Elektronica theorie

Wat is spanning, stroom, weerstand, capaciteit, energie, elektrolyse? Begrippen uit de elektriciteitsleer en de elektronica met een natuurkundige achtergrond. Een reeks artikelen die deze begrippen plaatst in hun natuurkundig kader. Geen angst, wiskunde wordt zoveel mogelijk vermeden!


Theorie-1: elektronica in de wetenschap
In dit artikel wordt onderzocht waar de elektronica, onderdeel van de natuurkunde, in het heel brede gebied van de wetenschap thuishoort.
    Lees het artikel

Theorie-2: grootheden in de natuurkunde
In dit artikel worden de zeven fundamentele grootheden van de natuurkunde besproken: lengte, massa, tijd, stroom, temperatuur, hoeveelheid materie en lichtsterkte.
    Lees het artikel

Theorie-3: grootheden in de mechanica
In dit artikel worden de basisgrootheden van de mechanica besproken: massa, snelheid, versnelling, kracht, arbeid, energie, vermogen en wordt ingegaan op het begrip veld.
    Lees het artikel

Theorie-4: atomen, de basis van de materie
Een atoom is de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen van de materie. Scheikundige en natuurkundige eigenschappen van de materie zijn gekoppeld aan de eigenschappen van atomen. Het atoom is een sleutelbegrip in de wetenschap. Ook elektronische verschijnselen zijn alleen te verklaren door kennis over het atoom te verwerven.
    Lees het artikel

Theorie-5: elektronen, basis van de elektronica
Elektronen, de volgens de klassieke fysica zeer kleine keiharde bolletjes die in cirkel- en ellipsvormige banen rond de kern van een atoom draaien, zijn zonder enige twijfel de absolute basis van de elektriciteit en de elektronica. Elektrische stroom is immers niets anders dan een zeer grote hoeveelheid van deze elektronen die zich in één richting door een geleider beweegt.
    Lees het artikel

Theorie-6: elektrische lading en veldsterkte
Als er geen elektrische lading zou bestaan, dan zouden u en ik niet in ons heelal aanwezig zijn, want dan zou er geen heelal bestaan. Afgezien van dat simpele feit is elektrische lading de grondslag van de elektriciteit en dus ook van de elektronica. Een kennismaking met een tamelijk ongrijpbaar verschijnsel.
    Lees het artikel

Theorie-7: elektrisch potentiaal
Het elektrisch potentiaal is een moeilijk begrip om zonder hogere wiskunde uit te leggen. In dit artikel wordt een poging gewaagd om dat toch te doen door het te vergelijken met een mechanisch equivalent. Nadien zetten wij de stap naar het potentiaalverschil oftewel de elektrische spanning, wat ons uiteraard bij de volt brengt.
    Lees het artikel

Theorie-8: capaciteit en condensator
Een condensator met een capaciteit van 220 nF. U gebruikt dit gezegde waarschijnlijk dagelijks in uw elektronica praktijk. Maar wat is een condensator? En waarom heeft een condensator capaciteit? Ga weer mee op expeditie door de grondbeginselen van de natuurkunde en ontdek de fysische achtergronden van uw elektronica hobby!
     Lees het artikel

Theorie-9: elektrische spanning
Elektrische spanning is een basisbegrip uit de elektriciteitsleer. In dit artikel wordt beschreven wat dit verschijnsel is, hoe het wordt gedefinieerd en hoe u het kunt opwekken. Daarnaast komen begrippen aan de orde als emk, Weston-cel, Seebach-effect en piëzo-elektrisch effect.
     Lees het artikel

Theorie-10: stroom, weerstand en vermogen
Na het definiëren van het begrip 'elektrische spanning' in het vorige artikel is het een kleine stap naar de begrippen stroom, weerstand en vermogen. Met de definitie van deze drie grootheden en de erbij horende formules kunt u al heel wat praktische elektrische schakelingen berekenen en oplossen.
     Lees het artikel

Theorie-11: schakelingen met weerstanden
Weerstanden kunt u in serie en parallel schakelen. Met deze twee basisschakelingen kunt u al een heleboel praktische toepassingen bedenken. Daarnaast besteden wij aandacht aan de theorieën van Kirchhoff, Wheatstone, Thévenin en Norton. De wiskundige formules die u hiervoor moet beheersen zijn gelukkig niet moeilijk.
     Lees het artikel

Theorie-12: schakelingen met condensatoren
Net zoals weerstanden kunt u ook condensatoren in serie en in parallel schakelen. Met de uit de vorige artikelen in dit hoofdstuk verzamelde kennis kunt u gemakkelijk de formules berekenen. Maar eerst komt het vreemde verschijnsel van stroom door een condensator aan de orde.
     Lees het artikel

Theorie-13: RC-kringen
Het laden van een condensator heeft tal van praktische toepassingen. U kunt namelijk het laden van de condensator beïnvloeden door een weerstand in serie met de condensator op te nemen. Hierdoor ontstaat een RC-kring met speciale eigenschappen, die men integrator of differentiator noemt, afhankelijk van de R- en C-positie.
     Lees het artikel

Theorie-14: magnetisme
Magnetisme is een van de belangrijkste krachten in ons heelal. Ondanks het feit dat wij het wezen van dit verschijnsel nog niet helemaal begrijpen maken wij er dagelijks gebruik van.
   Lees het artikel

Theorie-17: elektrochemie
Elektrochemie is de tak van de elektriciteit die zich bezig houdt met de wederzijdse omzetting van elektrische energie in chemische energie. Een zeer belangrijke tak van de natuurkunde, want zonder elektrochemie zouden er geen accu's, batterijen en knoopcellen bestaan en zou de hedendaagse wereld er heel anders uitzien.
     Lees het artikel

Theorie-18: schakelen van elektrische cellen
Net zoals weerstanden en condensatoren kunt u ook elektrische cellen in serie en in parallel schakelen. Dan ontstaat een batterij. Maar om de eigenschappen van die batterijen te kunnen definiëren moet u eerst iets meer weten over de eigenschappen van losse cellen.
     Lees het artikel

Theorie-19: accumulatoren
De in een vorig artikel behandelde elektrische cellen worden 'primaire cellen' genoemd. Zij werken niet-omkeerbaar. Als de cel is uitgeput kunt u deze niet opnieuw opladen. Daarnaast heeft men 'secundaire cellen' ontwikkeld. Deze cellen worden in het dagelijks spraakgebruik accumulatoren, afgekort tot accu, genoemd. Accu's kunt u opnieuw opladen als zij uitgeput zijn.
     Lees het artikel

Theorie-20: elektrolyse
Elektrolyse is de tak van de elektrochemie die zich bezig houdt met de ontleding van stoffen. Of, met andere woorden, elektrolyse stelt u in staat moleculen te splitsen in hun atomen. Het zal duidelijk zijn dat dit een heel nuttige toepassing is die in de wetenschap, de chemische analyse en de industrie vaak wordt gebruikt.
     Lees het artikel

Theorie-21: galvanisatie
Galvanisatie is een techniek waarmee u een geleidend materiaal kunt bedekken met een uiterst dun laagje van een ander geleidend materiaal. Door te galvaniseren kunt u bijvoorbeeld een dun laagje goud aanbrengen op de contacten van schakelaars en andere elektronische onderdelen.
     Lees het artikel


(AliExpress functiegeneratoren sponsor advertentie)