Tijdschriften: radio electronica 1968 - 1970

(gepubliceerd op 21-12-2022,  afgesloten op 09-02-2023)

Het eerste nummer van 'radio electronica', uitgegeven door Technische Uitgeverij Wimar, verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van het latere 'elektuur') en J. Wigman. In de 'Redactionele Emissies' wordt gesteld dat dit tijdschrift 'volkomen onafhankelijk' zal zijn. Dat is een steek onder water naar het reeds meer dan twintig jaar bestaande 'Radio Bulletin' dat immers nauw verbonden is aan de onderdelen leverancier Amroh en ongegeneerd diens producten promoot.
De presentatie van de titel varieert een aantal keren: van 'radio electronica' naar 'RADIO ELECTRONICA' in september 1961 en dan weer naar 'RADIO electronica' in januari 1970.
In december 1965 verhuist het tijdschrift, zonder enige ophef, van Technische Uitgeverij Wimar naar Uitgeversmij Æ E Kluwer die op een later tijdstip Kluwer Technische Tijdschriften B.V wordt.
Vanaf jaargang 1969 verschijnt 'RE' vierentwintig keer per jaar, het enige elektronica tijdschrift in Nederland dat dit ooit heeft aangedurfd. Uitgever, redactie en adverteerders houden dit zelfs vol tot jaargang 1986! In 1977, bij de vijfentwintigste jaargang, wordt een grote moderniseringsronde doorgevoerd. De naam verandert in 'Radio Elektronica' en de layout wordt aan de tijd aangepast. Midden in de jaargang 1981, bij het zesde nummer, wordt alweer beloofd dat de bakens flink verzet gaan worden. Het tijdschrift krijgt de kortere naam 'Elektronica' en er wordt aangekondigd dat de redactie afscheid neemt van het hobbyisten-publiek en zich gaat richten op de professionele elektronica markt.
Dat helpt de abonnee terugloop echter niet. Nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk! Met ingang van het januari nummer van 1988 wordt het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandt het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.

radio-electronica 1968 - 1970

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'radio electronica' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd.

Wat en waar te downloaden?
Alle 289 gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn alle nummers 1960 - 1976 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'radio electronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 289 verzamelde nummers van 'radio electronica' worden verdeeld over vijf internet-pagina's op dit blog. Dit is de derde pagina met de inhouden van de jaargangen 1968 tot en met 1970.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1960 - 1963
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1964 - 1967
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1971 - 1973
Aanklikbare link ➡ radio electronica 1974 - 1976


RADIO ELECTRONICA jaargang 16, januari 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift

 • Redactionele Emissies: Huis van de toekomst vol lekkernijen
 • Nieuwe serie UHF-antennes van Kathrein
 • Ruisen van filmweerstanden
 • Synchroon geluid bij film met behulp van een ringgeheugen (deel 1)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Varactoren: Nieuwe componenten, geschikt voor afstemming, modulatie en frequentievermenigvuldiging
 • Elektronenflitser
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Miniatuur luidsprekersysteem uit Japan
 • Eigenschappen van moderne geluidsbanden
 • Geluidsmeting en -meetapparatuur (deel 1)
 • Europese meersysteem TV-ontvanger in transistoruitvoering (deel 1)
 • Ultra-betrouwbare transistoren en dioden voor onderzeekabel verbindingssystemen
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 4)
 • Automatisering (deel 3)
 • Elektronische besturing van modelspoorwegen (deel 12)
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratoria
 • Verder nieuws van Internationaal TV-symposium Montreux '67 (deel 2)

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, februari 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Veldeffect transistoren
 • Kleuren-TV volgens PAL ook in België
 • VERO Electronics boards voor IC’s
 • Zeventiende Internationale Salon voor Uitvinders: Deelname door 20 landen, waaronder de USA en Nederland
 • Honeywell DC Servo-motoren: Van 0-1200 t/m in 1 ms
 • 1001 schakelingen met transistoren: Eenvoudige gestabiliseerde laagspanningsvoeding met instelbare uitgangsspanning
 • 1001 schakelingen met transistoren: Voeding met instelbare positieve en negatieve uitgangsspanning
 • 1001 schakelingen met transistoren: Schakelende stabilisator
 • 1001 schakelingen met transistoren: Schakeling voor omhoog transformeren van gelijkspanning zonder transformator
 • 1001 schakelingen met transistoren: Meeluisterapparaat voor de telefoon
 • 1001 schakelingen met transistoren: Klasse-A versterker met automatische instelling van de eindtrap
 • 1001 schakelingen met transistoren: Dynamiek-compressor
 • 1001 schakelingen met transistoren: Correctieversterker met rumble- en ruisfilter
 • 1001 schakelingen met transistoren: Versterkertrap met toon- en sterkteregeling
 • 1001 schakelingen met transistoren: Single-ended push-pull eindversterker
 • 1001 schakelingen met transistoren: Twee single-ended push-pull versterkers in brugschakeling
 • Jatron KTV-beeldbuis 
 • Fenlow operationele versterkers
 • Korte berichten
 • Telefunken Hi-Fi mono/stereo versterker V-101
 • Europese meersysteem TV-ontvanger (deel 2)
 • Geluidsmeting en -meetapparatuur (deel 2)
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 5)
 • Overdracht van KTV-beelden uit het menselijk lichaam: Endoscopie met behulp van een kleurentelevisiecamera
 • Multilock-systeem voor synchroniteit bij meerdere programmabronnen
 • Platenspelers van Thorens: TD150, TW124 en toonarm TP14
 • 'Sandwich' luidsprekers va LEAK
 • Nieuwe schakeling voor KTV-ontvangers: Het opwekken van de hoogspanning door middel van verdrievoudiging
 • Jaarindex 1967 
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, maart 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Fiarex 68
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Reflectievrije ruimte op het terrein van de Siemens fabrieken in Karlsruhe
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronicamonteur voorjaar 1967
 • Elektronische orgels op de Firato: Yamaha model C2, Hammond model X-66, Solina, Philips Philicorda, Neonvox Organino en Wurlitzer Horse Shoe model 4520
 • Kathrein Trako antenneversterkers
 • Korte berichten
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Kleurentelevisietechniek: De kleurentelevisie ontvanger (deel 2, slot)
 • Geluidsmeting en -meetapparatuur (deel 3)
 • Kelvin & Hughes echolood-indicatoren: Typen MS34 en F.Mk2
 • Eenvoudige schakelingen met fotodiode SFT353 met veel praktische mogelijkheden
 • Synchroon geluid bij film met behulp van een ringgeheugen (deel 2)
 • Stabilisator met 'integrated circuit' 709
 • Televisie onder de grond: Toepassing van bedrijfstelevisie bij de Rotterdamse Metro
 • Magnefoon 7001 van B & K
 • Verbeterde automatische frequentieregeling in de autoradio’s van Blaupunkt
 • Documentatie-dienst: NSF-kanalenkiezer met elektronische fijnafstemming
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe microfoonfabriek van Philips te Breda in gebruik
 • Boekbespreking: Transistor-Amateurfunkgerate für das 2-m-band Schaltungstechnik und praktischer Aufbau
 • Boekbespreking: Transistoren in theorie en praktijk
 • Boekbespreking: Halbleiter-Experimente, ein System zum Einarbeiten in die Halbleitertechnik
 • Boekbespreking: Radio-stereofonie
 • Boekbespreking: Praxis der Rundfunk-stereofonie
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, april 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geluid en beeld in één groef
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Duitse TV-zender Wesel dit jaar toch nog in de lucht
 • Hoogfrequent modelspoortrein verlichting
 • Veldeffect-transistoren (deel 1)
 • Novel batterijen
 • Spanningssplitser: Elektronische regelaar die twee voedingsapparaten maakt van één
 • Elektronische clignoteur met transistoren
 • Optieken voor kleurentelevisie camera's van Barr en Stroud Ltd
 • Schakelingsontwerp van een modern kleuren-gedeelte voor een kleurentelevisie-ontvanger
 • Automatisering (deel 4)
 • Camerabuizen van English Electric Valves
 • Geïntegreerde voorversterkers van Philips: TAA310 en TAA263
 • Nogmaals: 20 en 10 watt geluidsversterkers met silicium- en germanium-transistoren
 • Kortsluitvaste gelijkspanningsstabilisator met een NPN-doorlaattransistor
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronicatechnicus voorjaar 1963
 • Geluidsmeting en -meetapparatuur (deel 4)
 • Digitest: Universeelmeter met numerieke aanduiding
 • Verder nieuws van Internationaal TV-Symposium Montreux '67: Kleurentelevisie in gesloten circuits en via telefoonlijnen
 • Gezien op de Interelectronic Brussel 
 • Schakeling voor horizontale afbuiging en hoogspanningsverzorging voor KTV-ontvangers met behulp van thyristoren
 • Boekbespreking: Fernseh-Service praktisch und rationel
 • Boekbespreking: Magnetic Tape Recording Handboek
 • Rohde & Schwarz noviteiten: Synthesizer XUC en Synchronizer XK6
 • DC-versterker van Intronics met versterkingsfactor = 1
 • Uitbreiding van het Philips transistor-programma
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, mei 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Dr. Bruch, uitvinder van het PAL-systeem, 60 jaar
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Derde VERON-radiokamp op het komende pinkster-weekeinde
 • Transistoren parallel of in serie?
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • RF zwaai-oscillator HP675A voor precisiemetingen van Hewlett-Packard
 • Verder nieuws van Internationaal TV-symposium Montreux ’67: Diapositief- en filmaftasters van CFTH voor kleurentelevisie
 • Enkele gegevens van beeldschermfosforen
 • Voedingen voor IC's van Oltronix
 • Boekbespreking: Fernsehtechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: Der Fernseh-Kanalwähler im VHF- und UHF-Bereich
 • Boekbespreking: Standardschaltungcn der Rundfunk- und Fernsehtechnik
 • Geluidsmeting en -meetapparatuur (deel 5 en slot)
 • Middenfrequentversterkers voor TV-ontvangers, welke niet behoeven te worden geregeld
 • Gesimuleerde uni-junction transistoren: Theorie en enkele schakelingen
 • Serie-stabilisator voor 15 V - 10 A
 • 1001 schakelingen met transistoren: Kortsluitvaste seriestabilisator met complementaire transistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Parallelomvormers voor verschillende vermogens en spanningen
 • 1001 schakelingen met transistoren: Serie-omvormer voor 220 V - 12 W
 • 1001 schakelingen met transistoren: Transistoromvormer van het brugtype
 • 1001 schakelingen met transistoren: Omvormer met RC-leden in het basiscircuit
 • 1001 schakelingen met transistoren: Omvormer met gestabiliseerde uitgangsspanning
 • 1001 schakelingen met transistoren: Zender voor inductieve afstandsbesturing
 • 1001 schakelingen met transistoren: Ontvanger voor inductieve afstandsbesturing
 • 1001 schakelingen met transistoren: Sinusgenerator voor frequenties tussen 10 Hz en 1 MHz
 • Transistoromvormers voor scheerapparaten en tent-TL verlichting
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Voorschakelweerstanden: Anders dan anders
 • Veldeffect-transistoren (deel 2)
 • Franse KTV-camera met vier vidicons
 • Systron + Donner IC-tellers in een 4,4 cm hoge behuizing
 • Boekbespreking: Technik des Farbenfernsehens in Theorie und Praxis

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, juni 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geluid en beeld in één groef, onze april-emissie
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Fiarex '68: Maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november
 • Belangrijk nieuws voor kleurentelevisie: Frans-Duitse overeenkomst op het gebied van de patenten
 • Intercomsysteem van Blaupunkt
 • Ferromagnetische kerngeheugens (deel 1)
 • IMPATT microgolf-oscillator, type BI0-003A
 • Tijdmeting: Een verhandeling over de modernste en nauwkeurigste methoden en de problemen die zich daarbij voordoen
 • Meten en regelen op basis van geleidbaarheid (deel 6)
 • Beeldisicon, een verbeterde beeldorthicon
 • Opneembuizen en de vereisten voor kleurentelevisie
 • Boekbespreking: Elektrotechnisch Vademecum
 • Ruisgenerator RG1 van Wandel und Goltermann
 • 1001 schakelingen met transistoren: Gevoelige versterker volgens het chopper principe
 • 1001 schakelingen met transistoren: Knipperlichtautomaat met transistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Knipperlichtcentrale met complementaire transistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Fotodiode-versterker
 • 1001 schakelingen met transistoren: Toerentalmeter voor een verbrandingsmotor met
 •  magneetontsteking
 • 1001 schakelingen met transistoren: Ingangstrappen voor geluidsversterkers met veldeffect transistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Ingangsschakelingen met FET en bipolaire transistor
 • 1001 schakelingen met transistoren: 1,5 watt geluidsversterker voor kristal- of keramisch pickup-element
 • 1001 schakelingen met transistoren: Toonregeltrap met gescheiden regeling voor bas- en diskant
 • 1001 schakelingen met transistoren: Cascadeversterker met drie FET's en emittervolger-uitgang
 • Veldeffect-transistoren (deel 3)
 • Draagbare cassettemagnefoons
 • Tijdrelais met schakeldioden, transistoren, enz.
 • Internationale vereniging 'Pro Electron' te Brussel
 • Meetschakeling ter bepaling van de verliezen in isolatiemateriaal: Een brug van Schering/Wien (30 Hz) voor gebruik onder zware interferentie
 • Armliften van Ortofon: Hi-Jack, Mark II, Mark III en Mark IV
 • Buizentester/steilheidsmeter in Montaflex
 • TEMPOPHON: Tijdsduur geluidsopname verlengen of verkorten zonder toonhoogte beïnvloeding
 • Synchroon geluid bij film met behulp van een ringgeheugen (deel 3)
 • Precisie-oscillator CVO-100 van Weston Instruments met continu-variabele afstemming
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • X-Y-Z-display van Hewlett-Packard
 • Professionele magnefoons

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, juli 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Hi-Fi 68 Düsseldorf, 30 augustus - 3 september
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • IBM annonceert nieuwe in Nederland ontwikkelde ponsband eenheid IBM-1017
 • Formule en methode voor het meten van de SMR en de CMR bij een DVM
 • Philips 'Hi-Fi-International' muziekinstallatie (deel 1)
 • Ferromagnetische kerngeheugens (deel 2)
 • Microfoondynamiek (deel 1)
 • Automatisering (deel 5): Automatisering van een luchtdeurinstallatie voor een warenhuis
 • Veldeffect-transistoren (deel 4)
 • 1001 schakelingen met transistoren: Ruisarme voorversterker
 • 1001 schakelingen met transistoren: Voorversterker voor een magneto-dynamische pickup
 • 1001 schakelingen met transistoren: Ingangsschakeling voor geluidsmenging
 • 1001 schakelingen met transistoren: Baxandall toonregeltrap met veldeffect transistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Vermogensschakelingen met veldeffecttransistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Detectieschakelingen met veldeffecttransistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: Eenvoudige ontvangerschakelingen
 • Elektronische pulscounter (deel 1)
 • Systron-Donner 100 'Economy'-reeks IC DfM-teller Model 114
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, augustus 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Loopt Europa de technische achterstand op Amerika in? INCORE-thermionische reactor wekt elektrische energie op in de ruimte
 • Toekomstige redactie-wisseling: C. J. Bakker volgt W. van der Horst op als hoofdredacteur
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Oscillator voor het opwekken van bijzondere spanningsvormen
 • Metingen aan transistoren
 • Philips 'Hi-Fi-International' muziekinstallatie (deel 2)
 • Wobbelmeetapparaat Polyskop III van Rohde & Schwarz werkt tussen 0,1 en 1000 MHz
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 1)
 • Getransistoriseerde afbuigversterker voor oscilloscoop
 • Nieuwe multimeter Multizet van Siemens voor 30 meetbereiken
 • Veldeffect-transistoren (deel 5): VHF-schakelingen
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1967
 • 1001 schakelingen met transistoren: Elektronische gelijkspanningsvoltmeter
 • 1001 schakelingen met transistoren: Voorversterker met lage ruis en hoge ingangsimpedantie
 • 1001 schakelingen met transistoren: Breedbandversterker met lage ruis
 • 1001 schakelingen met transistoren: HF-versterkers en mengtrappen met veldeffecttransistoren
 • 1001 schakelingen met transistoren: HF-versterker en mengtrap voor de 10 meter band (28 MHz-30 MHz)
 • 1001 schakelingen met transistoren: Middenfrequent versterker met veldeffect transistoren
 • Samengestelde silicium gelijkrichters OSS9210 voor hoge spanningen van Philips
 • Ultra-sonoor geluid
 • Philips breidt transistorprogramma uit
 • Vorderingen in het elektronica-onderwijs in België: NARAFI
 • Getransistoriseerde tafelrecorder PM8000 van Philips
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, september 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: IBM Frankrijk beproeft machine voor leukemie-bestrijding
 • Omroeppionier Willem Vogt 80 jaar
 • Diamant warmtegeleiders voor elektronische toepassingen
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronicatechnicus najaar 1967
 • Zo goed als alles over trafo's en smoorspoelen (deel 2)
 • Boekbespreking: Elektronisch vademecum, handleiding voor de moderne elektronica
 • Tentoonstellingskalender 1968/69
 • Door apertuurcorrectie in horizontale en verticale richting naar een universele contourverscherper voor achrome- en kleurentelevisie
 • Korte berichten
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Catalogus van de firma Rohde & Schwarz
 • Universele Hi-Fi eindversterker MEV-101 geheel uitgevoerd in Montaflex (deel 1)
 • Datapulse 213A random data generator
 • PDM-compressor EMT156 met variabele karakteristiek
 • Wurgschakeling voor het automatisch onderdrukken van radioreclameprogramma’s
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Twee nieuwe veldeffecttransistoren BFW10 en BFW11 van Philips
 • Precisie-potentiometer, aangedreven door een integrerende motor: Spanning of stroom omgezet in weerstand
 • Transmissiemetingen bij kleurentelevisie signalen (deel 1)
 • Spectaculaire tafelcomputer 9100A van de Hewlett-Packard Company
 • Voor zendamateurs: Enkele begrippen voor het maken van een zendereindtrap
 • Nieuwe ontwikkeling van een optisch weergeefsysteem met koude kathode
 • Lichtgeleiders: Nieuwe doorbraak in de communicatie- en televisietechniek
 • Groeftaster-elementen en -armen van Ortofon
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • AEG bouwt nieuw complex in Amsterdam-Slotervaart
 • Fysioscoop: Meet- en informatieverwerkend ensemble voor fysiologische research
 • Rohde & Schwarz nieuwigheden in de meet- en telecommunicatietechniek
 • SYSTEM 5, SYSTEM 6 en SYSTEM 7 van AIM-Electronics
 • Draagbare IC-counters van Systron + Donner
 • Piëzo-elektrische resonatoren van Philips
 • Boekbespreking: Transistoren, theorie en praktijk deel IV
 • Boekbespreking: Ja en nee met transistors
 • Boekbespreking: Short Wave Listening
 • Boekbespreking: Schakelen met transistors
 • Boekbespreking: Radiogolven
 • Boekbespreking: Schaltungsalgebra
 • Boekbespreking: Thin Film Micro-electronics
 • Boekbespreking: Telefunken Laborbuch deel IV
 • Nieuwe ontwikkeling op hoorapparatengebied: Zeer klein compleet toestelletje kan in het oor worden gedragen
 • Eindversterker met complementaire transistoren met AD161/162

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, oktober 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Voordracht prof. dr. ir. R. M. M. Oberman op de persconferentie FIAREX 68
 • Tentoonstellingskalender 1968
 • Uiterst zuivere chemicaliën uit Billiton-Arnhem
 • Communicatiecentrum van het State Department verwerkt 10.000 berichten per dag
 • Van de redactietafel: TV-nieuws van de Hannover Messe 1968
 • Invloed van de woonruimte bij HiFi-weergave
 • Salon Radio-TV-HiFi 68, 11-20 october Internationaal Rogiercentrum Brussel
 • Ruimtesatellieten leiden schepen 
 • Professionele viersporen magnefoon voor 1" band van Studer
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe methode voor toevoeren van informatie aan computer met behulp de IBM050 magneetbandschrijver en de IBM2495 cassettebandlezer
 • Ventilatoren voor koeling van elektronische apparaten
 • Voor de donkere kamer: Philips doka-timer typen FP101 en PDC010
 • Veldeffect-transistoren: Schakelelementen (deel 6)
 • Universele Hi-Fi eindversterker MEV-101 geheel uitgevoerd in Montaflex (deel 2)
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 3)
 • Puls Code Modulatie (deel 1)
 • Boekbespreking: Radio-Service-Handbuch
 • Boekbespreking: Funktechnik ohne Balast
 • Boekbespreking: Vier nieuwe 'Radio Praktiker'-boekjes
 • Boekbespreking: Service-gids installatie-techniek
 • Boekbespreking: Geluid op band
 • Boekbespreking: Interessante transistorschakelingen
 • Boekbespreking: Leitfaden der Transistortechnik
 • Boekbespreking: Bastelpraxis
 • Lassen van thermoplastische kunststoffen
 • Transmissiemetingen bij kleurentelevisie signalen (deel 2)
 • Testapparaat RM215-L voor het meten van doorslagspanning en isolatieweerstand
 • Simultaangebruik van computers via het telefoonnet
 • Storingsmeld-installatie van Remeja te Maastricht
 • Moderne radio-apparatuur voor Saoedie-Arabië
 • Ondertitelingseenheid de firma A.C.E.C.
 • Elektronica in het leidingwaterbedrijf
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, november 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Radio Electronica tweemaal per maand!
 • Elektronica-onderwijs in Nederland 
 • Fiarex-overzicht met standindeling 
 • Programma symposia en lezingen gedurende de Fiarex 1968
 • Internationaal TV-symposium 1969 te Montreux
 • Nieuw laboratoriumgebouw van Philips te Waalre
 • Hi-Fi 68 Düsseldorf
 • Communicatie-ontvanger type RC/410IR voor hoge frequenties met frequentiesynthesizer van G.E.C.-A.E.I.
 • Meng- en regelversterker
 • Halfgeleider cijferindicator: Nixiebuizen
 • De vereiste spectrale karakteristiek van het plumbicon en van het optische systeem in een televisiecamera
 • Nieuwe methoden voor het registreren van kleurenbeelden op eenvoudige magnetoscopen (Tripal)
 • Programmeerbare uni-junction transistor (PUT)
 • Veldeffect transistoren: Large scale integration (deel 6)
 • Synchroon geluid bij film met behulp van een ringgeheugen (deel 4)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Elektronische voltmeters
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Elektronische voltmeter met differentiaal versterker
 • Moderne elektronische signaalgenerator voor het instellen van de convergentie bij de kleuren-beeld-weergeefbuis
 • Inbouwen van autoradio's: Ontstoring van de auto is de belangrijkste voorwaarde
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Digitaal meten van frequenties van DC tot 40 GHz (deel 1)
 • Miniatuur TV-camera MC-311 van Ness Corporation

RADIO ELECTRONICA jaargang 16, december 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Interkama
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Magneten en hun moderne toepassingen 
 • Boekbespreking: Schaltungen mit Halbleiterbauelementen
 • Boekbespreking: Introductie tot de techniek der Digitale Rekenaars
 • Boekbespreking: Elektronen en kernen
 • Boekbespreking: The Thyristors and its Applications
 • Boekbespreking: Service-gids Radiotechniek
 • Boekbespreking: Elektronica in de informatietechniek
 • Boekbespreking: Praktische elektronica deel 2
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Eenvoudige middengolfafstemeenheid voor combinatie met geluidsversterkers
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Middengolf-afstemeenheid voor aansluiting op een antenne of centrale antenne-installatie
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Eindversterker voor een autoradio
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 8 Watt eindversterker voor de middengolf afstemeenheid
 • Digitaal meten van frequenties van DC tot 40 GHz (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Dopplervervorming in luidsprekers
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 4)
 • Kleurenbeeldbuis A63-11X en enkele van zijn bijzonderheden
 • Aansluitmogelijkheden van de MVV-101 en MEV-101 versterkers
 • Elektronische pulscounter (deel 2)
 • Veldeffect-transistoren: Spanningsgestuurde weerstanden (deel 7)
 • Boekbespreking: Grundlagen der Technischen Akustik
 • Boekbespreking: Elektronisch jaarboekje 1969
 • Boekbespreking: Dictionary of Electronics, Communications and Electrical Engineering Band II 
 • Puls Code Modulatie (deel 2)
 • International Radio-TV-Press Exhibition
 • In Memoriam prof. G. Holst
 • Blokkeeroscillator: Toegepast als element in een ontsteekschakeling voor stuurbare dioden
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium


RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 januari 1969 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Uitwisseling van praktische ervaring
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Röntgenstraal-diffusiebuis met roterende anode: Ontsluiering van de geheimen van het leven?
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 1)
 • Veldeffect-transistoren: Oscillatoren (deel 8)
 • Voedingsbron model 246 van Keithley
 • Twee watt versterker met de monolytische geïntegreerde schakeling PA237
 • Spreken met computers: Cyclops 3
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Microfoondynamiek (deel 2)
 • Orkaanwacht op Cape Kennedy Space Center
 • Puls Code Modulatie (deel 3)
 • Actief filter voor lage frequenties, met banddoorlaat- of bandstopkarakteristiek
 • Televisie-opneembuis voor zéér lage lichtniveaus: Image-orthicon
 • Analoge technieken (deel 1)
 • Toegepaste netwerktheorie gelijkstroom (deel 1)
 • Digitaal meten van frequenties van DC tot 40 GHz (deel 3)
 • Elektro-akoestiek op de Fiarex
 • Afdeling elektronen-optica van Delftse TH leverde uiterst belangrijke bijdrage aan onderzoek van het röntgenbeeld van de zon
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 15 januari 1969 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Micro-miniaturisatie in de praktijk
 • Hartimpulsgever met kwikzilver batterijen van Elliott-Automation
 • Veldeffect-transistoren: Choppers (deel 8)
 • Zelfinducties en transformatoren met ferroxcube kernen (deel 1)
 • Enkele schakelingen voor zelfbouw van een semiprofessionele regeltafel
 • TV-documentatie: Mini UHF-tuner Valvo AT6380/30
 • Kwarts-elementen van het Zwitsers-Amerikaanse merk KISTLER voor het meten van kracht
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 5)
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 2)
 • Puls Code Modulatie (deel 4)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Ik denk na... pneumatisch natuurlijk
 • Analoge technieken (deel 2)
 • X-Y schrijver met een lichtgevoeligheid van 5 μV/cm
 • Toegepaste netwerktheorie gelijkstroom (deel 2)
 • Modern ontwerp voor het HF-gedeelte van een KTV-ontvanger
 • Boekbespreking: Bandrecorderboek

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 februari 1969 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nog eens, dopplervervorming
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • IBM 1275: Optische lees- en sorteermachine
 • Boekbespreking: Der Tonband-Amateur
 • Analoge technieken (deel 3)
 • Enkele schakelingen voor zelfbouw van een semi-professionele regeltafel (deel 2)
 • Professionele opneem- en weergeefkoppen
 • TAA300 vermogensversterker in geïntegreerde vorm
 • Elektronische pulscounter (deel 3)
 • Praktijk uit het lab: Operationele versterker als nulversterker in temperatuurregelaar
 • KTV-beeldbuis zonder schaduwmasker en één elektronenkanon
 • Elektronische pechlamp met omschakelbare flitsfrequenties
 • Automatische analyse-apparatuur van Philips voor ENCI in Maastricht
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 3)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Harmonische oscillatoren met FET’s
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: RC-oscillatoren met FET's
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 15 Watt geluidsversterker met Si-transistoren in gedrukte bedrading
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Voorversterker voor elektro- en magneto-dynamische pickup
 • Venner tellers TSA6634A/2 en TSA6636/2
 • Toegepaste netwerktheorie gelijkstroom (deel 3)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 15 februari 1969 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Firato 1969 in het verschiet, Hi-Fi komt op de voorgrond
 • Internationale vereniging 'PRO ELECTRON' opgericht
 • Voedingskaart 2 x 15 V met monolitische spanningsregelaars
 • Reduction Camera type 1503 en Photorepeater type 1480
 • Fototimer zonder elco's
 • Magnetodiode: Nieuwe detector voor zwakke magnetische velden
 • Camera voor kleurentelevisie: Voordracht door de Heer F. W. de Vrijer (Philips, Eindhoven)
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 6)
 • Puls Code Modulatie (deel 5)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 4)
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek (deel 1)
 • Zelfinducties en transformatoren met ferroxcube kernen (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Reed Only Memory (ROM) in large scale integration
 • Modern ontwerp voor het HF gedeelte van een KTV-ontvanger
 • Boekbespreking: Electriciteitsleer deel 2 - Wisselstroom
 • Elektrische temperatuur metingen
 • S + D model 8150 timecode generator en reader
 • Geanodiseerd aluminium met voorgekleurde lichtgevoelige laag
 • Toegepaste netwerktheorie gelijkstroom (deel 5 en slot)
 • Kleurfilter-schakeling voor betere zwart-wit ontvangst
 • Keramische plaatcondensatoren voor printmontage
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Polyester in de moderne elektronica
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 maart 1969 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Kwaliteitscontrole in Japan
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Landlijn versterkers gebruikt voor zeekabels
 • Korte berichten
 • Elektronisch wegen
 • Elektronische auto-ontsteking (deel 1)
 • Eenvoudige doka-timer voor de amateur-fotografen die hun donkere-kamer-werk zelf willen doen
 • Boekbespreking: Service Gids Transistortechniek
 • Systron Donner analoge computer SD3300
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 5)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Intercom
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Hoogohmige voorversterker met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Elektronenflitser met spanningsbewaking
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Elektronische metronoom
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Astabiele multivibrator met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Gevoelige schakelversterker
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakelversterker die reageert op een wisselspanning
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakelversterker voor akoestische signalen
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stuurautomaat voor een diaprojector
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Differentiaalversterker met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Bewaking van het toerental van een motor
 • Silicium veldeffect transistor BFW61
 • Complementaire LF-siliciumtransistoren BC146 en BC200 voor lage voedingsspanning
 • Ontwerpen van speciale transistorschakelingen met behulp van nullatoren en noratoren
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronicamonteur voorjaar 1968
 • Frequentiemeting: Bespreking van de nauwkeurigheid bij het digitaal meten van een frequentie 
 • Modulatiemeting
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 maart 1969 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Typebenaming van halfgeleiders en geïntegreerde schakelingen
 • Ervaringen met de stereoversterker SV52B
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Seriestabilisator voor 22 V - 0,15 A
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Gestabiliseerde voeding voor 30 V - 0,5 A
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Ruisarme UHF-antenneversterker
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren :Gestabiliseerde voeding voor 20 V met stroombegrenzing
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Afstemmer voor de FM-band
 • LF meelopende golf- en spectrum-analysator van Quan-Tec
 • Elektronische auto-ontsteking (deel 2)
 • 'Digital set' programmaregelaar biedt nauwkeurige en flexibele regeling van batch-processen
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Thyristor-stuurschakelingen opgebouwd uit functionele standaardeenheden
 • Kleine ets-machines voor laboratoriumgebruik van KRESSILK PRODUCTS
 • Rohde & Schwarz’s UC-17 verbindt onderling verschillende systemen
 • Elektromagnetisch massageheugen van Philips
 • Microfoons MBC520, MBC527, MB301, MB215 en MB220 van Mikrofonbau GmbH
 • Contactloos transmissiessyteem van Philips voor metingen aan draaiende machinedelen 
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 april 1969 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Magnetofoon als videorecorder, revolutionaire ontwikkeling op het gebied van magnetische beeldregistratie
 • Elektronische films
 • Markelo en Smilde in stereo!
 • Nieuw soort lichtdetector van RCA
 • Korte berichten
 • Iets over fysiologische sterkteregeling en de niveauschakelaar
 • ITT brengt klein-formaat beeldbuis
 • Dikke-film techniek doet zijn intrede in de radio-industrie
 • Analog/Digital Designer van Heath
 • Meten = weten: Meten we de zelfinductie wel juist? 
 • Ultrasonische detector voor het controleren van druk
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Geluidsversterkers met transformatorloze eindtrappen
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 2 watt-versterker met complementaire eindtrap
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Voorversterker met toonregeling
 • Nieuwe luidsprekers van BANG & OLUFSEN
 • Praktijk uit het lab: Nauwkeurige temperatuurmeting met een kwartskristal
 • Koolstofvezel: Materiaal van de toekomst
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 6)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Siemens meetinstallatie tot 25 MHz met een nauwkeurigheid van 1 ‰
 • Ruisarme band voor hoog opneempeil
 • Dr. A. F. Philips en avondtechnicum van de PTI in Hilversum kreeg nieuwe huisvesting
 • Praktische toepassing van Sl-eenheden 
 • Boekbespreking: Tonstudiotechnik
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus voorjaar 1968
 • HiFi FM-afstemeenheid FM-13 (deel 1)
 • Ferromagnetisch geheugen met controlecircuit in één moduul
 • Ontwerpen van speciale transistorschakelingen met behulp van nullatoren en noratoren (deel 2)
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek: De elektriseermachine (deel 2)

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 april 1969 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Economisch automatiseren
 • Boekbespreking: Farbfernsehen
 • HiFi FM-afstemeenheid FM-13 (deel 2)
 • Thyristor-ontsteking voor automobielen
 • Vermogenstransistor BD124 voor LF-eindtrappen (deel 7)
 • Papier transistors op de Western Electronic Show and Convention
 • Grootste Engelse hybride computersysteem in bedrijf genomen
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 7)
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 7)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Relais en lampdrijvers
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Versterker met TAA320 als ingangsschakeling
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Gestabiliseerde voeding met LM200 van NatSemi
 • Triac spanningsregelaar NS2
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek: Aloiso Galvani (deel 3)
 • Vervaardigingstijd van halfgeleider IC-maskers van vier weken tot twee dagen teruggebracht
 • Automatische temperatuurregeling van CV-installaties
 • Elektronische industrie in Japan: Huidige stand der ontwikkeling en richtingen voor de toekomst (deel 1)
 • Wijzigingen in de 2 x 2 W stereo versterker van Hapé
 • Ultrasone vertragingslijnen voor KTV-ontvangers
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Blik achter de schermen bij Nordmende
 • Kirksaeter audio apparaten
 • Laminated transistors: Nieuwe constructietechniek voor transistoren van groot vermogen
 • Philips miniatuur Thermocoax-thermokoppels voor temperaturen tot 1.000 °C

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 mei 1969 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Opzienbarend artikel in Der Spiegel, is PAL-KTV niet van dr. Bruch?
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • International Broadcasting Convention, Londen 1968 (deel 1)
 • Patientbewakingssysteem van Honeywell
 • Reacties van lezers: Hoe slecht is dat toestel?
 • Reacties van lezers: Nog eens, elektronische auto-ontsteking
 • Reacties van lezers: Magnefoon als videorecorder (2)
 • Moderne reproduktiemethoden ten behoeve van ontwerptechnieken
 • Besturing door middel van toonfrequente stuurimpulsen
 • Tweerichting thyristoren en dioden: Triac's en diac's (deel 1)
 • Industriële elektronica: Hoogfrequent verhitting met moderne apparatuur van Körting
 • Trinitron: Vereenvoudigde kleurenbeeld weergeefbuis met grotere helderheid
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Geluidsversterkers met transistoren uit het Philips programma
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: HiFi-versterkers met silicium transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Voorversterker voor de Philips HiFi-versterkers
 • Boekbespreking: Funktechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: Kleurentelevisie
 • Boekbespreking: De jonge elektronicus
 • Sitral-techniek: Nieuwe bouwstenen (deel 1)
 • Analoog-digitaal recorder/generator EH-702 van E-H Research Laboratories met magneetkern geheugen
 • Versterker met complementaire transistoren AC187/AC188
 • Meten = weten: Hoe meet men spreidings- en wederzijdse inductie?
 • Geluidsregistratiewagen voor de grammofoonplatenindustrie van EMT
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 8)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • HiFi-International platenspeler 202 Electronic van Philips

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 mei 1969 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: MOS-techniek in opmars
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: NTSC-vectorscoop (deel 1)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 8 watt versterker met de transistoren AD161/AD162
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 12 watt HiFi-versterker met silicium transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 20 watt versterker met BD130 in de eindtrap
 • Reedcontacten en reedrelais
 • Fenlow analoge multiplier MX101
 • 'High-Level' logica van SGS
 • Cijferindicatorbuizen
 • Beeldbuizen met korte opwarmtijd
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 8)
 • Nieuwe systemen voor communicatie via satellieten
 • LF-versterker met dynamiek-compressie (deel 1)
 • k (constante van Boltzmann) en waarom deze factor gelijk is aan 1,38 • 10-23
 • Sitral techniek: Nieuwe bouwstenen (deel 2)
 • Nieuws voor Handel, Industrie en Laboratorium
 • Braun-Lectron, het Lego voor de elektronica
 • Nieuwe transistoren voor HiFi-vesterkers van Philips
 • Boekbespreking: Veldeffecttransistoren

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 juni 1969 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Elektronicus als produktmanager
 • Het Instrument 1969
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Benzine-inspuitsysteem met elektronische sturing voor de Volkswagen 1600
 • Voorraadbeheer op de beeldbuis
 • IBM-7070 computer onderzoekt oude Spaanse literatuur
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek: Allessandro Volta (deel 4)
 • Tweerichting thyristoren en dioden: Triac's en diac's (deel 2)
 • Modulair meten: Constructie van meetapparatuur volgens een modulair opbouwsysteem
 • Bandopnamen in diepvries
 • Apollo maan TV-camera
 • Elektrische eigenschappen van halfgeleiders geanalyseerd en voorspeld door hoge druk metingen
 • LF-versterker met dynamiek-compressie (deel 2)
 • Bipol elektronisch leerspeelgoed
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: NTSC-vectorscoop (deel 2)
 • Meten = weten: Meting van de tijdconstante van weerstanden
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Antenneversterker TKV 15-2 van Fuba
 • Componentenkeuze voor dubbel-T filters
 • Snelle multikanaal nuclaire analyser 5400A van Hewlett-Packard
 • Salons Internationaux des Composants Électroniques et de Électro-acoustique
 • Elektronische industrie in Japan: Huidige stand der ontwikkeling en
 • richtingen voor de toekomst (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Lichtstraal controleert toleranties
 • Audio spectrumanalyser 8054A van Hewlett-Packard

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 juni 1969 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Computers als hulpmiddel bij de gezondheidszorg
 • Modulair meten: Voedingseenheid MO-1
 • 16 weerstanden + 22 aansluitingen = variabele weerstand 1 tot 16.665 ohm
 • Symmetrische versterker voor dynamische microfoons
 • Computerresultaten op microfilm
 • Data-verwerking voor computer-analyse
 • Interval-schakelaar voor ruitewisser
 • Tweerichting thyristoren en dioden: Triac’s en diac’s (deel 3)
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: NTSC-vectorscoop (deel 3)
 • 4 Hz tot 2 MHz RC-oscillator model 209A van Hewlett-Packard
 • Toepassingsvoorbeelden van stappenmotoren (deel 1)
 • Boeiende entree van de Wiener Schwachstrom Werke
 • Satellieten spelen een grote rol bij televisie uitzendingen
 • Fluxmeter met digitale uitlezing
 • Tekenmachine voor gedrukte schakelingen
 • 'Low noise - high output': Meer dan een modewoord!International Broadcasting Convention Londen 1968 (deel 2)
 • Stereofonering van de zender Goes
 • Steun voor Kongolees elektronica-onderwijs

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 juli 1969 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Radiomonteur NERG - Elektronica-monteur NERG?
 • Expositie van Pye bedrijfs- en verkeerstelevisie
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Voorversterker met FET-ingang voor bredeband-oscilloscoop
 • Nieuwe constructie voor een computer geheugen
 • AGA-Thermovision: Nieuwe faciliteit voor het bestuderen van thermische verschijnselen
 • Nieuwe ontwikkelingen bij omroepzenders
 • Elmiskop 101: Een nieuwe elektronenmicroscoop met groot vermogen
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek: Bewogen jaren rond de eeuwwisseling (deel 5)
 • Boekbespreking: Veldeffect-Transistoren
 • Modulair meten: Sweepgenerator MO-2
 • Microfoongevoeligheden en haar uitdrukkingsvormen (deel 1)
 • Schrijfmachine voor gehandicapten
 • Transistor morsegenerator in zakformaat
 • Optisch gekoppelde isolatoren
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 9)
 • Zichtbaar geluid door ijzerdeeltjes
 • Toepassingsvoorbeelden van stappenmotoren (deel 2)
 • Vochtigheidsmeting
 • Oberlin Smith, een vergeten uitvinder: Het eerste idee van 'geluidsdraden' ontstond 80 jaar geleden
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: Enkele toetssignalen (deel 4)
 • Elektronische ogen voor een blinde
 • Limiters in Sitral-techniek
 • Horen met de handen: Nieuwe ontwikkelingen voor doven en blindedoven
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 juli 1969 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Elektronica op de Hannover Messe
 • Radio hoogtemeters voor 3B Trident Autoland System
 • Elektro-akoestiek op de Hannover Messe
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: NTSC-Vectorscoop type 520 van Tektronix en de PAL-Vectorscop modellen PC-13-VO en PC-VD-43 van Fernseh (deel 5)
 • SATAN, een instrument ter beproeving van computergeheugens
 • Afgestemde kringen voor de TV-banden IV en V (deel 1)
 • Satelliet-navigatiesysteem op de Queen Elisabeth II
 • Microfoon gevoeligheden en haar uitdrukkingsvormen (deel 2)
 • Modulair Meten: IJkgenerator MO-3
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Elektronische pulscounter (deel 4)
 • Theta Pinch: Droom van geleerden weer een stap dichter bij de verwezenlijking
 • Lichtstip aftasting van 16 mm film (deel 1)
 • Philips Zentrallaboratorium: Ingebouwde ferrietantenne verbetert FM-ontvangst
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 augustus 1969 (15)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Er zijn ook nog andere studenten!
 • Thyristor gestabiliseerde voeding voor KTV-ontvangers
 • Draadgeheugen in ontwikkeling bij Siemens
 • Cermet: Weerstandsmateriaal voor trimpotmeters, combineert voordelen van draadgewonden- en kooltypen
 • Tentoonstellingskalender 1969
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: SECAM-Scoop (deel 6)
 • Communicatie satellieten techniek (deel 1)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Praktijk uit het lab: Stroommeter en integrator voor stromen van 0,1 nA tot 200 μA (deel 1)
 • Boekbespreking: Grundlagen der Elektrotechnik
 • Boekbespreking: Transistorontvangers en versterkers zelf bouwen
 • Organino 5 octaafs
 • 6e Internationale TV-Symposium Montreux 1969
 • Uit de geschiedenis van de elektrotechniek: Sir Benjamin Thompson, graaf von Rumford (deel 6)
 • Elektronische pulscounter (deel 5)
 • TAA771, geïntegreerde schakeling voor autoclignoteur
 • Lichtstip aftasting van 16 mm film (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 augustus 1969 (16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies (1): Komende tentoonstellingen, kleur is troef
 • Redactionele Emissies (2): Nogmaals Hi-Fi op de Firato
 • Elektristor: Spectaculair radioactief halfgeleider-element
 • Serie pneumatische drukzenders van Taylor
 • Uitgangspentode PCL805
 • Praktijk uit het lab: Variabele TTL-frequentiedeler
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 9)
 • Thyristor-omvormer in bouwkit voor scholen en universiteiten
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Tweerichting thyristoren en dioden: Triac’s en diac’s, enkele praktische toepassingen (deel 4)
 • Luminoforen met hoog lichtrendement
 • Praktijk uit het lab: Stroommeter en integrator voor stromen van 0,1 nA tot 100 μA (deel 2)
 • Britse draagbare TV opname-apparatuur
 • Music Power Output
 • Hartgangmaker met geïntegreerd circuit
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: Meten met de vectorscoop (deel 7)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Toerentalregeling van seriemotoren met behulp van een tachometer 
 • Boekbespreking: Grondbeginselen van de kleurentelevisie-techniek 
 • Boekbespreking: Avonturen met een bandrecorder

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 september 1969 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Economie van micro-montage
 • Standoverzicht Firato 1969 
 • Deelnemers Firato
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 10)
 • Professionele magnetofoon M5C van Telefunken
 • Praktijk uit let lab: Voedingskaart 2 x 12 V a 15 V - 100 mA voor kritische schakelingen en gevoelige op-amp's
 • Praktijk uit het lab: Supplementaire voedingskaart voor DTL- en TTL-voeding
 • Verticale afbuigversterker voor een 300 MHz oscilloscoop
 • LED’s en laserdioden: Wat zijn dat precies?
 • Getransistoriseerde cassette magnefoons voor gebruik in de auto
 • Meten = weten: Stromen en spanningen bij het meten van zelfinductie
 • Spanningsgeregelde oscillator van 30 MHz
 • Alpha 3: Revolutionaire ontwikkeling op het gebied van de auto-antenne
 • Probeert u het ook eens: Handleiding voor het maken van doe-het-zelf geluidsbanden
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1968
 • Handige draagbare magnetoscoop van Shibaden, type SV-707E
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 10)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Elektronische lichtmeter
 • Synchroonmotoren
 • Miniatuur transistoren van SGS
 • Afgestemde kringen voor TV banden IV en V (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Magnettontechnik

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 september 1969 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Geïntegreerde schakelingen voor radio en televisie
 • Standoverzicht Firato 1969
 • Deelnemerslijst Firato 1969 in alfabetische volgorde
 • Het Elektron op de Firato
 • Op de Firato wordt de HiFi-straat een STILLE straat
 • IC-vermogens versterkers (deel 1)
 • Hitachi Videorecorder LDL1000
 • Vectorscoop en zijn toepassingen: Meten met de vectorscoop (deel 8)
 • Communicatie satellieten techniek (deel 2)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 oktober 1969 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Het Instrument 1969
 • Dialoog met de computer: Synthetisch stemgeluid in een radio hoorspel van de Saarlandischen Rundfunk
 • Standoverzicht tentoonstelling 'Het Instrument'
 • Voor onze zendamateurs: Draagbare zender voor 144 en 432 MHz (deel 1)
 • Transistor metronoom voor luidsprekerweergave
 • Correlatie functie computer (deel 1)
 • Filters zonder spoelen: Ontwerp van actieve RC-filters met laddernetwerken en op-amp's (deel 1)
 • pH meting en meettechniek (deel 1)
 • Microberichten naar de maan: Schijfje van zuiver silicium waarop door Sprague een tekst is aangebracht
 • Universele 250 MHz oscilloscoop: Model 183A van Hewlett-Packard
 • Testen van digitale IC’s

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 oktober 1969 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Aanschouwelijke regeltechniek
 • U.I.T. = Union International des Télécommunications
 • Meer dan 3000 transistoren op één chip
 • Ezelsbruggetje voor PAL hulpdraaggolf frequentie
 • Tentoonstellingskalender 1969/1970
 • Praktijk uit het lab: Afgestemde ferroceptor kamerantenne, gevoeliger én selectiever ontvangst van 0,5 tot 3 MHz
 • Voor onze zendamateurs: Draagbare zender voor 144 en 432 MHz (deel 2)
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 11)
 • pH-meting en meettechniek (deel 2)
 • Correlatie functie computer (deel 2)
 • Insteek modules voor VHF-tuner
 • Rectificatie: Intervalschakelaar voor ruitenwisser uit nummer 12
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 11)
 • Filmtechniek: Reportocord en piloottoonsysteem
 • Verplaatsbare professionele mengtafel van Studer
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus najaar 1968
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 1)
 • Boekbespreking: À Steringa Idzerda
 • Boekbespreking: Muziekinstallaties voor Mono en Stereo
 • Boekbespreking: Praktische Stereo
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 november 1969 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: 50 jaar radio-omroep in Nederland, ofwel wie van de drie!
 • Herdenking op 6 november dat 50 jaar geleden de eerste radio-omroep uitzending in Nederland plaatsvond
 • C. van Laar 50 jaar bij Kluwer
 • De wereld van Stereo 8: Een geduchte concurrent voor de cassette
 • Nieuwe wedstrijd voor jonge onderzoekers
 • Weegschaal met digitale prijsaanduiding
 • Firato HiFi-stereo programma van Philips: 22RH580, 22RH591, 22RH590, 22RH690, 22RH691 en 22RH790
 • Cijferindicatoren afleesbaar in direct zonlicht
 • Union International des Télécommunications
 • Prof. Geluk naar Wereldomroep
 • IC-vermogensversterkers (deel 2)
 • Groot-formaat projectieschermen bij de Saturnus lanceringen
 • Output meten: Zelfbouw van een audio wattmeter
 • Grondstation Raisting II in de slotfase
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 2)
 • L123 spanningsregelaar van zowel positieve als negatieve spanningen
 • Automatisering in de tuinbouw
 • pH-meting en meettechniek (deel 2)
 • Mark IV: Bandafspeler voor blinden en gehandicapten
 • SITA-telecommunicatienet schakelt over op de eisen van de toekomst: Computer-gestuurde data-verbinding met hoge transmissiesnelheid in gebruik genomen
 • Meten van soldeerbaarheid
 • Praktijk uit het lab: Opsporen van elektrische leidingen
 • Laagfrequent wobbulator Model 3305 van Hewlett-Packard voor vier decaden frequentiezwaai
 • 6e Internationale TV Symposium Montreux-1969: Audio-nieuws (deel 1)
 • Boekbespreking: Spectrum Maanatlas
 • Boekbespreking: Het elektrisch overbrengen en verwerken van imformaties
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 november 1969 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Fotografische uitrusting van de Luna Orbiter
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 3)
 • Scientific and technical communication
 • 6e Internationale TV Symposium Montreux-1969: Audio-nieuws (deel 2)
 • Schakelingen met hallgeneratoren en fluxistoren
 • Correctie 'Vermogensversterkers met IC's' in radio electronica 1969 - No. 18
 • Praktijk uit het lab: Stabiele kristal-oscillator
 • Lineaire versterkers in geïntegreerde schakelingen (deel 9)
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 12)
 • PRO ’12 magnefoon van Philips
 • Europa en de ruimte-telecommunicatie
 • Cassette videorecorder voor kleurentelevisie
 • 18e Salon Interelectronic: 25 tot en met 30 november 1969 - Rogier Centrum - Brussel
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 1 december 1969 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: De Amerikaanse uitdaging
 • Tentoonstellingskalender 1970
 • Hypermoderne verwerking van oeroude signalen
 • Terugblik op: Stuttgart, Firato en Het Instrument
 • Een computer tekent optische systemen
 • President Johnson heeft in augustus 1967 een 'Task Force on Communication Policy' geïnstalleerd
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Eerste TV-ontvanger ter wereld met een plat elektroluminescentie beeldscherm
 • Praktijk uit het lab: Eenvoudige transistor ohm-meter
 • Stereo-basisregeling (deel 1)
 • Geluidsversterker met complementaire transistoren AD161/AD162
 • Praktijk uit het lab: Logarithmische verhoudingsmeter voor stromen tussen 10-10 en 10-5 A  (deel 1)
 • UHF radiotelefoon van geringe afmetingen
 • Communicatie satellieten techniek (deel 3)
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 4)
 • Global Atmospheric Research Program (GARP)
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1969
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Rectificatie: Zender voor 144 en 432 MHz, RE 19
 • Automatische besturing van zeeschepen d.m.v. een gyrokompas
 • Toegepaste netwerktheorie - gelijkstroom (deel 5)
 • Opteller voor parallelbewerking met anticiperende overdracht
 • Nieuwe symboolindicator is een halfgeleider
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • HF dubbelstraal oscilloscoop PM3231 van Philips
 • Boekbespreking: Elektronisch Jaarboekje 1970
 • Boekbespreking: Transistoren, theorie en praktijk
 • Boekbespreking: Kleurentelevisie, een algemene introductie

RADIO ELECTRONICA jaargang 17, 16 december 1969 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Dag meneer van der Horst, commandowisseling op de 'brugschakeling' van Radio Electronica
 • Praktijk uit het lab: Vierkantsgolfgenerator met geïntegreerde schakeling
 • Stereo-basisregeling (deel 2) 
 • Filters zonder spoelen: Ontwerp van actieve RC-filters met laddernetwerken en opamp's (deel 2)
 • Computer-aansluiting via satelliet
 • Praktijk uit het lab: Logarithmische verhoudingsmeter voor twee stromen tussen 10 -10 en 10 -5 A (deel 2)
 • Kleurenmagnetoscoop IVC800 van 'International Video Corporation'
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 13)
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 5)
 • Meten = weten: Welke vervangingsschakeling bij capaciteitsmeting?
 • Gelijkstroommotoren, een verrassende come-back
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 januari 1970 (1)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Opnieuw beginnen in een nieuwe, kleurige gedaante
 • RE-Journaal 
 • Computer gestuurde geluidsmeetopstelling voor Schiphol
 • Bliksembezoek van de maanreizigers Armstrong, Aldrin en Collins 
 • Automatisering in de detailhandel
 • Dubbelfazige vermogensregeling met thyristoren
 • The International Audio and Photo-Cine Fairs 1969 in de National Hall Olympia
 • Parametrische versterker in satelliet communicatie station
 • Eendracht maakt macht: 'Radio Electronica' en 'Electron Digest' fuseren
 • Ferroxcube-kernen van Philips voor Amerikaanse deeltjesversneller
 • Micro-E-transistoren
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: TAA293 in een LF-versterker voor een eindvermogen van 1,4 W
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: TAA293 als AM/MF-versterker
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: TAA293 als Schmitt-trigger
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: TAA293 als a-stabiele multivibrator
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: TAA293 als kristaloscillator
 • KTV-standaard converter voor ITN-televisiecentrum in Londen
 • Praktijk uit het lab: Elektronische tijdschakelaar voor universeel gebruik 
 • Isolatiedoorslag zonder blijvende beschadigingen: Zelfreparerende condensatoren
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux - 1969
 • Kleurencamera IVC100
 • Interelectronic 1969
 • Meten = weten: Hoe beïnvloeden aardcapaciteiten en zelfinducties de capaciteitsmeting?
 • Glas met optische vezelkern met hoge brekingsindex
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 6)
 • Niveaumeting met behulp van radio-actieve isotopen
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus voorjaar 1960
 • Informaties op 0,009 vierkante millimeter
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium 
 • Inhoudsopgave 1969

RADIO electronica jaargang 18, 16 januari 1970 (2)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Programma voor Europeanen, een reactie op 'De Amerikaanse Uitdaging'
 • Plaats van de computer in het constructiebureau 
 • Praktijk uit het lab: Sinusgenerator voor zelfbouw, 10 Hz tot 100 kHz
 • Crossfield-systeem in het magnetisch opneemproces
 • Kortegolfontvanger van PA0QHB
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 14)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Eenvoudige laagfrequentversterker met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Bredebandversterker met hoogohmigc ingang met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Selectieve versterker met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: RC-oscillator met TAA151
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Geluidsversterker van 3,4 watt met TAA151
 • 20 jaar cyclotron van het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek
 • Versterkers en oscillatoren berekend met vierpool parameters (deel 7)
 • Computer simuleert waterbewegingen
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders (deel 1)
 • Nieuwe TV-camera ITV-15 van Caramant
 • Ultrasonische vermoeidheidstester
 • HUSTLE: Helium Underwater Speech Translating Equipment
 • Sela mengversterker voor de Nagra 
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Geïntegreerde intraveneuze drukopnemer
 • Herwinnen van door ruis gemaskeerde signalen

RADIO electronica jaargang 18, 1 februari 1970 (3)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Historie van de radio in opmars
 • Tentoonstellingskalender 1970
 • Idzerda wereldprimeur!
 • RE-Journaal
 • Elektronische afregelapparatuur voor de benzinemotor
 • Testbeeld jagen
 • Bedieningslessenaar voor controle en alarmering van een luchtbehandelingsinstallatie
 • Conferentie over 'Science in Technical Education'
 • Oplossing van problemen rond de in- en uitslingerverschijnselen van TTL-geïntegreerde schakelingen
 • Automatische trein identificatie bij eerste metrosysteem in België
 • Praktijk uit het lab: Synchroon sperfilter voor brom
 • 7 cm oscilloscoop in Montaflex met 4,5 MHz bandbreedte
 • Praktische schakelingen met de lineaire IC μA709: DC-micro-ampèremeter
 • Praktische schakelingen met de lineaire IC μA709: Wienbrug oscillator
 • Praktische schakelingen met de lineaire IC μA709: Gestabiliseerde voeding
 • Analoge technieken (deel 4)
 • Afdeling elektrotechniek van de TH i Delft betrekt zij nieuwe behuizing
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux - 1969: Nieuws op satellieten-technisch gebied
 • Boekbespreking: Transistors in het audiofrequentie gebied
 • Boekbespreking: Halfgeleiders in de analoge techniek
 • Boekbespreking: Galliumarsenide lasers
 • Boekbespreking: II-VI-Compounds
 • Boekbespreking: Festkörperprobleme (Advances in Solid State Physics)
 • Boekbespreking: Thin-film Transistors (A new approach to microelectronics)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 februari 1970 (4)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Taak van de computer in de geneeskunde
 • Galliumarsenide en zijn nieuwste toepassingen
 • Het eerste jeugdlab in Nederland geopend in Eindhoven
 • RE-Journaal
 • Kwartsoscillator en -resonator kristalelementen: Een samenvattend overzicht en praktische gegevens (deel 1)
 • Praktijk uit het lab: Thermostaatblokje voor halfgeleiders en andere kleine onderdelen
 • PCM en de telecommunicatie van de toekomst
 • Digitale dokatimer
 • Transistor-lek meetapparaat
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Inverterende versterker met μA709
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Niet-inverterende versterker met μA709
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 10 watt geluidsversterker met μA709
 • Meten = weten: Meetfouten bij de meting van capaciteiten en zelfinducties
 • Praktijk uit het lab: Universeel toepasbaar netvoedingsdeel voor transistorapparaten 
 • Filmtechniek: Duocord-familie 
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 15)
 • Kleurencamera met Vidicon opneembuis: PK-730 van RCA
 • Boekbespreking: Meten
 • Boekbespreking: Magnetische Bildaufzeichnung
 • Boekbespreking: Elektrische Meetinstrumenten en Meetschakelingen
 • Boekbespreking: Laplacetransformatie in netwerken
 • Boekbespreking: Automatisering van Modelspoorwegen
 • Boekbespreking: Type designation for electronic devices (pro electron)
 • Boekbespreking: Luidsprekerbehuizing voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Radio en Televisieboek
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Positieve en negatieve fotocopieën door een vereenvoudigd diazo-procédé
 • Instantane frequentiebepaling bij microgolf signaal

Share

RADIO electronica jaargang 18, 1 maart 1970 (5)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Onderwijs Elektronica, onderontwikkeld gebied!
 • Redactionele Emissies: Onderwijs Elektronica
 • Technici dichter bij de dichters?
 • Poëzie de techniek vooruit: Een gedicht van Jan Hanlo
 • 'See in the dark' GTNV-1 TV-camera van Standard Telephones and Cables
 • TV-documentatie: Graetz combi-tuner
 • Kwartsoscillator en -resonator kristalelementen: Oriëntatie der kwartsplaatjes (deel 2)
 • Literatuuroverzicht uit recente boeken en tijdschriften
 • Wereldconferentie over radiocommunicatie
 • Laser hoogtemeter
 • Toepassing van keramische resonatoren
 • Met hoge snelheid copiëren van geluidsbanden
 • Nieuw type aanvliegbaken in Spijkerboor
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Regelbare HF- en LF-versterker met de CA3028
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Cascodeversterker met de CA3028
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Balansmengtrap met de CA3028
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Enkelvoudige mengtrap met de CA3028
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Zelfoscillerende mengtrap met de CA3028
 • Europese draad-televisie
 • Transistor sinus/vierkantsgolf generator, 10 Hz tot 100 kHz
 • Nieuwe techniek om precisiespoelen te maken: In het Philips Nat Lab te Eindhoven
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders (deel 2)
 • Pleumeur-Bodou II nu operationeel: Tweede satellieten-grondstation in Frankrijk in bedrijf
 • Elektronische letter- en cijferopbouw met de Videograph
 • MF- en LF-versterker met de TAA151
 • Video cassette-afspelers van RCA
 • Communicatie satellieten techniek: Europese projecten, Saros II en Olympia (deel 4)
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Radiogolven, uitstraling, voortplanting, ontvangst
 • Boekbespreking: Transistor ontvangers en versterkers zelf bouwen
 • Boekbespreking: Transistoren theorie en praktijk
 • Boekbespreking: Kleurentelevisie

RADIO electronica jaargang 18, 16 maart 1970 (6)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Juiste aansluitingen van de UHF-transistor AF239
 • LASER (Lezer) reflecties: Afgestemde ferroceptor
 • Redactionele Emissies: Filmtechnicus, wat is dat eigenlijk?
 • RE-Journaal
 • Kwarts oscillator- en -resonatorkristalelementen: Synthetische kwarts (deel 2)
 • Tijdrelais met silicium planaire transistoren
 • Oefencomputer IRIS 10-Enseigment van de Compagnie Internationale pour 1’Informatique
 • Intelsat II-F6 gelanceerd
 • Praktijk uit het lab: Elektronische autobewaking
 • Complementaire eindtrap met AD161/162 en TAA435 als stuurversterker
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders (deel 3)
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Versterkerschakeling met hoge ingangsimpedantie met MC1709CG
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Wisselspanningsvoltmeter met MC1709CG
 • Elektronische regeling van lichaamstemperatuur bij hartoperaties
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 16)
 • IC’s voor hoge spanningen
 • Nieuw hoofdgebouw voor de Utrechtse Jaarbeurs
 • Communicatie satellieten techniek: Toekomstig Nederlands grondstation (deel 5)
 • Directe televisie-ontvangst van satellieten in 1975?
 • Geslaagde demonstratie van Bowers & Wilkins model 70 elektrostaat
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe ferriet technologie verbetert geïntegreerde schakelingen voor microgolven
 • Boekbespreking: The beginnings of satellite communications
 • Boekbespreking: Zo werkt kleurentelevisie
 • Philips brengt PCM-systeem op de markt
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 april 1970 (7)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Open brief aan alle radio- en TV-fabrikanten
 • Redactionele Emissies: Wat gaat Parijs brengen?
 • RE-Journaal
 • Nogmaals: Afregelapparatuur voor de benzinemotor
 • 'Commission on Instructional Technology' in Amerika ingesteld
 • Intervalschakelaar voor de ruitewisser
 • Akoestische holografie
 • THE SPUR: Nieuw televisie nieuwscentrum voor de BBC geopend
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Laagspanningsstabilisatoren met L123 (μA723)
 • Filmtechniek: Stereoscopische filmprojectie zonder bril
 • Indonesisch grondstation Djatiluhur op Java operationeel
 • Praktijk uit het lab: Elektronische schakelaar voor dubbelstraalbedrijf met een enkelstraal oscilloscoop
 • Afstandsbediende radio-boei voor seismologisch onderzoek van de zeebodem
 • Meten = weten: Nomogram voor berekening van verlies- en kwaliteitsfactor
 • Nieuw aandrijfsysteem voor studiomagnefoons
 • Tijdrelais met silicium planaire transistoren: Een aantal beproefde schakelingen
 • Kankerbestrijding met behulp van de computer
 • Televisie microscoop van Gillet and Sibert Ltd
 • Philips koepelluidspreker AD0160T
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur najaar 1969
 • Boekbespreking: Einheiten - Grundbegriffe - Messverfahren der Nachrichten - Übertragungstechnik
 • Boekbespreking: De Kortegolf Amateur
 • Meten van magnetische micropreparaten
 • 100 W hybrideversterker TA7625 van RCA
 • Automatisering van berichtenverkeer bij de Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij in Den Haag
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Marina 150: Radio-installatie voor de scheepvaart

RADIO electronica jaargang 18, 16 april 1970 (8)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Werkgroep erkenning
 • LASER (Lezer) reflecties: Radio Electronica, veel commercie en academisch geleuter, weinig toegepaste elektronica
 • Redactionele Emissies: Stereoscopische filmprojectie
 • RE-Journaal
 • Sneller telefoneren met computer gestuurde telefooncentrale
 • Films om op te schieten!
 • Monolitische spanningsregelaar MC1566 doorbreekt de spanningsbarrière
 • Documentatie: de Technisch Wetenschappelijke Afdeling (TWA) van de Nederlandse Ambassade te Washington bemiddelt!
 • Dipmeter met veldeffecttransistoren 
 • Standaardisatie videocassette recorder
 • Elektronische auto ontsteking
 • Uit de service: Versterker doormeten
 • Vastestof ATT-oscillator geeft groot microgolf vermogen 
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Toepassing van de lineaire geïntegreerde HF-versterker μA703 
 • NASA: De organisatie achter de Apollo vluchten
 • Nieuwe RCA-componenten: CA3055, CA3059, CA3064, TA7205
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 17)
 • Computer reserveringssysteem voor touroperators
 • Kleurenoverdracht d.m.v. een camera met drie plumbicons
 • Nieuwe toepassing voor supergeleiding
 • Nieuw servicecentrum van IBM in het Europahuis
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Boekbespreking: Vom Einmaleins zum Integral
 • Boekbespreking: Vom Punkt zur vierten Dimension
 • Boekbespreking: Matrix Algebra (A programmed Introduction)
 • Boekbespreking: Encyclopédie de l'Electricité
 • Heterostructure injection laser met hoog rendement en geringe drempelstroom
 • Ferrani Argus Multi Computer System ter besturing van nucleaire elektriciteitscentrales

RADIO electronica jaargang 18, 1 mei 1970 (9)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Idzerda, ...radiopionier
 • LASER (Lezer) reflecties: Verlichting elektrisch geregeld
 • Redactionele Emissies: Onderwijs via gesloten TV-circuit
 • RE-Journaal
 • Groot-Brittannië en de computerindustrie
 • Tentoonstellingskalender 1970
 • Pandicon cijferindicatiebuis ZM1200: De jongste ontwikkeling van Philips
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders (deel 4)
 • Instelbare laagspanningsvoedingen met silicium transistoren
 • Demonstratie door ITT van experimenteel communicatiesysteem over optische glasgeleiders
 • Kleine grondstations voor de civiele systemen met communicatiesatellieten
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus najaar 1969
 • Elektrometers: Soorten en eigenschappen
 • Boekbespreking: Einführung in die Festkörperphysik
 • Boekbespreking: Solid State Theory, Methods and Applications
 • Boekbespreking: Equilibrium Properties of aqueous Solutions of strong electrolytes
 • Boekbespreking: Introduction to Quantum Electronics
 • Boekbespreking: Fundamentals of Quantum Electronics
 • Boekbespreking: Transistoren (Physikalische Grondlagen und Eigenschaften)
 • Boekbespreking: Tensor Properties of Materials
 • Boekbespreking: On the formal Description of PL/I
 • Boekbespreking: Nichtlineare Regelungen III
 • Boekbespreking: Electronique des Impulsions
 • Boekbespreking: Les interconnexions en Electronique
 • Boekbespreking: Systemtheorie, Eine Einfürung für Ingenieure
 • Boekbespreking: Introduction aux Circuits électriques
 • Boekbespreking: Schakelen met Transistors
 • Boekbespreking: Transistor switching and sequential Circuits
 • Boekbespreking: Progress in Biophysics and Molecular Biology
 • Boekbespreking: Nichtlineare Regelungen II
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 mei 1970 (10)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Salon International des Composants Electroniques
 • Atoomonderzoek in het Europese kernonderzoekcentrum CERN te Genève
 • Symposium over geïntegreerde schakelingen van National Semiconductor
 • RE-Journaal
 • Self-Scan Panel Display: Een systeem voor low-cost presentatie van een middelgroot aantal alphanumerieke symbolen
 • Stereo-geluidsversterker voor hoofdtelefoon
 • Ingangsschakeling met zeer hoge ingangsimpedantie en met een 2N3819 FET
 • Modulatie-vervorming in luidsprekers (deel 1)
 • Praktijk uit het lab: Van laagspanning naar hoogspanning zonder transformator
 • Filters zonder spoelen (deel 3)
 • Parallelschakeling van gelijkrichterdioden
 • Communicatie satellieten techniek: Enkele theoretische aspecten (deel 6)
 • Portable TV-opneem installatie VT100 van Akai
 • Philips videocassette recorder
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 18)
 • HF monolitische transistor array van Hewlett-Packard
 • Boekbespreking: Integrierte Schaltungen in der Unterhaltungs Elektronik
 • Boekbespreking: Principles of Microwave Ferrite Engineering
 • Boekbespreking: Erdströme
 • Boekbespreking: Ultra micro Weight Determination in controlled Environments
 • Boekbespreking: Microwaves
 • Boekbespreking: Basis Nuclear Electronics
 • Boekbespreking: Bandrecorder, techniek en zelfbouw
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 juni 1970 (11)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Nogmaals, stereoscopische filmprojectie
 • LASER (Lezer) reflecties: Import van know-how uit het buitenland
 • Redactionele Emissies: Nieuws van de NAB-Show in Chicago
 • Intersynchronisatiesysteem voor TV-reportage
 • Vakantieleergang: Stochastiek in de elektrotechniek
 • Maritieme radio gaat TOR-systeem gebruiken
 • Tentoonstellingskalender 1970
 • RE-Journaal
 • VHF-voorversterker voor de twee meter band
 • Instructieve digitale schakelingen met de Analog Digital Designer
 • Ruisarme voorversterker met BC131
 • Eenvoudig testapparaat voor operationele versterkers
 • Tien bit digitaal-analoog converter DAC-10H van Analog Devices
 • Nieuwe communicatie ontvanger H2900 van Marconi
 • Modulatie-vervorming in luidsprekers (deel 2)
 • Radar kijkt verder dan de horizon
 • Meten = weten: Nauwkeurige afregeling van meetbruggen
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux - 1969: Dolby antiruis-systeem voor audio overdracht
 • Boekbespreking: Electronic solid-state Control
 • Boekbespreking: Nichtlineare Regelungen I, Grundlagen und Harmonische Balance
 • Boekbespreking: Einführung in die Praxis der dynamischen Programmierung
 • Boekbespreking: Service-Mesztechnik
 • Boekbespreking: Fernsehempfangstechnik Schwarzweiss und Farbe
 • Boekbespreking: Taschenbuch der Fernmelde Praxis 1970
 • Boekbespreking: Fading dispersive Communication Channels
 • Kleuren TV-monitor FME3371 van NordMende
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips: BD136/135, BD138/137, BD140/139

RADIO electronica jaargang 18, 16 juni 1970 (12)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Gaat de transistor naar het museum?
 • RE-Journaal
 • Grootbeeld KTV van Hitachi met lasers
 • Europees net voor computerkunde
 • Open house van het NaRaFi te Vorst bij Brussel
 • Transistoromvormers voor TL-buizen
 • Elektroluminescentie
 • Luchtvaartnavigatie- en verkeersleidingsapparatuur voor de jaren '70
 • Universele voeding ter vervanging van batterijen in draagbare radio's, magnefoons (recorders) en platenspelers
 • Toerentalregeling voor kleine wisselstroom seriemotoren
 • Spanningsgeregelde oscillator met geïntegreerde logische schakelingen
 • Nieuw Sound in Vision TV-transmissie systeem
 • Contactloze magneetschakelaars
 • Nieuw grondstation van General Telephone & Electronics International in Thailand
 • Hannover Messe: Nieuw leermiddel, systeem 3400 van BASF
 • Motorisch aangedreven TV-camera van IBAK
 • Straalverbindingsapparatuur zonder buizen en transistoren maar met gunn-elementen
 • Laserstralen: Muziek en donderslagen in licht
 • Netwerk-analysator model 8407A van Hewlett-Packard voor het bereik van 0,1 - 110 MHz
 • Agfa-Gevaert fabriceert de micronmask-plaat met het hoogste scheidend vermogen
 • Intelsil Inc. heeft meer dan 150 monolytische Dual PNP en NPN transistoren
 • Buil General Electric annonceert nieuw kaartsysteem voor gebruikers van kleine computers
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 juli 1970 (13)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Impressies uit Japan
 • ITT lanceert nieuw com-systeem voor meervoudige geluidsoverdracht bij TV via satellieten
 • Canada bouwt satelliet-communicatiesysteem voor binnenlandse TV- en telefonie-distributie
 • RE-Journaal
 • Hannover Messe 1970
 • Toshiba TMC-1 AX gesloten TV-circuit
 • Internationale TV-standaard converter van Rank Cintel in gebruik voor wereldkampioenschappen voetbal te Mexico 1970
 • VFO voor sturing van 144 MHz converters en zenders
 • Gelijkstroomversterker met hoogohmige ingang
 • En toch heeft de elektronenbuis nog niet afgedaan!
 • Praktijk uit het lab: Cosinussturing van thyristoren voor lineaire vermogensregeling
 • Intrument Och Matteknik im 70 - Zweden
 • Teac Europe van start in Amsterdam
 • Uit de filmservice: Van fotocel tot foto-element
 • Draai uw eigen TV-programma
 • Videotechnische voordrachten te Montreux: Camera’s (deel 1)
 • Hannover Messe: Philips/Valvo ontwikkelde nieuwe Plumbicon opneembuis
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 19)
 • Meten = weten: Hoe meten we de contactweerstand van condensatoren?
 • Boekbespreking: Philips Grammofoon-Bandrecorderboek voor de handel en service-bedrijven
 • Boekbespreking: Praktische elektronica deel 3, elektronische schakelingen
 • Boekbespreking: Het transistor knutselboek
 • Boekbespreking: Die Fernseh-Story
 • Nieuws voor handel en industrie
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 juli 1970 (14)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Laserstralen, muziek en donderslagen in licht
 • LASER (Lezer) reflecties: Communicatie-satellieten-techniek
 • LASER (Lezer) reflecties: Een vraag en een opmerking
 • Redactionele Emissies: Technologie van nu en morgen
 • Kleurenadapter FAM2000 van Grundig voor semi-professionele videorecorders
 • Grootbeeld TV-projectie met Tele-beam projector
 • RE-Journaal
 • Regeling van wisselstromen met een thyristor
 • Geprogrammeerd onderwijs van Siemens
 • Vergrootglas op vervorming (deel 1)
 • ITT bestaat vijftig jaar
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders: Darlington-fototransistor (deel 5)
 • FM-stereo met Görler-bouwstenen
 • Hi-Fi stereo versterker voor hoofdtelefoon
 • Röntgen/fluorescoop combinatie
 • Nationale Geluidswedstrijd 1970
 • Uit de filmprojectie: Hoeveel licht is er nodig?
 • Berekenen van koelplaten voor halfgeleiders
 • Nylonhars met normen van de Underwriters’ Laboratories
 • Videotechnische voordrachten te Montreux: Registratie op magnetische band (deel 2)
 • Actieve filters van Analog Devices
 • Professionele apparatuur van EMI: Studio magnefoon BTR4 en draagbare magnefoon L4
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Infrarood-spectrofotometer SP1000 van Pye Unicam

RADIO electronica jaargang 18, 1 augustus 1970 (15)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Televisieprogramma's op de plaat
 • RE-Journaal
 • Tentoonstellingskalender 1970
 • Ontwikkelingstendenzen in microgolftechniek
 • Technisch Tentoonstellingscentrum (T.T.C.)
 • Kleurenreportagetrein van de NOS
 • Onderdelenmontage door ponsband gestuurd
 • Fysische grootheden meten met kwarts
 • Magnetische cellen als schakel- en geheugenelementen
 • Meetloep voor normaalschrift
 • Synthese radiotelescoop te Westerbork
 • Elektronische thermometer met NTC-weerstand
 • Ruimtevaart-techniek op de luchtvaart tentoonstelling 1970 te Hannover
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 20) 
 • Een snelle thermograaf ontwikkeld door Dr. Hardeman bij Philips
 • Oosterhout heeft de primeur van een groot gemeenschappelijk antennesysteem
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 augustus 1970 (16)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Centrale Antenne Systemen
 • RE-Journaal
 • Halfgeleiders penetreren in het hoogvermogen microgolfgebied
 • Nog meer nieuws van de Hannover Messe
 • Elektrotechnische en elektronische conferentie te New York
 • DX-ontvanger voor middengolf en visserijband
 • Plaatsbespreken per automaat
 • Wat brengt ons het komende decennium inzake elektrische machines?
 • Opwekken van microgolven zonder buizen of transistoren
 • Thyristor ontstekingseenheid type HTZ94 van ITT Schaub Lorenz
 • Synchronisatiesysteem voor mobiele KTV-verbindingen
 • Nogmaals: De Graetz combi-tuner.
 • Schakelen van thermospanningen door middel van Mercury Wetted relais
 • Videotechnische voordrachten te Montreux: TV-meetapparatuur (deel 3)
 • Professionele kleuren TV-monitor CVTM1/56 van Barco
 • Boekbespreking: Power Sources 2 (Research and development in non-mechanical celectrical power sources)
 • Boekbespreking: Fuel Cells and Fuel Batteries
 • Boekbespreking: Rechenzentren, Planung von Bau und Einrichtung
 • Boekbespreking: Calculus for Electronics
 • Boekbespreking: Analyse binaire, Tomé 1 - Théorie et applications aux circuits combinatoires
 • Boekbespreking: Toepassing van de Laplace-transformatie
 • Boekbespreking: Analyse binaire. Tomé II - Clef des automates numeriques
 • Vermindering van ruis en drift door toepassing van een niet inverterende chopper versterker
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 september 1970 (17)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Planning voor Eurovisie satelliet voorlopig uitgesteld!
 • Kleuren videorecorders voor vrijetijdsbesteding
 • RE-Journaal
 • Vergrootglas op vervorming (deel 2)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kristaloscillator voor 27 MHz - 400 mW
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 27 MHz zender - 2 W
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Draadloze microfoon
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stereo-voorversterkers met CA3052
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Hoofdoscillator en drie delers voor een elektronisch orgel met CA3052
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Tremolo-circuit met CA3052
 • Studio luidspreker Europhon van Siemens
 • Elektronische auto-ontsteking
 • Voor de jongste amateur: Een eenvoudige IC-ontvanger met TAA293
 • TV-documentatie: TV-chassis 2123 (deel 1)
 • Lichtgevoelige en lichtgevende halfgeleiders: Cadmiumsulfide cellen (deel 6)
 • Toepassing CSPD-lichtdetector in combinatie met de lampeenheid 1MLU
 • Enige toepassingen van de fototransistor BPX25
 • Eenvoudige regelschakeling met IC’s: Met anti-parallel geschakelde thyristoren
 • Filmtechniek: Lichtbronnen voor filmprojectie, van koolboog tot xenonlamp
 • Hulpverlening per computer
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux 1969: Ampex-apparatuur
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 september 1970 (18)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Merk 'TL'
 • LASER (Lezer) reflecties: Schrikdraad installatie
 • Redactionele Emissies: En nog eens, dopplervervorming
 • Doppler’s Unvollendete
 • RE-Journaal
 • Principes voor het registreren van beeldsignalen op magnetische band
 • Elektronica in het uurwerk
 • TV-documentatie: TV-chassis 2123 (deel 2)
 • Scheidingstransformator voor zwart/wit en kleuren TV-ontvanger
 • Geluidsweergave in grote zalen
 • Volière schrikdraad installatie
 • Fluorkoolstofhars als isolatiemateriaal
 • 12½ jaar E-H Research Laboratories
 • TAA775: Geïntegreerd circuit voor autoclignoteur
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Union International des Télécommunications

RADIO electronica jaargang 18, 1 oktober 1970 (19)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Idzerda wereldprimeur
 • Cursus per beeldtelefoon van Siemens
 • Redactionele Emissies: De wereld draait... om elektronica
 • RE-Journaal
 • Lezingen- en symposiumprogramma Fiarex'70
 • Deelnemers Fiarex’70
 • Fiarex'70: Elektro-akoestiek en DIN-normen
 • Fiarex'70: Meetinstrumenten
 • Fiarex'70: Bipolair of MOS?
 • Metaalfilmweerstanden
 • Fiarex'70: Hogere harmonischen bij fazesturing met thyristoren of triacs
 • Fiarex'70: Nieuwe concepties op het gebied van oscilloscopen, de PM3200X van Philips
 • Zelf leerprogramma’s samenstellen met de BASF systemen 2800 en 5600
 • Informatica: Een nieuw beroep, een nieuwe toekomst, wordt computerprogrammeur!
 • Mengschakeling met vier kanalen voor een geluidsversterker met CA3048
 • Standoverzicht Fiarex’70
 • Vergrootglas op vervorming (deel 3)
 • Laserlicht als toneeldecor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Bemonster- en houdcircuit met veldeffect transistor en op-amp
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Spanningsvolger met JFET en bipolaire transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Sterkteregeling met een veldeffect transistor aan de ingang van een op-amp
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Voorversterker voor een magnetodynamische groeftaster met JFET
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Verzwakkingsregeling met een FET-ingangsschakeling (100 dB)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Besturing van nixiebuizen met een FET-schakeling
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stroombron met grote precisie
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Bemonster- en houdcircuit II 
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Wienbrug oscillator
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Breedbandversterker met FET en bipolaire transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: 100 MHz kristaloscillator met veldeffect transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Kanaalkiezer voor analoge signalen (multiplexer)
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Colpitts oscillator met geringe vervorming
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Cascodeschakeling voor versterking van 200 MHz signalen
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Stabilisatieschakeling met veldeffecttransistor als stroombron
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schmit-ttrigger met FET en bipolaire transistor
 • 1001 betrouwbare schakelingen met transistoren: Schakelaar voor hoge frequenties
 • Praktijk uit het lab: Eenvoudig universeel toepasbaar netvoedingsdeel 
 • Frequenties voor ruimte-onderzoek
 • Diodes voor 450 ampère: SSiN20 van Siemens
 • Waar mechanica overgaat naar elektronica
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de computergrafiek
 • Geluidsversterker van 12 W met silicium transistoren
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux 1969: Filmopneem- en weergeefsystemen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • IBM Systeem/370 koppelt snelheid aan bijzonder grote geheugencapaciteit
 • Boekbespreking: Toepassing van de complexe rekenwijze
 • Boekbespreking: Physikalische Aufgaben
 • Boekbespreking: Transistorschemaboek
 • Boekbespreking: Transistoren - theorie en praktijk
 • Boekbespreking: Blitzschutzfibel
 • Boekbespreking: Mechanik und Molekularphysik
 • Boekbespreking: Hochspannungsfelder
 • Vliegende computers voor efficiënt vliegtuigonderhoud

RADIO electronica jaargang 18, 16 oktober 1970 (20)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • LASER (Lezer) reflecties: Nederlandse proeven via ATS-C
 • Redactionele Emissies: Europese elektronica-industrie vergeleken met de Amerikaanse
 • RE-Journaal
 • Audiovisuele toekomst van de mensheid na het jaar 2000: Wie dan leeft zal het zien, maar hoe en wat?
 • De stabiliteit van transistor-stereoversterkers
 • Nieuw grondstation in Alaska
 • Toonoptiek: Optisch geluid bij film is nog steeds springlevend!
 • Ook de oscilloscoop krijgt een ander aanzien: De kleuren-oscilloscoop komt er aan!
 • Kwaliteit van magnetofoonband zichtbaar gemaakt
 • Memorex COM-printer
 • LF-versterkers met de Si-planar vermogentransistor BD106: Enkelvoudige A-versterker van 1,5 W voor televisieontvangers
 • LF-versterkers met de Si-planar vermogentransistor BD106: Transformator gekoppelde 8 W balans-B versterker
 • Philips cassetterecorder 2209AV voor filmsynchronisatie
 • Aansluiting van videorecorder aan TV-toestel
 • PTT-torens in Nederland
 • Berekening van de omloopbaan van satellieten, baanhoogte maximaal 1000 km
 • Data Systems op de Efficiency Beurs 
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Nieuwe halfgeleiders van Philips
 • Electronica 70 - München: 4e internationale vakbeurs voor elektronica van 5 tot 11 november 1970
 • Vitrokristallijne afdichtingen

RADIO electronica jaargang 18, 1 november 1970 (21)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nederlandse vereniging voor geluid- en beeldregistratie over de drempel
 • Elektronica- en radiowetenschap in voorbije halve eeuw 
 • RE-Journaal
 • Kleine getransistoriseerde oscilloscoop met 3 cm beeldscherm (deel 1)
 • Derde installatie voor Intelsat-grondstations Raisting en Goonhilly Downs
 • Nieuw grondstation voor Barbados
 • Mogelijkheden voor KTV-registratie
 • ITC MC-10 gesloten TV-circuit bij Telecom Bedrijfscommunicatie te Rotterdam
 • Modulatie-vervorming in luidsprekers (deel 3)
 • Experimentele vonkschakelaar met stijgtijd kleiner dan één nanoseconde
 • Zo goed als alles over trafo’s en smoorspoelen (deel 21)
 • 6th International Quantum Electronics Conference te Kyoto
 • Synchrodetector: Een zeer aparte schakeling voor een HiFi-FM ontvanger met uitzonderlijke eigenschappen
 • Digital display service set
 • IBM ontwikkelt in- en uitvoerstation voor Japans schrift
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux 1969: Nieuwe RCA-apparatuur
 • Meteorologische luisterposten
 • Rondgang door de modernste fabriek voor kleuren televisie ontvangers
 • Medische wetenschap plukt de vruchten van de automatisering
 • Twee nieuwe radio-microfonen RC675 en RC850/TR-P van Marconi
 • Boekbespreking: Transistorontvangers en versterkers - zelf bouwen
 • Boekbespreking: Physique des dispositifs à semiconducteurs
 • Boekbespreking: Electronic Principles (Physics, Models and Circuits)
 • Boekbespreking: Le Quadrupôle électrique
 • Boekbespreking: Elektronik studiert und probiert
 • Boekbespreking: Linear active Networks
 • Boekbespreking: Communicatie voor de Amateur - Ontvangers
 • HiFi-weergave apparatuur: Drie 'Dittons' van Celestion
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-monteur voorjaar 1970
 • Transponder voor Intelsat IV
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium
 • Specialisten van General Electric ontdekken 4 miljoen jaar oude 'tektieten'

RADIO electronica jaargang 18, 16 november 1970 (22)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nuchtere beschouwingen bij 'Fiarex-70'
 • Fotomaskers met behulp van laserstraal
 • RE-Journaal
 • Internationaal symposium bij T.H. Delft over 'Interactive Computer Graphics'
 • KTV-signaalconverter voor Nieuw-Zeeland 
 • Dipmeter
 • De 'Scout' van Blaupunkt: Een beschouwing waard (deel 1)
 • Eerste Nederlandse satelliet wordt in 1974 gelanceerd
 • LF-versterkers met de SI-planar vermogentransistor BD106: HiFi-balans-B stereo-eindversterker van 2 x 10/15 W
 • VIDCA: De eerste Internationale Markt voor Videocassette en Videoplaat Programma’s en Apparatuur
 • Kleine getransistoriseerde oscilloscoop met 3 cm beeldscherm (deel 2)
 • Groeftaster: Goldring 800 super E
 • Philips met nieuwe televisie-apparatuur op de Fiarex
 • Sony op de Fiarex 1970
 • 6e Internationale TV-symposium Montreux 1969: Transmissie en distributie van TV-signalen
 • Satelliet-communicatie netwerk voor Europa in ontwikkeling
 • Boekbespreking: Elektronische Schalter und Kippstufen mit Transistoren
 • Modern electronic Maintenance Principles
 • Design Philosophy
 • Television Engineering, Vol. 3. - Waveform generation
 • Radio and Line Transmission
 • Principles of Pulse Code Modulation
 • Taschenbuch für Heizung, Lüftung und Klimatechnik
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 1 december 1970 (23)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Nogmaals Informatica
 • RE-Journaal
 • Schemasymbolen voor veldeffect transistoren
 • HiFi-stereodemonstratie van de fa. Goldschmeding toont aan dat voorlichting bij een breed publiek in behoefte voorziet
 • Weersatellieten waarnemen: Een fascinerende bezigheid (deel 1)
 • Transistor en diode testapparaat
 • Videoplaat: Nieuw systeem voor het weergeven van televisiebeelden
 • Lopende-golf kathodestraalbuizen voor het waarnemen van éénmalige, uiterst kortdurende signalen
 • Het meten van vervorming aan luidsprekers met behulp van geluid van een radioprogramma
 • Akai magnetoscoop VT100 kleinste draagbare videorecorder ter wereld
 • Multivibrator met groot frequentiebereik
 • Examens Nederlands Elektronica en Radio-Genootschap: Elektronica-technicus voorjaar 1970
 • Elektronische apparatuur voor het opnemen van televisiefilms voor 'thuis'-projectie 
 • Automatic Marginal Voltage Checker: Go/No-go indicatie van een aantal gestandaardiseerde spanningsniveaus
 • Satelliet-communicatie systeem op koopvaardijschip 
 • Spanningsgestuurde impulsgenerator
 • De 'Scout' van Blaupunkt: Een beschouwing waard (deel 2) 
 • Nieuws van de HiFi-70 en Funkausstellung te Düsseldorf
 • Laser Interferometer model 5525A van Hewlett-Packard
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium

RADIO electronica jaargang 18, 16 december 1970 (24)
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Redactionele Emissies: Overboord er mee!
 • Tentoonstellingskalender 1971
 • 's Werelds eerste automatische kleurencamera
 • Spitsvondige-schakelingen: Bijdragen van lezers gevraagd
 • RE-Journaal
 • Ambiofonie en vierkanalen stereo in ons land geïntroduceerd
 • Transmitter Reciever Unit TR8193
 • Meten van laagdikten van 100 Å tot 1 mm met de DZ800 Betascope
 • Projectiesysteem met afgebogen laserlicht
 • Nieuwe mathematische techniek om dunbevolkte matrices zo efficiënt mogelijk op te lossen
 • Elektronisch onderwijs in Nederland of frappez frappez toujours
 • Spanning gestuurde zaagtandgenerator
 • Grammofoons: Connoisseur BD2 en BD1
 • LF-frequentiedemodulator 
 • Interessante schakelingen van de Funkausstellung
 • Boekbespreking: Digitale Experimentier-Bausteine
 • Boekbespreking: Elektronische Hilfsgeräte für den Heim- und Werkstatt-gebrauch
 • Boekbespreking: Serie transistorschakelingen (STS) deel 3 - 30 eenvoudige transistorschakelingen
 • Boekbespreking: Neue Halbleiterpraxis
 • Boekbespreking: Thyristor-Schalter und -Regler
 • Boekbespreking: Serie transistorschakelingen (STS) deel 4 - Schakelen en versterken met transistoren
 • Boekbespreking: Angewandte Thyristortechnik
 • Regeltechniek en automatisering
 • Sieverding in vernieuwd Grundig-huis
 • Nieuwe wedstrijd voor 'de Jonge Onderzoekers'
 • Avondcursussen
 • Industriële elektronica
 • Lang verwacht monolitisch geheugen goedkoper dan ringkern geheugen
 • Nieuws voor Industrie, Handel en Laboratorium(Banggood sponsor advertentie)
LW-322D digitale mV/dB-meter