Philips cursus bedrijfselektronica: Deel 2 - BS, Elektronische componenten

(gepubliceerd op 06-12-2022, afgesloten op 01-03-2023)

In 1975 en 1976 werd door de 'Afdeling Onderwijsactiviteiten' van Philips een drieëntwintigdelige cursus uitgegeven onder de naam 'Philips Cursus Bedrijfselektronica'. De vijfde en laatste druk verscheen in 1981. De bedoeling van deze cursus was op technisch gebied volstrekte leken de basisbeginselen van de elektrotechniek bij te brengen.

Omdat deze basisbeginselen uiteraard nooit verouderen is deze cursus nog steeds uitstekend geschikt om leken die de elektronica als hobby willen gaan beoefenen op weg te helpen met de noodzakelijke theoretische kennis.

De cursus bestaat uit vier delen:

Deel 1 'AS, Elektriciteitsleer'

Behandelt de natuurkundige basis van de elektrotechniek op een zeer toegankelijke manier. U leert wat spanning, stroom en vermogen is en maakt kennis met de begrippen weerstand, capaciteit, magnetisme en zelfinductie. Bovendien wordt u ingewijd in de vrij eenvoudige wiskunde die noodzakelijk is om die natuurkundige basis te begrijpen.

Deel 2 'BS, Elektronische componenten'

U maakt kennis met de fundamentele onderdelen van iedere elektronische schakeling: weerstanden, condensatoren, spoelen, transformatoren, dioden, thyristoren en bipolaire, FET en MOSFET transistoren.

Deel 3 'CS, Analoge schakelingen'

Behandelt analoge schakelingen zoals allerlei soorten versterkers en verzwakkers. U leert bovendien metingen in deze schakelingen uit te voeren.

Deel 4 'DS, Digitale schakelingen'

Begeleidt u bij het werken met de digitale basisfuncties AND, OR, NOT, NOR, EXOR en NAND. U maakt bovendien kennis met de primaire geheugenfuncties.

In totaal bevat de cursus iets meer dan 3.600 pagina's in 23 delen, een bewijs dat de samenstellers van deze cursus de materie grondig hebben aangepakt. Laat u zich hierdoor echter niet ontmoedigen! Een groot aantal van deze pagina's bestaat uit oefeningen, waarmee u de geboden stof stapje na stapje leert doorgronden en op een speelse manier onder de knie krijgt.

Philips Cursus Bedrijfselektronica - Deel 2

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar Wil Manshande van 'Freeservicemanuals', die in 2018 de basis-scans van de delen BS01, BS02, BS03, BS04 en BS07 heeft gepubliceerd die wij als basis hebben gebruikt voor onze gerestaureerde scans van alle 3.600 pagina's uit deze cursus. Onze dank gaat verder uit naar Henk van der Pol die de delen BS08 en BS09 heeft uitgeleend voor onze eigen scans en naar Arthur Elsenaar die de delen BS05 en BS06 voor ons heeft gescand. En uiteraard vergeten wij Marianne Packbiers niet, die alle delen van deze cursus heeft geïndexeerd.

Wat betekent 'restaureren' in dit kader?
De scans op 'Freeservicemanuals' zijn gemaakt van een gebruikte cursus en bevatten heel veel stempels, vlekken, persoonlijke opmerkingen en antwoorden op vragen. Om de cursus weer gebruiksklaar te maken voor nieuwe cursisten hebben wij alle pagina's omgezet naar JPG's en in PaintShop al die gegevens pagina na pagina verwijderd. Nadien hebben wij die JPG's weer omgezet naar één PDF. Veel werk, maar de enige methode om deze uitstekende cursus weer gebruiksklaar te maken!

Philips cursus bedrijfselektronica

Wat en waar te downloaden?
Alle teruggevonden 23 delen van deze cursus staan binnenkort als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' downloaden

Bladerbare cursusdelen
Op archive.org zijn alle teruggevonden 23 delen van deze cursus binnenkort als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 23 teruggevonden delen van deze cursus worden verdeeld over vier internet-pagina's op dit blog. Dit is de tweede pagina met de inhouden van de cursusdelen BS01 tot en met BS10, 'Elektronische componenten'.
De overige pagina's: 
Aanklikbare link ➡ Deel AS, 'Elektriciteitsleer'
Aanklikbare link ➡ Deel CS, 'Analoge schakelingen'
Aanklikbare link ➡ Deel DS, 'Digitale schakelingen'BS01 Elektronische componenten deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B001 - Inleiding tot het B-deel van de cursus
  • Aan de start van een nieuw deel
  • Blokschema van het B-deel van de cursus
  • Toelichting op het blokschema
  • Hoe moeten we studeren?
  • Halfgeleiders
  • Passieve en actieve componenten
  • Afspraken over aanduidingen van stromen en spanningen
  • Soorten stromen
  • Test uzelf
  • Het zichtbaar maken van de verschillende spanningssoorten
  • Vectordiagrammen
  • Voorbeelden
  • Test uzelf
  • Testvragen
  • Voorbeelden
 • B002 - Rekenen
  • Inleiding
  • Rekenen met breuken
  • Nog een opmerking
  • Een voorbeeld
  • Rekenen met machten van 10
  • Voorbeelden van rekenen met machten van 10
  • Test uzelf
  • Worteltrekken
  • Het omzetten van formules
  • Test uzelf
 • B101 - Weerstanden
  • Inleiding
  • Temperatuur-afhankelijkheid
  • Frequentie-afhankelijkheid
  • Stabiliteit
  • Ruis
  • Maximaal toelaatbaar vermogen
  • Toelaatbare spanning met het oog op isolatie
  • De tolerantie
  • Weerstandsreeksen
  • Het aangeven van de waarde
  • Koolweerstanden
  • Constructie
  • Kleurcodering van koolweerstanden
  • Voorbeelden
  • Draadgewonden weerstanden
  • Metaalfilmweerstanden
  • Variabele weerstanden
  • Codering van variable weerstanden
  • De CR-, MR-, en PR-reeksen
  • Samenvatting
 • B102 - Bijzondere weerstanden, de VDR
  • De karakteristiek van een gewone weerstand
  • Opmerking
  • De karakteristiek en wisselspanning
  • De VDR
  • Meten van de spanning-stroom-karakteristiek van een VDR
  • Uitvoeringsvormen van VDR's
  • Codering van VDR's
  • De VDR op wisselspanning
  • Toepassingen van VDR's
  • De VDR als vonkblusser
  • Verdere toepassingen van de VDR
  • Samenvatting
 • B103 - Bijzondere weerstanden, de LDR- en de NTC-weerstand
  • Inleiding
  • De LDR
  • Meting aan een LDR
  • Conclusie
  • Opmerking
  • Toepassing van een LDR in een knipperlichtschakeling
  • Uitvoeringsvormen van LDR's
  • Temperatuurafhankelijke weerstanden
  • NTC-weerstanden
  • De invloed van de temperatuur bij een NTC
  • Uitvoeringsvormen van NTC-weerstanden
  • Alarminstallatie met een NTC-weerstand
  • Nog enige toepassingen van NTC-weerstanden
  • Samenvatting
 • B104 - Bijzondere weerstanden, de PTC-weerstand
  • Inleiding
  • PTC-weerstanden
  • De invloed van de temperatuur op een PTC-weerstand
  • De stroom-spanning-karakteristiek van een PTC-weerstand
  • Conclusie
  • Meten van de I-U-karakteristek van een PTC-weerstand
  • Een temperatuurregeling met een PTC-weerstand
  • Toepassingen van PTC-weerstanden
  • Uitvoeringsvormen van PTC-weerstanden
  • Samenvatting
 • B105 - Herhaling
  • Algemene eigenschappen van weerstanden
  • Soorten weerstanden
  • Gewone weerstanden
  • Gewone variabele weerstanden
  • Weerstandsgrafieken
  • Bijzondere weerstanden
  • Geheugensteun: Codering van diverse weerstanden
  • Geheugensteun: Overzicht bijzondere weerstanden
  • Geheugensteun: Kleurcodering
  • Geheugensteun: Overzicht van de verschillende weerstandsreeksen
  • Geheugensteun: Toelaatbaar vermogen van weerstanden bij een omgevingstemperatuur van 70° C


BS02 Elektronische componenten deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B111 - Herhaling fase en condensator 1
  • De fase
  • Test uzelf
  • Opmerking
  • De vectorsom
  • Ezelsbruggetje
  • Test uzelf
  • De condensator
  • Test uzelf
  • Reactantie
  • Reactantie en capaciteit bij serie- en parallelschakeling van condensators
  • Serie
  • Parallel
  • Test uzelf
 • B112 - Herhaling condensator 2
  • Inleiding
  • Vectordiagrammen
  • Overzicht van enkele schakelingen
  • Test uzelf
  • Wisselstroomvermogen
  • Laden en ontladen
  • Op- en ontladen van een C via een R
  • De formule voor de capaciteit
  • De condensator met verliezen
  • Een condensator heeft ook zelfinductie
  • De doorslagspanning
  • Gevoeligheid voor polariteit
  • De stabiliteit van condensators
  • Afhankelijkheid van temperatuur
 • B113 - Toepassingen van de condensator
  • Het scheiden van gelijk- en wisselspanning
  • Het scheiden van gelijk- en wisselspanning in de praktijk
  • Het scheiden van gelijk- en wisselstroom
  • Faseverandering met behulp van C en R
  • Faseverschuiving met behulp van C en een R
  • Een C vormt in combinatie met een L een resonantiekring
  • Resonantiekringen als banddoorlatende of bandsperrende filters
  • Een C kan samen met een R een differentiërende schakeling vormen
  • Het differentiëren van een blokspanning
  • Een condensator kan lading opzamelen en vasthouden
  • Met behulp van een condensator kan men vonken voorkomen
  • Een condensator werkt samen met een weerstand vertragend
  • Samenvatting
 • B114 - Condensators met kleine capaciteit
  • Inleiding
  • Overzicht
  • Afmetingen en diëlektrica
  • Voorbeelden
  • Keramische condensators
  • Uitvoeringsvormen van keramische condensators
  • Kleurcodering van keramische condensators
  • Cijfercodering van keramische condensators
  • Plastic film-condensators
  • Mica- en glascondensators
  • Praktische voorbeelden
  • Kleurencodering van polyester-condensators
  • Cijfercodering plastic-condensators
  • Samenvatting
 • B115 - Overige condensators
  • Inleiding
  • Overzicht
  • Regelbare condensators
  • Variable condensators
  • Trimmers
  • Enkele voorbeelden van trimmers
  • Variable capaciteitsdioden
  • Overzicht regelbare condensators
  • Condensators met grote capaciteit
  • Papiercondensators
  • Elektrolytische condensators
  • Voorbeelden van diverse elco's
  • Overzicht van elco's
  • Het meten van de capaciteit van een elco
  • Eigenschappen van elco's
  • Het meten van de lekstroom van enkele condensators
 • B116 - Herhaling condensators
  • Inleiding
  • Geheugensteun: Overzicht vaste condensators met kleine capaciteit
  • Geheugensteun: Overzicht regelbare condensators
  • Geheugensteun: Overzicht vaste condensators met grote capaciteit
  • Geheugensteun: Cijfercodering van keramische condensators
  • Geheugensteun: Kleurcodering van polyester-condensators
  • Geheugensteun: Cijfercodering van plasticfilm-condensators
  • Test uzelf
  • Uitwerking

BS03 Elektronische componenten deel 3
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B121 - Herhaling spoel
  • Inleiding
  • Magnetisme
  • Test uzelf
  • De capaciteit van een condensator en de zelfinductie van een spoel
  • Test uzelf
  • De reactantie
  • Test uzelf
  • Serie- en parallelschakeling van spoelen
  • Test uzelf
  • Vectordiagrammen
  • Overzicht van enkele schakelingen
  • Test uzelf
  • Wisselstroomvermogen
  • Test Uzelf
  • In- en uitschakelen van de stroom bij een spoel
 • B122 - Toepassingen van spoelen
  • Inleiding
  • De LF-smoorspoel
  • Afvlakking van een gelijkgerichte spanning
  • De HF-smoorspoel
  • De elektromagneet
  • Resonantiekringen
  • De zaagtandstroom-generator
  • Opwekking van een driehoek-stroom
  • Het opwekken van hoge piekspanningen
  • De transformator
  • Samenvatting
 • B123 - De component 'spoel'
  • Inleiding
  • De spoel en zijn zelfinductie
  • Waar hangt L vanaf?
  • De wikkeldraad
  • Verschillende methoden van wikkelen
  • Eigenschappen bij verschillende wikkelingen
  • Een spoel heeft ook capaciteit
  • Een spoel heeft capaciteit nu in de praktijk
  • De permeabiliteit μr van kernmateriaal
  • Opmerking
  • Soorten kernmateriaal
  • De vorm van de kern
 • B124 - De transformator: Aanpassing
  • Inleiding
  • Wat is een transformator?
  • Spanningstransformatie
  • Stroomtransformatie
  • Weerstandstransformatie
  • Verliezen
  • Meten aan een transformator
  • Conclusies
  • De autotransformator
  • Aanpassing
  • Voorbeeld
  • Andere voorbeelden van aanpassing
  • Wat is aanpassen in het algemeen
  • Samenvatting
 • B125 - De component 'transformator'
  • Inleiding
  • De net-transformator
  • Het rendement
  • De inwendige weerstand Ri
  • De afmetingen van een transformator
  • Transformator-kernen
  • De koppelfaktor
  • LF-afscherming
  • De variac
  • Uitvoeringsvormen van variac's
  • De LF-transformator
  • Kortsluiting
  • HF-transformators
  • HF-afscherming
  • Voorbeelden van HF-transformators
  • Samenvatting
 • B126 - Verbindingen: de coaxiale kabel
  • Inleiding
  • De coaxiale kabel
  • Capaciteit en zelfinductie van een kabel
  • Opmerking
  • Vertraging door een kabel
  • De karakteristieke weerstand
  • Reflecties
  • Opmerking
  • Reflecties zijn ongewenst
  • Opmerkingen
  • Hoe en waar afsluiten?
  • Opmerking
  • Aanpassing
  • Verliezen in een kabel
  • Samenvatting
 • B127 - Verbindingen
  • Inleiding
  • Overzicht
  • Geleiders
  • Isolatie en beschermingsmateriaal
  • Solderen
  • Klemverbindingen
  • Veerdrukverbindingen
  • Connector-printplaat
  • Connector
  • Schroefverbindingen
  • Speciale klemverbindingen
  • Wire-wrap-verbindingen
  • Strippen
  • Het 'wire-wrappen'
  • De wijze van bedrading
  • Opstellen van onderdelen
  • Bedraden
 • B128 - Herhaling spoel, trafo en verbindingen
  • Inleiding
  • Magnetisme
  • De spoel en zijn zelfinductie
  • Test Uzelf
  • Uitwerkingen
  • Het toe- en afnemen van de stroom door een spoel
  • Test Uzelf
  • Uitwerking
  • Spoelwikkelingen
  • Kernmateriaal
  • Toepassingen van spoelen
  • Test Uzelf
  • Uitwerkingen
  • De transformator
  • Test Uzelf
  • Uitwerkingen
  • Aanpassing
  • Kabel
  • Test Uzelf
  • Uitwerkingen
  • Geheugensteun: Spoel en trafo

BS04 Elektronische componenten deel 4
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B201 - De halfgeleiderdiode
  • Halfgeleiders
  • Samenstelling van een halfgeleiderdiode
  • Codeletter
  • Schemasymbool
  • Gedrag van een diode
  • Praktische opmerking
  • Het gelijkstroomgedrag van een diode
  • Conclusie
  • Het wisselstroomgedrag van een diode
  • Conclusie
  • De karakteristiek van een halfgeleiderdiode
  • Meten van de diodekarakteristiek
  • Opmerking
  • Karakteristiek van de BZX79/C6V8 in de doorlaat- en sperrichting
  • Nadere beschouwing van de diodekarakteristiek
  • Zichtbaar maken van de diodekarakteristiek
  • Soorten halfgeleiderdiodes
  • De temperatuurafhankelijkheid
  • -Iv hangt af van de temperatuur
  • Ook +Iv hangt af van de temperatuur
  • Conclusie
  • Samenvatting
 • B202 - De dynamische karakteristiek
  • Lineaire en niet-lineaire componenten
  • Moeilijkheden bij niet-lineaire componenten
  • De dynamische karakteristiek van twee in serie geschakelde weerstanden
  • De dynamische karakteristiek bij serieschakeling van een diode en een weerstand
  • Meten van statische karakteristiek en de dynamische karakteristiek
  • Hoe komen we nu uit de moeilijkheden bij serieschakeling van een lineaire en een niet-lineaire component?
  • De dynamische karakteristiek bij wisselspanning
  • De dynamische karakteristiek bij sperrichting
  • Samenvatting
 • B203 - De belastinglijn 
  • Inleiding
  • Het meten van klemspanning bij verschillende belastingen
  • Conclusie uit de meting
  • Nadere beschouwing van een belaste toestand
  • Conclusies uit de oefeningen
  • De bepaling van de diode-instelling
  • Het bepalen van de diode-instelling
  • Bepaling van de serieweerstand
  • Samenvatting
 • B204 - Toepassingen van de halfgeleiderdiode
  • Inleiding
  • Gelijkrichten
  • Gelijkrichten met een diode
  • Zenerdioden
  • Stabiliseren
  • Stabiliseren met behulp van een zenerdiode
  • Hoe komt de stabilisatie tot stand?
  • Begrenzing
  • Beveiliging van een voltmeter
  • De diode-capaciteit
  • De fotodiode
  • De sperstroom neemt toe door opvallend licht
  • Codering van halfgeleiderdiodes
  • Samenvatting
 • B205 - Herhaling
  • De Halfgeleiderdiode
  • Gelijkrichten
  • Test uzelf
  • De diodekarakteristiek
  • Bepaling van de diode-instelling
  • Test uzelf
  • Verwerking van wisselspanning door een diode
  • Test uzelf
  • Wat kan men met een diode doen?
  • Test uzelf
  • Invloed van de temperatuur op een diode
  • Verschil tussen silicium- en germaniumdioden

BS05 Elektronische componenten deel 5
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B207 - De lagentransistor
  • Samenstelling en symbool
  • Hoofdstroom en stuurspanning
  • De werking van de transistor
  • De gelijkstroomversterkingsfactor
  • Voorbeeld
  • De praktische voorziening van de gelijkspanning
  • Meten van de hFE
  • Voorbeelden van berekeningen
  • Andere manier om tot een praktische voorziening van de gelijkspanning te komen
  • Andere manier van tekenen
  • De wisselstroomversterking
  • Het meten van hfe
  • Samenvatting
 • B208 - Spanningsversterking met een transistor
  • Inleiding
  • Spanningsversterking
  • Af te nemen spanning
  • Het bepalen van Au
  • Een voorbeeld van een versterktrap voor wisselspanning
  • Het gelijk- en wisselstroomschema
  • De geaarde emitterschakeling (GES)
  • Stroomversterkingsfactor en stroomversterking
  • Het meten van Ai en hfe
  • De vermogensversterking Ap
  • Bepaling van Au en Ap
  • Conclusie
  • Samenvatting
 • B209 - Karakteristieken bij een transistor
  • Inleiding
  • De ingangskarakteristiek
  • Niet-lineaire vervorming
  • Kleine signalen aan de ingang van de GES
  • De ingangswisselstroomweerstand
  • Conclusie
  • Meten dat een weerstand kleiner is dan een andere
  • Meten dat hie afneemt als Ic toeneemt
  • Konklusie
  • De overdrachtskarakteristiek
  • Zichtbaar maken van de niet-lineaire vervorming
  • De steilheid
  • Het meten van S
  • Grafische bepaling van de steilheid
  • Samenvatting
 • B210 - De uitgangskarakteristieken
  • Inleiding
  • Voorbeeld
  • Bepaling van het instelpunt
  • Samenvatting
  • De Ic/Uce-karakteristieken
  • Meten van de Ic/Uce-karakteristiek
  • De belastinglijn
  • Voorbeeld
  • Bepaling van het instelpunt
  • Samenvatting
 • B211 - Het verwerken van wisselstroom door een GES
  • Inleiding
  • Het verwerken van wisselstroom
  • Het verwerken van wisselstroom door een GES
  • Het verwerken van een te groot wisselstroomsignaal
  • Verwerking van een groot signaal
  • Het juiste werkpunt
  • Het verwerken van een grote wisselstroom bij verschillende instellingen
  • Samenvatting
 • B212 - Geaarde emitterschakeling met emitterweerstand
  • Transistorschakeling met RB
  • Transistorschakeling met RE
  • Voorbeeld van een berekening aan een schakeling met emitterweerstand
  • Meten van IB en IC in een schakeling met RB en in een schakeling RE
  • Conclusie
  • Vermindering van de wisselspanningsversterking door aanbrengen van de emitterweerstand
  • Opmerking
  • Meten van Au in de GES met RE
  • Temperatuurstabilisatie
  • Samenvatting
 • B213 - Formules bij de transistor in GES
  • Inleiding
  • Enkele veel gebruikte grootheden
  • Formule voor de wisselspanningsversterking met de GES
  • Voorbeeld
  • Formule voor de ingangswisselstroomweerstand
  • Voorbeeld
  • PNP-transistors
  • Samenvatting
 • B214 - Herhaling transistor 1
  • Inleiding
  • De gelijkstroomschakeling 
  • Test uzelf
  • Het verwerken van wisselstroom door een transistor in gemeenschappelijke emitterschakeling
  • Test uzelf
  • Het gelijk- en het wisselstroomschema
  • Voorbeeld
  • De uitgangskarateristieken en de belastingslijn bij de transistor in GES
  • Test uzelf
  • Karakteristieken bij een transistor in GES
  • Test uzelf
  • Formules
  • Test uzelf
 • B215 - De gemeenschappelijke basisschakeling
  • De drie grondschakelingen
  • De gemeenschappelijke basisschakeling GBS
  • De stroomversterking bij de GBS
  • De spanningsversterking bij de GBS
  • Meten aan de GBS
  • De steilheid en de wisselspanningsversterking
  • Voorbeeld
  • De ingangswisselstroomweerstand hib in formule
  • Voorbeeld
  • Gelijk- en wisselstroomschema's
  • Samenvatting
 • B216 - De GCS of emittervolger
  • Inleiding
  • De stroomversterking van de GCS
  • De spanningsversterking van de GCS
  • Het praktische schema
  • Waarom de naam 'emittervolger'?
  • Meten aan een emittervolger
  • De ingangswisselstroomweerstand van de GCS
  • Opmerking
  • Meten van Ring van een GCS
  • De uitgangswisselstroomweerstand van een emittervolger
  • Opmerking
  • Vergelijking van enkele grootheden bij de drie grondschakelingen
  • Het meten van de uitgangswisselstroomweerstand van een emittervolger
  • Meten van Ruit van een GCS
  • Conclusie
  • Opmerking
  • Samenvatting
 • B217 - De drie grondschakelingen
  • Meten aan een GES
  • De ingangsweerstand
  • Meten aan een GBS
  • De uitgangswisselstroomweerstand
  • Meten aan een emittervolger
  • Samenvatting
 • B218 - Schakelen met transistor en diode
  • Inleiding
  • Voordelen van elektronische schakelaars
  • De transistor als schakelaar
  • Schakelen met een transistor en de belastinglijn
  • Waarom in verzadiging?
  • Schakelen met een transistor
  • De diode als schakelaar
  • Voorbeelden uit de schakeltechniek
  • Voorbeeld: De OF-schakeling
  • Het schakelen met een OF-schakeling
  • Voorbeeld van een EN-schakeling
  • Het schakelen met een EN-schakeling
  • Samenvatting
 • B219 - Herhaling lagentransistor 2
  • Inleiding
  • De drie principe-schema's
  • Test uzelf
  • De GES met emitterweerstand
  • Voorbeeld van een berekening
  • Test uzelf
  • Het meten van stromen en spanningen in een transistorschakeling
  • Voorbeeld
  • Opmerking
  • Meten van stromen en spanningen in transistorschakelingen
  • Schakelen met halfgeleiders
  • Test uzelf
 • Geheugensteun voor dit cursusdeel

BS06 Elektronische-componenten deel 6
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B221 - De veldeffect-transistor
  • De opbouw van een FET
  • Benaming van de aansluitingen
  • Schema symbool
  • De grenslaag van een P-N-overgang
  • De werking van de veldeffect-transistor
  • De gelijkstroominstelling van een FET
  • Wisselspanningsversterking met een FET
  • Het meten van de wisselspanningsversterking
  • De ingangsweerstand van een FET
  • Onthoud
  • Vergelijking aansluitschema's van de FET en de lagentransistor
  • Samenvatting
 • B222 - De karakteristieken van de FET
  • Inleiding
  • De overdrachtkarakteristiek
  • Bepaling van de automatisch verkregen negatieve gate spanning
  • Het meten van de overdrachtkarakteristiek
  • Het nut van de overdrachtkarakteristiek
  • De steilheid en de wisselspanningsversterking
  • Opmerking
  • De uitgangskarakteristieken
  • Het meten van de ID-UDS karakteristiek
  • Het verwerken van de uitgangssignalen
  • Samenvatting
 • B223 - De FET in geaarde source-schakeling
  • Inleiding
  • De geaarde source-schakeling
  • De automatische negatieve gatespanning
  • Meting aan automatische negatieve gate-spanning
  • Conclusie
  • De gate-weerstand
  • Het meten van de instelspanning -UGS
  • Het volledige schema van een versterker met een FET
  • Het gelijkstroom- en het wisselstroomschema
  • Meten aan een FET in GSS
  • De belastingslijn bij een FET met automatische negatieve gatespanning
  • Samenvatting
 • B224 - De sourcevolger en nog enige bijzonderheden over de FET
  • Inleiding
  • De andere grondschakelingen
  • De sourcevolger
  • Meting van Au bij de sourcevolger
  • Conclusie
  • De ingangsweerstand van de sourcevolger
  • De uitgangsweerstand van de sourcevolger
  • Het meten van de uitgangwisselstroomweerstand van een sourcevolger
  • Meting van de uitgangwisselstroomweerstand
  • De RS - lijn
  • Bestrijding van de spreiding
  • Invloed van de temperatuur
  • Vergelijking van lagentransistor en FET
  • Samenvatting
 • B225 - De MOS-transistor of MOST
  • Inleiding
  • Aansluitingen
  • De praktische opbouw van de MOST
  • Het gedrag van de MOST
  • De overdrachtskarakteristiek
  • Ander type MOST met N-kanaal
  • Nog meer typen
  • Overzicht van de vier typen MOST's
  • Schemasymbolen
  • De overdracht- en uitgangskarakteristieken
  • Beveiliging van de MOST
  • Opmerking
  • De MOST als versterkend element
  • Conclusie
  • Codering van transistors
  • Voorbeelden
  • Opmerking
  • Samenvatting
 • B226 - Herhaling FET en MOST
  • De opbouw van lagentransistor, FET en MOST
  • Schemasymbolen
  • De drie grondschakelingen
  • De overdrachtkarakteristiek
  • De uitgangskarakteristieken
  • Het begrip steilheid
  • De instelling van de verschillende transistors
  • Complete versterkschakelingen
  • De emitter- en de sourcevolger
  • Vergelijking van de verschillende transistors
  • Geheugensteun

BS07 Elektronische componenten deel 7
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B231 - De diac
  • Inleiding
  • De diac
  • De karakteristiek van de diac
  • Instelling van de diode
  • Instelling van de diac
  • Opmerking
  • Gebruik van de diac
  • Meten aan een impulsgenerator
  • De diac aangesloten op blokvormige wisselspanning
  • Impulsgenerator met uitsluitend positieve impulsen
  • Meten aan een impulsgenerator gevoed met sinusvormige wisselspanning
  • Ingewikkelder schakeling met diac's
  • Meten aan een impulsgenerator voor volledige periode regeling
  • Samenvatting
 • B232 - Het regelen van vermogen
  • Inleiding
  • Regeling van vermogen
  • Opmerking
  • Tijdsregeling van een gelijkspanning
  • Tijdsregeling met een blokspanning
  • Tijdsregeling van een sinusvormige wisselspanning
  • De thyristor
  • Regeling van vermogen door middel van een thyristor
  • Opmerking
  • Meten aan een thyristor gestuurde vermogensregeling
  • Samenvatting
 • B233 - De thyristor en de triac
  • Inleiding
  • Vergelijking van diode en thyristor
  • Conclusie
  • De karakteristiek van de thyristor
  • Regeling van vermogen met behulp van een thyristor
  • Halve periode regeling
  • Volledige periode regeling
  • Volledige periode regeling met twee thyristoren
  • Conclusie
  • De triac
  • Sturing van de triac
  • Karakteristiek van de triac
  • Volledige periode regeling met de triac
  • Samenvatting
 • B234 - Schakelingen met triac en thyristor
  • Inleiding
  • Meten van hysterese
  • Hysterese
  • Schakeling die hysterese onderdrukt
  • Conclusie
  • Voordelen van thyristors en triacs
  • Vermogen in thyristors en triacs
  • Storingen
  • Nog een schakeling
  • Volledige periode regeling met één thyristor
  • Codering
  • Uitvoeringsvormen
  • Samenvatting
 • B235 - De uni-junction transistor
  • De uni-junction transistor
  • Symbool en werking van de U.J.T.
  • Een vervangingsschema voor de U.J.T.
  • De karakteristiek van de U.J.T.
  • Conclusies
  • Toepassingen van de U.J.T.
  • De stuurpulsschakeling met de U.J.T.
  • Vermogensregeling
  • Samenvatting
 • B236 - Herhaling
  • Inleiding
  • De diac in een regelschakeling
  • Test uzelf
  • Werking thyristor
  • Test uzelf
  • De triac
  • Test uzelf
  • Hysterese
  • Test uzelf
  • Voor- en nadelen
  • De uni-junction transistor
  • Test uzelf
  • Geheugensteun
  • Codering van halfgeleiders
  • Reeksaanduiding

BS08 Elektronische componenten deel 8
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B301 - De vacuümdiode
  • Inleiding
  • De opbouw van de vacuümdiode
  • Schemasymbool van de vacuümdiode
  • Aansluitingen
  • De werking van de diode
  • Stroom bij een diode
  • Conclusie
  • Vervolg werking van de diode
  • Het gedrag van de diode voor gelijkspanning
  • Het gedrag van de diode voor wisselspanning
  • De diodekarakteristiek
  • Meten van de doorlaatkarakteristiek
  • Codering van buisdiodes
  • Samenvatting
 • B302 - De dynamische karakteristiek
  • Lineaire en niet-lineaire componenten
  • Moeilijkheden bij niet-lineaire componenten
  • De dynamische karakteristiek bij twee in serie geschakelde weerstanden
  • De dynamische karakteristiek bij serieschakeling van een diode en een weerstand
  • Meten van de statische en de dynamische karakteristieken
  • Hoe komen wij nu uit de moeilijkheden bij deze serieschakeling?
  • De dynamische karakteristiek bij wisselspanning
  • Samenvatting
 • B303 - De belastingslijn
  • Inleiding
  • Het meten van de klemspanning bij verschillende belastingen
  • Conclusie uit de meting
  • Nadere beschouwing van de belaste toestand
  • De bepaling van de diode-instelling
  • Bepalen van de serieweerstand
  • Samenvatting
 • B304 - Toepassingen van de vacuümdiode
  • Inleiding
  • Wisselstroomgedrag van de vacuümdiode
  • Instelling van een vacuümdiode
  • Gelijkrichten
  • Betere gelijkspanning is gewenst
  • De onbelaste gelijkrichter met buffercondensator
  • De belaste gelijkrichter met buffercondensator
  • Gelijkrichter met buffercondensator
  • Samenvatting
 • B305 - Gasgevulde diodes
  • Gasontlading
  • Het symbool
  • De karakteristieken van een gasgevulde diode
  • Een toepassing van een gasgevulde diode
  • Zaagtandgenerator met gasgevulde diode
  • Stabiliseren
  • Stabiliseren van spanning door middel van een diode
  • Refereren
  • Schakelen van gasgevulde diodes
  • Meting aan een ZC1050
  • Indicatie (nixie)
  • Werking van een indicatiediode (nixie)
  • Codering
  • Samenvatting
 • B306 - Herhaling
  • De vacuümdiode
  • Werking van de diode
  • De diodekarakteristiek
  • Bepaling van de instelling
  • De inwendige weerstand van de diode
  • Verwerking van een pulserende gelijkspanning
  • Gelijkrichten
  • Gasgevulde diodes
  • Toepassingen van de gasgevulde diode

BS09 Elektronische componenten deel 9
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B308 - De triode
  • Inleiding
  • Constructie van een triode
  • De werking van een triode
  • Symbool
  • Het regelen van de anode-stroom
  • De instelling van de triode
  • De triode als wisselspanningsversterker
  • Het gelijkstroom- en het wisselstroomschema
  • Nogmaals de instelling
  • Nogmaals de triode als spanningsversterker
  • De in deze les gebruikte buis
  • Samenvatting
 • B309 - De Ia/Ug-karakteristiek
  • Inleiding
  • Meting van de Ia/Ug-karakteristiek
  • De Ia/Ug-karakteristiek bij andere Ua
  • Enkele bijzonderheden in verband met de Ia/Ug-karakteristiek
  • Invloed van de anodeweerstand
  • Meting van de dynamische karakteristiek
  • Statische en dynamische karakteristiek van de ECC83 bij Ua = 250 V
  • De steilheid
  • Waarvoor is de steilheid te gebruiken?
  • De instelling van de triode
  • Samenvatting
 • B310 - De Ia/Ua-karakteristiek
  • Meting van een Ia/Ua-karakteristiek
  • Meting van andere Ia/Ua-karakteristieken
  • De belastingslijn bij de vacuümdiode
  • De belastingslijn bij de triode
  • Meting van de instelling bij enkele waarden van Ra
  • Conclusie
  • Samenvatting
 • B311 - Vergelijking van de overdrachts- en uitgangskarakteristieken
  • Inleiding
  • Herhaling
  • Combinatie van beide triode-karakteristieken
  • Nogmaals de dynamische karakteristiek
  • ia en ua uit de karakteristieken
  • De drie principe-schakelingen
  • Iets over codering van triodes
  • Samenvatting
 • B312 - De pentode
  • Inleiding
  • Constructie en symbool
  • De werking van de pentode
  • Meting van de anodestroom
  • Meting van de anodestroomveranderingen
  • Instelling van de pentode
  • Instelling van de pentode met één spanningsbron
  • De pentode als wisselspanningsversterker
  • Conclusies
  • Het gelijkstroom- en wisselstroomschema
  • Verdere uitbreiding van het schema
  • Samenvatting
 • B313 - De karakteristieken van de pentode
  • Inleiding
  • De Ia/Ug1-karakteristiek
  • Meting van de Ia/Ug1-karakteristiek
  • Statische en dynamische karakteristiek
  • Conclusie
  • De overdrachtskarakteristiek bij een lagere waarde van Ug2
  • Conclusie
  • Overdrachtskarakteristieken van een pentode
  • Conclusie
  • De Ia/Ua-karakteristieken
  • Meting van de Ia/Ua-karakteristieken
  • Conclusie
  • Gebruik van de Ia/Ug1-karakteristiek
  • De wisselspanningsversterking
  • Uitgangskarakteristieken en belastingslijn
  • Combinatie van Ia/Ug1- en Ia/Ua-karakteristieken
  • Samenvatting
 • B314 - De kathodevolger
  • Inleiding
  • Meten aan de kathodevolger
  • Conclusies
  • Gebruik van de buis in de kathodevolger
  • De wisselspanningsversterking van de kathodevolger
  • Uitgangsweerstand
  • Spanningsbron met inwendige weerstand
  • Meting van de Ri van de kathodevolger
  • Conclusie
  • Vergroting van de wisselspanningsversterking
  • Kathodevolger met gespleten kathodeweerstand
  • Meting aan een praktische kathodevolger
  • Verklaring van de naam 'kathodevolger'
  • Enkele opmerkingen
  • Samenvatting
 • B315 - Instelling en controle van een versterkertrap
  • Inleiding
  • De Ik/Ug1-karakteristiek
  • Bepaling van de instelstroom Ik van de pentode als Rk bekend is
  • Bepaling van de instelstroom bij een triode
  • Meting aan een schakeling met een buis
  • Gegevens PCL84
  • Meting aan een versterker
  • Buisgegevens PCC85
  • Buisgegevens EF86
 • B316 - Herhaling triode en pentode
  • De triode en pentode als wisselspanningsversterker
  • Test uzelf
  • Instelling van triode en pentode
  • Test uzelf
  • Karakteristieken van de triode
  • Test uzelf
  • Verwerking van wisselspanning
  • Test uzelf
  • De kathodevolger
  • Test uzelf
  • Meting aan een schakeling met een pentode
  • Test uzelf
  • Geheugensteun: Buiskodering
 • B317 - Herhaling buizen
  • Inleiding
  • Test uzelf
  • Versterking met een triode
  • Meten aan een triodeschakeling
  • Versterking met een pentode
  • Meten aan een pentodeschakeling
  • De kathodevolger
  • De gasgevulde diode
  • Geheugensteun: Buiskodering

Share

BS10 Elektronische componenten deel 10
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • B401 - Herhaling 1: Passieve componenten en verbindingen
  • Inleiding
  • Overzicht passieve componenten en belangrijkste gegevens
  • Weerstanden
  • Condensators
  • Spoelen
  • Transformators
  • Geheugensteun: Codering van diverse weerstanden
  • Geheugensteun: Overzicht bijzondere weerstanden 
  • Geheugensteun: Kleurcodering
  • Geheugensteun: Overzicht van de verschillende weerstandreeksen
  • Geheugensteun: Toelaatbaar vermogen van weerstanden bij 70 °C
  • Geheugensteun: Overzicht vaste condensators met kleine capaciteit
  • Geheugensteun: Overzicht regelbare condensators
  • Geheugensteun: Overzicht vaste condensators met grote capaciteit
  • Geheugensteun: Kleurcodering van keramische condensators
  • Geheugensteun: Cijfercodering van keramische condensators
  • Geheugensteun: Kleurcodering van polyester-condensators
  • Geheugensteun: Cijfercodering van plasticfilm-condensators
  • Geheugensteun: Spoel en transformator
  • Wikkelmethode
  • Kernmaterialen
  • Magnetische afscherming
  • Transformator formules
  • Test uzelf: Weerstanden
  • Uitwerkingen
  • Test uzelf: De condensator en de spoel
  • Uitwerkingen
  • Toepassing van passieve componenten: Weerstanden
  • Toepassing van passieve componenten: Condensators
  • Toepassing van passieve componenten: Spoelen
  • Combinaties van R/C, R/L, R/C/L
  • Test uzelf: Transformators
  • Test uzelf: Bijzondere weerstanden
  • Verdere oefening
 • B402 - Herhaling 2: Halfgeleiderdioden
  • Inleiding
  • Type dioden
  • Germanium en silicium
  • Test uzelf
  • De belastinglijn en de dynamische karakteristiek
  • Test uzelf
  • Waarvoor gebruiken we dioden?
  • Gelijkrichting
  • Stabilisatie
  • Begrenzing
  • Variëren van capaciteit
  • Gelijkrichten met een diode
  • Stabiliseren door middel van een diode
  • Beveiliging van een voltmeter
  • De gelijk- en de wisselstroomweerstand
  • Test uzelf
 • B403 - Herhaling 3: Halfgeleidercomponenten waarmee men kan versterken
  • Inleiding
  • Geheugensteun: GES, GBS, GCS
  • Geheugensteun: FET en MOST
  • Geheugensteun: Codering van halfgeleiders
  • Test uzelf
  • De GES
  • De GSS
  • Gelijkstroom en wisselstroomschema's
  • De instelling van de stuurelektrode
  • Meten aan een GES
  • Meten aan een GSS
  • De karakteristieken van transistors
  • Test uzelf
 • B404 - Herhaling 4: Nogmaals versterkende halfgeleider componenten
  • Inleiding
  • De belastinglijn
  • Test uzelf
  • Uitwerking
  • De drie grondschakelingen
  • Meten aan een emittervolger
  • Eigenschappen van schakelingen
  • Test uzelf
  • Uitwerkingen
  • B405 - Herhaling 5: Halfgeleider componenten
  • Inleiding
  • Eerste trap
  • De tweede trap
  • De eerste en tweede trap samen
  • De derde trap
  • De drie trappen samen
  • Diac, thyristor en triac
  • Test uzelf


(Open Circuit sponsor advertentie)
18-delige gereedschapsset met soldeerbout