Tijdschriften: radio electronica 1971 - 1973

(gepubliceerd op 27-03-2023,  afgesloten op 15-04-2023)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

radio electronica 1971 - 1973

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'radio electronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd.

Wat en waar te downloaden?
Alle 289 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1960 - 1976 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 289 verzamelde nummers van 'radio electronica' worden verdeeld over vijf internet-pagina's op dit blog. Dit is de vierde pagina met de inhouden van de jaargangen 1971 tot en met 1973.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1960 - 1963
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1964 - 1967
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1968 - 1970
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1974 - 1976


RADIO electronica jaargang 19, 1 januari 1971 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Op de drempel van 1971
 • RE-Journaal
 • Nieuwe techniek: Vloeibare fasepyrolyse
 • ANIK-1, een nieuwe satelliet voor binnenlands verkeer in Canada
 • Spitsvondige schakelingen: Impulsgenerator voor het opwekken van een sequentiële impulsrij
 • Spitsvondige schakelingen: Verstembaar actief filter met variabele karakteristiek
 • electronica 70: Internationale vakbeurs voor fabricage in de elektronische industrie
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 2)
 • Nieuwe radiotelescoop op Britse universiteit
 • A/D Converter met slechts 4 bits voor 1 promille resolutie
 • Spanningsgevoelige schakelaar
 • Elektronica-onderwijs in Nederland
 • Storingen bij FM-ontvangst
 • Produktie van geïntegreerde schakelingen
 • Schakelende spanningsstabilisatoren (deel 1)
 • Proportionele temperatuur regelschakeling met platina weerstand thermometer
 • Zakennieuws
 • 2 x 12/16 W HiFi stereo versterker (deel 1)
 • Elektro-akoestiek op de Fiarex
 • Studio krachtversterkers van H//H-Electronic uit Cambridge
 • Boekbespreking: Dictionary of Electronics and Nucleonics
 • Boekbespreking: Inleiding in de digitale technieken
 • Boekbespreking: Handbuch der elektrischen Raumheizung
 • Boekbespreking: Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik
 • Boekbespreking: Technische Warmelehre (Grondlagen u. ausgewahlte Anwendungen)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 januari 1971 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Moderne interne communicatie
 • RE-Journaal
 • Driedimensionale weergave van röntgenbeelden
 • ISA-70
 • Spitsvondige schakelingen: Nomogram voor ontwerp van belastbare dubbel-T filters
 • Nieuwe inzichten betreffende de structuur van de materie
 • Hoge spanning MOS-transistoren voor IC's
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 3)
 • CA3065 van RCA: MF-versterker, begrenzer, FM-detector en LF-stuurtrap in één enkel IC
 • MINOS: Miniatuur oscilloscoop voor zelfbouw
 • Op bezoek bij RCA-Institutes Inc.: Schools of Electronics Technology
 • Elektronica wordt microscopisch
 • SONAB: Nieuw type weergevers van Zweeds fabrikaat in ons land geïntroduceerd
 • Eurovisie zender op 2000 meter hoogte
 • Gebruik van oppervlaktegolf uitgebreid voor het afbuigen van door glasfilm geleid laserlicht
 • 2 x 12/16 W HiFi stereo versterker (deel 2)
 • Schakelende spanningsstabilisatoren (deel 2)
 • Elektronische multimeter Voltan van Rohde & Schwarz
 • Boekbespreking: Generalized File Processing
 • Boekbespreking: E.D.V.-Organisation (Entwicklung eines EDV-Systems)
 • Boekbespreking: Theorie der Lernsysteme
 • Boekbespreking: Rechenbuch für Digitalrechner
 • Boekbespreking: Data Structures and their Representation in Storage
 • Boekbespreking: Elektronische Datenverarbeitung in Schule und Ausbildung
 • Boekbespreking: Optical Data Processing
 • Boekbespreking: Les Lasers
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 februari 1971 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Ethervervuiling (1)
 • RE-Journaal
 • Televisie-satelliet voor Europa
 • Spitsvondige schakelingen: Transistor-omvormer van bestaande onderdelen
 • Spitsvondige schakelingen: Stabilisator geschikt voor ingangsspanning van 11 tot 14 V met een uitgangsspanning van 9 V
 • Spitsvondige schakelingen: Afstandbediening d.m.v. relais
 • Kent u de Audio Engineering Society, Inc?
 • TAA661: Geïntegreerde schakeling met 25 transistoren voor de verwerking van FM-signalen
 • ITT Worldwide Amateur Radio Club
 • 'Magnetische druk' in de praktijk
 • Nog eens: De kattenverjager
 • Tentoonstellingskalender 1971
 • Voor de shack: Stabiele voeding en versterker
 • Kleurenfilm en dia-aftaster van Rank Cintel
 • School voor hogere Computertechniek
 • Prikklok als computerterminal
 • Reuze-communicatiesatellieten met vele transponders voor meervoudige doeleinden
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 4)
 • Vertragingslijnen in MOS-techniek (deel 1)
 • Kabel voor TV-camera
 • Regeltafel 'DIS-O-CORD' van Dynacord
 • Hoe lang leeft een computer? Naar een vijfde generatie....
 • Veiligheidsreglement voor computers
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Wisselstroomregeling met foto-darlington 2N5779
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Voorversterker met TAA861 voor een magnetische groeftaster
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Frequentieverdrievoudiger met een vermogen varactordiode
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Helderheidsregelaar met thyristor (200 W)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kristaloscillatoren voor diverse signaalfrequenties
 • Veiliger verkeer in South Carolina met behulp van een computer
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 februari 1971 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Leve de schipperstrui!
 • Niet-destructief beproeven van materialen
 • Spitsvondige schakelingen: Schakeling voor regeling van lichteffecten
 • RE-Journaal
 • AES Central Europe Section
 • Eerste Intelsat IV gelanceerd
 • Transistor Vibrato-eenheid
 • Geluidsbril voor blinden
 • Een nieuw videofoon transmissie systeem
 • Ruitenwisser regelaar
 • De tester getest: Een C testsysteem van Rohde&Schwarz
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 5)
 • Stereofonische gitaar
 • Eerste lange-afstandsradar voor NADGE operationeel
 • Meerlagig gedrukte bedrading
 • Internationale Telecommunicatie Unie: Reorganisatie van het CCIR
 • HECO versterker + luidsprekereenheid
 • Siemens cursusprogramma
 • Boekbespreking: Betrieb von Kernkraftwerken
 • Boekbespreking: Bestrahlungstechnik an Forshungsreaktoren
 • Boekbespreking: Table of specific gamma ray constants
 • Boekbespreking: Spark chambers
 • Boekbespreking: Les bases de la Physique moderne
 • Boekbespreking: Elektrotechniek, deel 2
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 maart 1971 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Kabel-TV in grote steden, een nieuw perspectief!
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Laagfrequent functiegenerator
 • Spitsvondige schakelingen: 10-15 W versterker met IC's
 • Drie belangrijke evenementen in eerste helft van 1971 
 • Rectificatie: Koelplaten voor halfgeleiders verschenen in RE 14-1970
 • Lezer reflecties: De instabiliteit van versterker-ontwerpers
 • 'Programmeerbaar' read-only geheugen
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 6)
 • Cassegrain paraboolantenne voor 2 GHz bereik
 • Inleiding tot de infrarood stralingstechniek
 • Dopplerradar moduul Model 35200A van Hewlett-Packard
 • Het International Marketing Services Center: Manipuleren in Berg en Dal
 • Magnetofoon Teac type A-1500
 • TR440 voor het Leibniz Rekencentrum in München
 • Nuldoorgangschakelaar CA3059 voor triac-sturing
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 22)
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders (deel 7)
 • BASF start muziekproduktie
 • Vertragingslijnen in MOS-techniek (deel 2)
 • 'NIMO'zes-decade cijferindicatiebuis
 • Boekbespreking: Operationsverstärker (Eigenschaften und Anwendungen)
 • Boekbespreking: Theory and Applications of Field-effect-Transistors
 • Boekbespreking: Halbleiterschaltungen richtig dimensioniert
 • Boekbespreking: Praxis der Intergrierten Schaltungen
 • Boekbespreking: Application Considerations for linear integrated Circuits
 • Boekbespreking: An Introduction to Field Effect Transistors
 • Boekbespreking: Radio Transmitters (RF-Power Amplification)
 • Boekbespreking: Communicatie voor de amateur, deel 1 - Zenders
 • Boekbespreking: Differential Amplifiers
 • Boekbespreking: Praktikum der Industrie-Elektronik, Band I
 • Boekbespreking: Lehrbuch der Fernmeldetechnik
 • Boekbespreking: Grundriss der praktischen Regelungstechnik, Band II
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 maart 1971 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezer reflecties: Elektronica-onderwijs in Nederland (1)
 • Redactionele Emissies: Internationale handelscoördinatie per computer
 • RE-Journaal
 • Nieuwe stereoreportagewagen voor de Technische Dienst Radio van de NOS
 • Lichtimpulsen van picoseconden voor onderzoek moleculaire eigenschappen
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische ruitewisser-intervalschakelaar met slechts tien componenten
 • Spitsvondige schakelingen: Zener oppepper 
 • Wat radiogolven ons vanuit de ruimte kunnen vertellen
 • Transistor regelversterker
 • Computer Lab van Digital Equipment Corporation
 • Kunstledematen bestuurd door elektronische spieren
 • Nemci elektronica applicatie systeem
 • Transistor-metronoom
 • Gevoelige thermistoren van ITT waken over babies
 • Intercom: Communicatie via het lichtnet
 • Britse export order voor KTV-beeldbuisglas
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Analoge schakelaar met twee veldeffect transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Tijdbasisschakeling voor het verkrijgen van een tijdsvertraging
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Complementaire 2 watt versterker met FET-ingang
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: VHF-versterker voor 200 MHz met MOSFET
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Mengtrap 200 MHz naar 45 MHz met MOSFFET
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Uitgangstrappen voor de DTL-FC reeks
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakeling tegen denderstoringen
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Vergrendelschakeling voor werkcontacten zonder geheugenwerking
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Toerentalregeling van een ventilator met een elektronische thermostaat
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Bredeband versterker met FET's en op-amp 709
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Wienbrug oscillator met op-amp 709
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kristal oscillator met op-amp 702
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Millivoltmeter voor wisselspanningen met op-amp 709
 • Nogmaals: 12 W-geluidsversterker met siliciumtransistoren
 • Philips reedcontacten
 • Heathkit Electronic Center
 • Virtuele geheugens voor het Siemens computersysteem 4004
 • Boekbespreking: Computer-ABC
 • Boekbespreking: Hoe werkt een computer
 • Boekbespreking: Computers zoeken werk
 • Boekbespreking: Programmierung und Benutzung des Computersystems IBM 1130
 • Boekbespreking: Ordinateurs en temps réel
 • Boekbespreking: Digitale Experimentier Bausteine
 • Boekbespreking: Diodes en Transistors - Theoretische Grondslagen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 april 1971 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezer reflecties: Ethervervuiling (2) 
 • Lezer reflecties: Spitsvondige Schakeling
 • Redactionele Emissies: Vakgroep voor computerwetenschappen
 • RE-Journaal
 • RCA presenteerde haar 67 cm kleurenbeeldbuis A67-750X
 • Eeuwfeest van de IEE
 • Spitsvondige schakelingen: Lichtorgel met goedkope onderdelen
 • Spitsvondige schakelingen: Zeer stabiele VFO door middel van een temperatuurgevoelige voeding
 • De toekomst is werkelijkheid geworden: IBM 'Call time sharing systeem'
 • Wire Wrap: Een alternatieve methode om te komen tot een zeer betrouwbare soldeerloze verbinding
 • Transportabel grondstation voor satellietcommunicatie
 • Mengtafels systeem DIFONA
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 7)
 • Canada bouwt satelliet voor binnenlands gebruik
 • Conferentie over 'aerospace'-antennes
 • Eisen t.a.v. frequentiestabiliteit bij moderne vliegtuigradarsystemen
 • TBA651: AM-schakeling op één chip
 • Spitsvondige schakelingen: Modulo-14 teller met reset-flipflop
 • Spitsvondige schakelingen: Multivibrator met goede flanksteilheden
 • Spitsvondige schakelingen: Tweedeler voor tellerschakelingen
 • Spitsvondige schakelingen: NAND-circuit met discrete componenten (positieve logica)
 • Spitsvondige schakelingen: Monostabiele multivibrator
 • Spitsvondige schakelingen: Flip-flop met NAND's 
 • Spitsvondige schakelingen: NAND met hoge storingsdrempel
 • Spitsvondige schakelingen: Millivoltmeter voor wisselspanningen
 • Spitsvondige schakelingen: Gelijkspanningsversterker met Ferranti transistoren
 • Spitsvondige schakelingen: Hoogspanningsgenerator met vermogenstransistor
 • Spitsvondige schakelingen: Gelijkspanningsomvormer 6 V - 300 V
 • Open dag + tentoonstelling + congres voor 25-jarige FOM
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1970
 • Ampex met een eigen verkoopkantoor in Nederland
 • LF-versterkers met de SI-planar-vermogentransistor BD106
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 23)
 • Boekbespreking: Thyristor Schalter und -regler
 • Boekbespreking: Elektronische Hilfsgerate
 • Boekbespreking: Jongens-Transistorboek
 • Boekbespreking: Transistoren modern toegepast
 • Boekbespreking: Auto-elektronica
 • Boekbespreking: Schemaboek Lineaire Geïntegreerde Schakelingen
 • Boekbespreking: Elektronische Meetinstrumenten
 • Boekbespreking: Meetschakelingen zelf bouwen
 • Boekbespreking: TV- en FM-antennes
 • Boekbespreking: Modeleisenbahnen elektronisch gesteuert
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 april 1971 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Ruhmkorff en Wimshurst doen het nog best
 • RE-Journaal
 • Enkelzijband-modems en meer-niveau code-omzetter verbeteren datatransmissie
 • Teflon FEP-film voor radarapparaten
 • Spitsvondige schakelingen: Schakeling voor het onderling vergrendelen van acht relais
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 8)
 • Tweede NOS-kleurenreportagetrein in gebruik genomen
 • LF-versterkers met de Si-planar-vermogentransistor BD106
 • Harttonen van ongeborenen ultrasoon beluisterd
 • Eenvoudige thermoschakelaar
 • Nieuw gebouw voor de technische dienst en de centrale afdeling opleidingen van Philips in gebruik gesteld
 • Gegevens uit zee
 • Elektronische belichtingsmeter
 • HiFi stereo versterker 2 x 12/16 watt: Een open brief aan alle potmeter-importeurs in Nederland
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: LC-oscillator 1 MHz
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Oscillator met fase-verschuivend netwerk
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kristal oscillator voor 10 MHz
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Krista loscillator voor 50 MHz
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kruislings gekoppelde multivibratoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Emitter-gekoppelde multivibratoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Lampdimmer met triac
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Thermostaat voor diepvrieskasten
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Temperatuurelektronica voor wasmachines met de temperatuurvoeler K273
 • Pro Electron halfgeleiderboek
 • Conferentie 'Ambacht en Elektronica 1971'
 • Elektroakoestische apparatuur: Groeftaster Ortofon SL15
 • Balansregeling simpel en afdoende
 • Stichting Genootschap Elektro-akoestiek in België
 • Boekbespreking: 101 Proeven met een Oscilloscoop
 • Boekbespreking: Servicegidsen Televisietechniek en Radiotechniek
 • Boekbespreking: Active and non-linear Wave Propagation in Electronics
 • Boekbespreking: Vorschlage für eine neue Fernsehbildsynthese
 • Boekbespreking: Werkstoffe der Elektrotechnik
 • Boekbespreking: Hi-Fi-thuis in mono en stereo
 • Boekbespreking: Gamma Energietabellen zur Aktivierungsanalyse
 • Introductie van het 5100 oscilloscoopsysteem door Tektronix
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 mei 1971 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezer reflecties: Ethervervuiling (3)
 • Redactionele Emissies: Colloque International de L’Espace et de la Communication
 • Siemens EDS: Elektronische Datenvermittlungs System voor data-verkeer
 • RE-Journaal
 • Verbeterd instrument voor het onderzoek van de registratiekarakteristieken van magnetische dunne lagen
 • Multi-signaal testmethode voor FM-afstemmers
 • Spitsvondige schakelingen: Vertraagde tijdschakelaar
 • Spitsvondige schakelingen: Acculader
 • Tien jaar elektrolyt integrator
 • Digitale frequentiemeter / tijdintervalmeter voor zelfbouw
 • Interkama-congres 1971 wil geconcentreerd informeren
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 1)
 • Nieuwe antenne-meetinstallatie van SEL in bedrijf
 • Infra-rood detectoren meten warmtestraling
 • De moderne elektronenflitser (deel 1)
 • Colton audio accessoires nu ook in Nederland
 • Reeks Philips spuitbussen vergemakkelijken service en onderhoudsbeurten aan elektronische apparaten
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 9)
 • Astro-elektronica nieuws
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus najaar 1970
 • Internationale aspecten van de TV-omroep (deel 1)
 • Boekbespreking: Automatische Regelsysteme mit verändericher Struktur
 • Boekbespreking: Wat is Cybernetica?
 • Boekbespreking: Fundamentals of Automatic Control
 • Boekbespreking: Fluidics, Components and Circuits
 • Boekbespreking: S.I. Units in Engineering
 • Boekbespreking: Alternative current Motor Control
 • Boekbespreking: Digitale Meettechniek
 • Boekbespreking: DC-Amplifiers in Instrumentation
 • Boekbespreking: Elektronikschaltungen mit Triacs, Diacs und Thyristoren
 • Boekbespreking: Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen
 • Boekbespreking: Guide de l’Ingenieur 1970
 • Boekbespreking: Introduction to Micro-electronics
 • Boekbespreking: Mikro-elektronik
 • Boekbespreking: Science and Technology in the World of the Future
 • Boekbespreking: Thyristoren, Grondlagen und Anwendungen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 mei 1971 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Marconi = Radio
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Ruststroom instelling
 • Stereoversterker voor zelfbouw van firma de Vries
 • Graetz niet op Firato
 • 'Vespel' soldeerhouders van polyamide voor hoge temperaturen
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 10)
 • Monsanto introduceert nieuwe digitale meetapparatuur en halfgeleider-uitleessysteem
 • Veel mogelijkheden voor weinig geld: de ontvanger BC-652A
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stabilisator 12 volt • 5 ampère
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator met NANDs
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Draagbare zender voor 160 MHz • 1 watt
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Wienbrug oscillator met groot frequentiegebied
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Brugschakeling met twee s.e.p.p.-eindtrappen 
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Oscillatoren voor het hoorbaar maken van morsetekens 
 • Sennheiser MD44I hypercardioïde microfoon
 • Handzaam en goedkoop geluidsmetertje
 • Elektroakoestische apparatuur: Groeftaster Philips GP412
 • Boekbespreking: Praxis und Theorie des programmierten Unterrichts
 • Boekbespreking: L'Energie atomique
 • Boekbespreking: Energie ohne Umwege
 • Boekbespreking: Nuclear engineering for satellites and rockets
 • Boekbespreking: Quantentheorie der Festkörper
 • Boekbespreking: Integrierte Digitalbausteine 
 • Boekbespreking: Recherche operationelle 
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 juni 1971 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezer reflecties: Taal en taak
 • Redactionele Emissies: Nieuwe internationale norm IEC268
 • Geen Amerikaanse draagraket beschikbaar voor Europese communicatiesatelliet?
 • Cassettetelevisie
 • Ontwerp van een transmissie-uitrusting voor een Europese communicatiesatelliet
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Full-adder met twee transistoren, ook te gebruiken als exclusieve-OR
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische massaschakelaar
 • Spitsvondige schakelingen: Continu regelbare wisselspanning
 • Wat verstaat men onder marketing?
 • Televisie-demonstratiewagen van Rank Precision Industries op een tour door Europa
 • Transistor Geigerteller
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 11)
 • Experimenteel station voor Intelsat voor onderzoek van signaalverzwakking door regenval
 • Grondstation voor Israël
 • Logische bassisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 2)
 • Brandsteder Electronics betrok een nieuw pand
 • De moderne elektronenflitser (deel 2)
 • PCM stereo magnefoon
 • Eerste conventie van de Europese sectie van de 'AES'
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 24)
 • Internationale aspecten van de TV-omroep (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Dictionnaire Informatique: Anglais-Français
 • Boekbespreking: Systenmanalyse, Band I. Lineaire Systeme
 • Boekbespreking: Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (1)
 • Boekbespreking: Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (2)
 • Boekbespreking: Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (Glossar)
 • Boekbespreking: Trefpunt Computer
 • Boekbespreking: Introduction au Fonctionnement des Ordinateurs
 • Boekbespreking: A Dictionary of Computers
 • Boekbespreking: Richtfunktechnik (Systeme, Planung, Aufbau, Messung)
 • Boekbespreking: Hoogfrequent-Afstandsbesturing, Deel 1 Zenders
 • Boekbespreking: Electronique des Impulsions, Tomé IV, Les Generateurs spéciaux
 • Boekbespreking: Electronique des Impulsions, Tomé V, Les Circuits transmetteurs d’Impulsions
 • Boekbespreking: Thyristoren, Grondlagen and Anwendungen
 • Boekbespreking: Schaltalgebra (Grondlage digitaler Schaltungen)
 • Boekbespreking: Taschenbuch der Fernmeldepraxis 1971
 • Boekbespreking: Funksprechen (SEL-Fachbuch)

RADIO electronica jaargang 19, 16 juni 1971 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezer reflecties: Ethervervuiling (4)
 • Redactionele Emissies: Magnefoons als hulpmiddel bij wetenschappelijk onderzoek
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Transistortester voor snelle goed-fout controle
 • Sleutelen aan de klassieke omroepsuper
 • Acculader voor de platte beurs
 • Sylvania op de Europese markt met bimetalen en speciale legeringen
 • Experimenteervoeding voor transistoren en buizen
 • Auto racewedstrijd: Kijken naar het scorebord!?
 • Eenvoudig regelpaneel voor de Disco Bar
 • Persbezoek aan Deense fabrieken Scan-Dyna
 • Produktiecapaciteit voor numerieke besturingen in Europa vergroot
 • Bespiegelingen over de totempaal output
 • Versterker met extreem lage ruis in het Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 12)
 • Astro-elektronica
 • Zoemerschakelingen voor richtingaanwijzers
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Unijunction CW-monitor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 100 kHz frequentiestandaard
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Frequentiestandaard met UJT
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Telegrafiezender voor de 80 meterband - 100 mW
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Signaleringssysteem met UJT-oscillator
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Metronoom met unijunction transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Betameter voor NPN- en PNP-transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Flip-flop schakeling voor frequentiedelers en -tellers
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Ingangsversterker met hoge ingangsimpedantie
 • Gedrukte bedrading wrijven met Mecanorma
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Die Rechenmaschine und das Gehirn
 • Boekbespreking: Inleiding tot de Automatische Informatieverwerking
 • Boekbespreking: A new approach to Optimization of sequencing decisions
 • Boekbespreking: Einführung In die elektronische Datenverarbeitung
 • Boekbespreking: Methoden der automatischen Zeichenerkennung
 • Boekbespreking: Informatiesystemen en het Besturen van Ondernemingen
 • Boekbespreking: FORTRAN IV, eine problemorientierte Programmiersprache
 • Boekbespreking: Methoden der Nichtlineare Optimiering
 • Internationale elektrotechnische normen als Nederlandse norm aanvaard

RADIO electronica jaargang 19, 1 juli 1971 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Elektronica particuliere h.t.s'en en integratiegedachten
 • Metingen van waterverontreiniging met een zirkoonoxide-cel
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Periode selektor
 • Spitsvondige schakelingen: Quasi-complementaire audio-eindversterkers met speciale ruststroom-stabilisatie van de eindtransistoren
 • Spitsvondige schakelingen: Blokspanningsgenerator met regelbare frequentie en duty-cycle
 • Vloeibare kristallen en hun toepassingen
 • Tweedeler voor minder dan een gulden
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 13)
 • Astro-Elektronica
 • Nieuwe elektronische expansie voor de EEG en de wereld
 • Compatibel terminal met type-aanduiding DCT 132 van Scientific Control Corp.
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 3)
 • Belgische NV Æ. E. Kluwer betrok nieuw pand
 • Blocking oscillator vervangt logge nettransformator
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Television Servicing Handbook
 • Boekbespreking: Fernsehempfänger-Schaltungstechnik fur Schwarzweisz und Farbe
 • Boekbespreking: Service an Farbfernsehempfängern PAL-SECAM
 • Boekbespreking: Service-gids voor de Kleuren-TV techniek
 • Boekbespreking: Service-Mesztechnik
 • Boekbespreking: Television Engineering, Vol 2
 • Boekbespreking: Festkörper Probleme X-Advances in Solid State Physics
 • Boekbespreking: Technologie der Zukunft
 • Boekbespreking: Reparaturtechnik für gedruckte Schaltungen
 • Boekbespreking: Coherent Light
 • Boekbespreking: The Applications of Holography
 • Boekbespreking: Ausgaben zur Schaltungsalgebra
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 juli 1971 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Van micro-integratie tot 'multinationale' macro-integratie
 • RE-Journaal
 • Locos: Een nieuwe IC-technologie van het Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Spitsvondige schakelingen: Verbeterde 'duty-cycle' van de SN74121N geïntegreerde 'One shot' generator
 • Mechanische beeldaftaster
 • Funkausstellung 1971 - Internationaal Supermarkt voor kleur en muziek
 • Eenvoudige zelfstartende multivibrator
 • Lichtbesturing
 • Praktische Op Amp schakelingen: Voeding voor TTL-circuits
 • Praktische Op Amp schakelingen: Sinus oscillator
 • Praktische Op Amp schakelingen: Wisselspanning millivoltmeter
 • Praktische Op Amp schakelingen: Kristal oscillator
 • Natlabdag (1)
 • Natlabdag (2)
 • Ultrasonische inbraakalarm apparatuur
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakeling voor het mengen van geluidssignalen, compressie en lijnversterking
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Morse-oscillator met CA3028
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Brugschakeling met twee vermogens IC's PA237 van General Electric
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 1 watt-versterker met TAA300
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Dipmeter met MOSFET
 • AM-afstemeenheid Philips R6806
 • Astro-Elektronica
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 14)
 • Uit zonnig Joegoslavië: Amroh Unimer I Elektronische Multimeter
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 25)
 • Boekbespreking: De Computer in Opmars
 • Boekbespreking: Stereo-handboek
 • Boekbespreking: Schemaboek Transistoren, Thyristoren en IC's
 • Boekbespreking: Alles over uw autoradio
 • Boekbespreking: Luidsprekerbehuizingen voor Zelfbouw
 • Boekbespreking: Elektronische Rekenmachines
 • Boekbespreking: Automat und Mensch
 • Boekbespreking: Transistoren Schema’s 1
 • Boekbespreking: Adaption und Lernen in kybernetischen Systemen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Draagbare piloottoonmagnefoon
 • Sansui hifi-apparatuur

RADIO electronica jaargang 19, 1 augustus 1971 (15)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezerreflecties: Ethervervuiling (5)
 • Lezerreflecties: Ethervervuiling (6)
 • Redactionele Emissies: Weersatellieten en vragen van lezers
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Zaagtandgenerator
 • Spitsvondige schakelingen: Squelch-schakeling met snelle respons
 • Spitsvondige schakelingen: Touch controlled versterkers 
 • Nieuwe inzichten betreffende... de energie
 • Breidt uw orgel uit met een elektrische xylofoon
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 15)
 • Astro-elektronica
 • Opening Zeva-Oosterhout
 • Amsterdamse h.t.s. voor elektronica
 • Dikste coax-kabel ter wereld met een diameter van bijna 25 cm
 • Elektro-akoestische apparatuur: Magnefoon Braun type TG-1000
 • Heathkit Electronic Center te Amsterdam
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Modern electronic Materials
 • Boekbespreking: Eléments d'Electronique
 • Boekbespreking: Relais: Grundlagen, Bauformen und Schaltungstechnik
 • Boekbespreking: Ströme, Felder, Elektronen
 • Boekbespreking: Intermediate Electronics
 • Boekbespreking: Mikroelektronik 4
 • Boekbespreking: Elektronik ohne Ballast

RADIO electronica jaargang 19, 16 augustus 1971 (16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezerreflecties: Ethervervuiling (7)
 • Redactionele Emissies: Verkeersinformatie via de radio
 • RE-Journaal
 • Kathodestraalbuis met microkanalenplaat
 • Nieuwe geleider- en weerstandsmaterialen
 • Spitsvondige schakelingen: Vermogensregeling voor een gelijkstroommotor
 • Opmerkelijke mini-krachtversterker: 1 watt per gram uit de HC1000
 • Twee elektronische spelletjes
 • Meerkanaal stereofonie
 • Meetversterker voor BVM en oscilloscoop
 • Astro-elektronica
 • Meer profijt van droge batterijen
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Draagbare ontvanger met zes transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Zaagtandgeneratoren met uni-junction transistoren
 • Nieuwe mengtafel bij Bovema
 • Tweedaagse cursus 110° KTV-techniek
 • Experimenteervoeding voor transistoren en buizen (deel 2)
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 16)
 • Overkomsttijden en baangegevens ESSA-8: Periode 15-31 augustus 1971
 • Eddystone Communicatie-ontvanger EC958
 • Elektronisch orgel met miljarden toonvariaties
 • Een elektronische onweersprofeet
 • Grundig Fernauge FA1002
 • Elektronica in Hongarije
 • Boekbespreking: Thyristoren - kurz und bündig
 • Boekbespreking: Zener and Avalanche Diodes
 • Boekbespreking: High Fidelity Jahrbuch 5
 • Boekbespreking: Einführung in die Niederfrequenz-Elektronik
 • Boekbespreking: Thyristor Phase-controlled Converters and Cyclo-converters
 • Boekbespreking: Grondlagen Integrierter Schaltungen
 • Boekbespreking: Electroacoustics (Microphones, Earphones and Loudspeakers)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Standbeschrijving Firato '71
 • Het Elektron 1971
 • Honeywell Bull lanceerde uitgebreide serie nieuwe produkten
 • Vernuftige techniek in AEG schakelklokken
 • Zakennieuws

RADIO electronica jaargang 19, 1 september 1971 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Firato '71, elektronisch paradijs
 • RE-Journaal
 • Ook metalen kunnen een geheugen hebben
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische regeling van de ingangsdemping bij FM ontvangst
 • Spitsvondige schakelingen: Gepaarde transistoren van eigen fabrikaat
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige multivorm generator 
 • Deelnemers Firato '71
 • Het Postmuseum op de Firato '71
 • Telefonische afstandbediening van dicteerapparaten
 • Tentoonstellingskalender 1971
 • Tentoonstellingskalender 1972
 • Noviteiten op de Firato '71
 • De te verwachten ontwikkelingen in de elektronica en de gevolgen hiervan voor het elektronica onderwijs
 • De Schottky diode: Een metaal halfgeleider diode zonder ophoping van lading
 • Zend/ontvanger voor 2 m amateurband
 • Ontdekking van de condensator en de oscillerende ontlading
 • Vervorming in transistorversterkers
 • Philips reinigingsband voor band- en cassetterecorders
 • Shunt voor 'Symphonie'
 • De ontwikkeling van een professionele super cardioïde microfoon
 • Elektronisch drumstel
 • IC's met geleidingsframe op kunststof...als dual-in-line verpakking of als beam-lead element
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 17)
 • Astro-elektronica
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 4)
 • Ponsbandlezer voor een elektronische tafelrekenmachine
 • Honeywell Inc. vraagt een patent op een computerprogramma
 • Boekbespreking: Jahrbuch des elektrischen Fernmeldewesens 1971
 • Boekbespreking: Computer-Werkzeug der Information
 • Boekbespreking: Elektronische Rekenmachines
 • Boekbespreking: Fundamentals of Electronics
 • Boekbespreking: Fehler-Katalog für den Fernseh-Service-Techniker für Schwarzweisz und Farbe
 • Boekbespreking: Programmieren Leicht und schnel erlernbar?
 • Boekbespreking: Computers, Oriëntatie
 • Boekbespreking: Amateurfunk-Handbuch
 • Boekbespreking: International Telecommunications and International Law, the Regulation of the Radio Spectrum
 • Boekbespreking: Colour Television Servicing
 • Boekbespreking: Foundations of Wireless and Electronics
 • Boekbespreking: Radio and Audio Servicing Handbook
 • Boekbespreking: De Haagse Telefoonradio 1926-1940
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 september 1971 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Wereldnetwerk voor intercontinentale verbindingen
 • RE-Journaal
 • Zeer gevoelige thermobatterijen in dunne-lagentechniek
 • Weerstanden met temperatuurcoëfficiënt van 'bijna nul'
 • Spitsvondige schakelingen: Versterkerschakeling voor VU-meter
 • Spitsvondige schakelingen: Opkomvertraging voor relais
 • 'Het Instrument' in het RAI-gebouw
 • Radiogemeenschap tussen Planeten
 • Deelnemers aan 'Het Instrument' 1971 RAI-Amsterdam 29 september t/m 7 oktober
 • Diodelampjes voor experimentele toepassingen
 • Congresprogramma tentoonstelling 'Het Instrument' 1971
 • Reflektograph E, een test- en plaatsbepalingsapparaat voor het onderhoud van leiding- en kabelnetten
 • Toerenteller voor zelfbouw
 • Doe het niet weg, maar doe er iets mee
 • VIS-COM 71 - het Tell-project
 • Cassettemagnefoon met dynamische ruisonderdrukker van Philips
 • Lezersreflecties: Het schrijven als communicatiemiddel
 • TV-menu uit de cassette: De video cassette magnefoon Philips VCR type N1500
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 18)
 • Overkomsttijden en baangegevens ESSA-8, periode 15-30 september 1971
 • Astro-elektronica
 • Draadloze besturing op 10 kHz: Deel 1, de zender
 • Aanval op het ECL-monopolie
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Niveaudetector
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Converter voor omzetten van een spanningsverandering in frequentieverandering
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Eenvoudige frequentiemeter
 • De Stichting Nederlandse Technische School organiseert avondcursussen Bedrijfselektronica
 • Theorie van het correleren
 • Nieuwe TV-camera van RCA maakt het mogelijk een beeld vast te houden
 • Boekbespreking: Circuits logiques
 • Boekbespreking: Schalten mit Transistoren
 • Boekbespreking: Knutselen met elektronen
 • Boekbespreking: La commande automatique dans l’industrie
 • Boekbespreking: Circuits à semiconducteurs dans l’industrie
 • Boekbespreking: High-Speed Pulse Circuits
 • Boekbespreking: Elektrotechniek
 • Boekbespreking: Digitale Mesztechnik, Eine Einführung
 • Noviteiten op 'Het Instrument' 1971
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 oktober 1971 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Interkama 1971 met nieuw gezicht
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Regeling tijdsduur multivibrator
 • Spitsvondige schakelingen: PNPN-Lichtreclame
 • Spitsvondige schakelingen: Frequentiestabiele blokgolfgenerator
 • Elektronica en milieuproblemen
 • Van Nul naar Negen met de Numitron
 • Analysesysteem voor spieractiepotentialen
 • Monolitische 5 W spanningsstabilisator
 • Lezer reflecties: Elektronica-onderwijs in Nederland (2)
 • Nieuwe Pro Electron typenbenaming van halfgeleiders voor het gebruik in de sterkstroomtechniek
 • Halfgeleidermateriaal op maat
 • Wereld telecommunicatie tentoonstelling Telecom '71 Genève
 • Basistheorie over MOS-transistoren
 • Lamp voor extreme onderwater toepassingen
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 5)
 • Opening ELEKTRONIKA 2000
 • Elektronische appels voor het plukken
 • Astro-elektronica
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 19)
 • Ponsbandlezer voor een elektronische tafelrekenmachine
 • Boekbespreking: Physik 25/26, neubearbeitete Auflage
 • Boekbespreking: Grundlagen der modernen Physik
 • Boekbespreking: Electrotechnica, Electronica
 • Boekbespreking: La vie dans l’espace
 • Boekbespreking: Festkörperphysik
 • Boekbespreking: Industriële Elektronica
 • Boekbespreking: Grundlagen der Elektrotechnik (I)
 • Boekbespreking: Theorie de la Transmission de l'information
 • Boekbespreking: Introduction à l’automatisation pneumatique
 • Boekbespreking: Field Effect Electronics
 • Boekbespreking: Informatik (Ein einführende Uebersicht)
 • Boekbespreking: Lehrbuch der Nuclear Elektronik
 • Boekbespreking: Grundlagen Integrierter Schaltungen
 • Boekbespreking: Halbleiter richtig eingesetzt
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium


RADIO electronica jaargang 19, 16 oktober 1971 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Component-miniaturisatie met conventionele technieken
 • DLR-relais in dual-in-line omhulling
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: DC-Meter met lineaire schaal
 • I-MOS transistoren verkregen door ionen implantatie
 • Temperatuurregelaar 30-130 °C met triac en IC CA3059
 • Praktische toepassingen met een correlator
 • LM373: Universele IC voor MF-versterkers
 • Universele impulsversterker
 • Agfa montagedoos voor magneetbanden
 • Draadloze besturing met 10 kHz: Deel 2, de ontvanger
 • Foto’s afdrukken wordt steeds eenvoudiger: Lichtdoseerapparaat maakt proefstrookjes overbodig
 • Flutter en wow bij film
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 20)
 • Baangevens ESSA 8, periode 16 t/m 31 oktober 1971
 • Astro-elektronica
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 4 watt versterker met geïntegreerde voor- en stuurversterker
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 2 watt versterker met TAA900
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • 19e Salon Interelectronic, 3 t/m 8 november 1971 - Eeuwfeestpaleis No. 2 - Brussel
 • Boekbespreking: Semiconductors - 1971 Edition
 • Boekbespreking: Inleiding tot de digitale technieken
 • Boekbespreking: Vijftig jaar elektronische bouwelementen 1921-1971
 • Notities van handel en industrie

RADIO electronica jaargang 19, 1 november 1971 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Is de elektronische krant toekomst en oplossing...
 • RE-Journaal
 • Een doorbraak op het gebied van geïntegreerde schakelingen bij Philips
 • Spitsvondige schakelingen: Triggerbare tijdbasisgenerator voor oscilloscoop
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige proportionele temperatuurregeling
 • Seminar RCA COS/MOS
 • Facsimile overdracht via televisie: Ofwel uw krant elektronisch thuis
 • Elektronica vervangt het meetlint
 • Radio Nederland, relaisstation Madagascar
 • Frequency synthesizer RC460/S van Marconi
 • Funkschau prijzen 1971 uitgereikt
 • Lezer reflecties: Elektronica onderwijs (4)
 • Chrometron-Quarz CQ-2000: Een elektronisch gestuurd kwarts uurwerk met IC’s
 • Du Pont dikke-film composities
 • Het nieuwe winkelpand van AG Electronic geopend in Amsterdam-oost
 • Elektronisch horloge met amplitude stabilisatie
 • Unieke Nederlandse vinding: Lineaire videorecorder voor rond zeshonderd gulden
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 6)
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 21)
 • Astro-elektronica
 • Audio tendensen op de Funkausstellung
 • Boekbespreking: Röhren-Taschen-Tabelle (RTT)
 • Boekbespreking: Radio Valve and Transistor Data (9th edition)
 • Boekbespreking: Dioden und Transistoren - kurz und bündig
 • Boekbespreking: Netztransformatoren und Drosseln (Berechnung und Bau)
 • Boekbespreking: Transistor equivalents
 • Boekbespreking: Einführung in die Grundlagen der Halbleitertechnik
 • Boekbespreking: Photo-, Kalt- und Heiszleiter, sowie VDR
 • Boekbespreking: Die Wirkungsweise des Thyristors
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 november 1971 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: DIN of Cinch?
 • RE-Journaal
 • Zichtbaar geluid
 • Nieuwe techniek van het IBM Research Laboratorium voor het opwekken van fotonenecho's
 • Ionenimplantatie in de Mullard Research Laboratories
 • Nieuw ferriet-geheugen van Plessey Memories
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische schakelaar voor platenspeler
 • Silicium-poort MOS
 • De 40673: Dual Gate MOS-FET met zenerprotectie
 • Nieuws van Mostek: Een complete rekenmachine op één chip
 • Eenvoudige 5 V voeding met opmerkelijke eigenschappen
 • Converter voor lage frequenties: Mix-up
 • Aangepaste cursussen voor industriële elektronica en industriële elektrotechniek
 • Thermostaat met thermometer
 • Distributie van stereofone en monotone radioprogramma's via straalzender netwerken
 • Nieuwe minicomputers van Digital: de PDP-8/M en de PDP-11/05
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Tachometer met SAK110 van Intermetall
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Knipperlichtschakeling met TAA775G van Intermetall
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Intervalschakelaar voor de ruitewisser met TAA775G
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: FM-middenfrequent versterker en demodulator met TBA120
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 22)
 • Astro-elektronica
 • Kwaliteitsversterker 2 x 55 watt
 • Boekbespreking: Fernseh-Service-Handbuch
 • Boekbespreking: Regelungstechnik für Radio- und Fernsehtechniker und Elektroniker
 • Boekbespreking: Video-handboek
 • Boekbespreking: Telefunken Laborbuch - Band 5
 • Boekbespreking: Video thuis
 • Paneeluitleeseenheid van Burroughs
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 1 december 1971 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Enkele beschouwingen bij de 19de 'Interelectronic'-salon
 • RE-Journaal
 • Hoge weerstanden voor geïntegreerde schakelingen
 • Computer vergemakkelijkt diagnose bij hartafwijkingen
 • Spitsvondige schakelingen: Faseverschuivingsoscillator met stabiele amplitude
 • Spitsvondige schakelingen: Intercom
 • Vertragingslijnen voor KTV-ontvangers en elektronische digitaalgeheugens
 • Aanval op PAL-patent?
 • 'Tefzel' ETFE fluoropolymeer
 • Lading-gekoppelde elementen
 • Goedkope droogmachine met 'Freon' T-DA35 van Du Pont de Nemours
 • DNL-benadering van het ruisprobleem bij cassette-recorders
 • De Firato en de muziekinstrumenten
 • Binnenkort eerste Nederlandse CAI in het NoordBrabantse dorpje Goirle officieel in gebruik
 • 2 x 25 W stereo-mengversterker (deel 1)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1971
 • Schakelingen van de Funkausstellung
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 26)
 • Ontvanginstallatie voor directe TV-uitzendingen per satelliet
 • Tips voor het verwerken van analoge signalen, welke ver verwijderd zijn van de centrale bewerkingseenheid
 • Uitzonderlijke zoomlenzen voor KTV-camera's van Rank-Taylor-Hobson
 • Notities van handel en industrie
 • Boekbespreking: Bouw het Zelf
 • Boekbespreking: Tonband-Service-Handbuch
 • Boekbespreking: Halfgeleiders in de Praktijk
 • Boekbespreking: Elektronische orgels voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Russen in de ruimte
 • Boekbespreking: Elektronik im Kraftfahrzeug
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 19, 16 december 1971 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Heeft de cassetterecorder de toekomst??
 • RE-Journaal
 • Cadmiumtelluride-zonnebatterijen
 • Kopieermachine voor TV-beelden
 • Spitsvondige schakelingen: TTL clock-generator met 10 x grotere frequentie variatie
 • Spitsvondige schakelingen: DC-omvormer
 • Spitsvondige schakelingen: Wie van de drie ...?
 • Monolitische solid-state uitlezing voor digitale schakelingen
 • Audiovisuele hulpmiddelen op de Funkausstellung
 • Demonstratietoestel voor de reeks van Fourier
 • Zender Dobratsch in de Oostenrijkse provincie Karinthië in bedrijf gesteld
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Knipperlichtautomaat met UJT en thyristoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Statische wisselstroom schakelaar met thyristoren en triacs
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Fotocelschakeling met TAA293
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Start-stop-schakeling voor een afgerond impulspatroon
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Spanningsdiscriminator met TAA293 
 • Elektronische auto-antenne Beta3 van Fuba
 • Verbeterde lichtstip aftasters bij Rank-Cintel
 • 2 x 25 W stereo-mengversterker (deel 2)
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 23)
 • Astro-elektronica
 • Kwaliteits-filosofie van Tektronix
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 27)
 • De Heer C. van Laar neemt afscheid van Kluwer 
 • GTE International op Telecom 71
 • Boekbespreking: Uw auto en de elektronica
 • Boekbespreking: De Leichte Start zum Funksteuern
 • Boekbespreking: Les Commandes Logiques à fluïdes et l’automatisation industrielle
 • Boekbespreking: Informatieverwerking met logische ketens
 • Boekbespreking: Servotechniek
 • Boekbespreking: L’Amplificateur opérationel et ses Applications

RADIO electronica jaargang 20, 1 januari 1972 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Prognoses voor 1972
 • RE-Journaal
 • Opwekken van bijzondere elektrische signalen
 • Met de computer in de koffer plannen
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische reset voor TTL-blokjes
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische rem
 • Spitsvondige schakelingen: Automatische muziekonderdrukker voor discobar
 • Automatisch fotograferen ook bij maanlicht
 • Lezer reflecties: Elektronica-onderwijs in Nederland (3)
 • Uitlees-inrichtingen met nematische vloeibaar-kristallijne stoffen
 • Thermo-elektrische generator als zelfstandige energiebron voor onderwaterdoeleinden
 • Radar waarschuwt voor onzichtbare luchtturbulentie
 • Nieuwe ontwikkelingen in de optica, toegepast bij de fabricage van halfgeleiders
 • Computer analyseert industriële geluidshinder
 • Solo sound opende HIFI-Centrum
 • BB113: Drievoudige afstemdiode voor KG-MG-LG
 • FET-basis voor betere hallgeneratoren
 • Ontwerpen van digitale schakelingen volgens de methode van 'het slechtste geval'
 • Bloedscheiding in centrifuge zichtbaar gemaakt
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 6)
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 24)
 • Astro-elektronica
 • KTV reportagewagens van Philips
 • Nieuwe CCTV-produkten van ITC
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Einheiten, Grundbegriffe, Meszverfahren der Nachrichten-Uebertrugungstechnik
 • Boekbespreking: Grundkurs der Mesztechnik. Teil 1 - Das Messen elektrischer Gröszen
 • Boekbespreking: Elektronenspin-Resonanz
 • Boekbespreking: Physikalische Grundlagen für Dosimetrie und Strahlenschutz
 • Boekbespreking: Measuring Oscilloscopes
 • Boekbespreking: Wie arbeite ich mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen?
 • Boekbespreking: Electronic Measurement techniques
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 januari 1972 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Een afscheid van de Heer C. van Laar
 • Redactionele Emissies: Snelle ontwikkeling kabeltelevisie
 • RE-Journaal
 • Halfgeleiders als ideaal testbeeld voor elektronenmicroscopen
 • Beeldfrequent-werkend beeldstation DS7100 van Grundig Electronic
 • Toepassingen van warmtepijpen in het Philips Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven
 • Spitsvondige schakelingen: Geregelde versterker met digitaal IC
 • RE-Actueel
 • Dobbelsteen met Minitron
 • Minicomputer, hulp bij het orgel spelen: Klankkleur m.b.v. ponskaarten
 • Elektronische parkeerlicht schakelaar
 • Automatische wekker
 • Gestabiliseerde voeding met kortsluitbeveiliging
 • Eenvoudige harmonischen vervormingsmeter
 • Wisselspanningsstabilisator met variac
 • Meer kleuren in Gallium Arsenide displays van Monsanto
 • Batterijen voor gebruik op zee
 • Geluidsinstructie cursus voor elektro-installateurs
 • Overeenkomst Sony en Minnesota
 • TV-documentatie: TV-chassis 2123BE en 214SBE, elektronische programmakeuze met ET100 (deel 1)
 • Nieuwtjes van Wharfedale: Denton2, Denton3, Triton3, Linton2, Linton3, Dovedale3, Melton2, WE40 afstemmer-versterker, Linton platenspeler
 • Groeftasters: Empire 999VE/X en 999X
 • HiFi voor slechthorenden?
 • Heco-weergevers 'Professional Serie'
 • Zanussi platenspeler SG701
 • Nieuwe Lencoclean vloeistof
 • Boekbespreking: Mikrowellenantennen
 • Boekbespreking: Dezimeterwellentechnik
 • Boekbespreking: Telefunken Laborbuch Band 5 (für Entwicklung, Werkstatt und Service)
 • Boekbespreking: Tabellebuch Tiefpasse (Unvertseilerte Tschebyscheff- und Potenz-Tiefpasse)
 • Boekbespreking: Submillimeter Waves
 • Boekbespreking: Transistoren-vergleichstabelle
 • Boekbespreking: Elektronik im Kraftfahrzeug
 • Boekbespreking: Daten- und Tabellensammlung für Radiopraktiker und Elektroniker
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 februari 1972 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Duitse technici ontevreden over hun opleiding, sombere voorbode??
 • RCA kleuren-TV-camera voor de ruimtevaart
 • RE-Journaal
 • Grote synthetische calciet-kristallen: Een oplossing voor de schaarste aan calciet
 • Betere communicatie met gehoorgestoorde kinderen
 • Spitsvondige schakelingen: Niveaudetector met signalering
 • Nieuw optisch systeem verruimt mogelijkheden van de laser interferometer
 • INTERKAMA '71: Meten - sturen - regelen en ... rekenen
 • MECS2050 real-time computer van Marconi-Elliott Computer Systems Ltd.
 • Transmitter-Receiver TR2002 van Hawker Hunter op de Nederlandse surplusmarkt
 • Zweeds semafoonnet in opbouw
 • Vier-kanalen-stereo op de grammofoonplaat (deel 1)
 • Transportabele galmeenheid van EMT
 • Tentoonstellingskalender 1972
 • Notities voor handel en industrie
 • Methoden voor signaalbehandeling bij radiotelefonie
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 25)
 • Astro-elektronica
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus voorjaar 1971
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 februari 1972 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Video wordt gemeengoed
 • RE-Journaal
 • Onderzoek aan nieuw type informatiedrager bij Philips: Magnetische bobbels
 • Bredeband microgolf oscillator van Mullard Research Laboratories
 • Spitsvondige schakelingen: Stroomverbruik detector voor de auto
 • Spitsvondige schakelingen: Vertragingsschakeling voor antennerotor
 • Kleine radiomicrofoon voor de zendamateur (deel 1)
 • Regeling voor draadloze microfoons
 • Eenvoudige transistortester
 • Cassette apparatuur van Philips voor in de auto
 • RE-Actueel
 • Een verhelderend idee: Gebruik eens LED's
 • PIP: Een nieuw audio-visueel hulpmiddel
 • TV-documentatie: TV-chassis 2123BE en 214SBE, elektronische programmakeuze met ET100 (deel 2)
 • Beeldtelefoon van AEG-Telefunken
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Multivibratoren met NAND's uit de FC-reeks (DTL)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator met NAND's in TTL
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator met NOR's
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator zonder terugkoppellus
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator met discrete transistor en terugkoppellus
 • Notities van handel en industrie
 • Nieuw ingerichte studiecollectie van het Nederlandse Postmuseum
 • Video Rental hakt knoop door: Presentatie van de opneemeenheid
 • Derde antenne-installatie voor Raisting nog voor Olympische Spelen gereed
 • Acht IEC-, drie ISO- en een CEE-publicatie aanvaard als Nederlandse norm
 • Elektronische apparaten op Australische handelstentoonstelling
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 maart 1972 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Zal de ATS-F leiden tot de 'verenigde staten van de aarde'?
 • Lezer reflecties: Radar waarschuwt...
 • De wetten van Edsel Murphy en D. L. Klipstein over het gedrag van levenloze voorwerpen
 • Bewakingsapparatuur voor vliegtuigen
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Vermogensregeling voor een gelijkstroommotor voor modelbouw
 • De beste 'Spitsvondige schakeling' 1971
 • Astro-elektronica
 • SEL bouwt straalverbindingsnetwerk in Griekenland
 • Monolytische rekenmachine
 • Lasers tegen milieuvervuiling: Een ontwikkeling van Siemens
 • Parijse componentententoonstelling
 • Kristal oscillator met tunneldiode voor VHF ijk- en meetdoeleinden
 • TGS: Een gas/rook detector op halfgeleiderbasis
 • Op.Amp.allerlei (deel 1)
 • Methoden voor signaalbehandeling bij radiotelefonie
 • Colloque International de L'espace et de la Communication: Bespreking van enkele voordrachten (deel 1)
 • Dempingsfactor: Belangrijk of niet?
 • Vier-kanalen-stereo op de grammofoonplaat (deel 2)
 • Transmetra in nieuw pand
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 7)
 • Notities van handel en industrie
 • Boekbespreking: Digitale Elektronik (Die Arbeitsweise von Logik- und Speicher-Elementen)
 • Boekbespreking: Digitale Schaltungen mit Transistoren
 • Boekbespreking: Logische Schaltungen (Teil 1 Verknüpfungsglieder)
 • Boekbespreking: Techniques numériques appliquées au calcul scientifique
 • Boekbespreking: Digital Networks and Computer Systems
 • Boekbespreking: Einführung in die digitale Datenverarbeitung
 • Boekbespreking: Techniques de conversion analogique-digitale et digitale-analogique
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 maart 1972 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Instelling commissie modernisering leerplan elektrotechniek en elektronica verwacht!
 • Applicatie-satellieten ook voor Nederland van belang
 • Geïntegreerde gyratoren maken in elektrische filters spoelen overbodig
 • RE-Journaal
 • RCA kondigt een solid-state TV-aftaster aan
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige toerenteller
 • Ascolate Stesso: Een versterker, ingewikkeld van opzet, maar eenvoudig te bouwen (deel 1)
 • RE-Actueel
 • Pseudo-stereo-TV-geluid via muziekinstallatie
 • Audio Fair '71 - Londen
 • LF-frequentiemeter tot 300 kHz
 • 'Elektronische balpen' als invoertoestel voor grafische informatie
 • Astro-elektronica
 • Experimentele visserijband-super met dual-gate MOS-FET's zenerprotectie en 402-spoelen
 • Shiftregisters met JK-flip-flops onder andere toe te passen voor neon lichtreclame
 • VFO met veldeffect- en bipolaire transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator met discrete PNP-transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Monostabiele multivibrator voor lange vertragingstijden
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakeling met NOR's voor de realisering van een inschakelvertraging
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakeling met NAND's voor de realisering van een inschakelvertraging
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakelingen voor signaalverlenging
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: A-stabiele multivibrator 
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 april 1972 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hoe oud mag een onderzoeker zijn?
 • Redactionele Emissies: Wat mag research gaan kosten?
 • Redactionele Emissies: Kunnen we tot in het oneindige voortgaan met technische ontwikkeling?
 • Elektrostatische informatie optekening
 • RE-Journaal
 • Testsysteem voor longfunctie in het Billings Hospital van de Universiteit van Chicago
 • Spitsvondige schakelingen: Audio compressor
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige elektronische zekering
 • Vooruitstrevende techniek in nieuwe serie Grundig KTV toestellen
 • International Broadcasting Convention, Londen, 4-8 september 1972
 • IEC268 en de 'dBm': Of wat een decibel lijden kan...
 • Lezer reflecties: Eenvoudige harmonische vervormingsmeter
 • Tentoonstellingskalender 1972
 • Veelzijdige toongeneratoren
 • Van Dam Elektronica betrok nieuw bedrijfspand
 • C-MOS: Complementaire, symmetrische MOS
 • Astro-elektronica
 • Cassegrain-antenne voor het bereik van 4 GHz
 • Op.Amp.allerlei (deel 2)
 • Computer sandwich van RCA
 • RIM electronic '72
 • Rekenschuif voor het berekenen van radiofrequente verbindingen
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 8)
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Das Surplus-Handbuch, Band 1 en 2
 • Boekbespreking: 1971-72 Netherlands-American Trade Directory
 • Boekbespreking: Broadcasting by means of satellites
 • Boekbespreking: Impulstechnik für jedermann
 • Boekbespreking: Das Spruchlabor in der Schule
 • Boekbespreking: Elektronisch Jaarboekje 1972
 • Boekbespreking: Sinus-, Rechteck- und Impulsgeneratoren für Prüf- und Meszzwecke
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 april 1972 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Kabeltelevisie in de Verenigde Staten
 • Analyse van machine onderdelen met holografie door het IBM General Systems Division laboratorium
 • Digitale beeldverwerking bij het IBM researchlaboratorium in Zürich
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Voorregeling bij een doorlaattransistor in voedingsapparaten
 • Elektronisch gedobbel (deel 1): Het hoe, waarom en 'eventueel'
 • Stereotest van NOS-radio op maandag 26 juni
 • Formon: Du Pont's soldeer- en braze-legeringen voor zeefdrukken
 • RE-Actueel
 • Audiant '72: Eerste Belgische tentoonstelling van geluidsweergeef apparatuur
 • Uitbreiding Mecanorma wrijfsymbolen
 • Vierkantsgolfvormer met geïntegreerde schakeling
 • Experimenteerversterker met AD741CN
 • Astro-elektronica
 • Luminicentieverlichting in boot, caravan of tent
 • Ascolate Stesso: Een versterker, ingewikkeld van opzet, maar eenvoudig te bouwen (deel 2)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Automaat voor richtingaanwijzer en waarschuwingslichten
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Toerentalmeter met Si-transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Knipperlichtautomaat met thyristoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Automatische parkeerlichtschakeling
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: L'Ondistor
 • Boekbespreking: Warmeübertragung und Strömung
 • Boekbespreking: CATV System Maintenance
 • Boekbespreking: CATV System Engineering
 • Boekbespreking: Industrielle Elektrowärme
 • Boekbespreking: Theorie der Wärme
 • Boekbespreking: Audio-visuel et Enseignement
 • Boekbespreking: Transistoren
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 mei 1972 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Onderrichtstechnologie voor het jaar 2000....
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Level logical tester
 • Spitsvondige schakelingen: FM ratio-indicator
 • Magnetische kristallen hebben greep op licht
 • Stroomvoorzienings-systeem voor telecommunicatie van Standard Elektrik Lorenz AG
 • Nog een PAL-decoder: Een decoder zoals die wordt gebruikt in de Teleton portable KTV
 • Colloque International de L'espace et de la Communication: Bespreking van enkele voordrachten (deel 2)
 • Astro-elektronica
 • D-MOS: Dubbel gediffundeerde metaal-oxyde halfgeleider technologie (deel 1)
 • Hi-Go-Lo comparator
 • Siemens antennes bij Rhode & Schwartz
 • ir. J. G. R. Van Dijck 70 jaar
 • Veravision-team wil licenties verkopen
 • Elektronisch gedobbel (deel 2): Het hoe, waarom en 'eventueel'
 • Dornier precisie-analoge computer
 • Op.Amp.allerlei (deel 3)
 • Memorex annonceert het schijfgeheugen systeem 3670
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 9)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1971
 • Ontstoring van thyristorgestuurde shuntmotoren in het frequentiegebied van 0,15 tot 30 MHz
 • Seminarie van Control Data Institute over algemene technologie van computers
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Technologie elektronischer Bauelemente
 • Boekbespreking: Modern Network Analysis
 • Boekbespreking: Einführung in die Fluidik
 • Boekbespreking: Einführung in die Grundlagen der Datenverarbeitung
 • Boekbespreking: Optische Eigenschaften von Metallen und Legierungen
 • Boekbespreking: Semiconductor Memories
 • Boekbespreking: Proceszrechner, Wirkungsweise und Einsatz
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 mei 1972 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Amateurs wezen de weg...
 • Geleidend en corrosiewerend tinoxydelaagje
 • Sneller koelen nabij het absolute nulpunt RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Getransistoriseerde universele meter voor zelfbouw
 • Spitsvondige schakelingen: Alarm bij het verdwijnen van de oliedruk en dynamospanning
 • RE-Actueel
 • Invloed van het radio-amateurisme op de ontwikkeling van de radiotechniek
 • Nauwkeurig wobbelen met een verbeterde sweep-generator
 • Astro-elektronica
 • Spiegelbeeld dipool-antenne
 • Hybride audioversterker (deel 1)
 • Vervormingsarme FM voor weinig geld: FM ontvanger met teldetector (deel 1)
 • Symposium: D/A en A/D converters
 • Kleine radiomicrofoon voor de zendamateur (deel 2)
 • Meer belangstelling voor Radio-luister diensten
 • Nieuwe algebraïsche tafelcomputer en elektronisch rekenlineaal van Hewlet-Packard
 • Boekbespreking: Lexikon der audio-visuellen Bildungsmittel
 • Boekbespreking: Fachwörterbuch: Hörfunk und Fernsehen
 • Boekbespreking: Electromechanics and Machines
 • Boekbespreking: Allgemeine Elektrotechnik und Elektronik
 • Boekbespreking: Licht, Signale, Bilder (Tricks und Techniken des Fernsehens)
 • Boekbespreking: Mensch, Technik, Zukunft
 • Boekbespreking: Videotape Production & Communication Techniques
 • Boekbespreking: Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 juni 1972 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Bent u toch nog bij de neus genomen? April-grap een succes?
 • Monolithische kwartskristal filters
 • Laser voor telecommunicatieverkeer
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische remlichtmodulator
 • Eén-transistor kristaloscillator voor directe sturing van een TTL-gate
 • Bevroren ruis met pseudo-toevallige binaire volgorden
 • HiFi-weergave op middengolf met synthetische hoge tonen weergave
 • Transmissietraject voor 2048 MBit/s
 • Astro-elektronica
 • Verkeerssignalering voor de Rijnscheepvaart
 • Digitale hartfrequentiemeter met een bereik van 14 tot 600 slagen per minuut
 • NCR introduceerde een elektronisch kasregistersysteem
 • Optisch multi-kanalen-analysator met vidicon-detector
 • Elektronisch gedobbel (deel 3): Eénpersoonsuitvoering
 • 'Sophisticated calculator' model 10 van de series 9800 van Hewlett Packard
 • Logische basisschakelingen met bouwstenen in TTL (deel 10)
 • Casvo voor gezamenlijke veiligheid
 • Air France bestelt ITT's DS4 Data Switching Systeem
 • Op.Amp.allerlei (deel 4)
 • Notities van handel en industrie
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus najaar 1971
 • Colloque International de L'espace et de la Communication: Bespreking van enkele voordrachten (deel 3)
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Raumschiffe, Raumsonden, Erdsatelliten
 • Boekbespreking: Vorlesungen über technische Akustik
 • Boekbespreking: Mehrkanal Fernsteuerung
 • Boekbespreking: Communicatie en cognitie
 • Boekbespreking: Luidsprekerkasten voor HiFi-weergave
 • Boekbespreking: Einführung in die Regelungstechnik
 • Boekbespreking: Transpress Lexikon Raumfahrt
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 juni 1972 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Op weg naar een Europees patent? 
 • Hanteerbare holografische camera als industrieel en medisch gereedschap
 • Ultrageluidsdiagnostiek met elektronisch sector scansysteem
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Extra 1- en overloopaanduiding bij teller
 • Verkeerswaarschuwingssystemen: Autoradio wordt onmisbaar accessoire
 • Lezer reflecties: Kabeltelevisie in de Verenigde Staten
 • Lezer reflecties: Elektronica-Onderwijs in Nederland (4)
 • Met de pers in de vier kanalen (val)kuil!
 • Magneetband viewer 'Plastiform' van de 3M Company
 • 40 watt audio-versterker met sliding power supply voltage
 • Echte stereo met de normale mono ontvanger MoSt1 van Loewe Opta
 • 'Ritme-gever' van SGS/ATES voor ritmeschakelingen in het orgel
 • Hybride audioversterker (deel 2)
 • RE-Actueel
 • Trillingspatronen van geluid zichtbaar gemaakt
 • Radio-localisering van patrouillewagens gerealiseerd
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Toerentalmeter met IC TP100V
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Thyristorontsteking met normale bobine
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Thyristorontsteking volgens een nieuw principe
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Ruitewisser-interval schakeling
 • Ierlands lidmaatschap van de EEG in 1973 biedt aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor elektronica industrie
 • Smalle hals KTV-buis van GTE-Sylvania
 • Fotothyristor als lichtgevoelige schakelaar
 • Drogefilm smeermiddel vermindert de wrijving in bandcassettes
 • Draadloze afstandsbediening van Loewe Opta voor KTV-ontvanger
 • Astro-elektronica
 • Transistortester meet Vce, Ico, Ib en α
 • Zakennieuws
 • Vervormingsarme FM voor weinig geld: FM ontvanger met teldetector (deel 2)
 • Boekbespreking: Diodes en Transistors in de Impulstechniek
 • Boekbespreking: Introduction to electromagnetic non-destructive Test Methods
 • Boekbespreking: Grundschaltungen allgemeiner Steuerungsaufgaben
 • Boekbespreking: Zur Frühgeschichte der technischen Reglungen
 • Boekbespreking: Handbuch der zerstörungsfreien Materialprüfung
 • Boekbespreking: Regelungstechnik für Radio- und Fernsehtechniker und Elektroniker
 • Boekbespreking: Steuerschaltungen für Antriebe
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 juli 1972 (13/14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: De wereld van radio en televisie
 • Energietransmissie met lasers?
 • Ionenimplantatie vergroot de mogelijkheden van halfgeleiderdotering
 • Ontwikkeling van MOS-techniek
 • Eén- en meerkleurige weergeef-elementen met vloeibare kristallen
 • Eenvoudige optische interferometrie met een vloeistofdruppel
 • Automatische verkeersgeleiding met behulp van katteoog-radar
 • RE-Journaal
 • Gegevens bewaren per laserlicht
 • Spitsvondige schakelingen: Stabiele zenerdiode schakeling
 • Spitsvondige schakelingen: Bifrequent oscillator
 • Spitsvondige schakelingen: Multivibrator zonder transistoren
 • Lezer reflecties: Transistor portofoon
 • Nederlandse ontwikkeling: Handtekening-verificatie
 • Multimediale onderrichtsystemen: Van retroprojector tot... PIP en MITSI
 • RE-Actueel
 • Systematiek van de bistabiele multivibratoren
 • Silicone-verpakking verbetert betrouwbaarheid halfgeleiders
 • 100 kV elektronenmicroscoop
 • Zelf resettende nauwkeurige miller-integrator
 • Klaasing Electronics in nieuwe omgeving
 • Cryptel 245 - een (de)codeertoestel
 • Een vlieger die niet meer op gaat: Ombouw van een R101 radio kompas
 • Ook SEL met beeldtelefoons
 • Mark - VIII: Gecomputeriseerde kleurentelevisie-camera
 • Televisie-zendantenne in schoolbordvorm: Uniek sleufantennesysteem ontziet radio-observatoria en maakt schooltelevisie mogelijk in de Shenandoah-vallei
 • Morse codegenerator: Een schakeling die een voorgeprogrammeerde morse code cyclisch kan genereren
 • Telefooncentrale van de naaste toekomst
 • Nieuwe IC's van ITT: TBA800, SAH190, TCA430, TCA250
 • Contrastverbetering bij geheugenkathodestraalbuizen van Westinghouse Electric International Co.
 • Zaagtandgenerator met zeer lage frequentie
 • Spanningsregulatoren LM309K, L005, L036, L037
 • Elektronische thermometer voor het meten van de olie-temperatuur
 • Op.Amp.allerlei (deel 5)
 • De 7000-serie uit de 'New Gen' van Tektronix
 • Astro-elektronica
 • Universele frequentiedeler
 • Nieuw van Digital: De 16 bit PDP-11/45
 • Digitale IC-tester voor zelfbouw t.b.v. de SN54/74 TTL-familie
 • Notities van handel en industrie
 • Thyristor vermogensregelaar
 • Bouwpakket: Amtron bredeband millivoltmeter UK430
 • Logische niveautester TF2710 van Marconi
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 augustus 1972 (15/16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Opto-elektronische revolutie
 • Eenvoudig intern communicatiesysteem
 • Dynamisch MOST-geheugen van 4096 bits in een 18 pens DIL omhulling
 • RE-Journaal
 • RE-Actueel
 • Elektronisch polshorloge met bipolaire IC's en vloeibare kristalindicator
 • Laserstraal houdt minuscule bolletjes glas zwevend
 • Spitsvondige schakelingen: Slave-unit of dochterflits
 • Spitsvondige schakelingen: Kortsluitvaste voedingsschakeling
 • Nieuwe omroeptechnische installaties in de AVRO-studio
 • Lezers reflecties: Trillingspatronen van geluid
 • Lezers reflecties: Electronica-onderwijs in Nederland (6)
 • Enige indrukken van de Parijse Salon International des Composants Electroniques
 • Digital op de Hannover-Messe
 • Opmerkelijke klok/wekradio: Saba's 'Pro RC11 electronic H'
 • Laagfrequent versterkerbouwsteen met ruisonderdrukker voor radio-telefonie apparatuur
 • Digitale toerenteller voor de auto met LED-uitlezing
 • Transistor curve tracer (deel 1)
 • Analoog naar digitaalomzetter voor o.a. temperatuurmetingen
 • Fotopolymeer-resist systeem 'Riston' vergroot
 • Goedkope professionele spanningsregelaar voor amateur-toepassingen (deel 1)
 • Trans-Canada Computer Communications NetWork
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stroboscoop voor instellen ontstekingstijdstip
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Alarmschakeling voor de verlichting
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Tachometer voor het bepalen van het toerental bij het afstellen van ontstekingstijdstip
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Acculader met thyristor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Acculader met thyristor (II)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakeling voor het opwekken van een dubbeltonig alarmsignaal
 • RCA kondigt een algemene prijsverlaging aan voor alle RCA COS/MOS integrated circuits
 • Op.Amp.allerlei (deel 6)
 • Logicscope: Handige IC-functietester in zakformaat
 • Wharfedale 100.1 radio-ontvanger-versterker
 • Audio-analyzer IM48 van Heathkit voor metingen aan HiFi-versterkers 
 • Astro-elektronica
 • Weinig nieuwe techniek maar veel nieuwe modellen in Dual show
 • Transtec opent nieuw pand te Rotterdam
 • Ships Radio Service bestaat 25 jaar
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Computer, Werkzeug der Information
 • Boekbespreking: Was Computer können
 • Boekbespreking: Elektronik-Praktikum für Informatiker
 • Boekbespreking: Die Datenbank im Informationssystem
 • Boekbespreking: Informatik (11ter Teil)
 • Boekbespreking: Programmiermethodiek
 • Boekbespreking: Knutselen met Mini-elektronica
 • Boekbespreking: Het monteren van bandopnamen
 • Boekbespreking: Wat is video?
 • Boekbespreking: Farbfernseh-Bildfehler-Fibel
 • Boekbespreking: Spelen met een bandopnemer
 • Boekbespreking: Dikke film, een methode ter vervaardiging van hybriede schakelingen
 • Boekbespreking: Transistorempfänger
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 september 1972 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: fiarex72, halfgeleiders in de microgolftechniek
 • Geluid en beeld over elkaar opnemen
 • Hartgangmaker ontleent energie aan hartspier
 • RE-Journaal
 • 'Antennewielen' voor veilig luchtverkeer
 • fiarex72: Deelnemers
 • Lezingen en symposions tijdens fiarex72
 • Reproduceerbaar ionenetsen
 • Akoestische afstandsmeter
 • Spitsvondige schakelingen: Temperatuur gecontroleerde kristalcallibrator
 • Spitsvondige schakelingen: Dynamiek compressor
 • Automatische frequentie-teller van HP werkt, dankzij nieuwe microgolfsamplers, zonder omschakelen in een frequentiegebied van 0...18 GHz
 • International Broadcasting Convention
 • Voltsensor: Een instelbare bistabiele spanningsniveau detector
 • Elektronische taster voor blinde telefonistes
 • Eliminatie van ingangsimpedantie problemen bij oscilloscopen d.m.v. een dubbel ingangssysteem
 • De 2e AES Conventie in München
 • MC3401P: Nieuw IC van Motorola
 • Het Omega-systeem voor positiebepaling
 • De 3e AES Convention komt in Nederland!
 • Coating van substraten
 • Enige toepassingen van lineaire geïntegreerde vermenigvuldigers of modulatoren
 • Geautomatiseerd medisch onderzoeksysteem
 • Techniek waakt over fazantenstand
 • De laser en zijn toepassingen (deel 1)
 • Digital annonceert drie nieuwe data communicatiesystemen
 • Bandecho apparaat (deel 1)
 • Lezer reflecties: Morse codegenerator
 • De grootste raamantenne staat in Zwitserland
 • Een computer voor elke auto?
 • Orbitone: Volwaardige plaatsvervanger voor het mechanische Leslie-systeem
 • Astro-elektronica
 • Goedkope professionele spanningsregelaar voor amateur-toepassingen (deel 2)
 • Toepassing van geïntegreerde schakelingen in TV-ontvangers: Beeld-MF en automatische afstemming (deel 1)
 • Tentoonstellingskalender 1972
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Entwicklung der modernen Regelungstechnik
 • Boekbespreking: Adaptieve Regelungssysteme
 • Boekbespreking: Grundkurs der Regelungstechnik
 • Boekbespreking: Einführung in die Steuerungs- und Leistungselektronik
 • Boekbespreking: Automatismes à Sequences
 • Boekbespreking: Fibel der Verfahrensregelungstechnik
 • Boekbespreking: Elektrische Antriebstechnik
 • Boekbespreking: Fachwörter der Kraftswerkstechnik
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 september 1972 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Ontvangst van de quadrofonische proefuitzending
 • RE-Actueel
 • RE-Journaal
 • Nieuwe muziekopneemtechniek bij NOS mogelijk
 • Stormachtige ontwikkeling van minicomputers
 • Spitsvondige schakelingen: Terugtellen met de IC7490 
 • Spitsvondige schakelingen: Universele schakeling voor toepassing in de auto
 • Laatste ontwikkelingen in analoge poortschakelingen van Intersil
 • Toepassingen van de 5025-serie van Intersil
 • Toepassingen van de 5009-serie van Intersil
 • Digital op de IEA-Exhibition te Londen
 • fiarex72: Meetinstrumenten voor elektronica
 • fiarex72: Professionele akoestische apparaten
 • fiarex72: Uitleesmogelijkheden voor elektronische systemen
 • Golym: Door Siemens ontwikkelde Olympische vraagbaak
 • Dynamische ruisonderdrukker voor HiFi-apparatuur
 • Noviteiten op fiarex72
 • Cartrette, 'n nieuwe mini-cassette
 • Bandecho apparaat (deel 2)
 • TV-pionier Prof. Dr. August Karolus overleden
 • Astro-elektronica
 • Transistor curve tracer (deel 2)
 • Zakennieuws
 • Alarmapparaat
 • VLP: Video langspeelplaat met optische aftasting
 • Boekbespreking: L'Usinage électrochimique
 • Boekbespreking: Fluidic Systems Design
 • Boekbespreking: Regelung elektrischer Antriebe
 • Boekbespreking: Thermodynamics of electrical processes
 • Boekbespreking: Grundlagen der Infrarottechnik
 • Boekbespreking: Pneumatische automatie en logische schakelingen
 • Boekbespreking: Teilchendetektoren

RADIO electronica jaargang 20, 1 oktober 1972 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Radiogolven...nieuwe belasting voor het leefmilieu (?!)
 • Toepassingen van microkanaalplaat-versterkers
 • RE-Journaal
 • Lichtgeleider met vloeistofkern geeft weinig verliezen
 • Spitsvondige schakelingen: Tijdschakeling
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische toerenteller met MIC946 en MIC945
 • Meten van kleine verplaatsingen met behulp van microgolftechniek
 • Cassette kopieermachine LCH1900/1901 van Philips
 • Eigenschappen van silicone inkapseling onderzocht
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 26)
 • Vernuftige referentiespanningsbron schakeling
 • Computers en ernstige ziekten
 • Binair-decimaal lampjesdisplay gecombineerd met teller-decoder tester
 • TDK super dynamic tape
 • Op.Amp.allerlei (deel 7)
 • Toepassing van geïntegreerde schakelingen in TV-ontvangers: Geluid-MF en gescheiden detectie (deel 2)
 • Nieuw TV-materiaal van International Video Corporation (IVC)
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Einführung in die Lumieszenz
 • Boekbespreking: Lexikon der Physik
 • Boekbespreking: Einführung in die Physik der Atome
 • Boekbespreking: Elektronik-Testaufgaben, Teil 1 - Bauelemente der Elektronik
 • Boekbespreking: Das Sehen, Band I
 • Boekbespreking: Einführung in die Festkörperphysik
 • Boekbespreking: Elektronica, deel 1 b (Bouwstenen en hun toepassingen)
 • Boekbespreking: Audio-visuelle Praxis in Wort und Bild
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 oktober 1972 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hoopvolle verwachtingen ondanks vertraagde economie
 • Betere IC-fotomaskers door PD-procédé
 • P880 computer voor 'Philips Opleiding voor Hogere Computer Techniek' P0HCT
 • RE-Journaal
 • RE-Actueel
 • Spitsvondige schakelingen: Blackbox - knipperautomaat
 • Een nieuwe band voor de cassetterecorder
 • Radio-oproep systeem voor doktoren van Standard Elektrik Lorenz AG
 • Het kwartshorloge (met cijferaanduiding) is in opmars
 • Voedingseenheid voor een draagbare radio of cassetterecorder in een auto met een 12 volt accu
 • Nieuwe kleine Sony: TC 133 CS
 • Digitale wijzerklok
 • Experimenteereenheid voor digitale IC's met DIL-behuizingen (deel 1)
 • Capaciteitsmetingen
 • Nieuwe elektro-mechanische componenten  van Siemens
 • Bandecho apparaat (deel 3)
 • Astro-elektronica
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 november 1972 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Fiarex 72 of mini-Firato
 • Kantoorlandschap van Siemens Nederland officieel in gebruik genomen
 • RE-Journaal
 • KSB's met variabele nalichttijd van HP kunnen niet meer inbranden
 • Spitsvondige schakelingen: Ruitenwisser-intervalregeling met instelbaar aantal wisserslagen
 • Spitsvondige schakelingen: Audiogevoelige schakelaar met SN7401
 • Spitsvondige schakelingen: Kortsluitvaste voedingsschakeling
 • Atoomkern onderzoek met computer type 1800 van IBM
 • Darlistor en thyristor-diode
 • Beeldtelefoon-prototype van Ericsson
 • Communicatiemogelijkheden in de 12 GHz band (deel 1)
 • Ook Australië werkt aan lichtstraal-communicatie
 • Praktijk uit het lab: Q in relatie tot de afgestemde kring
 • Penformaat impulsgever en -volger voor logische schakelingen model 10525T/26T van Hewlett-Packard
 • Experimenteereenheid voor digitale IC's met DIL-behuizingen  (deel 2)
 • Marketing: Distributiekanalen en importeurs
 • Audiovisuele middelen in vormingscentrum van G Metall in Sprockhövel
 • Silicon Unilateral Switch een vierlagen-diode met toevoeging
 • Nieuwe indicatoren met gekleurde vloeibare kristallen
 • IC's voor de overdracht van digitale informatie
 • Op.Amp.allerlei (deel 8)
 • Toepassing van geïntegreerde schakelingen in TV-ontvangers: Videoversterker, synchronisatiescheider en lijnafbuiging (deel 3)
 • Luidspreker-elco's
 • Eenvoudige thermostaat voor de broedmachine
 • 'Kurvensichtstation 300': Een datastation van Siemens voor het weergeven van meetwaarden in grafische vorm
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 27)
 • Computerbesturing in plaats van numerieke besturing in het Instituut voor Computertoepassingen te Hasselt
 • Astro-elektronica
 • Hughes Aircraft Company bouwt satelliet voor binnenlandse verbindingen
 • MK XIII kleurendia-aftaster van Rank Cintel
 • Schakelingen voor het verhogen van de bobinespanning bij koude start
 • Startstimulator: Ook bij vrieskoude, mist en regen een vlotte start
 • Ontwikkeling van de Franse nationale computerindustrie
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Projections sonorisées et diaporamas
 • Boekbespreking: Elektriciteitsleer: 2a Wisselstroom
 • Boekbespreking: Moderne Elektronik (und die Praxis der Elektrotechnik)
 • Boekbespreking: TTL, MOS, LINEAR, OPTO... application reports
 • Boekbespreking: Leerboek der Elektrotechniek (Transformatoren)
 • Boekbespreking: Informationstheorie
 • Boekbespreking: Grundlagen der Elektrotechnik II
 • Boekbespreking: Elektronica, deel 1
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Zakennieuws

RADIO electronica jaargang 20, 16 november 1972 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Lopik bewaakt kwaliteit van radio- en TV-uitzendingen
 • Kleine, veelzijdige optische leesmachine IBM 3886
 • Beeldtelefoon van Siemens via glasvezelgeleiders
 • RE-Journaal
 • Elektronica van Zeiss, de tachymeter Reg Elta 14, verving meetlint op Olympische Spelen
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige dobbelsteen met IC's
 • RE-Actueel
 • Bijzondere problemen bij de aftasting van grammofoonplaten (deel 1)
 • Oriëntatiecursus bedrijfsveiligheid van het Veiligheidsinstituut
 • LSI-component van Sharp Co. genereert kanaalnummer op KTV-scherm
 • Isodynamic hoofdtelefoon van Wharfedale
 • Geruisloze bladschrijver Transdata 81006 van Siemens voor koppeling aan een beeldbuisstation
 • Elektronisch gedobbel (deel 4): Vierspeler schakeling (deel 4)
 • Thyristor toerentalregeling
 • Universeel laadapparaat
 • Eenvoudige blokgolf oscillator met NAND
 • Transistor kortegolf converter voor de 18...7 MHz (16...42 m) band
 • Eenvoudige vermogensmeter
 • Zakennieuws
 • Fiarex en elektro-akoestiek
 • Calculator-IC GIM C-500 met slechts één voedingsspanning
 • Boekbespreking: Elektronik I, Grundlagen
 • Boekbespreking: Jahrbuch für das Elektrohandwerk 1972
 • Boekbespreking: Elektronik, (Industrie-, Rundfunk-, Fernsehelektronik)
 • Boekbespreking: Elektromaschinenbau- und Elektronik-Kalender 1972
 • Boekbespreking: Elektronica, deel 1 a (Bouwstenen en hun toepassingen)
 • Boekbespreking: Elektronik, Teil 3 Rundfunk- (und Fernsehelektronik)
 • Boekbespreking: IEE Conference publication no. 62
 • Boekbespreking: Electronics en Electronics 2
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 1 december 1972 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Naar het 'integrale' beeldscherm?
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Verlichtingscontrole schakeling voor auto's
 • Spitsvondige schakelingen: Aanpassing tussen TTL en elektronenbuis
 • Met YIG afstembare microgolf oscillatoren
 • Minder verlies in optische golfgeleiders van Corning Glass Works uit Corning
 • Siliciumoxyde- en chroomnikkellagen voor dunne film schakelingen
 • Biobrandstofcellen: Kunstmatige energiebronnen in het menselijk lichaam
 • Praktijk uit het lab: Het verband tussen Q en bandbreedte
 • Elektronische watt-meter volgens P = Ieff • Ueff • cosφ
 • Schuiven met de SN7496
 • Signaal multiplexer met vijf ingangen voor een x-t recorder
 • Miniatuur kleuren-TV-vertragingslijn type SDL141 van GTE-Sylvania
 • 16000 x 8 bit met nieuwe computer-op-één-chip type 8008 van Intel
 • Op.Amp.allerlei (deel 9)
 • Toepassing van geïntegreerde schakelingen in TV-ontvangers: Kleur demodulator, kleurversterker en hulpdraaggolf oscillator (deel 4)
 • Pheripherals domineerden op de Salon international Informatique Communication Organisation et Bureau (SICOB) 7972
 • Doping-controle tijdens olympische spelen met gaschromatograaf computer-systeem van Hewlett-Packard
 • Wharfedale DC-9 Dolby-cassette magnefoon
 • Nieuwe Cadac regeltafel in studio v. d. Water
 • Harman/Kardon seminarium: Introductie van nieuwe apparaten
 • Geluidsapparatuur van Lloyd’s Electronic Inc. geïntroduceerd in Nederland
 • Loudness-filters
 • Bijzondere problemen bij de aftasting van grammofoonplaten (deel 2)
 • Communicatiemogelijkheden in de 12 GHz band (deel 2)
 • Astro-elektronica
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1972
 • Noviteiten van SAIT op Fiarex
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Handbuch der zerstörungsfreien Materialprüfung
 • Boekbespreking: Netzwerksynthese (Entwurfstheorie linearer passiver und aktiver Zweipole und Vierpole)
 • Boekbespreking: Telecommunicatietechniek B
 • Boekbespreking: Mass Media, vol. II. Words, Music and Dollars
 • Boekbespreking: The fascinating World of Radio Communications
 • Boekbespreking: Taschenbuch der Fernmeldepraxis 1972
 • Boekbespreking: The fascinating World of Radio Communications
 • Boekbespreking: Active inductorless Filters
 • Boekbespreking: Communications Systems Analysis
 • Boekbespreking: Radio Transmitters (R. F. Power Amplification)
 • Boekbespreking: Spelen met logische schakelingen
 • Boekbespreking: Versterker- en Impulstechniek
 • Boekbespreking: Anatomie des Photons
 • Boekbespreking: Microwave semiconductor Devices
 • Boekbespreking: TV-News Handbook
 • Boekbespreking: Vorlesungen über Physik III Quantenmechanik
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 20, 16 december 1972 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geen Pro Electron code voor IC's. Een stap terug!
 • Halfgeleider radiografische beeldschermen zetten röntgenbeelden om in zichtbare beelden
 • Kristalgeheugens van RCA voor hologrammen
 • RE-Journaal
 • Laser van Bell laboratoria vervaardigt bedradingspatronen 
 • Spitsvondige schakelingen: Ingangsversterker
 • Spitsvondige schakelingen: Integrator en trage tijdbasis met goedkope elementen
 • RE-Actueel
 • Galliumklok
 • Tentoonstellingskalender 1973
 • Schneider Electronique opende een nieuwe fabriek
 • Fasefilters en hun toepassingen
 • Getriggerde tijdbasis-generator
 • Praktijk uit het lab: Fasehoek-metingen met de scoop
 • KTV van Korting met dunhals en moduultechniek
 • Reactietijd tester
 • Nieuwe ontwikkeling in de Telefunken Bildplatte
 • Astro-elektronica
 • Versterkers voor dynamische groeftasters
 • Indrukken van het 'Audio Festival & Fair' in Londen
 • Wij testen voor u: Een digitale multimeter uit de 2000 serie van Data Precision
 • Zakennieuws
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 januari 1973 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Bij het begin van een nieuw jaar
 • NOAA-2: Een nieuwe weersatelliet gelanceerd, door RCA ontworpen en vervaardigd
 • Strenge materiaaleisen voor Europese ruimtevaartsimulator
 • RE-Journaal
 • Wat was 'n 'Watt RMS' waard?
 • XY-schrijver van het type Komsensograph van Siemens
 • Elektronica in de parapsychologie
 • Praktijk uit het lab: Nauwkeurigheid van frequentietellers
 • De moderne soldeerbout: Een verfijnd stuk gereedschap
 • Computer IBM360 model 40 simuleert noorderlicht bij het Geofysische Instituut van Alaska
 • Auto-elektronica: Verbeterde koude start
 • Lineaire IC timer 555
 • Computerstem als '008'
 • Getalgenerator: Het dynamisch omzetten van een decimaal getal in een binaire waarde
 • Hewlett-Packard tafelcomputer model 9830A: De laatste sluitsteen tussen calculators en computers
 • RC-generatoren in 't kort
 • Doppler ultrasone snelheidsmeting voor schepen van Krupp Atlas-Elektronik
 • Toepassing van geïntegreerde schakelingen in TV-ontvangers: Convergentie en voeding (deel 5)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus voorjaar 1972
 • Knipperautomaat voor slechthorenden
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Technische Mechanik, Werkstoffe Prüfing
 • Boekbespreking: Allgemeine Elektrotechnik und Elektronik
 • Boekbespreking: Zauberreich der Elektronen
 • Boekbespreking: HiFi-Stereo-Handbuch
 • Boekbespreking: Theory and analysis of Phased Array Antennas
 • Boekbespreking: Einführung in die spezielle Relativitätstheorie
 • Boekbespreking: Elektrotechnik für Studieanfanger
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 januari 1973 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Quadro of niet...dat is de vraag!
 • Modulatie technieken
 • Automatische beeldanalyse met de Videomat van Siemens
 • RE-Journaal
 • Implantatie en analyse met behulp van ionenbundels in de Amsterdamse groep van het Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Bijdrage tot discussie rond de Quadrofonie: Trifonie en Tetrafonie
 • RE-Actueel
 • QS- en SQ- decoder (deel 1)
 • IC's voor uw auto van Delco Electronics
 • Datacommunicatie: CCITT/V24-adapter
 • Onhoorbaar geluid wordt zichtbaar gemaakt in de laboratoria van Tube Investments Ltd.
 • 50 Hz deler voor digitale experimenten
 • Digitale Multimeter voor zelfbouw
 • Tantaliumlagen voor dunnefilm schakelingen
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 28)
 • Nieuwe reeks Siemens-lasers
 • Apparaat voor regelbare, negatieve roosterspanning - gecombineerd met simpele laagspanningsvoeding
 • Astro-elektronica
 • AEG-Telefunken levert zonnecellen voor Europese wetenschappelijke satelliet ESRO-IV
 • Doorbraak op de digitale paneel meter markt: De eerste DPM met een vloeibaar kristal display op de Nederlandse markt
 • Boekbespreking: Foto-Halfgeleiders
 • Boekbespreking: Grundlagen der Atomphysik
 • Boekbespreking: Introduction to computer-aided manufacturing in electronics
 • Boekbespreking: Computer-gesteuerter Unterricht
 • Boekbespreking: AEG-Hilfsbuch 1 (Grundlagen der Elektrotechniek)
 • Boekbespreking: Beginner’s Guide to computer logic 
 • Boekbespreking: De invoering en het beheer van de Computer in de Onderneming
 • Boekbespreking: Computer-Technik - leicht verstandlich
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 februari 1973 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: 50 jaar BBC, wellicht naar 11 TV-programma's in Engeland
 • Tentoonstellingskalender 1973
 • RE-Journaal
 • Dunne filmschakelingen: Techniek en produktie
 • Variabele condensator van 0,01 μF in dikke-film techniek
 • Klein formaat regietafel voor klassikale schooltelevisie van Electronics Nordmende
 • TV-transmissie over kabel van Philips Telecommunicatie Industrie komt op gang
 • C-MOS data acquisitie systemen
 • Voedingsspanning bewaking (deel 1)
 • Twee nieuwe, goedkope geheugensystemen van Digital Equipment Corporation
 • Praktijk uit het lab: Het bepalen van impulsstijgtijden
 • Raster en kleurbalken KTV-testgenerator
 • SI32xx: Hybridische spanningstabilisator voor TTL
 • Groeftaster armen voor platenspelers
 • Eindversterkers voor 10 en 50 Watt
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 29)
 • Astro-elektronica
 • Avondcursussen en studiedagen voor technici door de 'Stichting Nederlandse Technische School'
 • De laser en zijn toepassingen (deel 2)
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 februari 1973 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Meten is weten, maar. . .hoe te weten hoe te meten?
 • Directe modulatie van een laser door de Japanse Olympus Optical Co.
 • Videoplaten afspelen met een lichtstraal door Teletron Data Corp.
 • RE-Journaal
 • Optische koppelelementen van de 5082-4350 serie van Hewlett-Packard
 • Spitsvondige schakelingen: Amplitude-gestabiliseerde oscillator
 • Spitsvondige schakelingen: Logica-pentester met LED-indicator voor ECL
 • RE-Actueel
 • Onze nationale primaire standaarden
 • Het Instrument van 26 september tot en met oktober 1973
 • Nederlandse Amateur Radio-Elektronica Club opgericht
 • Handzaam boormachientje
 • QS- en SQ-decoder (deel 2)
 • Ontwerpsysteem voor 'Masters' van foliebedradingen elektrontechnologie
 • Automatisch bevochtigingsrelais
 • Auto-elektronica: Meten van de motorbloktemperatuur
 • Elektronisch naambordje
 • Zakennieuws
 • Servo-X-Y schrijver met digitale tijdbasis
 • Inbraakalarm d.m.v. radar
 • Oscilloscopen PM3252 en PM3253 van Philips met ingebouwde mogelijkheid van vermenigvuldigen
 • Nieuw type aluminium elektrolytische condensator met lage zelfinductie 
 • Boekbespreking: Elektronentechniek (delen 1, 3, 6 en 7)
 • Boekbespreking: HiFi-Hobbyboek
 • Boekbespreking: Elektronisch jaarboekje 1973
 • Boekbespreking: The Power Semiconductor Data Book
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 maart 1973 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Fusiereactor, namaak zon op aarde
 • Neodynium-Yttralox levert optisch-betere laserstaaf
 • Laserstralen als hulpmiddel voor blinden
 • RE-Journaal
 • Computergeweten voor autobezitters
 • Controverse over kristalstructuren snel opgelost 
 • Commissie Modernisering Leerplan Elektrotechniek en Elektronica zal haar licht laten schijnen op onderwijsvernieuwingen
 • Veiliger verkeer met behulp van een computer in de Amerikaanse staat South Carolina
 • Nieuwe PLL CD4046A in COSMOS van RCA
 • De beste spitsvondige schakeling van 1972
 • Vervorming in eindversterkers
 • Speurders bij Bell lossen een bobbelmysterie op
 • Vernuftige storingsonderdrukker in Philips autoradio
 • Eerste toepassingen van het Vetag-systeem (Vehicle tagging-systeem) van de verkeersgroep in het Philips-concern
 • Praktijk uit het lab: Golfvorm analyse
 • Verkeersbewaking op wegencomplex bij Brussel geautomatiseerd met een P860 mini-computer
 • Digitale reactietester
 • Rusland bestelt ITT-apparatuur
 • Electronica als bondgenoot in de strijd voor behoud van ons leefmilieu
 • 110° kleurentelevisie met nieuw type dunne-hals beeldbuis (deel l)
 • Twee radiostudio's in NCRV-complex vernieuwd
 • Voedingsspanning bewaking (deel 2)
 • De laser en zijn toepassingen (deel 3)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Zakennieuws

RADIO electronica jaargang 21, 16 maart 1973 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Schaduwmaskerbuis blijft onbetwist
 • RE-Journaal
 • RE-Actueel
 • Spitsvondige schakelingen: Decimaal grootbeeld display
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische acculader voor motorrijwielen
 • Telefoongebruik krijgt nieuwe dimensie door recente IBM ontwikkeling
 • Drukgevoelige halfgeleider
 • Communicatie mens-machine met behulp van het 3750 systeem
 • Nieuws uit Tokio over de CD-4 opmars
 • Quadrofonische radio-uitzendingen
 • Audio journalisten vormen vereniging 'International Audio Press Association'
 • Pak een nieuwe PUT
 • Hitachi-robot bezit 'oog-hand' coördinatie
 • Stralingsbelasting van het leefmilieu: Nabeschouwing bij ons hoofdartikel in RE19-1972
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 30)
 • Astro-elektronica
 • Elektronisch deurslot voor zelfbouw
 • De 44e AES Conventie te Rotterdam
 • Kortegolf voorschakelapparaat
 • Koellichamen van Jermyn met recirculatie voor geïntegreerde schakelingen
 • Elektronisch gedobbel  (deel 5): Automatische spelerkeuze dubbel werpen
 • Experimenteertijd bekort met proefopzetbord XP101 van Hirschmann
 • Computers like to be spoon-fed: Als dit dieet niet juist is, werkt de computer niet optimaal
 • Beeldbandapparatuur van RCA
 • THF versnelt de produktie van computerbanden
 • Succesvolle Ierse computer bepaalt samenstelling diervoeders
 • Boekbespreking: Testpraxis der Flugelektronik
 • Boekbespreking: Designing with TTL Integrated Circuits
 • Boekbespreking: Praktikum der Industrie-Elektronik Band 2
 • Boekbespreking: Anwendung statistischer Verfahren in der Regelungstechnik
 • Boekbespreking: Einführing in die Mikroelektronik
 • Boekbespreking: Digital Design
 • Boekbespreking: Analog-Digital Conversion Handboek
 • Boekbespreking: Modern wiring Practice (7th edition)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 april 1973 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: HTS voor Elektronica uit Amsterdam gaat op in de HTS Alkmaar
 • De transistor na 25 jaar
 • Lezer reflecties: Elektronica-onderwijs (5)
 • Samenstelling commissie modernisering leerplan elektrotechniek/elektronica
 • RE-Journaal
 • Opmerkingen betreffende Spitsvondige Schakeling no. 33/72
 • Spitsvondige schakelingen: Meterbeveiliging
 • Van vergrootglas tot raster-elektronenmicroscoop
 • Astro-elektronica
 • Tentoonstellingskalender 1973
 • Nieuw Tele-Cine systeem type 240/4000 van International Video Corporation
 • PRogrammable AMplifier HA-2400: Uitkomst voor ontwerpers!
 • Problemen door grote transistortoleranties
 • Nieuwe mogelijkheid van ruisonderdrukking met ANRS-systeem van JVC-Nivico
 • Conferentie te Londen over 'Propagation of Radiowaves'
 • Nieuws van de Audiant '73 in het 'Nationaal bouwcentrum' te Antwerpen
 • Auto-elektronica: Zoemerschakelingen 
 • Servogestuurde weergevers van Servo-Sound (bewegingstegenkoppeling)
 • Op.Amp.allerlei (deel 10)
 • 110° kleurentelevisie met nieuw type dunne-hals beeldbuis (deel 2)
 • Eidophor-projector GRETAG 5070 voor KTV-beelden
 • Arklone-alternatief voor ultrasoon reinigen van prints
 • Hechten van ferriet componenten aan 'Fotoceram' glaskeramische opneemkoppen
 • Silicone compounds van Dow Corning
 • Overwin uw weerstand - maak ze plat!
 • Zakennieuws
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1972
 • MK5020/21P van Mostek bruikbaar i.p.v. TMS1802/0100 van TI
 • FM-generator UK460: Bouwdoos van Amtron
 • Met telefoon-kiestoetsen automaten bedienen of machines besturen
 • Belangrijke artikelen uit andere bladen
 • Boekbespreking: Leitfaden der elektronischen Steuerungs- und Regeltechnik
 • Defect Electronics in Semiconductors
 • Programmierlogik - Programmalaufpläne
 • Systemtheorie - Eine Einführung für Ingenieure
 • Introduction to Solid State Physics (4th edition)
 • Probleme der Festkörperelektronik, Band 3
 • La Technologie des Ordinateurs
 • Operational Amplifiers
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 april 1973 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nood aan...synthese!
 • Lezer reflecties: Over HTS'en en particuliere HTS'en en andere elektronische opleidingen
 • Grafisch terminal van Digital type-aanduiding GT40
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronische dobbelsteen
 • RE-Actueel
 • Elektroluminescentie-schermen
 • Onderzoek van AEG-Telefunken naar 'hot spots' in silicium vermogenscomponenten
 • Eerste volwaardige holografisch optische computergeheugensysteem
 • Geïntegreerde vermogensversterkers in hybride techniek
 • 110° kleurentelevisie met nieuw type dunne-hals beeldbuis (deel 3)
 • Astro-elektronica
 • De doos van Pandora
 • Intercom met IC's
 • Originele lijnafbuigingsschakeling van A/S Jan Wessels Radiofabrikk Radionette
 • Mini-toto-computer
 • Auto-elektronica: Elektronisch combinatieslot voor de garagedeur
 • Auto-elektronica: Alarm bij ingeschakelde autolichten, ruitverwarming en ventilator
 • Compact 18-kanalen UV-systeem van Honeywell 
 • Gelijkspanningmeter met FET-ingang
 • Meelopende A/D-converter, gestuurd door een spanningscomparator (deel 1)
 • Veelkanalen-punten-schrijver PM8235 van Philips, speciaal ontwikkeld voor het laboratorium
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Elektronische Verstärker in der Automatisierungstechnik
 • Systemanalyse, Band I: Lineare Systeme
 • Informationssysteme in Wirtschaft und Verwaltung
 • Computer Control in Process Industries
 • Grundlagen der Systemanalyse
 • Zeichnung, Datenverarbeitung, Automatisierung
 • Zeichenerkennung durch biologische und technische Systeme
 • Information, Computers, Machines and Men
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 mei 1973 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Taal der toekomst
 • RE-Journaal
 • Variabele HF-oscillator met een stabiliteit van ±1 ppm (deel 1)
 • Chemisch opdampen met laserstraal: Chemical Vapour Deposition
 • Spitsvondige schakelingen: Dochterflitser
 • Het Franse karteringssysteem wordt gedigitaliseerd
 • Mogelijkheden met de HA2400 PRAM
 • Telefonie-componenten - ook voor andere doeleinden geschikt
 • Over het huldigen van journalisten
 • Binair naar BCD en BCD naar Binair conversie
 • Philips Forschungslaboratorium te Aken: Laserstraal bevordert perfecte kristalgroei
 • Vlinder in windtunnel
 • Meelopende A/D-converter, gestuurd door een spanningscomparator (deel 2)
 • Miniatuur atoomfrequentie normaal XSRM VAN Rohde & Schwarz in continu beproeving
 • Digital time computer: Een klok met mogelijkheden
 • Voeding met hybridische stabilo's, tevens zenerdiode tester
 • Compacte televisiecamera
 • Toerenteller met zeven-segment uitlezing
 • Tentoonstellingskalender 1973
 • Auto-elektronica: Signalering van defecte autolampen met behulp van reedrelais
 • Op.Amp.allerlei (deel 11)
 • Do it yourself: Kopieermachine voor 8-spoor cartridges
 • 110° kleurentelevisie met nieuw type dunne-hals beeldbuis (deel 4)
 • Astro-elektronica
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus najaar 1972
 • Boekbespreking: The Measurement of Time-varying Phenomena
 • Boekbespreking: Holography and its technology
 • Boekbespreking: Holographie optique, Développements et Applications
 • Boekbespreking: Basic für Anfänger, (programmieren leicht und schell erlernbar)
 • Boekbespreking: Les Antennes (Applications aux radars et aux techniques spatiales)
 • Boekbespreking: Seeing Sound
 • Boekbespreking: Holography, Technique und practice
 • Boekbespreking: Datenerfassung (Eine Ubersicht)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 mei 1973 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Bestaan zwaartekracht-golven?
 • RE-Journaal
 • RE-Actueel
 • Spitsvondige schakelingen: Elektronisch orgeltje
 • Phototitus van de 'Laboratoires d’Electronique et de Physique appliquée', een compacte beeldversterker
 • Elektroluminescentie-schermen (deel 2)
 • Vloeibare-kristallen oplossing met geheugenwerking
 • Laser als lantaarn
 • Stabilisatieschakelingen voor voedingsapparaten
 • Elektronisch gedobbel (deel 5): Rondenteller
 • In memoriam ir. J. G. R. van Dijck
 • Proef met plaatselijke kabelomroep in 6 gemeenten
 • Supersnelle schakelaar: Josephson schakelaar van IBM's Research Division in Zürich
 • Computer als rij-examinator
 • Bromtoets versterker (aanraakschakelaar)
 • Variabele HF-oscillator met een stabiliteit van ±1 ppm (deel 2)
 • Crisis in componentenmarkt
 • Meelopende A/D-converter, gestuurd door een spanningscomparator (deel 3)
 • Astro-elektronica
 • Opto-gevarieerd: Combi-LED's 
 • Boekbespreking: Dat wil ik van de techniek weten
 • Boekbespreking: Digital Electronics (Principles and practice)
 • Boekbespreking: Analoge Rekenmachine
 • Boekbespreking: Tonband-Service-Handbuch
 • Boekbespreking: Elektronica in de fotografie
 • Boekbespreking: Analogprogrammierung (Theorie und Praxis des Programmierens für Analogrechner)
 • Boekbespreking: Systèmes asservis
 • Boekbespreking: HiFi-Stereo-Service-Handbuch
 • Thyristorschakelaars voor de industrie
 • Zakennieuws
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 juni 1973 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Componentensalon in Parijs, geen nieuws van het front
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Impulslengtemeter
 • Computer systemen aan het werk (deel 1)
 • Radar lantaarn, in Australië ontwikkeld, helpt blinden
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 31)
 • Astro-elektronica
 • 12 GHz kunststof parabool van grote vormnauwkeurigheid, ontwikkeld door Grünzweig + Hartmann en Glasfaser AG
 • Distributie en omroep van televisiesignalen in de 12 GHz band
 • Geïntegreerde afstemmer bouwsteen: TBA651
 • Aanbod uurwerk-elektronica neemt snel toe
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 1)
 • Directe verbinding tussen centrale te Keulen en Da Nang
 • Vossejacht zender voor de 2 meter band
 • 'Trafo-Union' vestigt eerste onderneming in buitenland
 • Streeltoets schakeling en een IC-meetbrug
 • 800 bladzijden over kabeltelevisie met satellieten (!)
 • Variabele HF-oscillator met een stabiliteit van ±1 ppm (deel 3)
 • 110° kleurentelevisie met nieuw type dunne-hals beeldbuis (deel 5)
 • Tunereenheid met vingertip bediening met SAS560 en SAS570
 • Digitale timer o.a. voor doka
 • Quadro uit stereo met de Stereo Basis-Composer, ontwikkeld door ITT Schaub-Lorenz
 • Technische perfectie bij radiografische afstandsbesturing van modellen
 • Op bezoek bij Ampex in België
 • Een onbegrijpelijke zaak: Invoer uit Japan beperken?
 • Op.Amp.allerlei (deel 12)
 • Dokumentatie
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Zakennieuws

RADIO electronica jaargang 21, 16 juni 1973 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Samenvoeging van technisch-facilitaire radio- en televisiediensten
 • Reflectievrij ontvang systeem voor relaisstations ontwikkeld door het Technisch Laboratorium van de Japanse Omroep
 • Programmeren via het diffusiemasker door Mostek Corporation uit Dallas
 • RE-Journaal
 • Silicone vloeistof als dempingsmiddel in HiFi platenspelers
 • Museum der elektriciteit
 • Brede samenwerking SE Labs-Hameg op het gebied van oscilloscopen
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige comparator voor symmetrische signalen
 • RE-Actueel
 • Interface aanpassing tussen TTL en MOS (deel 1)
 • Ruimtevaarttechniek in zakformaat: Walki-talki TACTEB van RCA
 • Computer tekent microgolf printmaskers
 • Nieuws van de Leipziger Messe
 • Digitale recorder TM100 van Ampex met professionele eigenschappen
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 2)
 • 16-bits woord-generator
 • Een veelzijdig instrument: Klok + wekker + teller + frequentiemeter
 • Antivries voor antennes door een automatische verwarming van AEG-Telefunken
 • Kristaloscillator voor 1 Hz met de SAJ220S van ITT
 • European Electronic Directory: Namen, adressen en telefoonnummers van circa 16000 fabrikanten en importeurs
 • Belichtingsmeter voor de donkere kamer - annex luxmeter
 • TV-technische tentoonstelling Montreux 1973 in nieuw congresgebouw
 • Boekbespreking: Einführung in die Lumineszenz
 • Boekbespreking: Television Measurement Techniques
 • Boekbespreking: Elektriciteitsleer 2c Elektronica
 • Boekbespreking: Exercices commentés de programmation en language Fortran
 • Boekbespreking: Malmbergs Vademecum voor de Elektrotechniek
 • Boekbespreking: Farbfernseh-Bildfehler-Fibel
 • Boekbespreking: Lichttechnisch handboek van AEG
 • Boekbespreking: La Télévision monochrome et en couleur
 • Platte gelaagde voedingslijnen maken het de ontwerper gemakkelijker
 • Zakennieuws
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

Share

RADIO electronica jaargang 21, 1 juli 1973 (13/14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Internationale Funkausstellung 1973 te Berlijn
 • RE-Journaal
 • Datasignalen over een enkele telefoonleiding
 • Europa's postfuturologen plannen samenwerking
 • Eén druk op de knop is voldoende: PAL of SECAM
 • Lezersreflecties: De doos van Pandora
 • Japanse prognoses: Mogelijk al in 1976, maar zeker in 1981, zal er driedimensionale TV zijn
 • Spitsvondige schakelingen: Middengolf-ontvanger
 • Spitsvondige schakelingen: Koppeling van een mono/stereo bandrecorder aan een stereo versterker
 • HiFi-RAI 1973 van 28 augustus tot en met 2 september in het RAI-gebouw te Amsterdam
 • Ruisarme microfoon voorversterker met BC109 en BC179
 • Scatter-verbinding van de BRD naar West-Berlijn
 • Nieuw complex voor Koning & Hartman aan de Werf in Den Haag
 • RE-Actueel
 • Waar de dynamo werd geboren: Michael Faraday
 • Audio-analyse d.m.v. de Sona-Graph van Kay (deel 1)
 • Beeldmonitor van Grundig in stuurcabines van het regiospoornet van München-Ostbahnhof tot Tutzing
 • Perfecte bobbelmaterialen dankzij vóórdompelproces
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 3)
 • Silicium ovenbuizen van De Dow Corning Specialty Silicon Laboratory
 • Computer systemen aan het werk (deel 2)
 • Silberkraft-batterijen voor Aeros- en Helios-satellieten
 • Nieuws in het kort
 • Goedkope minicomputer model NEAC M4/n van Nippon Electric Co. Ltd
 • Hybried rekenen bij het Rekencentrum van de TH-Delft
 • Interface aanpassing tussen TTL en MOS (deel 2)
 • Belangrijke uitbreiding Philips VCR-programma: N1520, N1500 en N1481
 • Japan wil elektronica-export opvoeren
 • Mesucora: Procesrekentechniek ontbrak op internationale tentoonstelling
 • Kleurenreportagewagens van Ampex voor de Belgische Radio en Televisie BRT
 • Tweedaags symposium over kabeltelevisie: GAI, CAI, GAIN of CAIN?
 • Rees-Mace communicatie-ontvanger voor de ontvangst van telex- en facsimilesignalen (deel 1)
 • Instelbaar gestabiliseerd voedingsapparaat 0...20 V/1 A
 • X1150 van Philips voor invoer van gegevens in computer
 • Opto-gevarieerd: MOS niveau-indicator
 • MOS/LSI klok met toegift
 • Laserbundel afbuigen door een geluidskolom te laten kantelen
 • Aanraakschakelaars met UJT
 • Elektronische richtingaanwijzer voor de auto
 • Op.Amp.allerlei (deel 13)
 • Instrumentatiepakket van 'Produkten voor Industriële Toepassingen' van Philips voor automatische meetsystemen
 • Wij testen voor u: Het Compucorp 322b Scientist rekenwonder
 • Italië betrekt computer-informatiebank bij rechtspraak
 • Frequentie-synthese generator B-FS100 van Bruker: Synthetische frequenties van 300 Hz tot 100 MHz
 • Dokumentatie
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 augustus 1973 (15/16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Impulsen meten met de ISFET
 • Lezer reflecties: HiFi-RAI 1973
 • RE-Actueel
 • RE-Journaal
 • Meten van zuurstofverontreiniging in silicium door elektronen-spin resonantie
 • Halfgeleider versie van Dolby-B ruisonderdrukker is klaar
 • Motional-feedback systeem van Philips voor luidsprekers
 • Betere FM ontvangst met antenneversterker WA-7
 • Audio-analyse d.m.v. de Sona-Graph van Kay (deel 2)
 • Magneetband met hogere output, gebaseerd op ijzerdeeltjes
 • Spitsvondige schakelingen: Digitale doka-timer
 • Spitsvondige schakelingen: Fotograferen op een maanloze nacht met de BPX63
 • TTL compatible combinatie MOS driver/sense versterker
 • Oriëntatiedagen minicomputers door het voorlichtingscentrum industriële automatisering van het TNO
 • 'Het Instrument' 1973 van 26 september tot en met 4 oktober zal in het RAI-gebouw te Amsterdam
 • IJkimpulsgenerator voor werkplaats en amateur
 • Rees-Mace communicatie-ontvanger voor de ontvangst van telex- en facsimilesignalen (deel 2)
 • Astro-elektronica
 • Erts-1 fotografeert Nederland
 • Vloeibare kristallen uitlezing...een experiment!
 • Simpel rechtuit AM ontvangertje met een ZN414
 • Elektronisch leidingzoekapparaat met IC TAA151
 • Signal-tracer met geïntegreerde versterker CA3020A
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 4)
 • Overwin alle weerstanden
 • Toenemende belangstelling voor praktische avondcursussen elektronica en elektrotechniek
 • Zakennieuws
 • LIR-kleurregistratiesysteem voor professionele videorecorders 
 • Tentoonstellingskalender 1973
 • Digitale klok Chrono-log met vijf poten biedt een aantal geheel unieke mogelijkheden
 • Van Rodelco naar RCI
 • TAA630S: Vijf TV-functies in één bouwsteen
 • Belangrijke opdracht voor Blessing Electronics
 • TCA511: Zes TV-functies in een bouwsteen
 • Boekbespreking: Lexique-Guide d'Acoustique architecturale
 • Boekbespreking: Afstandbediening met transistoren
 • Boekbespreking: Kristalldioden- und Transistoren - Taschen - Tabelle
 • Boekbespreking: Schliche und Kniffe für Radiopraktiker
 • Boekbespreking: Farbfernseh-Service Praktisch und Rationell
 • Boekbespreking: Registratie van bovennatuurlijke stemmen
 • Boekbespreking: Radiobesturing voor iedereen
 • Boekbespreking: Het grote transistor schemaboek
 • Boekbespreking: Leitfaden der Impulstechnik
 • Boekbespreking: Uniprint - 1
 • Boekbespreking: Applications of Infrared Detectors
 • Boekbespreking: Vakuumtechnik (Grundlagen und Anwendungen)
 • Boekbespreking: Thyristortechniek (voormalige titel: vermogensregeling)
 • Boekbespreking: Les Schémas d'Automatisme
 • Boekbespreking: Galvanotechnisch Tabellenboek
 • Zakennieuws
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 september 1973 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: HiFi-RAI '73, NOS en quadrofonie
 • RE-Journaal
 • Spitsvondige schakelingen: Toerentalregeling voor boormachines, m.b.v. een thyristorcircuit voorzien van een terugkoppeling
 • Hoger Informatica Onderwijs en Bedrijfs Informatica Onderwijs
 • Beogram 4000, een platenspeler met tangentiale arm (deel 1)
 • Nieuws in het kort
 • Doorzichtige instelpotentiometers van Harry Levonsin Co. uit Seattle
 • Die andere rekenmachines passen maar nét in uw aktentas
 • 44e AES-Conventie te Rotterdam
 • Diamant als koelmiddel
 • Quadrofonie
 • Vlakke geluidsweergevers (7 cm) Sonoplan van Toshiba
 • Telefoon- en telegraafcommunicatie-apparatuur PYE 300 serie
 • HiFi-RAI 1973 volledig in het teken der quadrofonie
 • Deelnemers HiFi-RAI '73
 • 8ste Internationale Televisie Symposium Montreux, 18 - 24 mei 1973
 • Draadloze ultrasonische afstandbediening voor KTV
 • Gelijkzet adaptor voor digitale klokken
 • Gunn-diode is snelste laser schakelaar, aldus onderzoekers bij Bell Telephone Labs
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 5)
 • Luidsprekers bulderen niet meer tegen beursbezoekers!
 • Triac en diac in actie
 • Tussen calculator en mini-computer
 • Deelnemers aan Het Instrument 1973
 • Voordrachten tijdens Het Instrument 1973
 • Tektronix brengt 'Miniscope' in twee-kanalen uitvoering
 • Zakennieuws
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 september 1973 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Het Instrument 1973
 • RE-Journaal
 • Digisplay, een glazen cijferbuis sandwich onder spanning
 • Elektrochroom display met geheugen van het Philips Natuurkundig Laboratorium
 • Spitsvondige schakelingen: Temperatuurmeter met een PT100 element
 • Spitsvondige schakelingen: Gestabiliseerde voeding van 0 (zelfs nog iets negatief) tot +30 volt
 • RE-Actueel
 • Enkelzijband op de middengolf: Kunnen we meer omroepkanalen in de beschikbare frequentieband plaatsen? (deel 1)
 • UHF-TV zender van de derde generatie met klystronversterkers
 • Schlumberger Instrumenten en Systemen opent verkoopafdeling in Nederland
 • Nieuws in het kort
 • Elektrocardiograaf (deel 1): Meetmethoden
 • Voor de vaders van deze tijd
 • Handmodel digitale multimeter HP-970A van Hewlett-Packard
 • Programma van 'instrumentatie-voordrachten' te verzorgen door of namens de exposanten op 'Het Instrument 1973'
 • Analoge bouwstenen en hun toepassingen (deel 1)
 • Ponsbanden of -kaarten snel geponst
 • Modulair ontwerpsysteem met TTL van A.S Printboard Design uit Rotterdam
 • Nieuwe stereo-coder type SC-11 van C. N. Rood te Rijswijk
 • Proportionele DC-motorsturing met operationele versterker en darlington vermogenstrap
 • 35 jaar Rood: Specialisatie in elektronica
 • Uitbreiding van een bestaande alarminstallatie
 • Het Instrument 1973 wijzer

RADIO electronica jaargang 21, 1 oktober 1973 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Satelliet grondstation in Burum (Fr.) in gebruik genomen
 • RE-Journaal
 • Enkelzijband op de middengolf: Hoe krijgen we de chaos onder de knie? (deel 2)
 • Elektronica en onderwijs: Instructie-apparatuur voor meet- en regel-techniek
 • Zendertrap van de tweede generatie
 • Onderdelen van AEG-Telefunken voor communicatiesysteem met glasvezelgeleiders
 • Welke voordelen biedt Schottky t.o.v. TTL?
 • Spitsvondige schakelingen: Schakelende voeding ±6...±14 volt met SN7400
 • Spitsvondige schakelingen: Laadstroomautomaat
 • Kapitein Cousteau gered door vijf satellieten
 • Shell research laboratoria verbeteren werkdoorstroming
 • Elektrocardiograaf (deel 2): Ontwerp
 • XR1310: FM-stereo decodeerbouwsteen met intern opgewekte hulpdraaggolf en loodssignaal
 • Week-klok die naast de seconden, minuten en uren ook de dagen van de week weergeeft (deel 1)
 • Silicium eenkristallen van extreme perfectie
 • Vinding van het Japanse Matsushita-concern verbetert kleuren-TV-weergave
 • Beogram 4000, een platenspeler met tangentiale arm (deel 2)
 • Ontvangst en registratie van facsimile-documenten (deel 1)
 • Astro-elektronica
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Zakennieuws

RADIO electronica jaargang 21, 16 oktober 1973 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Directe satellietontvangst biedt nog problemen
 • Lezer reflecties: Aan allen, die misschien iets willen doen om de dreigende verloedering van high fidelity tot haaifaai te keren
 • RE-Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Met de 'pentechniek' bedraden
 • Decimale rekenchip TMS0117NC van Texas Instruments
 • Echomethode voor de plaatsbepaling van regelstaven in een kernreactor
 • Spitsvondige schakelingen: Trapspanningsgenerator 
 • Analoge bouwstenen en hun toepassingen (deel 2)
 • Impuls-code modulatie in de praktijk
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 6)
 • Symposium onder auspiciën van Uitgeverij De Muiderkring BV op HiFi-RAI succes
 • RE-Actueel
 • Snelheidsregeling van gelijkstroommotoren d.m.v. impuls-breedte modulatie
 • Stereo-richtingsmengeenheid met IC's
 • Signaalsterkte-meter voor de BC-603
 • Snelle fotodetectoren van Britain's International Research & Development Co.
 • OPTO-gevarieerd: Nieuwe generatie diode-indicatoren met één LED per segment
 • NDP1255-8 van National: acht-cijferige gas plasma indicator
 • Boekbespreking: Matrix Algebra (A programmed Introduction)
 • Boekbespreking: Vom Einmaleins zum Integral
 • Boekbespreking: Fachwörter der Kraftswerkstechnik
 • Boekbespreking: Moderne fysica
 • Boekbespreking: Vom Punkt zur vierten Dimension
 • Boekbespreking: Dimensionierung von Halbleiterschaltungen
 • Boekbespreking: Encyclopédie de l'Electricité
 • Boekbespreking: Von Pythagoras bis Hilbert
 • Boekbespreking: International journal of circuit theory and applications
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 november 1973 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Aandacht voor oude techniek op Het Instrument 1973 door 'Vereniging van Technische Verzamelingen'
 • Beeldschermsysteem met vloeibare kristallen en laserstraalsturing
 • RE-Journaal
 • Nieuws in het kort
 • MC1536 van Motorola: Enkele details uit het ontwerp van de eerste monolithische op-amp voor hoge spanningen
 • Temperatuurmeters met thermistoren en hun lineairiteit
 • Meerkleurig vlak beeldscherm van de Electronics Division van Northrop Corp.
 • Spitsvondige schakelingen: Actief bandfilter is eenvoudig te berekenen
 • Drie decadenteller voor industriële toepassingen
 • Cursussen beeld, geluid en elektronische distributiesystemen van Philips Nederland
 • Coaxiale aanpassingstrafo voor de spiraalantenne
 • Computer bestuurde centrale voor het Nederlandse telexverkeer
 • Iwamatik 1660, een nieuwe rekenschijf voor technici
 • Ontvangst en registratie van facsimile-documenten (deel 2)
 • Astro-elektronica
 • Skylab TV: Een nieuwe blik in de ruimte
 • Digitale timer voor algemeen laboratoriumwerk
 • Elektronische thermostaat met een Si-diode
 • Elektronische kWh-meter voor niet sinusvormige spanningen
 • Vier BCD-kanalen over één display met SN74153
 • Toetsenbord met revolutionair ontwerp van Alphameric Keyboards Ltd.
 • Voorzetapparaat met een 95H90 van Fairchild voor frequentieteller
 • Op.Amp.allerlei (deel 14)
 • Oefen-proefbord met kroonsteentjes-modules
 • Beeldbuisstation als video-frequente informatiecentrale
 • Drie vooraanstaande Engelse taxi-ondernemingen bestellen mobilofoons van GEC
 • OPTO-gevarieerd: Lineaire opto-isolator
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Schakelingen voor antenneversterkers
 • Boekbespreking: Schirmbilddiagnose und Messungen am Farbfernschempfanger
 • Boekbespreking: Electronic Music Production
 • Boekbespreking: Electronics for engineers
 • Boekbespreking: Digit 4, Proportionele afstandbesturing
 • Boekbespreking: Low-Noise Electronic Design
 • Boekbespreking: Fouten in TV
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 november 1973 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Instrumenten en budgetten, ruim 2 miljard voor natuurwetenschappelijk en technisch speur- en ontwikkelingswerk
 • RE-Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Energiekabel voor uiterst lage temperaturen: Is zo'n kabel technisch mogelijk (know how) en is zo'n kabel nodig?
 • CMOS voor auto's rukken op
 • Internationale Funkausstellung 1973 Berlin: Doorbraak van kleuren 'portable' en SQ-systeem
 • Hoogfrequent- en microgolfdiode seminar van Hewlett-Packard
 • Getransistoriseerde programmameter
 • Audioscoop: Grootbeeld oscilloscoop op eenvoudige wijze samengesteld uit TV toestel en stereoversterker (deel 7)
 • Spitsvondige schakelingen: VCO en functiegenerator
 • Ontvangst en registratie van facsimile-documenten (deel 3)
 • Astro-elektronica
 • Nevenpost voor de weekklok (deel 2)
 • Bouwpakketjes van Skiltronics met de TAA775G voor de automobilist 
 • Verlicht geluid
 • Metronoom
 • MOS-chip TFK290: Alle functies en geheugen voor een elektronische tafelrekenmachine
 • Op bezoek bij National Semiconductor in Greenock
 • Boekbespreking: Spelen met Logische Schakelingen
 • Boekbespreking: Nukleare Elektronik
 • Boekbespreking: Tonbandgerate - Praxis
 • Boekbespreking: Transistoren - Vergleichstabelle
 • Boekbespreking: Semiconductors - Third edition
 • Boekbespreking: Experimente mit integrierten Schaltungen
 • Boekbespreking: HiFi-stereo-Lehrgang
 • Boekbespreking: Wie levert? 1973
 • Boekbespreking: Transistor Equivalents
 • Boekbespreking: Solid-state Circuits
 • RE-printjes: bouw ook mee!
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 1 december 1973 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: VIDCA en video
 • Ladingstransfer-IC met hoge efficiency tot aan het Gigahertz-gebied
 • RE-Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Spitsvondige schakelingen: Eenvoudige full-adder
 • Spitsvondige schakelingen: Voeding 0...15 V - 0,8 A
 • Spitsvondige schakelingen: Triggerbare tijdbasis generator voor oscilloscoop
 • Opto-elektronische toepassingen (deel 1)
 • Slow scan televisie
 • Ultrageluidsgolven in het bereik van 10 tot 100 GHz
 • Druktoetstelefoon QUIKSTEP van SEL voor iedereen
 • Ultraminiatuur kwartsresonator in stemvorkvorm
 • TV-pionier professor Schröter overleden
 • Functiegenerator voor onderwijs-doeleinden met XR205 van Exar
 • Niet-lineair laagdoorlaatfilter type 1P1 van Non Linear Filters in bouwsteenvorm
 • Metaaldetector
 • Elektronische thermostaat voor het op temperatuur houden van ontwikkel- en fixeerbaden in een donkere kamer 
 • Basisontwerp verkeerslichten
 • Twee IC's van Siemens in een weegschaal berekenen de prijs
 • Lichtregeling voor 3300 wat
 • Experimentele TV-overdracht van Grundig over een 46,2 km lange telecom-kabel
 • Drastische modernisering en automatisering van het meteorologisch telecommunicatienet in de VS
 • HP-45 van Hewlett-Packard: Rekenen wordt steeds gemakkelijker...
 • Magnetisch gelagerd vliegwiel voor stabilisatie van satellieten
 • Astro-elektronica
 • Grondstation in India voor TV per directe satelliet
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1973
 • Honeywell Bull introduceert Mark III Timesharing in Europa
 • Wasautomaat met elektronisch geregelde gelijkstroommotor
 • Quadrofonische galmplaat van EMT
 • Avometer 8 verjongd
 • Zakennieuws
 • Boekbespreking: Laser theory
 • Boekbespreking: Digitale Systeme
 • Boekbespreking: KSO - Werking, Toepassing, Zelfbouw
 • Boekbespreking: Lehrgang II: Bauelemente der Elektronik, Teil I und II
 • Boekbespreking: Electronic Engineering
 • Boekbespreking: Vibration analysis for electronic equipment
 • Boekbespreking: Elektronik - Testaufgaben, Lehrgang 
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 21, 16 december 1973 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Quadrofonie, experiment of technische vooruitgang?
 • Opmerkelijke voeding voor lopende golfbuizen
 • RE-Journaal
 • Nieuws in het kort
 • Bit-frequentie-compressie van digitale beelden
 • RE-Actueel
 • Quadrofonie op geluidsband en grammofoonplaten
 • Spitsvondige schakelingen: Selectie en indicatie met één schakelaar
 • Spitsvondige schakelingen: Windrichting opnemer
 • Spitsvondige schakelingen: Signalering bij ingeschakelde apparatuur
 • Spitsvondige schakelingen: Armelui's audioscoop
 • Optische geluidsverbinding
 • Televisie in Zwitserland: Grote problemen ....in een klein land
 • Japanse Omroep opent zijn laboratoria voor techniek en omroepwetenschappen voor het publiek
 • 12-uurs klok met Minitrons
 • Toetsenborden toegepast bij computer systeem voor blinden
 • HiNIL seminar door Inelco
 • Elektronische dimlichtschakelaar
 • OPTO-gevarieerd: Multiplex display voor MOS
 • Integratietechniek brengt interessante drukopnemers
 • Astro-elektronica
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium


(Open Circuit sponsor advertentie)
LABPS1503 lab-voeding 0-15 Vdc / 0-3 A