Tijdschriften: Radio Elektronica 1979 - 1981

(gepubliceerd op 24-07-2023, afgesloten op 28-07-2023)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

Radio Elektronica jaargangen 1979 - 1981

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'Radio Elektronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd. En uiteraard bedanken wij weer Marianne Packbiers die de inhouden van alle nummers heeft verzameld.

Wat en waar te downloaden?
Alle 98 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Radio Elektronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1977 - 1981 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Radio Elektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 98 verzamelde nummers van 'Radio Elektronica' worden verdeeld over twee internet-pagina's op dit blog. Dit is de tweede pagina met de inhouden van de jaargangen 1979 en 1981.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ Radio Elektronica 1977 -  1978


Radio Elektronica jaargang 27, 9 januari 1979 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De opbrengst van de huidige op zonne-energie werkende huisinstallaties is nog lang niet voldoende om de kosten te dekken
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Van computer tot coherer en wat er aan voorafging
 • Inbraakalarmsystemen: Speciale melders (deel 13)
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door micro-processor (deel 3)
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische opneemsterkteregelaar
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Wat was de beste spitsvondige schakeling van 1978?
 • Bouwontwerpen: Temperatuurbewaker
 • Zeg het met CMOS (deel 3)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Transistorhandboek
 • Boekbespreking: Polizei, Radar und Signale
 • Boekbespreking: 110 OpAmp Schakelingen
 • Boekbespreking: Was kann mein elektronische Rechner?

Radio Elektronica jaargang 27, 23 januari 1979 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Waar liggen de grenzen van de computer, een waarschuwing om de mogelijkheden van de elektronische informatieverwerking niet te onderschatten
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Fabricagetechnieken: Elektronen- en röntgenbundels verkleinen naar 't onzichtbare
 • Praktijk uit het lab: Rekstrookjes toegepast in de tandheelkundige technologie
 • Elektro-akoestiek: Bijna HiFi met de TV, nieuw transmissiesysteem verbetert dynamiek en vermindert ruis
 • Een camera'tje suist over het slagveld
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door microprocessor (deel 4) 
 • Bouwontwerpen: Eenvoudige synthesizer voor de 2 m band
 • Bouwontwerpen: Lichtnetbewaker
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige timer voor 0...990 seconden
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische helderheidsregeling voor displays
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Zeg het met CMOS (deel 4)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten 

Radio Elektronica jaargang 27, 13 februari 1979 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Europese componenten-industrie verkeert in crisissituatie, 'STOP JAPAN'!
 • Actueel
 • Praktijk uit het lab: Hoe men kristallen naar zijn hand zet
 • Computertechniek: TDS, transactie-gestuurde verwerking in een terminalnetwerk
 • Inbraakalarmsystemen: Risico-indelingen (deel 14)
 • Tentoonstellingen: Electronica 78 in het teken van de micro-elektronica (deel 1)
 • Meettechniek: Praktische berekeningen van spanning-gestabiliseerde voedingen (deel 1)
 • Meettechniek: Actieve filters, een oude bekende in een nieuw jasje (deel 2) 
 • Bouwontwerpen: Monoselector voor gehadicapten (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Tweebanden amateur zendontvanger (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: 4 digit multiplex uitlezing
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Wat was de beste spitsvondige schakeling van 1982?
 • Halfgeleiders: Het piano IC AY-1-1320 van General Instruments
 • Halfgeleiders: Berekeningen aan de 567 toondecoder
 • Halfgeleiders: MD4301 t/m 4304 van Mitel
 • Zeg het met CMOS (deel 5)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar elektronica-technicus najaar 1978
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 27, 27 februari 1979 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Mediavisie 1979, een nieuwe audio-visuele manifestatie
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Computertechniek: Array-processor
 • Astro-elektronica: Meteosat-1 operationeel
 • Telecommunicatie: Dump en surplus vliegtuigontvanger R4187
 • Meettechniek: Systematisch storingzoeken in TV, specifieke storingen in KTV (deel 6)
 • Tentoonstellingen: Electronica 78 in het teken van de micro-elektronica (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Tiptoetseenheid voor TV
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Spitsvondige schakelingen: Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Boekbespreking: Vademekum für den Funkamateur (KW und UKW)
 • Boekbespreking: Sleutel tot de elektronica
 • Bouwontwerpen: Universele toondecoder tussen ca. 100 Hz en 100 kHz
 • Bouwontwerpen: Monoselector voor gehandicapten (deel 2)
 • Nieuwe halfgeleiders: Databoeken en catalogi
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 13 maart 1979 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Halfgeleiders uit kunststof
 • Een stap dichter bij een Europees octrooi
 • Actueel
 • Nieuws in 't kort
 • Astro-elektronica: IUE, ultraviolet-telescoop in een aardsynchrone baan
 • Computertechniek: IBM introduceert de 4300 computerserie
 • Telecommunicatie: Video-recorders, een objectieve vergelijking
 • Telecommunicatie: Digitaal programmageheugen met frequentiesynthese
 • Tentoonstelling elektrische energie in het Technisch Tentoonstellingscentrum TTC
 • Tentoonstelling Security '78
 • Spitsvondige schakelingen: Klimaat beheersing met de AD590
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Bouwontwerpen: Lichtautomaat
 • Nieuwe lichtbron voor het bestuderen van gassen
 • Bouwontwerpen: 8-cijferig multiplexed display
 • Halfgeleiders: Druktoets-telefoon IC's DF320, DF321 en DF322
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 27, 27 maart 1979 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Nederlands elektrotechnisch comité gastheer voor CISPR-vergaderingen
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Tweerichtingsysteem voor kabeltelevisie
 • Telecommunicatie: Glasvezelcommunicatiesystemen, vervanging of nieuwe mogelijkheden?
 • Astro-elektronica
 • Astro-elektronica: Europa naar de maan, onderzoekingsreis voor begin 1984 voorgesteld, ook vluchten naar Mars en kometen mogelijk
 • Astro-elektronica: Nederlandse bijdragen tot het ruimteonderzoek
 • Astro-elektronica: 'Zeven vette, zeven magere jaren', satelliet brengt licht in de oorzaak van de droogtecycli
 • Stroomvoorziening: Zonnecellen, energiesystemen voor overmorgen?
 • Medische elektronica: Kijken met geluid
 • Journaal
 • Praktijk uit het lab: Lichtbellen gesignaleerd in dunne film, zijn magneetbellen alweer ouderwets?
 • Halfgeleider: Geïntegreerde temperatuuropnemer AD590 
 • Meettechniek: Praktische berekeningen aan spanningsgestabiliseerde voedingen (deel 2)
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door microprocessor (deel 5)
 • Bouwontwerpen: Zelfbouw groene golf
 • Bouwontwerpen: Autolichtverklikker
 • Spitsvondige schakelingen: Speelgoed verkeerslichtinstallatie
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Spitsvondige schakelingen: As-positie indicatie met potmeters
 • Spitsvondige schakelingen: Besparing op centrale verwarmingskosten
 • Spitsvondige schakelingen: Reactiesnelheidstester
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1978
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders: Databoeken, catalogi
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: The complete handbook of electrical house wiring
 • Boekbespreking: Communicatie in SSB- en ISB-techniek
 • Boekbespreking: Einführung in die Operationsverstärker Technik
 • Boekbespreking: Fachzeichnen Elektronik
 • Boekbespreking: Morselehrgang für den Funkamateur
 • Boekbespreking: Operationsverstärker - Anwendungen
 • Boekbespreking: Kleine Fernseh-Bildfehler-Fibel
 • Boekbespreking: Zusatzstoffe für Kunststoffe
 • Boekbespreking: Widerstandskurde für Elektroniker
 • Boekbespreking: Transistorsender für die Modellfernsteuerung
 • Boekbespreking: Halbleiter-Schaltungstechnik einfach dargestellt
 • Boekbespreking: Service-Mesztechnik

Radio Elektronica jaargang 27, 10 april 1979 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Innovatie, pleidooi voor Europese aanpak en overheidsinitiatieven
 • Actueel
 • Stroomvoorziening: Reusachtige windturbine, windgeneratoren leveren stroom
 • Halfgeleiders: Instrumentatieversterkers (deel 1)
 • Halfgeleiders: Ontwerpen met ULA-bouwstenen, ervaringen, kostenvergelijking, toepassingen
 • Meettechniek: Actieve filters, ontwerpen en toepassen van actieve filters (deel 3)
 • Computertechniek: Modellift gestuurd door microprocessor (deel 6)
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Elektronische piano, de complete applicatie van General Instruments (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Modulair looplicht
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 27, 24 april 1979 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De computer in het dagelijkse leven
 • Amateurs bouwen monoselectors voor gehandicapten
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Astro-elektronica: Onheilsprofetieën in verband met de stand van de planeten in 1982 slechts paniekmakerij, waarschuwing voor komende ramp volkomen ongegrond
 • Computertechniek: Nieuwe wegen met een nieuw software concept
 • Computertechniek: Tekenen in de computerdialoog
 • Meettechniek: Actieve filters, ontwerpen en toepassen van actieve filters (deel 4)
 • Halfgeleiders: Instrumentatieversterkers (deel 2)
 • Elektro-akoestiek: Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek (deel 1)
 • Zakrekenapparaten: Rekenapparaat combineert weerstanden
 • Algemeen: Van Laurens Jansz. Coster tot fotozetsel
 • Klimbeveiligingen leveren optimale veiligheid
 • Bouwontwerpen: Elektronische kamerthermostaat
 • Bouwontwerpen: Elektronische piano, de complete applicatie van General Instruments (deel 2)
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: KW- und UKW-Amateurfunk-Antennen
 • Boekbespreking: Ontvangers
 • Boekbespreking: 110 Integrated circuit projects for the home constructor
 • Boekbespreking: Kleine Oszilloskoplehre
 • Boekbespreking: Moderne Tonbandgeräte-Technik
 • Boekbespreking: Relais
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 8 mei 1979 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Toshiba-videorecorder met longitudinale registratie
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Astro-elektronica: Aarde-atmosfeer-ionosfeer-magnetosfeer
 • Computertechniek: Tekst van ruim 27 pagina's telefoonboek op 1 cm², experimenteel massageheugen met magneetbellen van IBM
 • Praktijk uit het lab: Principiële verbetering van het scheidend vermogen, nieuw licht op optische rastermicroscopie
 • Auto-elektronica: Symposium auto-elektronica in Genève tijdens de Salon d'Auto
 • Meettechniek: Actieve filters, ontwerpen en toepassen van actieve filters (deel 5)
 • Elektro-akoestiek: Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Multi-functie tellersysteem (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Verwarming oppepper
 • Synthesizers zelf bouwen en bespelen: Een artikelenserie
 • Bouwontwerpen: Luchtstroomsnelheidsmeter voor lage stroomsnelheden
 • Oproep van stichting 'De Jonge Onderzoekers' aan de industrie
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Spitsvondige schakelingen: FM ruisonderdrukker
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Boekbespreking: Digitale Datenverarbeitung
 • Boekbespreking: 50 CMOS schakelingen
 • Boekbespreking: Leitfaden für Tonbandfreunde
 • Boekbespreking: A user's handbook of semiconductor memories
 • Boekbespreking: 101 Versuche mit dem Oszilloskop
 • Boekbespreking: Betriebstechnik des Amateurfunk
 • Boekbespreking: Jahrbuch für Elektromaschinenbau + Elektronik 1978
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 22 mei 1979 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Toekomstmogelijkheden van de audio-techniek
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Peilontvanger R-101 is ineens in de surplus weer opgedoken (deel 1)
 • Telecommunicatie: Propagatie eigenschappen van aardse TV-signalen in de 12 GHz band in stedelijke gebieden
 • Astro-elektronica
 • Computertechniek: De rol van protocollen in computerverbindingen
 • Meettechniek: Actieve filters, formules bij actieve filters (deel 6)
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Toonslot voor zend/ontvangers
 • Bouwontwerpen: Multi-functie teller systeem (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Voeding voor microprocessor systemen
 • Spitsvondige schakelingen: OpAmp oscillator met variabele duty cycle
 • Spitsvondige schakelingen: Autolichten alarm
 • De beste spitsvondige schakeling van 1978
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Zakennieuws
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Funk Hobby für Jederman
 • Boekbespreking: Microfoon opnametechniek
 • Boekbespreking: Antropologie der Technik

Radio Elektronica jaargang 27, 12 juni 1979 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Heeft de elektronica toekomst?
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Kleurentelevisie projector 'Cinema 9000' voor gebruik in de huiskamer
 • Microprocessoren in Europa en Japan
 • Telecommunicatie: Peilontvanger R-101 is ineens in de surplus weer opgedoken (deel 2)
 • Computertechniek: Informatiebestanden gemakkelijker toegankelijk
 • Stroomvoorziening: Batterijen, wegwerpen of opladen? (deel 1)
 • Industriële elektronica: Remeja, thuis op het gebied van elektronische besturingen en beveiligingen
 • Elektro-akoestiek: HiFi bij checkpoint Charlie, ontwikkelingen in geluidsregistratie
 • Elektro-akoestiek: Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek (deel 3) 
 • Halfgeleiders: Meetwaarde aanduiding met LED schalen met U237B, U247B, U257B en U267B
 • Meettechniek: Actieve filters, het hoogdoorlaatfilter type 2 (deel 7)
 • Bouwontwerpen: Multi-functie teller systeem (deel 3)
 • Bouwontwerpen: Gelijkstroomregeling van verlichting bij modelspoorbanen
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Farbfernseh-Service, praktisch und rationell
 • Boekbespreking: Digitale techniek voor het MTO

Radio Elektronica jaargang 27, 26 juni 1979 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: RE/ELO laboratorium
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Huishoudelijke elektronica: Elektronica in huishoudelijke apparatuur, de stofzuiger
 • Nieuwe, supersnelle computercircuits van IBM
 • Meettechniek: Actieve filters, het banddoorlaatfilter (deel 8)
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 7)
 • Meettechniek: Digitale multimeter Beckman 3020
 • Meettechniek: Elektronisch wegen op basis van rekstrookjes
 • Stroomvoorziening: Batterijen, wegwerpen of opladen? (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Kleine mengeenheid met twee ingangen
 • Bouwontwerpen: Eenvoudige 3-fasen generator met PROM's
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws


Radio Elektronica jaargang 27, 10 juli 1979 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Nieuwe josephson circuits schakelen in 13 picoseconden
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Fabricagetechnieken: Opto-elektronische componenten, een blik op de technische ontwikkeling in de toekomst
 • Lasertechniek: Optische componenten voor laseropstelling
 • Stroomvoorziening: Batterijen, wegwerpen of opladen? (deel 3)
 • Journaal
 • Huishoudelijke elektronica: Elektronica in de huishouding, koelkast en diepvriezer
 • Elektro-akoestiek: Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek, metingen aan eindversterkers (deel 4)
 • Reacties van lezers: 'Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek' in RE 1979-8
 • Meettechniek: Actieve filters, het banddoorlaatlilter (deel 9)
 • Bouwontwerpen: Vermogensregeling met nuldoorgagschakelaar U217B
 • Bouwontwerpen: Lichtautomaat voor de modelbouw
 • Spitsvondige schakelingen: Audio inschakelautomaat
 • Spitsvondige schakelingen: Buitenlicht automaat
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Wie levert? 1978
 • Boekbespreking: The Illustrated Dictionary of Broadcast-CATV Telecommunications

Radio Elektronica jaargang 27, 24 juli 1979 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Internationale Funkaustellung 1979 Berlijn
 • Nieuws in het kort
 • Actueel
 • Computertechniek: Science fiction computers nog lang geen realiteit, tussen 2001 en Star Trek
 • Computertechniek: Een 16 bit hobby computersysteem (deel 1)
 • Lexicon LK3000 elektronisch woordenboek
 • Elektro-akoestiek: De vele cassettebanden, geluidsbandcessettes in kruisvuur (deel 1)
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 8)
 • Bouwontwerpen: Dimmerautomaat
 • Spitsvondige schakelingen: Gelijkrichter voor universeelmeter
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: DX Vademecum
 • Boekbespreking: Kurzwellen Amateurfunktechnik
 • Boekbespreking: Jedermann Funk
 • Boekbespreking: Arbeits- und Stationspraxis im Funkfernverkehr
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 21 augustus 1979 (15/16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Verslaving door een druk op de knop, TV-kijken en de gevolgen daarvan
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Philips video cassette recorder VR2020
 • Telecommunicatie: Radiografisch bestuurd speelgoed, de nieuwe regeling
 • Computertechniek: Een 16 bit hobby computersysteem (deel 2)
 • Meettechniek: Logic analyzer en logic scope, PM3540 van Philips
 • Elektro-akoestiek: Compensatie van mechanische resonantie bij pick-up elementen (deel 1)
 • Elektro-akoestiek: De vele cassettebanden, geluidsbandcassettes in kruisvuur (deel 2)
 • Tentoonstellingen
 • Tentoonstellingen: Research, innovatie en technologie op de Hannover Messe 1979
 • Elektro-akoestiek: Test N4520 semi-professionele spoelenrecorder van Philips
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Wave analyzer, een frequentieselectieve duizendpoot
 • Bouwontwerpen: 2 m ontvanger met IC SL664
 • Bouwontwerpen: Elke voeding z'n eigen paneelmeter
 • Brieven van lezers: Multi-functie tellersysteem
 • Brieven van lezers: Gelijkstroomregeling
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige elektronische thermostaat
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders: Databoeken, catalogi
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 11 september 1979 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Golflengte conferentie WARC '79 in Genève, radio-hoorapparaten voor gehoorgestoorden op komst
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Experimenteel systeem voor een integraal telecommunicatienet met glasvezeloptiek
 • Tentoonstellingen: Research, innovatie en technologie op de Hannover Messe 1979 (deel 2)
 • Praktijk uit het lab: Stapjes in het sub-micrometergebied
 • Elektro-akoestiek: De vele cassettebanden, geluidsbandcassettes in kruisvuur (deel 3)
 • Elektro-akoestiek: Compensatie van mechanische resonantie bij pick-up elementen (deel 2)
 • Journaal
 • Computertechniek: Hypothetische microprocessor
 • Halfgeleiders: Tussen sensor en processor
 • Halfgeleiders: Timer ZN1034E van Ferranti
 • Spitsvondige schakelingen: Twee-richtingteller
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Operationele versterkers
 • Boekbespreking: Gestabiliseerde voedingen voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Van element tot schakeling
 • Boekbespreking: Spelen met geluidsbanden
 • Boekbespreking: Taschen Tabelle Integrierter Schaltungen

Radio Elektronica jaargang 27, 18 september 1979 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Elektronica in de medische instrumentatie
 • Landkaart voor de medische elektronica
 • Laboratoriumtechnieken: Wat is radio-immuno-assay?
 • Laboratoriumtechnieken: Isotachoforese en radio-immuno-assay
 • Laboratoriumtechnieken: Gespecialiseerde analyses en elektronica
 • Laboratoriumtechnieken: Fotometrische analyses, pijler van de klinische chemie
 • Laboratoriumtechnieken: De praktijk van de klinische chemie
 • Laboratoriumtechnieken: Elektronica en het lab, een balans
 • ECG/Monitoring: Gespecialiseerde vormen van elektrocardiografie en patiëntenbewaking
 • ECG/Monitoring: Het ECG en het VCG
 • ECG/Monitoring: Monitoring in de anaesthesiologie
 • Microcomputers: Microcomputers in de geneeskunde 
 • Astro-elektronica
 • Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Tentoonstellingen: Deelnemers 'Het Instrument 1979'
 • Tentoonstellingen: Het Instrument 1979
 • Tentoonstellingen: Congresprogramma
 • Tentoonstellingen: Instrumentatie-voordrachten
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Zakennieuws
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Farbmetrik und Farbfernsehen

Radio Elektronica jaargang 27, 9 oktober 1979 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Displays, een belangrijk hulpmiddel in de medische diagnostiek
 • Nucleaire geneeskunde: Wat is nucleaire geneeskunde?
 • Nucleaire geneeskunde: Beeld en computer in de nucleaire geneeskunde
 • Nucleaire geneeskunde: Diagnostische mogelijkheden van de nucleaire geneeskunde
 • Echografie: De principes van de echografie
 • Echografie: 'Cardiovisor', real-time echografie
 • Microscopie: Metingen in het microscopische beeld
 • Computer tomografie: Computer tomografie, historie en principes
 • Computer tomografie: Ontwikkeling van de computer tomografie
 • Computer tomografie: Computer tomografie in de klinische praktijk
 • Tentoonstellingen: Tentoonstelling 'Het Instrument', een veelzijdig gebeuren
 • Informatieverwerking: Universeel microcomputer ontwikkelsysteem PM4420 van Philips
 • Informatieverwerking: Hewlett Packard HP64000 ontwikkelingsysteem
 • Bouwontwerpen: De piano van RE
 • Meettechniek: De Calcumeter 4100 van Electro Scientific Industries, multimeten en metéén rekenen
 • Halfgeleiders: Universeel voedings-IC L200 van SGS-Ates
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Zakennieuws
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 27, 23 oktober 1979 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Micro-elektronica en computers
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Microcomputer control autoradio van Philips
 • Meettechniek: Model 191 van Keithley Instruments, digitale multimeter met microprocessor-besturing
 • Medische elektronica: Gelders Centrum Aanpassingen voor Gehandicapten (GCAVG) maakt talloze aanpassingen voor gehandicapten
 • Tentoonstelling '100 jaar elektrisch licht'
 • Elektro-akoestiek: Synthesizers zelf bouwen en bespelen
 • Elektro-akoestiek: Digital master recording, nieuwe vooruitzichten voor de grammofoonplaat
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 1)
 • Halfgeleiders: HEXFET, een revolutie in vermogentransistoren
 • NIRIA-studiedag 'Vernieuwing installatievoorschriften'
 • Halfgeleiders: Nulspanningschakelaar CA3058/3059 (deel 1)
 • Halfgeleiders: Telefoon IC's AY-5-9100/9106/9110/9118/9120 van General Instruments
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 27, 13 november 1979 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Symposium microprocessoren
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Overdracht van afzonderlijke kleurentelevisiebeelden via telefoonkabels
 • Computertechniek: Microprocessor I/O interface voor industriële besturing
 • Elektro-akoestiek: Video in compact cassette
 • Elektro-akoestiek: Actieve scheidingsfilters voor HiFI-systemen
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige VCO met CMOS
 • Spitsvondige schakelingen: Nogmaals multifunctie tellersysteem
 • Halfgeleiders: IR-emitterende dioden en injectielasers
 • Journaal
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Nieuwe halfgeleiders

Radio Elektronica jaargang 27, 27 november 1979 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Ook knoppendrukkers moeten hun hoofd gebruiken
 • Win een Calcumeter met uw toegangsbewijs
 • Actueel
 • Computertechniek: Veelbelovende toekomst voor josephson computer, snelste computers nu al vaak veel te traag
 • Informatieverwerking: Draagbaar rekensysteem, tafelcomputer in zakformaat
 • Elektro-akoestiek: De vele cassettebanden, geluidsbandcassettes in kruisvuur (deel 4)
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 3)
 • Halfgeleiders: Optische reflectiesensor HEDS1000 van Hewlett Packard
 • Halfgeleiders: Silicium fotodioden
 • Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1979
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 27, 11 december 1979 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Kwaliteitsverbetering en energiebesparing bij KTV
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Experimenteel PTT-satelliet-grondstation van het Dr. Neher-Laboratorium
 • Telecommunicatie: Televisiesyteem van Philips met lage beeldfrequentie 
 • Lasertechniek: Laser ja, laser nee (deel 1)
 • Industriële elektronica: AEG-Telefunken pakt uit...
 • Elektro-akoestiek: De vele cassettebanden, geluidsbandcassettes in kruisvuur (deel 5)
 • Fabricagechnieken: Eminent, een moderne orgelfabriek
 • Praktijk uit het lab: Rekstrookjes toegepast in de tandheelkundige technologie
 • Bouwontwerpen: Praktische schakelingen met een nulspanningschakelaar CA3058/CA3059 (deel 1)
 • Journaal
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar elektronica-technicus voorjaar 1979
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Het nieuwe halfgeleider knutselboek
 • Boekbespreking: Ontstoren
 • Lezersbrieven: Verslaving door een druk op de knop

Radio Elektronica jaargang 27, 25 december 1979 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Het elektronica-onderwijs in de tachtiger jaren, meer wagen over dan antwoorden op
 • Contactorgaan voor PET gebruikers
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Lasertechniek: Laser ja, laser nee (deel 2)
 • Halfgeleiders: Sample&hold versterkers
 • Computertechniek: Herkennen van woorden of commando's met de microcomputer
 • Industriële elektronica: Industriële gasdetector BM12 van TGS
 • Bouwontwerpen: Praktische schakelingen met een nulspanningschakelaar CA3058/CA3059 (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Snelheidscontrole-apparaat voor band- en cassetterecorder
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische toiletventilator
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 16 januari 1980 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Wordt internationaal handel drijven duurder?
 • Brief uit Amerika (1)
 • Actueel
 • Telecommunicatie: TH Eindhoven levert hoornantenne voor satelliet-TV
 • Seminars en cursussen in België
 • Telecommunicatie: Microprocessor bestuurd radarsysteem Atlas 8500
 • Elektro-akoestiek: Besturing van cassettedeck FL1000 met microcomputer
 • Nieuws in het kort
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 9)
 • Meettechniek: Vervormingsvrije sinusoscillator
 • Passieve componenten: Optische potentiometers en meetbruggen
 • Journaal
 • Brief uit Amerika (2)
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 4)
 • Halfgeleiders: Timer ZN1034
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 30 januari 1980 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Uitgebreid 'technologie overdracht' programma voor Europese ontwikkelaars
 • Tentoonstellingsagenda 1980 
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Herverdeling van het radiospectrum
 • Computertechniek: CAMAC interface, modulair instrumentatiesysteem
 • Elektro-akoestiek: Nieuw ontwerp elektrostatische luidspreker door Peter Walker
 • Praktijk uit het lab: Nieuwe leeskop voor magneetband recorders
 • Halfgeleiders: Foutenanalyse bij geïntegreerde halfgeleiderschakelingen
 • Halfgeleiders: P²CCD500B van Philips, TV- en diabeelden analyseren met een IC
 • Journaal
 • Halfgeleiders: Twee geregelde spanningen uit één spanningsbron met AD584 
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 5)
 • Spitsvondige schakelingen: Psychologisch energie besparen
 • Spitsvondige schakelingen: Wat was de meest spitsvondige schakeling van 1979?
 • Spitsvondige schakelingen: Spitsvondige schakelingen 1980
 • Halfgeleiders: Schakelingen met de ZN1034E
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Methodische Fehlersuche in der Industrie Elektronik
 • Boekbespreking: The giant book of amateur radio antennas
 • Boekbespreking: Jarhrbuch für Elektromaschinenbau + Elektronik

Radio Elektronica jaargang 28, 13 februari 1980 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Vermogen halfgeleiders in de tachtiger jaren
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Computertechniek: Hewlett-Packard HP-85, personal computer voor de vakman 
 • Huishoudelijke elektronica: Was- en vaatwasmachines
 • Elektro-akoestiek: Lezersbrieven over 'Ontwikkelingen in moderne audio versterker techniek'
 • Praktijk uit het lab: Lichtbooglassen met fase-aansnijding
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 6)
 • Spitsvondige schakelingen: Intervalschakeling voor ruitenwissermotoren
 • Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1980
 • Halfgeleiders: Voedingschakelingen met transistorcombinaties van RCA (deel 1)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1979
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Praktischer Antennenbau
 • Boekbespreking: Elektronica bouwontwerpen
 • Boekbespreking: Amateurfunk Superhets (Schaltungsbeispiele von einfachen Empfänger bis zu hochwertigen KW-Allbandgeräte)

Radio Elektronica jaargang 28, 27 februari 1980 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: De microcomputer in de jaren '80
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Licht en communicatietechniek, stand van de techniek bij glasvezelcommunicatie
 • Medische elektronica: De röntgenfoto, het beeld van toen en nu, tachtig jaar vooruitgang in de röntgentechniek
 • Huishoudelijke elektronica: Elektronica in het huishouden, overige toepassingen
 • Meettechniek: Systematisch foutzoeken in TV (deel 10)
 • Bouwontwerpen: Luidsprekersignalen actief gescheiden, enige theorie en een praktische uitvoering van ideale filters
 • Halfgeleiders: Schakelen van analoge signalen met halfgeleiderschakelaars
 • Journaal
 • Halfgeleiders: Voedingschakelingen met transistorcombinaties van RCA (deel 2)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar elektronica-technicus najaar 1979
 • Spitsvondige schakelingen: Spitsvondige schakelingen 1980
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Handbook of remote control and automation techniques
 • Boekbespreking: Modern Amateur Radio Licence Study Guide for Novice, Technician and General Class

Radio Elektronica jaargang 28, 12 maart 1980 (05)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Voorschriften voor ontstoring van huishoudelijke apparatuur
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Brief uit Amerika
 • Computertechniek: DAI personal computer, Driewerf jammer!
 • Stroomvoorziening: Elektriciteit van de zon, de mogelijkheden en onmogelijkheden van zonnecellen
 • Bouwontwerpen: Optimalisering van een CV installatie
 • Bouwontwerpen: 1000 MHz versterker met dunne-film circuits
 • Halfgeleiders: Woordbrede geheugens voor microprocessoren
 • Journaal
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Service literatuur
 • Boekbespreking: TV field & bench servicer's handbook
 • Boekbespreking: Color TV Trouble Factbook
 • Boekbespreking: Fernseh Service leicht gemacht

Radio Elektronica jaargang 28, 26 maart 1980 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Taiwan versterkt elektronische industrie
 • Brief uit Amerika
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Communicatie door neutrinostraling, conventionele straalverbindingen achterhaald?
 • Computertechniek: Wat heet onmogelijk?
 • Passieve componenten: Passieve componenten nader bekeken, weerstanden (deel 1)
 • Passieve componenten: Q/Pac, vervangt voedingsbanen en ontkoppelcondensatoren
 • Bouwontwerpen: FM-ontvanger met digitale frequentiesynthese en -besturing (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 7)
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige inbraakbeveiliging
 • Journaal
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe produkten voor informatieverwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Amateurfunkgeräte für des 70 cm Band
 • Boekbespreking: HiFi-Schaltungen- und Baubuch
 • Boekbespreking: Mehr Spass mit dem Taschenrechner
 • Boekbespreking: Netzgeräte mit integrierte Schaltungen
 • Boekbespreking: Wärmepumpen, Grundlagen und Praxis
 • Boekbespreking: Nieuw Prisma hi-fi en stereoboek
 • Boekbespreking: Elektronische Orgeln und ihr Selbstbau
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 28, 9 april 1980 (07)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Europa bundelt haar kennis, Euronet DIANE een gemeenschappelijke informatiemarkt
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Televisiesymfonie, bij TV-satellieten loopt Europa nog voorop
 • Meettechniek: Signaalverwerkende oscilloscoop Tektronix type 7854 
 • Elektro-akoestiek: MRH van Philips, een leeskop met perspectief
 • Huishoudelijke elektronica: Weersafhankelijke temperatuurregelaar, energie besparen met de Elfatherm FZ
 • Passieve componenten: Passieve componenten nader bekeken, condensatoren (deel 2)
 • Bouwontwerpen: Eenvoudige logic analyzer
 • Bouwontwerpen: Accessoires voor de auto
 • Spitsvondige schakelingen: Frequentie- of periodemeter
 • Spitsvondige schakelingen: Pulsbreedte indicatie
 • Spitsvondige schakelingen: Uitbreiding PIA lijnen
 • Halfgeleiders: Van CMOS-driver tot tristate buffer
 • Halfgeleiders: Voedingschakelingen met transistorcombinaties
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Neue Normen und Schaltzeichen der digitalen Informationsverarbeitung
 • Boekbespreking: Radio Control manual, Systems, circuits, construction
 • Boekbespreking: HiFi-Lautsprecher

Radio Elektronica jaargang 28, 23 april 1980 (08)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Glasvezeltechnologie in praktisch toepasbaar stadium, ontwikkeling sluit aan op micro-elektronica
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Alarmknop binnen handbereik, auto-noodomroep meldt onmiddellijk ongeval en positie
 • Computertechniek: Geheugenplaten voor experimentele digitale optische recorders
 • Meettechniek: Spectrum analyse, welk instrument voor welke toepassing
 • Elektro-akoestiek: Kwaliteitsverlies door recorderingang, een kritische beschouwing over het aansluiten van recorders
 • Passieve componenten: Passieve componenten nader bekeken, speciale componenten (deel 3) 
 • Fabricagetechnieken: Beamwriter, geavanceerd systeem van Philips voor IC-produktie
 • Halfgeleiders: 100 jaar hall-effect
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 8)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 14 mei 1980 (09)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Hybridisch geïntegreerde schakelingen
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Hybride schakelingen: Ontwikkelingen in hybride schakelingen, opnieuw in opmars
 • Hybride schakelingen: Dikke of dunne film?
 • Hybride schakelingen: Dikke film schakelingen, opbouw eigenschappen en toepassingen
 • Hybride schakelingen: Hybride materialen, nieuwe pasta's en substraten geven nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe problemen
 • Hybride schakelingen: Paarse pest
 • Hybride schakelingen: Componenten voor hybride schakelingen
 • Hybride schakelingen: Ultrasone bondtechniek
 • Hybride schakelingen: Hybride scheidingsversterker met transformatorkoppeling, ontwerp en toepassing
 • Meettechniek: Analog Devices LTS2000 lineair testsysteem
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, pedalen (deel 9)
 • Spitsvondige schakelingen: Anti-denderschakeling
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Integrierte Schaltungen in Frage und Antwort
 • Boekbespreking: RTTY Handbook
 • Boekbespreking: Elektronische Bauelemente - einfach geprüft im Hobby-Labor
 • Boekbespreking: Weather Setellite Handbook
 • Boekbespreking: Test Equipment Library
 • Boekbespreking: Der Hobby-Elektroniker lernt messen
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 28, 28 mei 1980 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Nieuwe communicatiemiddelen op de Hannover Messe
 • Actueel
 • Tentoonstellingen: Elektronica op de jaarbeurs
 • Computertechniek: DSM48, een afdrukeenheid voor elektrisch gevoelig A4-papier
 • Praktijk uit het lab: Nieuwe snede voor kwartsoscillatorplaatjes
 • Elektro-akoestiek: Regietafel KCB78 als bouwpakket
 • Elektro-akoestiek: Ontwikkelingstendenzen bij platenspelers
 • Meettechniek: True RMS voltmeter met de XR2208
 • Meettechniek: Intelligente voltmeter model 7066 Datastore van Solartron 
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloeier, voeding en stuurschakeling (deel 1)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 28, 11 juni 1980 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Micromuis verovert Europa
 • Telecommunicatie: Het is er nog, dump-communicatie-apparatuur van niveau
 • Zakrekenapparaten: Sharp EL5100
 • Meettechniek: Digitale geheugen oscilloscoop model 468 van Tektronix
 • Meettechniek: Trillingsbewaking van wieg tot het graf, vliegtuigmotoren profiteren van nieuwe technologie
 • Wijzigingen zendergebruik Hilversum 2 en regionale omroepen
 • Bouwontwerpen: Demonstratie RE-piano zaterdag 14 juni te Geldermalsen
 • Bouwontwerpen: Stroom- en spanningijkbron met een REF01
 • Bouwontwerpen: FM-ontvanger met digitale frequentiesynthese en besturing (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: A/D doka lichtmeter
 • Halfgeleiders: Sturing van laser dioden en LED's
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Platenspelers & cassetterecorders
 • Boekbespreking: The ABC Book of Hi-Fi/Àudio Projects
 • Zakennieuws 

Radio Elektronica jaargang 28, 25 juni 1980 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Eigenschappen van functiegeneratoren
 • Thorn-EMI lachende derde?
 • Nieuws in het kort
 • Actueel
 • Meettechniek: Produktoverzicht functiegeneratoren
 • Meettechniek: Digitaal synchronisatie apparaat voor het sturen van functiegeneratoren
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, orgelpedaal (deel 10)
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloeier, lampsturing (deel 2)
 • Spitsvondige schakelingen: Goedkope digitale capaciteitsmeting
 • Journaal
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 23 juli 1980 (13/14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Meetransducenten, missing link van de elektronische revolutie
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Telefoto-transmissie in kleur via normale telefoonlijnen
 • Telecommunicatie: Verbetering van mobiele radioverbindingen
 • Computertechniek: HP1000L computer serie
 • Meettechniek: Wat is een 'militaire' component?
 • Meettechniek: Tektronix model 5223, IEEE-488 bestuurbare oscilloscoop
 • Praktijk uit het lab: Oscilloscoopsturing met markeergenerator
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor zelfbouw, spanninggestuurde muzieksynthese (deel 1)
 • Bouwontwerpen: FM-ontvanger met digitale frequentiesynthese en besturing (deel 3)
 • Bouwontwerpen: Dia-overvloeier (deel 3)
 • Spitsvondige schakelingen: Goedkope lampdefect indicator
 • Spitsvondige schakelingen: Voedingsloze dia transport automaat
 • Beste spitsvondige schakeling van 1979
 • Halfgeleiders: Geïntegreerde schakelingen voor radio-ontvangers met elektronische zenderkeuze
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Halfgeleiders: SIPMOS van Siemens, MOS krijgt kracht
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: Programming the Z80
 • Boekbespreking: UHF - Amateurfunk-antennen
 • Boekbespreking: Standardschaltungen der Industrie-Elektronik
 • Boekbespreking: Kluwers Internationale FET-gids
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 28, 20 augustus 1980 (15/16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Massacommunicatie en informatie via beeldscherm
 • Sony toont prototype van een kleuren videocamera met ingebouwde video cassetterecorder
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Radio- en TV-communicatie, een goede toekomst in zicht
 • Telecommunicatie: Televisiesatellieten, de betekenis voor ons land
 • Bouwpakket Amerikaanse paraboolantenne van Wolfsen Electronics
 • Telecommunicatie: Individuele ontvangst van satelliet uitzendingen
 • Tentoonstellingen: Viewdata '80, met de beeldbuis op schoot
 • Telecommunicatie: Viewdata en teletekst
 • Telecommunicatie: Benamingen van elektronische tekstcommunicatiesystemen
 • Telecommunicatie: Teletekst, systeem, mogelijkheden, storingen en testsignalen
 • Telecommunicatie: Scribofoon, tekenen en schrijven via telefoonverbindingen
 • Telecommunicatie: Magnavision van Philips, beeldplaten binnenkort op de markt
 • Elektro-akoestiek: TV geluid vraagt om verbetering
 • NTS-cursussen voor techniek en management
 • Praktijk uit het lab: Zo scherp als u het heeft gezien, Berlijnse onderzoekers ontwikkelen het 'Biofocus' principe voor video camera's
 • Fabricagetechnieken: Beeldbuizen produktie een kostbare zaak
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: FM-ontvanger met digitale frequentiesynthese en -besturing (deel 4)
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, pedaalfilters (deel 11)
 • Spitsvondige schakelingen: Verminderen van warmtedissipatie
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Alles über Video
 • Boekbespreking: Televisiesatellieten

Radio Elektronica jaargang 28, 10 september 1980 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Computers en kunstmatige intelligentie, herkenningssystemen overtreffen ten dele al de menselijke vaardigheden
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Radars en anti-aanvaringsystemen
 • Telecommunicatie: Teletekst, uitzenden van teletekstinformatie
 • Meettechniek: Storingen in TTL schakelingen, wat hier tegen te doen?
 • Industriële elektronica: Industriële robots
 • Halfgeleiders: Dimmen en schakelen van elektrische apparaten met infrarood afstandbediening
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor zelfbouw, de spanninggestuurde oscillator (deel 2)
 • Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Digitale pulsbreedteregeling
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1980
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 24 september 1980 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel: Congres energiebesparing
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Microcomputer ontvangt viditel
 • Radio Elektronica en Hobbit op Intratel
 • Meettechniek: 'Oscilloscope Measurement System' HP1980A/B, oscilloscoop met een eigen gezicht
 • Tentoonstellingen: NCC 1980, groot, druk en vermoeiend....
 • Computertechniek: Met infrarood licht de computer in, draadloos invoeren van gegevens geeft mobiliteit
 • Praktijk uit het lab: Polykristallijn silicium voor zonnecellen
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 12)
 • Bouwontwerpen: FM-ontvanger met digitale frequentiesynthese en -besturing (deel 5)
 • Halfgeleiders: Ontwikkelingen in Japan op halfgeleidergebied
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Hochintegrierte Digitalschaltungen und Mikroprozessoren
 • Boekbespreking: Nachrichtenübertragung über Satelliten
 • Boekbespreking: Der Hobby-Elektroniker prüft seine Schaltungen selbst
 • Boekbespreking: Broadcasting Stations

Radio Elektronica jaargang 28, 8 oktober 1980 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Computers, vroeger nu en straks
 • Actueel
 • Meettechniek: Huntron Tracker, componenten testen in een schakeling
 • Praktijk uit het lab: Mechanische silicium microschakelaar
 • Halfgeleiders: Sturing van optische koppelingen
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE (deel 13)
 • Bouwontwerpen: Signaalprocessor voor magneto-dynamische pick-up elementen
 • Spitsvondige schakelingen: FSK modulator
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar elektronica-technicus voorjaar 1980
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Share

Radio Elektronica jaargang 28, 22 oktober 1980 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Fiarex 80
 • Actueel
 • Algemeen: Elektronische industrie groeit nog steeds
 • Algemeen: Een taxatie van de microcomputer-markt in Europa
 • Tentoonstelling: Fiarex 80 deelnemerslijst en overzicht lezingenprogramma
 • Tentoonstelling: Tentoonstellingsoverzicht Fiarex 80
 • Informatieverwerking: Industriële programmatuur op de Fiarex
 • Informatieverwerking: Data-acquisitie volgens gewijzigd concept
 • Informatieverwerking: Winchester disk drives
 • Meettechniek: Kwaliteitsbeheersing van elektronische onderdelen
 • Meettechniek: Micro-elektronica in meetinstrumenten
 • Meettechniek: Digitale geheugenoscilloscopen (deel 1)
 • Halfgeleiders: De chip - niet meer praten, maar doen!
 • Halfgeleiders: GTO schakelaars
 • Praktijk uit het lab: Indicatortechnologieën en beeldschermtoestellen
 • Brieven: FM-ontvanger met digitale frequentiesyntheze en -besturing
 • Bouwontwerpen: Ampèremeter met lage Ri, nauwkeurige elektronische ampèremeter voor zelfbouw
 • Amateur Elektronica (Jan Soelberg) nu ook in het Nederlands
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor zelfbouw, het VCF (deel 3)
 • Winst uit wind
 • Bouwontwerpen: Universele contactindicator
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële producten
 • Boekbespreking: Microprocessor Cookbook
 • Boekbespreking: Philips Technische Bibliotheek
 • Boekbespreking: Passieve componenten
 • Boekbespreking: BASIC en huiscomputers

Radio Elektronica jaargang 28, 12 november 1980 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Samenwerking met Technische Hogeschool
 • Actueel
 • Meettechniek: Digitale geheugenoscilloscopen (deel 2)
 • Praktijk uit het lab: Onderzoekactiviteiten van het Laboratorium voor Elektronica van de Technische Hogeschool Delft
 • Stroomvoorziening: Sparen met microcomputer, energie en elektronica
 • Fabricagetechnieken: Solderen, een vak apart 
 • Halfgeleiders: Lineaire koppelingen met opto-isolatoren
 • Elektro-akoestiek: Philips typen N2552 en N2554, twee metaltape cassetterecorders
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Snelle cassette-interface voor de 8080, hardware (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, zelfstandig orgelpedaal (deel 14)
 • Spitsvondige schakelingen: Stil schakelen van versterkers
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws 

Radio Elektronica jaargang 28, 26 november 1980 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Telecommunicatie: Het noorderlicht elektronisch bekeken, 'EISCAT'-antennes ten behoeve van het onderzoek naar het noorderlicht
 • Nieuws in het kort
 • Computertechniek: Kwaliteitskleuren op computerbeeldschermen, nieuwe techniek in IBM3279 kleurenbuizen
 • Meettechniek: Digitale geheugenoscilloscopen, keuze van het instrument (deel 3)
 • Algemeen: De rol van componenten in de consumentenelektronica
 • Tentoonstellingen: Fiarex nieuws
 • Industriële elektronica: Ontwikkelingen bij AEG
 • Praktijk uit het lab: Extreem ruisarme voorversterker voor zeer laagohmige transducenten, ontwerp toegespitst op moving-coil pick-up elementen
 • Elektro-akoestiek: Kwaliteitsverlies door recorder ingang
 • Journaal
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, kant en klare kast (deel 15) 
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor de zelfbouw, de spanningsgestuurde versterker (deel 4)
 • Spitsvondige schakelingen: Pulsdetector
 • Spitsvondige schakelingen: Up/down countersturing
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Boekbespreking: CBer's manual of SSB
 • Boekbespreking: Lijntransmissie en Microgolftechniek
 • Boekbespreking: Grosze Elektronik-Formelsammlung
 • Boekbespreking: Ontvangers

Radio Elektronica jaargang 28, 10 december 1980 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Beter dan viewdata, Canada introduceert nieuw systeem
 • Computertechniek: De huiscomputer in een netwerk
 • Computertechniek: Computers en microcomputers in de industriële automatisering
 • Halfgeleiders: Sturing van GTO-schakelaars
 • Halfgeleiders: Goed zicht bij nacht en ontij, massafabricage van warmtecamera's in Heilbronn 
 • Elektro-akoestiek: CCS van Philips, computer gecodeerd zoeksysteem voor compact cassetterecorders
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, universele nagalm (deel 15)
 • Nieuw elektronica vademecum
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische kamerthermostaat met digitale thermometer
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 28, 24 december 1980 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Kabeltelevisiecongres 1980
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Glasvezel proeftraject van Eindhoven naar Helmond in gebruik genomen
 • Computertechniek: Computer regelt verkeer op snelwegen
 • Computertechniek: Snelle cassette-interface voor de 8080, software (deel 2)
 • Industriële elektronica: CV-pompschakeling
 • Halfgeleiders: Monolithisch integreerbare filters in CTD-techniek (deel 1)
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor zelfbouw, de omhullende generator (deel 5)
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 29, 14 januari 1981 (01)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Bellen in stroomversnelling, goede toekomst voor magneetbellengeheugens
 • Vierde Electromagnetic Compatibility symposium en technische tentoonstelling
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Tien jaar radiotelescoop Westerbork
 • A. M. Poniatoff, grondlegger van de bandrecorder, overleden
 • Computertechniek: Magneetbellengeheugens (deel 1)
 • Computertechniek: Philips Wenen leverde de eerste 500 P2000 personal computers
 • Praktijk uit het lab: Opto-elektronische detectie van bloed in consumptie-eieren
 • Elektro-akoestiek: Dolby C, de spoeling wordt dun
 • De beste spitsvondige schakeling van 1980
 • Bijeenkomst diafader bouwers
 • Tentoonstellingen: Internationale elektronicabeurzen
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, vibratoschakeling (deel 16)
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws
 • Inhoudsopgave Radio Elektronica 1980

Radio Elektronica jaargang 29, 28 januari 1981 (02)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Europees VLSI-centrum in München van Siemens
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Meettechniek: Sensoren voor de consumentenelektronica (deel 1)
 • Telecommunicatie: Digitaal hoort men het beter, kwaliteitsverbetering bij audio en video door pulscode modulatie 
 • Succesvolle vakbeurs Elektrotechniek 1980
 • Computertechniek: Magneetbellengeheugens (deel 2)
 • Halfgeleiders: Monolithisch integreerbare filters in CTD-techniek (deel 2)
 • Fabricagetechnieken: Geavanceerde fabricagetechnieken voor hoortoestellen, nauwkeurige afregeling tijdens produktie door 'dikke film'-techniek
 • Bouwontwerpen: Universele eindversterker met HY120 of HY240 modulen
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 29, 11 februari 1981 (03)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Zuinig met radioverkeer, economisch gebruik van frequenties bij maximale kwaliteit
 • Actueel
 • Nieuw in het kort
 • Tentoonstellingen, beurzen en bijeenkomsten 1981
 • Astro-elektronica: Solar Satellite Power System als een toekomstige Europese energiebron
 • Computertechniek: Ontwikkelsysteem 8550/8560 van Tektronix kan meer dan 24 processoren aan
 • Proef met internationale facsimile door de PTT in de regio Amsterdam 
 • Computertechniek: IEEE-488 standaard interface bus, hardware en protocollen
 • Halfgeleiders: TGS, de gasgevoelige halfgeleider
 • Halfgeleiders: Opto-elektronica en microcomputers
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten
 • Zakennieuws

Radio Elektronica jaargang 29, 25 februari 1981 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Delta radio, gemeenschappelijk Belgisch-Nederlands radioprogramma
 • Actueel
 • Computertechniek: Microcomputer als stemhulp
 • Computertechniek: Logic analyzers, interne organisatie en werking (deel 1)
 • Elektro-akoestiek: De professionele cassetterecorder bestaat niet (deel 1)
 • UP-803 van Digitronics, universeel programmeerapparaat voor meer dan 400 PROM-typen
 • Fabricagetechnieken: Verbindingen met draadgleuftechniek
 • Meettechniek: Sensoren voor de consumentenelektronica (deel 2)
 • Waarschuwingsstations voor klimatologische gevaren
 • Halfgeleiders: De schakel naar een sneller substraat
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 29, 11 maart 1981 (04)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Kleinschalige toepassingen van supergeleiding, explosieve groei van supergeleidende elektronica op komst
 • Actueel
 • Nieuws in het kort
 • Telecommunicatie: Antiope/Télétel - Telidon - Captain, enkele alternatieve videotex-normen
 • Praktijk uit het lab: Ontwerpbeschouwingen bij tegengekoppelde versterkers
 • Auto-elektronica: Diagnostisch Display van National Semiconductor, auto dashboard geeft gesproken informatie
 • Algemeen: Warmtepomp voor energiebesparing
 • Meettechniek: Logic analyzers, de LAM-3250 van Dolch Logic Instruments (deel 2)
 • Brieven van lezers: Signaalprocessor voor magneto-dynamische pick-up elementen
 • Halfgeleiders: Optische beweginsdetector DI072 van LSI Computer Systems
 • Bouwontwerpen: Muzieksynthesizer voor zelfbouw, klavierinterface (deel 6)
 • Halfgeleiders: Voedingschakelingen, eenvoudige serieregelaar tot stabiele hoogspanningsvoeding
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1980
 • Nieuwe producten voor informatie-verwerking
 • Zakennieuws
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten

Radio Elektronica jaargang 29, 25 maart 1981 (06)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Intro: Micro-elektronica in Nederland, functie van het centrum voor micro-elektronica
 • Actueel
 • Astro-elektronica: Succes voor Europa, start van de eerste Intelsat V
 • Algemeen: RE Vakbekwaamheidstest
 • Elektro-akoestiek: De professionele cassetterecorder bestaat niet (deel 2)
 • Meettechniek: Testen van A/D- en D/A-omzetters voor kleurenvideo toepassingen
 • Telecommunicatie: Telefoon-alarmkiezer die voldoet aan de door de Nederlandse PTT gestelde eisen
 • Bouwontwerpen: Bouw mee met de piano van RE, stuurschakeling voor de vibratovertraging (deel 17)
 • Halfgeleiders: Voedingschakelingen, eenvoudige serieregelaar tot stabiele hoogspanningsvoeding (deel 2)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Middelbaar Elektronica-technicus najaar 1980
 • Nieuwe halfgeleiders
 • Nieuwe industriële produkten

============================================================
Vanaf april 1981 verschijnt dit tijdschrift onder de nieuwe titel 'elektronica'
============================================================(Open Circuit sponsor advertentie)
Slimme meter uitlezer