Openbaar elektronica tijdschriften repositorium

(gepubliceerd op 01-03-2021, geactualiseerd op 25-03-2023)

Wist u dat er tussen de jaren 1960 en 2010 meer dan veertig Nederlandstalige elektronica tijdschriften zijn verschenen? Sommige daarvan hebben maar een paar jaar bestaan en u hebt er misschien nog nooit van gehoord. In dit deel van dit blog gaan wij een poging wagen die tijdschriften terug te vinden op internet.
Uit onvrede over het feit dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag geen actief beleid heeft om oude elektronica tijdschriften voor het nageslacht te bewaren is de redactie van dit blog zélf begonnen met het verzamelen, digitaliseren en indexeren van deze tijdschriften. Wij vinden namelijk dat deze tijdschriften tot het cultureel erfgoed behoren en het waard zijn om bewaard te worden en gratis en openbaar toegankelijk moeten zijn. Om een en ander nog iets overzichtelijk te houden beperken wij ons momenteel tot tijdschriften die tussen 1960 en 2000 zijn verschenen.
Wij zijn hiermee begonnen in maart 2021 en dankzij:
       - dit goed gelezen elektronica blog
       - het 'Nederlands Transistor Forum'
       - het 'Nederlands Forum over Oude Radio's'
       - het 'CircuitsOnline Forum'
       - het 'Elektronica Forum'
       de Facebook-groep 'Elektronica reparatie'
       de Facebook-groep 'Electronica reparatie'
       de Facebook-groep 'Elektronica hobby'
       onze eigen social media accounts
is dit initiatief heel succesvol. Wij krijgen van een heleboel mensen links naar reeds gescande tijdschriften, oude tijdschriften die wij mogen scannen en zelfs complete reeds gescande jaargangen toegestuurd.

De lijst van gevonden tijdschrift titels
U kent uiteraard de tijdschriften Radio Bulletin, Elektuur/Elektor en Radio Electronica. Drie kennisbronnen waar zonder enige twijfel iedere elektronicus zich in min of meerdere mate heeft aan gelaafd. Maar wist u dat er tussen de jaren 1960 en 2010 meer dan veertig Nederlandstalige elektronica tijdschriften zijn verschenen? Sommige daarvan hebben maar een paar jaar bestaan en u hebt er misschien nog nooit van gehoord. Wij geven een waarschijnlijk niet eens volledig lijstje:

       - Actueel IC-handboek
       - Aktuele Microcomputer Techniek
       - Audio & Techniek 
       - BREAK BREAK
       - Compu-techniek
       - CQ-PA
       - De microcomputer
       - Databus
       - Dr. Blan Radio-cursus
       - Dr. Blan televisie cursus
       - Electron
       - electronica top internationaal (ETI)
       - Electronica wereld
       - elektor
       - elektroDATA
       - Elektronica
       - Elektronica ABC
       - elektronika hobbie
       - elektuur
       - Elex
       - ELO
       - Elrad
       - Hobbit
       - Hobby Elektronica
       - Hobby Elektronica & Actueel IC-Handboek
       - Hobbyskoop
       - informatronica
       - Kennismaken met...
       - Know it All
       - MSX Computer Magazine
       - Philips cursus bedrijfselektronica
       - Philips Nieuws
       - Populaire Electronica
       
- Puls
       - QRP Nieuwbrief
       - Radio Amateur Magazine (RAM)
 
      - Radio Blan
       - Radio Bulletin
       - radio electronica
       - Radio Elektronica
       - Radio Historisch Tijdschrift
       - RAZzies

      
 - Reparatie handboek voor elektronische apparatuur
       - Technische Documentatie
       - Thomsen Elektronische Informatie
       - Tijdschrift van het NERG
       - Wij en de elektronica

Wat al klaar is
De tijdschriften in het zwart zijn nog niet geïndexeerd en gescand.
De tijdschriften in het rood zijn gedeeltelijk geïndexeerd en gescand, er ontbreken nummers.
De tijdschriften in het blauw zijn volledig geïndexeerd en gescand.
De tijdschriften in het groen zijn wél gescand, maar nog niet geïndexeerd.

Scannen - © 2021 Jos Verstraten
Onze scan-werkplek: links de A3 flatbed scanner S2400 van Mustek,
op de monitor het programma 'ViiScan' en rechts van de monitor twee externe harde schijven
van 1,8 TB voor de parallelle opslag van de PDF's.

Over het auteursrecht
De redactie van dit blog is zich terdege bewust van het belang van het 'auteursrecht' voor auteurs van artikelen en boeken. Wij hebben immers zélf honderden artikelen en een vijftal boeken over elektronica geschreven en hebben een groot deel van ons leven van de opbrengsten van het auteursrecht op deze publicaties kunnen leven. Bovendien zorgt dit recht er voor dat auteurs over hun eigen werk kunnen beschikken en kunnen bepalen wie dat werk wél of niet mag openbaren. Wij realiseren ons heel goed dat onze actie om oude elektronica tijdschriften voor het nageslacht te bewaren in conflict kan komen met het principe van het auteursrecht.
Tóch zijn wij er in eer en geweten van overtuigd dat wij niemand benadelen door deze zeer oude tijdschriften weer toegankelijk te maken voor geïnteresseerden door een digitale kopie op het Internet te publiceren:
  • Deze tijdschriften zijn gepubliceerd in het pre-internet tijdperk en bestaan uitsluitend onder de vorm van bedrukt papier. De generatie die zich abonneerde op dergelijke tijdschriften is aan het uitsterven en de kans is groot dat steeds meer van deze papieren tijdschriften in de oud-papier container verdwijnen. Deze tijdschriften maken echter naar onze mening deel uit van ons 'cultureel erfgoed' en zijn het waard om bewaard te blijven voor het nageslacht. Er is dus NU actie vereist om deze schat aan informatie niet verloren te laten gaan.
  • De Nationale Bibliotheek (KB) zou op dit punt een voortrekkersrol moeten vervullen, maar is passief. Een aantal van deze tijdschriften is weliswaar aanwezig, maar ligt uitsluitend ter inzage en wordt niet uitgeleend. De aanwezige tijdschriften zijn alleen in de gedrukte versie aanwezig en kunnen dus niet digitaal gelezen worden.
  • Deze tijdschriften worden niet meer uitgegeven en dus ook niet meer verkocht. De nummers hebben geen enkele handelswaarde en niemand mist enig inkomen door het openbaar maken ervan.
  • Wij hebben geen enkel financieel voordeel bij deze herpublicatie onder digitale vorm op internet. Er is dus geen sprake van economisch gewin ten koste van de auteursrechthebbende(n).
  • Het is de vraag bij wie het auteursrecht van dergelijke tijdschriften berust. Hebben de auteurs van de artikelen die in deze tijdschriften zijn gepubliceerd hun auteursrecht overgedragen aan de uitgeverij? De meeste uitgeverijen van deze oude tijdschriften bestaan niet meer en het is dus onduidelijk bij wie het auteursrecht op dit moment berust.
  • Wij zijn dus van mening dat deze oude tijdschriften vallen onder het begrip 'Verweesde Werken' dat in paragraaf 1.8.18 van de 'Nederlandse Auteurswet en de Wet naburige rechten' nader wordt gedefinieerd.
  • Tot slot: wij kunnen ons niet voorstellen dat er één auteur bestaat die het niet geweldig vindt dat zijn/haar oude artikelen weer openbaar worden gemaakt, wel integendeel! 

Alle geïndexeerde tijdschriften in één PDF-bestand
De inhoud van alle reeds geïndexeerde tijdschriften is ook beschikbaar in één groot PDF-bestand op Google Drive, zodat het zoeken naar een bepaald onderwerp wel heel gemakkelijk wordt. Uiteraard zal dit bestand regelmatig worden uitgebreid, dat ziet u aan het versie-nummer.
Het actuele versienummer is 46, de datum 07-03-2024. Let op, dit PDF-bestand is vrij uitgebreid en heeft 1.425 pagina's! U kunt dit bestand downloaden via de onderstaande link:
Aanklikbare link ➡ Index van alle elektronica tijdschriften

Alle geïndexeerde elektronica tijdschriften in één PDF-bestand
Inhoud als PDF-bestand
Op deze pagina kunt u de volledige inhoud van alle nummers van een bepaald tijdschrift downloaden als PDF-bestand. Gemakkelijk als u op zoek bent naar een bepaald artikel!
   Lees het artikel

Naar de directe download
Als u weet welk nummer van welk tijdschrift u wilt downloaden kunt u via deze pagina met slechts twee muisklikken het betreffende tijdschrift snel downloaden.
   Lees het artikel

Actueel I.C.-Handboek (Uitgeverij Weka BV)
In het pre-internet tijdperk had iedere elektronicus een boekenkast vol databoeken van wel twintig IC-fabrikanten. Uitgeverij Weka BV (Amsterdam) bedacht een alternatief. Eén losbladig handboek waarin alle IC's van alle bekende fabrikanten functiegericht in tweeëntwintig hoofdstukken besproken zouden worden.
   Ga naar de inhoud en download

Audio & Techniek (Stichting Audio Research Center)
'Audio & Techniek' was het geesteskind van John van der Sluis en Peter van Willenswaard. Uit onvrede over de manier waarop tijdschriften HiFi-producten beschreven werd in 1982 gestart met een eigen tijdschrift. Hierin werden zelfbouwontwerpen beschreven en heel veel vergelijkende testen gepubliceerd. Aan het eind van 1999 werd de publicatie van 'Audio & Techniek' definitief gestaakt.
   Ga naar de inhoud en download jaargangen 1982 - 1990
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1991 - 1999

BREAK BREAK (Nederlandse Communicatie Federatie)
'BREAK BREAK' verscheen van maart 1980 tot en met maart 1982 als hobbyblad voor de DX'ers en CB'ers in Nederland. Het blad werd opgevolgd door 'Radio Amateur Magazine', kortweg 'RAM', uitgegeven door een andere uitgever.
   Ga naar de inhoud en download 

Dr. Blan Radio-cursus (De Muiderkring)
In 1954 nam Uitgeverij De Muiderkring het besluit een cursus uit te geven die 'ieder met gezond verstand ongeacht zijn (of haar) leeftijd in één jaar tijds zoveel elektronica kennis bijbrengt dat hij of zij zonder meer het hoe en waarom van elektronische toestellen begrijpt en deze toestellen kan bouwen en repareren'.
   Ga naar de inhoud en download

Dr. Blan televisie cursus (De Muiderkring)
Het grote succes van de in 1954 uitgegeven 'Dr. Blan Radio Cursus' smaakte uiteraard naar meer. Dus besloot Uitgeverij De Muiderkring een volgens hetzelfde stramien samengestelde cursus uit te geven waar de geïnteresseerden kennis maakten met de geheimen van de analoge TV-techniek en de werking van een zwart-wit TV.
   Ga naar de inhoud en download

Electron (diverse uitgeverijen)
   Ga naar de inhoud en download jaargangen 1960 - 1964

electronica top internationaal (Nanton Press BV)
'electronica top internationaal', kortweg 'ETI' was de Nederlandse editie van het Australische 'Electronics Today International'. Het verscheen van oktober 1976 tot en met december 1982 en werd opgevolgd door 'informatronica' van dezelfde uitgever.
   Ga naar de inhoud en download jaargangen 1976 - 1979
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1980 - 1982

Electronica wereld (Technipress)
'Electronica wereld' was de voorganger van 'Elektuur'. In april 1961 verscheen het eerste nummer met Bob W. van der Horst als eindredacteur en uitgever. In september 1963, bij het verschijnen van het dertiende nummer, werd de naam onaangekondigd veranderd in 'Elektronika wereld'. In oktober 1964 verscheen het 24ste en laatste nummer. Bob W. van der Horst zette zijn tijdschrift verder onder de naam 'Elektuur'.
   Ga naar de inhoud en download

Elektor (Elektor International Media)
De nummers van het tijdschrift 'Elektor' worden door de uitgever nog steeds verkocht op een USB-stick en zijn dus (nog) niet beschikbaar voor gratis openbare verspreiding. Wij hopen dat de uitgever deze nummers ooit vrijgeeft voor openbare publicatie.

Elektronica (Kluwer Technische Tijdschriften BV)
'Elektronica' was de opvolger van 'Radio Elektronica'. Het verscheen van april 1982 tot en met december 1986. Het richtte zich op de professionele elektronica markt. Met ingang van januari 1987 werd het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'Databus', een andere uitgave van Kluwer.
   Ga naar de inhoud en download jaargangen 1981 - 1983
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1984 - 1986

Elektronica ABC (De Muiderkring)
In 1978 startte Uitgeverij de Muiderkring (Bussum) met een gedurfd initiatief: een elektronica tijdschrift onder de vorm van een krant op tabloid-formaat, gedrukt op zeer goedkoop krantenpapier en aangeboden voor slechts fl 1,75. Dat tijdschrift kreeg de naam 'Elektronica ABC', naam die meteen aangaf voor wie het tijdschrift was bedoeld.
   Ga naar de inhoud en download

elektronika hobbie (Coöperatieve Vereniging ZOUT)
'elektronika hobbie' was een typisch hobby-tijdschrift, van maart 1977 tot januari 1980 uitgegeven door de Coöperatieve Vereniging  ZOUT uit Maastricht. Het werd volgeschreven door drie ex-redacteuren van Elektuur. Er verschenen slechts 19 nummers, de abonnees werden overgenomen door 'Hobbit'.
   Ga naar de inhoud en download

elektuur (Technipress / Elektuur B.V. / Segment B.V.)
'elektuur' was de opvolger van het door Bob W. van der Horst uitgegeven tijdschrift 'Electronica wereld' dat later 'Elektronica wereld' werd. Het eerste nummer van 'elektuur' verscheen in november 1964, het laatste in oktober 2007. Dan veranderde voor de vierde keer de naam van dit tijdschrift, nu in 'elektor'.
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1964 - 1967
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1968 - 1971
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1972 - 1975
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1976 - 1979
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1980 - 1983
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1984 - 1987
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1988 - 1991
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1992 - 1995
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1996 - 1999
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 2000 - 2003Elex (Elektor International Media)
De honderdtwintig ooit gepubliceerde nummers van het tijdschrift 'Elex' worden door de uitgever nog steeds verkocht op een USB-stick en zijn dus (nog) niet beschikbaar voor gratis openbare verspreiding. Wij hopen dat de uitgever deze nummers ooit vrijgeeft voor openbare publicatie.

ELO (Kluwer Technische Tijdschriften BV)
Uitgeverij Kluwer wilde best een graantje meepikken van de populariteit van hobby-elektronica tijdschriften. In oktober 1977 kwam het eerste nummer van 'ELO' op de markt als vertaling van het Duitse origineel. Reeds in juni 1980 verscheen het 33ste en laatste nummer.
   Ga naar de inhoud en download

ELRAD (Heise Publishing Company)
'ELRAD' was de Nederlandse editie van het gelijknamige Duitse elektronica tijdschrift. Het eerste nummer, met als ondertitel 'elektronica en technische computertoepassingen', verscheen in januari 1993 en verrijkte het Nederlandse elektronica landschap met een zeer professioneel gemaakt tijdschrift. Helaas heeft dit uitstekende professionele elektronica tijdschrift minder dan één jaar bestaan.
   Ga naar de inhoud en download

Hobbit (Kluwer Technische Tijdschriften)
'Hobbit' van Kluwer Technische Tijdschriften, met als ondertitel 'Maandblad voor hobby-elektronica', verscheen van augustus 1980 tot en met december 1984. Het was de opvolger van 'Populaire Electronica', 'elektronika hobbie' en 'ELO'. Het laatste nummer werd geproduceerd door de redactie van 'Elex'.
   Ga naar de inhoud en download

Hobby Elektronica (Uitgeverij Weka BV )
In 1984 komt Uitgeverij Weka BV (Amsterdam) met een gewaagd experiment, een losbladig naslagwerk voor de hobby-elektronicus met als naam 'Hobby Elektronica, praktijkboek voor de elektronica hobbyist met schema's en voorbeelden'.
   Ga naar de inhoud en download

Hobby Elektronica & Actueel IC-Handboek (Uitgeverij Vego VOF)
Vanwege een koerswijziging hield Uitgeverij Weka in 2002 op met de uitgave van 'Hobby Elektronica' en 'Actueel I.C.-Handboek'. Uitgeverij Vego VOF nam beide tijdschriften over onder de verzameltitel 'Hobby Elektronica & Actueel IC-Handboek'.
   Ga naar de inhoud en download

Hobbyskoop (Philips)
In 1969, 1970 en 1971 geeft Philips jaarlijks een catalogus uit met een overzicht van al haar elektronica bouwpakketten. In juni 1972 wordt besloten deze catalogus om te vormen tot een vier keer per jaar verschijnend écht tijdschrift met als naam 'Hobbyskoop' ....
   Ga naar de inhoud en download

informatronica (Nanton Press BV)
'informatronica' was de opvolger van 'electronica top internationaal' en werd uitgegeven van januari 1983 tot en met december 1985. Het werd tóch een iets ander tijdschrift met steeds minder échte elektronica artikelen en steeds meer aandacht voor het gebruik van micro- en homecomputers.
   Ga naar de inhoud en download

Kennismaken met... (Uitgeverij Vego VOF)
Postorderbedrijf Vego VOF gaf begin deze eeuw onder de verzamelnaam 'Kennismaken met...' een aantal A5-brochures uit met informatie over de producten die dit bedrijf verkochte. In totaal werden 30 brochures, met een omvang van 16 tot 64 pagina's uitgegeven.
   Ga naar de inhoud en download

Know it All (Uitgeverij Vego VOF)
In het begin van deze eeuw geeft Uitgeverij Vego VOF (Landgraaf) een aantal brochures op A4-formaat uit onder de verzamelnaam 'Know it All' met als ondertitel 'Professionele informatie voor de elektronicus'. Deze brochures verschijnen op onregelmatige tijden en hebben ook geen standaard omvang...
   Ga naar de inhoud en download

MSX Computer Magazine (diverse uitgeverijen)
   PDF-bestanden op Google Drive
   PDF-bestanden op Internet Archive

Philips cursus bedrijfselektronica (Philips)
In 1975 en 1976 werd door de 'Afdeling Onderwijsactiviteiten' van Philips een drieëntwintigdelige cursus uitgegeven onder de naam 'Philips Cursus Bedrijfselektronica'. Deze cursus is nog steeds een goede eerste kennismaking met de theorie van de elektronica.
   Ga naar de inhoud en download AS: Elektriciteitsleer
    Ga naar de inhoud en download BS: Elektronische componenten
    Ga naar de inhoud en download CS: Analoge schakelingen
    Ga naar de inhoud en download DS: Digitale schakelingen


Philips nieuws (Philips)
Zoals de redactie het omschrijft: 'Deze uitgave is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van Philips' activiteiten op het gebied van elektronica-onderdelen en zelfbouwartikelen.' Het was dus de bedoeling de sterk groeiende groep mensen die interesse hadden in elektronica....
   Ga naar de inhoud en download

Populaire Electronica (Uitgeverij Born BV)
Uitgeverij Born BV (Assen) wilde een tijdschrift op de markt zetten voor de beginnende elektronica hobbyist. Ruzie tussen redactie en uitgever hadden tot gevolg dat er slechts 24 nummers verschenen.... De abonnees werden overgenomen door Kluwer Technische Tijdschriften B.V. (Deventer) en kregen de nummers van het tijdschrift 'ELO' toegestuurd.
   Ga naar de inhoud en download

Radio Amateur Magazine RAM (diverse uitgeverijen)
   PDF-bestanden op Google Drive
   PDF-bestanden op Internet Archive

Radio Blan (De Muiderkring)
Uitgeverij De Muiderkring (Bussum) begon in februari 1960 met het uitgeven van een elektronica tijdschrift speciaal voor de jeugd: 'Radio Blan'. In juni 1966 verscheen het laatste nummer 36 en werden de lezers aangeraden over te stappen naar 'Radio Bulletin'. Hiermee viel het doek voor een uniek elektronica tijdschrift dat heel veel heeft bijgedragen aan de popularisering van de elektronica als hobby in Nederland.
   Ga naar de inhoud en download

Radio Bulletin (De Muiderkring / Bureau Belper Communications)
'Radio Bulletin' was de voortzetting van 'Amroh Bulletin', een catalogus van de elektronica-leverancier Amroh, die tot 1937 onregelmatig verscheen. In het begin van deze eeuw valt het doek voor dit tijdschrift, dat als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op het elektronica gebeuren in Nederland en Vlaanderen.
   Ga naar de inhoud en download jaargangen 1960 - 1965
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1966 - 1970
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1971 - 1975
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1976 - 1980
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1981 - 1985
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1986 - 1990
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1991 - 1995
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1996 - 2000
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 2001 - 2003


radio electronica (Techn. Uitg. Wimar / Kluwer Tech. Tijdschr. BV)
Het eerste nummer van 'radio electronica' verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van 'elektuur') en J. Wigman. Vanaf 1969 verschijnt dit tijdschrift zelfs 24 keer per jaar. In 1977 wordt de naam veranderd in 'Radio Elektronica' en in 1981 in 'Elektronica'. Uiteindelijk neemt Uitgeversmaatschappij Elektuur BV het blad over.
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1960 - 1963
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1964 - 1967
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1968 - 1970
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1971 - 1973 
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1974 - 1976


Radio Elektronica (Kluwer Technische Tijdschriften BV)
Het eerste nummer van 'radio electronica' verschijnt in maart 1953 met als redacteuren W. van der Horst (de vader van B. van der Horst van 'elektuur') en J. Wigman. Vanaf 1969 verschijnt dit tijdschrift zelfs 24 keer per jaar. In 1977 wordt de naam veranderd in 'Radio Elektronica' en in 1981 in 'Elektronica'. Uiteindelijk neemt Uitgeversmaatschappij Elektuur BV het blad over.
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1977 - 1978
    Ga naar de inhoud en download jaargangen 1979 - 1981

Radio Historisch Tijdschrift (Ned. Ver. Historie v/d Radio)
   PDF-bestanden op Google Drive

RAZzies (Radio Amateurs Zoetermeer)
   PDF-bestanden op Google Drive
   PDF-bestanden op Internet Archive

Technische Documentatie (van Dam Elektronica)
De bekende onderdelen leverancier van Dam Elektronica uit Rotterdam begon in 1968 met een tijdschrift dat de elektronica kennis van de hobbyist moest opvijzelen. Dit tijdschrift ontaardde helaas echter al snel in niets meer dan gekopieerde datasheets uit de handboeken van de fabrikanten. In 1972 verschenen de laatste nummers.
   Ga naar de inhoud en download

Thomsen Elektronische Informatie (Thomsen Nederland)
In december 1973 besloot Thomsen Nederland met een tijdschrift op de markt te komen. Bedoeling was niet alleen de eigen bouwpakketten te promoten, maar ook algemene elektronica informatie te brengen. Na het zesde nummer verdween dit tijdschrift alweer van de markt. Hiermee vestigde 'Thomsen Elektronische Informatie' met stip het record van kortst levend Nederlandstalig elektronica tijdschrift.
    Ga naar de inhoud en download

Tijdschrift van het NERG (Ned. Elektr. en Radio Genootschap)
   PDF-bestanden op Google Drive
   PDF-bestanden op Internet Archive

Wij en de elektronica (Philips Nederland NV)
In 1958 wordt door 'Philips Nederland NV Afdeling Onderwijsvoorlichting' een reeks van tien dunne boekjes uitgegeven onder de verzamelnaam 'Wij en de elektronica'. De bedoeling van deze boekjes is aan nieuwsgierige leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool uit te leggen, zonder formules en zware theorie, hoe alledaagse elektronische apparaten werken.
    Ga naar de inhoud en download

(Open Circuit sponsor advertentie)
Whadda component tester kit