Elektronica tijdschriften

(gepubliceerd op 01-03-2021, geactualiseerd op 10-04-2021)

Iedere hobby-elektronicus kent uiteraard de tijdschriften Radio Bulletin, Elektuur/Elektor en Radio Electronica. Drie kennisbronnen waar zonder enige twijfel iedere elektronicus zich in min of meerdere mate heeft aan gelaafd. Maar wist u dat er tussen de jaren 1960 en 2000 meer dan twintig andere Nederlandstalige elektronica tijdschriften zijn verschenen? Sommige daarvan hebben maar een paar jaar bestaan en u hebt er misschien nog nooit van gehoord. Wij geven een waarschijnlijk niet eens volledig lijstje:

       - Actueel IC-handboek
       - Electron
       - Electronica Top Internationaal (ETI)
       - Electronica Wereld
       - elektroDATA
       - Elektronica
       - Elektronica ABC
       - elektronika hobbie
       - Elex
       - ELO
       - Elrad
       - Hobbit
       - Hobby Elektronica (& Actueel IC-Handboek)
       - Hobbyskoop
       - Know it All
       - Philips Nieuws
       - Populaire Electronica
       - Radio Amateur Magazine (RAM)
       
- Radio Blan
       - Reparatie handboek

In dit deel van dit blog gaan wij een poging wagen die OUDE tijdschriften terug te vinden op internet en de inhoud ervan te publiceren. Deze tijdschriften maken immers deel uit van ons 'cultureel erfgoed' en zijn het waard om bewaard te blijven voor het nageslacht.
De tijdschriftnamen in het rood zijn reeds door ons geïndexeerd.
Wij schreven in de vorige paragraaf 'een poging wagen'. Het zal immers duidelijk zijn dat wij er niet in zullen slagen al die tijdschriften terug te vinden. Bovendien is het maar helemaal de vraag of het indexeren van die misschien wel duizenden tijdschriften niet veel meer tijd kost dan wij nog in goede geestelijke gezondheid te leven hebben. Wij gaan er vanaf maart 2021 in ieder geval één dag per week aan werken!

Over het Auteursrecht
De redactie van dit blog is zich terdege bewust van het grote probleem dat 'Auteursrecht' heet bij dit soort activiteiten. Echter, wij zijn er in eer en geweten van overtuigd dat wij niemand benadelen door deze zeer oude tijdschriften weer toegankelijk te maken voor geïnteresseerden door een digitale kopie op het Internet te publiceren:

  • Deze tijdschriften worden niet meer uitgegeven en dus ook niet meer verkocht. De nummers hebben geen enkele handelswaarde en niemand mist enig inkomen door het openbaar maken ervan.
  • Wij hebben geen enkel financieel voordeel bij deze herpublicatie onder digitale vorm op internet. Er is dus geen sprake van economisch gewin ten koste van de auteursrechthebbende(n).
  • Het is de vraag bij wie het auteursrecht van dergelijke tijdschriften berust. Hebben de auteurs van de artikelen die in deze tijdschriften zijn gepubliceerd hun auteursrecht overgedragen aan de uitgeverij? De meeste uitgeverijen van deze oude tijdschriften bestaan niet meer en het is dus onduidelijk bij wie het auteursrecht op dit moment berust.
  • Wij zijn van mening dat deze oude tijdschriften vallen onder het begrip 'Verweesde Werken' dat in paragraaf 1.8.18 van de 'Nederlandse Auteurswet en de Wet naburige rechten' nader wordt gedefinieerd.
  • Tot slot: wij kunnen ons niet voorstellen dat er één auteur bestaat die het niet geweldig vindt dat zijn/haar oude artikelen weer openbaar worden gemaakt, wel integendeel! 

Alle geïndexeerde tijdschriften in één TXT-bestand
De inhoud van alle reeds geïndexeerde tijdschriften is ook beschikbaar in één groot TXT-bestand op Google Drive, zodat het zoeken naar een bepaald onderwerp wel heel gemakkelijk wordt. Uiteraard zal dit bestand regelmatig worden uitgebreid, dat ziet u aan het versie-nummer. Het actuele versienummer van dit bestand is 2.
U kunt dit bestand downloaden via de onderstaande link:
Aanklikbare link ➡ Index van alle elektronica tijdschriften

Actueel I.C.-Handboek (Uitgeverij Weka BV)
In het pre-internet tijdperk had iedere elektronicus een boekenkast vol databoeken van wel twintig IC-fabrikanten. Uitgeverij Weka BV (Amsterdam) bedacht een alternatief. Eén losbladig handboek waarin alle IC's van alle bekende fabrikanten functiegericht in tweeëntwintig hoofdstukken besproken zouden worden.
   Lees het artikel

elektronika hobbie (Coöperatieve Vereniging ZOUT)
'elektronika hobbie' was een typisch hobby-tijdschrift, van maart 1977 tot januari 1980 uitgegeven door de Coöperatieve Vereniging  ZOUT uit Maastricht. Het werd volgeschreven door drie ex-redacteuren van Elektuur. Er verschenen slechts 19 nummers, de abonnees werden overgenomen door 'Hobbit'.
   Lees het artikel

ELO (Kluwer Technische Tijdschriften BV)
Uitgeverij Kluwer wilde best een graantje meepikken van de populariteit van hobby-elektronica tijdschriften. In oktober 1977 kwam het eerste nummer van 'ELO' op de markt als vertaling van het Duitse origineel. Reeds in juni 1980 verscheen het 33ste en laatste nummer.
   Lees het artikel

Hobby Elektronica (Uitgeverijen Weka BV en Vego VOF)
In 1984 komt Uitgeverij Weka BV (Amsterdam) met een gewaagd experiment, een losbladig naslagwerk voor de hobby-elektronicus met als naam 'Hobby Elektronica, praktijkboek voor de elektronica hobbyist met schema's en voorbeelden'...
   Lees het artikel

Hobbyskoop (Philips)
In 1969, 1970 en 1971 geeft Philips jaarlijks een catalogus uit met een overzicht van al haar elektronica bouwpakketten. In juni 1972 wordt besloten deze catalogus om te vormen tot een vier keer per jaar verschijnend écht tijdschrift met als naam 'Hobbyskoop' ....
   Lees het artikel

Know it All (Uitgeverij Vego VOF)
In het begin van deze eeuw geeft Uitgeverij Vego VOF (Landgraaf) een aantal brochures op A4-formaat uit onder de verzamelnaam 'Know it All' met als ondertitel 'Professionele informatie voor de elektronicus'. Deze brochures verschijnen op onregelmatige tijden en hebben ook geen standaard omvang...
   Lees het artikel

Philips nieuws (Philips)
Zoals de redactie het omschrijft: 'Deze uitgave is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van Philips' activiteiten op het gebied van elektronica-onderdelen en zelfbouwartikelen.' Het was dus de bedoeling de sterk groeiende groep mensen die interesse hadden in elektronica....
   Lees het artikel

Populaire Electronica (Uitgeverij Born BV)
Uitgeverij Born BV (Assen) wilde een tijdschrift op de markt zetten voor de beginnende elektronica hobbyist. Ruzie tussen redactie en uitgever hadden tot gevolg dat er slechts 24 nummers verschenen.... De abonnees werden overgenomen door Kluwer Technische Tijdschriften B.V. (Deventer) en kregen de nummers van het tijdschrift 'ELO' toegestuurd.
   Lees het artikel(Bol.com sponsor advertentie)
Voltcraft TT100 halfgeleidertester