Tijdschriften: Radio Bulletin 1966 - 1970

(gepubliceerd op 16-09-2022,  afgesloten op 09-10-2022)

'Radio Bulletin' was de voortzetting van 'Amroh Bulletin', een catalogus van de elektronica-leverancier Amroh, die van november 1929 tot 1937 onregelmatig verscheen. De tijdschriften werden doorgenummerd, zodat het eerste nummer van 'Radio Bulletin' (Seizoen 1937) door het leven ging als nummer 14. Door de oorlogsomstandigheden werd de uitgave in september 1944 gestaakt, in oktober 1945 verscheen 'Radio Bulletin' opnieuw. In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw beleefde 'RB', zoals iedereen het tijdschrift noemde, zijn hoogtepunt met meer dan 40.000 abonnees en zelfs met een zelfstandige Vlaamse editie die in 1965 startte en snel meer dan 15.000 abonnees verzamelde.
In januari 1985 werd de naam veranderd in 'RB Elektronica Computers'. Deze naam was geen lang leven beschoren, want in september 1987 werd de naam van het tijdschrift nogmaals gewijzigd en wel in 'RB Elektronica Magazine' en nog later weer in 'RB elektronica'. Die diverse naamsveranderingen hadden alles te maken met het feit dat het steeds minder goed ging met dit tijdschrift. De concurrentie van het innovatiever 'elektuur' was moordend en het tijdschrift verloor steeds meer lezers.
Om het tij te keren werden in snel tempo nieuwe hoofd- of eindredacteuren aangesteld, die ieder weer een andere format voor het tijdschrift verzonnen. Dán moest 'RB' een tijdschrift voor de hobbyist worden met veel nabouw beschrijvingen, twee jaar later werd de koers omgegooid en moest het een tijdschrift worden voor de professionele elektronicus of voor de computer gebruiker. Deze diverse koerswijzigingen waren niet bevorderlijk voor het aantal lezers en freelance auteurs, zoals de auteur van dit blog, werden er stapelgek van.
In het begin van deze eeuw, na meer dan zeventig jaargangen, valt uiteindelijk het doek voor dit tijdschrift dat als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op het elektronica gebeuren in Nederland en Vlaanderen.
Vanaf het eerste nummer tot en met jaargang 1997 werd 'Radio Bulletin' uitgegeven door uitgeverij De Muiderkring BV. Toen deze uitgeverij besloot ermee te stoppen heeft de toenmalige hoofdredacteur Dirk Scheper het zo goed als failliete tijdschrift overgenomen en het nog een paar jaar in eigen beheer uitgegeven via zijn eigen bedrijfje Bureau Belper Communications VOF. Toen ook hij het niet meer zag zitten zijn er nog overname onderhandelingen geweest met het bedrijfje Vego VOF van de auteur van dit blog. De interesse was er, maar een overnamesom van ƒ 100.000,00 als goodwill was wel iets teveel van het goede!Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar de vele naamloze mensen die al die nummers van 'Radio Bulletin' hebben gescand en op diverse sites hebben gepubliceerd. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar Marianne Packbiers, die weer de inhouden van al die nummers heeft ingetikt.

Wat en waar te downloaden?
Alle gescande nummers staan als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Radio Bulletin' downloaden

Bladerbare tijdschriften
Op archive.org zijn de nummers 1966 - 1970 als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Radio Bulletin' lezen op archive.org


Publicatie van de inhouden

De inhouden van de 481 verzamelde nummers van 'Radio Bulletin' worden verdeeld over negen internet-pagina's op dit blog. Dit is de tweede pagina met de inhouden van de jaargangen 1966 tot en met 1970.
De overige jaargangen:
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1960 - 1965
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1971 - 1975
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1976 - 1980
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1981 - 1985
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1986 - 1990
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1991 - 1995
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 1996 - 2000
Aanklikbare link ➡ Radio Bulletin 2001 - 2003


radio bulletin jaargang 35, januari 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Erratum: Stereoversterker met transistoren (RB okt. '65)
 • Erratum: Automatisch parkeerlicht (RB dec. '65)
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel beraad: De 35-ste jaargang
 • Radio Journaal
 • 15 watt eindversterker voor de perfectionist: Een Somerset Murray ontwerp
 • Surrogaat tunneldiode
 • Zelfbouw TV ontvanger: Bijzondere bouwdoos van een Imtra Bell-TV vijfnormen televisie-ontvanger
 • Elektronische dievenvanger: Twee alarmtoestellen in een
 • De BKB universele laboratoriummachine
 • Handige signaalzoeker
 • Service-Troubles
 • Interkama: 13 t/m 19 oktober te Düsseldorf
 • De buis 6HS8 van Sylvania
 • Oudleerlingen vereniging van de HTS voor Elektronica Rens & Rens
 • Wij bekeken voor u: RFT service oscilloscoop EOI/71A
 • Afregeling van stereosplitser
 • Uitbreiding van de RC meetbrug UN 29: Meten van frequenties van 10 Hz tot 100 kHz
 • Gestabiliseerd en beveiligd voedingsapparaat 0 V tot 360 V met drie transformatoren
 • Spoorzoeker: Een door lichtgevoelige weerstanden bestuurd automodel
 • De suplistor: Een nieuw versterker onderdeel met drie in één huis ondergebrachte germanium-transistoren
 • Nieuw type vertragingslijn vergroot kansen van NTSC varianten
 • Parijse radiobrief: Gaat Parijs ook de mode van de radio voorschrijven?
 • Ontwerpen en ontwikkelen: Het ontwerpen van een schakeling voor het meten van capaciteit en frequentie
 • Geluids MF deel voor vier normen ontvanger
 • Elektronische rekenmachine (vervolg van november 1964)
 • Hitachi magnetofoons TRA500 en TRQ510
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel 4
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel No. 6
 • Lezers peinsden mee: Tussen versterker
 • Lezers peinsden mee: Verloopsteker
 • Lezers peinsden mee: Inbouwversterker
 • Lezers peinsden mee: Modulatie indicator
 • Lezers peinsden mee: Microfoon versterker
 • Lezers peinsden mee: Antenne isolator
 • Mr. Devereux en Dr. Ing. E. Heinrich met pensioen gegaan
 • Inschrijving VEV-examens 1966
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Boekbespreking: Geluid op de band
 • Boekbespreking: Het Prisma bandrecorderboek
 • Boekbespreking: Avonturen met een bandrecorder
 • Boekbespreking: Der Tonband
 • Boekbespreking: Tonbandgeräte Praxis
 • Boekbespreking: Dia-Vertonung
 • Boekbespreking: Technik und tongestaltung
 • Boekbespreking: Kristalldioden und Transistoren Taschen Tabelle
 • Boekbespreking: Die Wobbelsender, Aufgaben und Schaltungstechnik

radio bulletin jaargang 35, februari 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • RB Forum: Opmerkingen over woordgebruik in RB
 • RB Forum: Plagiaat in 'Lezers peinsden mee'
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel beraad: Gratis experimenteren
 • Radio Journaal
 • De praktijk van een boze droom: Moderne fabrikagetechnieken
 • Over convertors gesproken (deel 1)
 • De fatale laagfrequent transformator
 • Een Mini-Ampli met AC127/128 eindtrap
 • Opleiding hoger elektronicus bij de Radio Technische School te Haarlem
 • Leipziger Messe krijgt nieuw tintje
 • Luidsprekerkasten: KEF (deel 5)
 • Een aparte verschijning op de Firato: De Music-Center van Schaub-Lorenz
 • Zend/ontvangertje Lancon in zakformaat van G.E.C. Electronics Ltd.
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: De Euphonics TK-15-LS pickup en arm
 • Wij bekeken voor u: Service Wobbulator SW370 van Normende
 • BSR10 dek met Martin versterker
 • Universeel meetapparaat met grote gevoeligheid
 • Automatisch parkeerlicht: Gecombineerd met alarm en achterlicht controlelampje
 • De invloed van fouten op de instelling van een transistor versterkertrap
 • Internationale wedstrijd vrijetijdsbesteding
 • De 15e internationaal salon voor uitvinders
 • Serie-balans versterker met transistoren (deel 2)
 • Leesapparaat voor blinden: Braille-leesapparaat
 • TV service: Donker beeld, zelfs wanneer men helderheid en contrast volledig opendraait
 • Lezers peinsden mee: Netvoeding
 • Lezers peinsden mee: Automatische afslag voor draaitafel
 • Lezers peinsden mee: Geluidsignalering semafoon
 • Salon International des Composants Electroniques
 • Discobaken
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 5
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu puzzel No. 7

radio bulletin jaargang 35, maart 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificaties: Diverse fouten in RB febr. 1966
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • RB Forum: Het NERG in het RB Forum (1)
 • RB Forum: Het NERG in het RB Forum (2)
 • RB Forum: Het NERG in het RB Forum (3)
 • Redactioneel Beraad: Quam of Sequam, wordt dat de kwestie? Een algemeen aanvaardbare norm voor kleurentelevisie
 • Radio Journaal
 • Early bird: Een vroeg vogeltje zingt een nieuwe wereld in
 • Ambiofonie in onze huiskamer
 • Fairchild Instrumentation fabriceert een nieuwe breedbandversterker ADV-1
 • Onze FM afstemmer met AFC
 • Getransistoriseerde Telecinema
 • Analoge rekentechniek: Inleiding (deel 1)
 • Tweekringer met twee maal hoogfrequent versterking
 • Soesterberg FM AFR5: Programma ten behoeve van het Amerikaanse legerpersoneel
 • Maak eens een bandmicrofoon: Opnamekwaliteit door noeste vlijt (en voor weinig geld)
 • Over convertors gesproken (deel 2)
 • 30 W transistor mengversterker PA15-30W van Amroh
 • Amateur zendexamens
 • Een Nederlandse TV-ontvanger voor Vlaamse zenders
 • Polarisatietester type EMT160 van EMT
 • Twee 10 watt versterkers
 • Voorversterker voor dynamische pickups met 1 x EF86
 • MIcrovoltmeter type EVM4 van de LEA Laboratoire Electro-Acoustique
 • TV service: Schaub-Lorenz Weltspiegel 753N4
 • TV service: Socora TV toestel geeft alleen geluid
 • Lezers peinsden mee: Regelbaar filter
 • Lezers peinsden mee: Balansinstelling bij dubbelpentoden met één katode
 • Lezers peinsden mee: Dasspeldradio
 • Lezers peinsden mee: Zelf gemaakte afstemschaal
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: De Richard Allan Minette weergever
 • Lenco-versterker V0100 voor inbouw
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no.6
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu over op puzzel No. 8
 • Uit de technische post: Smelttemperatuur van kristallijne stoffen bepalen
 • Discobaken
 • Radio catalogus van Amroh
 • Nieuwe handelsmerken
 • Schriftelijk examen voor Radiomonteur

radio bulletin jaargang 35, april 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: Universeel meetapparaat met grote gevoeligheid, RB febr. 1966
 • RB Forum: Dump en Surplus in het juli-nummer 1965
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel beraad: Twee concerten, welke rol zal de elektronica in het muziekleven gaan spelen?
 • Radio Journaal
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel: Zelf vervaardigen van de klaviertoetsen (deel 1)
 • De Parijse Salon International des Composants Electroniques: Meer exposanten dan ooit te voren, maar minder ruimte
 • FM-afstemmer voor 74...87,5 MHz om de verschillende interessante mobilofoonkanalen te beluisteren
 • Transistorontsteking: De Hi-Spark-installatie
 • Nederlandse vereniging voor geluid- en beeldregistratie
 • TV-DX
 • Van der Heem en ruimtevaart
 • Bezitters Semiconductor Handbook opgelet!
 • Elektrische gitaren en gitaarversterkers
 • Extreem stabiele weerstanden van Rosenthal
 • Gegevens van Ates halfgeleiders
 • Radio-Microfoon met een bereik van 200 meter
 • Benelux merkenwet
 • 'n  Nieuw  zwelsysteem voor elektronische orgels
 • Wij bekeken voor u: Record Boy 206 van Grundig
 • Verbeteringen aan een Millerintegrator (tijdbasis)
 • Elektronica bij biologisch onderzoek: Nachtvlinders en ultrasoon geluid
 • Doelmatige geluidsisolatie voor speciale toepassingen: Philips brengt verschillende typen geluidisolerende cabines op de markt
 • Analoge rekentechniek: Tegenkoppeling en rekenfunctie van de operationele versterker (deel 2)
 • Parijse radiobrief
 • Discobaken
 • TV service: Synchronisatie uitgevallen
 • TV service: Defecte schermrooster weerstand van lijneindbuis
 • TV service: Spanningsoverslag in LF uitgangstrafo
 • Lezers peinsden mee: Knop reparatie
 • Lezers peinsden mee: MG afstemmer
 • Lezers peinsden mee: Van Meson tot grammofoonversterkertje
 • Lezers peinsden mee: Tijdschakelaar voor diaprojector
 • Lezers peinsden mee: Sturing van diaprojector
 • Lezers peinsden mee: Een variant op de 'Duettino' stereo-versterker
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: De Elac Miraphon 20 automatische platenspeler
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 7
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu naar puzzel No. 9
 • Radio Service Twenthe betrok nieuw pand in Den Haag
 • Catalogus van de N.V. Reimex
 • Catalogus Amroh van de elektronisch meet- en regelapparaten 1966
 • Hebt ook wel eens last van uw clignoteur? Schakeling voor een elektronische clignoteur
 • Boekbespreking: Simplified modern filter design

radio bulletin jaargang 35, mei 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • RB Forum: De '15 Watt eindversterker voor de perfectionist' uit RB januari ’66
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel beraad: Normalisatie, een 90-tal IEC en zes ISO-aanbevelingen op elektro-akoestisch gebied tot Nederlandse normen verklaard
 • Radio Journaal
 • Icarus: Een FM-radio microfoon met een bereik van tien meter
 • Moderne navigatie en communicatie voor de luchtvaart: Hulpmiddelen voor de verkeersleiding (deel 1)
 • Klinkend notenschrift: Een 'akoestisch geheugensteuntje' als nuttig hulpmiddel
 • Universele buisvoltmeter met 1,5 V en 0,5 mA bereiken
 • 30 W versterker met 2 x EL503
 • Automatische tijdschakelaar voor diaprojector
 • Halfgeleiders in elektronenklavieren: De schakeling van de Eminent orgels (deel 2)
 • Tweewegs VHF/FM radiotelefoon en een elektronisch identificatiesysteem van Storno
 • Analoge rekentechniek: De analoge integrator (deel 3)
 • Discobaken: Grammofoonplatentechniek (deel 1)
 • Platenbespreking
 • De laatste der mohikanen: Een eindversterker met buizen
 • Een aanvulling bij de voorversterker voor dynamische en magnetische pickups
 • Twee-transistor reflexontvangertje
 • Uit de technische post: 6,3 V buizen voeden uit 5 V
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel: De gelijkzwevende stemming (deel 2)
 • Regeling voor het gebruik van z.g. draadloze microfoons
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 8
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu opgewekt verder met puzzel No. 10
 • TV service: Philips typen 17TX250-A, 21TC251-A, 21 TX 255-A
 • Ontvangen publicaties
 • Lezers peinsden mee: Opvoeren van gevoeligheid van universeelmeter
 • Lezers peinsden mee: UN85-variant
 • Lezers peinsden mee: Tracer

radio bulletin jaargang 35, juni 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: Laatste der Mohikanen, RB mei 1966
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Mechanica, elektronica, informatica en bionica
 • Sylvania Universal High-Level Logic SUHL: Schakelsnelheden tot 40 MHz
 • Amroh 'Robijn': Stereo 10 W transistorversterker bouwdoos
 • Veldeffect transistoren
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: Een luxueuze zwaargewicht, de Lenco L-77 'Transcription unit'
 • Dump en Surplus: Maak zelf een basweergever voor flink vermogen
 • TV service: Fouten in het beeld bij 17TX250-A, 21TC251-A en 21TX55-A
 • Vakantie ontvanger
 • Superhet UN-8
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Miniatuur omvormers voor 100 V en 1000 V
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Transistor serieschakeling voor hoge uitgangsspanningen
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Brede-band transistorversterker
 • Automatische bandspanningsregeling
 • Lezers peinsden mee: Een mengversterker
 • Lezers peinsden mee: Tip voor het afregelen van radio's
 • Lezers peinsden mee: Voedingsapparaatje voor batterij-ontvangers
 • Uit de technische post: Vragen over Sony TC200 stereo-recorder
 • CRC 2.26 van Isolectra voorkomt krakende contacten
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 9
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel no. 11
 • Vossejacht door de afdeling Amsterdam van de VERON

radio bulletin jaargang 35, juli 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: TV service rubriek
 • RB Forum: De 15 W eindversterker voor de perfectionist
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • De Surveyor toonde ons de huid van de maan
 • Redactioneel Beraad: Zomerperikelen
 • Radio Journaal
 • Arena procédé: Hypermoderne moduultechniek in Deense ontvangers
 • 2N3644 en 2N3645 van Fairchild in produktie genomen
 • Kleurentelevisie: Zwart-wit TV (deel 1)
 • RC-meetbrugje
 • Wij bekeken voor u: De Svenska Minimax B4 mini-weergever
 • Excelsior: Een voorversterker voor kwaliteits p.u.-elementen
 • Stabiele RC-oscillator met siliciumtransistoren en kwaliteitsonderdelen
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel: Benamingen van octaven en tonen, alsmede hun frequentie hiervan (deel 3)
 • NEN 3181 norm: Richtlijnen voor het bewaren en behandelen van droge cellen en batterijen
 • Ontvangst van Vlaamse TV zenders
 • Ook onze Icarus te hoog gevlogen: De radiomicrofoon (RB mei) is een radiozendinrichting waarvan het gebruik en het bezit verboden is
 • Groot nieuws van de puzzelclub: De waarde van de prijzen wordt belangrijk verhoogd
 • Puzzelclub: Oplossing van puzzel no. 10
 • Puzzelclub: Puzzel No. 12
 • Te weinig vermogen uit 10 W transistor versterker
 • Discobaken: Grammofoonplatentechniek (deel 2)
 • Welke microfoon voor onze bandrecorder?
 • Lezers peisden mee: Gestabiliseerd, regelbaar hoogspannings PSA
 • Lezers peisden mee: Buizentrekker
 • Lezers peisden mee: Eenvoudig draadstrippen
 • Lezers peisden mee: Transistor beveiliging
 • Lezers peisden mee: Batterij aansluiting
 • TV service: Slecht geluid, defecte condensator
 • TV service: Geen licht, wel geluid
 • TV service: Gloeidraad circuit onderbroken
 • TV service: Beeldbuis afgeknepen
 • TV service: Ratel in geluid
 • Geen contrast, defecte AVR
 • Een convertor voor (niet zo heel-) korte golven
 • Opnemen van transistor radio
 • Uit de technische post: Vraag over Aristona viersporen bandrecorder type 9110A
 • Uit de technische post: Vraag over K. S.O. 'Glimworm'
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Boekbesprekeing: Der Fernsehempfanger
 • Boekbesprekeing: Fernseh-Bildfehler-Fibel
 • Boekbesprekeing: Amateurfunk - Handbuch
 • Vossejacht door de afdeling Amsterdam van de VERON
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 35, augustus 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Voor de geluidsjagers: Problemen met een Magnavox dek, type 363
 • RB Forum: Dump en surplus
 • RB Forum: Indicaties voor apparaten
 • RB Forum: TV DX
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Vakantie overpeinzing, de inaugurale rede van Dr Ir J. J. Geluk is een bron van inspiratie
 • Radio Journaal
 • De geïntegreerde elektronische schakeling: De schakeltechniek (deel 1)
 • Toestel voor het meten van R, L en C voor zelfbouw
 • Braun Electric Nederland NV in nieuwe behuizing
 • Kleuren televisie: Frequentie van de kleurgolf, het PAL-systeem (deel 2)
 • Lezers peinsden mee: Nogmaals doka tijdschakelaar
 • Lezers peinsden mee: Automatische afslag voor platenspeler
 • Lezers peinsden mee: Gecombineerde signaalgever/zoeker
 • De stereo coder (multiplexer) van Loewe Opta
 • Twee nieuwe katodestraalbuizen D8-11 en D13-41 van Telefunken
 • Eenvoudig gestabiliseerd voedingsapparaatje voor 6 volt transistor ontvangers
 • Het 'na trimmen' van een basreflexkast
 • Elektrisch-elektronische thermostaat
 • Hulpmiddelen voor het onderwijs van Philips
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: De A.K.G. Microfoon D-119 CS, een aantrekkelijke mogelijkheid voor amateur en professional
 • TV service: Klein, wazig beeld
 • TV service: Geen geluid bij 17TX410
 • TV service: Helderheidsregeling defect
 • TV service: Gloeidraadketen kortgesloten
 • Spanningsbewaker voor elektronisch flitsapparaat
 • Uit de technische post: Vraag over sorteerinstallatie voor diverse lengten hout
 • Nijkerks Radio NV betrekt nieuw bedrijfspand
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 11
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel No. 1, seizoen 1966 - 1967
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Nieuwe handelsmerken
 • Boekbespreking: Funk-Entstörungs-Praxis
 • Boekbespreking: De Transistor-tester voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Transistor Amplifiers for Audio Frequencies
 • Boekbespreking: Transistoren, theorie en praktijk
 • Boekbespreking: Electronic Data-handbook
 • Boekbespreking: Praxis der Stereo Recorder Service
 • Amateur-radio zendexamen
 • Vossejacht van de afdeling Amsterdam van de VERON

radio bulletin jaargang 35, september 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Elektronische muziek een tijdsverschijnsel?
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Beschamend Oslo, geen CCIR-aanbevelingen voor een universeel KTV-systeem
 • Radio Journaal
 • Haystack: Universele radio-telescoop
 • Dump en Surplus: Transistor VHF kanaalkiezer en UHF convertor in onze TV
 • De audio fair 1966
 • 'Stereo compatible' 'Stereo auch Mono absielbar' 'Stereo also playable on mono'
 • Gestabiliseerd en regelbaar voedingsapparaat
 • Ook de beeld m.f. versterker maken we zelf
 • Brandstofcel levert energie uit goedkope brandstof en lucht
 • De geïntegreerde elektronische schakeling: Economische massafabricage (deel x)
 • Ruis metingen
 • Kleuren televisie: De voordelen van het PAL-systeem (deel 3)
 • TV service: Twee dikke lijnen in beeld
 • TV service: Lichter gekleurde balk trekt over het scherm
 • TV service: Geen synchronisatie
 • Philips: Drie versterkers, drie weergevers en één FM afstemmer
 • Transistor FM trimzender voor 5,5 MHz
 • Nieuwe geluidsband: Combo
 • Gunn-effect oscillatoren: Een halfgeleider-concurrent van de klystrons?
 • Spoelgegevens voor een convertor voor 281 ... 530 kHz
 • De Stereo Meister 300 van Grundig
 • Lezers peinsden mee: Gewijzigde 'Dialogue'
 • Lezers peinsden mee: Minder vervorming met ECC82
 • Lezers peinsden mee: Rechtuit-ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Ombouw van schakelaar
 • Lezers peinsden mee: Muziek generator
 • Uit de technische post: Problemen met transistor onsteking in Volkswagens
 • Voedingsdeel voor superhet UN8
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 12
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu gaan we over op puzzel No. 2
 • Boekbespreking: Radar, Grundlagen und Anwendungen
 • Boekbespreking: Radar in Natur, Wissenschaft und Technik

radio bulletin jaargang 35, oktober 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Ontvangen publicaties
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Fiarex 1966
 • Radio Journaal
 • Betere antennesystemen voor TV: Radicale beperking van het aantal modellen
 • 40 jaar Amroh elektronica: Geschiedenis van het AMerican RadiO House
 • Enkele eigenschappen van de veld-effect transistor (deel 2)
 • Enkele problemen bij FM
 • Over RC-oscillatoren gesproken: Een aantal zelfbouw schema's besproken
 • RB Forum: Wijzingen in stereo-splitser
 • Nogmaals de elektrische gitaar: 2 x 45 W versterker installatie
 • 100 jaar sterkstroom techniek: Honderd jaar geleden ontdekte Werner Siemens het dynamo-elektrische principe
 • Condensator microfoon voor zelfbouw
 • Uit de technische post: Vraag over 'Het ontwerpen van versterkers' boek
 • Uit de technische post: Vraag over de Ultimo voorversterker
 • Uit de technische post: Vraag over ontwerp van een zender
 • Lezers peinsden mee: Eenkrings ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Plastic-lijm voor de radioamateur
 • Lezers peinsden mee: Foutloze verbindingen maken
 • Lezers peinsden mee: Microfoon behuizing
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige netspanning-stabilisator met storingfilter
 • Lezers peinsden mee: Universeel ontvanger schema
 • TV service: Lijneindtrap zonder spanning
 • TV service: Slechte verticale lineariteit
 • TV service: Sluiting in fazediscriminator
 • TV service: Slechte lineariteit en slecht geluid
 • TV service: Slecht contact aan booster-condensator
 • TV service: Slecht geluid
 • De geïntegreerde elektronische schakeling: Technologie (deel 2)
 • De nationale geluidsopnamewedstrijd 1966
 • Bouwbeschrijving: R.F.T service oscilloscoop B-72
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 1
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En dan gaan we nu naar puzzel No. 3
 • Deelnemers FIAREX
 • Lezingen en symposium tijdens de FIAREX
 • Nieuw contactmateriaal van Hirschmann
 • Boekbespreking: More about loudspeakers
 • Boekbespreking: Radio- en televisietechniek
 • Boekbespreking: Farbfernsehen
 • Boekbespreking: Die moderne Zündanalyse

radio bulletin jaargang 35, november 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: RC-oscillator, RB okt. 1966
 • Gratis cursus kleurentelevisie voor de lezers van Radio Bulletin
 • Dr. Rohde, de grote stichter van het befaamde concern Rohde und Schwarz, 60 jaar
 • RB Forum: Pas op voor DIN-stekers
 • RB Forum: Dump TV
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel beraad: Via DIN 45500 uitmaken wat wel en wat niet Hi-Fi mag heten?
 • Radio Journaal
 • Gevoelige transistor voltmeter maken van een CT500 universeelmeter
 • Miniatuur FM-afstemmer bouwpakket: Sinclair micro FM
 • Miniatuur geluidsweergevers: U kunt ze zelf maken!
 • Een experimentele ontvanger voor de 20, 40 en 80 m amateurbanden met de mogelijkheid tot eenzijband ontvangst
 • De geïntegreerde elektronische schakeling: Het opdampen van contactbanen en weerstanden (deel 3)
 • Braun Audio2: Een combinatie van afstemmer (LG, MG, KG, FM mono en stereo), platenspeler en a.f. versterker
 • De beste cursist van het jaar
 • Mijn versterker installatie: Ervaringen van een beatgroepje
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel: De contactbalk (deel 4)
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Synchronisatie-eenheid voor bandrecorder/diaprojector
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Versterker voor meetbrugindicatie
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Fazegevoelige gelijkrichter
 • Een ingenieus en praktisch meetinstrument: Heathkit Audio-Analyzer IM-22
 • De MD421 microfoon van Sennheiser in het goud
 • Nieuwe handelsmerken
 • Lezers peinsden mee: Gewijzigde UN-44
 • Lezers peinsden mee: Sounderapparaatje
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige luidspreker-behuizing
 • Lezers peinsden mee: Etsbak voor prentplaat
 • Lezers peinsden mee: Zelfbouw microfoon
 • Lezers peinsden mee: Gitaarversterker
 • TV service: Beeld bovenzijde donker
 • TV service: Defecte AVR
 • TV service: Geen geluid - flets beeld
 • Uit de technische post: Vragen over ruisende A.F.versterker
 • Uit de technische post: Vragen over RB studio magnetofoon
 • Elektronische rekenmachines: Serie optellers (deel 2)
 • Puzzels van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 2
 • Puzzels van Dr. Blan: En nu maar weer over op puzzel No. 4
 • Excursie met de puzzelclub naar de TV studio 'Vitus' in Bussum en het videoschakelcentrum
 • Nieuw opleidingscentrum voor de NTS
 • Nieuwe verschijning op de wereldzeeën: Het Maanschip
 • Voor de geluidsjagers: Dry-Splice voor het monteren en aan elkaar plakken van geluidsbanden
 • Tempofoon betrok nieuw bedrijfspand
 • Electronic Import in nieuwe behuizing
 • Firma Brandsteder breidt uit
 • Nieuwe elektronische producten
 • Boekbespreking: Elektronik in der Autotechnik Band 1 en 2
 • Boekbespreking: Grundkurs der Regelungstechnik

radio bulletin jaargang 35, december 1966
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Erratum: Experimentele KG ontvanger (RB nov 1966)
 • RB Forum: Dump-TV (2)
 • RB Forum: Dump-TV (3)
 • RB Forum: Gewijzigde Dialogue
 • RB Forum: Antennebescherming
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Raken onze elektronische ingenieurs achter? Vraagt Bernard Zinober van 'International Electronics' zich af in een hoofdartikel
 • Onze plannen voor 1967: Een gratis cursus kleurentelevisie!
 • Radio Journaal
 • De achtergronden van PAL en SECAM: Wij spraken met dr. Walter Bruch, uitvinder van het PAL-systeem
 • De geïntegreerde elektronische schakeling: De technologie van de zeefdrukschakeling (deel 4)
 • Werner von Siemens werd honderdvijftig jaar geleden geboren
 • Inleiding tot techniek van het meten van spanning: De voorkeur voor spanningsmetingen (deel 1)
 • Welke antenne voor KTV?
 • Een 2 x 15 watt transistorversterker met 2 x ASZ16 eindtrap
 • Nieuw Uniframe materiaal
 • TV-DX
 • VLF-convertor voor ontvangst van zeéér lange golven (deel 1)
 • Transistor schakelingen: Gestabiliseerde voeding 6-16 V / 0,7 A
 • Transistor schakelingen: Transformatorloze versterker voor 3 watt
 • Transistor schakelingen: Mengschakeling voor drie kanalen
 • Transistor schakelingen: FM-tuner
 • AM/FM stereo-ontvanger om zelf te maken
 • Nieuwe snoerklem van Overtoom
 • Wharfedale luidsprekers onder de loep
 • Convertor voor de twee-meter band
 • BVM-versterker signaalzoeker
 • Nogmaals: R-C meetbrugje
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: De kennis die men nodig heeft (deel 1)
 • Facsimile schrijver voor particulier gebruik
 • Lezers peinsden mee: Indicator voor geluidsterkte
 • Lezers peinsden mee: Afstand bediende schakelaar
 • Lezers peinsden mee: Klankton
 • Lezers peinsden mee: Inbussleutel
 • Lezers peinsden mee: Nagalm inrichting
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige sterkte-instelling tussen twee luidsprekers
 • Lezers peinsden mee: Opschriften
 • TV service: Onderbreking in buiselektrode
 • TV service: Helder beeld - niet meer bij te regelen
 • TV service: Slechte lineariteit
 • TV service: Intermitterende storing
 • TV service: Geen synchronisatie
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 3
 • Puzzelclub van Dr. Blan: En nu puzzel No. 5
 • Uit de technische post: Voorversterker VE232
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Boekbespreking: Messinstrumenten und ihre Anwendung
 • Boekbespreking: Elektrotechniek 1 en 2
 • Boekbespreking: Wat is gelijkstroom? Wat is wisselstroom?
 • Nieuwe serie bandapparaten van Grundig: TK320, TK840

radio bulletin jaargang 36, januari 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: Inleiding van de KTV-cursus
 • RB Forum: Een experimentele amateurontvanger
 • RB Forum: Ultimo
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Dingen die komen en gaan, bij de tijd blijven is tegenwoordig moeilijker dan ooit
 • Radio Journaal
 • Droge batterijen met hun lusten en lasten (deel 1)
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: De gewone voltmeter (deel 2)
 • Radiopionier Captain H.J. Round overleden
 • 'Lock-in': Faze gevoelige detector
 • VLF-convertor voor ontvangst van zeéér lange golven (deel 2)
 • De allerlaatste der Mohikanen? Nog een fraaie 40 W buizen-versterker
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Kleuren bij wit/zwarte weergave (les 1)
 • Der Mohikanen?
 • Wij bekeken voor u: Lenco J-630-C, 'n platenspeler in bouwdoos
 • Elektronische rekenmachines (deel 2)
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Stemvorkoscillator
 • Schakelingen gezien in andere bladen: R, C, L en Z meetbrug
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Impulsgenerator
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Foutzoeken in het gloeidraad- en voedingsgedeelte (deel 2)
 • TV service: Kortsluiting in gloeidraadcircuit
 • TV service: Geen licht - defecte lijnoscillator
 • Lezers peinsden mee: Nogmaals doka tijdschakelaar
 • Lezers peinsden mee: Fraai versterkertje
 • Lezers peinsden mee: Transistoren solderen
 • Lezers peinsden mee: Automatische afslag voor draaitafel
 • Tweedaags digitaal symposium van Ingenieursbureau Koning en Hartman N.V.
 • Fidelio S20: Stereo WW versterker van 20 W
 • Een vliegende schotel landde in Eindhoven: Het Evoluon
 • Actualiteiten van onze Blan-cursussen
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 4
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel No. 6
 • Professor Fritz Schröter 80 jaar: Voormalige chef ontwikkelingslaboratorium Telefunken
 • Ontvangen publicaties
 • RB Forum: De KTV cursus
 • Cursus digitale technieken
 • Naslagwerk voor de radio en TV handel: Handbuch des Rundfunk- und Fernsehgrosshandels
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe elektronische producten

radio bulletin jaargang 36, februari 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • RB Forum: Ultimo
 • RB Forum: Oude motor
 • RB Forum: Perikelen rond TV service
 • RB Forum: TV-DX (1)
 • RB Forum: TV-DX (2)
 • RB Forum: TV-DX (3)
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Experimenteren en beproeven
 • Radio Journaal
 • 'n Levensgevaarlijke schakeling: 'De voeding gebeurt i.v.m. plaatsruimtebesparing rechtstreeks uit het net'
 • CO Contact Cleaner van Amroh
 • Ontvangen publicaties
 • Een zelf ontworpen stereo-installatie met radio-eenheid
 • Ambiofonie in de huiskamer
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: Wisselspanning meten in wisselstroomketens (deel 3)
 • Opkomst van siliciumtransistoren ook bij TV
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (deel 2)
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Zelfgemaakt wit (les 2)
 • Transistor orgel
 • Droge batterijen met hun lusten en lasten (deel 2)
 • De geïntegreerde elektronische schakeling (deel 5)
 • Mobiele TV-zender voor de Duitse PTT
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Foutzoeken in het gloeidraad- en voedingsgedeelte (deel 3)
 • TV service: Lijn-eindtrap zonder spanning
 • TV service: Geen licht
 • TV service: Geen lijn-synchronisatie
 • TV service: Slechte weerstand in beeldbreedte stabilisatie schakeling
 • Lezers peinsden mee: Loopwerk van afstemschaal
 • Lezers peinsden mee: Lichtstraalpotlood
 • Lezers peinsden mee: Beschermende tang
 • Lezers peinsden mee: Remedie tegen genereren
 • Lezers peinsden mee: Twee-kringer
 • Lezers peinsden mee: Eindversterker
 • Lezers peinsden mee: Frontplaten
 • Uit de technische post: Vragen over stuurversterker uit 'Versterkers met Transistoren I'
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 5
 • Puzzelclub Dr. Blan: Puzzel No. 7
 • Vijftig jaar normalisatie
 • Hi-Fi stereo bandapparaten van topklasse van Grundig
 • Amateur radio zend examen
 • Nieuwe handelsmerken
 • Vijftig jaar Radio Holland
 • Catalogus 1967 en zelfbedienings verpakking van Amroh
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Boekbespreking: Versterkers met transistoren (in 2 delen)
 • Examens Elektronicamonteur en -technicus
 • Uitnodiging voor eigenaars van uitvindingsoctrooien

radio bulletin jaargang 36, maart 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • RB Forum: Zwelsysteem voor elektronische orgels
 • RB Forum: Dump en surplus
 • Ir. H. Rinia vertrekt als directeur van het Natuurkundig laboratorium bij Philips
 • Redactioneel beraad: Actualiteiten van Dr. Blan cursussen
 • Radio Journaal
 • Technologische aspecten van de halve-golf dipool
 • Zelfbouw antenne voor de 2 meter band
 • Multatuli middengolf en Hi-Fi: De westerse Hi-Fi enthousiast
 • Een combinatie meter: Bruikbaar als volt-, ohm-, mA-meter, signaalzoeker, transistorvoeding en laagfrequent mV meter
 • De klankzuil: Voor geluidsinstallaties in grote ruimten wordt tegenwoordig veelal de klankzuil toegepast
 • Voor U (en rest) bij ons thuis getest: De AKG D202 'tweeweg microfoon'
 • Kleurentelevisie zonder ballast: De opneembuis (les 3)
 • Spoorgeluiden op de plaat
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: Golfvorm en het type gelijkrichter (deel 4)
 • Droge batterijen met hun lusten en lasten (deel 3)
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Storingen in het voedingsgedeelte (deel 4)
 • TV service: Horizontale lijn
 • TV service: Geen geluid op Nederlandse zenders
 • Lezers peinsden mee: Buisstandaard voor BVM
 • Lezers peinsden mee: H.F. Smoorspoeltjes
 • Lezers peinsden mee: Maak het zelf inbindband
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudige toongenerator
 • Lezers peinsden mee: Stereo weergave
 • Lezers peinsden mee: Voorversterker voor basgitaar
 • Lezers peinsden mee: Signaalzoeker
 • Lezers peinsden mee: Vertraagde inschakeling van hoogspanning
 • RB Forum: TV-DX, RB dec. ’66
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 6
 • Puzzelclub Dr. Blan: En nu puzzel No. 8
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Uit de technische post: Inbouwen VHF-tuner in bestaande TV
 • Uit de technische post: Aanpassen platenspeler Triotrack 605 Prof aan Ultimo versterker
 • Uit de technische post: Tweede net converter uit Radio Bulletin maart ’66
 • De N.E.R.G. diploma's
 • Boekbespreking: Thyristor Handbuch
 • Boekbespreking: Algemeine Elektrotechniek und Elektronik
 • Boekbespreking: Antennenpraxis
 • Boekbespreking: Dioden-, Röhren- und Transistorvoltmeter
 • Boekbespreking: Halbleiter Lexikon (Fachausdrücke)
 • Boekbespreking: Meetinstrumenten deel 1
 • Boekbespreking: Basic TV Courses
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 36, april 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: De klankzuil, RB maart 1967
 • Actualiteiten van de Dr. Blan-cursussen
 • Ontvangen publicaties
 • RB Forum: Vragen over UHF-VHF converter
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Experimenteren II, hoe we experimenteren en waarom is wel een bespiegeling waard
 • Radio Journaal
 • Silicion: De klankrijke benaming van een stereo muziekinstallatie van moderne opzet
 • Sicilion: De weergever (deel 1)
 • Betere ontvangstresultaten door een antenneversterker
 • Zelf maken van spoelen voor VHF werk
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: Het meten van ruisspanningen (deel 5)
 • Universeel meetapparaat: Combinatie van signaalzoeker, generator, capaciteitsmeter en meetzender
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Vervormingsmeter
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Dubbelzijdige klankregeling
 • Salon International des Composants Electronique te Parijs
 • De kleur TV-ontvanger: Het blokschema en een praktisch schema
 • Kleurentelevisie zonder ballast: 400.000 projectie-systeempjes! (les 4)
 • Een handig testertje voor germanium transistoren
 • O-V-1 voor MG en KG: Gewijzigde O-V-1 uit 'Hoe wordt ik zendamateur'
 • Voor u (en de rest) bij ons thuis getest: De Radfort hoofd- en voorversterker STA25/SC22, een ongeslagen kampioen
 • Voor de geluidsjager: Wijzigingen in de Capriccio
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Fouten in de belasting van het voedingsgedeelte (deel 5)
 • TV service: Fout in AVR
 • TV service: Geen beeld en geluid
 • TV service: Lijnoscillator werkt niet
 • TV service: Defecte video eindbuis
 • Lezers peinsden mee: Gevoelige ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Zelfdenkende spanningscaroussel
 • Lezers peinsden mee: Modulatie indicator
 • Lezers peinsden mee: Kleine eindversterker
 • Lezers peinsden mee: Proton variant
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 7
 • Puzzelclub Dr. Blan: Puzzel No. 9
 • Nieuwe handelsmerken
 • Uit de technische post: Vraag over buizentesters
 • Uit de technische post: Platen met water schoon maken
 • Uit de technische post: Voorversterker voor dynamische pickup
 • Nieuwe elektronische produkten
 • Nieuws van Sennheiser
 • Errata: Grafiek van dipool-impedantie, RB maart 1967
 • Inschrijving nieuw V.E.V.-examen 'Theorie tweede monteur'
 • Boekbespreking: Der Fernseh-Empfänger
 • Boekbespreking: Fernsehgeräteschaltungen 1958/1963
 • Boekbespreking: Principes of television engineering
 • Boekbespreking: Der Fernseh-Kanalwähler
 • Boekbespreking: Farbfernseh-Praktikum

radio bulletin jaargang 36, mei 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Erratum: advertentie van Van Dam Elektronica, RB april 1967
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Zo ging dat toen, de experimentele KG-zender PCJJ van Philips
 • Radio Journaal
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Foutzoeken in de lijneindtrap (deel 6)
 • De Leipziger Messe: Men heeft een heel behoorlijke produktie opgebouwd op het gebied van radio- en TV
 • Thyristor ontsteking
 • Twee convertor schakelingen voor 2 meter: Een ontwerp met FET’s
 • Metaal zoekinrichting: Digitale frequentievergelijking
 • Uitbreiding van FM-ontvanger
 • Fluiten is veiliger: Over levensgevaarlijke muziek
 • VERON Radiokamp 12 t/m 15 mei
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Vectoren en kleurendriehoek (les 5)
 • Garage-deur opener: Laagfrequent magnetisch veld zorgt voor het draadloze contact tussen ons en de garage
 • De VLF-convertor
 • MVB-6: Weergever met ingebouwde versterker
 • Een elektronisch rekenlineaal
 • Batterijen met hun lusten en lasten (deel xx)
 • Voor U (en de rest) bij ons thuis getest: De Dual 1019 draaitafel en arm, een combinatie die aan extreem hoge eisen voldoet
 • Lezers peinsden mee: Verbetering zakradio
 • Lezers peinsden mee: Geluid TV met een Hoorbril
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 8
 • Puzzelclub Dr. Blan: Puzzel No. 10
 • De N.V. C.O.B.A.R. Electronic te Kortrijk
 • TV service: Defecte fijnafstemming
 • TV service: Beeld verdwijnt bij grote helderheid
 • TV service: Bromstoring
 • TV service: Defecte lijnoscillator
 • TV service: Defecte afbuigspoel
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: The electron in the electronics
 • Boekbespreking: Principles and Applications of Boolean Algebra for Electronic engineers
 • Boekbespreking: Hoe werkt een computor

radio bulletin jaargang 36, juni 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Erratum: 'Twee convertor schakelingen voor 2 meter', RB mei 1967
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: Band contra plaat, de strijd tussen de registratie systemen
 • Radio Journaal
 • Een RC-generator voor zelfbouw, 34 Hz... 34 kHz, 0 ... 5 V top-top
 • Elektronische simultaanschakelaar
 • Batterijen en hun lusten en lasten (deel 2)
 • Getransistoriseerde laagfrequent-versterkers
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Frequentie hulpdraaggolf (les 6)
 • Sicilion: De versterkers (deel 2)
 • Dobbelen met elektronica bouwstenen van de Duitse fabrikant Egger
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Defecte spoelen (deel 7)
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: Het meten van kleine spanningen (deel 6)
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Automatisch versterkingsregeling in bandapparatuur
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Thyristor schakelversterker
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Filterschakeling voor magnetofoon bij het opnemen van stereofonische radio-uitzendingen
 • Nieuwe handelsmerken
 • Lezers peinsden mee: Netvoedingsapparaat voor batterijrecorder Philips EL3585
 • Lezers peinsden mee: Regeling van netspanning
 • Lezers peinsden mee: Vervormer voor beat
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 9
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel No. 11
 • Voor de geluidsjagers
 • Nieuwe instrumenten en apparaten

radio bulletin jaargang 36, juli 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Errata: 'Een RC-generator voor zelfbouw'
 • Experimentele kleurenprogramma’s van Kleef UHF kanaal 46 en van Philips Eindhoven
 • Berlijn heeft primeur met kleuren televisie
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Elektronische installaties op Schiphol
 • Radio Journaal
 • Zelfdenkende spanningscaroussel zette veel lezers aan het (mee)peinzen!
 • Eenvoudige veldsterkte-indicator
 • General Electric GE1740: Zes transistoren in één huis
 • Sturen met geluid: Ultrasone zender en ontvanger, waarmee een bootmodel proportioneel kan worden bestuurd
 • Onderdeel van Apollo project
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Vaak voorkomende fouten (deel 8)
 • Genormaliseerde symbolen in zakformaat
 • Kleurentelevisie zonder ballast: De kleur TV ontvanger (les 7)
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Automatische in- en uitfader
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Electronische schakeling voor orgelbouwers
 • Nieuwe halfgeleiders: BFX66 en BFX67 van SGS Fairchild
 • Sicilion: De constructie van de versterkers (deel 3)
 • Documentatieboek van Siemens van de zend- en oscillatorbuizen, hoogspanningsgelijkrichters en thyratrons
 • Een nieuw wapen in de strijd tegen statische lading en stof: Lenco Clean
 • Een RC-generator voor zelfbouw (deel 2)
 • Erratum: 'Een RC-generator voor zelfbouw' RB juni 1967
 • Lezers peinsden mee: Microfoonversterker
 • Lezers peinsden mee: IJken van toongenerator
 • Lezers peinsden mee: Lichtgevoelig relais
 • Lezers peinsden mee: TV-antenne versterker
 • Nieuwe instrumenten en apparatuur
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 10
 • Puzzelclub van Dr. Blan: Puzzel No. 2
 • Nieuwe handelsmerken
 • Voor de geluidsjager: Geluidsopname wedstrijd
 • Firato met kleurentelevisie
 • Ontvangen publicaties

radio bulletin jaargang 36, augustus 1967
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Errata: Thyristorschakelversterker, RB juni 1967
 • RB Forum: TV-DX
 • RB Forum: TV service, RB maart 1967
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • Ons hoog-fidele festival: Festival du Son te Parijs
 • Radio Journaal
 • Universele kristalgenerator, 100 kHz tot 30 MHz
 • Controleapparaat in de auto: Voor een goede controle op de loop van de motor
 • Populaire AMROH versterkers in een nieuw creatie: Proton II en Deuteron II
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Afstembare antenneversterker voor FM, VHF en UHF
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Antenneversterker voor band I
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Antenneversterker voor FM
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Antenneversterker voor band III
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Antenneversterkers voor de UHF-band
 • Kleurentelevisie zonder ballast: De kleur TV ontvanger (les 8)
 • The International Audio Festival and Fair te Londen: Het mekka der Hi-Fi pelgrims?
 • Inleiding tot de techniek van het meten van spanning: Aarding en ingangsschakelingen (deel 7)
 • TV sevice: Beeldbreedte te klein
 • TV sevice: Defecte lijnoscillator
 • TV sevice: Wel geluid, geen beeld
 • TV sevice: Geen beeld, geen geluid, wel raster
 • De profilometer, bestemd voor het nauwkeurig registreren van het wegdekprofiel
 • Lezers peinsden: Ambiofonie
 • Lezers peinsden: Een goedkope kristal microfoon
 • Lezers peinsden: Transistorvoeding
 • British Radio and Electronic Component Show
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 11
 • Puzzelclub Dr. Blan: Puzzel No. 1
 • Nieuwe instrumenten en apparaten

radio bulletin jaargang 36, september 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat op het radarscherm verscheen
 • 'No Sound of Music': de kunst van het demonstreren op de Firato
 • HiFi demonstraties tijdens de Firato
 • Deelnemers Firato 1967
 • Hannover: Een forecast voor de Firato
 • Rumoer om KTV: En... wie is de uitvinder van de radio?
 • Spanningszoeker model Tippoli
 • FM afstemmer van Hapé
 • Horen en zien: Het verband tussen pickuptest met blokgolven en oscilloscoop en luisterervaringen!
 • Antenne versterkers 22EA1000, 22EA1051, 22EA1050, 22EA1030 van Philips
 • Uniprint: Een serie elektronische schakelingen op Veroboard, met toepassing van miniatuur onderdelen
 • Uniprint: Aanpassingseenheid APE1
 • Uniprint: Meeluister versterker YV1
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Het kleursignaal bevat de U- en de V-informatie (les 9)
 • Puzzelclub Dr. Blan: Oplossing van puzzel no. 12
 • Puzzelclub Dr. Blan: En nu puzzel No. 2
 • TV service: Vonkoverslag in verticale afbuiging
 • TV service: Raster niet in orde
 • TV service: Beeld weinig contrastrijk en onstabiel
 • TV service: Defecte AVR
 • TV service: Zacht geluid
 • Lezers peinsden mee: Toch nog MG ontvangst
 • Lezers peinsden mee: Indicator 34
 • Lezers peinsden mee: Batterij-ontvanger met uitwendige voeding
 • Lezers peinsden mee: Signaalzoeker = Signaalweergever
 • Een blik achter de schermen bij Wharfedale
 • Fabricage van magneetband in nieuwe fabriek van BASF
 • De Concertone AS1000 van Audio Electronic International
 • Schatten op schellak (deel 1)
 • Wij bekeken voor U: Communicatie ontvanger TRIO model 9R-59DE
 • Noviteiten op de Firato

radio bulletin jaargang 36, oktober 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Wat er op het radarscherm verscheen
 • In Memoriam Hugo Gernsback, pionier op radio- en aanverwant gebied
 • Het instrument van 10 t/m 19 oktober
 • Radio Journaal
 • Kleurenpracht in Berlijn: 25e Duitse nationale radiotentoonstelling 1967
 • Elektronica op 'Het Instrument'
 • Ontvanger met FET ingang
 • Nieuwe antennes voor 2 meter: HY01, 1Y1007, 1Y1010 en 1Y1012
 • Goedkope navigatie hulpmiddelen: De Nova-PAL Direction Finder
 • Internationale prijs voor technische ontwerpers
 • Schatten op schellak  (deel 2)
 • 'n Handige transistortester: Tastkopf TSV-2
 • Nieuwe handelsmerken
 • Kleurentelevisie zonder ballast: De 64 μs vertragingslijn (les 10)
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Sicilion: De regelversterker (deel 4)
 • Zelf maken van VHF-spoelen (deel 2)
 • Uniprint: Voorversterker VV2
 • Uniprint: Versterker met RIAA-correctie VV3
 • Blokspanning-vormer voor een toongenerator
 • TV service: 'Ervaringen een serviceman'
 • TV service: Defecte AVR
 • Lezers peinsden mee: Afgeschermde plug
 • Lezers peinsden mee: Wikkelmachine
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 1
 • Puzzelrubriek: En nu puzzel No. 3
 • Uit de technische post: Vraag over transistor voltmeter
 • Uit de technische post: Vraag over thyristor-ontsteking
 • Informatie-avond over praktische toepassingen van geïntegreerde schakelingen en thyristoren

radio bulletin jaargang 36, november 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: Universele kristalgenerator, RB aug. '67
 • RB Forum: Hoorbril
 • Wat er op het radarscherm verscheen
 • Geluidsjagers wat nu...?
 • Radio Journaal
 • Kleurentelevisie op de Firato
 • Stroom- en spanningswaarden bij het meten van zelfinductie
 • Nogmaals de Capriccio
 • Zeer gevoelige FM-afstemmer + stereo-splitser
 • Dump en surplus: Transistor TV ontvanger
 • Nakaarten over batterijen: Er bestaat wel degelijk een lekvrije uitvoering
 • Automatisch laadtoestel voor Nikkelcadmium cellen
 • Sicilion: De constructie van de regelversterker (deel 5) 
 • Kleurentelevisie zonder ballast: PAL-vertragingslijn met matrix of looptijd demodulator (les 11)
 • Moderne navigatie en communicatie voor de luchtvaart: Hulpmiddelen voor de verkeersleider (deel 4)
 • Een computer prakticum aan de Universiteit van Toulouse
 • Wij bouwen ons eigen elektronische orgel (vervolg)
 • Impressie van de Salon International des Composants Electronique
 • Visserijband-ontvangst op transistorradio
 • TV service: Rooster-kathode sluiting
 • TV service: Aanslag op de voorzijde van de beeldbuis
 • TV service: Beeld onstabiel
 • TV service: Geen ontvangst kanaal 8
 • TV service: Sluiting in beeldbuis
 • Ontvangen publicaties
 • Errata: 'Metaalzoekrichting', Radio Bulletin mei 1967
 • Lezers peinsden mee: Bandrecorder snaartjes
 • Lezers peinsden mee: Transistor knipperlicht
 • Lezers peinsden mee: Bandschakeling voor KG ontvanger
 • Lezers peinsden mee: Etsen van printplaat
 • Lezers peinsden mee: Reparatie universele meter
 • Lezers peinsden mee: Afwerking frontplaat
 • Lezers peinsden mee: Eenvoudig knipperlicht
 • Lezers peinsden mee: Oplossing voor soldeerproblemen
 • Radio-amateurs op zolder: Motto stand 63B van de VERON op 15e Firato
 • Pro Juventute kalender 1968
 • Errata: RB okt. 1967, blz. 721
 • Uniprint: Eindversterker EVI
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 2
 • Puzzelrubriek: Puzzel No. 4
 • Informatie-avonden van Van Dam
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Ontvangen publicaties
 • Bankschroef op kogelgewricht
 • Hi-Fi audio te Brussel

radio bulletin jaargang 36, december 1967 
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Erratum: Blaupunkt autorecorder 'Snob 100' RB nov. 1967
 • RB Forum: Hulpverzoek voor het maken van een gehandicapten apparaat
 • Wat er op het radarscherm verscheen
 • Redactioneel Beraad: '68 werpt zijn schaduw vooruit
 • Radio Journaal
 • Saba 600SH bandapparaat
 • Howard Q-Boards: Experimenteren met elektronische schakelingen verkorten
 • Filmprojector en bandopnemer elektronisch gesynchroniseerd
 • Het fatale prutsen: Transformatoren wikkelen
 • Doka tijdschakelaar: Wel een origineel principe?
 • Mijn eigen TV'tje: Met een oscilloscoopbuisje als beeldbuis
 • Transistor dipmeter
 • Gevoelige FM-ontvanger met de Telefunken FM-afstemeenheid 41/1960
 • Servo mechanisme
 • Bandspreiding voor kortegolf ontvangers
 • Kleurentelevisie zonder ballast: Purity of Kleurzuiverheid (les 12)
 • Een vlotte stereo-versterker voor de huiskamer
 • Reparatie aan twee-transistor radio
 • Moderne navigatie en commmunicatie voor de luchtvaart: Hulpmiddelen voor de verkeersleiding, SATCO (deel 5)
 • Lezers peinsden mee: Roterende antenne
 • Lezers peinsden mee: Lassen van afgeschermde kabel
 • Lezers peinsden mee: Multivibrator
 • Lezers peinsden mee: Zeer eenvoudige stereo-versterker
 • Lezers peinsden mee: Een antenne afstemeenheid
 • Lezers peinsden mee: Spoelen maken
 • Uniprint: Knipperlicht eenheid KLI
 • TV service: Vaag beeld, weinig contrast
 • TV service: Geen licht
 • TV service: Zijwaarts verspringend beeld
 • TV service: Defecte rasterafbuiging
 • TV service: Sneeuw in beeld
 • TV service: Geen beeld - geen geluid
 • TV service: TV-chassis 1823S
 • Uit de technische post: Vraag over transistor ontstekingen
 • Uit de technische post: Vraag over elektronische timer
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Overzicht KTV-ontvangers (deel 2)
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 3
 • Puzzelrubriek:  En nu over naar puzzel No. 5
 • Elektronisch synchroniseren
 • Moderne onderdelen verkoop met de zgn. 'zelfbedieningsverkoop'
 • Hi-Fi demonstratie bij Radio te Kaat
 • Wij bekeken voor U: Geluidsweergever AD5043S in bouwdoos van Philips
 • Boekbespreking: Televisie en televisie-service
 • Boekbespreking: Fernseh-Service-Handbuch
 • Boekbespreking: Der Fernseh Kanalwähler
 • Boekbespreking: Fehler katalog
 • Boekbespreking: Television receiver servicing
 • Boekbespreking: Televisie ontvangst techniek
 • Boekbespreking: Televisie service
 • Boekbespreking: Transistor TV service
 • Boekbespreking: TV Beeldfouten Vademecum
 • Boekbespreking: Die grosze Rundfunkfibel
 • Boekbespreking: Transistoren in der Industriellen Elektronik

radio bulletin jaargang 37, januari 1968

Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Opnieuw beginnen, hier zijn we dan in nieuwe gedaante in een groter formaat!
 • Journaal
 • RA1218 van RACAL: Dit is het laatste woord terzake communicatie ontvangers
 • Doe mee aan de RB-ontwerp-prijsvraag met als hoofdprijs een driedaags bezoek aan een buitenlandse tentoonstelling
 • Audio op de Firato: Velerlei utensiliën voor het beat-wezen waren te kust en te keur tentoongesteld
 • Geluidshinder rondom vliegvelden: Een internationaal probleem dat om een snelle oplossing vraagt! (deel 1)
 • Technische post
 • Miniatuur ontvangers: Twee schema's van Siemens en RCA van kleine MG-ontvangers
 • Aanpassing stereo-kristal pickup met SL200 en SL220
 • Ontvanger met FET-ingang en keramische bandfilters (deel 2)
 • Ervaringen van een beginneling
 • Frequentiemeter BC-221
 • Dopplervervorming in luidsprekers: Jaimes Moir bespreekt een van de hinderpalen op de weg naar volmaaktheid
 • Opmars van de muziekcassette
 • Stereo versterker met 2xECC83, 2xECC81, 2xELL80 en EZ81
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (deel 2)
 • Een tweede Einfüring in die HiFi Stereophonie en een hindernisbaan voor pickups van Shure
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Voorbeelden van fouten in lijnoscillator (deel 9)
 • Schakelingen gezien in andere bladen: HiFi versterker
 • Schakelingen gezien in andere bladen: Bandfilter voor de 2 meter band
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 4
 • Puzzelrubriek: En nu over naar puzzel No. 6
 • Nieuwe kleuren-TV opleiding
 • Uniprint: Toerenteller TTM1
 • Zelfbouw silicium stereo-versterker met FET-ingang
 • Lezers peinsden: C-tester
 • Lezers peinsden: Achterlichtbewaking
 • Lezers peinsden: Snaar voor de 'Serenade'
 • Lezers peinsden: Belichtingsindicator
 • Lezers peinsden: Batterij reactivator
 • Nieuwe instrumenten en apparaten

radio bulletin jaargang 37, februari 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezersforum: TV-DX
 • Lezersforum: Uitwendige voeding
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Tips voor de ontwerp prijsvraag
 • Journaal
 • Drukknop schakelaar type PM21 van ITT kan meer dan een miljard keer schakelen
 • Audio op de Firato
 • Informatie-avond, georganiseerd door Van Dam over FET's en MOSFET's
 • De toepassing van FET's in VHF- en UHF-ontvangers
 • Amateurradio zendexamens
 • Draagbare 'All Wave' ontvanger: 'Intercontinental' van Schaub-Lorenz
 • Kristalcalibratoren en roosterdippers
 • Lezersforum: Vervormer voor beat
 • Draadloze microfoon en converter voor de tien meter band
 • Eenvoudige FM ontvanger met de Philips tuner type 2110
 • Grammofoonversterker met IC PA222
 • Nieuwe Lenco versterker
 • Hoogfrequent generator, AM en FM moduleerbaar
 • Uniprint: Gestabiliseerde voeding GLV1
 • Uniprint: Snelheidsregelaar voor modeltreinen RLV-1
 • Filmprojector en bandopnemer elektronisch gesynchroniseerd
 • Geluidshinder rondom vliegvelden: Een internationaal probleem dat om een snelle oplossing vraagt! (deel 2)
 • Lezers peinsden: Knipper- en parkeerlicht
 • Lezers peinsden: Lichtindicator
 • Lezers peinsden: Automatische afstemmotor
 • Lezers peinsden: Portable voeding
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Fazediscriminator (deel 10)
 • TV service: Twee beelden naast elkaar of die ondeugende serviceman!
 • TV service: Geen beeld, geen geluid
 • TV service: Geen beeld, wel geluid
 • TV-DX: Een aantal meldingen van lezers
 • Gezien in andere bladen: Het paren van transistoren
 • Nog eens: Mijn eigen TV-tje (RB dec. ’67)
 • Avondcursussen Bedrijfselektronica systematisch foutzoeken
 • Boekbespreking: Leerboek Elektronica, deel 4
 • Boekbespreking: Het ontwerpen van versterkers
 • Boekbespreking: Luidsprekerinstallaties voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Transistoren, deel 1 en 2
 • Boekbespreking: Auto Elektronica
 • Boekbespreking: Funktechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: Radio Service Handbuch
 • Boekbespreking: Kristaldioden und Transistoren Taschen-Tabelle
 • Boekbespreking: Betriebstechnik des Amateurfunks
 • Boekbespreking: Transistor Amateur Funk Geräte für das 2 m Band
 • Boekbespreking: Technische Akustik
 • Boekbespreking: Halbleiter Experimente
 • Boekbespreking: Meszinstrumente und ihre Anwendung
 • Boekbespreking: Nieuwe mogelijkheden in de techniek
 • Boekbespreking: Elementaire deeltjes
 • Boekbespreking: Werktuigbouwkunde
 • Boekbespreking: Golven en trillingen
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 5
 • Puzzelrubriek: En nu meteen naar puzzel no. 7
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Collectorloze gelijkstroommotortjes: Dank zij halfgeleiders zijn er mogelijkheden om van de collector af te komen (deel 1)
 • Nieuwe elektrotechnische normen

radio bulletin jaargang 37, maart 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezersforum: Dump TV
 • Lezersforum: Doka schakelklokken
 • Lezersforum: Gewijzigde stereodecoder
 • Lezersforum: Zefinductiespanning
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Luidspreker impedantie, dat die niet over het gehele frequentiegebied constant is, schijnt bijna niemand te verontrusten
 • Journaal
 • Een van de snufjes ... die in de metrotreinen worden aangebracht, is een tweetonige signaalgenerator
 • Eerste TV-ontvanger met lineaire IC CA3012
 • Testen zonder meters: Stereo-testplaat van HiFI Stereo Review nu geïmporteerd door De Muiderkring
 • Fabricage van microfoons bij de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken
 • De nieuwe TV-zenders bij Wesel
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers (deel 1)
 • Stereo FM afstemmer met Görler eenheden 312-2433, 322-0030, 327-0024 en 326-0006
 • Enige ervaring met een afstembare UHF versterker
 • Draadloze microfoon en converter naar 78...104 MHz
 • Het ontwerpen van afgestemde laagfrequent versterkers met dubbel T-filter
 • Tentoonstellingen te Parijs
 • Surplus TV: Het zelf maken van een TV toestel
 • Over meetkunde, fouthoeken en ontnuchtering bij pickup armen
 • Applicatie-systeem EAS6564 van Nemci
 • Nogmaals: Thyristor ontsteking
 • Gewijzigde merkenwet voor West-Duitsland
 • Cassette-recorders (deel 2)
 • Collectorloze gelijkstroommotortjes: Dank zij halfgeleiders zijn er mogelijkheden om van de collector af te komen (deel 2)
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Synchronisatiescheider (deel 11)
 • TV service: Verslag van een fout in een Philips TV
 • Dump en surplus: Het TV chassis 1823S
 • Lezers peinsden: Onzichtbare luidspreker
 • Lezers peinsden: Gewijzigde voortrap voor Duette
 • Lezers peinsden: Vervormer
 • Lezers peinsden: Magnetische schroevendraaier
 • Lezers peinsden: Aluminium chassis buigen
 • Gezien in andere bladen: Ohm splitser
 • Gezien in andere bladen: Vervormingspedaal voor gitaar
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 6
 • Puzzelrubriek: De nieuwe puzzel No. 8
 • Wij bekeken voor u: Ruby polyester langspeelband
 • Ontvangen publicaties
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: Elektronische schakelingen
 • Boekbespreking: Luidsprekers
 • Boekbespreking: Transistoren (deel 3)
 • Boekbespreking: Kleuren televisie
 • Boekbespreking: Rechteckferritkerne, Eigenschaften und Anwendung
 • Boekbespreking: Radio Stereofonie
 • Boekbespreking: Populaire Elektronica
 • Boekbespreking: Elektriciteit en magnetisme
 • Boekbespreking: Sterkteleer
 • Boekbespreking: Praktische elektronica (deel 1)
 • Boekbespreking: Buizen Televisie Service

radio bulletin jaargang 37, april 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Bijzondere vangst: Aprilgrap
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Geluid bedreigt gezondheid
 • Journaal
 • Deze KSB van Ferranti heeft.. .een venster aan de achterkant
 • Transistor voedingsapparaat: 2 x 15 V - 1,5 A
 • En beter begrip voor modulatie: Modulatie aanschouwelijk gemaakt met behulp van vectoren
 • Tasti van Nordmende: Een ongewone batterij ontvanger
 • Lezersforum: Draadloze microfoon RB februari '68
 • Ontwerp en constructie van DX ontvangers: Algemene overwegingen, blokschema (deel 2)
 • Rolen Star transducer: Een nieuw geluidsweergave-systeem
 • Stereoscoop: Geluid van links en rechts naar de afbuigplaten van een KSB
 • Ervaringen met buizentesters
 • 40 Jaar multimeters bij AVO
 • 20 Watt omroepversterker
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Rasteroscillator (deel 12)
 • Uniprint: Temperatuurmeter TEM1
 • Rectificatie: 'Ontwerp en constructie van DX-ontvangers' RB maart 1968
 • Lezers peinsden: LF-versterker
 • Lezers peinsden: Wijziging acculader
 • Lezers peinsden: Regelbare laagspanningsvoeding
 • Lezers peinsden: Inktstift als afdeklak
 • Lezers peinsden: Vliegtuigontvanger
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no. 7
 • Puzzelrubriek: En nu de nieuwe puzzel No. 9

radio bulletin jaargang 37, mei 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Lezersforum: Bijzondere vangst (1)
 • Lezersforum: Bijzondere vangst (2)
 • Lezersforum: Wij bekeken voor u de Ruby geluidsbanden
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: De Internationale tentoonstelling van Elektronica onderdelen te Parijs
 • Journaal
 • Dit uurwerk is de enige openbare klok ter wereld die nog GMT (Greenwich Mean Time) aanwijst
 • Antenne versterker voor ontvangst van Wezel
 • Gestabiliseerde voeding voor 30 V/ 350 mA
 • Ontwerp en constructie van DX ontvangers: Mechanische aspecten, materiaal keuze, constructie (deel 3)
 • Hoogwaardig symmetrisch transistor voedingsapparaat ±15 V, 150 mA
 • Lezersforum: Doka schakelklok met elco, RB dec. 1967
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (deel x)
 • J. Arthur Rank, de gelukkige vader van een tweeling: De Wharfedale 'Dentons' en 'Super Lintons'
 • Lezersforum: Contrast en helderheidsregeling RB dec. ’67
 • Ontvangen publicaties
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Rastereindtrap (deel 13)
 • TV service: Afnemende helderheid
 • TV service: Geen licht
 • TV service: Beeldhoogte te klein
 • TV service: Beeldhelderheid is niet te regelen
 • TV service: Beeldbreedte regelaar werkt niet
 • TV service: Geen beeld
 • TV service: Instabiele verticale synchronisatie
 • Zelfbouw microfoon
 • Gezien in andere bladen: Thyristor in elektronenflitser
 • Gezien in andere bladen: 36 W gitaarversterker
 • Mengversterker
 • Busch lichtsterkte-regelaar: Een knopje waarmede we continu de sterkte van onze verlichtingslampen kunnen regelen
 • Lezers peinsden: Babyfoon
 • Lezers peinsden: Foutzoeken op geëtste bedrading
 • Lezers peinsden: Schaalverdeling voor KSO
 • Lezers peinsden: Soldeerhouder
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no 8
 • Puzzelrubriek: Puzzel No 10
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (vervolg)
 • Uit de technische post: Sicilion regelversterker RB okt. ’67
 • Uit de technische post: Gestabiliseerd voedingsapparaat uit 'Meetinstrumenten voor zelfbouw'
 • Uit de technische post: Vragen over Sicilion nabouwen
 • Boekbespreking: Service documentatie bandrecorders
 • Boekbespreking: Silicon controlled recifers
 • Boekbespreking: Radio- en televisietechniek
 • VERON Radiokamp 1968
 • Rectificatie: Toerenteller TTM1 RB jan. ’68.

radio bulletin jaargang 37, juni 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • RB Forum: Transistor orgel
 • Radarscherm
 • Redactioneel beraad: RB-ontwerp prijsvraag, geen hoofdprijs
 • Journaal
 • AVO Digital System, een nieuw apparaat dat Avo Ltd binnenkort op de markt brengt
 • Automatische ruitenwisserbediening: Poging tot verdere vervolmaking van de auto
 • Stereo FM afstemmer (deel 2)
 • Een scramble-unit voor de telefoon
 • Het nauwkeurig meten met meetbruggen (deel 1)
 • Sicilion: De Magnetofoon (deel 6)
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: De variable oscillator (deel 4)
 • Dr. Ir. Walter Bruch 60 jaar: Naam onverbrekelijk verbonden met de kleurentelevisie in Europa
 • Transistor intercom met vier bijposten
 • Tructoets op de bandrecorder
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Foutzoeken in de AVR-schakeling (deel 14)
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no 9
 • Puzzelrubriek: Puzzel No 11

radio bulletin jaargang 37, juli 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Silicium transistoren, er is geen enkel argument meer om nog germanium transistoren te gebruiken
 • Journaal
 • Een keramische resonator, met eigenschappen die in grote mate overeenkomen met die van een kwartskristal
 • Relaisschakeling met vrijloopdiode
 • De geïntegreerde schakeling CA3020, ontworpen als l.f.- en servoversterker
 • Gemoderniseerde UN2 uit 'Jongens Radio 4'
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: Frequentie synthese oscillator met referentie, schakelingen van professionele apparaten (deel 5)
 • BVM plus meetbrug
 • QRP amateurzendertje voor lokaal verkeer: Draadloze babyfoon met FETs
 • Ontmagnetiseringsspoel voor KTV ontvangers
 • Sicilion: De weergeefversterkers (deel 7)
 • Het Evoluon in Eindhoven: De permanente expositie van de technische vooruitgang van de mensheid
 • De Concertone C200 + AM/FM-afstemmer C270 + FM afstemmer C280 en een 'opgevoerde' versie Concertone C200-S
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: Video-detector en video-eindtrap (deel 15)
 • Uniprint: Gevoelige elektronische schakeleenheid SE1
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no 10
 • Puzzelrubriek: Puzzel No 12
 • Gezien in andere bladen: Waarschuwingsapparaat voor gladde wegen
 • Gezien in andere bladen: Gecombineerd auto-meetinstrument
 • Rectificatie: Ervaringen met een buizentester, RB april 1968
 • Lezers peinsden: Elektronische metronoom
 • Lezers peinsden: Gerepareerde telefoon
 • Lezers peinsden: Snoercentrale
 • Lezers peinsden: Afstembare FM antenne
 • Lezers peinsden: De eenvoudigste PNP-transistortester
 • Lezers peinsden: Isolatie verwijderd

radio bulletin jaargang 37, augustus 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Haarlems opleidingsinstituut voor elektronentechniek
 • Elektronica Opleidingen Dirksen
 • Merkenrecht Frankrijk stelt het merkrecht afhankelijk van het eerste depot
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Meetinstrumenten, analoog of digitaal?
 • Journaal
 • Ness televisie camera type MC-311 komt uit Japan en meet slechts 106 x 74 x 183 mm
 • Over laagspanningsvoeding gesproken
 • Elektronische spanningsregelaar
 • Beatronica: Een 35 W versterker met vele extra's (deel 1)
 • Het nauwkeurig meten met meetbruggen (deel 2)
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: RF versterker, mengbuis, kristaloscillatoren, convertoren (deel 6)
 • Papst motoren voor Sicilion magnetofoon
 • Draagbare 2-meter zender-ontvanger
 • 27 MHz transceivers
 • Gecombineerd rooster-spanningsapparaat
 • Wij bekeken voor u: Een minder bekende 'winnaar' van Heathkit, de IM-21 millivoltmeter
 • Sicilion: De opneemversterker (deel 8)
 • Verbeterde stero-weergave
 • Lezers peinsden: Eenvoudige eenkringer
 • Lezers peinsden: Afdekken van prentplaten (1)
 • Lezers peinsden: Afdekken van prentplaten (2)
 • Lezers peinsden: Draadknipper en draadstripper
 • Lezers peinsden: Batterijklem
 • Lezers peinsden: Verbetering voor seinsleutel
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no 11
 • Puzzelrubriek: Puzzel No 1
 • TV Service: KTV service fout 1
 • TV Service: KTV service fout 2
 • TV Service: KTV service fout 3

radio bulletin jaargang 37, september 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: 10 jaar stereoplaten, de Firato ’58 stond in het teken van de stereofonie
 • Journaal
 • Een nieuwe glassoort voor TV vertragingslijnen ...wordt nu automatisch geperst door Chance-Pilkington
 • Een verdienstelijke middengolf-ontvanger
 • Zwakstroommonteur wordt telecommunicatie monteur
 • Voltmeter met onderdrukt nulpunt
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: De m.f. versterker en selectieve filters (deel 7)
 • RC generator, sinusgolven van 3 Hz tot 800 kHz binnen + 0,6 dB
 • Digitale techniek: De binaire rekenwijze (deel 1)
 • Draagbare 2-meter zender/ontvanger (deel 2)
 • Variabel transistor voedingsapparaat, 5 V — 25 V / 1 A
 • Thyristoren regelen wisselstroom: Eenvoudige dubbelzijdige fasenregeling
 • Het nauwkeurig meten van meetbruggen (deel 2)
 • Uniprint: Lichtgevoelige schakeleenheid LIS1
 • Beatronica: De geluidsweergevers (deel 2)
 • Nog een RC generator!
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: De MF Versterker (deel 16)
 • Puzzelrubriek: Oplossing van puzzel no 12
 • Puzzelrubriek: Puzzel No 2
 • Informatie bulletins van Grundig Nederland
 • Lezers forum: Het schema van de Maxamp van Goodmans uit RB sept. ’66
 • Lezers forum: Een tip voor amateur zangers

radio bulletin jaargang 37, oktober 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Fiarex 1968
 • Journaal
 • Voor het opsporen van scheuren in stalen voorwerpen: Amlec Crack Detector
 • De FET gaat MOS
 • Een gaaf product uit oud materiaal: Een alleraardigst MG-ontvangertje
 • Stereo FM- en TV-afstemmer (deel 2)
 • Nogmaals automatische ruitenwisser bediening
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: CIO, AVC en detectiesytemen (deel 8)
 • Rectificatie: Ontwerp en constructie van DX-ontvangers, RB juni '68
 • Deelnemerslijst Fiarex '68
 • Kunnen wij het vacuüm van onze buizen zelf controleren? (deel 1)
 • Digitale techniek: Rekenen met tweetallig stelsel, poortschakelingen (deel 2)
 • Uniprint: Nog eens uniprint TTMI
 • Interkama 1968: Vierde nationale congres met tentoonstelling voor meettechniek en automatisering te Dusseldorf
 • Beveiliging voor voedingsapparaten
 • Ervaringen van een beginner: Transistor voorversterker
 • Systematisch foutzoeken in TV-schakelingen: VHF-kanaalkiezer (deel 17)
 • Boekbespreking: About your hearing, Briggs jongste
 • Antenneversterkers en TV-DX
 • Nieuwe handelsmerken
 • Puzzel No 3 met als prijs Peerless luidsprekerkit
 • Oplossing puzzel No 1
 • TV service: Geen geluid en geen beeld
 • TV service: Kortsluiting in gloeidraad circuit
 • TV service: Geen geluid
 • TV service: Geen licht, wel geluid
 • TV service: Een dure schakeling
 • TV service: Instabiele synchronisatie
 • TV service: Barco 66-5N-13
 • TV service: Barco 67-5N-18
 • Lezers peinsden: Proton veranderd in balansversterker
 • Lezers peinsden: Reinigingsmiddel
 • Lezers peinsden: Pauzetoets
 • Lezers peinsden: Frontpaneel
 • Lezers peinsden: Brievenbus controle
 • Lezers peinsden: Schuimplastic hulp
 • Lezers peinsden: Automatische afslag voor pickup
 • Lezers peinsden: Meetbrug
 • Lezers peinsden: Sounder apparaatje
 • Lezers peinsden: Luidsprekerdoek
 • Op bezoek bij RIHA: De orgelfabrieken te Harderwijk
 • Nieuwbouw AEG in Amsterdam-Slotervaart
 • Elektronisch speelgoed
 • Electronics Nederland nv: Nieuw pand te Amsterdam
 • Lezers forum: Gestabiliseerde voeding voor 30 V/350 mA
 • Lezers forum: Transistor omvormer
 • Lezers forum: Tijdbegrenzer
 • Boekbespreking: Hints & kinks uit Radio Bulletin
 • Boekbespreking: Transistoren deel 4
 • Boekbespreking: Radiogolven
 • Boekbespreking: Impulspraxis in Schaltungen, Versuchen und Oszillogrammen
 • Boekbespreking: Röhre und Transistor als Vierpol
 • Boekbespreking: Ja en nee met transistors
 • Boekbespreking: Schakelen met transistors
 • Boekbespreking: Antenne installaties
 • Franse merkenwet voor bescherming van rechten verlengd tot 1-11-1968

radio bulletin jaargang 37, november 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: HiFi in Duitsland
 • Journaal
 • Stereo FM- en TV-afstemmer: Het afregelen (deel 2)
 • Ontvangen publicaties
 • Silicion: Niveau-indicator en bijstroom-oscillator (deel 9)
 • Stereo met 2 x Proton II
 • Kunnen wij het vacuüm van onze buizen zelf controleren? (deel 2)
 • Uniprint: Temperatuur schakeleenheid TES1
 • Nederlandse versie van DHFI Schalplatte 1
 • Ontwerp en constructie van DX-ontvangers: S-meter, storingsbegrenzing, LF-filters en versterker voeding (deel 9)
 • Blokgolfgenerator met 2 x EF50 en 1 x AZ1
 • Digitale techniek: Geïntegreerde schakelingen (deel 3)
 • Elke 1,3 seconde een radiogolf uit de ruimte
 • Morseschrijver voor zelfbouw
 • Uit de technische post: Automatisch laadapparaat voor elektronische flitser
 • Uit de technische post: Vragen over de ontvanger met FET-ingang
 • De doorlaatkromme van een selectieve versterker
 • Geluid bij de ontvangst van Britse UHF-TV (BBC2)
 • Gezien in andere bladen: Thyristor beveiligt transistorversterker
 • Gezien in andere bladen: Ruisarme voorversterker met hoge ingangsweerstand
 • Gezien in andere bladen: Miles-per-gallon meter
 • Ombouw TV ontvanger
 • Raisting II: De tweede antenne-installatie voor het satellieten grondstation
 • TV service: Slecht geluid
 • TV service: Een dubbele fout
 • TV service: Nog enkele fouten
 • Ontvangen publikaties
 • Lezers peinsden: Eenvoudige 'C' tester
 • Lezers peinsden: Versterker als intercom
 • Lezers peinsden: Reparatie Noval buishouders
 • Lezers peinsden: Soldeerbout bevestiging
 • Lezers peinsden: Gedrukte bedrading
 • Lezers peinsden: Testpennen
 • Puzzel No 4 met als prijs Proton II versterker als bouwdoos
 • De prijswinnaar van puzzel no 1
 • De oplossing van puzzel no 2
 • Bescherming van handelsmerken voor de euromarkt landen
 • Nieuwe handelsmerken
 • Rapid-Core transformator bouwpakketten
 • Fiarex '68: Een kleine greep uit de vele nouveauté’s die op deze tentoonstelling zijn te zien
 • Programma van symposia en lezingen gedurende Fiarex 1968
 • Lezersforum: Thyristor ontsteking voor bromfiets
 • Wij bekeken voor U: Grundig T801 color
 • Nieuws uit Parijs door Jan van de Ven
 • Horen voor doven en zien voor blinden ligt thans in hun hand
 • Boekbespreking: Taschenbuch Röhren-Halbleiter-Bauteile 1968
 • Boekbespreking: UKW - FM - Rundfunk - Praktikum
 • Boekbespreking: Taschenbuch für Funkamateure und Techniker
 • Boekbespreking: So you want to be a ham
 • Boekbespreking: Schaltungen mit Halbleiterbauelementen
 • Boekbespreking: Perfect geluid
 • Boekbespreking: Endröhren und Endstufen, Transistoren und ihre Schaltungen

radio bulletin jaargang 37, december 1968
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Buitenlandse TV, alleen 'abnormaal DX’ is nog vermeldenswaard
 • Journaal
 • Uiterst geringe drift... is het kenmerk van de ADO-72A en ADO-72B operationele versterkers van Fairchild
 • Prof. Dr. G. Holst overleden: De eerste natuurkundige die bij het Philipsconcern in dienst trad
 • Kris-kras door de Fiarex
 • Versterkerontwerp met FET's en goedkope siliciumtransistoren
 • Convertor voor 12.....41 MHz o.a. voor radiobesturing
 • Uniprint: Tijdschakelaar TIJS-1 voor 1,4...75 seconden
 • Ervaringen van een beginner: Een versterkertje en een toongenerator
 • Ontwerp en constuctie van DX-ontvangers: Modulatiemethoden en het ontvangen daarvan (deel 10)
 • 'n Merkwaardige fout: Hoe kunnen luidsprekers geluid geven zonder de minste spanning?
 • Versterker voor stereo-ambiofonie met 2 x ECC83, 2 x EL42 en 1 x EL84
 • Hybride buisvoltmeter: Eenvoudig van opzet, gevoelig (40 mV) en ruim frequentiegebied (2 MHz)
 • RC generator met variabele condensator
 • Digitale techniek: Belastbaarheidsfactoren van geïntegreerde schakelingen (deel 4)
 • Gewijzigde sterkte- en balansregeling in de Sicilion
 • Negatieve uitgangsimpedantie voor betere basweergave
 • Hulpapparaatje bij KTV service: Controle of demagnetiseringspoelen werken
 • Studio 3: De eerste definitieve KTV studio voor de NTS in gebruik genomen
 • Centraal antenne systeem
 • Lezers forum: Eerste ontvangst van Wesel-TV
 • Lezers forum: Wijziging in bandrecorder
 • Squelch in praktijk
 • 10 watt geïntegreerde schakeling: De IC-10
 • Lezers peinsden: Acculader
 • Lezers peinsden: Alarmsysteem
 • Lezers peinsden: Controle autoverlichting
 • Lezers peinsden: Demagnetiseren
 • Lezers peinsden: Koelplaat voor zelfbouw
 • Gezien in andere bladen: Stereocoder
 • Gezien in andere bladen: FET-voltmeter
 • Automatische lichtschakelaar
 • Wij bekeken voor u: S.E.K. weergever type TR/32-6
 • Puzzel No 5 met als prijs een 10 watt Amroh Robijn versterker in bouwdoos
 • De oplossing van puzzel 3
 • Ontvangen publikaties
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 38, januari 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel beraad: Ons achtste lustrum, in november zal het 40 jaar geleden zijn dat de kiem van Radio Bulletin ontlook in de gedaante van een brochure onder de naam Amroh Bulletin
 • Journaal
 • Magneetplaatgeheugens voor rekentuigen worden thans ook door BASF gemaakt
 • Brug van Wheatstone met decadebank
 • De basis van Radio Bulletin: Amroh-Bulletin nummer 1 van november 1929
 • Middengolfontvangst: 'n variant op de klassieke superhet
 • Elektrostatische inbrekerverklikker met FET
 • Ombouw van mono- tot stereogrammofoon
 • Digitale techniek: De Set-Reset-flip-flop (deel 5)
 • Maak eens een spectrofotometer
 • Audiofrequent millivoltmeter met een ECL84
 • Uit de technische post: Vraag over Philips 21TX210A TV
 • Gezien in andere bladen: Vibrato/vervormingspedaal
 • Gezien in andere bladen: Toerenregelaar
 • Gezien in andere bladen: Vervormingsmeter
 • Gezien in andere bladen: Bifrequent generator
 • Gezien in andere bladen: Rechthoekgenerator
 • De cassetterecorder in nieuwe gedaante
 • Wij bekeken voor u: De Eurotronex beeldbuizen generator
 • 3e Nationale Vakbeurs 'Het Muziekinstument'
 • Zeer nauwkeurige elektronische meetconvertor
 • Lezers peinsden: Clignoteur
 • Lezers peinsden: Tijdschakelaar
 • Lezers peinsden: Balkengenerator
 • Lezers peinsden: UHF transformator
 • Lezers peinsden: Automatische lichtregeling voor geluidsinstallatie
 • Lezers peinsden: FET tijdschakelaar
 • Lezers peinsden: Dubbele bandsnelheid
 • Lezers peinsden: Verbeterde AVR
 • Lezers peinsden: Kaarten ophangen
 • Puzzel No 1-69 met als prijs Peerless luidsprekerkit
 • De oplossing van puzzel no 4
 • Ervaringen van een agrariër: Een leerzaam verhaal van S. Carmiggelt
 • IBS, International Broadcasters Society
 • Mal voor montage van halfgeleiders: Een praktisch hulpmiddel
 • Boekbespreking: Glimmröhren und Kaltkatoden, Relaisröhren
 • Boekbespreking: Dioden, Röhren und Transistor Voltmeter Eigenschaften und Schaltungen von Elektronischen Voltmeter
 • Boekbespreking: Servicegids Radiotechniek
 • Boekbespreking: Computors zoeken werk
 • Boekbespreking: a.b.c.'s of Ham Radio
 • Boekbespreking: 'Wat is gelijkstroom' en 'Wat is wisselstroom'
 • Boekbespreking: Wörterbuch Bausteine der Elektronik
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 38, februari 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: De technische post, vele vragen moeten onbeantwoord blijven omdat niet voor elke vraag een antwoord bestaat
 • Journaal
 • Drie afbeeldingen de TKV15-2: Een door Fuba vervaardigde bredeband versterker
 • Radio astronomie(deel 2)
 • Digitale techniek: Praktische schakelingen met JK-flip-flops (deel 6)
 • Rectificatie: Elektronisch Jaarboekje 1969, blz. 79
 • Stereo-versterker met gescheiden klank- en sterkteregeling
 • Grote belangstelling voor cursussen bedrijfselektronica
 • Aanvulling op het artikel 'Convertor voor 12... 41 MHz' in RB december 1968
 • Raken meetinstrumenten uit de tijd? Computor ontwerpt schakelingen
 • Zelfbouw TV ontvanger
 • Ja... zo was het toen: Niet zo lang daarna ontwikkelde zich de korte golf...
 • Uniprint: Akoestische schakelaar AS-1
 • Elektronische muziekinstrumenten (deel 1)
 • Lezers peinsden: Lichtgevoelig relais
 • Lezers peinsden: Transistortester
 • Lezers peinsden: Snoercentrale
 • Lezers peinsden: Reparatie potmeter
 • Lezers peinsden: Reparatie potmeter 2
 • Gezien in andere bladen: Thyristor ontsteekeenheid
 • Gezien in andere bladen: Afstandsbediening met behulp van zenerdioden
 • Gezien in andere bladen: Multivibrator met temperatuurcompensatie
 • Gezien in andere bladen: Discriminator
 • Gezien in andere bladen: Controle van rechthoekgolven
 • 40 jaar geleden: Het radio-toestel voor nu en later
 • Puzzel No 2 met als prijs PROTON versterker bouwdoos van Amroh
 • De oplossing van puzzel no 5
 • Lezers forum: Dilemma
 • Lezers forum: Motor van bandopnemer (niet!) uitschakelen
 • Lezers forum: Lichtschakelaar
 • Lezers forum: Decimaal - binair
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: Dictionary of Electronic, Communications and Electronical Engineering
 • Boekbespreking: Fouten in TV
 • Boekbespreking: Leerboek elektronica deel 3
 • Boekbespreking: Telefunken Laborbuch Band 1 en 4
 • Boekbespreking: Formelsammlung für den Radio-Praktiker
 • Boekbespreking: Superhet-empfänger mit Röhren und mit Halbleiter
 • Boekbespreking: Telefunken-Fachbuch der Transistor
 • Boekbespreking: Interessante transistorschakelingen
 • Boekbespreking: Radio Praktikerserie Fernsehantennen Praxis
 • Boekbespreking: Stereo Decoder
 • Boekbespreking: Halfgeleiders in de analoge techniek

radio bulletin jaargang 38, maart 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: 40 jaar middengolf ellende
 • Journaal
 • Model 880 dauwpunt hygrometer van Cambridge Systems Inc.
 • Thyristor ontsteking van Marelli en Dinoplex
 • Praktische transistortester meet gelijkstroom-versterking van zowel NPN- als PNP-transistoren
 • Directe aflezing van elektronisch gemeten grootheden
 • Heathkit IM-25: Transistor universele meter
 • Uit mijn beginnerstijd op de ambachtschool in 1937
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: TAA151 van Siemens
 • Stereo versterker met gescheiden klank- en sterkteregeling
 • Goedkoop experimenteerchassis met bijpassende voeding
 • Met buizen en toch klein: Geen ontwerp voor na te bouwen, maar een voorbeeld hoe het kan
 • Elektronisch gestuurde snelheidsregeling voor modelbouw
 • Schaal en afstemtechniek voor een FM afstemmer
 • 2 x 3 watt versterker met 2 x ECC81 en 2 x EL84
 • Uit de technische post: Ferrietstaaf Transette
 • Uit de technische post: Moeilijkheden met thyristor-schakeling
 • Uit de technische post: Wat lezers maakten
 • Puzzel No 3-69 met als prijs Amroh Minibox luidsprekerkastje
 • De oplossing van puzzel no 1-69
 • 40 jaar geleden: Von Mihaly's filmtelevisor
 • Lezers forum: Het meten van de draaispoelweerstand
 • Uitbreiding bij Amroh
 • Lezers peinsden: Antenneversterker en afstemmer
 • Lezers peinsden: Intercom
 • Lezers peinsden: Beveiliging van aansluitdraden
 • Lezers peinsden: Moderne behuizing voor hoge-tonen-luidsprekers
 • Onderdrukking van Moiré-effect bij KTV uitzendingen

radio bulletin jaargang 38, april 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Beeldregistratie, band of film?
 • Journaal
 • De NCX-500 amateur zendontvanger: De jongste telg van de RCA-familie
 • De bijdrage van Edsel Murphy tot een beter begrip van de gedragingen van levensloze voorwerpen
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (deel 9)
 • 40 Jaar geleden: Zeekabels in Indonesië
 • Ontwerp van een prentplaat voor het transistor orgeltje
 • Orgelperikelen
 • Over spanningsstabilisatie
 • RB 40 jaar...De omroep in Nederland
 • Magnetische veren in het Philips Zentrallaboratorium te Aken gerealiseerd
 • Gezien in andere bladen: Geiger-Müller teller
 • Gezien in andere bladen: Kristaloscillator met variabele frequentie
 • Gezien in andere bladen: Transformatorloze omvormer
 • Gezien in andere bladen: Geïntegreerde schakeling TAA151
 • Gezien in andere bladen: FM-afstemmer
 • Uniprint ontwerp: Middengolf ontvangst met MG-OD en MG-TOD
 • Nieuwe handelsmerken
 • De ombouw van Erres TV ontvangers TV5615 en TV5616
 • Lezers peinsden: Uitbreiding Deuteron
 • Lezers peinsden: Transistor voltmeter
 • Lezers peinsden: Soldeerbout standaard
 • Lezers peinsden: Voeding voor transistorradio
 • Lezers peinsden: Besparing van etsvloeistof
 • Lezers peinsden: Automatische nachtlamp
 • Lezers peinsden: Kortegolfontvanger voor de 19 meter band
 • Lezers peinsden: Tijdbegrenzer
 • Lezers peinsden: Strip-teasting
 • Lezers forum: Wie kan helpen?
 • Lezers forum: FET's in A.F. voorversterkers
 • Lezers forum: Commentaar
 • Lezers forum: Russische KTV
 • Lezers forum: Remedie
 • Puzzel No. 4: Amroh - Uniprint bouwpakket TTM-1 en TEM-1
 • De oplossing van puzzel no 2
 • Wij bekeken voor u: De triac netspanningsregelaar type Ns2 van de fa W. de Grijs
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • De Dr. A. F. Philipsschool en het avondtechnicum in nieuwe gebouwen
 • Elektronicalezing in Rotterdam
 • Ontvangen publicaties
 • Boekbespreking: Funktechnik ohne Ballast
 • Boekbespreking: Einführung in die Fernsehtechnik
 • Boekbespreking: Radio Praktikerserie, Erfolgreicher Fernseh-Service
 • Boekbespreking: Der Tonband-Amateur
 • Boekbespreking: Halbleiter Experimente
 • Boekbespreking: Halfgeleiders

radio bulletin jaargang 38, mei 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Herinnering aan de eerste stereofonische weergave demonstratie
 • Journaal
 • 20 jaar FM in Duitsland: Op 28 februari 1949 werden in Duitsland de eerste FM-zenders in gebruik genomen
 • Dump-ontvanger BC-603
 • Maak zelf een UHF-convertor met transistoren voor 1 kanaal
 • Elektronisch gerief in de auto: Transistor richtingaanwijzer
 • Elektronisch gerief in de auto: Accutester
 • Elektronisch gerief in de auto: Achterlicht controle
 • Elektronisch gerief in de auto: Ruitewisser intervalschakeling
 • Thermistorverhitting voor soldeerbouten
 • Wij bouwen ons eigen elektronisch orgel (deel 10 en slot)
 • WW-Superhet met 3 x EF89, 1 x ECC85 en 2 x EL84
 • De eerste kortegolfverbinding Indië-Nederland
 • Kanttekeningen bij de middengolf
 • RB 40 jaar... Amerikaanse televisie-uitzendingen
 • RB 40 jaar... In die jaren waren er wel enkele amateurs in ons land, die met een TV-ontvanger met Nipkowse schijf experimenteerden
 • Centrale antenne Radio Bulletin oktober ’68
 • TV service: Deze maal drie fouten aan kleurenontvangers
 • Ontvangen publicaties
 • Leerboeken elektronica van de heer A. J. Dirksen
 • Lezers peinsden: Tremolo
 • Lezers peinsden: Gebroken zacht plastic repareren
 • Lezers peinsden: Gestabiliseerde voeding
 • Lezers peinsden: Nooit meer verslapen
 • Lezers peinsden: Drie tips
 • Lezers peinsden: Voeding voor antenneversterker
 • Lezers peinsden: Eenvoudige batterijhouder
 • Lezers peinsden: Mini meter
 • Lezers peinsden: Gestabiliseerde voedingen
 • Lezers peinsden: Experimentele MG super
 • Puzzel No 5 met als prijs bouwdoos 4 watt versterker PROTON
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: Die Telefunken Röhre
 • Boekbespreking: The VHF amateur

radio bulletin jaargang 38, juni 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: De e internationale tentoonstelling in Parijs
 • Journaal
 • Het oog van de computor: Een door AEG-Telefunken ontwikkelde onderdeel is bestemd voor het machinaal lezen van lettertekens
 • 50 Jaar omroep: Op donderdagavond 6 november 1919 te 8 uur ging het eerste radio-omroepprogramma de lucht in
 • Wij bekeken voor u: De HiFi Parastat MK platenreiniger
 • Erratum: RB mei 1969 pag. 342
 • TV nieuws van de Hannover Messe
 • Het 11e Festival International Du Son te Parijs
 • Een AM-ontvanger met buizen is nog zelf te bouwen
 • Uit vroegere tijden: Foei, die radio toch!
 • Met de portofoon SDR-314 naar de 2-meter band: Alleen voor zendamateurs
 • Elektronische muziekinstrumenten: De Electra-melodica
 • Eenvoudige 2,5 watt versterker
 • Thyristor ruitewisapparaat: Geheel automatische bediening van de ruitewisser
 • RB 40 jaar... De zendvergunningen voor amateurs
 • Storingen in centrale antennes
 • Uit de technische post: Regelversterker (RB, okt. ’67)
 • Gezien in andere bladen: Thyristorontsteking
 • Gezien in andere bladen: Transistorontsteking
 • Gezien in andere bladen: Toerenregelaar/Contacthoekmeter
 • Gezien in andere bladen: Diefstalbeveiliging
 • Ontvangen publicaties
 • TV service: Inruilontvanger
 • Klein’s Handelmaatschappij betrok nieuwe panden
 • Puzzel No 6 met als prijs Amroh MINIBOX Luidspreker
 • De oplossing van puzzel no 3
 • De oplossing van puzzel no 4
 • Lezers peinsden: TV-achtergrondverlichting
 • Lezers peinsden: Wat doe je er nog mee
 • Lezers peinsden: Een zelfgebouwde voedingstransformator
 • Lezers peinsden: Bandaandrukveer
 • Lezers peinsden: Intercom
 • Lezers peinsden: Tubedopjes als knopjes
 • Lezers peinsden: Acculadertje
 • Lezers peinsden: Uitbreiding ontvanger
 • Lezers peinsden: Nogmaals de brievenbus controle
 • Lezers peinsden: Vervanger voor trilleromvormer
 • Lezers peinsden: Koptelefoonschelpen
 • Nieuwe instrumenten en apparaten

radio bulletin jaargang 38, juli 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Elektronica onderwijs, zelfs een opleiding tot elektronica-leraar kan er niet af!
 • Journaal
 • 110° KTV-beeldbuizen... zijn de nieuwste ontwikkeling van Philips
 • Wat wij in Parijs op de internationale tentoonstelling zagen...
 • Instellen van zelfinductie met koperen kern
 • Mengpaneel voor amateurstudio
 • Lineair geïntegreerde schakelingen: Philips TAA293
 • FM-afstemmer met een AP2150 (Philips) en een CA3012 (RCA)
 • Ruisonderdrukking bij FM-ontvanger
 • Het Hall null network als bandfilter
 • Giethars voor elektronische toepassingen van Polytronic
 • Over het verbeteren van de nauwkeurigheid en het ijken van een meetbrug
 • Lezers forum: Bandopname TV-geluid
 • Wagenziekte en elektriciteit: Theoretisch en praktisch wordt aangetoond dat elektriciteit niet de oorzaak kan zijn van wagenziekte
 • Ontstoringsfilters voor thyristorschakelingen
 • Ferrietantenne voor FM ontvanger
 • RB 40 jaar... De jonge oude tijd
 • Goede weergave voor weinig geld: HaPé transistorversterkers
 • Wij bekeken voor u: Solo-Sound luidsprekerkastjes
 • Lezing door Ing. Freund van de Wiener Schwachstromwerke G.m.b.H.
 • Ervaringen met de antenneversterker voor band III ON-12
 • Uitzendingen op werkdagen van Radio Nederland Wereldomroep 49 meterband
 • Reparaties aan UHF-convertors van het fabrikaat 'Orega'
 • Puzzel No 7 met als prijs Amroh Peerless Luidsprekerkit 2-8
 • De oplossing van puzzel no 5
 • Lezers peinsden: Doorbeller
 • Lezers peinsden: Trimsets
 • Lezers peinsden: Tremulant
 • Lezers peinsden: Scoop van een oude TV
 • Lezers peinsden: Gecombineerd buizen- en transistor-voedingsapparaat
 • Lezers peinsden: Tijdschakelaar
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: Service gids voor de elektro-akoestiek
 • Boekbespreking: Service gids televisietechniek
 • Boekbespreking: Service gids radiotechniek
 • Boekbespreking: Elektronen en kernen
 • Boekbespreking: Hoe werken elektronen?
 • Boekbespreking: Ströme, Felder, Elektronen
 • Boekbespreking: Guide to TV Troubles
 • Boekbespreking: Radio handboek
 • Boekbespreking: Akkumulatoren und Akkumulatoranlagen
 • Boekbespreking: Schutzmasnahmen gegen zu hohe Berürungsspannung
 • Boekbespreking: Amateurfunk Handbuch
 • Boekbespreking: Kleurentelevisie
 • Boekbespreking: Lehrgang Radiotechnik

radio bulletin jaargang 38, augustus 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Firato '69
 • Journaal
 • Periscoop voor TV-technici
 • Bouwdoos 2 x 12 watt versterker: SV100A van Norris
 • Nieuwe handelsmerken
 • Magnetofoon voor zelfbouw
 • Thyristorontsteking met constante uitgangsspanning
 • Oude ontvangers hebben sloopwaarde
 • Belverklikker: Lamp die ca 10 seconden gaat knipperen
 • De TAA320 en de hoogspanning transistor BD115 in grammofoonversterkers
 • Een goedkope megafoon
 • Wij bekeken voor u: Aluminium solderen
 • Wij bekeken voor u: De Sugden millivoltmeter Si451
 • Wij bekeken voor u: De Sugden distorsiemeter Si452
 • RB 40 jaar...Taxi's in Londen krijgen een ontvang inrichting voor ultra korte golven
 • AEG in een nieuw huis
 • Alcad-colloquium
 • Buitenlandse TV-zenders ook in de Bijlmermeer te ontvangen?
 • Lezersforum: Alternatieve FET-uitgangsschakeling
 • Lezersforum: De eerste kortegolfverbinding Indië-Nederland
 • Lezersforum: De 'Sicilion'
 • Lezersforum: De doorlaatkromme van een selectieve versterker
 • TV-service: Beeldhoogte verandert
 • TV-service: Geen licht
 • TV-service: Drie service ervaringen
 • Lezers peinsden: Automatische lichtregeling
 • Lezers peinsden: Printconnectors
 • Lezers peinsden: Batterij aansluiting
 • Lezers peinsden: Controle knipperlamp
 • Lezers peinsden: Kristalvoeten
 • Lezers peinsden: HF stralingsmeter
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Boekbespreking: Transistor Gleichspannungs Wandler
 • Boekbespreking: Der Selbstbau von Messeinrichtungen für die Funkwerkstatt
 • Boekbespreking: Kleurentelevisie
 • Boekbespreking: Radiotechniek deel II
 • Boekbespreking: The Electronic Musical Instrument Manual
 • Boekbespreking: Transistorontvangers en versterkers zelf bouwen
 • Boekbespreking: Transistoren deel 1 en 2
 • Boekbespreking: Elektrisch overbrengen en verwerken van informaties
 • Puzzel No 8 met als prijs Amro's Duet luidspreker in teak of noten
 • De oplossing van Puzzel No 6
 • Ontvangen publicaties
 • Voor wie het nog niet wist: Wijziging van de uitzendingen op werkdagen van Radio Nederland Wereldomroep

radio bulletin jaargang 38, september 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Wat is het motief bij de aanschaf van een stereo-installatie?
 • Journaal
 • Specificaties bij versterkers (de waarheid ligt in het midden)
 • Veerkerncontacten en relais (reed relais)
 • Het pickup element: De eerste schakel in uw muziekinstallatie
 • Automatische afslag voor bandopnemer
 • Waarschuw-knipperlichten voor uw auto
 • Geluidsband: Specificaties
 • Kortsluitvaste laagspanningsvoeding
 • Acculader en voedingsapparaat
 • Hi-Fi ontvangers: Specificaties
 • Lezers forum: 'De bijdragen van Edsel Murphy tot etc.'
 • Lezers forum: Radio Bulletin ruilen met Practical Wireless|
 • Hi-Fi wegwijs op de Firato 1969
 • Uitvoeringsvormen van Hi-Fi-stereo-installatie
 • Stereo-installaties samengesteld uit afzonderlijke eenheden, al of niet van verschillend fabrikaat
 • Deelnemers Firato '69
 • Hi-Fi demonstraties op de Firato '69
 • Overzicht apparatuur met merk en importeur op de Firato '69
 • Fidelio S-12 van Amroh: 2 x 6 watt versterker
 • Cameratest op de Firato
 • Wat moet u over orgels weten?
 • Ontvangen publicaties
 • Mr. G. A. Briggs demonstreerde met veel enthousiasme de Wharfedale Dovedale III
 • Geïntegreerde schakeling Philips TAA435
 • Puzzel No 9 met als prijs Amroh - Uniprint bouwpakket TTM-1 en TEM-1
 • De oplossing van puzzel no 7
 • Boekbespreking: Magnettontechnik
 • Boekbespreking: Bandrecorderboek
 • Boekbespreking: Audioversterkers met transistoren
 • Boekbespreking: Amateurfunk
 • Boekbespreking: Herrn Von Leibniz Rechnung Mit Nul Und Eins
 • Boekbespreking: Muziek installaties voor mono en stereo
 • Boekbespreking: Audio handboek
 • Nieuwe handelsmerken
 • Gezien in andere bladen: Frequentiemeter
 • Gezien in andere bladen: Dynamiek-compressie met FET
 • Gezien in andere bladen: Lichtpistool
 • Gezien in andere bladen: Bandbreedte regeling
 • Gezien in andere bladen: Ferrietantenne versterker
 • Lezers peinsden: Tip voor orgelliefhebbers
 • Lezers peinsden: Verbeterde stroombeveiliging voor voedingsapparaten
 • Lezers peinsden: Tijdschakelaar
 • Informatiezender PA/AAG op de korte golf

radio bulletin jaargang 38, oktober 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Tentoonstellingen, nationaal of internationaal?
 • Journaal
 • Parijse brief: André Charlin, het levenswerk van één man
 • Radio-astronomie (deel 2)
 • RB 40 jaar...  Aankoop van een Telefunken beeldzender
 • Nieuwe transistoren van de serie BDxxx voor Hi-Fi-versterkers
 • De Nagra IVL draagbare magnetofoon
 • Handig voedingsapparaat voor 6, 9 en 12 V
 • Ruis meten met de DOA40 operationele verschilversterker
 • Sub-atomaire deeltjes
 • F.M.-afstemmer met AP2150, μA703C en CA3012
 • Lezersforum: FM-afstemmer met één IC, RB juli 1969
 • Nieuwe KTV schakelingen: MF-versterker, Y-versterker, matrixschakeling en RGB-eindtrappen
 • TV service: Rastervervorming
 • Audio bulletin: Versterkers met selectieve filters
 • Elektrische Von Karajan
 • Bouwdoos: Robijn S12 versterker van Amroh
 • Enkele tips... over perspex afdekkappen en vervorming
 • Nieuwe handelsmerken
 • Microfoons en microfoontjes
 • Uit de technische post: Thyristorontsteking
 • Uit de technische post: Onscherpe UHF-ontvangst
 • Uit de technische post: Centraal-Antenne systeem
 • Lezers peinsden: Metronoom
 • Lezers peinsden: Gitaar vervormer
 • Lezers peinsden: Afstandsbediening
 • Lezers peinsden: Voedingsapparaten
 • Lezers peinsden: Van acculader tot voedingsapparaat
 • Lezers peinsden: C-tester
 • Lezers peinsden: Opbergen van transistoren
 • Lezers peinsden: Nogmaals, automatische lichtregeling (2)
 • Lezers peinsden: Reparatie elektrische klok
 • Lezers peinsden: Testpennen
 • Lezers peinsden: Versterkertje
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Puzzel No 10 met als prijs Amroh Rapïd-Core transformator bouwdoos
 • De oplossing van puzzel no 8
 • Ontvangen publicaties

radio bulletin jaargang 38, november 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Ongeveer 1 op de 60 Nederlanders bezocht de Firato
 • Overpeinzingen van een lezer
 • Radio astronomie (deel 3)
 • Stereo niveau-indicator
 • Oproepinstallatie
 • De 3050: Jongste der Mohikanen, 50 watt gitaarversterker
 • Bouwpakket Hart-versterker: 2 x 40 watt versterker
 • Gezien in andere bladen: Mengpaneel voor recorder
 • Gezien in andere bladen: Afvlakdiode
 • Gezien in andere bladen: Interval automaat
 • Gezien in andere bladen: Tijdschakelaar
 • Gezien in andere bladen: Stabilisatie door middel van een triac
 • Gezien in andere bladen: Lichtorgel
 • Lezers forum: Thyristor bromfietsontsteking, RB november 1968
 • Lezers forum: Ruitenwisser interval automaat, RB mei 1969
 • Lezers forum: Tijdschakelaar voor bandopnemers, RB juli 1969
 • Betere chemische analyse door experimentele spectrale bron
 • Regietafel met twee platenspelers en microfoonkanaal
 • Nieuwe KTV schakelingen: Kleurtoonversterker en kleurdoverschakeling
 • Ook België op uw TV
 • Koelrad verhuisde naar Amstelveen
 • UHF mastconvertor met motorafstemming
 • TV service: Helderheid loopt terug
 • TV service: Geen licht
 • TV service: Kortsluiting
 • TV service: Sneeuw
 • TV service: Geen geluid
 • TV service: Merkwaardige fout
 • Journaal
 • Audio Bulletin: Consumenten en HiFi-versterkers, wie kaatst moet de bal verwachten!
 • Twee nieuwe Ronette produkten: SC-103-A en CMT-102
 • Prijzen en prijzen is twee
 • Audimax 3: Een Fideel luidsprekerboxje
 • Draagbare mengeenheid voor professioneel gebruik
 • NETIC en CO-NETIC magnetische schermen
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Lezers peinsden: Nogmaals de meetbrug
 • Lezers peinsden: Pickup-verlichting
 • Lezers peinsden: Versterkertje
 • Lezers peinsden: Stroommeting
 • Lezers peinsden: Muzikale wekker
 • Lezers peinsden: Litzedraad en aspro
 • Lezers peinsden: Weerstanden voor elektronisch orgel
 • Lezers peinsden: Ontvangststoring
 • Puzzel No 11 met Amroh inbouwkast UK14 als prijs
 • De oplossing van Puzzel No 9
 • Ontvangen publicaties

radio bulletin jaargang 38, december 1969
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel beraad: Technische ontwikkeling
 • Journaal
 • Nog een stukje oude tijd: Mijn loopbaan als telegrafist bij de Koninklijke Marine
 • Sicilion Mark II: Een regelversterker met silicium transistoren
 • Wij bekeken voor u: De Express 2000 snoerloze soldeerbout
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: Motorola MC1460G
 • Doseerapparaat voor fotospoelwater
 • Nieuwe KTV schakelingen: Burstversterker, fazevergelijking, identificatieversterker en kleur AVR
 • RB 40 jaar... Stereofonie in Radio Expres
 • Automatische meter-omschakeling
 • Datazender in een enkel siliciumkristal
 • Lezersforum: Kanttekeningen bij 'Waarschuwknipperlicht'
 • Autodyne MG-afstemmer met germanium transistoren
 • Positiebepaling van en met satellieten
 • Belverklikker (2)
 • Firatonieuw(s) = Gloednieuw(s)
 • Absorberende meettang
 • Elektronische muziekinstrumenten met automatisch nauwkeurige stemming
 • Lezersforum: Meer over spanningsstabilisatie
 • Nieuwe geluiden in de Hi-Fi straat
 • Stereo-8
 • Bandopnemers: Algemene informatie voor hen die zich een bandopnemer willen aanschaffen
 • Geëtste schakelingen langs fotografische weg
 • Voorversterker voor kristal pick-up
 • Lezersforum: Ontvangst PAØAAG
 • Audio Bulletin: Enige gedachten over het fenomeen geluid
 • Sony TC252 bandopnemer
 • Een boek: Hi-Fi in the home
 • Een (on)verdachte 2 x 4 W versterker van Hapé
 • Allerlei
 • De nieuwe Nikko TRM-30 versterker
 • Een van de kleinste: De Minibox van Tokai
 • Een-, twee-, drie-, vier-kanalen stereo
 • Rectificatie: Audio Bulletin november 1969
 • Boekbespreking: KTV Service
 • Boekbespreking: Transistor Schaltverstarker
 • Boekbespreking: NF Elektronik
 • Boekbespreking: Hilfsbuch für Elektronenstrahl Oszillografie
 • Boekbespreking: Transistorenschema's, deel 2
 • Lezers peinsden: Goedkoop signaallampje
 • Lezers peinsden: Cassette-voeding
 • Lezers peinsden: Impulsregelaar
 • Lezers peinsden: Zandgevulde luidsprekerbehuizing
 • Lezers peinsden: 12 W gitaarversterker
 • Lezers peinsden: Universeel voedingsapparaat
 • Lezers peinsden: Uitlees-eenheid
 • Lezers peinsden: Lichtsturing
 • Puzzel No 12 met als hoofdprijs bouwdoos 4 watt versterker Proton II
 • De oplossing van puzzel no 10
 • Ontvangen publicaties

Share

radio bulletin jaargang 39, januari 1970

Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: 1970, een nieuw element wordt de vaste rubriek Audio Bulletin
 • Journaal
 • Gelijkrichtbuizen in de oude tijd
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel 1)
 • De Londense Audiofair 1969
 • Blok (3,5 Hz - 250 kHz) en sinusgenerator (3,5 Hz - 1 MHz) voor service-doeleinden
 • Versterking meten met de uni-meter
 • Wij bekeken voor u: De Sugden toongenerator Si453
 • Een kleine eindversterker
 • Eenvoudige scoop met 'dump' buis VCR97
 • Mengversterker voor disk-jockey
 • Bijzondere muziekinstrumenten: Pianet-N, Cambalet-N
 • Orgel perikelen: Eenvoudige oplossing voor veel voorkomende kwaal
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe KTV schakelingen: Thyristorgeregelde netvoeding
 • Lezers forum: 'Afstandsbediening met zenerdioden', RB oktober 1969
 • Akai X500VT: Audio/video bandopnemer
 • Parijse brief van Jan van de Ven: Nagalm
 • Nieuwe zender voor Saoudi-Arabië van AEG-Telefunken
 • De oplossing van puzzel no. 11
 • Audio bulletin: Vergelijkende test, tien platenreinigingsmiddelen
 • De Memopack-S model T-660H van Mitsubishi
 • De Amroh Mini-Box
 • Lezers peinsden: Het kan niet minder
 • Lezers peinsden: 'Kleps'
 • Lezers peinsden: Antenneversterker
 • Lezers peinsden: Elektronische ontsteking voor elektrisch vergassende oliekachels
 • Ontvangen publikaties
 • Cursus Praktische Halfgeleidertechniek

radio bulletin jaargang 39, februari 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Omroepsatellieten, een uitdaging voor de komende tien jaar
 • Journaal
 • Early-Bird en het plankje
 • De ontvangst van zonneruis op 200 MegaHertz
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel 2)
 • Binair tot vijf tellen
 • Eenvoudige intercom transistoren en buis
 • Stereosplitser met transistoren én buis
 • Nieuwe KTV schakelingen: Convergentieschakeling
 • How much is that doggy? Een melodie-generator
 • Ervaringen van een beginner
 • FET-voltmeter voor AC en DC
 • Lantarenpaal met automatische verlichting
 • Lezers peinsden: Tweekringer met één buis
 • Lezers peinsden: Diefstalbeveiliging
 • Lezers peinsden: Toerenteller
 • Lezers peinsden: Oude platenspeler weer als nieuw
 • Lezers peinsden: Transistor omvormer voor autoradio
 • Lezers peinsden: Twee hulp apparaatjes
 • Lezers peinsden: Elektronische sirene
 • Lezers peinsden: LDR-reparatie
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Audio bulletin: TEAC magnetofoon A-1200
 • Stereo weergave in meer dan één vertrek
 • Banden plakken met de hobby box
 • Wij bekeken voor u: Agfa bandhaspel
 • Nieuw spul
 • Lezers forum: Idzerda’s wereldprimeur, het raadsel opgelost ?
 • Leesmachine: De oproep in RB december 1967 heeft tot succes geleid!
 • Hirschmann met eigen vestiging in Nederland
 • Verbeterde akoestiek door geluidsversterking
 • Oplossing puzzel 12
 • Over communicatie gesproken: De technische post onder de loep
 • Vestigingsexamens 1970 voor de elektronische bedrijfstak
 • Nieuwe handelsmerken
 • Ontvangen publicaties

radio bulletin jaargang 39, maart 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: 'Binair tot 5 tellen' (RB febr. '70)
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Is vierkanaals stereo de oplossing?
 • Journaal
 • Digitale voltmeters: De principes van de werking (deel 1)
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: PA237, CA3018, μA723, μA709
 • Doka-timer met triac en rechtstreekse netvoeding
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel III)
 • Twee uitgangstransformatoren in serie
 • De ionosfeer
 • Eenvoudige 80 meter ontvanger met buizen
 • Meettoestel voor R en C met een brug van Wheatstone
 • Ombouw van UHF convertoren
 • Maak zelf een naaldkrachtmeter
 • Cross-over vervorming: Hoe dit euvel te onderdrukken alsmede verdere aanwijzingen ter verbetering van een bestaand versterker-ontwerp
 • Bericht uit Djakarta
 • Uitzendingen op werkdagen van Radio Nederland Wereldomroep op 49,83 m - 6020 kHz
 • Radio-sterrenkunde: Kunstmanen afluisteren, NIMBUS 3
 • Een zenderkoppelspoel voor een 500 kW zender...
 • Lezers peinsden: Een aardig 2 wattertje
 • Lezers peinsden: Nogmaals, de transistortester
 • Lezers peinsden: Letters op printplaten
 • Lezers peinsden: Lichteffect
 • Lezers peinsden: Visuele bel
 • Lezers peinsden: Taperecorder afzetter
 • Lezers peinsden: Automatisch parkeerlicht
 • Lezers peinsden: Doka-tijdschakelaar
 • Lezers peinsden: Klankregeling
 • Lezers peinsden: Strippen van montagedraad
 • Lezers peinsden: Frontplaten
 • Gezien in andere bladen: AF-generator
 • Gezien in andere bladen: Bredeband versterker
 • Gezien in andere bladen: Oscilloscoop met transistoren
 • Gezien in andere bladen: Vuurdetector
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • Doe mee met de RB-Toto en win een Amroh-Ferguson afstemmer/versterker
 • Audio bulletin: Transistoren in het licht
 • Optiek in het pickup element
 • Amroh Ferguson stereoversterker-afstemmer 3403
 • BIB artikelen voor bandopnemer en platenspeler
 • Cursus kleurentelevisie
 • Ontvangen publicaties

radio bulletin jaargang 39, april 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Radio, de bij conventie in 1906 overeengekomen en door alle landen aanvaardbare benaming voor het overbrengen van signalen d.m.v. elektromagnetische trillingen
 • Journaal
 • Universele stereo-regelversterker met FET-ingang en LDR-regelaar
 • Wij bekeken voor U: Ersa zuigbout
 • Draadtelevisie van de British Relay
 • Ervaringen met de BC603 ontvanger
 • De Sony 'Digimatic' klok-wekker-radio
 • Digitale voltmeters: Het AVO digital-system (deel 2)
 • Eenvoudige transistortester meet de versterkingsfactor
 • Parijse radiobrief: De Franse kleuren TV op wieletjes
 • Radio-sterrenkunde: Kunstmanen afluisteren, de NIMBUS 3
 • Wie kan helpen? Ik wil een machientje hebben waarmee ik geluidsbanden kan plakken
 • UHF/VHF kanaalkiezers met diode-afstemming en bandomschakeling d.m.v. schakeldioden
 • Lezers Forum: Antieke ontvanger uit 1930
 • Elektronische schakelaar in FM ontvanger in Philips RH790
 • Gezien in andere bladen: Leiding zoekapparaat
 • Gezien in andere bladen: Monocycle multivibrator
 • Gezien in andere bladen: IJkgenerator
 • Gezien in andere bladen: Belichtingsautomaat
 • Televisie-service: Vraag over TV-antennes
 • Televisie-service: Mijn beeld is te smal...
 • Wijzigingen in de magnetofoon voor zelfbouw uit RB augustus 1969
 • Grabbelton: Voorversterker voor bandopnemer en microfoon
 • Grabbelton: Batterij herlader voor twee in serie geplaatste 1,5 V batterijen
 • Grabbelton: Voorversterker voor MD pickup
 • Grabbelton: MG ontvanger met vaste afstemming
 • Grabbelton: Knipperlichtinstallatie
 • Grabbelton: Brede band versterker voor 40 MHz tot 850 MHz
 • Audio bulletin: Informatiecentrum van de bovenste plank
 • Tandberg magnetofoon 1600-X
 • De REC versterker/afstemmer FAX-550: Een aantrekkelijk apparaat
 • Doe mee met de RB toto en win de AVO model 9MK2 universeelmeter
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel IV)
 • Boekbespreking: Bandrecorder techniek en zelfbouw
 • Boekbespreking: Meetinstrumenten voor zelfbouw
 • Boekbespreking: Luidspreker-behuizingen voor zelfbouw
 • Lezers Peinsden: Bandafstemming in de MF
 • Lezers Peinsden: Eenvoudige 1,5 W versterker
 • Lezers Peinsden: Transistor reflex ontvanger
 • Lezers Peinsden: Spoetnik pieper
 • Haarlemse HTS'ers op bezoek in de U.S.S.R.
 • Nieuwe handelsmerken
 • Nieuwe instrumenten en apparaten

radio bulletin jaargang 39, mei 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: 'Eenvoudige 80-meter ontvanger', RB maart 1970
 • Rectificatie: 'Ersa-zuigbout', RB april 1970
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: 75 jaar radio - 25 jaar VERON
 • Journaal
 • Digitale voltmeters (deel 3)
 • Een veel toegepaste HF-oscillator
 • Radio sterrenkunde: De weersatellieten TIROS - ESSA - ITOS
 • KTN-kristallen voor lichtmodulatie
 • Ruis: Onder de diverse problemen die bij ruimte-onderzoek optreden, neemt ruis een belangrijke plaats in
 • Avontuur van een wereldontvanger type T1000 op de Noordpool
 • Wij bekeken voor u: Mitsubishi autoradio type AR-320E
 • Materialen en mogelijkheden bij het ontwerpen van geëtste schakelingen
 • Laagspanningsvoeding voor grote vermogens (deel 1)
 • Rectificatie: Nogmaals, eenvoudige 80-meter ontvanger
 • Nieuwe Ferguson platenspelers model 3419 en model 3419M
 • Gezien in andere bladen: Autodiefstal beveiliging
 • Gezien in andere bladen: Elektronische zekering
 • Gezien in andere bladen: Driehoek, zaagtand en rechthoek generator
 • Gezien in andere bladen: Elektronenflitser met thyristorbeveiliging
 • Gezien in andere bladen: Foto-elektrische expansie/compressie
 • Orgelperikelen: Over ruimtevaart en ruimtebesparing
 • Televisie-service
 • Lezers peinsden: Reparatie bandopnemer
 • Lezers peinsden: Knipperlicht
 • Lezers peinsden: Isolatie
 • Lezers peinsden: Knipperende neonlichten
 • Lezers peinsden: Pek!
 • Audio bulletin: Drie voorversterkers voor de magnetische pickup: Lenco VV7, Dual TVV46, Tempofoon
 • Amroh-Ferguson bandopnemer type 3252
 • Nieuw spul
 • Een lange afstand winkelbel
 • Elektronica tentoonstelling in Parijs
 • RB-TOTO: Win de nieuwste LENCO B55 platenspeler met het exclusieve LENCO M94 dynamisch element
 • Boekbespreking: IC Handboek
 • Boekbespreking: Mechanical Vibration and Shock Measurements
 • Boekbespreking: Frequency Analysis and Power Spectral Density Measurements
 • Boekbespreking: Acoustic Noise Measurements
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel V)
 • Het stiefkind middengolf
 • Opening van nieuwe Siemens pand in Deventer
 • Koelrad-vestiging Vlaardingen verplaatst naar Rotterdam
 • Hirschmann opende een nieuwe vestiging te Weesp

radio bulletin jaargang 39, juni 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: Maartnummer van RB op blz. 102
 • Radarscherm
 • Redactioneel beraad: TE is (bijna) dood, leve SI (Système International)!
 • Journaal
 • Het hart van een elektronenkanon ...
 • Laagspanningsvoeding voor grote vermogens (deel 2)
 • Digitale klok
 • Schilderijenexpositie/HiFi-demonstratie van Radio Te Kaat
 • Hoofdtelefoons en wat daarbij komt...!
 • Nieuwe auto-antenne HIT7600 van Hirschmann
 • Vervanging van halfgeleiders
 • Parametrische versterkers voor het meten van zwakke radiobronnen
 • Eindversterker met 2 X EL34
 • Nauwkeurige afstemindicatie bij FM
 • Lezingen van Delcon-Holland
 • Gezien in andere bladen: Elektronische koplampbediening
 • Gezien in andere bladen: AF-versterker
 • Gezien in andere bladen: Synchronisatie voorzetapparaat
 • Gezien in andere bladen: Belichtingsmeter, densitometer en tijdschakelaar voor de fotograaf
 • Nieuwe handelsmerken
 • Radio-Sterrenkunde: Voorspellingen voor de drie jongste weersatellieten
 • België ook op uw TV
 • Audio bulletin: Trio versterker KA2500, 2 X 15 watt
 • Twee maal negen driekwart watt volgens het welbekende principe van Dinsdale
 • De Solo Sound weergever MINI
 • De oplossing van RB-toto nr. 4
 • Radio afstandsbesturing voor hijsinstallaties
 • Make-up uit het luchtpistool
 • Lezers peinsden: Bandcodering
 • Lezers peinsden: Signaal injector
 • Lezers peinsden: Tester
 • Lezers peinsden: Muzikale wekker II
 • Lezers peinsden: Gevoelige schakelaar
 • Lezers peinsden: Montage mal
 • Lezers peinsden: Serenade snaar
 • Lezers peinsden: Extra MF-trap
 • Lezers peinsden: Printboor
 • Lezers peinsden: Herlaadbaar zaklampje
 • Lezers peinsden: Soldeerhouder
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel VI)
 • KTV en röntgenstraling
 • Ontvangen publikaties
 • Boekbespreking: Radio- en televisieboek
 • Boekbespreking: Basiskursus Halfgeleider Elektronika

radio bulletin jaargang 39, juli 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Rectificatie: SI-eenheden, RB juni 1970
 • Rectificatie: Digitale klok, RB juni 1979
 • Radarscherm
 • Redactioneel beraad: Meten
 • Journaal
 • Laagspanningsvoeding voor grote vermogens (deel 3)
 • Rectificaties: Laagspanningsvoeding voor grote vermogens, RB mei 1970
 • Variaties op een versterker: Een versterker die geheel naar eigen inzicht kan worden gebouwd
 • Nieuwe spoelen voor gebruik op geëtste schakelingen van Cambion
 • R en C meter voor zelfbouw
 • Bijzondere transistor opneem-weergeef versterker voor hoog-ohmige koppen
 • Universele meter voor zelfbouw
 • De VE200 serie buizenversterkers gemoderniseerd
 • De Murphy B-40 ontvanger
 • Lezers forum: FET-voltmeter uit RB februari 1970
 • Twee schakelende schakelingen voor auto en donkere kamer
 • Afstemmer en Hi-Fi versterker voor het kleine budget
 • Solina-orgels met geïntegreerde schakelingen
 • Schrikdraad-installatie voor zelfbouw
 • Radio sterrenkunde: Voorspellingen Nimbus 3 en 4
 • Fotolak ET50: Nieuw materiaal voor het maken van geëtste schakelingen
 • Audio bulletin: Sharp versterker-afstemmer STA-22
 • 2 X 15 watt stereo versterker KA-2000 van Trio-Kenwood
 • Pick-up elementen tabel 1
 • Twee nieuwe Ferguson bandopnemers typen 3245 en 3246
 • Nieuw spul
 • Lezers peinsden: Stereo mixer
 • Lezers peinsden: Blokgenerator
 • Lezers peinsden: Relaisschakeling
 • Lezers peinsden: Micro microfoon
 • Lezers peinsden: Verschil lichtschakelaar
 • Lezers peinsden: Een goedkope koelvin
 • Lezers peinsden: Repareren
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel VII)
 • Praktische schakelingen met thyristoren en triacs
 • De oplossing van RB-toto nr 5
 • Ontvangen publikaties
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 39, augustus 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Rectificatie: Het op pagina 336 vermelde Philipselement 22GP411 is vervangen door het 22GP400 element
 • Redactioneel Beraad: Wie heeft die onderdelen?
 • Journaal
 • Telefoon bij de Amrobank...
 • Nieuw stereo multiplex systeem
 • Bespiegelingen van een amateur
 • De middengolf een stiefkind?
 • Transistor Curve-tracer voor zelfbouw
 • Operational Transconductance Amplifier
 • Orgelperikelen: Over koppelweerstanden en het menselijk oor
 • Radio-sterrenkunde: Voorspellingen van vier satellieten voor de maand augustus 1970
 • De Maser
 • Ruis: Een toelichting op het artikel in RB mei 1970
 • Elektronica en de Battle of Britain: De Chain Home radar
 • Intersynchronisatie-systeem voor televisie-reportage
 • Baspedaal voor zelfbouw
 • Parijse radiobrief, ditmaal uit Brussel: Uit duim of pink
 • Wekker voor luiwammesen
 • Gewijzigde voeding voor de 2 x 40 W versterker
 • Grabbelton: Signaalzoeker
 • Grabbelton: Eenvoudige klankregeling
 • Grabbelton: S-meter
 • Grabbelton: Eenvoudige FM-ontvanger
 • Grabbelton: Netvoeding voor 9 V
 • Grabbelton: Eenvoudige MG-ontvanger met 402 spoel
 • Grabbelton: Microfoonvoorversterker
 • Grabbelton: Omvormer 12 V naar 220 V en 20 W
 • Grabbelton: Eindversterker 500 mW
 • Audio bulletin: Wat is dynamiek?
 • Een geheel eigen vormgeving: De Rank-Wharfedale ontvanger/versterker 100.1
 • Een gaaf instrument met vele mogelijkheden: De Phlips PRO-12
 • Pickup elementen tabel 2
 • Lezers peinsden: 'Antiek'
 • Lezers peinsden: MG zakontvangertje
 • Lezers peinsden: Beveiliging met zenerdiode
 • Lezers peinsden: LDR-reparatie
 • Lezers peinsden: Meetkop
 • Lezers peinsden: Beveiliging van water- en gasbuizen
 • Lezers peinsden: Pootjes voor geluidsweergevers
 • Lezers peinsden: Koppelstekers
 • Lezers peinsden: Beveiliging tegen uitgetrokken luidspreker
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel VIII)
 • Lezersforum: Gestabiliseerde voeding met stroombegrenzing uit RB april
 • Elektronisch geheugen voor analoge signalen: Emmertjesgeheugens
 • Opening Teac Europe NV te Amsterdam

radio bulletin jaargang 39, september 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Het nieuwe seizoen
 • Journaal
 • Thermistors....
 • Digitale techniek up to date: Logische opbouw van de SN 54/7400 serie (deel 1)
 • Love and kisses: Ontvanger R-1475 (88 set)
 • Suggesties voor het bouwen van een toongenerator: Aanvullingen op sinusgenerator in Radio Bulletin van januari 1970
 • Een nog ongeslagen kampioen zelf gebouwd! Een buizen-eindversterker van 2 x 15 W, naar het voorbeeld van de Radford STA-25
 • Apparaat voor het meten van doorslagspanningen
 • Van speeldoos tot Hi-Fi
 • G.G.A.: Groot Gemeenschappelijk Antennesysteem te Oosterhout
 • De SAJ-110 in uw orgel?
 • Een draaibare UHF antenne - goed en goedkoop
 • Lezers peinsden: Schakelkastje voor luidspreker en hoofdtelefoon
 • Lezers peinsden: Voorversterker voor koolmicrofoon
 • Lezers peinsden: Formica als montagemateriaal
 • Lezers peinsden: Knipperlicht
 • Lezers peinsden: Kortsluit en overbelasting beveiligde voeding
 • TV service: Siërra ca 1965 = Philips schema
 • TV service: Arel Comment 23
 • TV service: Philips 21TX250A
 • TV service: Kuba Imperial 1823SW
 • TV service: Körting Videovax 40423
 • TV service: Erres TV 536/01
 • TV service: Philips 17TX170A
 • TV service: Philips 23TX611
 • TV service: Philips 21TX251
 • TV service: Philips 19TX330
 • TV service: Clareville TV-ontvanger
 • RB toto: Één hoofdprijs naar wel om te smullen
 • Boekbespreking: Thyristor Schalter und Regler
 • Boekbespreking: Elektronische Hilfsgeräte
 • Boekbespreking: Digitale Experimentier Bausteine
 • Boekbespreking: Veldeffect transistor deel 1 en 2
 • Boekbespreking: Inleiding in de digitale technieken
 • Boekbespreking: Elektrische meetinstrumenten en meetschakelingen
 • Boekbespreking: Pythagoras Festival
 • Grabbelton: Signaalgever
 • Grabbelton: Laadinrichting voor deac cellen met beveiliging
 • Grabbelton: Modulatie indicator voor draagbare apparatuur
 • Grabbelton: Eenvoudige frequentiemeter
 • Grabbelton: Zaagtandgenerator met tunneldiode
 • Grabbelton: FM-oscillator (1)
 • Grabbelton: Microfoonvoorversterker
 • Grabbelton: FM-oscillator (2)
 • Grabbelton: Stereo-balans meter
 • Grabbelton: Schmitt-trigger
 • Audio bulletin: Een 80 liter luidsprekereenheid van Wharfedale, de Rosedale
 • Reinigers voor de bandopnemer en platenspeler van Metrosound
 • Nieuw spul
 • Connoisseur platenspeler BD-2
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel IX)
 • Een snelle thermograaf
 • Bespiegelingen van een amateur (2)
 • Ook België op uw TV
 • Watchguard 'mini-camera' TMC1AX van Toshiba
 • Nieuwe handelsmerken
 • Als een reuze insect....zo ziet een nieuw ontwikkelde, geïntegreerde schakeling er uit
 • Cursus praktische halfgeleidertechniek

radio bulletin jaargang 39, oktober 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Fiarex '70, Hi-Fi '70
 • Journaal
 • Laser-licht...als middel om groot formaat beelden zichtbaar te maken
 • Digitale techniek up to date (deel 2)
 • R en C meten (vervolg)
 • Stereo mengtafel met schuifregelaars (deel 1)
 • FM afstemmer met buizen
 • Het vervangen van een opneem-weergeefkop
 • Experimentele 80 meter ontvanger
 • Fiarex '70 deelnemerslijst
 • Uniprint: CAPS-1, capaciteitsgevoelige schakeleenheid
 • Lezers forum: Voeding RB augustus 1970
 • Radio sterrenkunde: Essa 8 in tjd en plaats
 • Maak zelf uw etsmiddel FeCl3 voor geëtste schakelingen
 • Lezers peinsden: Van plantensproeier tot tinzuiger
 • Lezers peinsden: Beveiliging van gas- en waterleidingbuizen (2)
 • Lezers peinsden: Goedkope acculader
 • Lezers peinsden: Hulplampje
 • Lezers peinsden: Ontvangst van SSB met behulp van een extra MG ontvanger
 • RB toto 10: Alleen als lezer van Radio Bulletin komt U zo goedkoop aan een versterker
 • Boekbespreking: Communicatie voor de amateur (2 delen)
 • Boekbespreking: Integrierte Schaltungen in der Unterhaltungs-Elektronik
 • Audio bulletin: Luidsprekers testen  met de DHFI-grammofoonplaat no 3
 • Nieuw spul
 • Een nieuw Japans juweeltje: Nikko TRM-40 IC
 • Parasitaire oscillaties in de versterker
 • Grabbelton: Tremolo-schakeling voor elektronische muziekinstrumenten
 • Grabbelton: Laagfrequent generator
 • Grabbelton: Elektronische claxon
 • Grabbelton: Microfoon voorversterker voor buizenversterker
 • Grabbelton: Toongenerator met RC709 IC
 • Grabbelton: Veldsterktemeter
 • Grabbelton: Temperatuur regelaar met schmitt-trigger
 • Grabbelton: Spraakfilter 30 Hz tot 3.000 Hz
 • Grabbelton: Voorversterker 100x
 • Problemen rond het centraal antenne systeem
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit het klossentijdperk (deel X)
 • Nieuwe ferriettechnologie verbetert geïntegreerde schakelingen voor microgolven
 • Verbeterde kristalgroei door gewijzigde Czochralski-methode
 • Nieuwe handelsmerken
 • Cursus praktische digitale techniek: Een cursus voor laboranten, monteurs en technici, die een gedegen op de praktijk gerichte opleiding in de digitale techniek noodzakelijk achten
 • Ontvangen publikaties

radio Bulletin jaargang 39, november 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Luidsprekercombinaties
 • Journaal
 • Digitale techniek up to date: Het alpha-numeric display (slot)
 • Bevindingen met weergevers
 • Oplossing RB-toto negen
 • Een miniatuur Karlsonkast
 • Iedereen kan weergevers maken, kan iedereen weergevers maken? Enige technische aspecten
 • Plasma: Algemeen wordt aangenomen dat de totale massa van het heelal grotendeels uit plasma bestaat
 • Radio-sterrenkunde: ITOS 1
 • Grabbelton: Transistor voltmeter
 • Grabbelton: Hoofdtelefoon versterker
 • Grabbelton: Dynamiekregelaar met microfoon voorversterker
 • Grabbelton: 1 watt versterker met TAA300
 • Grabbelton: 4 watt versterker met silicium transistoren
 • Hi-Fi '70 te Düsseldorf
 • TV-nieuws uit Düsseldorf
 • Lezers peinsden: Nachtlampje
 • Lezers peinsden: De regeneratieve HF trap
 • Lezers peinsden: Afstandsbediening
 • Lezers peinsden: Intervalschakeling
 • RB-toto: Je moet wel gek zijn om met toto ELF mee te doen!
 • Eenvoudige middengolf ontvanger
 • Voor het eerst in Nederland: Chroom-dioxide magnetofoonband
 • Akai magnetofoon 4000D
 • Kleine weergever van HI-LO: De Stereo-Master
 • Een alleszins fraaie versterker: Lafayette LA-750
 • Nieuwe instrumenten en apparaten
 • In en uit: Herinneringen uit een overgangstijdperk (deel XI)
 • Ontvanger-varia: Nieuwe Joystick ATU, aarding en de B-40 ontvanger
 • Schubalux Fotoset: Zelf koperplaat van een fotogevoelige laag voorzien
 • Moderniseer uw televisie-ontvanger: Geluidsmiddel- en laagfrequent voorversterker met een IC en een buis of transistor eindversterker
 • Bespiegelingen van een amateur: Lokaliseren van fouten in TV’s zonder gereedschap (3)
 • Boekbespreking: Praktische Elektronica, deel 3: Elektronische schakelingen
 • Boekbespreking: Transistor knutselboek
 • Nieuwe handelsmerken

radio bulletin jaargang 39, december 1970
Aanklikbare link ➡ Download dit tijdschrift
 • Radarscherm
 • Redactioneel Beraad: Fiarex, Quo Vadis?
 • Journaal
 • Blikseminslag...in de auto
 • Universele spannings- cq stroombron: 5 A tot 100 μA, 22,5 V tot 1,5 V
 • Digitale IC tester voor de SN7400 TTL familie
 • Kortsluittester voor afbuigspoelen en lijnuitgangstransformatoren
 • Lineaire geïntegreerde schakelingen: CA3065 van RCA
 • Radio-sterrenkunde: Zonne-onderzoek op 27 kHz
 • 31-Tonig muziekinstrument van de Neonvox orgelfabriek
 • Elektronisch nummerbord
 • TV-chassis 3212B
 • Regelbaar hoog-af filter
 • 'Service'
 • Gezien in andere bladen: 4 watt AF-versterker
 • Gezien in andere bladen: Zaagtandgenerator
 • Gezien in andere bladen: Magnetisch gevoelige schakelversterker
 • Gezien in andere bladen: Ferriet 'toverstaf'
 • Gezien in andere bladen: Antenneversterker voor TV
 • Gezien in andere bladen: Meetversterker voor buisvoltmeter of oscilloscoop
 • Met ingang van januari 1971, 12 nummers Radio Bulletin voor zestien gulden
 • Lezers peinsden: Balkengenerator
 • Lezers peinsden: Eindversterker
 • Lezers peinsden: Afdeklak
 • Grabbelton: Gestabiliseerde regelbare voedingseenheid
 • Grabbelton: Dynamiekregelaar
 • Grabbelton: Knipperlicht automaat
 • Grabbelton: Tijdschakelaar met FET
 • Grabbelton: Monostabiele multivibrator
 • Grabbelton: Voeding voor de hoofdtelefoonversterker RB november '70
 • Grabbelton: Hobo-filter voor elektronisch orgel
 • RB Kerstpuzzel: Een prijs van duizend gulden te verdienen!
 • Antwoord op vragen inzake de 'Ongeslagen kampioen’ (RB sept. 1970)
 • Audio bulletin: Quadraphony, Quadradial Stereo Sound, Tetra Phony, Surround Stereo....alleen die benamingen al!
 • Van het 4k front
 • JVC Nivico TD694U taperecorder
 • Het eerste Audiorama
 • Nieuw spul
 • Nieuwe instrumenten en apparaten op de Fiarex '70
 • In en uit: Herinneringen uit het overgangstijdperk (deel XII)
 • TV- en FM-ontvangst over lange afstanden
 • TV service: Hoofdzakelijk Philips ontvangers van vrij recente koopdatum
 • Verbeterde veldionen microscoop
 • Ontvangen publikaties(Sponsor advertentie)