Philips cursus bedrijfselektronica: Deel 4 - DS, Digitale schakelingen

(gepubliceerd op 10-01-2024, aangevuld op 17-06-2024)

In 1975 en 1976 werd door de 'Afdeling Onderwijsactiviteiten' van Philips een drieëntwintigdelige cursus uitgegeven onder de naam 'Philips Cursus Bedrijfselektronica'. De vijfde en laatste druk verscheen in 1981. De bedoeling van deze cursus was op technisch gebied volstrekte leken de basisbeginselen van de elektrotechniek bij te brengen.

Omdat deze basisbeginselen uiteraard nooit verouderen is deze cursus nog steeds uitstekend geschikt om leken die de elektronica als hobby willen gaan beoefenen op weg te helpen met de noodzakelijke theoretische kennis.

De cursus bestaat uit vier delen:

Deel 1 'AS, Elektriciteitsleer'

Behandelt de natuurkundige basis van de elektrotechniek op een zeer toegankelijke manier. U leert wat spanning, stroom en vermogen is en maakt kennis met de begrippen weerstand, capaciteit, magnetisme en zelfinductie. Bovendien wordt u ingewijd in de vrij eenvoudige wiskunde die noodzakelijk is om die natuurkundige basis te begrijpen.

Deel 2 'BS, Elektronische componenten'

U maakt kennis met de fundamentele onderdelen van iedere elektronische schakeling: weerstanden, condensatoren, spoelen, transformatoren, dioden, thyristoren en bipolaire, FET en MOSFET transistoren.

Deel 3 'CS, Analoge schakelingen'

Behandelt analoge schakelingen zoals allerlei soorten versterkers en verzwakkers. U leert bovendien metingen in deze schakelingen uit te voeren.

Deel 4 'DS, Digitale schakelingen'

Begeleidt u bij het werken met de digitale basisfuncties AND, OR, NOT, NOR, EXOR en NAND. U maakt bovendien kennis met de primaire geheugenfuncties.

In totaal bevat de cursus iets meer dan 3.600 pagina's in 23 delen, een bewijs dat de samenstellers van deze cursus de materie grondig hebben aangepakt. Laat u zich hierdoor echter niet ontmoedigen! Een groot aantal van deze pagina's bestaat uit oefeningen, waarmee u de geboden stof stapje na stapje leert doorgronden en op een speelse manier onder de knie krijgt.

Philips cursus bedrijfselektronica: Deel 4 - DS, Digitale schakelingen

Met dank aan...
Onze grote dank gaat uit naar Wil Manshande van 'Freeservicemanuals', die in 2018 de basis-scans van de delen DS01, DS02 en DS03  heeft gepubliceerd die wij als basis hebben gebruikt voor onze gerestaureerde scans van alle 3.600 pagina's uit deze cursus. En uiteraard vergeten wij Marianne Packbiers niet, die alle delen van deze cursus heeft geïndexeerd.

Wat betekent 'restaureren' in dit kader?
De scans op 'Freeservicemanuals' zijn gemaakt van een gebruikte cursus en bevatten heel veel stempels, vlekken, persoonlijke opmerkingen en antwoorden op vragen. Om de cursus weer gebruiksklaar te maken voor nieuwe cursisten hebben wij alle pagina's omgezet naar JPG's en in PaintShop al die gegevens pagina na pagina verwijderd. Nadien hebben wij die JPG's weer omgezet naar één PDF. Veel werk, maar de enige methode om deze uitstekende cursus weer gebruiksklaar te maken!

Philips cursus bedrijfselektronica

Wat en waar te downloaden?
Alle teruggevonden 23 delen van deze cursus staan binnenkort als PDF-bestand in één map van ons account op Google Drive.
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' downloaden

Bladerbare cursusdelen
Op archive.org zijn alle teruggevonden 23 delen van deze cursus binnenkort als bladerbaar tijdschrift te lezen:
Aanklikbare link ➡ 'Philips Cursus Bedrijfselektronica' lezen op archive.org

Publicatie van de inhouden
De inhouden van de 23 teruggevonden delen van deze cursus worden verdeeld over vier internet-pagina's op dit blog. Dit is de vierde pagina met de inhouden van de cursusdelen DS01 tot en met DS03, 'Digitale schakelingen'.
De overige pagina's: 
Aanklikbare link ➡ Deel AS, 'Elektriciteitsleer'
Aanklikbare link ➡ Deel BS, 'Elektronische componenten'
Aanklikbare link ➡ Deel CS, 'Analoge schakelingen'DS01 Digitale schakelingen deel 1
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • D1 - Inleiding tot de trajecten C en D van de cursus Bedrijfselektronica
  • Vraag
  • Opbouw van de trajecten C en D
  • Het begrip 'informatie' in de techniek
  • Analoge en digitale informatie
  • Het verschil tussen analoge en digitale informatie
  • Informatieverwerking
  • Omzettingen bij elektronische informatieverwerking
  • Analoge informatieverwerking
  • Digitale informatieverwerking
  • Vergelijking van digitale met analoge verwerking
  • Wanneer analoge, wanneer digitale verwerking?
  • De bouwstenen voor elektronische informatieverwerking
  • Samenvatting
 • D2 - De dubbelstraal oscilloscoop
  • Inleiding
  • Enkelstraal scoop
  • Het blokschema van de enkelstraal oscilloscoop
  • Het principe van dubbelstraal oscilloscoop
  • Een ander type: enkelstraal oscilloscoop met elektronenschakelaar
  • Het herkennen van het type oscilloscoop
  • Voorbeelden van een oscilloscoop met ingebouwde elektronenschakelaar
  • Bediening van een dubbelstraal oscilloscoop
  • Conclusie
  • Het meten van twee spanningen
  • Conclusie
  • Het meten van twee gelijke spanningen
  • Het meten van twee verschillende spanningen
  • Het meten van het faseverschil tussen twee spanningen
  • Frequentiemeting
  • Opmerking
  • Samenvatting
 • D3 - De digitale basisfuncties AND, OR en NOT
  • Inleiding
  • De AND- en NOT-functie
  • De AND-functie
  • De waarheidstabel
  • 'Schakelaars' in de elektronica
  • De AND-functie met dioden
  • De OR-functie 
  • De OR-functie met dioden
  • De NOT-functie
  • De NOT-functie met een transistor
  • Opmerking
  • Opdracht: Een AND-, een OR- en een NOT-functie
  • Samenvatting
 • D4 - Combinaties van AND- OR- en NOT-functies
  • Inleiding
  • Wat weten we al?
  • De grootte van de waarheidstabel
  • Het maken van een waarheidstabel
  • Schemasymbolen voor de AND, OR en NOT-functie
  • Opmerkingen
  • Algebraïsche notatie van AND- en OR-functie
  • Algebraïsche notatie van de NOT-functie
  • Opmerking
  • Een AND/OR combinatie met schakelaars
  • Een AND/OR combinatie in blokschema
  • Opmerking
  • Een andere AND/OR combinatie
  • Vraag
  • Het blokschema
  • Samenvatting
 • D5 - Exclusieve OR en comparator
  • Inleiding
  • Exclusieve OR met schakelaars
  • Exclusieve OR opgebouwd uit AND, OR en NOT
  • Andere uitvoeringen van exclusieve OR
  • Opmerking
  • Exclusieve OR met drie ingangen
  • De comparator-functie
  • Comparator opgebouwd uit AND, OR en NOT
  • Opmerking
  • Andere uitvoering van een comparator
  • Opmerkingen
  • Wat wordt er van u verwacht?
  • Samenvatting
 • D6 - De geheugenfunctie
  • Inleiding
  • Geheugen
  • Geheugen met schakelaars
  • Opmerking
  • Het gedrag van een flip-flop
  • Tijd-volgorde diagram en volgorde tabel
  • Een flip-flop samengesteld uit twee OR's en twee NOT's
  • Wat doet men met een flip-flop?
  • Opmerking
  • De toestand 'S = 1 en R = 1'
  • Set en Reset 
  • Het schemasymbool van de set-reset flip-flop
  • De SR flip-flop met twee OR's en twee NOT's
  • Voorbeeld van een schakeling met geheugens
  • Samenvatting
 • D7 - De NOR
  • Inleiding 
  • Opdracht: AND-OR-combinaties
  • Schakeling I
  • Conclusie
  • Schakeling II
  • Conclusie
  • Het ontstaan van de 'NOR'
  • Opdracht: Twee OR's en een AND, gescheiden door twee NOT's
  • Conclusie
  • Schakeling III
  • De NOR
  • Opmerking
  • De NOT-functie met NOR's
  • De OR-functie met NOR's
  • De AND-functie met NOR's
  • De SR flip-flop met NOR's
  • Samenvatting
  • Met NOR's kunnen we de volgende functies maken
 • D8 - De modullen voor digitale schakelingen
  • Inleiding
  • Opbouw van een modul
  • De voedingsmodul
  • Controle van een modul
  • Opdracht: Controle van de voedingsmodul
  • De indicatormodul
  • Opdracht: Controle van de indicatormodul
  • De blokgeneratormodul
  • Opdracht: Controle van de blokgeneratormodul
  • De schakelaarmodul
  • Opdracht: Controle van de  schakelaarmodul
  • De 4 NOR modul
  • Opdracht: Controle van de 4 NOR modul
  • Opdracht: SR-flip-flop opgebouwd uit twee NOR's
  • De 3 NOR modul
  • Opdracht: Controle van de 3 NOR modul
  • Opdracht: Een schakeling bestaande uit vijf NOR's
  • Opdracht: Nog een schakeling met NOR's
  • Samenvatting
 • D9 - De NAND
  • Inleiding
  • Opbouw van de NAND
  • Conclusie
  • De NOT-functie met NAND's
  • De AND-functie met NAND's
  • De OR-functie met NAND's
  • De drie basis-functies met NOR's en NAND's
  • De SR flip-flop met NOR's
  • De SR flip-flop met NAND's
  • De volgorde tabel van de 2-NAND flip-flop
  • De 4 NAND en de 3 NAND modullen
  • Opdracht: Controle van de 4 NAND- en de 3 NAND modullen
  • Opdracht: SR flip-flop bestaande uit twee NAND's
  • Samenvatting
 • D10 - Digitale systemen I
  • Inleiding
  • De set-reset flip-flop
  • Uitvoeringsvormen van NAND's
  • Uitvoeringsvormen van NOR's
  • De transistor als schakelaar
  • Opmerking
  • Fan-out
  • Fan-in
  • Vergroting van de fan-in
  • Het principe van alarmering
  • Het alarmsysteem
  • Begintoestand: 'geen alarm'
  • Toestand: 'alarm' (storing)
  • Toestand: 'geen alarm - storing nog aanwezig'
  • Toestand: 'geen alarm - storing opgeheven'
  • Opmerking
  • Opdracht: alarmsysteem
  • Samenvatting
 • D11 - Digitale systemen II
  • Inleiding
  • Opdracht: Basisschakelingen met NAND's
  • Afspraken bij het opbouwen van schakelingen op het paneel
  • Opdracht: Vervolg basisschakelingen met NAND's
  • Automatisch bediende deuren
  • Schuifdeuren met LDR schakelingen
  • Situatie bij gesloten deuren
  • Het openen van de schuifdeuren
  • Situatie bij geopende deuren
  • Het sluiten van de schuifdeuren
  • Situatie bij gesloten deuren
  • Vergrendelingen
  • Het naderen van de deuren vanaf beide zijden
  • Toestand bij gesloten deuren
  • Samenvatting
 • D12 - Herhaling
  • Inleiding
  • Digitale verwerking van informatie
  • Eenvoudige basisschakelingen
  • Test uzelf
  • Functie-herkenning
  • Test uzelf
  • NAND en NOR
  • Test uzelf
  • De geheugenfunctie
  • Test uzelf
  • Uitvoeringsvormen van NAND- en NOR-functies
  • Fan-in en fan-out
  • Combinaties van poorten

DS02 Digitale schakelingen deel 2
Aanklikbare link ➡ Download dit deel van de cursus
 • D14 - Blokvormige spanningen
  • Inleiding
  • De SR flip-flop voor het verkrijgen van blokvormige spanningen
  • Het opwekken van een blokspanning
  • Het laden en ontladen van een condensator
  • De condensator in de astabiele multivibrator
  • Het beurtelings openen en sluiten van de schakelaar
  • Transistor V1 als schakelaar 
  • Het terugvoeren van het uitgangssignaal naar de ingang
  • Het volledige schema
  • De frequentie van de bloksspanning
  • Een andere tekenwijze voor het schema
  • Symmetrische en asymmetrische blokspanningen
  • Opdracht: Meten aan een astabiele multivibrator
  • Opdracht: Asymmetrische blokspanning
  • Samenvatting
 • D15 - Verbeteren van impulsvormige spanningen
  • De monostabiele multivibrator
  • Het ontstaan van een eenmalige impuls
  • Opdracht: Monostabiele multivibrator
  • De schmitt-trigger
  • Opdracht: schmitt-trigger
  • Werking van de schmitt-trigger
  • Het nut van een schmitt-trigger
  • Opdracht: De schmitt-trigger als impuls-vormer
  • Statische en dynamische ingangen
  • Samenvatting
  • Monostabiele multivibrator of one shot multuvibrator
  • Schema-symbolen
  • Oefeningen
 • D16 - Enkele eenvoudige digitale opnemers
  • Inleiding
  • Overzicht opnemers
  • Soorten digitale opnemers
  • Mechanische opnemers
  • Reed-contacten
  • Eigenschappen van reed-contacten
  • Schakelen van reed-contacten
  • Opdracht: Metingen aan een reed-contact
  • Correctie van de gevolgen van denderen
  • Opdracht: Opheffen van het denderaffect
  • Een eenvoudiger methode voor het opheffen van het dendereffect
  • De kwikschakelaar
  • De manometer
  • Het mano-contact
  • Centrifugaal-schakelaar
  • De contact-thermometer
  • Het bimetaal
  • Voor- en nadelen van mechanische opnemers
  • Een overzicht van de besproken mechanische opnemers
  • Elektrische opnemers
  • Licht-opnemers
  • Toepassingen van licht-opnemers
  • Ultrasone opnemers
  • Temperatuur-afhankelijke weerstanden
  • De Hall-generator
  • Nabijheidsdetectors (inductieve opnemers)
  • Opdracht: Meten aan een EPD en een VSO
  • Eigenschappen van elektronische opnemers
  • Verbindingen tussen opnemers en informatieverwerkende schakelingen
  • Samenvatting
 • D17 - Tijdsinvloeden in digitale systemen (vertragingen)
  • Inleiding
  • Vertraging
  • Tijdsvertraging
  • Vertraging door 6 opeenvolgende NAND's
  • Opdracht: Meten van de vertraging door NAND's
  • Oorzaken van vertraging
  • Gewenste vertraging 
  • Opdracht: Meten van vergrote vertragingen
  • De One-Shot (monostabiele multivibrator) als vertragingselement
  • Het vertragingselement
  • Vergelijking van vertragingselement met one-shot
  • Toepassing van vertragingen in de praktijk
  • Gevolgen van ongewenste vertragingen
  • SR flip-flop met klokimupls ingang
  • Samenvatting
 • D18 - Talstelsel (I)
  • Inleiding
  • Het decimale tastelsel
  • Het binaire talselsel
  • De waarheidstabel
  • Talstelsel aanduiding
  • Het omzetten van een decimaal getal in een binair getal
  • Voorbeeld I
  • Voorbeeld II
  • Optellen
  • Aftrekken
  • Samenvatting
  • Eerste manier
  • Tweede manier
  • Optellen
  • Aftrekken
 • D19 - Talstelsel (II)
  • Inleiding
  • Oefening met binaire getallen
  • Vermenigvuldigen
  • Het achttallig stelsel
  • Het zestien-tallig stelsel
  • Voorbeeld
  • De BCD-code
  • Overzicht talstelsls
  • Voorbeelden
  • Samenvatting
 • D20 - De master-slave JK-flip-flop (I)
  • Inleiding
  • De SR-flip-flop
  • Een geklokte SR-flip-flop
  • Pricipe van de master-slave SR-flip-flop
  • De master-slave JK-flip-flop
  • Realisatie van de master-slave JK-flip-flop
  • Het symbool
  • Vergelijking master-slave SR- en JK-flip-flop
  • De overeenkomst tussen de master-slave SR- en JK-flip-flop
  • Het verschil tussen master-slave SR- en JK-flip-flop
  • Inleiding: Meten aan de master-slave JK-flip-flop
  • Toevoegen van de ingangssignalen
  • Opdracht: Meten aan de  master-slave JK-flip-flop
  • De master-slave JK-flip-flop als frequentiedeler
  • Samenvatting
 • D21 - De master-slave JK-flip-flop (II)
  • Inleiding
  • De JK-flip-flop in geïntegreerde uitvoering
  • Symbool master-slave JK-flip-flop
  • De JK-flip-flop modul N7476
  • Opdracht: Meten aan de JK-flip-flop
  • De JK-flip-flop als binaire teller
  • Conclusie
  • Opdracht: Meten aan een teller met JK-flip-flop's
  • Samenvating
 • D22 - Decodeerschakelingen
  • Inleiding
  • Decoderen
  • Een decade-teller
  • Een codeerschakeling
  • Realisatie van een decodeerschakeling
  • De decoder N7441
  • Zeven segment uitlezing
  • De decoder N7447
  • Hexadecimaal display met logica-schakelingen
  • Inleiding
  • Opbouw en werking van het hexadecimaal display
  • De 13-segment uitlezing en de LED-stuurtrap
  • Het stuurbaar 4 bits geheugen en de decoder
  • De 13-segment LED-moduul
  • Opdracht: Decoderen
  • Duimwiel schakelaars
  • Inleiding
  • Uitvoeringsvorm van duimwiel schakelaars
  • Samenvatting
 • D23 - Tellers
  • Inleiding
  • Asynchroon-synchroon
  • Asynchrone binaire up-counter
  • Asynchrone binaire down-counter
  • Binaire up- en down-counter
  • Asynchrone BCD-teller
  • Synchrone binaire teller
  • Decade-teller
  • De decade-teller N74160
  • De drie decaden-teller
  • De modul met decade-teller
  • Opdracht: Meten aan de decade-teller 
  • Voorinstelling decade-teller
  • Meten aan een down-counter
  • Samenvatting
  • De decade-teller N74160
 • D24 - Herhaling
  • Inleiding
  • Impulsvormige spanningen
  • Schmitt-trigger
  • Test uzelf
  • Digitale opnemers
  • Tijdsinvloeden
  • Test uzelf
  • Binair rekenen
  • Optellen
  • Aftrekken
  • Vermenigvuldigen
  • Andere talstelsels
  • Test uzelf
  • De master-slave JK-flip-flop
  • Test uzelf
  • Tellen en decoderen
  • Up- en down-counters
  • Test uzelf

Deel 'DS03 Digitale schakelingen deel 3' wordt
in de loop van juli 2024 gepubliceerd.
(Amazon sponsor advertentie)
Koop uw multimeter bij Amazon