Tijdschriften: radio electronica 1964 - 1967

(gepubliceerd op 16-11-2022, afgesloten op 15-12-2022)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

radio electronica 1964 - 1967

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'radio electronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd.

Wat en waar te downloaden?
Alle 289 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1960 - 1976 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 289 verzamelde nummers van 'radio electronica' worden verdeeld over vijf internet-pagina's op dit blog. Dit is de tweede pagina met de inhouden van de jaargangen 1964 tot en met 1967.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1960 - 1963
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1968 - 1970
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1971 - 1973
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1974 - 1976


RADIO ELECTRONICA jaargang 12, januari 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Vooruitgang in de halfgeleidertechniek vooral bij Mesa-, Epitaxiaal- en Planar-transistoren
 • De cardiotachometer, naar een ontwerp van T.N.O. afd. Medische Physica te Utrecht
 • Nieuwe, goedkope stalen vertragingslijn voor de SECAM-kleuren-televisieontvangers
 • Over fluiters: Een artikel over zeer lange radiogolven
 • Registrerende draaispoelmeter van NIEAF
 • Lijnafbuiging met transistoren: Getransistoriseerde lijnafbuig-schakeling voor de beeldbuis 10YP4
 • Getransistoriseerde 2 meter converter uit de dump
 • Handel en Industrie
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Communicatie-ontvanger voor zelfbouw met CW, AM, SSB en SSSB (deel 2)
 • Belangstelling voor amateur-TV-camera
 • Nieuw magnetisch oxyde ter vermindering van bandruis
 • Boekbespreking
 • Gebruik van een TV-wobbulator of frequentie-zwaai-generator
 • Laser-nieuws
 • Aanvulling en verbetering van de NeonVox: Registerschakelaars, schuifpotentiometer, schuifregisters
 • Reactie op de 'Eenvoudige meetbrug' van RE october 1959
 • Professionele en Industriële bijlage: Studie der equivalente π-hybride keten van de transistor
 • Professionele en Industriële bijlage: Dimensionering van een ladder-verzwakker
 • Proftone: Bouwdoos van een bandrecorder met gedrukte bedrading
 • Fotocel-versterkers
 • Prof. dr. W. T. Runge 40 jaar bij Telefunken
 • Rectificatie: Examen Radiomonteur voorjaar 1963 van het Nederlands Radiogenootschap (RE october 1963)


RADIO ELECTRONICA jaargang 12, februari 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Zelfbouwers van FM-stereo-decoders...opgelet!
 • Telefunken TR4 rekeninstallatie voor T.H. Delft in bedrijf genomen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universeel frequentie testapparaat speciaal voor l.f.-doeleinden geheel uitgevoerd in Montaflex
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Schakeling voor het verkrijgen van een blokspanning zonder batterij
 • Gestabiliseerde voeding IP-32E van Heathkit
 • Radiator koeler voor transistoren van Astro Dynamics
 • Marconi 1% universeel meetbrug
 • Koeler voor transistoren
 • Philips electronenstraal-oscillograaf GM5600
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Professionele en Industriële bijlage: Regeltechniek (deel 2)
 • Servotronik, een zelfcompenserende aanwijzende regelaar geschikt voor aansluiting op een thermo-element
 • Professionele en Industriële bijlage: Gestabiliseerde laagspanningsvoedingen
 • Transceiver GW-21/D voor 27 MHz van Heathkit
 • Mengschakeling met transistoren


RADIO ELECTRONICA jaargang 12, maart 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Salon des Composants Electroniques Parijs, 7 - 12 februari 1964
 • Telefunken TR4 rekeninstallatie voor TH Delft in bedrijf genomen
 • President De Gaulle wenst snelle beslissing over te volgen KTV-systeem in Europa
 • Polyester als drager voor magnetische banden
 • Nieuwe 20 en 50 MHz getransistoriseerde tellers, modellen 5242L en 5244L van Hewlett-Packard
 • Schakelingen met tunneldioden
 • Computers worden goedkoper: Bull Gamma 40
 • Laagfrequent generator PM5100 van Philips
 • Tijdschakelaar met vierlagendiode
 • F.M.-fijnafstemming
 • Marston transistor koelers
 • Groot vermogen lopende golfbuis voor satelliet-communicatie
 • Dynamische hoofdtelefoon K-50 van A.K.G
 • Twee nieuwe differentiaal DC-versterkers met zwevende in- en uitgang van Sanborn
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Universeel frequentie testapparaat speciaal voor l.f.-doeleinden geheel uitgevoerd in Montaflex (deel 2)
 • Ampex videorecorder
 • Getransistoriseerd ontstekingssysteem van Heathkit
 • Constant houden van het motortoerental bij batterij-recorders
 • Cryogene vul-compound Electroplast 202
 • Recorder-orgel van Jelte Kuipers: Een wonderlijk instrument
 • Eenvoudige schakeling voor het onderzoeken van trillingskringen
 • Professionele en Industriële bijlage: Regeltechniek (deel 3)
 • Rectificatie: PROFTONE bandrecorder (RE januari 1964)
 • Pulsgenerator HP214A van Hewlett-Packard
 • Japanse transceiver F-102P
 • Siemens antenne omschakelrelais
 • Schakelelementen met 4 aansluitingen gevormd uit pnp- en npn-transistoren
 • Méér 'Hi-Fi' met minder hoge frequenties
 • Storingsbegrenzer voor AM
 • Getransistoriseerde spectrum-analyser van Heijnen
 • Boekbesprekingen


RADIO ELECTRONICA jaargang 12, april 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Zelfbouwers van FM-stereo-decoders (nog éven) opgelet!
 • Radio electronica gast van de Engelse regering: Bezoek aan de research-laboratoria der electronische industrie
 • Nieuwe halfgeleider-ontwikkelingen
 • Simultaanschakelaar: Twee signalen gelijktijdig op het scherm bestuderen
 • Historische radiozender voor Smithsonian Institution
 • Nieuw meetinstrumentarium voor het electronisch onderwijs van Heathkit
 • Spectrum-analysers van Lavoie Laboraties Inc.
 • Inplug spectrumanalysers van Nelson-Ross Electronics Inc.
 • RCA electronenmicroscoop EMU-3G
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Supersonische stereo-installatie, nieuwste ontdekkingen op electro-acoustisch gebied toegepast in een stereo-weergave systeem
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Acculader met automatische afschakeling
 • Miniatuur relais type 55R van Electronic Specialty Co
 • Revolutionaire fabricagetechniek voor eenheden van computers
 • Balansmengtrap zonder transformatoren
 • Nieuwe precisie-faze-meter van AD.Yu
 • UHF L-band antenne van Electronic Specialty Co.
 • Optisch electronisch leessysteem
 • Radiocommunicatie via de ongebroken granieten laag van de aardkorst?
 • Professionele en Industriële bijlage: Regeltechniek (deel 4)
 • Radio Nederland Wereldomroep verzorgt eerste buitenlandse stereo-programma voor de Amerikaanse Omroep
 • Zichtbare controle op magnetische banden
 • Landkaarten op magnetische band
 • Ampex electronic editor: Montage van video-bandregistraties, volgens het systeem van incopiëren
 • UHF-antennemateriaal van Electronic Specialty Co.
 • Analoog digitaal omzetter D.M.R. van Automatic Electric
 • Modelbesturingsapparatuur van FUBA
 • Eenvoudige ijkspanning-generator voor de scoop
 • Ruismeter voor beproeven van potentiometers van Quan-Tech Laboratories, Inc.

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, mei 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Supersonisch stereo-systeem, nieuwste ontdekkingen op electro-acoustisch gebied toegepast in een stereo-weergave systeem
 • Laagfrequent 'Microvolter' van General Radio
 • Motorola zend-ontvanger met compatibele geïntegreerde circuits
 • International Instruments, Electronics and Automation Show in Londen (E.E.A.)
 • Stereo-FM-decoder type MXA-1A voor de Pioneer-ontvangers
 • Nieuwe multi-purpose digitale voltmeter HP3440A van Hewlett Packard
 • Slechts één knop voor alle programma's
 • Stereo-FM-signaal-simulator WR-51A van RCA
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Gestabiliseerde voeding annex 50 W versterker
 • Verwijderen van afgebroken tappen en schroeven
 • Gelijkspanningsvoltmeter met Si-transistoren
 • Miniatuur draaiankerrelais Latchmaster
 • Boekbespreking
 • Kiezen uit twee kwaden: Commentaar op 'Meer Hi-Fi met minder hoge tonen'
 • Communicatieproblemen op de maan
 • Ruisarme versterker voor algemene laboratorium-doeleinden van Quan-Tech Laboratories Inc. 
 • Professionele en Industriële bijlage: Golfpijpen voor communicatie over lange afstand
 • Kabelfilters voor het frequentiegebied van 200 tot 3000 MHz
 • Examens Nederlands Radio-Genootschap: Radiomonteur najaar 1963
 • Er zijn reeds KTV-ontvangers aan de markt, maar...
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Professionele stereo-ontvanger en eindversterker van Harman Kardon
 • Telefunken Research instituut nu onder leiding van prof. dr. ir. K. Fränz
 • Van VHF naar UHF: Van 27 maken we 11
 • Schelpluidspreker 'Chambord' van Elipson, Parijs
 • Het televisie-toetsbeeld: De RETMA toetsplaat
 • Datapulse brengt nieuwe pulsgenerator

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, juni 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Messe-Hannover - Electronica-München - Elvabé-Amsterdam
 • TSD-76 multimeter met drukknoppen van Rema Amsterdam
 • Men werd het niet eens: Geen KTV-systeem beslissing in Londen!
 • De kleinste kleuren-TV-ontvanger ter wereld van Mitsubishi Electric
 • Boekbespreking
 • Electronische universeelmeter VE7 van Tacussel
 • Millivoltmeter model 365 voor gelijkspanning van Ballantine Laboratories
 • Kort nieuws
 • Dereux recording orgel: Electronisch orgel volgens het electrostatisch principe (deel 1)
 • Electrotechniek versus lange vingers: Inbraakbeveiliging voor de auto
 • Filmcamera en gesynchroniseerde bandopnemer van Siemens
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Aanvulling en verbetering van de NeonVox door onze lezers
 • Draagbare batterij-recorder EL3300 van Philips met cassette-systeem
 • Examens Nederlands Electronica en Radio Genootschap: Technicus najaar 1963
 • Soldeerbout met constante temperatuur van Weller Electric Corp.
 • 3-D-voorstelling met electronenstraalbuis
 • Nieuwe methode leidt tot betere geheimhouding bij het overbrengen van berichten
 • Nieuw keramisch materiaal met bijzondere eigenschappen
 • Isophase-microfoon ook in Nederland verkrijgbaar
 • Nieuws voor de handel
 • Transistor-omvormer voor het omzetten van 6 volt DC in 20 volt DC
 • Pompintegrator als frequentiedeler
 • Verbeterde methode voor kleur-separatie van Philips
 • Versterker met zeer brede band van C-Cor Electronics
 • Nieuwe electronenbuizen voor televisie met tien aansluitpennen
 • Nieuwe toepassingen voor lichtgevoelige weerstanden (LDR)
 • Draagbare bandopnemer voor TV-signalen van Precision Instrument
 • Hoorn-antenne van Electronic Specialty Co.
 • 'Thastolherm' thermometer met een halfgeleider sensor
 • NSF-decituner type 141
 • Draagbare monitor voor alpha-straling

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, juli 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hoe staat het met het electronica onderwijs in Nederland?
 • Nieuwe basmethode voor NeonVox
 • Hannoviteiten! Enkele interessante spotlights van de Hannover Messe 1964
 • Nieuwe halfgeleider-elementen met onder andere AFY19, BSY38/39, ACY34/35/36, RAS310AF, SFD122, AF139
 • Vierlagen-diode als electronische schakelaar
 • Plastic lasers in het ontwikkelingslaboratorium van R.C.A.
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Luidsprekerkast met twee kamers
 • Relaisschakelingen met koude-kathode buizen
 • Grensfrequenties van transistoren
 • Professionele en Industriële bijlage: Eenvoudige analoge rekenmachine type EC-1 van Heathkit voor onderwijs-doeleinden (deel 1)
 • De logarithmisch-periodische breedband-antenne voor VHF en UHF
 • Kop in de wolken: De kop van een magnetische bandspeler en wolken van electronen
 • Dereux recording orgel: Electronisch orgel volgens het electrostatisch principe (deel 2)

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, augustus 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Het nieuwe seizoen
 • Voorlopige lijst van deelnemers met de vertegenwoordigde merken aan de derde ELectronica VAkBEurs Apollohal - Amsterdam - 23-29 September
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Semi-professionele breedband milli-voltmeter binnen ieders bereik
 • Tentoonstellingsagenda
 • Geïntegreerde schakelingen reeds verkrijgbaar vanaf ƒ 15,-
 • Heathkit transistor-tester model IM-30
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Eenvoudige maar effectieve UHF-binnenhuis-antennes
 • Dereux recording-orgel: Electronisch orgel volgens het electrostatisch principe (deel 3)
 • The Fisher X100 stereo-versterker: Import uit The States
 • Cijfers kunnen liegen: Uiteenzetting van foutmogelijkheden bij metingen met tellers
 • Nieuws voor de handel
 • Professionele en industriële bijlage: Inleiding tot kleuren-televisie
 • Uit het Langley laboratorium: Spiegel-microfoon voor lichtstraalcommunicatie
 • Meting van snelle pulsstijgtijden met een oscilloscoop

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, september 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: September - tentoonstellingsmaand
 • Lijst van deelnemers met de vertegenwoordigde merken aan de derde ELectronica VAkBEurs Apollohal - Amsterdam - 23-29 September
 • Geïntegreerde schakelingen van Motorola van de MCxxx reeks
 • Deelnemerslijst Fiarex 14-18 september
 • Computers van IBM voor de cargadoors in de Rotterdamse haven
 • Electronische beveiliging van voedingen en meetinstrumenten
 • Micro-chopper Model 440 van Solid State Electronics
 • Schijfgeheugen van ICT voor 4.608.000 symbolen
 • Flutter in het hoog
 • Menselijke spraak in digitale vorm: Nieuwe ontwikkeling welke aanzienlijke reductie belooft in frequentiebandbreedte van de menselijke stem
 • Inschrijving V.E.V.-cursussen
 • Commentaar op de gestabiliseerde voeding annex eindversterker RE mei 1964
 • Nieuwe toepassing voor oude onderzeese kabels
 • REM-zender draait
 • Snelheidsregeling van een bandrecorder bij smalfilmcopieën met behulp van de magnetofoonband
 • Schrijver van transistorkarakteristieken typenummer 575 van Tektronix
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 7 cm oscilloscoop
 • Unitran stereoversterker RMS11 en RPS12
 • Professionele en Industriële bijlage: Eenvoudige analoge rekenmachine type EC-1 van Heathkit voor onderwijs-doeleinden (deel 2)
 • Nieuws voor de handel
 • Vijf Amerikaanse firma’s fabriceren KTV-beeldbuizen met rechthoekig scherm
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Dereux recording-orgel: Electronisch orgel volgens het electrostatisch principe (deel 4, slot)
 • Enige impressies van R.C.A.-noviteiten op het gebied van studio-apparatuur
 • Geïntegreerde schakelingen van het kristal-type van Telefunken
 • Eenvoudige buisvoltmeter
 • Boekbespreking

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, oktober 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Gaan we straks allen 'Ampexen'?
 • Meten van wisselstroomvermogens met behulp van een oscilloscoop
 • Telefunken transistor-ontvanger samengesteld uit losse bouwstenen
 • Temperatuurregeling
 • Iets over colorimetrie
 • Kleurentelevisie: Een overzicht van het NTSC-, SECAM- en PAL-systeem
 • Nieuwe ontwikkelingen in de radio-astronomie
 • Landingscontrole op vliegdekschepen
 • Serie thermo-electrische generatoren van Minnesota Mining and Manufacturing Company thans in produktie
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Onze buisvoltmeter uitgebreid tot electronische megohmmeter (deel 1)
 • Professionele en industriële bijlage: Meting van niet-sinusvormige spanningen en stromen
 • Bandgestuurde schrijfmachine van IBM
 • Digitale computer TR10 van Telefunken

Share

RADIO ELECTRONICA jaargang 12, november 1964

Aanklikbare link ➡Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Internationaal Colloquium electronische media in de muziek
 • Nieuwe Amerikaanse ontwikkeling: Ceracaps, eerste condensator met spanningsafhankelijke capaciteit
 • Over LASERS, afkorting van 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'
 • Nieuwe dekade voltmeter van Simpson
 • Styluscope, naaldentester van Hapé
 • Beam-X schakelbuizen: Telbuizen voor het zichtbaar maken van allerlei meetresultaten
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Onze buisvoltmeter uitgebreid tot electronische megohmmeter (deel 2)
 • Boekbespreking
 • Toerental-stabilisatie bij motoren voor batterij-recorders
 • Professionele en Industriële bijlage: Stroommeekoppeling in een electronische spanningsstabilisator
 • Nieuwe halfgeleiders van Fairchild: 2N2884, 2N986 en 2N2452
 • Selectomaat: Selectieve meetontvanger met automatische afstemming
 • Meetschakeling voor meting van de stroomversterking van transistoren
 • Nieuwe krachtbron voor de toekomst: Gaselement van Justi
 • Integrator voor papieroscillografen
 • Schijnbare bandbreedte-vergroting bij FM-ontvangers
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Experimentele KTV-periode in Nederland gestart op 14 oktober 1964 door Philips te Eindhoven


RADIO ELECTRONICA jaargang 12, december 1964
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: NARAFI-Brussel, een wonder-instituut
 • Redactionele Emissies: 'Onze' draadomroep
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Versterker voor de AKG-hoofdtelefoon K-50
 • Boekbespreking
 • Radio Service Twenthe 21 december 25 jaar!
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Onze buisvoltmeter uitgebreid tot electronische megohmmeter (deel 3)
 • Hi-Fi en de fase-fabel
 • Professionele 4 sporen magnefoon van STUDER, type J-37-4-1
 • Nieuwe ECH81 van Telefunken
 • Esaki- of tunneldiode als VHF-versterker
 • Coderingsbuis voor puls-code-modulatie 
 • Toepassing van de pompintegrator
 • Eindelijk een betaalbare nagalm-unit bij de zaken van Aurorakontakt
 • De Ferreed: Nieuwe tussenvorm van electromechanische- en electronische schakelaar
 • De Flexiscope: Een veelzijdig instrument dat ons in staat stelt zelfs om een hoek te kunnen kijken
 • Gevasonor geluidsband
 • Universeel-tester type G.V.H.1 voor studio-installaties van Laboratoire Electro-Acoustique
 • Aanvulling en verbetering van de NeonVox: Geraffineerde schakeling, speciaal voor ritmische muziek
 • Nieuw soort plastic van General Electric Co geleidt stroom
 • Cadmium-sulfidecellen en hun toepassingen
 • Professionele en industriële bijlage: Schakelen van inductieve belastingen met behulp van transistoren

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, januari 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Waar blijft de F.M.-Stereo?
 • Prof. dr. ir. J. Davidse benoemd tot hoogleraar in de afd. electrotechniek
 • Een experimentele schaalantenne, 10 m doorsnede, wordt uit de Marconifabriek in Felling gerold
 • 4e ELVABE 1965
 • Tentoonstellingsagenda
 • Aan alle NEONVOX-bouwers
 • Nieuws voor de handel
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Schakelversterker voor een extra telefoonbel
 • Nieuw beeldregistratie-apparaat van Philips
 • Tandberg bandspeler type 62
 • Automatische meetbruggen
 • Vereniging tot bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland: Examens 1965
 • Nieuwe leermiddelen van Philips
 • Nieuwe afstemindicator EMM803 voor stereo-ontvangers
 • Siemens Oscillar I/G60 oscillograaf
 • Technical Devices Cy vertegenwoordigd door Westmercuur Handelmij
 • Electronisch universeel regelinstrument Teleperm van Siemens
 • Romantiek maakt plaats voor nuchtere werkelijkheid
 • Frequentiemetingen
 • Professionele en Industriële bijlage: Gebruik van zwart-wit filmmachines voor het weergeven van kleuren-televisie films
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1964, monteur
 • Professionele EMT-platenspeler type EMT930 voor studio-gebruik
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Oscilloscoop uit september 1964: Opmerking over potmeter
 • Nieuwe LASERS als gereedschap voor de industrie
 • Computer voor TH Delft

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, februari 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Waar blijft de FM-stereo?.... Daar!
 • Technici kunnen van dieren nog veel leren: Technisch kunnen der natuur jarenlang onbenut en niet onderzocht
 • NEONVOX 1965
 • Nieuwe Erres TV-apparaten met tal van verbeteringen
 • Nieuwe leiders bij AEG-Telefunken: Dr ir Hans Heyne, Dr ir Felix Herriger en Dipl. Kfm. Berthol Gamer
 • Nieuw, geheel 'solid-state' relais van Marconi Ltd.
 • SECAM-KTV service-apparatuur van de Compagnie Française de Télévision
 • Nieuw telefoonsysteem met 'coded speech' bij Engelse General Post Office
 • Kleurentelevisie actualiteiten
 • TV-registratiesysteem voor circa ƒ 3000,—
 • Theorie en praktijk van FM-stereo volgens het piloottoon systeem (deel 1)
 • Boekbespreking: Televisie bij onderwijs en opleiding
 • Korte notities: Aanpassing
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1964, technicus
 • INHOUDSOPGAVE
 • Nieuwe halfgeleider ontwikkelingen van Fairchild, Philips, Ferranti, Lucas, ITT, Motorola en Siemens
 • Professionele en Industriële bijlage: Opwekking en toepassing van laagfrequente toevalsruis
 • Fasehoek metingen.
 • Nieuwe 2 MHz teller HP5534A van Hewlett Packard
 • Getransistoriseerde Telefunken multiband-kiezer met druktoetsbediening
 • Tentoonstellingsagenda
 • Salon International des Composants Electroniques
 • Demonstraties PAL-systeem in Moskou en Sofia
 • Slechts ƒ 99,50 voor de multimeter Normatest 785
 • Humor in de techniek: Erreéel
 • Ere-doktoraat voor prof. dr. August Karolus
 • Kema keurt nu ook Amerikaanse apparatuur
 • Nieuws voor de Handel

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, maart 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Voorbeschouwing Interelectronic - Brussel - 23/28 maart - Internationaal Centrum - Rogierplaats
 • KEMA keurt nu ook Amerikaanse apparatuur
 • Telefunken KTV: PAL-demonstratie in Berlijn
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Getransistoriseerd TV-chassis uit de surplushandel
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Voorversterker voor magnetische pickup
 • Hybride rekenmachine van Telefunken
 • Wie heeft nog microfoons nodig? Sinds technici-heugenis is een microfoon van Sennheiser altijd een kwaliteitsbegrip geweest
 • Humor in de techniek: Erreéel
 • Waardering van oscilloscopen
 • Nieuwe Siemens computer: Gegevensverwerkend systeem type 303
 • Korte Notities: Ruis
 • Professionele en Industriële bijlage: Ultrasone vertragingslijnen en hun toepassing in de televisie (deel 1)

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, april 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Valt in Wenen de beslissing voor het toekomstige KTV-systeem in Europa?
 • Teller TF2401 van Marconi Instruments
 • Bewezen, maar niet erkend: Opmerkelijk systeem ter beveiliging van onze spoorwegen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Mengversterker met 2 x EF86 en 1 x ECC83 naar aanleiding van Lezerspost vragen
 • Batterijspanningscontrole in draagbare ontvangers
 • Onze buisvoltmeter uitgebreid tot electronische micro-ampère meter
 • Nieuwe serie geleidbaarheidscellen
 • Open oren bij dag en nacht: Meten van de hoeveelheid geluid op het Duitse Rhein-Main vliegveld te Frankfurt
 • Hi-Fi en de fase-fabel
 • Korte notities: Brom
 • White noise test set type OA2090 van Marconi Instruments
 • Telefunken brengt nieuwe KTV-beeldbuis en hoogspanningsgelijkrichter
 • Digitale thermometer van Princeton Applied Research Corp. 
 • Nieuwe superbreedband antenne WISA BS21060 voor UHF 
 • Beeldreproductie bij kleuren-TV
 • Moderne logische schakelingen met transistoren
 • Rohde & Schwarz heeft een nieuwe KG-ontvangantenne ontwikkeld (7,5 tot 30 MHz)
 • Ringmodulator met transistoren
 • Ultrasone vertragingslijnen en hun toepassing in de televisie
 • Aanvullingen op onze 7 cm oscilloscoop
 • Groningse Universiteit neemt Telefunken TR4 in gebruik
 • Humor in de techniek: Erreéel
 • Elektronische beveiliging van Duitse Spoorwegen
 • Professionele en Industriële bijlage: Rindmodulator met transistoren 
 • Professionele en Industriële bijlage: Ultrasone vertragingslijnen en hun toepassing in de televisie (deel 2)
 • Boekbespreking: World Radio TV-Handbook 1965
 • Boekbespreking: Messung des pH-Wertes

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, mei 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: ELVABÉ - 19/25 mei 1965 - Apollohal
 • Salon Électronique in Parijs 363
 • 100 MHz pulsgenerator 216A van Hewlett Packard
 • Nieuwe frequentie-synthesizers HP5102A en HP5103A van Hewlett Packard
 • Functie-generator 3300A van Hewlett Packard
 • Draagbare DC nulmeter met hoge resolutie 419A van Hewlett Packard
 • Gezamenlijke persbericht van ELVABÉ en Stichting Firato Radiotentoonstelling
 • Studiegroep C.C.I.R. Wenen  24.3 tot 7.4
 • Erkend maar niet bewezen: Een aprilmop
 • Waardering van oscilloscopen (deel 2)
 • Nieuwe HF dubbelstraal oscilloscoop type PM3230 van Philips
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Impulsgemoduleerde LF versterkers (deel 1)
 • Vermogenstransistoren als smoorspoel in laagspanningsvoedingen
 • Nieuw IBM beproevingslaboratorium in Uithoorn: Unicum in Europa
 • Aanvulling en verbetering van de NeonVox: Het nieuwe professionele klavier met goudcontacten
 • Boekbespreking: Guide technique de l’Electronique Professionnelle
 • Boekbespreking: Meetinstrumenten
 • Boekbespreking: TV-storingen vinden en verhelpen
 • Rekenlineaal voor complexe getallen
 • Stralingsmeetapparatuur van Siemens met transistoren
 • Humor in de techniek: Erreéel
 • Geïntegreerde breedband operationele versterker μA702
 • Meten van laagfrequent versterkers 
 • Professionele en Industriële bijlage: Moderne logische schakelingen met transistoren (deel 2)
 • Kraakvrije potentiometers met CdS-cel
 • Magnetische versterkers (deel 1)
 • Nieuwe computer GammaM40 van Bull
 • Electroluminiscentie: Het licht der toekomst
 • IBM annonceert kleine computer IBM1130 voor technisch en wetenschappelijk rekenwerk
 • Ringkernen van Vacuumschmelze in kunstharsblokjes
 • Teleprocessing apparatuur van IBM: IBM1050 informatie-communicatie-systeem

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, juni 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Kunnen machines denken?
 • Hewlett-Packard 741A: Nieuwe AC-DC differentiaal voltmeter en DC-standaard
 • Elesta telapparatuur
 • Storingen bij geluidsregistratie onderdrukken met de Oostenrijkse firma EMT
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Electronische tijdschakelaar voor vertragingen van 1 tot 100 seconden
 • Attentie: Bouwers van het universeel frequentie testapparaat
 • VHF vermogensversterker met 2N2950
 • Telefunken brengt een nieuwe getransistoriseerde multi-kanaalkiezer op de markt
 • Telefunken Magnetophon 300
 • Bewezen, naar niet erkend: Door verschillende lezers is geestig gereageerd
 • Heathkit servo-recorder model EUW-20
 • Meteraflezing voor blinden volgens het toonvergelijkingsprincipe
 • Universele puntschrijver Multiscript van de Goerzfabrieken
 • RCA-meetapparaten, literatuur en lessen voor NTSC-KTV systemen
 • Professionele en Industriële bijlage: Koeling van transistoren
 • Nieuwe elektronenbuizen voor kleurentelevisie-ontvangers van Philips: EL/PL505 en EY/PY500
 • Constante luminatie: Betekenis, doel en praktische toepassing in kleurentelevisie-ontvangers

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, juli 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Terugblik op de KTV-conferentie in Wenen en enig commentaar van anderen
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Draagbare TV-ontvanger Philetta van Philips
 • Electronische tijdschakelaar
 • Beschouwingen over ruis bij recorders
 • Geïntegreerde schakelingen van Philips in DCTL, TTL en DTL technologie
 • ARCO kwaliteitscondensatoren type PC, PW en PS
 • DM-2010 digitale voltmeter van Digital Measurements Ltd
 • Nieuwe Philips televisiestudio camera EL8020 voorzien van 'Plumbicon' opneembuis
 • Rekstrookjes meetinstrumenten WE6002 en 540DNH van de firma Peekel
 • Getransistoriseerde beeld-orthicon TV-camera van EMI
 • Nu ook rechthoekige KTV-beeldbuizen RE-25BP22 van Sylvania
 • Spanningsvergelijkende eenheid type 371 van Bendix
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Vier watt versterker met impulsbreedte-modulatie (deel 2)
 • Test-instrument voor radio-apparatuur van Amalgamated Wireless Ltd
 • Verbeterde frequentie-standaards 106A en 106B van Hewlett-Packard
 • Bestuurbare gelijkrichters
 • Een medisch-electronisch pleidooi
 • Er zijn nog echte amateurclubs: bezoek aan O.S.B. Brugge
 • Thermofit: Nieuwe ontwikkeling op het gebied van krimpkous
 • Early Bird satelliet
 • Magnetische versterkers (deel 2)
 • De Uni-junction transistor
 • Twee nieuwe vervormingsmeter 33IA en 332A tot 0,03% van Hewlett-Packard
 • Wisselspanningsplug-in voor een veelzijdige digitale voltmeter 3440A van Hewlett-Packard
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Najaar 1964, radiomonteur
 • Nieuwe getransistoriseerde 1 MHz versterker model 465A van Hewlett-Packard

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, augustus 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: 4e Internationale televisie-symposium Montreux 1965
 • Rectificatie juli nummer blz. 537
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 6,5 watt eindversterker voor autoradio
 • Graetz meetschablonen voor gedrukte bedradingen: Een grote hulp voor de service-technicus
 • Onze buisvoltmeter uitgebreid tot mV en μA meter met germanium transistoren  (deel 1)
 • Millivoltmeter PM2430 met batterijvoeding van Philips
 • Electronisch beveiligde en gestabiliseerde laagspanningsvoedingseenheid
 • Magnetische versterkers (deel 3)
 • Nieuwe een- en tweekanaals tijdschrijvers 7102A en 7103A van Hewlett-Packard
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 1)
 • Professionele en Industriële bijlage: Stalen vertragingslijn van CSF voor SECAM-kleurentelevisie
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Najaar 1964, technicus
 • Boekbespreking: Grondslagen van de Radiotechniek, Halfgeleiders en hun LF-toepassing

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, september 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Firato-RAI Amsterdam - 17 t/m 26 september
 • Het Instrument: Jaarbeurs Utrecht, 14 t/m 22 september
 • Schakelingen met bestuurbare gelijkrichters
 • 4e Internationaal Televisie-Symposium Montreux ’65
 • Decay-rate meter van Spencer-Kennedy Laboratories
 • Electronisch beveiligde en gestabiliseerde laagspanningsvoedingseenheid (deel 2)
 • Meettransformator met grote betrouwbaarheid van Siemens
 • Nieuwe LF eindbuis EL503 van Philips
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Experimentele breedbandantenne voor de banden III, IV en V
 • Ontvangertje bij het gebruik van ringleidingen
 • Onze buisvoltmeter uitgebreid tot mV- en μA meter met germanium transistoren (deel 2)
 • Interessante schakelingen voor amateurs: Schakeling voor het openen van een garagedeur
 • Interessante schakelingen voor amateurs: RC-generator voor 20 Hz tot 20 kHz
 • Interessante schakelingen voor amateurs: Omvormer voor 8 watt fluorescentie lamp
 • Interessante schakelingen voor amateurs: Seriestabilisator met schakelende transistoren
 • Eimac eindpenthoden voor zenders van grote vermogens
 • 10 watt geluidsversterker met transistoren
 • TE-KA-DE halfgeleiders: Summiere informatie betreffende een aantal typen
 • Plug-in testunit 1M1 van Tektronix
 • Videon op de Hannovermesse 1965
 • Muziek-centrum van Schaub-Lorenz
 • Vibrator modellen 64 en 71 van de Solid State Electronics Corporation
 • Magnetische versterkers (deel 4)
 • Impulsgenerator met Shockley-diode
 • OSCILLOMINK S: Verbeterde uitvoering van een schrijvende oscillograaf met acht kanalen
 • Laagfrequent zwaaigenerator van 20 Hz tot 20 kHz van Dawe Instruments 
 • Theorie en praktijk van FM-stereo volgens het piloottoon systeem (deel 2)
 • Afgeschermde ingang met 105 db common mode rejection voor oscilloscoop 140 van Hewlett-Packard
 • Alibifonomaat: Automatische apparaten voor de telefoon
 • Organino, een nieuw electronisch muziekinstrument (deel 1)
 • Japan brengt de eerste, volledig met halfgeleiders uitgeruste, kleurentelevisie ontvanger op de markt
 • Tektronix oscilloscoop type 545-B

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, oktober 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Resultaten Examens N.E.R.G. voorjaar 1965
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 2)
 • Theorie en praktijk van FM-stereo volgens het piloottoon systeem (deel 3)
 • Nieuwe Ampex beeldband recorder voor gebruik in de huiskamer
 • Testgenerator met verschillende golfvormen van de Engelse firma EMI
 • Organino, nieuw electronisch muziekinstrument (deel 2)
 • Getransistoriseerde kristal-gestuurde FM-afstemmer
 • RCL-meetbrug PM6300 van Philips
 • Jaarlijkse tentoonstelling van het Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut te Brussel
 • Digitale voltmeter van Hewlett-Packard met een nauwkeurigheid van 0,005% gebaseerd op nieuw principe
 • Rechthoekige ferrieten en dunne geheugens van Siemens
 • Nieuwe halfgeleider ontwikkelingen van Transitron, Intermetall, SGS-Fairchild, Motorola, Siemens, Philips, SESCO en Telefunken
 • Uher '22 Hi-Fi Special' recorder
 • Nieuwe frequentie naar spanning converter van Frazer and Hansen Ltd
 • Boekbespreking: Fernschtechnik von A bis Z
 • Boekbespreking: Farbfernsehen, Aufgabenstellung und Lösungswege
 • Boekbespreking: GRAETZ Fernseh Praktikum
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, november 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Toekomstige televisie, het echte 'ver'-zien moet nog komen!
 • 4e Internationale Televisie Tentoonstelling in Montreux 1965
 • Organino, nieuw electronisch muziekinstrument (deel 3)
 • Heath professionele apparatuur
 • Draagbare explosievrije megohm meter van Consolidated Airborne Systems Inc
 • Silicon gestuurd wisselspanningsrelais van de Solid State Electronics Corporation
 • Electronisch lezen van gefotografeerde getallen
 • Oscillomink 8: Nadere gegevens
 • DC/AC voltmeter model 355 van Ballantine Laboratories
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1965, technicus
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 27 MHz zender met Motorola transistor 2N2950
 • Kunststof condensatoren serie MKL van Siemens
 • Tocrental-stabilisatie bij motoren voor batterijmagnefoons (deel 2)
 • Heterodyne voltmeter type 2006 van Bruel & Kjaer
 • Interessante schakelingen voor amateurs: Meer gegevens van de besproken schakelingen
 • Optisch-electronische dynamiekregeling voor bandopname
 • Boekbespreking: Tonbandtechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: Geschiedenis van de menselijke communicatie
 • Professionele en Industriële bijlage: Antenne-wisselfilters voor de VHF-, UHF- en FM-band
 • Nieuwe Tektronix dual-trace oscilloscoop type 422
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 1)
 • Compacte twee-straals oscillograaf 132A met volledig gescheiden kanalen van Hewlett-Packard
 • Halfgeleider groeftaster met een frequentie-karakteristiek van 0-50.000 kHz
 • Boekbespreking: Grondslagen van de Radiotechniek, H.F.-toepassingen en Schakelen met halfgeleiders
 • Groot vermogen penthode 5CX1500A van Eimac
 • Unireg draagbare universele schrijver met uitwisselbare eenheden voor de verschillende meetbereiken
 • Silicon transistor oscillator van Solid State Electronics Corporation

RADIO ELECTRONICA jaargang 13, december 1965
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: INTERKAMA Düsseldorf 13-19 oktober
 • Europese kleurentelevisie in 1967?
 • Onze buisvoltmeter uitgebreid tot Transistor-Diode Testset
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Transistorversterker voor 1 watt
 • Nieuwe halfgeleiderschakelingen in plug-in uitvoering van Solid-State Electronics Corporation
 • Video-eindtrap met contrastregeling in het anodecircuit
 • Januari-nummer weer in kleuren!
 • Nieuw bistabiel ferriet van Standard Telecommunication Laboratories Ltd
 • Magnetisch stuurbare weerstanden van Siemens
 • De elektrische gitaar
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 3)
 • Lichtgevoelige diode: Nieuw element voor logische schakelingen
 • Organino, nieuw electronisch muziekinstrument (deel 4)
 • TV-ontvangers van elders: De Pizon-Bros T.V. 20000 - 65 cm (deel 1)
 • Nieuw soort photoweerstand van de Solid State Electronics Corporation
 • Korte notities: Vervorming van en door transformatoren
 • Bistabiel relais in miniatuuruitvoering van Electronic Specialty Co
 • Automatisch testen van beeldbuizen bij ITT in Esslingen
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1965, radiotechnicus
 • Enige gezichtspunten bij de beoordeling van de ingangsschakeling van versterkers
 • Zendamateurs ontmoeten elkaar in Berlijn
 • Kiest Engeland voor PAL?
 • Millivolt-meter type UVN van Rohde & Schwarz
 • Nieuwe Eimac condensatoren type VacCap verwerken stromen tot 225 A
 • Met kwik gesmeerde contacten in relais van ITT
 • Silicium thyristor type BStP voor 700 A - 1000 V van Siemens

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, januari 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Mijlpaal bereikt! 1000 bladzijden per jaar overschreden!
 • Dynamiek-begrenzing
 • Regulator met vele gebruiksmogelijkheden
 • Korte notities: Frequentie-karakteristieken van transformatoren 
 • Automatisch digitaal rekstrookjes-meetsysteem van Nederlandse oorsprong
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Boekbespreking: Worked examples in electronics and telecommunications
 • Boekbespreking: Problems in electronic theory and Communications
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Single-ended pushpull transistorversterker met complementaire stuurtrap
 • Nieuwe Plessey televisiekanaalkiezer met druktoetsbediening
 • Nieuwe methoden voor de synchronisatie van de hulpdraaggolf in PAL-kleurentelevisie-ontvangers
 • Drie programma’s: één antenne SCA1918 van Siemens & Halske 
 • Gestabiliseerde netgelijkrichter voor lage spanningen
 • Twee nieuwe looptijdbuizen van Microwave Associates
 • Nieuwe beeldbandrecorder voor huiskamergebruik: Optacord 600 van Loewe-Opta
 • TV-ontvangers van elders: De Pizon-Bros T.V. 20000 - 65 cm (deel 2)
 • Platte polyester condensatoren C-280 van Philips
 • Moderne electronische stroboscopen
 • Rectificatie: Millivolt- en micro-ampèremeter (augustus en september 1965)
 • Tweepool, genaamd 'mens': Iets over beveiliging bij elektriciteit
 • Nieuwe boeken: Wat is gelijkstroom? en Wat is wisselstroom?
 • EL 503: L.F.-tetrode, die bij lage spanningen een flink vermogen kan leveren

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, februari 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Verkeersregeling en -controle met behulp van radarverkeersdrempels
 • Prof. dr. ir. Jan Johannes Geluk benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de omroeptechniek bij de Technische Hogeschool te Delft
 • Hilversum III nu ook op middengolf!
 • TV-ontvangers van elders: De Pizon-Bros T.Y. 20000 - 65 cm (deel 3)
 • Selectieve μV-meter, type USVV, van Rohde & Schwarz
 • A65-11W 65 cm beeldbuis van Philips
 • Spectrum-analyse
 • Warmte-dissipator voor TOS en T018 transistoren 'FAN-TOP'
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Elektronische belichtingstijdmeter voor optimale vergrotingen
 • Universeel ontvanger 'Bajazzo de Luxe' met diode-afstemming voor het FM-bereik
 • Volautomatische, electronisch geregelde briefverdeelinstallatie van Siemens
 • Inhoudsopgave 1965
 • Ferranti microminiatuur computer Argus400
 • Regelen van de versterking in getransistoriseerde VHF/UHF tuners
 • Fase-aanwijzer van EMT
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 2)
 • Nieuwe draaischakelaars van ITT, typen 655 en 656
 • Tentoonstellingen in 1966
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 4)
 • Baanbrekende techniek voor antennesystemen van grote omvang
 • Sinus-ruisgenerator, type 1024, van Brüel & Kjaer
 • HI-FI 'Point one' van Leak
 • Plakmateriaal voor gedrukte schakelingen
 • Nieuws voor montagewerkplaatsen van electronische apparatuur

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, maart 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Resultaten examens N.E.R.G. voorjaar 1965
 • Expositie 'Elektrotechniek in dienst van de Scheepvaart'
 • Overzicht van de grondbeginselen der kleurenreproductie
 • Digitale toerenteller van Siemens
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Electronische belichtingsklok met een uni-junction transistor
 • Boekbespreking: De maan en de planeten
 • EM15LS magnetron van Eimac
 • Informatie en samenleving
 • Nieuwe Philips luidsprekers ondieper dank zij toepassing Ticonal 750
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 3)
 • Storingssignalering volgens het Logistat-systeem
 • Knipperlicht-frequentiegever BFL
 • Luidsprekereenheid LSL161
 • Sitral-techniek: Door Siemens ontwikkelde serie versterker eenheden van zeer hoge kwaliteit
 • 'Televisie-oog' controleert geëtste spoelen
 • Stralingsmeetinstrument van Siemens
 • Electronische signaalgevers voor de automatisering
 • Boekbespreking: Elektronische Musik
 • Nieuwe serie precisie-meetinstrumenten van Siemens bevat 72 apparaten
 • Electrolube: Smeermiddel dat kontakten beschermt tegen oxydatie
 • Tektronix model 503 450 kHz oscilloscoop
 • Ontwikkelingstendenzen bij de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen
 • Meetinstrument voor het meten van de breedte van bandijzer van AEG
 • Micro-chopper van Solid-State-Electonics
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • P.B.N.A., cursus programmeur

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, april 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hoe staat het met de kleurentelevisie?
 • Rectificatie: Uitwerking examenopgaven Radiotechnicus NERG
 • Nieuwe gelijkspanningsmicrovoltmeter PM2440 van Philips
 • De eerste electrische centrale op de maan zal met plutonium worden gevoed
 • Pearl microfoons RD-16/17, RD-32/33, CC-8, 8-CK, C-12, C-14 en TC-4
 • Röntgen-installatie voor fluorisentie-analyse en structuur-onderzoek van Siemens
 • Nieuwe universeelmeter PM2401 van Philips
 • Veldeffect-transistoren
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 4)
 • Functie-generator type 301 van Exact Electronics Inc
 • Quasi-precisie offsetsysteem bij Japanse TV-zenders toegepast
 • Flip-flop, bouw-bijblad: 10 watt getransistoriseerde versterker
 • Openbare les van de Heer A. Snijders: Bouwstenen in de schakeltechniek
 • Uitdaging der brandstofcellen
 • Technische compensator van AEG met electronisch gestabiliseerde hulpbronnen
 • Korte notities: Ruis-spanning, -stroom, -vermogen, -temperatuur, -factor, -getal
 • A/D-omzetter AD551 van 0-5 V naar 0-1000 Hz van Solid-State Electronics
 • Nieuwe LF-generator type PM5140 van Philips
 • Engelse luidsprekerfabriek 'Richard Alan' produceert een hele serie luidsprekers
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Boekbespreking: T.V.- en F.M.-antennes
 • Nieuwe, zeer gevoelige dubbelstraal oscillograaf PM3238 van Philips
 • Lock-in versterker type HR-8 van Princeton Applied Research Corp.
 • Temperatuurregelaar 'Thermostab' van Quentin en Cie S.A.
 • Precisie-meetinstrumenten klasse 0,2 en 0,5 van AEG
 • Kijkapparaat voor blinden, in de vorm van een zaklantaarn maakt waarneming mogelijk van hindernissen tot op 6 meter afstand
 • Nieuwe meetbrug, type B201, van Wayne Kerr
 • Nieuwe geheel getransistoriseerde Philips televisiegenerator PM5525
 • Nieuws voor de Handel


RADIO ELECTRONICA jaargang 14, mei 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nieuwe transistoren en dioden
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Automatische uitschakeling voor professionele en semi-professionele platenspelers
 • Tektronix type 3A5 automatische, programmeerbare versterker
 • Nieuwe verplaatsingsopnemers type PR9314 van Philips
 • Nieuwe Sprague condensatoren typen 300D, 301D, 302D en 303D
 • Geheel getransistoriseerde TV-impulsgenerator PM5530 van Philips
 • General Electric krijgt opdracht tot levering van de 1000ste computer Gamma 10
 • Aanvulling op ringleider-ontvanger - september 1965
 • FM-ontvanger Populair met Philips tuner, type AP2110
 • Doelmatige geluidsisolatie voor speciale toepassingen van Philips
 • Thru-pass condensatoren van Sprague Electric Cy
 • Pulsgenerator type R293 van Tektronix
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 5)
 • Ferrograph professionele magnefoons
 • Noviteiten van de Salon International des Composants Electroniques in Parijs
 • Automatische calibratie van thermistor mounts bij Hewlett-Packard
 • Nois-Ex: Verlaging van vervormingspercentages, ruis en bandecho, dank zij een nieuw dynamiek-regelsysteem
 • Computer voor onderwijsdoeleinden
 • Saoedi-Arabië bestelt nieuw radar-systeem bij Ass. El. Ind. Intern.
 • Twee-richting teldecade met direct gekoppelde logische reset
 • Ontwerp van een HF-schakeling voor 160 MHz (FM en CW) met toepassing van HF-siliciumtransistoren
 • Gestabiliseerde voedingsapparatuur van Quentin en Cie S.A.
 • Nieuwe transistoren en dioden van Siemens, Telefunken, Intermetall en Fairchild
 • Van der Heem en de ruimtevaart
 • Nieuwe multi-functiemeter model 427A van Hewlett-Packard
 • Nederlands Normalisatie Instituut met nieuwe NEN-normen
 • Internationale Messe für Elektronik-Automation Instrumenten, Kopenhagen
 • Fourth annual general meeting van de Elliot-NCR Applications Group
 • EMI elektronenbuis, waarmede in het donker kan worden gekeken
 • Kleurentelevisie-beeldbuis met een vlak frontscherm 
 • Metereologendroom wordt werkelijkheid dankzij de Nimbus B
 • Twee nieuwe bouwpakketten voor professionele meetapparaten BED002 en BEM008 van Philips

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, juni 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Grootbedrijven als geregelde systemen in het economisch leven
 • Rekenmachines kunnen meer zijn dan snelle rekenaars
 • 10 watt getransistoriseerde versterker, nu voor stereo
 • Flip-flop, bouw-bijblad: De streekontvanger als springplank
 • BLY 17 van Philips: Silicium vermogenstransistor voor hoge frequenties
 • Electronisch flitsen
 • Nieuwe X-Y-schrijver type 7035A van de Moseley divisie van Hewlett-Packard
 • Nog een eenvoudige foto-timer
 • Nieuwe Hewlett-Packard model 8708 meetzender/synchronizer
 • Buisvoltmeter-signaltracer met ECC82 en ECC83
 • Nederlands Normalisatie Instituut met nieuwe NEN-normen
 • Coaxiale verzwakkers van Hewlett-Packard: Vlak van DC tot 12,4 GHz
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 5)
 • Afstandsbedieningsinstallaties
 • Storingsvrije beproeving van isolatiestoffen
 • 109 dB verzwakker TA-109 van Telonic Industries
 • Halfgeleider, een nieuwe lichtbron
 • Veldeffect-transistoren (deel 2)
 • Wisselspanningsmeter PM2451 van Philips
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Telefunken brengt een assortiment buizen en onderdelen voor kleuren-TV-ontvanger
 • Boekbespreking: Paramatrische Systeme
 • Boekbespreking: Halbleiter
 • Boekbespreking: Telefunken Fachbuch Der Halbleiter Fachausdrücke
 • Boekbespreking: A.B.C. van de halfgeleidertechniek

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, juli 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Bezoek aan de Siemens laboratoria in Erlangen en München
 • Semi-automatisch bedradingsapparaat EL-WICOMATIC
 • Succesvolle PAL kleuren-televisie demonstratie in Rome
 • FIAREX 10-14 oktober 1966
 • Eenvoudige elektronische rekenmachine van P-E-K-Electronic
 • De 'Thin-Tube' kleurentelevisie beeldweergeefbuis: Wel gedemonstreerd, maar het mysterie blijft
 • UHF-converter met transistoren
 • Compacte stroombron van Tektronix
 • Wobbelgenerator GM2877S van Philips
 • Nieuwe insteekeenheid vergroot het aantal meetmogelijkheden van de HP3440a digitale voltmeter van Hewlett-Packard
 • Electronisch notitieboekje EN3
 • Opmerkelijke schakeling voor het verkrijgen van negatieve roosterspanning
 • Is het zelf bouwen van een ORGANINO moeilijk? Neen!
 • 144 MHz converter met 4 transistoren
 • Nomogram voor het bepalen van de verlies- en kwaliteitsfactor
 • Electronisch afgestemde UHF-versterkers met striplijnen in gedrukte bedrading
 • Impulsgenerator, type GIA-2, van Franse firma L’électronique Appliquée
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1965, radiomonteur
 • Modellen 1663 en 1666 van Burr-Brown voor het aftasten van meetwaarden
 • Twee Siemens 3003 computers besturen walserij
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Nieuw type achtergrondverlichting voor de televisie-ontvanger
 • Stereo-tuner 'Frank' type MK3
 • Vijf maal grotere nauwkeurigheid met de nieuwe gelijkspannings-standaard-differerentiaalvoltmeter HP740B van Hewlett-Packard
 • Universele teller, type ECPT-22, van L’électronique Appliquée
 • Triad hulpstukken voor prototypen
 • Kathodestraalbuis type LD706 van M-0 Valve Co. Ltd.
 • Platinaweerstand thermometer model PT-2 van Princeton Applied Research Corporation
 • Nieuwe 7-decade digitale voltmeter model 3460A met een resolutie van 1 x 10-6
 • Nieuwe dual-trace kathodestraalbuis type 1300P
 • Operationele versterker type 1538 met veld-effect chopper
 • Foto-choppers van Hewlet-Packard
 • Magnetron, het type E3124, van G.E.C.
 • Electrolytische condensatoren
 • Nieuwe gasgevulde triggerbuis ZC1030 van Philips

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, augustus 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Vijf tellen na nu, inaugurale rede van prof. dr. ir. J. J. Geluk
 • Cursus kleuren-televisie: KTV-service wordt voorbereid, we hadden een gesprek met Hans-Werner Gutseel
 • Nieuws voor handel, Industrie en Laboratorium
 • Golfgeleiders voor licht
 • Staande golf verhoudingsmeter model 415E van Hewlett-Packard
 • Op afstand doorgeven van hoekverdraaiingen met meetomvormer type CMR van Hartmann & Braun AG
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Electronische tachometer
 • Flip-flop, bouw-bijblad: Vier sporen, drie snelheden magnefoon op gedrukte schakeling
 • Differential-comparator, type 3A7 van Tektronix
 • Kabelbinders van Cannon Electric France
 • Kleurentelevisie in Europa
 • Spanningsmetingen tot 1000 MHz zonder afstemming met model 3406A van Hewlett-Packard
 • Philips thyratron ZT1011
 • Bouwers van stereo-decoders opgelet...
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 6)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Najaar 1965, radiotechnicus
 • Liquidatie Radio Instituut Steehouwer
 • Belangwekkende Nederlandse demonstratie stereo-overdracht werd een daverend succes
 • Overdracht van audiosignalen (mono of stereo) met behulp van videostraalverbindingen
 • Vier nieuwe industriële tijdschrijvers van de Moseley divisie van Hewlett-Packard
 • Microgolfvermogensmeter model 431C van Hewlett-Packard met correcties voor thermistor-mount

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, september 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Kleuren vragen de aandacht!
 • 144 MHz converter
 • 30 watt silicium transistor-versterker voor mono en stereo
 • Universele meters van Elektro-Apparate Werke
 • HF vermogenspentode YL1200 van Philips
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 6)
 • Draagbaar meetapparaat voor trillingsonderzoek van Schwingungstechnik und Akustik
 • Practische ervaringen met transistor-televisie-ontvangers
 • Hoe komt het zó klein?
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips
 • Eenvoudige blokspanningsgenerator
 • Video-frequente poortwachter met intercom
 • Schakelingen met uni-junction transistoren
 • Raytheon Datastrobe
 • Programma circuitblokjes in de 10-serie van Philips
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Rectificatie: schema van de 'Elektronische belichtingstijdmeter voor optimale vergrotingen'
 • Draagbare instrumentatie bandopnemer ANA-LOG 7 van Philips
 • Salon Radio-TV van 2-11 september in het Internationaal Rogiercentrum Brussel
 • Korte berichten
 • Boekbespreking: Geluid op de band
 • Boekbespreking: Hoe werken electronen
 • Boekbespreking: Farbfernsehen
 • Voorlopige technische gegevens van de Telefunken VL1 vertragingslijn voor PAL-kleuren-televisie ontvangers
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, oktober 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: FIAREX 66, voor de vak-geïnteresseerden zijn er zelfs KTV-generatoren, monitoren en camera’s
 • Inleiding van de lezingen en symposia tijdens de Fiarex 1966
 • Alfabetische leidraad voor uw FIAREX-bezoek
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 7)
 • Project Intomart: Onderzoek luister- en kijkgewoonten van het Nederlandse publiek
 • Kleurentelevisie-techniek: Hoofdstuk 1, colorimetrie (kleurenmeetkunde)
 • Korte notities: Lekzelfinductie
 • Meetbrug, type B201, van Wayne Kerr
 • TV-'streek'-ontvanger als klankbord: Voorbeeld van ombouw tot geluidsontvanger
 • Operationele versterkers
 • Model 1407A insteekversterker van Hewlett-Packard
 • Statimeter van RFT
 • F. A. Kleene, 40 jaar directeur van AEG-Amsterdam
 • Nieuwe methode voor FM-ontvangst met gebruik van geïntegreerde schakelingen
 • TV-Selektograaf van de Technisch-Physikalische Werkstatten: Een kompleet TV-servicc-instrument
 • Nieuwe lopende golf magnetrons, YJ1160 en YJ1162, van Philips
 • RLC-meetbrug van Funkwerk
 • Barco geluidsreproductie apparatuur
 • Toepassingen van de fasemeter voor onderzoekingen aan mechanische trillingen
 • Microwave single-pole-single-throw fast diode switches van Hewlett Packard Associates
 • Netbewakingsapparatuur van P.E.K. Electronic
 • Nieuwe serie apparaten van Philips ten behoeve van muziekweergave
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Tot aan de pijngrens: Het pyro-akoestische principe
 • Rectificatie: 'Magnefoon op gedrukte schakeling'
 • Electronische tafelrekenmachines

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, november 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: ONZE Fiarex
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 1)
 • Begrippen, afkortingen en symbolen die in deze artikelenserie worden gehanteerd
 • Vragen van lezers over de 30 watt silicium versterker voor mono en stereo
 • Stuurversterker van de 30 watt silicium versterker voor mono en stereo
 • Stereo voorversterker voor magnetische pickup, magnefoon en microfoon
 • Geluid en film (deel 1)
 • Practische ervaringen met transistor-televisie-ontvangers (deel 2)
 • Opmerkelijke ontvanger met intercom: Philips B8X44A
 • Nieuwe, met drukknoppen te bedienen, oscilloscoop model HP155A van Hewlett-Packard is geheel vrij van DC-drift
 • 100 kHz ijkoscillator met transistoren
 • Peltier-elementen koelen levende organen
 • Sampling-oscillograaf PM3410 van Philips
 • Flitslicht sterktemeter
 • Getransistoriseerde antenne-versterkers van Siemens
 • Frequentiemeter TSA5536 van Venner Electronics Ltd
 • Uniponent solid-electrolyt tantalum condensatoren van Sprague Electric Cy
 • Frequentie metingen met behulp van een elektronische teller
 • Korte notities: Berekening van filters
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 14, december 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geïntegreerde schakelingen, de ontwikkelingstendenzen van geïntegreerde schakelingen besproken
 • De elektrometer als stroom-integrator
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Korte berichten
 • Transistor-versterker (1 watt) behorende bij de communicatie-ontvanger
 • 19 kHz sperfilter stereo-verklikker 
 • Geluid en film (deel 2)
 • Meetresultaten van enkele FM-stereo ontvangers
 • Automatische ritme-schakeling voor de NeonVox
 • Nieuwe toepassingen voor permanente magneten 
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 2)
 • Ferrieten: Technologie, fabricage en toepassingen
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Nieuwe catalogi

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, januari 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Waar gaat het heen in 1967?
 • Nogmaals: Project Intomart
 • Optische letteraftaster van het 'Centre National d’Etudes des Télécommunications'
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Akai bandrecorder voor televisie-signalen
 • EMM801: Precisie afstemindicator met 'elektronische balans'
 • Vliegtuigmodelbesturing (deel 7)
 • Mellotron geluidencomputer: De 'Mellotron Sound Effects Console'
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Nogmaals: 10 Watt getransistoriseerde versterker
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 8)
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 3)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1966, radiomonteur
 • Geluid en Film (deel 3)
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Sony microfoons: C-220A en F-75
 • Moduulsystemen: Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van radio-ontvanger produktie
 • 70 watt audio-versterker van RCA met silicium transistoren
 • A. J. Deenen afgetreden als voorzitter van het Nederlands Elektrotechnisch Comité
 • Nieuwe catalogi
 • Boekbespreking: Mikrowellen

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, februari 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Tentoonstelling Speur-ond van de Technische Hogeschool Delft
 • Brandstofcellen
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Korte berichten
 • Philharmonic stereo-installatie HS303 van Sennheiser
 • Triggerbare tijdbasis voor oscilloscoop voor zelfbouw
 • Bijzondere camera van Japanse origine nu ook in de Benelux verkrijgbaar
 • Inhoudsopgave 1966
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 4)
 • Hoogfrequent kristalfilters, behorende bij de kortegolf-ontvanger
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Naamswijziging diploma's van het N.E.R.G.

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, maart 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hebben zelfstandige bedrijven op elektronisch gebied in Nederland geen reden van betekenis?
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Moderne kabeltechniek voor breedbandsystemen
 • Prof. dr. Fritz Schröter 80 jaar
 • Elektronische druktoetsen programkeuze Monomat Electronic van Grundïg
 • Nieuwe oscilloscopen OC326, OC7362 en OCT465 van de Franse firma G.R.C.
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 5)
 • Kleuren-televisietechniek: NTSC- en PAL-transmissiesysteem (deel 1)
 • Netgelijkrichter en stabilisator, behorende bij de kortegolf-ontvanger met transistoren in gedrukte bedrading
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Dynamische cardioide microfoon van AKG 263
 • Honderd jaar electrotechniek
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Voorjaar 1966, radiotechnicus
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • België en Nederland werken samen aan de kleurentelevisie
 • Meet- en controle-apparatuur voor kleurentelevisie van Rohde en Schwarz

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, april 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Het de regelmaat van de klok, de jaarlijks terugkerende rij tentoonstellingen
 • Tentoonstellingsagenda 1967
 • Een derde rechter hand
 • Lezersbrief over Supersonisch Stereo Systeem
 • Het Gunn effect, een nieuw fenomeen 
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 1)
 • Sinus-blok convertor voor 15 Hz — 15 kHz
 • Attentie! Levensgevaarlijke schakeling in 'magnefoon voor viersporen in gedrukte schakeling'
 • Weergeef-eigenschappen van moderne luidsprekers
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips
 • Is het zelfbouwen van een Organino moeilijk? (deel 1)
 • Transola Royal: Draagbare ontvanger met motor-afstemming op alle bereiken
 • Getransistoriseerde kortegolfontvanger voor de amateurbanden
 • Sirene-schakelingen
 • Kleurentelevisie met normale zwart-wit beeldbuis
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 9)
 • Vragen van lezers n.a.v. electronische besturing van modelspoorwegen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Computer van IBM stuurt patroon snijmachine
 • Tussen Amsterdam en Zaanland rijden auto’s onder de schepen door
 • Multicord: Een eenvoudig te bedienen magneto-filmstrook apparaat met vele toepassingsmogelijkheden
 • Nieuwe constructie van HF-buizen uit metaal en keramiek voor industriële doeleinden

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, mei 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Parijs, Salon des Composants Electroniques
 • Tentoonstellingsagenda 1967
 • Kleurentelevisie met normale beeldbuis: Vervolg op het onzinnige artikel in het aprilnummer
 • VERON radiokamp
 • Transductor met verzadigbare kern voor het corrigeren van afbuigfouten in kleurentelevisie-ontvangers
 • Parametrische versterkers
 • Nieuwe Telefunken magnefoon: Magnetophon 204
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 10)
 • Is het zelfbouwen van een Organino moeilijk? (deel 2)
 • 'Solid State' FM discriminators
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Rectificatie: Ferrieten, december1966
 • Hapé FM-afstemeenheid
 • Signaalvolger voor zelfbouw geheel gebouwd op Montaflex
 • Nieuwe lichtmeter
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 2)
 • Oscilloscoop voor zelfbouw: Type HM 107 van Hameg
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Computerschakelingen voor amateurs
 • Nieuwe catalogi
 • Elektronische stuureenheid voor puntlas-apparatuur: Interessante toepassing van de TTM
 • Boekbespreking: Hoe werkt een computer

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, juni 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Mexico, Olympiade, Elektronica
 • Tentoonstellingsagenda 1967
 • Nieuwe vertegenwoordigingen en korte berichten
 • Zaagtandgeneratoren met transistoren
 • 1 MHz oscillator met tunneldiode
 • Operationele versterkers
 • Getransistoriseerde kortegolfontvanger voor de amateurbanden: Middenfrequent versterker en detector
 • NordMende kleurenbalkengenerator FG387
 • Kleuren-televisietechniek: NTSC- en PAL-transmissiesysteem (deel 2)
 • Invloed van netbrom, 'common mode' en 'series mode' parasitaire signalen op gevoelige en nauwkeurige meetapparaten en hulpmiddelen om deze invloeden te verminderen
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen (deel 6)
 • Vlakke luidspreker 34 x 34 x 5 cm van Barco
 • Tentoonstelling 'Speur-ond': Pulscode-modulator/ demodulator van de afdeling der elektrotechniek
 • Eenvoudige kortsluitbeveiliging voor een gelijkspanningsstabilisator
 • Beknopte omschrijving over doel en werking van een gamma-camera
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Ferranti introduceert eveneens epoxy encapsulated transistoren

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, juli 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Europa wordt gekleurd, 5e Symposium International de Télévision et exposition technique
 • Tentoonstellingsagenda
 • Grosse Deutsche Funkaufstellung in Berlijn
 • Firato Amsterdam RAI
 • Millioenen gebruiken het tegenwoordig: Bezoek aan de geluidsband fabriek van BASF in Willstatt bij Kehl aan de Rijn
 • Stedelijk Hoger Technisch Instituut Oostende presenteert de TV-Trainer welke geheel door de leerlingen is geconstrueerd
 • Wat is er mis met luidsprekerproeven?
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Brandstofcellen leveren elektrische energie
 • Operationele versterkers
 • TV-metingen met oscilloscopen van het type TF2200 van Marconi Instruments
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Kortegolfontvanger voor de amateurbanden: Complete ontvangerschakeling
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Telefunken - Fachbuch Farbfernschtechnik I
 • Boekbespreking: Inleiding tot de impulstechniek
 • Boekbespreking: Elektronica in het bedrijfsleven
 • Boekbespreking: Luidsprekerinstallaties voor zelfbouw
 • Electronische besturing van modelspoorwegen (deel 11)
 • Geïntegreerde schakelingen voor digitale toepassingen
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, augustus 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Tweedaagse vergadering Benelux Section I.E.E.E. in Eindhoven 
 • Tentoonstellingsagenda
 • VERON-vossejachten
 • Korte berichten
 • Boekbespreking: Transistoren
 • Boekbespreking: Elektro vraagstukken
 • Boekbespreking: KTT-Kristaldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle
 • Boekbespreking: Geluidsversterkers in theorie en practijk
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Nieuwe catalogi
 • Operationele versterkers (deel 2)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Najaar 1966, radiomonteur
 • Transformatoren 
 • Universele Hi-Fi voorversterker MVV-101 voor zelfbouw, geheel uitgevoerd in Montaflex
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium 

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, september 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Programma-uitwisseling PAL-SECAM met transcodeerapparaat
 • Tentoonstellingsagenda
 • Audio Festival & Fair - Londen
 • Firato-plattegrond en numerieke deelnemerslijst
 • Firato-overzicht (alfabetisch)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio Genootschap: Najaar 1966, radiotechnicus
 • Kwaliteitsproducten van Trio - Japan: TK60, TK400 en TK 500
 • Kleurentelevisie-techniek: Kleurentelevisie-ontvanger
 • Nabeschouwing over de KTV-cursus
 • Vidiconbuizen en hun toepassingen (deel 1)
 • Zijn onze TV-antennes en gemeenschappelijke antenne-installaties gereed voor kleuren-televisie?
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Video-opnametoestel op magneetplaat 
 • Video-eindtrappen met transistoren voor kleuren-televisie-ontvangers
 • Verband tussen amplitude en fase in TV-bandfilter-versterkers
 • Nieuw Telefunken stereo kristalgroef tasterelement T23
 • RE-Gram: Plaatbesprekingen
 • Boekbespreking: Oszillografen und ihre Breitbandverstarker

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, oktober 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geen vis en geen vlees! Wat is eigenlijk een instrument?
 • Tentoonstellingsagenda
 • Amateur Television Association: Demonstratie van ontvangst amateur-televisie te Gent
 • Universeelteller type UZ-83-Q van Hartman und Braun AG
 • Presentatie grote Franse computer CAE10070
 • Overzicht tentoonstelling Het Instrument
 • Vidiconbuizen en hun toepassingen (deel 2)
 • Van micro-transistor via channel naar LID: Ontwikkeling van halfgeleiders voor dunne-filmtechniek
 • Peltier-elementen voor thermo-elektrische koeling
 • Een zeer bijzonder instrument in dit uitvoerige instrument-nummer: KTV-schema van Nordmende
 • Hewlett-Packard model 651B: Verbeterde getransistoriseerde test-oscillator met een bereik van 10 Hz tot 10 MHz
 • Nieuwe catalogi
 • Sampling-techniek: Zeer hoge frequenties boven 100 MHz zeer goed weergeven
 • Kelvin & Hughes echolood MS32
 • KTV-beeldbuisproductie van Sylvania verbetérd!
 • De LASER toegepast als lasapparaat
 • Automatisering (deel 1)
 • Temperatuurmeting in het algemeen en elektrische temperatuurmeting in het bijzonder
 • Kwaliteits X-Y schrijver HP7005A van HP/Moseley
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, november 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Mijmeringen van een Firato-bezoeker
 • Tentoonstellingsagenda
 • Interelectronic 21-26 november 1967, Centre International Rogier Brussel
 • Kleurenspotjes van de Firato 1967: Inzendingen op het gebied van de kleurentelevisie
 • Nieuwe kleurenbeeldbuis van de Compagnie Française de Télévision (CFT)
 • Ontwerpen van gedrukte schakelingen
 • Nog een instrument vol instrumenten: De NTS kleurenreportagetrein
 • Montakit MB-01 bouwdoos voor buisvoltmeter
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Fluxistoren: Magnetisch bestuurbare weerstanden op halfgeleiderbasis
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 3)
 • Stapdioden voor frequentie-vermenigvuldiging
 • Boekbespreking: Farbfernsehtechnik I
 • Boekbespreking: Transistoren deel 1, fysische grondslagen
 • Secondenteller
 • Internationaal TV-symposium Montreux mei 1967
 • Gelijkspanningsmeter met 0,002 % nauwkeurigheid van Hewlett-Packard
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 15, december 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Wat is de toekomst van onze circuit-ontwerpers?
 • Officiële opening van de studio voor elektronische muziek te Utrecht
 • 20 watt en 10 watt versterkers met silicium en germanium transistoren voor mono en stereo
 • Automatisering, deel 2: Vochtigheidsmetingen
 • Meten van stoor- en ruisspanning 
 • Hermetisch gesloten 'reed'-relais: Hun eigenschappen en mogelijkheden
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 4)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe catalogi
 • Problemen met verplaatsbare installaties: Voedingsmoeilijkheden bij geluidsinstallaties
 • Jaarverslag 1966 van het Nederlands Normalisatie-Instituut
 • Invloed van magnetische stoorvelden op de kleurweergave en de bestrijding van die velden
 • Draagbare professionele audio-recorder AG-20 van Ampex Electronics Ltd
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Mini-observatorium in Florence: Uitzendingen opvangen van de satellieten die de Amerikanen in banen hebben gebracht
 • Nieuwe multi-functie IC's: SN7482N, SN7483N, SN7492N, SN7493N, SN7441N
 • Nieuwe Tektronix ontwikkelingen: DC-150, type 491 en type 454
 • Ultrasone detectoren
 • Geloso luidsprekers: SP380, SP420 en SP480
 • Stereoversterkers van Sony: TA1080 en TA1120
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium(Banggood sponsor advertentie)
TS80P met AMERIKAANSE voeding