Tijdschriften: radio electronica 1960 - 1963

(gepubliceerd op 21-10-2022,  afgesloten op 09-11-2022)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

radio-electronica-1960-1963


Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'radio electronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd.

Wat en waar te downloaden?
Alle 289 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1960 - 1976 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 289 verzamelde nummers van 'radio electronica' worden verdeeld over vijf internet-pagina's op dit blog. Dit is de eerste pagina met de inhouden van de jaargangen 1960 tot en met 1963.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1964 - 1967
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1968 - 1970
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1971 - 1973
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1974 - 1976


radio electronica jaargang 8, januari 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Electronisch koffiedik
 • Technieuws
 • Hij is er: De werkelijk draagbare TV, de Safari van Philco
 • Miniatuur T.V. zender van Lockheed
 • De intercom in de practijk
 • Stereo-versterker met transistors
 • De behuizing van onze apparatuur: Een verwaarloosd onderdeel van de zelfbouw
 • Temperatuurstabiele voltmeter met transistors
 • Plaatjes draaien over een m.f.-buis
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Eenvoudige voorversterker Eccelent
 • Flip-flop, bouw-bijblad: L.F. luisterontvanger Canaris
 • Professionele en Industriële bijlage: Schakeling en toepassing van speurkoppen voor de oscillograaf
 • Professionele en Industriële bijlage: Nieuwe buizen en halfgeleiders
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Roosterdip-oscillator, een weinig gewaardeerd maar zeer bruikbaar meetinstrument
 • Neonvox electronisch orgel: Samenvoeging van de verschillende orgeldelen
 • 1001 schakelingen: gelijkstroom compensator
 • 1001 schakelingen: krokodillen-schaar
 • 1001 schakelingen: modulatie-indicator met germaniumdiode
 • 1001 schakelingen: een vaste handgreep
 • 1001 schakelingen: microfoon versterker
 • Neonvox electronisch orgel: De voeding
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Handel en Industrie
 • Lezerspost: Wikkelgegevens en afscherming
 • Lezerspost: Electronische ohmmeter
 • Lezerspost: Zo meet u de impedantie van uw luidspreker
 • Lezerspost: Onduidelijkheden in de geluidsmixer
 • Lezerspost: Stereo voor de smalle beurs

radio electronica jaargang 8, februari 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Testbeeld, de technicus weet dat het meervoud van problemen in de schakeling een onvervormd beeld onmogelijk maakt
 • Televisie-camera voor fl. 2000,00: Een televisie-studio in eigen huis!
 • Mededelingen over de Neonvox
 • Technieuws
 • Plaat-televisie: Platte beeldbuis wacht nog slechts op doeltreffende afbuig-methode
 • Wat kan er in een transistor-ontvanger defect zijn?
 • Mikrogolfzender met transistors en diode: Transistorschakeling wekt een signaal op van 2000 MHz 
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Simultaan-schakelaar met twee transistors geeft gelijktijdig twee gescheiden golfvormen op het scherm van één kathodestraalbuis
 • Flip-flop, bouw-bijblad: TL-signaallamp werkt op accu van 6 volt
 • Flip-flop, bouw-bijblad: UNOFLEX, kampeer reflexontvanger met één transistor
 • Professionele en Industriële bijlage: Electronische voltmeter met aanwijzing van de middelbare waarde
 • Professionele en Industriële bijlage: Flip-flop schakeling met een maximum pulsherhalingsfrquentie van 20 MHz
 • Shack-praktijk: Wikkelinrichting
 • Shack-praktijk: Batterij-aansluiting
 • Shack-praktijk: Uw derde hand
 • Shack-praktijk: Borenstandaard
 • Schriftelijk examen van het Nederlands Radio-Genootschap: Radio-Technicus, voorjaar 1959
 • Vereenvoudigd ontwerp buis-transistor voltmeter
 • Polymeter B van de firma Nieaf
 • Nieuwe boeken
 • Handel en Industrie: Nieuwe buizen
 • Aanvullingen en verbeteringen

radio electronica jaargang 8, maart 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: De luidspreker, deze laatste schakel in de muziekcombinatie wordt te licht aangeslagen
 • Dáár had ik willen studeren: Een babbeltje over het elektronica-onderwijs in België in het algemeen en dat op het instituut NARAFI in het bijzonder
 • Technieuws: Digitale rekeninstallatie 2002 in München in bedrijf genomen
 • Radioseinen uit het heelal
 • Fototimer voor lange schakeltijden
 • Diederik en de onbekende buizen: Een practisch verhaal over versterkerbouw
 • Aan de gehoorcurve aangepaste volume-regeling
 • Een greep uit de rijke inhoud van het reeds bekende Jongens Transistorenboek
 • Gemeenschappelijke stabilisatie leidt tot vereenvoudiging van transistor-versterkers en -ontvangers
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Sinusgever, een zuivere sinus is vaak onmisbaar!
 • Flip-flop, bouw-bijblad: DUOFLEX, een eenvoudige gevoelige kampeerontvanger met één transistor
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een geslaagde 2 x 6 W stereoverwezenlijking met 0,7 % vervorming
 • Professionele en Industriële bijlage: De Chockley vier-lagen-diode
 • Neonvox nieuws
 • U kunt uw autoradio best zélf ontstoren
 • Handel en Industrie: Nieuwe boeken
 • Shack-praktijk: Denk om de buren
 • Shack-praktijk: Miniatuurbout 
 • Shack-praktijk: + en — aan accu
 • Shack-praktijk: Daar zijn ze veilig
 • Voorversterker voor magnetische pick-up
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Lezerspost: Meer bijzonderheden over Woelke kopjes
 • Lezerspost: A-periodische luidsprekerkasten
 • Lezerspost: Transistorsuper
 • Idee van lezer voor lezers: Slipkoppeling

radio electronica jaargang 8, april 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: We namen er nóg een
 • Neonvox electronisch orgel: Enkele problemen oplossen
 • De 'Chemifoon': Een recorder volgens geheel nieuwe principes
 • TV-registratie op film
 • Van 20 tot 20000: Stereo over één eindtrap
 • Dumont oscilloscoop 425 met digitale aflezing
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universele echo met bandlus, maak van uw huiskamer een echoput (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: FOKKEMAAT, transistor-ontvanger met drie transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Toerenteller, hoeveel omwentelingen maakt dat motortje?
 • Professionele en Industriële bijlage: De tunneldiode, werking en eigenschappen
 • Gelijkspanningsomvormers met transistors
 • Nieuws voor geluidsjagers!
 • Lezerspost: Bouwers Neonvox in Amsterdam, opgelet!
 • Philips TV-toestel type 21TX100A/62
 • Bouwers Neonvox in Den Haag, opgelet!
 • Scoop met VCR517 in plaats van DG7-2
 • Aanvulling DUOFLEX
 • Handel en Industrie
 • Nieuwe boeken: Fernsehtechnik Band II
 • Nieuwe boeken: The Radio-Amateurs Handbook
 • Nieuwe boeken: Radio Tube and Transistor equivalents manual
 • Nieuwe boeken: Radio Valve Guide Book 4
 • Nieuwe boeken: Electronic computers, principles and applications
 • Nieuwe boeken: QTH-Kennerkarte voor zendamateurs
 • Internationale radio- en televisie-tentoonstellingen in 1960

radio electronica jaargang 8, mei 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: De electronicus, geef ons een indruk van zijn karakter
 • De Messe in Hannover: Elk jaar brengen wij een bezoek aan deze jaarbeurs
 • Geheugens
 • Bij Grundig weten ze van meten: RE bezoekt Grundig’s Service-Afdeling
 • Het onnozele versterkertje van Diederik Buisvoet
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universele echo met bandlus, maak van uw huiskamer een echoput (deel 2)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: TRIOFLEX, een vacantie-super met drie transistors en wederom .... reflexschakeling
 • Flip-flop, bouw-bijblad: RELEX, een universeel relais
 • Professionele en Industriële bijlage: Brugschakelingen
 • 'Spiegel' van deze tijd: Koning Ibn Saud van Saudi-Arabië heeft zich op de hoogte laten stellen van de vorderingen der televisietechniek
 • Buizentester voor noval
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Diodes kunnen oscilleren
 • Van 20 tot 20000: Stereo balans
 • Handel en Industrie

radio electronica jaargang 8, juni 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Stereo, ja of neen?
 • 170° beeldbuis van Multitron
 • Juli-nummer wordt Junior-nummer!
 • Radio in dienst van de scheepvaart
 • Zichtbaar maken van magnetisch geluid
 • Technieuws
 • Een belangrijke schakel in de Hi-Fi-keten is de bass-reflex kast
 • Na enkelspoor en dubbelspoor, thans: Vierspoor
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Blokspanningsgenerator met transistoren
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Mono-stereo versterker, 2 x 5 W of 1 x 10 W
 • Van 20 tot 20000: Aandacht voor het middengebied
 • Nieuw magnetodynamisch stereo opnemer-element van Philips: AG3401
 • 1 Juni wordt verplichte motorontstoring een feit: Ontstoorinrichting op doe-het-zelf-leest geschoeid
 • Het vaststellen van de resonantiefrequentie van luidsprekers
 • Komt u ook op de buis? Gas- en waterleidingsbuizen als audio-signaal geleiders tussen twee huizen
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Lezerspost: FM-voorzetapparaat
 • Handel en Industrie
 • Nieuwe boeken: Guide to modern valve bases
 • Nieuwe boeken: Electronica
 • Nieuwe boeken: Radartechniek
 • Nieuwe boeken: Buizenvademecum
 • Nieuwe boeken: Electronic multimeter construction
 • Nieuwe boeken: Radio controlled models for amateurs
 • Nieuwe boeken: Groot vermogen versterkers
 • Nieuwe automatische machine voor de vervaardiging van silicondiodes

radio electronica jaargang 8, juli 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Juniores, alle jongeren die zich door de aankoop van dit nummer tot het gilde der electronici hebben aangesloten hartelijk welkom!
 • Technieuws
 • Een dankbare zieke! Bovenstaand schrijven kregen wij van een overgelukkige sanatoriumpatiënt
 • Gaatjespertinax
 • Diederik Buisvoet en het wonderlijke ontvangertje
 • SOS, schip in nood
 • Modelbesturing (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Kristal-microfoon voor een paar gulden
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universeelmeter
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Huistelefoon (intercom) met drie transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Wij maken een electrisch motortje van een conservenblik
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Wijs er naar en het licht op! Trek uw hand terug en het dooft!
 • Examens van het Nederlands Radio-Genootschap: Radio-Monteur najaar 1959
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Noodgolfontvanger
 • Handel en Industrie
 • Nieuwe boeken: Electrotechnisch knutselen
 • Nieuwe boeken: Fuchsjagd-Peilempfanger Fuchsjagdsender
 • Nieuwe boeken: Elektronen verandern die Welt
 • Nieuwe boeken: VOM Schaltzeichen
 • Nieuwe boeken: Tonaufnahme für Alle
 • Nieuwe boeken: Practical tape recording
 • Nieuwe boeken: Miniaturröhren
 • Nieuwe boeken: Tonband Aufnahme Praxis

radio electronica jaargang 8, augustus 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Veronica, deze zender opereert dwars tegen alle internationale afspraken in!
 • De Cadmium Sulfide Triode: Een nieuw versterkerelement
 • Stereo in de huiskamer
 • Elektronische ontstekingssystemen
 • Automatisering in het amateurvlak: Automatische afstemcorrectie
 • RC-oscillator met transistors: Frequentiebereik 3 Hz tot 30 kHz
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Ontvanger voor radiomodel besturing
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Ritmeester versterker
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een ruime toongenerator voor een krappe beurs
 • Professionele en Industriële bijlage: Differentiëren en integreren, wat verstaan wij eronder?
 • Spanningsafhankelijke condensatoren
 • Modelbesturing (deel 2)
 • Automatisering in het amateurvlak: Automatische bandbreedteregeling met spanningsafhankelijke condensatoren
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Ontkoppeling van de kathodeweerstand
 • Handel en Industrie
 • Stereo binnen ieders bereik: De bekende Telefunken versterker S80 (2 x ECL82) belangrijk in prijs verlaagd
 • Boekbespreking: Numerical methods for high speed computers
 • Boekbespreking: Amplifier manual
 • Lezerspost: Hi-Fi versterker met gescheiden kanalen
 • De gulden middenweg: Voor de professional of voor de hobbyist?

radio electronica jaargang 8, september 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Handel en industrie op de Firato
 • Neonvox nieuws
 • Magisch getal 1143
 • Geheel met transistors uitgeruste laagspannings-voedingseenheden 'KONSTANTER'
 • Schakelingen met tunneldiodes
 • Moderne T.V. schakeltechniek: Automatische aanpassing van het contrast aan de kamerverlichting bij de nieuwe Grundig TV-ontvangers
 • Draaitafel-bandrecorder 'Gram-deck'
 • Automatische dim-schakeling met een L.D.R.
 • Parametrische versterkers
 • Planior 1960: 110° televisie-ontvanger met Videon onderdelen in de afbuigcircuits
 • Modelbesturing (deel 3)
 • Nuvistor: The new look in electron tubes
 • Diederik Buisvoet als bromspeurder
 • 1800 transistors per uur met automatische assemblage bij IBM
 • Interessante schakeling van twee transistors met zeer hoge ingangsweerstand
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Versterker met 1 x ECL86
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Percussie-eenheid voor electronisch orgel
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Professionele toongenerator van eenvoudige opzet, 0,3 Hz tot 150 kHz
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een eenvoudige zender voor modelbesturing
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een eenvoudige korte golf ontvanger
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Junior electronica: Radiotechniek, een koud kunstje
 • Hoe testen wij een C?
 • Galvaniseren doen we zelf
 • Professionele en Industriële bijlage: Integreren in TV-ontvangers
 • Professionele en Industriële bijlage: Koude kathode buizen (deel 1)
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap, Radio-Technicus najaar 1960
 • Handel en Industrie
 • HF302: Een nieuwe Philips bouwdoos voor een kwaliteitsversterker
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • SABA transistor-ontvanger 'Sabinette'
 • Polaroid camera wint veld
 • Firato plattegrond
 • MIGNON auto platenspeler: Een welkome begeleider bij lange tochten
 • AGFA-tape rijp voor expeditie
 • Dagopleiding radio-technicus bij Philips
 • PACO breedband-oscilloscoop als bouwdoos
 • WIMAR boekenfonds
 • Naar een kantoor zonder personeel
 • Lezerspost: Duitse Philips TV met 17ZP4
 • Lezerspost: Transistor Viddeleer versterker (1)
 • Lezerspost: Transistor Viddeleer versterker (2)
 • Lezerspost: Nogmaals, Kazan Superreg
 • Lezerspost: Transistor-Superreg
 • Lezerspost: T.V. reflex-ontvanger Simplex
 • Lezerspost: Andere beeldbuis voor FUTURA
 • Lezerspost: Gelijkspanningsomvormer
 • Lezerspost: Oscilloscoop vertikaal-versterker
 • Lezerspost: Trioflex
 • Nogmaals: 3 = 1 transistor

radio electronica jaargang 8, oktober 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Biologie en Electronica
 • RADIO ELECTRONICA op de FIRATO
 • Elektro-akoestiek kiest de ruimte
 • Bandsnelheid-stabilisatie in tape-recorders
 • Stereoversterker met transistors
 • Ideale tijdbasis voor oscilloscoop
 • Rem voor bandrecorder
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Metaalspeurder
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Kangoeroe, moedertoestel voor transistorontvanger
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Kortegolf voorschakel apparaat
 • Leer de Morse-tekens in dertig minuten
 • Professionele en Industriële bijlage: Koude kathode buizen (deel 2)
 • Modelbesturing (deel 4)
 • Radio-verbinding bij de Air France
 • Picomat: Direct aanwijzende capaciteitsmeter met transistors
 • Handel en Industrie: Trangulator, transistor-omvormer van hoge betrouwbaarheid
 • Tantaal-condensatoren: Electrolytische condensatoren met opmerkelijke eigenschappen
 • MOVICORDER: Semi-professionele bandspeler
 • Boekbespreking: Rens en Rens handboeken der radiotechniek
 • Rectificatie: Diverse fouten in Flip-flop's
 • Rectificatie: Uitwerking examens 1959, RE september 1960
 • Internationale radio- en televisie-tentoonstellingen in 1960

radio electronica jaargang 8, november 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Vierspoor-bandtechniek, pro en contra
 • Nieuws over de Neonvox
 • Technieuws
 • Boekbespreking: Het boek van de scoop
 • Electronisch IBM-brein vertaalt de Pravda
 • Moleculaire schakelingen
 • Energie uit de ruimte
 • Een goedkope ultralineaire uitgang voor audio-versterker
 • Balken-generator met transistors
 • WIMAR boekenfonds
 • Modelbesturing (deel 5)
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: α-tester, een handig instrument om de stroomversterking van transistors te bepalen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Metronoom
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Pseudo-stereo en stereo over één balanstrap
 • Professionele en Industriële bijlage: Electronische badtemperatuur meter
 • Dynamiek: Oude bekende trekt nieuw jasje aan
 • Handel en Industrie: Analoog-digitaal omzetter van Philips
 • Direct aanwijzende ohmmeter van Siemens
 • Boekbespreking: Elektriciteitsleer deel IV Hoogspanningstechniek
 • Boekbespreking: Knutselen in huis
 • Boekbespreking: Fotograferen in kleuren
 • Philips lanceert kleuren-televisie op artsencongres te Eindhoven

radio electronica jaargang 8, december 1960
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Wat doet RE in 1961?
 • RE-redactie bezoekt de FUBA-fabrieken te Badsalzdettfurt
 • 40 jaar Nederlands Radio Genootschap 1920 - 1960
 • Het onderste uit de kan! Nieuwe mogelijkheden en moeilijkheden met het viersporen-systeem bij magnetische bandopnamen
 • LDR: Light Dependent Resistors
 • Veldsterkte meter voor de TV-amateur of -technicus
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Elektro-mechanische schakelklok met instelbaar werkprogramma
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Microfoon voorversterker met twee transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Stereo over één balanstrap
 • Professionele en Industriële bijlage: Concentratie-metingen met behulp van radio-actieve isotopen
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-Technicus, voorjaar 1960
 • 'Eidophor' televisie grootbeeld projector met holle olie-spiegel
 • Contactruis bij koolpotentiometers
 • Simatic studiepanelen van Siemens
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Lezerspost: Onderdelen van Videon-Planior TV-ontvanger voor 110°
 • Lezerspost: Recorder-versterker bouwen volgens schema van 'Bolero'
 • Lezerspost: Bouw van de TV-ontvanger
 • WIMAR boekenfonds

radio electronica jaargang 9, januari 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Van oud naar nieuw
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Ere, aan wie deze toekomt! 25 jaar geleden zond de heer Kerkhof, PAOKT, zijn eerste televisiebeeld de lucht in!
 • Automatische afstemming in T.V.-ontvangers
 • MESA-transistors: Lagere prijzen door eenvoudige fabrikagemethode
 • Multivibrator schakelingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Miniatuur T.V.-streepgenerator met één transistor
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Maak uw antenne-systeem draaibaar
 • TV-booster voor een kanaal in band III
 • WIMAR boekenfonds
 • Schakelen met stekerbussen in een meetinstrument
 • Professionele en Industriële bijlage: Electro-phorese en chromatografie
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-monteur, voorjaar 1960
 • Junior electronica: Trillingen en golven (deel 1)
 • Handel en Industrie: Heathkit-V.F.O. op de Londense radio-show
 • Systeembouw in de elektronica
 • Lezerspost: Erres TV-ontvanger 536
 • Lezerspost: Trimmen Videomaster
 • Lezerspost: FUTURA met vreemde afbuigeenheden
 • Lezerspost: Storing op TELEMAX
 • Mededeling over Flip-flop professionele toongenerator

radio electronica jaargang 9, februari 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Besluit ter voorkoming en opheffing van omroepstoringen door verbrandingsmotoren 1959
 • Uw radio zo groot als een suikerklontje met een micro-moduul van RCA
 • De nieuwe ontstoringswet: Een loos dreigement?
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Kleurentelevisie wanneer...? Voordracht door Prof. Dr. Fritz Schröter over de huidige stand van zaken (deel 1)
 • Automatisch uitschakelen van een transistorgenerator in een flitsapparaat
 • Teletracer personen-vind-installatie van de N. V. NIRA
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 'BIG BEN', polyfoon-versterker voor stereo- en mono-weergave
 • Flip-flop, bouw-bijblad: FM-tuner uit standaardmateriaal, beluister de nieuwe F.M.-zenders!
 • Professionele en Industriële bijlage: RC-gekoppelde versterker met zeer grote bandbreedte
 • Professionele en Industriële bijlage: Temperatuur-stabiele gelijkstroomversterker met transistors
 • Junior electronica: Trillingen en golven (deel 2)
 • Philips' professionele signaalsterktemeter GM4920
 • Televisie: Onderdrukking van interdraaggolf brom
 • Idee van lezer voor lezers: Copiëren op één bandrecorder
 • Automatische instelling van de belichtingstijd bij het afdrukken van foto's
 • RC-meetbrug met transistors
 • WIMAR boekenfonds
 • Lezerspost: FUTURA-variant
 • Lezerspost: SABA Schauinsland T704
 • Lezerspost: Gegevens kathodestraalbuizen
 • Lezerspost: Afwijkende rasteruitgang A3.166.93.3 en/of 4
 • Lezerspost: Afwijkende Philips lijnuitgang
 • Lezerspost: Antenne voor Langenberg
 • Handel en Industrie
 • Electronica actualiteiten

radio electronica jaargang 9, maart 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Marconi of Popov, wie vond de 'radio' uit?
 • Kleurentelevisie wanneer...? Voordracht door Prof. Dr. Fritz Schröter over de huidige stand van zaken (deel 2)
 • Grundig U.K.G. (UHF) afstemeenheid met automatische fijnafstemming door middel van magneetsturing
 • Neonvox: Nieuwe schakeling voor ons Elektronisch Orgel
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Uw radio kan méér dan muziek geven, gebruik uw toestel als huistelefoon
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Multi-opnamen met de echo-versterker
 • Erres-TV in Formule meubelen
 • 10 watt transistor versterker
 • Nieuwe codering van halfgeleiders
 • Professionele en Industriële bijlage: Meting van de conversiesteilheid van mengbuizen
 • Microgolf techniek: Het zenden en ontvangen met centimeter- en zelfs millimeter-golven (deel 1)
 • Idee van lezer voor lezers: Universeel tester
 • Stereo regietafel van Telefunken
 • Junior electronica: Trillingen en golven (deel 3)
 • Frequentie-correctie-eenheid met afzonderlijke uitgangen voor hoog en laag
 • Lezerspost: TV-booster voor één kanaal in band III
 • Lezerspost: Frequentiemeter uit RE dec. 1959
 • Lezerspost: Aanpassing van de EAMI opname/weergave-kop
 • Lezerspost: Antenne voor kanaal 9
 • Lezerspost: Microfoonversterker op UN40
 • Lezerspost: Reactiveer-apparaat voor anodebatterij van 90 V
 • Steehouwer - V.L.S.O.: de 'Verenigde Leergangen' te Schiedam
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Handel en Industrie

radio electronica jaargang 9, april 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Verbetering van uw lijfblad, het doet ons genoegen U te kunnen mededelen dat Uitgeverij WIMAR nu is overgenomen door N. V. Uitgeversmij Æ E KLUWER te Deventer
 • Salon International des Composants Electroniques
 • Herdenking van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Electro-Technisch Comite
 • Het West-Duitse TV- en radio-zenderpark voor het 2e programma
 • Radio Vaticana 30 jaar in de ether: Uniek radiostation dat met 30 talen de wereld omspant
 • Stereo-pickup 'Stereodyne' van B&O van oorspronkelijke constructie
 • TV-ontvanger met transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een fijnregel-automaat voor de banden 1, 3 en 4
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Wisselspannings-buisvoltmeter met professioneel aanzien
 • Stipdoofschakeling in de Grundig TV-apparatuur
 • Suggesties voor antenne-constructies
 • Microgolf techniek: Het zenden en ontvangen met centimeter- en zelfs millimeter-golven (deel 2)
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-monteur, najaar 1960
 • Junior electronica: Buisschakelingen (deel 1)
 • Iets over fotomultiplicatoren
 • Technieuws
 • Handel en Industrie: Digitale volt-ohm meters van Venner N.V.
 • Het cassette-systeem: In de toekomst geen band op haspels meer?
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Lezerspost: Vragen over taperecorder deck met Miniflux kop
 • Prijsvraag

radio electronica jaargang 9, mei 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Televisie-distributie en de 'waanzin van het open circuit'
 • Geluid voor 8 mm amateurfilm
 • Neonvox nieuws: De voorversterker en filters
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Trimzender uit goedkoop materiaal
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Hulpbordje voor het experimenteren met transistors
 • Berekening van voedingstransformatoren
 • Verbetering Hi-Fi-microfoon
 • De krakende potentiometer vervangen door foto-weerstanden
 • Eccellent II: Een kwaliteitsversterker
 • Verbeteringen van het motortje uit juni 1960
 • Professionele en Industriële bijlage: Breedband-versterkers met identieke, gecorrigeerde trappen
 • Professionele en Industriële bijlage: Supergeleiding, een perpetuüm mobile?
 • Junior electronica: Vind U de benaming en codering van de radiobuis ingewikkeld?
 • Microgolf techniek: Het zenden en ontvangen met centimeter- en zelfs millimeter-golven (deel 3)
 • Handel en Industrie

radio electronica jaargang 9, juni 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Messe in Hannover, indrukwekkend zijn de getallen die wij u van deze jaarbeurs kunnen geven
 • Nieuwe HF-transistors AFY10 en AFY11 van Siemens
 • Siemens vermogenstransistors AD103, AD104 en AD105
 • Graetz UHF-converter voor band IV en V
 • Buitendienst TV verwikkelingen
 • Nieuwe instelling van de transistor met fascinerende eigenschappen
 • FM-ontvangst in België een fabeltje?
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Capacity-tester van Heathkit
 • Flip-flop, bouw-bijblad: FM-ontvanger met extra grote gevoeligheid
 • Flip-flop, bouw-bijblad: S-meterschakelingen
 • Haal meer uit uw eindbuizen!
 • Studenten van Sterrenwacht te Zagreb richten radiostation op
 • Platenspeler en draadomroep
 • Professionele en Industriële bijlage: Een absoluut sperfilter
 • Verhoging van de gevoeligheid van relais door middel van transistors
 • Junior electronica: Ter afwisseling, iets over transistors
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Handel en Industrie

radio electronica jaargang 9, juli 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Maser en Laser, de meest opzienbarende ontwikkeling in de electronica het laatste half jaar
 • Hulpmiddel bij hartstoornissen: Grote vooruitgang op dit terrein gedurende de laatste 15 jaar
 • Stereofonie en lage tonen
 • Kunstmatige echo 'Concert-Echo' van Blaupunkt: Weinig ruimte nodig door opgerolde pijp
 • Fosforgegevens voor beeldweergeefbuizen
 • Een versterker voor stereo-, mono-, enkel- en 2-kanaalsweergave
 • Voedingsdeel voor toongever uit RE augustus 1960
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Interessante RC-meetbrug
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universeel chassis
 • Verbeterde voeding voor 30 watt versterker
 • Examens van het Nederlands Radio-Genootschap: Radio-technicus najaar 1960
 • Electronische thermostaat
 • Weer een besparing op de NeonVox, nu op de percursie
 • Hoogspanningsvoeding zonder transformator
 • Junior electronica: Ontvanger zonder weerstanden
 • Handel en Industrie
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Oplossing van de condensator-puzzel

radio electronica jaargang 9, augustus 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Electriciteit direct uit gas met het brandstof element
 • Technieuws
 • De Heathkit buisvoltmeter model IM-10
 • De transistor geschakeld als relais
 • De 'NeonVox' op Montaflex (deel 1)
 • Nieuwe transistors: Silicium vermogens- en mesa-transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Neon multivibrator en oscillator
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 2 meter zender met transistors
 • Wat is de juiste instelling van een transistor?
 • Microgolf techniek: Het zenden en ontvangen met centimeter- en zelfs millimeter-golven (deel 4)
 • Junior electronica: Electronische rekenmachines
 • Een koolmicrofoon doet het ook zonder batterij
 • Professionele en Industriële bijlage: De berekening van gedrukte zelfinducties
 • Meetversterker voor kathodestraaloscilloscoop
 • Het meten van de capaciteit van een condensator met een BVM
 • Handel en Industrie
 • Siemens op de Messe in Hannover
 • Graetz Nederland N.V. in een nieuw pand
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • De stem van majoor Gagarin: Wat weten we eigenlijk van deze eerste menselijke ruimte-vlucht?
 • Onjuistheden in het boekje 'TV-ontvangers zelf bouwen'

RADIO ELECTRONICA jaargang 9, september 1961

Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: RE op de Firato
 • Firato-parade
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistor-zendontvanger voor 144 MHz
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Miniatuur TV-testbeeldgenerator met transistors, geheel geïnterlinieerd
 • WIMAR boekenfonds
 • Breedband oscilloscoop type 185 van Hewlett-Packard met sampling
 • De 'NeonVox' op Montaflex (deel 2)
 • Microgolf techniek: Het zenden en ontvangen met centimeter- en zelfs millimeter-golven (deel 5)
 • Eenvoudige acculader
 • Stereofonisch horen als functie van de frequentie
 • Halfgeleider koelelementen volgens het Peltier-effect
 • Electronische uurwerken
 • Junior electronica: Een electronische anemometer (windsnelheidsmeter)
 • Electronica achterhaalt fopspeen: Tip voor geluidsband-vaders
 • Buisschakelingen (2)
 • Handig oscillatortje voor morsetoontjes
 • Kleine oscilloscoop voor TV-service met slechts twee buizen
 • Idee van lezer voor lezers: Audio-signaalgenerator, omschakelbaar van sinus- tot blokspanningsgenerator
 • Micro-televisie
 • TV-synchronisatiescheider en rasterafbuigtrap met transistoren
 • Professionele en Industriële bijlage: Het continue registreren van kleine verplaatsingen
 • Bistabiele multivibrator voor hoge schakelfrequenties
 • Distributed amplifier in transistorschakeling
 • Beknopte cursus hogere wiskunde: Integraal- en differentiaalrekening in dienst van de electronicus (deel 1)
 • Electronische schakelaar voor het maken van foto's van het TV-scherm
 • Diode-schakelingen
 • De Heathkit laboratorium-oscilloscoop Model 10—30
 • Nieuwe electrische energie-omzetters: Zonnebatterijen, thermo-electrische omzetters, thermionische omzetters, brandstofcellen en magneto-hydronamische omzetters
 • Handel en Industrie
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 9, oktober 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Ad Infinitum, is de belangstelling voor de TV-techniek zo gering óf zijn de exameneisen te zwaar?
 • Decimale telbuizen: Hoogvacuumbuizen, Dekatrons, Trochotrons
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een bijzonder hifi-versterkertje, ideaal voor uitbreiding tot stereoversterker!
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Signal-tracer met spullen uit de rommeldoos
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Soldeerbout zelf maken
 • Firato-terugblik op onze eigen stand
 • Cursus televisie-monteur van Steehouwer V.L.S.O
 • Professionele en Industriële bijlage: De cascodeschakeling
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 1)
 • Noodzaak van het gebruik van korte golflengten voor TV-uitzendingen
 • Het bepalen van de koeloppervlakte voor krachttransistoren en vermogens-gelijkrichters
 • Markering vier-sporen-band
 • Bepaling van de transistor kristaltemperatuur
 • Sprekende getallen in de transistortechniek
 • Junior electronica: Condensatoren mogen niet lekken!
 • 110 volt omvormer voor het voeden van een droogscheerapparaat
 • Telefoneren met lichtgolven
 • Handel en Industrie


RADIO ELECTRONICA
jaargang 9, november 1961

Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Radio Electronica is niet zo moeilijk!
 • Velen zullen het verwachten: Prijsverhoging en beter papier
 • De Maser: Een nieuwe versterker die van zeer grote betekenis is voor de ruimtevaart, radar, radio-astronomie en microgolfcommunicatie
 • Stereofonie over één FM-zender door (L+R) en (L-R)
 • Halfgeleider thyratrons: Stuurbare silicium gelijkrichters
 • De 'NeonVox' op Montaflex (deel 3)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 'Reporter' microfoon-grammofoonversterker
 • Tips voor het aansluiten van een stereo pickup
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een direct afleesbare capaciteitsmeter
 • Experimentele transistorschakelingen
 • Junior electronica: De transistor als versterker en schakelaar?
 • Nogmaals: De krakende potentiometer
 • Perspecta Sound: Stereofonisch geluid op de filmstrook
 • Zonne-batterijen
 • Diode-schakelingen met de OA85
 • Het transfilter: Een keramisch element als 455 kHz bandfilter
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 2)
 • Professionele en Industriële bijlage: IJkspanningsbron
 • Handel en Industrie: Communicatie-ontvanger 9R-59
 • Verhuizing Koninklijke Shell Laboratorium
 • Nieuws van de Phono-Ausstellung - Berlin
 • Nieuws van de Firato - Amsterdam
 • Aanvulling op 'Het bepalen van de koeloppervlakte van krachttransistors en vermogensgelijkrichters'
 • Mededeling van het Nederlands Radio-Genootschap
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 9, december 1961
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Gedachten over stereo (1), wat is 'de beste stoel in de zaal'?
 • Chronistors: Elektrochemische bedrijfsurenteller
 • Hoogfrequente voormagnetisatie bij bandopname: Een 'onverklaarbaar' fenomeen?
 • Bespiegeling over een synchronisatiesysteem met magnetische geluidsband
 • Beschouwingen bij een kathodevolger
 • Flip-flop, bouw-bijblad: BISON, een 'bison'-dere AM-afstemmer
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Interessante schakelingen voor de automobilist
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Miniatuur TV-testbeeldgenerator, geheel ontwikkeld met transistoren
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-monteur, voorjaar 1961
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 3)
 • Printed Circuits: De techniek van gedrukte schakelingen en enige reparatie-tips
 • Vergelijking van TV-beeldkwaliteiten
 • 'FIJN'-afstemming op het beeldscherm
 • Voeding voor transistors
 • Elektronische watt-meter
 • Handel en Industrie: Meetapparatuur voor industrie en service van Philips
 • Drie nieuwe vermogensdioden van Philips
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Nogmaals: Condensatoren mogen niet lekken!
 • Handig oscillatortje voor morsetoontjes

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, januari 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Wij stellen de medewerkers aan U voor
 • De Japanse stereo-versterker 'Trio' model W-45 de Luxe
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Eenvoudige rechtuit-ontvanger met 2 transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Japanse reflex ontvanger met 2 transistors
 • Blaupunkt 'Derby' draagbare ontvanger
 • Kwaliteitstest voor TV-apparaten
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Bandrecorder-versterker met transistors
 • Toepassingsmogelijkheden met L.D.R. weerstanden
 • Stereo-versterker zonder uitgangstransformator
 • Weerstandsmeting na versterking
 • Electronische tachometer voor het bepalen van het toerental van een verbrandingsmotor
 • De 'NeonVox' op Montaflex (deel 4)
 • Andere toepassingen met fotoweerstanden
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-technicus voorjaar 1961
 • Junior electronica: De transistor in elektronische schakelingen
 • Bouwelementen van Metronic AG
 • Moderne TV-service door SABA opgelost: Een doelmatig ingedeelde werkplaats
 • Philips' nuvistor: Een electronenbuis van zeer geringe afmetingen
 • Grundig TV-beeldpatroongenerator type SG-3 met UHF-bereik
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, februari 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Gedachten over stereo (2), moet 'Hi-Fi' altijd luid klinken?
 • Eigenschappen en toepassingen van de silicium capaciteitsdiode
 • Flip-flop, bouw-bijblad: High gain TV-antennes voor band III
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Een direct afleesbare capaciteitsmeter en Montaflex, RE 1961, nr 11, pagina 742
 • Hoogspannings-indicator voor T.V.-ontvangers
 • Heathkit Signaalzoeker Model T4
 • Buisvoltmeters zelf ontwerpen (deel 1)
 • Aanvulling 'Stereo-versterker zonder uitgangstransformatoren', RE januari 1962
 • Automatisering en de Computer
 • Draadloze microfoon 'Mikroport Junior' van Sennheiser
 • Overbrenging van digitale gegevens per telefoonlijn
 • Handel en Industrie
 • TV-kanaalkiezer van Standard Coil met transistors
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 4)
 • Decimale tellers en hun toepassingen: Vervolg op artikel over decimale telbuizen, oktober 1961 (deel 1)
 • Tunneltriode - Verrassende Amerikaanse en Japanse ontwikkeling
 • Lezerspost: Ombouw Schaub Weltspiegel
 • Transwitch en Dynaquad: Combinatie van twee complementaire transistoren
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, maart 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Mijmeringen in Parijs, niets is ons beter bevallen dan het bezoek aan de SALON ELECTRONIQUE
 • Iets over kanalenkiezers uit de dump: TV-Discus kanalenkiezer met PCC88 en PCF80
 • Iets over kanalenkiezers uit de dump: De Valvo kanaalkiezer type AT7634-10 met PCC88 en PCF80
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Condensator-microfoon voor de amateur
 • De 'NeonVox' op Montaflex (deel 5)
 • Decimale tellers en hun toepassingen: Vervolg op artikel over decimale telbuizen, oktober 1961 (deel 2)
 • Nieuwe halfgeleider elementen van Philips, Siemens, Telefunken en AEG
 • Nieuwe Amerikaanse halfgeleider elementen
 • Buisvoltmeters zelf ontwerpen (deel 2)
 • Grundig gestabiliseerd laagspanning-apparaat TN1
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 5)
 • Beknopte cursus hogere wiskunde: Integraal- en differentiaalrekening in dienst van de electronicus (deel 2)
 • Rectificatie: RE september 1961, blz. 613
 • Enige bijzondere toepassingen van silicium-lagendioden
 • Getransistoriseerde multivibrator-schakeling
 • Handel en Industrie: Peekel Digitaal Meetsysteem
 • Handel en Industrie: Meazzi echo/nagalmapparaten


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, april 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: De Verenigde Staten een paradijs voor electronici?
 • ELectronica VAk BEurs, ELVABE, 1 - 6 oktober, Apollohal
 • Met de hand gemaakt: Cabasse Electro Acoustique
 • Stipdoof-schakeling in TV-apparatuur
 • Voorzetapparaat voor FM-ontvangst via TV-ontvangers
 • Kolder der dagbladen: Amateur-pioniers in Den Haag ontvangen Engelse TV
 • Wimar Boekenfonds; Boekbesprekingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Miniatuur oscilloscoop met DG7-32
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Experimenteerfilter voor de 'NeonVox' op Montaflex
 • Electronica in de industrie: Bedrijfs-T.V.
 • Buisvoltmeters zelf ontwerpen (deel 3)
 • Thermistors: Weerstanden met een negatieve temperatuurscoëfficiënt
 • Hoe maken we de spanningsversterking van de emitterschakeling onafhankelijk van de stroomversterking
 • Frequentie standaard van 100 kHz met transistors
 • Handel en Industrie: T.V.-filmprojector met afstandbediening van Beulah
 • Handel en Industrie: Nieuwe meetapparatuur van Hewlett Packard
 • Alfred Ludert 85 jaar
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 6)
 • Beknopte cursus hogere wiskunde: Integraal- en differentiaalrekening in dienst van de electronicus (deel 3)
 • Decimale tellers en hun toepassingen: Vervolg op artikel over decimale telbuizen, oktober 1961 (deel 3)


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, mei 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Gedachten over stereo, selectiviteit (3)
 • PLANAR, een nieuwe transistor konstruktie techniek
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Reverbafonie, een nagalmsysteem voor stereo-weergave
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Sabinette, een stereo-nagalminstallatie van eenvoudig ontwerp
 • Heathkit meetzender type LG1
 • Electrostatische luidsprekers
 • Nog meer over kanaalkiezers: Valvo kanalenkiezer AT7632
 • Nog meer over kanaalkiezers: Valvo deci-tuner voor band IV en V type AT6322/01
 • Tonfunk beeld-m.f.-versterker BV4049-2
 • Handel en Industrie: Uitbreiding Hewlett-Packard organisatie
 • Handel en Industrie: Nieuwe fotomultipliers van Philips
 • Buisvoltmeters zelf ontwerpen (deel 4)


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, juni 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: De Heidelberger capsules, kleine zenders die makkelijk in te slikken zijn
 • Boekbesprekingen
 • Messe in Hannover
 • TV-Symposium in Montreux: Overgang tot de Eurovisie
 • Telefunken F.M.-afstemeenheid 41-1290 compleet met ECC85
 • Halfgeleidende diamant ontwikkeld door General Electric
 • Silicium epitaxiaal mesa transistors
 • Orthophase luidsprekers
 • Decimale tellers en hun toepassingen: Vervolg op artikel over decimale telbuizen, oktober 1961 (deel 4)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Antenne-versterker voor de F.M.-band
 • Flip-flop, bouw-bijblad: De akoestische box op de keper beschouwd
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-monteur najaar 1961
 • Transistor-omvormers voor kleine en grote vermogens
 • Automatische lijnsynchronisatie bij Philips televisie-apparaten
 • De Nuvistor: De nieuwe radiobuis, een ontwikkeling van R.C.A., nu ook in Europa gemaakt
 • Hollandia meetzendertje van Aurora-Kontakt
 • Handel en Industrie
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 7)
 • Frequenties voor radio-model-besturing
 • Handel en Industrie


RADIO ELECTRONICA jaargang 10, juli 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Elvabe, ook in Nederland electronische vakbeurs
 • Afscheid Mevr. Kazemier van de Stichting Firato
 • Toepassingen van stuurbare silicium gelijkrichters of halfgeleider thyratrons
 • De Schwaiger kanaalkiezer
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Electronisch ontstekings-systeem voor verbrandingsmotoren
 • Transistor-karakteristieken
 • Afkortingen van transistor grootheden
 • Electronische thermometers: Er zijn met N.T.C.-weerstanden interessante temperatuurschakelingen te maken
 • Overspanningsbeveiliging met een neonbuisje
 • Digitale gegevens per telefoonlijn: Gegevensoverbrenging Hilversum - Eindhoven
 • Variometer voor UKW transistor-ontvanger
 • Ticcolo: Draagbare ontvanger met radio wekker van Telefunken
 • Super Alarm: Draagbare ontvanger met radio wekker van Waltham Standard
 • Stereo-versterker 4-4 plus bouwdoos van de firma Twente
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Professionele en Industriële bijlage: Tegenkoppeling, waarom, maar vooral hoe? (deel 1)
 • Magnetische versterkers
 • Schakelingen voor de automobilist: Inbraakbeveiliging en attenderingsschakeling
 • Nieuwe schakelingen voor transistorontvangers
 • Keramische m.f.-filters of transfilters van Intermetall

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, augustus 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Is tien watt meer dan vijf watt? Het menselijke oor is zelfs van een vermogensverhouding van 1 op 4 niet ondersteboven!
 • In memoriam H. M. Hardenberg, voorzitter van FIAR en FIRATO
 • Nog enkele indrukken van de Hannover Messe
 • Radio Electronica naar Deventer
 • Varianten op de Telefunken F.M.-afstemeenheid type 41-1290
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap, Technicus najaar 1961
 • Het hoe en waarom van nieuwe halfgeleidertechnieken
 • Werking van het reflex-klystron
 • Koude logica: Snelle schakelingen maken gebruik van de superconductivïteit van metalen bij zeer lage temperaturen
 • Microschakelingen! Hoe verder?
 • VEGA Hi-Fi luidsprekers
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Miniatuur testbeeldgenerator geheel ontwikkeld met transistoren
 • Optische MASER zendt licht uit over een afstand van 30 km
 • Gebruik van de Heathkit oscillograaf I0-30 in de electronica
 • Ontwerp van een multivibrator met toepassing van het constante-stroom principe
 • Beknopte cursus hogere wiskunde: Integraal- en differentiaalrekening in dienst van de elektronicus (deel  4)
 • Frequentie-metingen met digitale instrumenten
 • Handel en Industrie
 • Transistorsuper type STR-607 met zes transistoren als bouwdoos
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, september 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Het is gelukt ... in Nederland een werkelijke electronicabeurs te creëren
 • De 175A: Een nieuwe 50 MHz oscilloscoop met verbeterde kathodestraalbuis van Hewlett Packard
 • Transistor antenne-versterker voor band III
 • R-C oscillatoren
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Antenne intercom gebruiken bij het installeren van een TV-antenne
 • Tijdverkorting en -verlenging bij weergave van magnetofoonregistraties
 • Bingo, een zeer economische versterker voor inbouw in een platenspeler
 • Een getransistoriseerde zender voor modelbesturing 
 • De chargistor, een nieuwe halfgeleider versterker
 • De Heathkit transistor-diode tester model IT 1-10
 • Compatibele eenzijbandmodulatie: Nieuwe hoop voor overbelast frequentiespectrum
 • Valvo kanaalkiezer AT7637 
 • Licht-gevoelig relais
 • Luidspreker-conussen van polystyreen
 • Netgelijkrichters met transistorstabilisatie
 • De beeldbuis als foto-object 
 • Tweerichting tellers: Een nieuwe techniek voor elektronische tellers
 • Engelse bijdragen in de ontwikkeling van VHF-apparatuur
 • De Telefunken electronische rekenmachine type TR4
 • Nieuwe radio-telefonie-apparaten voor motorjachten 
 • Teleloupe bij de Saba Schauinsland T116V
 • Ferguson Visual Electronics video-distributie-verdelers en -versterkers
 • Modificaties van het SECAM-kleuren t.v.-systeem
 • AS-ALU, een nieuw materiaal voor laboratorium front- en indicatieplaten

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, oktober 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • ELVABE van 1-6 oktober, standoverzicht
 • Philips 10 watt versterker op Montaflex materiaal
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 8)
 • Emittervolger met transistors 
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistoromvormer voor voeding van bandrecorders
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Luidsprekerzuil
 • Testapparaat voor de balansinstelling van stereo-installaties
 • Nogmaals: Nagalm
 • Universeel-tester met gebruik van magisch oog
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Monteur voorjaar 1962
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Technicus voorjaar 1962
 • Over weerstand gesproken: Het laatste artikel van onze auteur Jac Wigman
 • Stuureenheid voor dia-projector met transistors 
 • Viltstrookje voor bandrecorders tegen stof- en vuilafzetting op de geluidsband
 • Geen ingebrande contacten meer bij thermostaten
 • Tien gouden transistor regels: Hoe deze onderdelen te beschermen tegen vernieling
 • Transistorversterkers met hoge impedantie (deel 1 en 2)
 • Recht tot 14.000 Hz: Meten van de frequentie-karakteristieken van bandopnemers
 • Getransistoriseerde tijdrelais 
 • Professionele en Industriële bijlage: De bandbreedte van een kring bij variabele afstemming
 • Nieuwe radiobuizen: PC97 en PCF802
 • Professionele en Industriële bijlage: Tegenkoppeling, waarom, maar vooral hoe? (deel 2)

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, november 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Wat wij hoorden en zagen op de elvabe
 • Nieuwe montage methode voor video-bandopnamen
 • Tegenkoppeling, resulterend in een versterker van bijzondere klasse
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Luidsprekerkasten, een systematisch overzicht 
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Blaupunkt T.V.-ontvanger voor 4 systemen, opgebouwd met drie in de handel verkrijgbare prints 
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Professionele en Industriële bijlage: RC-oscillatoren, enige hopelijk verduidelijkende aantekeningen
 • Professionele en Industriële bijlage: Opbouwen van een archief
 • Professionele en Industriële bijlage: Transistor voorversterker met hoge ingangsweerstand (deel 1)
 • Mesney balans antenne-versterker met een korte voorgeschiedenis
 • REMA binnenhuis T.V.-antenne
 • Kortegolf converter met transistors

RADIO ELECTRONICA jaargang 10, december 1962
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Micro-electronica, bij deze electronica gaat het om geïntegreerde schakelingen
 • Netvoeding voor een draagbare transistor ontvanger 
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Theremin muziekinstrument met transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Twintig-elements antenne voor ontvangst van het tweede Duitse programma
 • Ringmaster telecom apparatuur
 • Van onze Parijse medewerker: Televisie in Frankrijk 
 • Boekbesprekingen
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • De Ionovac luidspreker
 • Parametrische versterking met transistors: Ingestelde werkfrequentie hoger dan de afsnij-frequentie
 • Gesynchroniseerde elektronische schakelaar 
 • Schakelingen met zenerdioden
 • Lichtgevoelige elementen en hun eigenschappen
 • Professionele en Industriële bijlage: Transistor ruis 
 • Professionele en Industriële bijlage: Omzetters met stuurbare gelijkrichters voor TL-verlichting 
 • Professionele en Industriële bijlage: Transistor schakelingen met hoge ingangs- en lage uitgangsimpedanties
 • P.B.N.A. 50 jaar
 • I.B.M. lanceert computer voor kleine bedrijven
 • Videobandrecorder TR-22 van RCA
 • Afstem indicator voor F.M.
 • Vraag van een lezer: Het elektronisch stemmen van een piano
 • Erratum: Echo-put, april/mei 1960

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, januari 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Opmars der kleuren-TV in Europa, de inzichten van één van de beste scribenten op electronicagebied, dr. Karl Tetzner, hoofdredacteur van Funkschau
 • Commentaar op 'Redactionele Emissies' november-nummer
 • Tonfunk M.F.-eenheid voor ontvangst van A.M.-gemoduleerde T.V.-geluidszenders
 • Hallicrafters ontvangers en zenders
 • Transistor-voorversterker met hoge ingangsimpedantie
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Recorderskopjes, overwegingen bij het ontwerpen van correctiefilters voor magnetische bandopnamen
 • De transformator op de wip
 • R.C.A. Volthomyst buisvoltmeter, type WV-77E
 • FM-multiplex-systemen: Mono- en stereofonische uitzending over één FM-zender
 • Fase-omkeerschakelingen: Vergelijkend overzicht
 • Een niet verblindend contrast-filter
 • Hulpmiddel bij de berekening van antenne-installaties
 • Koppeling van electrische draden met één handgreep
 • Micrologic en micro-electronics: Hiermede houden zich vele firma’s thans bezig
 • Nieuwe transistoren en dioden van Philips, Telefunken, AEG, Siemens, Intermetall, Eberlee en Standard Electric
 • Zichtbaar maken van transistor-karakteristieken
 • Professionele en Industriële bijlage: Electronische vertaalmachines

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, februari 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Bezoekers van de Elvabe geënquêteerd
 • Telefunken afstemeenheid 41-1960
 • Heathkit trimzender, model RF1
 • Het geheim van het januari-omslag
 • Snelheid van het licht honderd keer nauwkeuriger gemeten door General Electric U.S.A.
 • Digitale voltmeters: Principes
 • FIRATO 1963: Van 13 t/m 22 september 1963
 • Vermogens intercom Megavox
 • H.F. voorversterker voor 144 MHz: Korte golf ontvanger met nuvistor-ingang
 • Tentoonstellingen en congressen 1963
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Twee ontwerpen voor een transistor eindversterker ter completering van de transistor voorversterker met hoge ingangsweerstand
 • Professionele en Industriële bijlage: Het rekstrookje
 • Professionele en Industriële bijlage: Algebraische bewerkingen met behulp van electronische apparatuur
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 9)
 • Boekbesprekingen
 • Precisie-stappenverzwakker voor Hewlett Packard toongenerator
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, maart 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geschiedenis ... Radio Electronica tien jaar
 • Het laatste artikel van de te vroeg gestorven Jac. Wigman: Tijdbasis voor oscilloscoop met gasgevulde of hoog vacuümbuizen
 • Contactloze schakelaars
 • Rectificatie: 'Transistorruis', december 1962
 • Tentoonstellingen en congressen 1963
 • Bull automatiseert dagblad-zetterij
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Twee ontwerpen voor een transistor eindversterker ter completering van de transistor voorversterker met hoge ingangsweerstand (deel 2
 • IPM: Impuls Plaatgemoduleerd systeem voor vier kanalen
 • Heathkit dieptemeter model M1-11
 • Handel en Industrie: Nieuwe transistoren AF124, AF126, AF127, AC123, AC125, AC126 en AC128
 • Snelle telex bandlezer EL1000 van N.V. Electrologica
 • NTSC- of SECAM-systeem voor kleurentelevisie?
 • Resultaat van recente ontwikkelingen: Marconi buisvoltmeter
 • Scheeps TV-ontvanger voor alle systemen
 • Professionele en Industriële bijlage: Over looptijden en fase-karakteristieken van TV-ontvangers
 • Stralingsmeetapparatuur van Frieseke en Hoepfner G.m.b.H.
 • Video- en impulsdistributie-versterker V201 en V202 van Visual Electronics 
 • Visual Electronics voegt parametrische versterker voor UHF en microgolven aan zijn fabricage-programma toe
 • Nog méér over de Unitran zelfbouw-versterker

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, april 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Salon International des Composants Electroniques
 • Lezing op 5 april 196: Electronica in de automobiel
 • Ir. Roorda overleden
 • Nieuwe ontwikkelingen in gestabiliseerde voedingsapparaten: CV en CC modus
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistor vestzak ontvanger
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Tijdschakelaar speciaal voor lange uitsteltijden
 • Toepassing van transistoren in televisie-ontvangers
 • Portofoon met transistors van Interelektronik
 • Elektronisch signaleringssysteem voor de controle van automobiel-verlichting
 • Kortsluitbeveiliging van laagspanningsvoedingen met behulp van bestuurbare gelijkrichters
 • Amerikaanse, Europese en Japanse type-aanduidingen van transistoren en dioden
 • Boekbesprekingen
 • Eenvoudige oscilloscoop calibrator met 3 x OC71
 • Bandrecorder in zakformaat van Protona
 • Nieuwe schakelingen met lichtgevoelige LDR-weerstanden
 • Nieuws voor de handel
 • Professionele en Industriële bijlage: Impedanties in het complexe vlak
 • Multivibrator met complementaire transistoren
 • Professionele en Industriële bijlage: Lessen in TV-techniek (deel 10 en slot)

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, mei 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Salon Interelectronic te Brussel 26-31 maart, een gebeurtenis die als twee druppels water lijkt op de Elvabe
 • Internationale vakpers te gast bij Grundig: 54 UIPRE-leden uit 8 landen bezochten verschillende hallen
 • Pulsgeneratoren: Een veel gezocht laboratorium-hulpmiddel
 • Nogmaals en zeker niet voor de laatste maal: Het onderwijs en de salariëring in ons wereldje!
 • Tentoonstellingen en congressen 1963
 • Eredoctoraat voor Prof. Dr. Fritz Schröter
 • Flip-flop, bouw-bijblad: UKW-voorversterker voor FM-ontvangst op lange afstand
 • Idee van lezer voor lezers: Goedkope schakelaars voor Neonvox
 • Japanse batterij bandrecorder Climax KEC-11
 • Handel en Industrie
 • R.C.A. oscilloscoop, type WO-33A
 • Electronica helpt oceaangeheimen ontsluieren
 • Miniaturisering van bouw-elementen en schakelingen
 • Nieuwe halfgeleider ontwikkelingen
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Hij ligt gemakkelijk in de hand: Sony Micro TV-apparaat 5-303E
 • Elektronische debietmeter
 • Professionele en Industriële bijlage: Logische schakelingen met transistor + weerstand

Share

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, juni 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat is elektronica? De mening van dhr Schutten, ingenieur-beheerder van het F.O.M.
 • Wat is elektronica? De mening van prof. dr. W. T. Runge, leider van het Forschungs-Institut van Telefunken
 • ECLL 800, een opmerkelijke, nieuwe combinatiebuis
 • Transistor-omvormer voor fluorescentie verlichting
 • Condensator-microfoon met batterij-buizen
 • Zelf repareren van een transistor
 • Heathkit buisvoltmeter model IM-llD
 • De Transistor (deel 1)
 • Transistor-karakteristieken 
 • Flip-flop, bouw-bijblad: IJkgenerator voor het VHF-gebied
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Stralingsmonitor met transistors
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Draagbare super met zes transistors
 • Professionele en Industriële bijlage: Niet-lineaire elementen
 • N.E.V. Icon en N.E.V. Minnie-Eye: Nieuwe volledig getransistoriseerde T.V. camera’s
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radiomonteur najaar 1962
 • LASER, de nieuwe lichtstraal met speciale eigenschappen
 • Een Duits patent voor richtwerking van luidsprekercombinaties
 • Telefunken UKW-stuurzender model 818/1
 • Perikelen rondom de Franse TV-standaard: Synchronisatie en gesleutelde A.V.C. (deel 1)
 • Strijd tegen de ruis: Overwegingen bij het ontwerpen van correctie-filters voor magnetische bandopnamen
 • De beste luidspreker: Een hoofdtelefoon

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, juli 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: FM-stereo en de komende tentoonstellingen
 • Firato 13 september - 22 september 1963
 • Elvabé 30 september - 5 oktober 1963
 • Funkausstellung in Berlin 30 augustus - 8 september 1963
 • Hewlett-Packard Oscilloscoop 175A - 50 MHz
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Elektronische toerenteller voor verbrandingsmotoren
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Dipmeter met tunneldiode
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Getransistoriseerde Tonfunk FM-afstemmer type BV3032
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Stabiliteit, straling, echo, negatieve spanning
 • Perikelen rondom de Franse TV-standaard: Synchronisatie en gesleutelde A.V.C. (deel 2)
 • Storingsarme microfoonversterkers
 • Nieuwe Hewlett-Packard oscillograaf 130C met maximale gevoeligheid van 200 μV/cm
 • Voltage Dependent Resistors weerstanden
 • Nieuw Philips zakboekje verschenen
 • Handel en Industrie: Zesde Salon des composants électroniques
 • Siemens UHF antenne versterker
 • De Transistor (deel 2)
 • Eenvoudige impedantiebrug met transistoren
 • Nieuwe transistor-schakelingen
 • Schmitt-trigger met ECC82 en transistors

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, augustus 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: De eerstvolgende stappen op het pad der kleuren-TV
 • De cascode als audiofrequent-versterker
 • Idee van lezer voor lezers: Betreffende Telefunken afstemeenheid 41-1960
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Nuvistor
 • Televisiecamera kijkt verder dan menselijk oog
 • Veroboard Montaflex
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Radio modelbesturing (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Interessant idee voor een luidsprekerkast
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Extra contacten, extra solostem
 • Philips miniatuur AM/FM ontvanger met transistoren
 • Professionele en Industriële bijlage: Vereenvoudigde rekenwijze van lineaire transistor-versterkertrappen met reële parameter-instrumenten
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radio-technicus najaar 1962
 • Nieuwe insteekeenheid voor de Hewlett Packard 1000 MHz Oscillograaf 185B
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Schakelen van relaisspoelen
 • Nieuwe Graetz VHF-tuner: Volkomen andere oplossing met neutrode-ingangstrap

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, september 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Firato, 13-22 september: voorbeschouwing
 • Redactionele Emissies: RAI, NTS en Firato, sublieme samenwerking voor Radio-T.V.-manifestatie
 • NTSC - SECAM - PAL? Concurrerende KTV-systemen toonden hun kleurcapaciteiten van 8 - 16 juli 1963 in Londen
 • Kenmerken van het Telefunken PAL-systeem voor kleuren-televisie 
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Twee meter (144 MHz) zend-ontvanger met transistoren (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Afstandsbediening met een lichtgevoelige weerstand
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Getransistoriseerde miniatuur oscilloscoop
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Eindelijk aanvullingen op het boek
 • Plattegrond en deelnemerslijst Firato
 • Transatlantisch electronisch plaatsreserveringssysteem voor passagiersvliegtuigen
 • Europa in de ban van stereo over één FM-zender
 • Handel en Industrie
 • Gelijkrichter schakelingen (deel 1)
 • De acoustische lens uit de laboratoria van Siemens
 • Grundig TK19 Automatic magnetische bandopnemer
 • Telefunken 60 jaar

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, oktober 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: 'Live-uitzending' of 'registratie', een kritische beschouwing door prof. dr. R. Theile, directeur van het instituut voor Omroeptechniek te Munster
 • Zijpaden van de elektronica: Auto’s met een kettinkje aan de achterbumper, waarvan een uiteinde over de grond sleept
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Twee meter (144 MHz) zend-ontvanger met transistoren (deel 2)
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap, Radio-monteur voorjaar 1963
 • Elvabé 1963: Electronica vakbeurs 30 september tot en met 5 october
 • Plattegrond en lijst van deelnemers aan de Elvabé
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Deelweerstanden, dubbel klavier, voorversterker, filter, blokgolfomvormer, extra contacten, solostem
 • Gelijkrichter schakelingen (deel 2)
 • Professionele en Industriële bijlage: Transistor-versterker met super alpha paar
 • Aquarel van ITT World Headquarters te New York
 • Professionele en Industriële bijlage: Regeltechniek (deel 1)
 • Nogmaals de ECLL800
 • Eenvoudige impedantiebrug met transistoren
 • Tonfunk lijnental-automaat 625/819: Automatisch overschakelen van 625 naar 819 lijnen
 • Videon rasterafbuiging met halfgeleiders voor een 110° TV-ontvanger

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, november 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Een nieuwe loot aan de Firato-stam is het voorlichtingscentrum op electronisch gebied 'Het Electron'
 • Boekenbeurs te Antwerpen 
 • Nieuwe silicium zenerdioden BZZ14 t/m BZZ20 en BZY74 t/m BZY76 van Philips
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistor-tester voor zelfbouw (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Radio-modelbesturing (deel 2)
 • Hoofdbrekens over een UKW-voorversterker
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Technicus voorjaar 1963
 • Veldsterkte-meter met Philips kanaalkiezer AT7637
 • Electronische apparatuur leest handschrift
 • Nieuwe halfgeleider componenten van Philips, Siemens, Sesco, RCA en General Electric
 • Professionele en Industriële bijlage: De afgestemde kring en zijn gedrag bij verschillende frequenties
 • Schakelingen in Franse meersysteem-ontvangers
 • Condensator-microfoon met nuvistor 7895
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Register-schakelaars, vibrato-tremolo, pedaal, pseudopedaal
 • Nieuwe schakelingen met de Cerberus glim-thyratron

RADIO ELECTRONICA jaargang 11, december 1963
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Cri de Coeur over kleur
 • Nogmaals de kleurentelevisie 
 • Elvabé: Electronica Vakbeurs 1963 en 1964
 • Philips Natuurkundig Lab in een nieuwe huid
 • Kort nieuws van de BBC-kleuren TV
 • K.T.V.-bijeenkomst in Zürich 
 • Lijnafbuiging met transistoren (deel 1)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistor-tester voor zelfbouw (deel 2)
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Communicatie-ontvanger voor zelfbouw met CW, AM, SB en SSSB (deel 1)
 • Laagspanningsvoedingen van Delta Electronics
 • A.E.I.-halfgeleiders in prijs verlaagd 
 • Aanvulling en verbetering van de Neonvox: Percussie, echo en nagalm, extra contacten, extra solostem, algemene tips
 • Is alles mogelijk? Voorbeeld van Chinees-Engelse vertaling door het experimentele IBM vertaalsysteem
 • Professionele en Industriële bijlage: Inductieve vloeistofsnelheidsmeting
 • Micro-elektronische computer van Univac: Speciaal voor ruimtevaart-doeleinden
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen(TailKuKe Store sponsor advertentie)