpen: Bouw een infraroodkijker
 • Bouwontwerpen: Actief CW-filter
 • Bouwontwerpen: Minivoeding voor het voeden van schakelingen met OpAmps 
 • Supergeleidende lenzen beelden atomen af
 • Bouwontwerpen: Grootbeeld uitleeseenheid voor multiplex-klokken
 • Bouwontwerpen: Elektronische thermometer bouwdoos van Archerkit
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 11)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Zenders en ontvangers voor de 70 cm band
 • Boekbespreking: Kleur-TV beeldfoutenboek
 • Boekbespreking: Mathematische Erganzungen und Aufgaben für Elektrotechniker

Radio Elektronica jaargang 25, 23 november 1977 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: INTERKAMA ’77 in Dusseldorf - Het alfa en omega van automatisering, brengt de automatisering arbeidsplaatsen in gevaar?
 • Lasertechniek: Holofilie, praktische toepassingen van de holografie
 • Lasertechniek: De laser, een veelzijdig werktuig in de chemie
 • Astro-elektronica
 • Telecommunicatie: Communicatie, navigatie en computers - Een kijkje bij Schreiner Electronics
 • Telecommunicatie: Kleurencamera TCX voor toegepaste TV met ingebouwde specialist
 • Seminar over Distributed Plant Management
 • Meettechniek: Laagfrequent impedantiemeter voor luidsprekerspoelen
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Streeltoetsdimmer
 • Bouwontwerpen: Stop een actief filter in uw toongenerator
 • Bouwontwerpen: Scoop zonder kathodestraalbuis
 • Bouwontwerpen: Sensor geschakelde triac-lichtregeling met dimmer en afstandbediening met U-112B
 • Bouwontwerpen: Programmeerbare deurbel, een fraai stuk burengerucht,
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 12)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Ontwerp prikkels
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar elektronica-technicus voorjaar 1977
 • Fabricagetechnieken: Toortsen voor plasma-MIG-lassen, hinder van lasrook en boogstraling vermeden
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Introduction à la théorie des réseaux électriques
 • Boekbespreking: Elektronica bij film en foto
 • Boekbespreking: Electronique Exercices avec Solutions

Radio Elektronica jaargang 25, 7 december 1977 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: COMPCON ’77
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Astro-elektronica: Nederlands tweede grondstation voor satelliet communicatie, het antennesysteem van Burum 2
 • Telecommunicatie: Radio-apparaten uit de oude doos
 • Computertechniek: Beeldschermeenheid Algrabe voor μP (deel 1)
 • Tentoonstellingen: Funkausstellung Berlijn 1977
 • Journaal
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Spitsvondige schakelingen: Toerenregeling voor gelijkstroommotoren, onafhankelijk van het te leveren koppel
 • Bouwontwerpen: Regelbare functiegenerator met XR2206
 • Bouwontwerpen: Elektronische multimeter
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 13)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus voorjaar 1977
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: De kortegolf-amateur
 • Boekbespreking: Bouw het zelf (Deel 6)
 • Boekbespreking: Bouw zelf uw elektronisch orgel
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 25, 21 december 1977 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Computer als hulpmiddel bij de diagnose
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Telecommunicatie: KTV-technieken in Grundig ontvangers, draadloze infrarood afstandsbediening (deel 1)
 • Astro-elektronica
 • Computertechniek: Beeldschermeenheid Algrabe voor μP (deel 2)
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: In- en uitschakelbeveiliging voor recorders
 • Spitsvondige schakelingen: Slaafflitser
 • Spitsvondige schakelingen: Condensator meetbrug
 • Wat is de beste spitsvondige schakeling?
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Neuzenspel
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 14)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Ontwerp prikkels
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: The Optics of Microwave Antenna Design
 • Boekbespreking: Der Weg zur Hobby-Elektroniker
 • Boekbespreking: Mischpulte und Mischpultmodule
 • Boekbespreking: Eenvoudige auto-elektronica
 • Zakennieuws
 • Inhoudsopgave Radio Elektronica 1977

Radio Elektronica jaargang 26, 12 januari 1978 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Internationaal stelsel van eenheden ingevoerd
 • Actueel
 • Elektronicadabra: EHBA, eerste hulp bij afkortingen
 • Wetenschappelijke toepassingen: Elektronenmicroscoop is nog geen vijftig jaar oud, Nederland nam en neemt in ontwikkeling elektronenmicroscoop belangrijke plaats in
 • Halfgeleiders: Stabilisatie dioden (deel 1)
 • Journaal
 • Suprageleidende lenzen beelden atomen af
 • Telecommunicatie: Berekening van circuitelementen van antenne en oscillatorkringen in een superheterodyne
 • Astro-elektronica: MARISAT en MAROTS, Contact met schepen via satellieten
 • Telecommunicatie: KTV-technieken in Grundig ontvangers, draadloze infrarood afstandsbediening (deel 2)
 • Computertechniek: Praktische training met microcomputers
 • Bouwontwerpen: Logische analyzer (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Gestabiliseerde laagspanningsvoeding voor hoog vermogen
 • Ontwerp prikkels
 • Spitsvondige schakelingen: Piekdetector
 • Spitsvondige schakelingen: Balkengenerator
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige digitale vergelijker
 • Spitsvondige schakelingen: Wedstrijd indicator
 • Spitsvondige schakelingen: Analoog codeslot
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Leitfaden der Elektronik (Teil 1)
 • Boekbespreking: Elektronische piano's en synthesizers
 • Boekbespreking: Geïntegreerde schakelingen voor de zendamateur
 • Boekbespreking: Wie messe ich richtig?
 • Boekbespreking: Operationsverstärker-Praxis
 • Boekbespreking: Schaltungen für die Modelfernsteuerung

Radio Elektronica jaargang 26, 26 januari 1978 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 16 bit microprocessoren veroveren de minicomputermarkt
 • PTT heeft onbevoegd zendverbod opgelegd
 • Actueel
 • Nieuws in 't kort
 • Telecommunicatie: Televisie met twee geluidskanalen, stereo-uitzendingen gaan proefdraaien
 • Telecommunicatie: Ontdekking van de radiogolven door Heinrich Hertz in 1888, inleidende gebeurtenissen (deel 1)
 • Astro-elektronica
 • Halfgeleiders: Stabilisatie dioden, schakelingen met zenerdioden, ZTE- en ZTK-dioden (deel 2)
 • Lasertechniek: 1 TW laser ten behoeve van de kernfusie
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische ingang selector
 • Spitsvondige schakelingen: Snelheidsmeter voor de fiets
 • Bouwontwerpen: Moderne FM afstemeenheid met digitale zenderkeuze
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Logische analyzer (deel 2)
 • Nieuws van het kunsthoofd: Weergave via luidsprekers mogelijk
 • Ontwerp prikkels
 • Transistor combinaties (deel 1)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1977
 • Examen volgens nieuwe eisen
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Praktischer Antennenbau (Vielfältige Antennenformen - Wegweiser und Übersicht)
 • Boekbespreking: Fernsehantennen-Praxis

Radio Elektronica jaargang 26, 9 februari 1978 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Een computer uit de zak van Sinterklaas?
 • Microcomputer modulair
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Kleuren-TV met microcomputer
 • Telecommunicatie: 'Nieuws in het kort' op het beeldscherm, Teletext en Viewdata
 • Telecommunicatie: Ontdekking van de radiogolven, proeven van Hertz (deel 2)
 • Computertechniek: Computer assisteert bij hersenonderzoek
 • Transistor combinaties (deel 2)
 • Halfgeleiders: Stabilisatie dioden, diverse schakelingen met zenerdioden (deel 3)
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Converter voor de 70 cm amateurband
 • Bouwontwerpen: Universele meter
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 3)
 • Bouwontwerpen: TV tennissimulator met analoge rekencircuits (deel 15)
 • Spitsvondige schakelingen: Reactievermogen tester
 • Spitsvondige schakelingen: Regelbare stroombron
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Zakennieuws
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Regulation of Direct Broadcasting from Satellites - The UN-Involvement
 • Boekbespreking: Antennen Handbuch

Radio Elektronica jaargang 26, 23 februari 1978 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Optische communicatie
 • Actueel
 • Elektronicadabra
 • Met Kluwer vliegen naar Vakbeurzen
 • Telecommunicatie: 100 jaar telefoon op postzegels
 • 75 jaar AEG-Telefunken Nederland N.V.
 • Telecommunicatie: Demonstratieproeven met UHF-radiostraling
 • Elektro-akoestiek: Hoogfrequente storingen in LF-ingangstrappen (deel 1)
 • Astro-elektronica: HXIS, belangrijke Utrechtse bijdrage aan het ruimte-onderzoek
 • Transistor combinaties (deel 3)
 • Halfgeleiders: Stabilisatie dioden, spanningsregelaars (deel 4)
 • Bouwontwerpen: 50 + 50 watt versterker met CA3140 en SI-1050G
 • Bouwontwerpen: Een niet conventioneel ritme-apparaat, IC mini-sound-maker
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 4)
 • Spitsvondige schakelingen: Tijdmeting met het zakrekenapparaat
 • Bouwontwerpen: Geluid bij (smal)film, schakeling voor wisselstroommotoren
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Wie levert? 20ste uitgave 1977
 • Boekbespreking: Technische formules

Radio Elektronica jaargang 26, 9 maart 1978 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: A. D. Blumlein, een late erkenning
 • Actueel
 • Telecommunicatie: NOS verzorgt Teletext proefuitzendingen
 • Telecommunicatie: Ontwikkelingstendenzen in de omroep-ontvangsttechniek
 • Telecommunicatie: Microcomputer stuurt HiFi-ontvanger
 • Elektro-akoestiek: Ghent microfoon systeem voor SQ quadrofonische opnamen
 • Elektro-akoestiek: Galmkamer voor onderzoek lawaaibestrijding
 • Astro-elektronica: Meteosat, de eerste Europese weersatelliet
 • Praktijk uit het lab: Specificaties van AD en DA omvormers
 • Praktijk uit het lab: Toepassingen van het magnetoweerstandseffect, gevoeliger uitlezen van dicht-geschreven magnetische informatie
 • Journaal
 • Transistor combinaties (deel 4)
 • Halfgeleiders: Stabilisatie dioden, voorbeelden van schakelingen voor spanningsregelaars (deel 5)
 • Spitsvondige schakelingen: Multiplex uitlezing
 • Spitsvondige schakelingen: Kleuteralarm
 • Spitsvondige schakelingen: Stroom besparende schakeling
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 5)
 • Bouwontwerpen: Gebufferde zener referentie
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus najaar 1977
 • Meettechniek: Invloed van de elektronica in het laboratorium
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Digitale techniek - Deel 2
 • Boekbespreking: Introduction to BASIC
 • Boekbespreking: Elektronik-Selbstbau für Profi-Bastler
 • Boekbespreking: Leistungselektronik

Radio Elektronica jaargang 26, 28 maart 1978 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Oprichting van commissie elektronische autobesturing
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Agenda 1978
 • Telecommunicatie: Beeldconverter 525 naar 625 lijnen
 • Telecommunicatie: Transmitter-receiver BCC69
 • Telecommunicatie: Zenden met de autoradio
 • Philatronica: Schrijvende telefoon
 • Astro-elektronica
 • Praktijk uit het lab: Vier-kwadrant analoge deler
 • Medische elektronica: Pacemakers moeten het doen zonder 'zwakke schakel'
 • Elektro-akoestiek: Perfect omnidirectioneel geluid, Britse geleerden bewijzen dat quadrofonie een vergissing is
 • Elektro-akoestiek: Hoogfrequente storingen in LF-ingangstrappen (deel 2)
 • Elektro-akoestiek: HiFi presentatie op de Jaarbeurs
 • Transistor combinaties (deel 5)
 • Auto-elektronica: Volledig elektronisch auto-instrumentarium
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Verkeersautomaat
 • Bouwontwerpen: Universele tellerbouwsteen voor vier decaden
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 6)
 • TGA780: Aanzetten halfgeleider-vermogenschakelaars
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus najaar 1977
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Operationsverstärker
 • Boekbespreking: Elektronische kansspelen
 • Boekbespreking: Transistorhandboek
 • Boekbespreking: Functioneel schakelen (deel 1)
 • Boekbespreking: All about home lighting

Radio Elektronica jaargang 26, 13 april 1978 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Hannover Messe 1978 maakt nieuwe communicatieservices bekend
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Medische elektronica: Infra-rood blindenhulp maakt zijn debuut
 • Telecommunicatie: Zijn er kwaliteitsverbeteringen bij de ontvangst te verwachten door enkelzijband bedrijf voor AM-zenders?
 • Radio Oldtimer weekend
 • Telecommunicatie: Uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden met de Barlow-Wadley XCR-30 communicatie-ontvanger
 • Industriële elektronica: Grondbeginselen van de Fail-safe-techniek in automatische spoorweginstallaties
 • Astro-elektronica
 • Medische elektronica: Gecomputeriseerde tomografische lichaamsscanner
 • Computertechniek: Koppeling van data acquisitie systemen met microcomputers (deel 1)
 • Transistor combinaties (deel 6)
 • Spitsvondige schakelingen: Multiplex uitlezing voor vier digits
 • Bouwontwerpen: Een 3-krings kristal-ontvanger met eenknops-afstemming als HiFi-tuner
 • Bouwontwerpen: Bandopneem-apparaat voor zelfbouw (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 7)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Die Rundfunk- und Fernsehtechniker-Prüfung in Frage und Antwort
 • Boekbespreking: Elektronische motortestgeräte
 • Boekbespreking: Elektronica in de popmuziek
 • Boekbespreking: Elektronik in der Popmusik
 • Boekbespreking: Elektronik - leichter als man denkt
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 26, 27 april 1978 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 'Video zonder middenberm' of 'Hoe kan men de capaciteit van een snelweg opvoeren'?
 • Microprocessor voorjaarslezingen
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Straalverbindingen ontsluiten Groenland
 • Telecommunicatie: Computer networking
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 1)
 • Meettechniek: Gevoelige capacitieve drukmeter
 • Halfgeleiders: Voortgangs- en ontwikkelingstendenzen op het gebied van silicium vermogenshalfgeleiders
 • Transistor combinaties (deel 7)
 • Computertechniek: Koppeling van data acquisitie systemen met microcomputers
 • Elektro-akoestiek: Twee servo-geregelde platenspelers
 • Passieve componenten: Flexibele gedrukte bedrading bij telecommunicatie, toegepast in een communicatie ontvanger
 • Journaal
 • Telecommunicatie: Het brede en groeiende terrein van de elektro-optica
 • Bouwontwerpen: Ruitenwisser-intervalschakelaar met keuze uit één of twee slagen
 • Bouwontwerpen: Elektronische voltmeter
 • Bouwontwerpen: TV-afstandbediening voor de amateurs
 • Bouwontwerpen: Bandopneem-apparaat voor zelfbouw (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 8)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Communications satellite systems
 • Boekbespreking: A practical introduction to electronic circuits
 • Boekbespreking: Wörterbuch der Elektronik
 • Boekbespreking: Elektronica Ontwerpenboek
 • Boekbespreking: Experimente mit digitalen Schaltgliedern

Radio Elektronica jaargang 26, 10 mei 1978 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Het automatische produktiebedrijf, vooruitblik in de eerste Autofact conferentie/expositie in Detroit
 • Actueel
 • Telecommunicatie: BBC zendt KTV-signalen over optische kabel
 • Telecommunicatie: Transmitter-receiver BCC69 ombouw naar 10 m
 • Telecommunicatie: Op afstand bestuurde miniatuur helikopter met camera
 • Telecommunicatie: Wijzigingen in het BBC-zenderplan op midden- en langegolf eind 1978 gereed
 • Lasertechniek: Laser verlaat het laboratorium, gestaag opdringend in de praktijk van alledag
 • Astro-elektronica: Boeiende ruimte-astronomische ontwikkelingen, observatorium in de ruimte
 • Medische elektronica: Sneller dan ooit, het computer röntgenbeeld
 • Computertechniek: Grote computer, het DEcsystem 2020
 • Halfgeleiders: Heden en toekomst voor de Europese halfgeleider
 • Transistor combinaties (deel 8)
 • Fabricagetechnieken: Printologie, een printmethode voor de amateur
 • Journaal
 • Overwin uw drempelvrees: schrijf een artikel voor RE!
 • Bouwontwerpen: Dubbele spanningregelaar op Eurokaart
 • Bouwontwerpen: Infrarood lichtdimmer
 • Bouwontwerpen: Bandopneem-apparaat voor zelfbouw (deel 3)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Boekbespreking: Elektronica Ontwerpenboek
 • Boekbespreking: Lineaire schakelingen

Radio Elektronica jaargang 26, 25 mei 1978 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Op weg naar superintegratie, stijgende verwachtingen maken de grenzen van de micro-elektronica zichtbaar
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Nieuwe componenten voor infra-rood-nachtkijken en warmte-detectie
 • Telecommunicatie: Grundig komt met 4-uurs VCR type SVR4004, negen dagen vooruit te programmeren
 • Astro-elektronica
 • Lasertechniek: De laser, een weg naar onbegrensde energievoorraden
 • Fabricagetechnieken: Flexibele bedrading
 • Microprocessor voorjaarslezingen
 • Tentoonstellingen: IEA-ELECTFEX - Instruments, Electronics and Automation
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 2)
 • Agenda - 1978
 • Meettechniek: Zes stappen naar kwaliteit bij Philips - Research, ontwerp, ontwikkeling, proefproduktie, fabricage en service 
 • Spitsvondige schakelingen: Temperatuurmeter
 • Spitsvondige schakelingen: Dobbelsteen en schietspel
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling 1978
 • Bouwontwerpen: Tripmaster of nauwkeurige digitale kilometerteller
 • Bouwontwerpen: Digitale frequentiemeter tot 10 MHz
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 9)
 • Professionele vertragingslijn 3500265 van SPRAGUE ELECTROMAG
 • Transistor combinaties (deel 9)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Aufgaben lösen und Spiele mit dem Taschenrechner
 • Boekbespreking: Fernsehtechnik ohne Ballast

Radio Elektronica jaargang 26, 8 juni 1978 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Achteruitgang van de luchtverkeersveiligheid? Kritiek op het Amerikaanse microgolf-landingssysteem
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Radarinbraakbeveiliging (deel 1)
 • Telecommunicatie: Procescomputernetten als basis voor automatisering in de industrie en de telecommunicatietechniek
 • Astro-elektronica: Spacelab, het eerste groots opgezette wetenschappelijke en bemande ruimtelaboratorium
 • Computertechniek: De Apple II compact-computer véél meer dan een speels huiskamer-object
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 3)
 • Transistor combinaties (deel 10)
 • Bouwontwerpen: Ultrasonore echo's waarnemen, demonstratieproeven met ultrageluidsgolven
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 10)
 • Bouwontwerpen: Universeel instrument voor antenne aanpassing met staande golf meter
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1978
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Zenders voor de kortegolf amateur

Radio Elektronica jaargang 26, 27 juni 1978 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Operationeel systeem voor bewaking van medicatie op centrale computer
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Lopende golf buizen of TWT's (Traveling Wave Tubes)
 • Telecommunicatie: Radarinbraakbeveiliging (deel 2)
 • Astro-elektronica
 • Computertechniek: Beeldschermeenheid en cassetterecorder interface met de 8085 (deel 1)
 • Journaal
 • Stroomvoorziening: Natrium/zwavel batterij, een accumulator voor het opvangen van piekbelastingen 
 • Halfgeleiders: Halfgeleiderkristallen - Fijner, dichter, groter en sneller
 • Transistor combinaties (deel 11)
 • Medische elektronica: Kunstmatig beheerste celdeling
 • Zakennieuws
 • Bouwontwerpen: Spoelloos Chebishev sperfilter voor multiplex stereo-opnamen
 • Bouwontwerpen: Volautomatische modelspoorbaan
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Elektro-Aufgeben, Band III - Leitungen-Vierpole-Fourier-Analyse Laplace-Transformation
 • Boekbespreking: Principles of Digitel Data Transmission
 • Boekbespreking: Flying model airplanes of helicopters by radio control
 • Boekbespreking: Fachwörter der Elektronik

Share

Radio Elektronica jaargang 26, 13 juli 1978 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Manufacturing technology, een aantal specialisaties die worden gebruikt voor de vervaardiging van een stuk hardware
 • Actueel: Monoselector t.b.v. gehandicapten, gemeenschappelijk project voor Elektuur, RB en RE
 • Telecommunicatie: Inbraakalarmsystemen, alarmsystemen voor het landelijk telefoonnet (deel 3)
 • Astro-elektronica
 • Elektro-akoestiek: Vocoder van Sennheiser, een apparaat voor spraakverandering en geluidseffecten (deel 1)
 • Journaal
 • Computertechniek: Beeldschermeenheid en cassetterecorder interface met de 8085 (deel 2)
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 4)
 • Transistor combinaties (deel 12)
 • Spitsvondige schakelingen: Kleurentimer
 • Bouwontwerpen: Kilometerteller-snelheidsmeter eindelijk digitaal of voor de rallyliefhebbers de tripmaster (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Bouw uw huiscomputer rond de 8080 CPU (deel 11)
 • Nieuwe industriële producten

Radio Elektronica jaargang 26, 27 juli 1978 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Nederlandse medische bibliotheken aangesloten op DIMDI-databank
 • Actueel 
 • Nieuws in het kort 
 • Telecommunicatie: Viewdata symposium en demonstraties tijdens de Firato
 • Telecommunicatie: Inbraakalarmsystemen, centrale meldinrichtingen (deel 4)
 • Astro-elektronica
 • Computertechniek: Het denkende ding, robots vragen om gezond verstand (deel 1)
 • Journaal
 • Huishoudelijke elektronica: Microgolfoven HF0640 van Siemens voor huishoudelijk gebruik
 • Elektro-akoestiek: Vocodor van Sennheiser, een apparaat voor spraakverandering en geluidseffecten (deel 2)
 • Elektro-akoestiek: Microfoonopstelling bij opname over lange afstand
 • Praktijk uit het lab: Schokkende tapijten, statische opladingen kunnen elektronische bouwstenen vernielen
 • μ-vermogen OpAmps (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Geluid bij (smal)film
 • Bouwontwerpen: Kilometerteller-snelheidsmeter eindelijk digitaal of voor de rallyliefhebbers de tripmaster (deel 2)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: CB Radio (Schematic/Servicing manual)
 • Boekbespreking: Integrierte Schaltungen in Frage und Antwort

Radio Elektronica jaargang 26, 25 augustus 1978 (15/16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Hannover Messe in de spiegel van feiten en meningen
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Kleur TV-ontvangers in professionele uitvoering
 • Astro-elektronica: Automatische meetinstrumenten op de maan, balans van de resultaten
 • Computertechniek: Het denkende ding, kan het menselijk brein worden gekopieerd? (deel 2)
 • Inbraakalarmsystemen: Passieve infra-rood bewegingsmelders (deel 5)
 • Tentoonstellingen: Halfgeleider-componenten, bouwgroepen en speciale buizen op de Hannover Messe
 • Tentoonstellingen: Audio- en videotechniek op de Hannover Messe
 • Laboratorium meet- en servicetechniek van AEG - Telefunken
 • Meettechniek: Signalen waarnemen in enen en nullen met model 100A van Paratronics, een elegante meetmethode
 • Journaal
 • Halfgeleiders: Geheugenchip van IBM voor magneetbellen
 • μ-vermogen OpAmps (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Analoge voltmeter
 • Bouwontwerpen: De HP-430C microgolf vermogensmeter ontleed
 • Bouwontwerpen: Elektronische auto -ontsteking
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus voorjaar 1978
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Boekbespreking: Programming Microprocessors
 • Boekbespreking: Was ist ein Micro-prozessor?
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 26, 7 september 1978 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Televisie- en radio-omroep per satelliet in de 12 GHz band 
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Microgolf landingsstelsel (MLS), meting op de grond indicatie aan boord
 • Astro-elektronica: Voorbereidingen voor het Europese communicatiesatellieten-systeem ECS
 • Computertechniek: Een brief door een druk op de knop, geheugen schrijfmachines nemen veel werk uit handen
 • Computertechniek: Josephson-circuits, einde van computersnelheid in zicht?
 • Tentoonstellingen: MEDEX 78 Basel, ultrasone apparatuur, μC en 'mini' troef
 • Tentoonstellingen: Micro-expo '78 in Parijs
 • Computertechniek: Het denkende ding, robots doen wat onwennig in de visuele wereld (deel 3)
 • Inbraakalarmsystemen: Actieve infra-rood straalonderbreek systemen en buiten beveiligingen (deel 6)
 • Firato 78 Van vrijdag 1 tot en met zondag 10 september
 • Journaal
 • Zakrekenapparaten: De 'tipper' van Sharp getoetst, het eerste type met tipbediening
 • Praktijkcursussen NTS
 • Spitsvondige schakelingen: Netschakelaar met tiptoets bediening en vertraging
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Bouwontwerpen: PROM programmer
 • Bouwontwerpen: MAJOR SQ, SQ- en pseudo quadro decoder
 • μ-vermogen OpAmps (deel 3)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: 88 Practical Op-Amp circuits you can build
 • Computertechniek: Computer-redactiesysteem COSY200 van Siemens

Radio Elektronica jaargang 26, 26 september 1978 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: 'Standardisation' en de Amerikaanse overheid
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Vlak beeldscherm voor sportstadions, foto's en films op het scorebord
 • Telecommunicatie: TV-omroep per satelliet in Frankrijk, ontwikkeld door Les Laboratoires d' Electronique et de Physique appliqué
 • Computertechniek: Het Denkende Ding, robots en supercomputers bepalen onze toekomst (deel 4)
 • Computertechniek: AD/380 van Auto-trol Corporation, geavanceerd automatisch ontwerp- en tekensysteem
 • 4.760 MW energiebesparing in de verlichting als Europeanen hun gloeilampen vervangen door fluorescentiebuizen
 • Passieve componenten: Fabricage van professionele printpanelen goedkoper door nieuw proces
 • Journaal
 • Inbraakalarmsysteem: Ultrasoon bewegingsmelders (deel 7)
 • Praktijk uit het lab: Bedradingsfouten vermijden, niet opsporen!
 • μ-vermogen OpAmps (deel 4)
 • Spitsvondige schakelingen: DC dummy
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Spitsvondige schakelingen: Quizmaster
 • Bouwontwerpen: Functiegenerator met BiMOS-IC's van het type CA3140
 • Bouwontwerpen: Elektronische auto-ontsteking met bijzondere eigenschappen
 • Bouwontwerpen: Aquarium automaat
 • Praktijk uit het lab: Tweetraps kanaalplaat elektronenmultiplicator
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Boekbespreking: Elektrische Meettechniek - 1
 • Boekbespreking: Audiovisuele media in onderwijs en opleiding
 • Boekbespreking: Video Handboek
 • Boekbespreking: Spelen met video
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 26, 12 oktober 1978 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Teletekst en viewdata, het eerste nationale symposium door NOS en PTT
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Ballonsonde van het 'Max Planck instituut voor buitenaardse natuurkunde' in Garching meet magnetisch veld
 • Telecommunicatie: Walter Bruch, de uitvinder van het PAL-systeem werd 70 jaar
 • Astro-elektronica
 • Zakrekenapparaten: Rekenapparaten serie 30E van Hewlett-Packard
 • Halfgeleiders: Ontwikkelingen in de IC-technologie, silicon repeater en elektronenschrijver
 • Auto-elektronica: Transistorontsteking contra thyristorontsteking
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Logica tester
 • Spitsvondige schakelingen: Gestuurde netschakelaar
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Spitsvondige schakelingen: Walking lights
 • Bouwontwerpen: Tweebanden amateur zendontvanger (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Breukdetector voor thermokoppels
 • Bouwontwerpen: Solid state relais
 • Bouwontwerpen: Veelzijdige lichtdimmer
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Beginners guide to microprocessors
 • Boekbespreking: Elektronische Signalverarbeitung

Radio Elektronica jaargang 26, 26 oktober 1978 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Oogkleppen en de maatschappelijke consequenties ervan, een toekomstvisie van prof. ir. A. Heetman
 • Telecommunicatie: Facsimile, een communicatiemedium voor de nabije toekomst
 • Telecommunicatie: Mobiel tijdsysteem met overdracht van de absolute tijd voor de besturing van digitale en analoge klokken
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Passieve componenten: Hoogspanningsweerstanden
 • Journaal
 • Meettechniek: Digitale testoscilloscoop DTO-1 van Biomation
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door micro-processor (deel 1)
 • Inbraakalarmsystemen: Zelfbouw radarbewegingsmelder (deel 8)
 • Bouwontwerpen: Elektronische luilak
 • Bouwontwerpen: Digitale doka timer
 • Bouwontwerpen: Early Bird, een elektronische kanarie
 • Bouwontwerpen: Mini krachtpatser, een mini-uitgave van 'Jerommeke de krachtpatser'
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronisch brandkast combinatieslot
 • Spitsvondige schakelingen: Vermogen stuurtrap uit CMOS
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: 88 Practical Op-Amp circuits you can build
 • Boekbespreking: Kabelkommunikation und Informationsvielfalt
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 26, 2 november 1978 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Elektronica-markt verruimt zich, afzet onderdelen profiteert hiervan
 • Philatronica: Hertz'se golven
 • Optisch lezen
 • Stroomvoorziening: Uranium verbetert zonnecellen, Israëlische tweetraps-component belooft rendementsverbetering
 • Zonne-energie wordt goedkoper
 • Deelnemers Fiarex 1978
 • Tentoonstellingen: Fiarex 78, overzicht van apparatuur
 • Tentoonstellingen: Fiarex 78, lezingenprogramma
 • Tentoonstellingen: Fiarex 78, filmprogramma
 • Scanners ... een modern scheldwoord?
 • Telecommunicatie: Glasfibercommunicatie, concurrentie tussen LED- en laserlichtbronnen
 • Computertechniek: Een 16 bit hobby computersysteem H11 van de Amerikaanse firma Heathkit
 • Inbraakalarmsystemen: Mechanische contacten (deel 9)
 • Elektro-akoestiek: Instraling van radiozenders
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 5)
 • Telecommunicatie: Elektronica in de luchtvaart
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige capaciteitsmeter
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Microjournaal
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Boekbespreking: Build-IT Book of digital electronic timepieces
 • Boekbespreking: UKW-Amateurfunk (Sender, Empfänger und Antennen)
 • Boekbespreking: KW- und UKW-Sender für den Funkamateur

Radio Elektronica jaargang 26, 23 november 1978 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Waterstof als energiebron
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Meer intelligentie in de telefoon, ruimtemultiplex systeem 4030 als nieuw concept voor huistelefooncentrales
 • Telecommunicatie: Waar de toekomst al werkelijkheid is, het Berlijnse Heinrich-Hertz-Institut bestaat 50 jaar
 • Telecommunicatie: RTTY - RADIO TELETYPE - TELEX (deel 1)
 • Praktijk uit het lab: Handleiding voor gebruikers van geïntegreerde versterkers
 • Halfgeleiders: Elektuur en het piano-IC AY-l-1320 van General Instruments
 • Historie: De AEG 75 jaar in Nederland
 • Meettechniek: Toepassing van een datalogger systeem bij onderzoek aan experimentele zonnewoningen
 • Inbraakalarmsystemen: Brandmeldsystemen (deel 10)
 • Spitsvondige schakelingen: Spanningsomvormer met hoog rendement zonder zelfinducties
 • Bouwontwerpen: Muziek door een microcomputer (deel 1)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten

Radio Elektronica jaargang 26, 7 december 1978 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Ontwikkelingen in kabeltelevisie
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Philips Data Systems diode laser schrijft en leest 10 miljard bits op één plaat
 • Telecommunicatie: Stoorbronnen
 • Astro-elektronica: Echec in de wereldruimte, de Sovjet Unie ziet geen kans om deel te nemen aan een wereldomspannend meteorologisch observatie projekt
 • Computertechniek: Console voor de Z80 microprocessor
 • Elektro-akoestiek: HiFi-geluid in een kleurentelevisietoestel 26C794 van Philips
 • Tentoonstellingen: Euromicro 78 in de Technische Universiteit van München
 • Zeg het met CMOS (deel 1)
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische zelfinductie
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Bouwontwerpen: Muziek door een microcomputer (deel 2)
 • Inbraakalarmsystemen: Voeding voor de radarbewegingsmelder (deel 11)
 • Microjournaal
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Elektrische gitaren - Deel I
 • Boekbespreking: Hochfrequentzanwendungen von Halbleiter Bauelementen
 • Boekbespreking: Grundlagen der Datenverarbeitung
 • Boekbespreking: Radio... geen problemen
 • Boekbespreking: Funktechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: 24 elektronische schakelingen
 • Boekbespreking: Theorie van de FET
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 26, 27 december 1978 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel: De heer Bakker, hoofdredacteur van Radio Elektronica, gaat met pensioen
 • Actueel: Bij het afscheid van meneer Bakker
 • Intro: Van het elektron tot de superelektronica, het Berlijns Onderzoekinstituut van de AEG vierde haar vijftigjarig bestaan
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: St. Hubert kreeg primeur van de nieuwste AEG-Telefunken luchthavenradar voor Brussel
 • Telecommunicatie: RTTY - RADIO TELETYPE - TELEX (deel 2)
 • Inbraakalarmsystemen: Alarmgevers en accusystemen (deel 12)
 • Halfgeleiders: Spelen met emmertjesgeheugen SAD1024
 • Meettechniek: Actieve filters, een oude bekende in een nieuw jasje (deel 1)
 • Spitsvondige schakelingen: Storingsvrije lichtnet gesynchroniseerde klokgenerator
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door microprocessor (deel 2)
 • Zeg het met CMOS (deel 2)
 • Boekbespreking: Elektronische voltmeter
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten(Banggood sponsor advertentie)
1.900 elektronische componenten